Aanmelden | Contact
Doorzoek de bronnen

Familie La RivièreI. Klaas La Rivière, tr. Elisabeth de HaanII. Willem Theodorus La Rivière, geb. Rotterdam 26-11-1873, architect (1910), bouwkundige (1912), directeur Dordr. Nieuwsblad (1918-1937), overl. Den Haag 22 april 1941 (67 jaar; akte 1180), tr. Rotterdam 15-10-1908
Josina Thérèse Nannij Burger, geb. 15-9-1883 Dordrecht.
Wonende: Bagijnhof 58; (28dec36) Vrieseweg 75bov;

Willem Theodorus La Rivière (1873-1941) (H.G. Beerman, 1936) Willem Theodorus La Rivière (1873-1941) (Rotterdamsch nieuwsblad 22-04-1941)

NB.
- gezinskaart Dordrecht 1918-1937 (onder: 'lariviere')
La Rivière (2 woorden blijkens inform. R'dam)
1. La Rivière, Willem Theodorus 26-11-1873 Rotterdam, directeur Dordr. Nieuwsblad, z.b., 30sep1937 naar 's-Gravenhage Sportlaan 80, tr. Rotterdam 15-10-1908
2. Burger, Josina Thérèse Nanny, geb. 15-9-1883 Dordrecht, 30sep1937 naar 's-Gravenhage Sportlaan 80;
3. La Rivière, Theodoor Willem, geb. 17-2-1910 Dordrecht, 17-10-1932 naar Delft Leeuwenhoeksingel 34;
4. La Rivière, Willem Theodoor, geb. 11-4-1912 Dordrecht, 16-1-1930 Amsterdam Kl. Gartmanplantsoen 11;
5. Johanna Burger, Wed. Theodorus Franciscus, geb. Ek, (schoonmoeder) 26-3-1861 Dordrecht, (E.L.), van gezinskaart Wed. Th.F. W. Burger 1931, 30sep1937 seigenjkaart;
6. La Rivière, Willem Theodoor, geb. 11-4-1912 Dordrecht, (religie: geen), ass. bedrijfsleider, 23-7-1932 uit Amsterdam, 20-9-1933, 's Gravenhage Rijswijkscheweg H.T.O.
7. La Rivière, Theodoor Willem, geb. 17-2-1910 Dordrecht, (religie: geen), ingenieur, 7-2-1934 uit Delft, 27-7-1935 Amsterdam Overtoom 272;
8. La Rivière, Willem Theodoor, geb. 11-4-1912 Dordrecht, (religie: geen), ass. redacteur (o), bedrijfsleider (o), 29-8-1934 Groningen, 30 mei 1936 Groningen Zuiderdiep (1)8;
Wonende: Bagijnhof 58; (28dec36) Vrieseweg 75bov;
[https://www.regionaalarchiefdordrecht.nl/app/themes/regionaalarchiefdordrecht/maisi_ajax_proxy.php?mivast=46&mizig=210&miadt=46&miaet=185&micode=256&minr=7970076&milang=nl&misort=last_mod%7Cdesc&mizk_alle=256&miview=viewer2]
en (onder: 'Riviere, La')
[https://www.regionaalarchiefdordrecht.nl/app/themes/regionaalarchiefdordrecht/maisi_ajax_proxy.php?mivast=46&mizig=210&miadt=46&miaet=185&micode=256&minr=7982171&milang=nl&misort=last_mod%7Cdesc&mizk_alle=256&miview=viewer2]


- adresboek 1930
W.Th. la Rivière dir. Nwsbl. Bagijnhof 58
T.W. la Rivière student Bagijnhof 58
W.Th. la Rivière [uitgevers: dagbladen en tijdschriften] Bagijnhof 58 (Dordrechtsch Nieuwsblad

- KADASTER dienstjaar 1932 Dordrecht (legger 18170)
Willem Theodorus la Rivière en cons. (Josine Thérèse Nanny Burger wed.) (7/9) dagbladdirecteur, (Dordrecht)(Hilversum) 's-Gravenhage, Kamerlingh Onnesweg 481;
Erkentrudestraat K05586
Vrieseweg D02992

