Aanmelden | Contact
Doorzoek de bronnen

Dordrecht: Geneeskundig gesticht voor krankzinnigen, voorheen het Stads krankzinnig- en beterhuis


(tussen 1842-1884 ca 2500 patienten, elk met een eigen nummer)

Bron: stadsarchief Dordrecht (Erfgoedcentrum DiEP)
Toegang: 22 (Geneeskundig gesticht voor krankzinnigen, voorheen het Stads krankzinnig- en beterhuis geheten)- Machtigingen tot opname en ontslag
Akten waarbij door de daartoe bevoegde autoriteiten machtiging wordt verleend tot het opsluiten, het verlengen van de opsluiting of het ontslaan van patiënten, 1761-1898, met bijlagen
509. 1857

- Verpleegkosten
Registers houdende aantekening van de betalende patiënten, alsmede van de betalingsplichtigen en verschuldigde bedragen, 1765 - 1881
586. 1855-1858 [verpleegden nrs. 23 t/m 795]

- Verpleging
Medische gegevens
Staten houdende de persoonlijke en medische gegevens van patiënten, alsmede van de voorgeschreven medicijnen en de dagelijkse beschrijving van de toestand, 1801-1866
612. 1856-1863 [verpleegden nrs. 651 t/m 1000]
Staten houdende de persoonlijke en medische gegevens van patiënten, alsmede van de dagelijkse waarnemingen tot vier weken na opname en een uittreksel uit het verslag, 1801 - 1896
616. 1855-1861 [verpleegden nrs. 601 t/m 900]


SAD 22-509 (1857)

Akten waarbij door de daartoe bevoegde autoriteiten machtiging wordt verleend tot het opsluiten, het verlengen van de opsluiting of het ontslaan van patiënten 1857.

