Aanmelden | Contact
Doorzoek de bronnen

Dordrecht: Lijst van Personeel van de Rijkslandbouwwinterschool (R.L.W.S.)


Bron:Gedenkboek Rijkslandbouwwinterschool Dordrecht 1896-1946 (uitgegeven naar aanleiding van de herdenking van het 50-jarig bestaan der school op 16 December 1946)In deze lijst zij de vakken als volgt aangeduid:

K. = Kennis van den grond
Grb. = Grondbewerking
Grv. = Grondverbetering
Lw. = Lennis van landbouwwerktuigen en motoren
Bem. = Bemestingsleer
Pl. = Plantenteelt (incl. plantenziekten)
Vt. = Veeteelt
Beo. = Beoordeelingsleer en raskennis
A. = Anatomie en physiologie der huisdieren
G. = Gezondheidsleer
Vv. = Veevoeding
Z. = Zuivelbereiding
Bedr. = Staat- en landhuishoudkunde, bedrijfsleer en boekhouden
S. = Scheikunde
Na. = Natuurkunde- en weerkunde
P. = Plantenkunde
D. = Dierkunde
Ned. = Nederlandsche taal
W. = Wiskunde (incl. landmeten)
Plu. = Pluimveeteelt
Vr. = Vruchtenteelt
Gr. = Groenteteelt
Gym. = GymnastiekI. Jaar en datum van benoeming: II. Naam: III. Functie aan de school: IV. Hoofdberoep: V. Jaar van beëindiging functie: VI. Opmerkingen:
1 Sept. 1896 Ir. U.J. Mansholt (+) Directeur, leeraar K., Grb., Grv., Bem., Vv., Z. Rijkslandbouwleeraar, daarna te Groningen 1901 overl. 16 Mei 1911
12 Dec. 1896 J. Vermaas (+) vast leeraar Pl., Bedr., Na., P., D., Ned., W., wnd directeur van 1896 tot 1915 en van 1916 tot 1924 zie III 1 Mei 1924 (gepensioneerd) overl. 27 Nov. 1940
1896 Dr. J. Romeny (+) leeraar S., Na. leeraar H.B.S. 1900  
1896 H.L. Ellerman Lzn (+) leeraar Beo., Vt., G. Plu. Rijksveearts 1898  
1898 H. de Jong (+) leeraar Beo., Vt., G. Plu. Rijksveearts te Barendrecht 1904  
1900 Dr. A. van Raalte (+) leeraar S. leeraar H.B.S., daarna Directeur Keuringsdienst te Amsterdam 1906  
1900 A. Bos (+) leeraar Z. Rijkszuivelconsulent te 's-Gravenhage 1921  
1901 ir. H. A.A. Neeb (+) Directeur, leeraar K., Grb., Gro., Bem., Vv. Rijkslandbouwleeraar 15 April 1916 overl. 9 Dec. 1918
1904 ir. H. Wibbens leeraar Beo, Vt., G. adsp.-Rijkslandb. leeraar, daarna Directeur N.R.S. te 's-Gravenhage, thans gepensioeneerd 1904 eenig weken les gegeven
1 Nov. 1904 J. Laay leeraar Beo, Vt., G., Plu. Rijksveearts te H.I. Ambacht, daarna te Rijsoord, resp. te Dordrecht 1 Aug. 1927  
1 Nov. 1904 Ir. J.H. Boersma (+) leeraar Vv. adsp.-Rijkslandb. leeraar, daarna landbouwkundige Rijksseruminrichting te Rotterdam 1905  
1906 Prof. Dr. W. Reinders leeraar S. leeraar H.B.S. te Breda, daarna hoogleeraar T.H. te Delft, thans gepensioeneerd 1908  
1906 Prof. Ir. J.H.W.Th. Reimers leeraar Vv. adsp.-Rijkslandb.leeraar, thans hoogleeraar te Stellenbosch (Z.-Afrika) 1907  