- (woningkaart 1942-1971; Dordrecht)
Kon. Wilhelminastraat (Repelaerstraat) 24bov (44)
Josina Therèse Nannij Burger wed. Willem Theodoor La Rivière
30-10-1951 GV Edisonstraat 120
22-06-1960 Zwijndrecht, Burg. Jansenlaan 3

Afbeelding 309_27024
Collectie Collectie H.G. Beerman
Inventarisnummer 309_27024
Beschrijving Bezuidenhout 8
Persoon Rivière, La
Geografie Den Haag / 's-Gravenhage
Datum of periode 22-12-1936
https://beeldbank.regionaalarchiefdordrecht.nl/search/detail/id/EA98D46B110984F00A2C91A64465A531/showbrowse

- Onze innig geliefde Man en beste zorgzame Vader en Behuwdvader
WILLEM THEODOOR LA RIVIÊRE, Oud-Directeur van het Dordrechtsch Nieuwsblad,
is heden, na langdurige ziekte, in den ouderdom van 67 jaren, zacht en kalm van ons heengegaan.
's-Gravenhage: J. Th. N. LA RIVIÈRE-Burger.
Hilversum : Ir. Th W LA RIVIÈRE, N. LA RIVIERE, N. de Vrieze.
Dordrecht: W Th. LA RIVIÈRE, M.H. LA RIVIÈRE-Bouman.
's-Gravenhage, 22 April 1941 Sportlaan 90.
Liever geen bezoek. De teraardebsatelling zal in allen eenvoud geschieden op Vrijdag 25 April, half twaalf op de begraafplaats Oud Eik en Duinen te s-Gravenhage.
Vertrek van bet sterfhuis te elf uur.
[Haagsche courant 23-4-1941]

Haagsche courant 23-4-1941

- W. Th. la Rivière overleden
In den ouderdom van 67 jaar is in Den Haag overleden de heer Willem Theodoor la Rlvière, oud-dlrecteur van het Dordrcchtsch Nieuwsblad. Gedurende 22 jaren heeft de naam W.Th. la Rivière aan het hoofd van het Dordrechtsch Nieuwsblad gestaan, na dien van zijn schoonvader, den heer Th.W.F. Burger, van wien hij de directeurs functie had overgenomen. Na zijn pensionneering, eind 1936, zijn de vitaliteit en de werkkracht, die de heer La Rivière met zoo groote toewijding aan het Dordrechtsch Nieuwsblad had gegeven, nooit ten volle teruggekeerd. De levensmotor sloeg steeds zwakker aan enthans is hij de eeuwige rust ingegaan zonder ten volle te hebben kunnen genieten van wat men noemt den ouden dag, die voor hem eigenlijk nog niet was aangebroken.

Het Rotterdamsch Nieuwsblad heeft de heer La Rivière in de jaren 1924—1926 met technisch tdvies gediend betreffende het gebouw aan de Schiekade.
[Rotterdamsch nieuwsblad 22-04-1941]

Kinderen:
1. Theodoor Willem La Rivière, geb. Dordrecht 17-2-1910 (Bagijnhof 58), volgt IIIa
2. Willem Theodoor La Rivière, geb. Dordrecht 11-4-1912 (Oudenhovenstraat 10), volgt IIIbIIIa. Theodoor Willem La Rivière, geb. Dordrecht 17-2-1910, ingr. luchtv. Mij KLM, overl. Hamburg-Neuengamme 21-02-1945 (lid verzet), tr. Smallingerland 27-1-1937
Nelli de Vrieze, geb. Drachten/Smallingerland 12-9-1906, stewardess, gemeenteraadslid Hilversum, dochter van Atze de Vrieze en Elisabeth Hannema.
Wonende: Dordrecht; (17-10-1932 tot 7-2-1934) Delft, Leeuwenhoeksingel 34; Dordrecht; (vanaf 27-7-1935) Amsterdam, Overtoom 272, (1937) Overtoom 371 IIIlks; (30jan1941) Hilversum K. Onnesweg 481

NB.
- Het N.S.F. monument in Hilversum is opgericht ter nagedachtenis aan acht werknemers van de Nederlandse Seintoestellen Fabriek, die in de strijd tegen de Duitse bezetter zijn omgekomen. De slachtoffers maakten illegaal zendapparatuur voor het ondergrondse verzet in Nederland
In augustus 2011 werd de plaquette van de begraafplaats geroofd.
https://www.online-begraafplaatsen.nl/graf/944842/1336008/Theodor-Willem-la-Riviere-1910-1945