# STAPEL 1
verpleegde met nummer :

nr. 006 (8-6-1857) onder curatele Catrina Boon;
nr. 010 (8-6-1857) onder curatele Siemon de Waal;
nr. 012 (8-6-1857) onder curatele een onbekende doofstomme man;
nr. 023 Pieter Arnold Beets, notaris, curator over Johann Heinrich Wilhoff;
nr. 025 (8-6-1857) onder curatele Maria van Efferen;
nr. 035 (8-6-1857) onder curatele Dirk van Eijsbergen;
nr. 038 (17-6-1857) Maria van Thuijl, te Ridderkerk; curator is Dirk van Tuil;
nr. 039 (8-6-1857) onder curatele Battes Joosten;
nr. 043 (8-6-1857) onder curatele Jacobus Schenk;
nr. 048 (8-6-1857) onder curatele Arie Knikman;
nr. 053 Jacobus Wilhelmus de Heer, deurwaarder Arrondissement Rechtbank te Alkmaar, curator over Willem Gras, extract minuten griffie;
nr. 061 Willem de Wit, curator is Pieter de Wit te Den Helder;
nr. 074 (8-6-1857) onder curatele Antonia Jansen;
nr. 088 Johanna Wilhelmina Elstrodt, curator Matthijs Luijmes te Alkmaar;
nr. 120 Jan Seegers, broodbakker te Alkmaar, curator over Gerrit Deutekom;
nr. 138 Margaretha Schneider wed. Philippus Ludovicus Lataije curator Johannes v.d. Leije, koopman te Middelburg;
nr. 160 Catarina Leunis;
nr. 162 C. van den Bergh wed. C. van Ouwerkerk (Middelburg dd 6-2-1857);
nr. 164 Bartholomeus Louis Fontijn (Fonteine);
nr. 170 (8-6-1857) onder curatele Anna Cornelia Monhemius;
nr. 179 (8-6-1857) onder curatele Willem Frederik Kort;
nr. 184 Pieternella van Sas (Zierikzee 18/21-2-1857);
nr. 219 (8-6-1857) onder curatele Hermanus Troullard;
nr. 237 J.J. van Pagé (Koudekerk den 22-2-1857);
nr. 262 8-6-1857) onder curatele Maria Riel;
nr. 264 Pieter Diederik Boers;
nr. 270 Jan Verhoeff, landbouwer te Oostvoorne, curator Krijn de Haan;
nr. 276 P. Wondergem (Midelburg 21-3-1857);
nr. 288 (8-6-1857) onder curatele Cornelis Stoop;
nr. 296 (8-6-1857) onder curatele Everdina Johanna Derksen;
nr. 297 Merrigje de Wit;
nr. 302 Maijke van der Monde weduwe J. Coenraads;
nr. 328 M. Kaboort wed. F. van der Bliek (24-1-1857);
nr. 330/716 G. Mastenbroek echtg. van S. van der Steen (27-6-1857) / D. Gerlof echtg S. Schenk;
nr. 342 Jacobus Cornelis Bettinger;
nr. 347 (8-6-1857) onder curatele Pieter Wibe Ridderhof;
nr. 349 Cornelia de Kok;
nr. 355 Gijsbregt de Jonge den Boer, curatele over zijn zoon Frederik Willem Jan den Boer;
nr. 356 Frank Arie Diepenhorst;
nr. 368 Leendert Ruijssenaars over Dirk Ruijssenaars;
nr. 370 Theodorus Johannes Bouwman;
nr. 377 Cornelis Biestheuvel;
nr. 380 J.C. Steenkamp;
nr. 383 Neeltje van de Velde (Zoutelande 13-2-1857);
nr. 385 Cornelia Maria Dekkers (Klundert 6-10-1857);
nr. 387 Cornelis Kleijn (Arie Kleijn);
nr. 389 Willem de Bonte (Marinus de Bonte, Dirksland);
nr. 390 J.P. van Bel (Vlissingen 21-2-1857);
nr. 393 J. Struijlaart en 554. J.C. Hoek
nr. 402 Maria van der Hoog weduwe Reijer Kranendonk (Bastiaan van der Hoog, vlasboer te Ridderkerk);
nr. 406 J.C.Höppe, Nijmegen (requisitoir 11-3-1857);
nr. 418 Pietertje Baas;
nr. 420 Roeland in 't Veld (J.A. Smits van Nieuwerkerk);
nr. 429 Heijke van Est, Zalt Bommel;
nr. 445 E. Klaassen wed. W. van Heusden;
nr. 450 Leendert Wendels;
nr. 452 Anna Ther. Voerman (Sluis 7-1-1857);
nr. 456 Jacobus van Ravestein te Buren;
nr. 462 Wolbregta Frederica Hofmeijer (requisitoir 17-9-1857);
nr. 463 Gerdiena Verhoef;
nr. 464 H. van Dreumel (J.A. de Vicq, Hoorn 8-4-1857);
nr. 473 P.L. Landt (Rotterdam 28-3-1857);
nr. 478 Gerritje Huevel, Pendringen;
nr. 486 G. den Ouden wed. A. Versteeg;
nr. 489 Louis Charles Alexander Ferrier;
nr. 497 J.M. te Koppele wed. B. Groot Severt;
nr. 498 Lodewijk Lijphart Calkoen;
nr. 499 Willem van Beek;
nr. 501 J.M.G. Costerman echtg. van A.R.W. Geij van Pittius;
nr. 507 Emilie Marchant (requisitoir 12-3-1857);
nr. 508 Cornelia van der Wiel;
nr. 513 Bernardina van Geijn;
nr. 521 Maria Josephina Anthonij, gedom. te Rotterdam;
nr. 529 Hendrik Barendse;
nr. 537 Jeannetta Struijk wed. Cornelis van Rinteln;
nr. 541 eene onbekende doofstomme vrouw te Zundert gevonden;
nr. 542 Gerritje Plat (4-12-1857);
nr. 544 Hendrina Tollenaar / 749. G. van Driel (12-11-1857);

# STAPEL 2
verpleegde met nummer :

nr. 546 W.A.A. Siberg;
nr. 555 Johanna Dionizia Camerling;
nr. 557 F. Gaasbeek;
nr. 559 A. Klauwer wed. B. ten Have (Varssveld 2-3-18576);
nr. 564 J.A. Arts / 698. W. van Schaijk wed. D. Tijnnagel (3-2-1867); (Nijmegen 3-2-1857) Ik heb de eer UEdG ...en den de noodige magtigingen ter verpleging der Krankzinnigen W. van Schaik wed. Tijnagel en Johanna Arts. De Officier van Justitie te Nijmegen.
nr. 565 Maria Theresia Verstraeten (Eede 21-2-1857);
nr. 568 W.G. van Nifterik, te Tiel;
nr. 571 Maaike v. de Graaf (Schelluinen 26-1-1857);
nr. 572 J.J. van den Kieboom (Arie van den Kieboom, agent van kazernering te Dordrecht);
nr. 576 Catharina Maria van Overklift, stiefdochter Helena Maria Zuijderhoudt wed. Hendrik van Overklift te Dordrecht;
nr. 580 Siebregt Marnstra;
nr. 583 A. Zonnevylle, overleden 19-4-1857;
nr. 590 Willem Hers, zoon van Johannes Philippus Hers te Ooltgensplaat;
nr. 594 Hendrika Cornelia Quakernaat (Gorinchem 28-3-1857);
nrs. 600, 603/695, 606, 611, 616, 638 (C.J. Stoutjesdijk), 639, 642, 646, 649 (Graauw 26-3-1857);
nrs. 650, 651, 652, 653, 655, 656, 657, 660, 661, 663, 667, 669 (postzegel Willem I, 1857), 673, 674, 675, 678, 679;
nrs. 681, 683, 684, 685, 686, 687, 689, 690, 691, 692, 693, 695, 696, 698 (Schaik), 699;
nrs. 700, 701, 702, 703, 704, 705, 706, 707, 708, 709, 710, 711, 712 (Klaas Witte), 713;