1907 Prof. Ir. C. Broekema (+) leeraar K., Grb., Vv. adsp.-Rijkslandb.leeraar, later hoogleeraar L.H. te Wageningen 1908  
1907 Ir. H. Huizinga (+) leeraar Pl. Rijkslandbouwleeraar te Breda 1907 eenig weken les gegeven
1908 Dr. H.W.R. Raken Rzn (+) leeraar S., Na. leeraar H.B.S., daarna als zoodanig te 's-Gravenhage 1 Oct. 1918  
1 Nov. 1908 M.W.V. van Bijlevelt (+) vast leeraar K., Grb., Grv., Pl., Bem., Na., Vv. zie III 1 Mei 1924 (gepensioeneerd) overl. 28 Aug. 1934
1913 Ir. H.G.A. Leignes Bakhoven leeraar Bem., Bedr. adsp.-Rijkslandb.leeraar, thans Dir. F.R.S. te Leeuwarden 1914  
15 Nov. 1915 Ir. J.A. van Riel leeraar Pl., Bem., S., wnd directeur Rijkslandbouwconsulent 15 Apr. 1916  
15 April 1916 Ir. J.A. van Riel Directeur, leeraar Pl., Bem., S. Rijkslandbouwconsulent tot heden  
1917 K. Wiersma (+) leeraar Gr., Vr. Rijkslandbouwconsulent te 's-Gravenhage 1919 1917/1918 verhinderd les te geven
1919 Ir. A. van Gogh leeraar Gr., Vr. Rijkslandbouwconsulent te Breda, daarna te 's-Gravenhage 1931  
1920 Ir. J.G. Tukker leeraar Vv. Rijksveeteeltconsulent te 's-Gravenhage, later Rijkspluimveeconsulent te Beekbergen 1922  
1 Oct. 1921 Ir. W.J. Huisman leeraar Z. Rijkszuivelconsul. te Gouda tot heden  
1 Sept. 1922 G.J. Groeneveld amanuensis-concierge zie III 1 Sept. 1946 (gepensioeneerd)  
1924 Ir. J.G. Tukker leeraar Vv. Rijksveeteeltconsulent te 's-Gravenhage, daarna Rijkspluimveeconsulent te de Bilt 12 Febr. 1927  
28 Febr. 1924 Ir. F.D. Schaly leeraar K., Grb., Grv., Lw., Na. Rijkslandbouwconsulent te Tiel, later te Groningen 1 Oct. 1928  
1924 Ir. C.J. Droogendijk leeraar Pb., Bedr., P., D., wnd directeur Rijkslandbouwconsulent, daarna als zoodanig te Goes 15 Sept. 1935  
1 Oct. 1924 J. Berghuis leeraar Ned., Gr., Vr. onderwijzer, daarna Hoofd lagere tuinbouwschool te Barendrecht tot heden  
1 Oct. 1924 J. Nijland leeraar W. Hoofd eener school te Dubbeldam, thans gepensioeneerd 1927  
12 Febr. 1927 Ir. K. Bosma leeraar Vv. Rijksveeteeltconsulent te 's-Gravenhage, later te Wageningen 1927  
1 Sept. 1927 Ir. A.H. Smale vast leeraar K., Grb., Grv., Lw., Na., Vv., A., G., W., pl.verv. dir. 1935-'37 zie III, later Rijkscultuurconsulent te Breda 1 Nov. 1937 en 1938-1940  
1 Oct. 1927 Ir. A.Th. Ariëns leeraar Vt., Beo. Rijksveeteeltconsulent te Breda 1928  
8 Oct. 1928 Ir. P. Verhoeven leeraar Vt., Beo., Plu., Vv. Rijksveeteeltconsulent te 's-Gravenhage 1942  
1929 B. van Asperen Vervenne leeraar Plu. Rijkspluimveeconsulent te 's-Gravenhage tot heden  