- 31 jan. 1970 - Een van die vier stewardessen was Nel de Vrieze, nu mevrouw N. la Rivière-de Vrieze, gemeenteraadslid (voor de VD) van Hilversum.
[leiden.courant.nu]
[Leidsch Dagblad | 31 januari 1970]

- Riviere-de Vrieze, Nelli La‧ NH
https://neerlandschverzetsmonument.nl/rest-rodink

- President-directeur Plesman zwaaide zelf de eerste KLM
13 nov. 1995 - Nel La Rivière-de Vrieze, 89 jaar, was KLM's eerste stewardess.
“Albert Plesman had ons duidelijk van tevoren gezegd: 'Jullie moeten een ...
[www.trouw.nl]
IIIB. Willem Theodoor La Rivière, geb. Dordrecht 11-4-1912, ass. redacteur (o), bedrijfsleider (o),
tr. (1) Hillegersberg 12-1-1938 (ontbonden april 1943)
Mathilde Hubertine Bouman, geb. Dordrecht 21-12-1913, wonende te Dordrecht (1943), dochter van Willem Pieter Bouman (geb. 17-2-1878, stuurman/reder) en Mathilde Hubertine Willms (geb. Dusseldorf 23-5-1876).
ondertr. (2) Dordrecht oktober 1944, tr. (2) (echtscheiding 1958?)
Johanna Waldorp (Jopie), geb. Baarn U. 16-11-1914, wonende: Amsterdam (huize "Annette" Alb. Thijmastraat 36/38/40 in 1934), Frankrijk tot 1936, Maartensdijk (1936-1937), Hilversum (1937-1939), Amsterdam (1939-1941), Hilversum (1941), Amsterdam (vanaf 1941), van Amsterdam naar Dordrecht (okt 1944), overl. Zeist 30-11-2012 (98 jaar; draagster van het Verzetsherdenkingskruis; Parool 3-12-2012), dochter van August Waldorp (geb. 16-8-1879 's-Bosch) en Johanna Adriana van der Togt (geb. 24-10-1880 Enschede),
tr. (3) ca 1960
Agnes Wilhelmina Ahaus, geb. 3-6-1918, wonende Bleskensgraaf D52b (1973), overl. 28-6-1997, begr. Sliedrecht.
Wonende: Dordrecht; (tot 23-7-1932) Amsterdam; Dordrecht; (vanaf 20-9-1933) 's-Gravenhage Rijswijkscheweg H.T.O.; (tot 29-8-1934) Groningen; Dordrecht; (vanaf 30 mei 1936) Groningen, Zuiderdiep 8, Poelestraat 1; (vanaf 24-07-1940) Dordrecht; (vanaf 27-11-1975) West Afrika;

NB.
- Madelon Waldorp, geb. Baarn 19-1-1912, dochter van August Waldorp en Johanna Adriana van der Togt.

- Gezinskaart Dordrecht 1918-1937
1. (pk) Willem Theodoor La Rivière, 11-4-1912, Dordrecht, bedrijfsleider (o), tr. Hillegersberg 12-1-1938
2. (pk) Mathilde Hubertine Bouman, geb. Dordrecht 21-12-1913, zonder
WONENDE: 24jul1940 uit Groningen Poelestraat 1; Dordrecht H. de Grootlaan 73rood;
https://www.regionaalarchiefdordrecht.nl/app/themes/regionaalarchiefdordrecht/maisi_ajax_proxy.php?mivast=46&mizig=210&miadt=46&miaet=185&micode=256&minr=8034242&milang=nl&misort=last_mod%7Cdesc&mizk_alle=256&miview=viewer2

- Bij vonnis van de arrondissements rechtbank te Dordrecht dd 31 Maart 1943 is het huwelijk van
Mathilde Hubertine BOUMAN, eischeres, en Willem Theodoor la Riviere, gedaagde, beiden wonende te Dordrecht,
op 12 Januari 1938 te Hillegersberg gehuwd, ontbonden door echtscheiding.
't Welk certificeert
Mr. G.J.W. van Tricht Jr. Procureur van Eischeres.
Nederlandsche staatscourant 02-04-1943
[https://www.delpher.nl/nl/kranten/view?coll=ddd&identifier=MMKB08:000165229:mpeg21:p006]