# STAPEL 3
verpleegde met nummer :

nrs. 714, 715, 716, 717 (van der Noordaa), 718, 719, 720;
nrs. 721, 722, 723, 724, 725, 726, 727, 728, 729 (Brender a Brandis), 730;
nrs. 731, 732, 733, 734, 735, 736, 737, 738, 739, 740;
nrs. 741, 742, 743, 744, 745, 746, 747, 748, 749, 750;
nrs. 751, 752, 753, 754, 755, 756, 757, 758;


SAD 22-586 (1855-1858)(nummers verpleegden 1 t/m 795)

Registers houdende aantekening van de betalende patiënten, alsmede van de betalingsplichtigen en verschuldigde bedragen 1855-1858.

verpleegde met nummer :
pagina 001 - nr. --- Kon. der Nederlanden voor een onbekend doofstom man;
pagina 002 - nr. 023 Johan Heinrich Wilhoff;
pagina 003 - nr. 038 Maria van Thuijl;
pagina 004 - nr. 043 Jacobus Schenk;
pagina 005 - nr. 053 Willem Gras;
pagina 006 - nr. 058 Jan Smit;
pagina 007 - nr. 061 Willem de Wit;
pagina 008 - nr. 088 Joh. Wilhelmina Elstrodt;
pagina 009 - nr. 090 Joh. Ulenberg;
pagina 010 - nr. 120 Gerrit Deutekom;
pagina 011 - nr. 137 Aart Slaa;
pagina 012 - nr. 138 Marg. Schneider wed. Philippus Ludov. Lataije, overl. 11-12-1858;
pagina 013 - nr. 160 Catarina Leunis;
pagina 014 - nr. 162 Catharina van den Berghe wed. Cornelis van Ouwerkerk;
pagina 015 - nr. 164 Barh. Louis Fontaine;
pagina 016 - nr. 170 Anna Cornelia Monhemius;
pagina 017 - nr. 184 Pieternella van Sas;
pagina 018 - nr. 191 Nicolaas Wisse;
pagina 019 - nr. 227 Jacob Akkerman;
pagina 020 - nr. 230 F.J.A. de Calevon;
pagina 021 - nr. 237 J.J. van Pagé;
pagina 022 - nr. 270 Krijn de Haan;
pagina 023 - nr. 273 Abraham Mozes Zeehandelaar, overl. 29-5-1856;
pagina 024 - nr. 276 Pieter Wondergem;
pagina 025 - nr. 288 Cornelis Stoop;
pagina 026 - nr. 296 Everdina Johanna Derksen;
pagina 027 - nr. 297 Merrigje de Wit;
pagina 028 - nr. 319 Sientje van Diggelen;
pagina 029 - nr. 321 Neeltje de Jonge;
pagina 030 - nr. 328 M. Kaaboord wed. F. van den Bliek, ontslagen 15-12-1856;