1 Oct. 1930 G. Kranenburg leeraar W. Dir. eener Kostschool tot heden  
18 Sept. 1935 Ir. W.C. van der Meer leeraar Bedr., Pl. Rijkslandbouwconsulent te Barendrecht, thans Insp. v.d. Landbouw te Wassenaar 27 April 1940  wegens verblijf in Oranje-Hotel van 11 Nov. '40 tot 13 April '41 waargenomen door den Heer H. Huisman
1 Oct. 1935 Ir. H. de Groot leeraar Pl., P., D. adj.-Rijkslandbouwconsulent, daarna Rijkslandb.consulent te Rotterdam, thans te Goes 21 April 1939  
16 Nov. 1936 Ir. A. Rienks leeraar Pl., Na., P., pl.verv. dir. 1937-'38 werkzaam bij den Rijkslandbouwvoorlichtingsdienst, thans Rijkscultuurconsulent te Utrecht 1 Sept 1938  
14 Dec. 1937 Ir. C.S. Knottnerus leeraar K., grb., Gro., Lw., Pl., Na., P., D., pl.v. directeur 1938-1941 adj.-Rijkslandbouwconsulent daarna landbouwer te Steenbergen 1 Oct. 1944 gemobiliseerd van Aug. 1938-Mei 1940, thans reserve kapitein
1 Oct. 1938 J.C. Colder leeraar A., G., Vt., Beo. dierenarts te Papendrecht tot heden  
29 Oct. 1938 Ir. T.S. Huizinga leeraar Pl. Rijkslandb.consulent te Tiel 27 April 1940  
28 Oct. 1939 Ir. H.L.S. Adama (+) leeraar Pl., Na., P., D. werkzaam b.d. Rijkslandb.voorlichtingsdienst, daarna rentmeester te Nijmegen 3 Nov. 1941  
11 Nov. 1939 Ir. J. van Bueren leeraar Bedr. werkzaam b.d. Rijkslandb.voorlichtingsdienst te Barendrecht, later te Alkmaar 1 Oct. 1942  
10 Nov. 1941 Ir. J.W. Lackamp leeraar K., Grv., Pl., Na., P., D. zie III 1 Oct. 1942  
10 Nov. 1941 mej. M.H.B. Kruyne administratieve kracht zie III tot heden  
1 Dec. 1941 Dr. E.T. Roelofs leeraar P., D., pl.verv. directeur 1941-1942 zie III, daarna secr.-geneticus bij het F.R.S. te Leeuwarden 13 Oct. 1943  
1 Sept. 1942 W.F.A. Looman vast leeraar S., Na., pl.verv. directeur zie III tot heden  
22 Sept. 1942 Ir. M.A. Geuze leeraar Bedr. landbouwer te Poortvliet 1 Oct. 1944  
22 Sept. 1942 A.M.A. van Langeraad leeraar Vv. dierenarts te Peursum tot heden  
1 Oct. 1942 Ir. L. Hartman leeraar K., Grb., Grv., Lw., Pl., Bedr. zie III, thans Ingenieur Rijkslandb.voorlichtingsdienst te Zutphen 19 Oct. 1945  
1 Oct. 1943 Drs. L.K. Wiersum leeraar P., D. zie III tot heden  
1 Sept. 1945 Ir. G.P.J.E.M. van Weezenbeek leeraar Bedr.   1 Oct. 1946  
1 Oct. 1945 J.M. de Vries amanuensis zie III tot heden  
1 Nov. 1945 J. Roest leeraar K., Grb., Grv., Lw., Pl. zie III tot heden  
1 Sept. 1946 W.C. den Boef amanuensis-concierge zie III tot heden  
1 Oct. 1946 G. Schippers leeraar Gym. onderwijzer U.L.O. School tot heden  
15 Oct. 1946 Ir. A.W. Huidekoper leeraar Bedr. zie III tot heden  

Laatst gewijzigd: juli 2004.