- Vervallen telefoonaansluitingen:
2270 W.Th. la Riviere, Pelikaanweg 4
[Soester Courant 16 aug. 1940]
[https://archiefeemland.courant.nu/issue/SoesterCourant/1940-08-16/edition/null/page/1?query=]

- Burgerlijke stand
Ondertrouwd:
W. La Rivière en J. Waldorp
[De Dordrechtsche Courant, 1944-10-02; p. 2]

- Dordrecht: ingekomen J. Waldorp, geen, H. de Grootlaan 73 van Amsterdam;
[De Dordrechtsche Courant, 1944-10-19; p. 2 ]
- (woningkaart 1942-1971; Dordrecht)
Hugo de Grootlaan 73rd (75)
Willem Th. La Rivière(H)(S)
(van) 24-07-1940 Groningen, Poelestraat 1
(naar) 15-05-1946 Kon. Wilhelminastraat 24
- Kon. Wilhelminastraat (Repelaerstraat) 24bov 44
Willem Theodoor La Rivière (Johanna Waldorp echtg. Willem Theodoor La Rivière)
(van) 15-05-1946 H. de Grootlaan 73rd
(naar) 20-09-1960 (10feb58 Soembastr. 48) Zwijndrecht, H. Kamerling Onnesstraat 77
- Augustijnenkamp 44rd+44zw (64)
Willem T. la Riviere, k(ostganger)
(van) 24-09-1970 Bd., Jadestraat 14
- Augustijnenkamp 64
Willem T. la Rivière, k(ostganger)
(van) 24-09-1970 Bd., Jodestr. 14
(naar) 28-11-1973 Papeterspad 10
- Papeterspad 10
Willem Th. la Rivière
(van) 28-11-1973 Augustijnenkamp 64
(naar) 12-08-1974 zoz no. 3
- Papeterspad 10
Willem Th. la Rivière
(van) 12-08-1974 hfd door vertr. no. 2
(naar) 12-09-1974 Vest 155
- Vest 155
Willem Th. La Rivière, k
(van) 12-09-1974 Papeterspad 10
(naar) 01-04-1975 zoz nr. 8
- Vest 155
Willem Th. La Rivière
(van) 01-04-1975 Hfd door vertr. nr. 7
(naar) 27-11-1975 West Afrika, Lama Kara Dogo

- KADASTER legger 33903
Agnes Wilhelmina Ahaus g/m Willem Theodoor la Rivière, geb. 3-6-1918, z.b., Woonplaats : Bleskensgraaf, D52b
Kon. Wilhelminastraat D03204
Hoekenessestraat K05611
A. van Bleijenburgstraat D04223

- 439-915, Processen-verbaal van de verhoren, afgenomen door de plenaire commissie, alsmede de minuten van de woordelijke verslagen van de verhoren en de aan de verhoorden gestelde vragen. 1948 juli 13 - 1955 aug. 23 479 omslagen
667, Mw. J. La Rivière-Waldorp, vraagpunt F, 1949 sep. 8
https://www.nationaalarchief.nl/onderzoeken/archief/2.02.27/inventaris?inventarisnr=667

- [Held van de Maand] Januari: Johanna Waldorp
.... Onder de drieëntwintig verdachten was er één die er op uiterst doortrapte wijze in zou slagen haar ondervrager helemaal het bos in te sturen. Dat was de veertigjarige Johanna – Jopie – Waldorp. ...
... En jazeker, zij had een paar keer een brief van een mevrouw aangenomen – maar wat daarin zat had zij nooit geweten. In de koffer, die zij van die mevrouw bij het station Dordrecht in ontvangst had genomen, had alleen wasgoed gezeten – en zeker geen pak illegale bladen. ...
.. Jopie bleek haar straf in voorarrest te hebben uitgezeten en kwam op 8 augustus 1944, de dag van de uitspraak, vrij....
https://www.niod.nl/nl/held-van-de-maand/januari-johanna-waldorp

Laatst gewijzigd: april 2020.