pagina 031 - nr. 330
pagina 032 - nr. 333
pagina 033 - nr. 334
pagina 034 - nr. 338
pagina 035 - nr. 352
pagina 036 - nr. 353
pagina 037 - nr. 355
pagina 038 - nr. 356
pagina 039 - nr. 364
pagina 040 - nr. 368
pagina 041 - nr. 370
pagina 042 - nr. 374
pagina 043 - nr. 377
pagina 044 - nr. 380
pagina 045 - nr. 383
pagina 046 - nr. 385
pagina 047 - nr. 387
pagina 048 - nr. 389 W. de Bonte
pagina 049 - nr. 390 J.P. van Bel
pagina 050 - nr. 391 Chr. Schröeder
pagina 051 - nr. 393
pagina 052 - nr. 394
pagina 053 - nr. 395
pagina 054 - nr. 403
pagina 055 - nr. 406
pagina 056 - nr. 407
pagina 057 - nr. 409
pagina 058 - nr. 417
pagina 059 - nr. 418
pagina 060 - nr. 420
pagina 061 - nr. 442
pagina 062 - nr. 445
pagina 063 - nr. 450
pagina 064 - nr. 452
pagina 065 - nr. 453
pagina 066 - nr. 467
pagina 067 - nr. 473
pagina 068 - nr. 486
pagina 069 - nr. 489
pagina 070 - nr. 491
pagina 071 - nr. 498
pagina 072 - nr. 499
pagina 073 - nr. 500
pagina 074 - nr. 501
pagina 075 - nr. 503
pagina 076 - nr. 507
pagina 077 - nr. 508
pagina 078 - nr. 511
pagina 079 - nr. 516
pagina 080 - nr. 517
pagina 081 - nr. 518
pagina 082 - nr. 521
pagina 083 - nr. 527
pagina 084 - nr. 530
pagina 085 - nr. 536
pagina 086 - nr. 537
pagina 087 - nr. 538
pagina 088 - nr. 540
pagina 089 - nr. 546
pagina 090 - nr. 551
pagina 091 - nr. 552
pagina 092 - nr. 553
pagina 093 - nr. 554
pagina 094 - nr. 556 / 558 / 562
pagina 095 - nr. 565
pagina 096 - nr. 566
pagina 097 - nr. 567
pagina 098 - nr. 569
pagina 099 - nr. 570
pagina 100 - nr. 571
pagina 101 - nr. 572
pagina 102 - nr. 574
pagina 103 - nr. 575
pagina 104 - nr. 577
pagina 105 - nr. 578
pagina 106 - nr. 579
pagina 107 - nr. 580
pagina 108 - nr. 582
pagina 109 - nr. 583
pagina 110 - nr. 584
pagina 111 - nr. 585
pagina 112 - nr. 586
pagina 113 - nr. 587
pagina 114 - nr. 589
pagina 115 - nr. 590 Willem Hers
pagina 116 - nr. 591 / 593 Slijp
pagina 117 - nr. 594 Quakernaat
pagina 118 - nr. 595
pagina 119 - nr. 596
pagina 120 - nr. 598
pagina 121 - nr. 600
pagina 122 - nr. 602
pagina 123 - nr. 606
pagina 124 - GELDERLAND
pagina 125 - nr. 607 Möls
pagina 126 - nr. 609 Nolte
pagina 127 - nr. 610 C. Gunther
pagina 128 - nr. 611
pagina 129 - nr. 614 / 683
pagina 130 - nr. 617 / 709
pagina 131 - nr. 618
pagina 132 - nr. 619
pagina 133 - nr. 622 Kooman
pagina 134 - nr. 623
pagina 135 - nr. 624
pagina 136 - nr. 627
pagina 137 - nr. 628 Bahre
pagina 138 - nr. 629 Bakker
pagina 139 - nr. 620 Wolters
pagina 140 - nr. 632 W. van Aalbergen
pagina 141 - nr. 633 Verheij
pagina 142 - nr. 634
pagina 143 - nr. 635
pagina 144 - nr. 636 Willeboer
pagina 145 - nr. 637 J.J. de Witt
pagina 146 - nr. 638 Stoutjesdijk
pagina 147 - nr. 639 Kool
pagina 148 - nr. 641 J. Keesmaat
pagina 149 - nr. 642
pagina 150 - nr. 643
pagina 151 - nr. 644 Leeuwenburgh
pagina 152 - nr. 645
pagina 153 - nr. 649
pagina 154 - nr. 650
pagina 155 - nr. 651
pagina 156 - nr. 652
pagina 157 - nr. 654
pagina 158 - nr. 656
pagina 159 - nr. 657 M. Fokker
pagina 160 - nr. 660
pagina 161 - nr. 661
pagina 162 - nr. 662 Bahlman
pagina 163 - nr. 664 / 680
pagina 164 - nr. 668
pagina 165 - nr. 669 / 762
pagina 166 - nr. 670
pagina 167 - nr. 672
pagina 168 - nr. 673
pagina 169 - nr. 676
pagina 170 - nr. 677
pagina 171 - nr. 681
pagina 172 - nr. 684
pagina 173 - nr. 685
pagina 174 - nr. 686 Arkenbout
pagina 175 - nr. 688 Slob
pagina 176 - nr. 689
pagina 177 - nr. 692 Erkel
pagina 178 - nr. 696
pagina 179 - nr. 699 Themmen
pagina 180 - GELDERLAND
pagina 181 - nr. 701
pagina 182 - nr. 702 / 712
pagina 183 - nr. 714
pagina 184 - nr. 716
pagina 185 - nr. 717 Noordaa
pagina 186 - nr. 718
pagina 187 - nr. 719
pagina 188 - nr. 720
pagina 189 - nr. 723
pagina 190 - nr. 724
pagina 191 - nr. 726
pagina 192 - nr. 728
pagina 193 - nr. 729 Brender a Brandis
pagina 194 - nr. 730 J. Lagendijk
pagina 195 - nr. 732 J.H. de Broekert
pagina 196 - nr. 735 B. van der Vlies
pagina 197 - nr. 738 / 740 / 741
pagina 198 - nr. 743
pagina 199 - nr. 744
pagina 200 - nr. 745
pagina 201 - nr. 746
pagina 202 - nr. 747
pagina 203 - nr. 748
pagina 204 - nr. 752 Oester
pagina 205 - nr. 757 Coulon
pagina 206 - nr. 758 Pluijgers
pagina 206 - GELDERLAND
pagina 207 - nr. 759 Benz
pagina 208 - nr. 764
pagina 209 - nr. 765 Polder
pagina 210 - nr. 766 Broere / 768 de Wilde
pagina 211 - nr. 769
pagina 212 - nr. 770 Hartog
pagina 213 - nr. 771 A.J. Rijshouwer
pagina 214 - nr. 774
pagina 215 - nr. 777 Felix van Luijk
pagina 216 - nr. 778
pagina 217 - nr. 779
pagina 218 - nr. 780 A.J. Rijshouwer
pagina 219 - nr. 782 Arij de Lange
pagina 220 - nr. 783 L. Smit
pagina 221 - nr. 784
pagina 222 - nr. 787 de Vries
pagina 223 - nr. 790 Streur
pagina 224 - nr. 792 de Haan
pagina 225 - nr. 793 Verdoorn
pagina 226 - nr. 794 Buus wed. Jan Sia
pagina 227 - nr. 795 H. Lems

NB.
* pagina 124
De provincie Gelderland voor verpleegde in de 3e klasse
31-03-1857 voor 3 maanden Johannis Lambertus Brok, waarin overleden f 42,50 + f 10,-;
31-03-1857 voor 3 maanden Cornelis Versteeg, waarin overleden f 42,50 + f 10,-;
31-03-1857 voor 3 maanden Anna Maria Chrsitina Elise Koppelaar, waarin hersteld ontslagen f 42,50;
31-03-1857 voor 78 dagen Willem Gerrit van Nifterik, sedert de opname f 36,33;
31-03-1857 voor 3 dagen Maria Christina Wouters, sedert de opname f 1,395;
30-06-1857 voor 6 maanden Hendrik Jan Reustman, waarin overleden f 85 + f 10,-;
30-06-1857 voor 46 dagen Jacobus Johannes Arnold, sedert de opname f 21,42;
30-09-1857 voor 9 maanden Cornelia van Dam, waarin hersteld ontslagen f 127,50;
31-12-1857 voor 12 maanden Heijlke van Esst f 170;
31-12-1857 voor 12 maanden Hendrikus Hendriks, waarin overleden f 170 + f 10,-;
31-12-1857 voor 12 maanden Hendrika van Ewijk f 170;
31-12-1857 voor 12 maanden Jacobus van Ravestein f 170;
31-12-1857 voor 12 maanden Toon Hol f 170;
31-12-1857 voor 12 maanden Gerdiena Verhoef f 170;
31-12-1857 voor 12 maanden Bernardus Hendrikus Greutink f 170;
31-12-1857 voor 12 maanden Gerritje Heuvel f 170;
31-12-1857 voor 12 maanden Bernardus Kloppenburg f 170;
31-12-1857 voor 12 maanden Janna Maria te Koppele wed. Bernardus Groot Severt f 170;
31-12-1857 voor 12 maanden Hendrina Erkens f 170;
31-12-1857 voor 12 maanden Hendrina Oudewater f 170;
31-12-1857 voor 12 maanden Hermina Kempe wed. Gerrit Manus Wesinkhof f 170;
31-12-1857 voor 12 maanden Bernardina van Geijn f 170;
31-12-1857 voor 12 maanden Hendrik Barendse f 170;
31-12-1857 voor 12 maanden Gerritje Plat f 170;
31-12-1857 voor 12 maanden Hubertus Messing f 170;
31-12-1857 voor 12 maanden Hendrina Tollenaar f 170;
31-12-1857 voor 12 maanden Gerrit Jan Reusseman f 170;
31-12-1857 voor 12 maanden Theodorus Gaasbeek f 170;
31-12-1857 voor 12 maanden Aleida Klauwer wed. Bernardus ten Have f 170;
31-12-1857 voor 12 maanden Johanna Arts f 170;
31-12-1857 voor 9 maanden Willem Gerrit van Nifterik f 127,50;
31-12-1857 voor 9 maanden Maria Christina Wouters f 127,50;
31-12-1857 voor 6 maanden Jacobus Johannes Arnold f 85;
31-12-1857 voor 47 dagen Anna Margaretha Elisabeth Kirchland echtgenoot van Rijndert Lourense, sedert opname f 21,09;
31-12-1857 voor 29 dagen Berendina Hendriks echtgenoot van Geurardus Driessen, sedert opname f 13,50;
31-12-1857 voor 22 dagen Adriana Hendrina van Wees, sedert opname f 10,24;

* pagina 180
De provincie Gelderland voor verpleegde in de ...
31-03-1857 voor 3 maanden Toon Hol, waarin overleden f 50 + f 10;
31-03-1857 voor 58 dagen Harmen Reupkes, sedert de opname f 31,78;
31-03-1857 voor 56 dagen Geurt van de Burgt, sedert de opname f 30,685;
31-03-1857 voor 35 dagen Maria van Druten, sedert de opname en waarin overleden f 19,10 + f 10;
31-03-1857 voor 21 dagen Johanna Margaretha Jansen, sedert de opname f 11,505;
31-03-1857 voor 18 dagen Hendrik de Gunst, sedert de opname f 9,865;
15-05-1857 voor 4 1/2 maand Bernardus Kloppenburg, waarin overleden f 75 + f 10;
15-05-1857 voor 1 1/2 maand Harmen Reupkes, waarin overleden f 25 + f 10;
30-06-1857 voor 6 maanden Gerrit Jan Reusterman, waarin overleden f 100 + f 10;
30-06-1857 voor 77 dagen Christiaan Scherzer Gockel, sedert de opname f 42,19;
30-06-1857 voor 19 dagen Arie Gijsbert Batenburg, sedert de opname f 10,41;
30-06-1857 voor 1 dag Grietje Bijsterbosch echtg. van Willem Kamphuis, sedert de opname f 0,35;
15-08-1857 voor 4 1/2 maand Hendrik de Gunst, waarin overleden f 75 + f 10;
30-09-1857 voor 9 maanden Bernardus Hendrikus Greutink, waarin hersteld ontslagen f 150
30-09-1857 voor 88 dagen Alida Baten, sedert de opname f 48,22;
30-09-1857 voor 75 dagen Willem de Bok, sedert de opname f 41,095;
30-09-1857 voor 68 dagen Joanna Antonia Botink echtg. van Harmen Zwienenberg, sedert de opname f 37,36;
30-09-1857 voor 67 dagen Jacomina Broekman, sedert de opname f 36,71;
30-09-1857 voor 63 dagen Gerrarda Wassing, sedert de opname tot hersteld ontsl. f 34,52;
30-09-1857 voor 61 dagen Johannes van Kuilenburg, sedert de opname f 33,425;
30-09-1857 voor 53 dagen Hendrika van Wijk, sedert de opname f 29,04;
30-09-1857 voor 40 dagen Johannes Bernardus Gulert, sedert de opname f 21,92;
30-09-1857 voor 38 dagen Maria de Haas, sedert de opname f 20,82;
15-11-1857 voor 10 1/2 maand Anna Margaretha Elisabeth Kirchland echtg. van Reindert Lourense, waarin overleden f 175 + f 10;
15-11-1857 voor 4 1/2 maand Christiaan Scherzer Gockel, waarin overleden f 175 + f 10;
31-12-1857 voor 12 maanden Heijlke van Esst f 200;
31-12-1857 voor 12 maanden Hendrika van Ewijk f 200;
31-12-1857 voor 12 maanden Jacobus van Ravestein f 200;
31-12-1857 voor 12 maanden Gerdiena Verhoef f 200;
31-12-1857 voor 12 maanden Gerritje Heuvel f 200;
31-12-1857 voor 12 maanden Janna Maria te Koppele wed. Bernardus Groot Severt f 200;
31-12-1857 voor 12 maanden Hendrina Erkens f 200;
31-12-1857 voor 12 maanden Hendrina Oudewater f 200;
31-12-1857 voor 12 maanden Hermina Kempe wed. Gerrit Manus Wesinkhof f 200;
31-12-1857 voor 12 maanden Bernardina van Geijn f 200;
31-12-1857 voor 12 maanden Hendrik Barendse f 200;
31-12-1857 voor 12 maanden Gerritje Plat f 200;
31-12-1857 voor 12 maanden Hubertus Messing f 200;
31-12-1857 voor 12 maanden Hendrina Tollenaar f 200;
31-12-1857 voor 12 maanden Theodorus Gaasbeek f 200;
31-12-1857 voor 12 maanden Aleida Klauwer wed. Bernardus ten Have f 200;
31-12-1857 voor 12 maanden Johanna Arts f 200;
31-12-1857 voor 12 maanden Willem Gerrit van Nifterik f 200;
31-12-1857 voor 12 maanden Maria Christina Wouters f 200;
31-12-1857 voor 12 maanden Jacobus Johannes Arnold f 200;
31-12-1857 voor 12 maanden Berendina Hendriks echtgenoot van Geurardus Driessen, f 200;
31-12-1857 voor 12 maanden Adriana Hendrina van Wees, f 200;
31-12-1857 voor 9 maanden Geurt van de Burgt, f 150;
31-12-1857 voor 9 maanden Johanna Margaretha Jansen, f 150;
31-12-1857 voor 6 maanden Arie Gijsbert Batenburg, f 100;
31-12-1857 voor 6 maanden Grietje Bijsterbosch echtg. van Willem Kamphuis, f 100;
31-12-1857 voor 3 maanden Alida Baten, f 50;
31-12-1857 voor 3 maanden Willem de Bok, f 50;
31-12-1857 voor 3 maanden Joanna Antonia Botink echtg. van Harmen Zwienenberg, f 50;
31-12-1857 voor 3 maanden Jacomina Broekman, waarin overleden 7 December, f 50 + f 10;
31-12-1857 voor 3 maanden Johannes van Kuilenburg, f 50;
31-12-1857 voor 3 maanden Hendrika van Wijk, f 50;
31-12-1857 voor 3 maanden Johannes Bernardus Gulert, f 50;
31-12-1857 voor 3 maanden Maria de Haas, f 50;
31-12-1857 voor 3 maanden Antonia Wubbels, sedert de opname f 50;
31-12-1857 voor 69 dagen Carolina Stok echtg. Joan Mintjes, sedert de opname f 37,81;
31-12-1857 voor 50 dagen Amelia Lammerdina Berendsen, sedert de opname f 27,395;
31-12-1857 voor 36 dagen Aalbert Esvelt, sedert de opname f 19,725;
31-12-1857 voor 22 dagen Geertje Versteeg wed. v. Jacob Denneboom, sedert de opname f 12,055;
31-12-1857 voor 12 dagen Willemijntje van Schaik wed. Derk Tijnnagel, sedert de opname f 6,575;
= f 6727,735.

* pagina 206
De provincie Gelderland (vervolg)
30-09-1857 voor 43 dagen Janna Kosstede, sedert de opname f 23,56;
30-09-1857 voor 33 dagen Hendrina Gieltjes wed. Joannes Ruijters, sedert de opname 29 Augustus waarin hersteld ontslagen 29 Septbr. f 18,08;
15-11-1857 voor 10 1/2 maand Aleida Baten waarin overleden 20 October f 175 + 10;
15-11-1857 voor 4 1/2 maand Cornelis van Well, waarin hersteld ontslagen 15 Novemb. f 75;
15-11-1857 voor 4 1/2 maand Johanna Hendrika Elisabeth van Zwanenburg waarin hersteld ontslagen 15 Novemb. f 75;
31-12-1857 voor 12 maanden Heijlke van Est, tot ontslag f 200;
31-12-1857 voor 12 maanden Hendrika van Ewijk, tot ontslag f 200;
31-12-1857 voor 12 maanden Jacobus van Ravestein, tot ontslag f 200;
31-12-1857 voor 12 maanden Gerdiena Verhoef, tot ontslag f 200;
31-12-1857 voor 12 maanden Gerritjen Heuvel, tot ontslag f 200;
31-12-1857 voor 12 maanden Hendrina Erkens, tot ontslag f 200;
31-12-1857 voor 12 maanden Bernardina van Gijn, tot ontslag f 200;
31-12-1857 voor 12 maanden Hendrik Barendse, tot ontslag f 200;
31-12-1857 voor 12 maanden Gerritje Plat, tot ontslag f 200;
31-12-1857 voor 12 maanden Hubertus Messing, tot ontslag f 200;
31-12-1857 voor 12 maanden Hendrina Tollenaar, tot ontslag f 200;
31-12-1857 voor 12 maanden Aleida Klauwer wed. Bernardus ten Have, tot ontslag f 200;
31-12-1857 voor 12 maanden Johanna Arts, tot ontslag f 200;
31-12-1857 voor 12 maanden Maria Christina Wouters, tot ontslag f 200;
31-12-1857 voor 12 maanden Johannes Jacobus Arnold, tot ontslag f 200;
31-12-1857 voor 12 maanden Berendina Hendriks echtg. van Geurardus Driessens, tot ontslag f 200;
31-12-1857 voor 12 maanden Adriana Hendrina van Wees, tot ontslag f 200;
31-12-1857 voor 12 maanden Geurt van de Burgt, tot ontslag f 200;
31-12-1857 voor 12 maanden Johanna Margaretha Jansen, tot ontslag f 200;
31-12-1857 voor 12 maanden Grietje Bijsterbosch echtg. van Willem Kamphuij(s), tot ontslag f 200;
31-12-1857 voor 12 maanden Willem de Bok, tot ontslag f 200;
31-12-1857 voor 12 maanden Johannes Bernardus Gulert, tot ontslag f 200;
31-12-1857 voor 12 maanden Maria de Haas, tot ontslag f 200;
31-12-1857 voor 12 maanden Carolina Stok echtg. van Joannes Mintjes, tot ontslag f 200;
31-12-1857 voor 12 maanden Aalbert Esvelt, tot ontslag f 200;
31-12-1857 voor 9 maanden Peter Meisters, tot ontslag f 150;
31-12-1857 voor 9 maanden Gerrit Adrianus Jongkint, tot ontslag f 150;
31-12-1857 voor 9 maanden Peter van Doorn, tot ontslag f 150;
31-12-1857 voor 9 maanden Johanna van Lubeek, tot ontslag f 150;
31-12-1857 voor 6 maanden Magdalena Wijnrank wed. Carel Lodewijk Dobberke, tot ontslag f 100;
31-12-1857 voor 3 maanden Albert Nijhuis, tot ontslag f 50;
31-12-1857 voor 3 maanden Maria van Elferen echtg. van Jan Hendrik Jansen, waarin hersteld ontslagen 10 Decemb. f 50;
31-12-1857 voor 3 maanden Janna Kosstede, waarin hersteld ontslagen f 50;
31-12-1857 voor 76 dagen Gerardus van Driel, sedert de opname 17 October tot ontslag f 41,645;
31-12-1857 voor 67 dagen Gerarda Wassing, sedert de opname 26 October tot ontslag f 36,71;
31-12-1857 voor 46 dagen Louisa Teijsman, sedert de opname 16 Nov. tot ontslag f 25,205;
31-12-1857 voor 35 dagen Adriana Verhoeven, sedert de opname 27 Nov. tot 31 Dec. f 19,18;
Kosten en gelegenheid van het transporteren der krankzinigen op de 31 december 1857 inhet gesticht te Dordrecht naar dat te Zutphen als ...;


SAD 22-612 (1856-1863)

Staten houdende de persoonlijke en medische gegevens van patiënten, alsmede van de voorgeschreven medicijnen en de dagelijkse beschrijving van de toestand 1856-1863.

inhoud kaarten per verpleegden van de verpleegden
nr. 651 (1856) t/m nr. 1000 (1863)
NB.
1859 kaarten met nrs. <- 843
1860 kaarten met nrs. 844-896
1861 kaarten met nrs. 897-948
1862 kaarten met nrs. 949-992
1863 kaarten met nrs. 999 ->

1859
nr. 833 Christiaan Eichorn, geb. 13-11-1824, dementia, 5-10-1859 in de 3 klasse;
nr. 832 E.S.M. van Nuijs, melancholio;
nr. 831 J.E. v.d. Werff, monomania;
nr. 830 Govert Slob, mania;
nr. 829 P. v.d. Weele, melancholia;
nr. 828 A. de Regt, mania puerperalis;
nr. 827 mania
nr. 826 G. van Strauch, mania;
nr. 825 Salomon Fenner, mania;
nr. 824 mania;
nr. 823 P. van Wijk, epilepsia;
nr. 822. H. van Winkel;
nr. 821 J. van Us, monomania;
nr. 820 J.M. Janssen, melancholia;
nr. 819 dementia;
nr. 818 melancholia;
nr. 817 mania;
nr. 815 melancholia;
nr. 814 dementia;
nr. 813 dementia;
nr. 812 Sake v.d. Wal, monomania;
nr. 811 Jacobus Leest, dementia;
nr. 810 monomania;
...etc.
nr. 729 Brender a Brandis, dementia;
nr. 717 S.J.H. van der Noordaa, mania;
nr. 698 van Schaik wed. Tijnagel, mania;
...etc.
nr. 651 (1856)
+
nr. 834 (1859) t/m 1000 (1863)


SAD 22-616 (1855-1861)

Staten houdende de persoonlijke en medische gegevens van patiënten, alsmede van de dagelijkse waarnemingen tot vier weken na opname en een uittreksel uit het verslag 1855-1861.

inhoud kaarten per verpleegden van de verpleegden
nr. 601 (1855) t/m nr. 900 (1861)
NB.
1855 kaarten met nrs. <-- 606
1856 kaarten met nrs. 607 t/m 700
1857 kaarten met nrs. 701 t/m 758
1858 kaarten met nrs. 759 t/m 795
1859 kaarten met nrs. 796 t/m 843
1860 kaarten met nrs. 844 t/m 896
1861 kaarten met nrs. 897 ->

nr. 801 (1859) Bastiaan Hakkers, 23/2 meent Jan van Arkel te zijn of zoon van Willem II;

Laatst gewijzigd: oktober 2011.