Aanmelden | Contact
Doorzoek de bronnen

Dordrecht - leden Dordrechtsche Lawn Tennis Club (1886)


Bron: Regionaal Archief Dordrecht
Toegang: 328
Inventarisnummer: 18


Leden Dordrechtsche Lawn Tennis Club (1886)


In de Algemene Vergadering van belanghebbenden op den 17 September 1886
gehouden, werd besloten tot de oprichting van de
Dordrechtsche Lawn Tennis Club.
In die Vergadering werd o.a. de jaarlijksche Contributie van
honoraire leden op f 5,- en van werkende leden op f 6,- vastgesteld.
Het mede in die Vergadering gekozen bestuur, bestaande uit de Heeren
J.J. Blussé, D. Crena de Iongh, A.C. van Nievervaart, J.J. Vriesendorp Czn en
F. Vriesendorp Jzn neemt, naar aanleiding Uwen vroeger toegezegde medewerking, de
vrijheid U deze lijst ter teekening aan te beiden.
Dordrecht, 18 September 1886.
Namens het Bestuur.
J.J. Vriesendorp, Secretaris.

Handt. v. werkende leden Handt. v. honoraire leden
J.J. Vriesendorp Jzn
H.P. de Kat van Hardingsveld (Hardinsveld)
(doorgehaald:) J. van Wageningen Dzn
Herman A. Nebbens Sterling
W. Roodenburg
D. van der Sande
A.P.H. de Vos
G.S. 't Hooft
J.J. Blussé
D. Crena de Jongh
A.C. van Nievervaart
J.J. Vriesendorp Cz
F. Vriesendorp Jzn
A. Blussé
M. Blussé
M.S. Roodenburg
M. Stoop
G.W. de Graaf
J.C. Maas Geesteranus
H. van Oldenborgh
N.D. van Gijn
(C.H. de Koning)
M. van Gijn
J.J. de B...(?)
S.P.D. Bouvy
N.M. Bouvy
B. Veth
J.J.B.J. Jerome Bouvy
G. ...
C.M. v. Dorsser
J.C. Bondam
M.A. Vriesendorp
A.C. Crena de Iongh
J. van Wageningen Dz
J.A.(?) de Bruin
E. Boonen
J. de Vries van Waesburgh
dr. H.J. de Graaf
C.M. Moll Schnitzler
J.W.M. Roodenburg
C. Vriesendorp
J. Vriesendorp
Mr. J. de Koning
H. Vriesendorp Jr
Mej. C.E.M. de Reus
W. de Reus
de Bruijn
W. de Ridder
Jan Ophorst
A. Stoop
Julius D. Reus
G.J. van Rijsoort van Meurs
G.J. Verbroek
A. van Oven
F.W. Fangman
F.N. Sickinga
G. van der Elst
S.M. Hugo van Gijn
A.J. Moll Schnitzler
C. Moll Schnitzler
M.E.C. Moll Schnitzler
C. M....
C.H.H. Vriesendorp
mr. S. de Swart
... van M..
H. A. Nebbens Sterling
Gerard Mauritz
H. Vriesendorp
(B. Keller van Hoorn)

Dames Heeren
M. Stoop
Douairiere F.J. van den Santheuvel
Mejuf. H. van Oldenborg-(Pot)
M. Blussé
A. Blussé
M. de Koning
J.J. de Bosson
(Mev. Maas Geesteranus Visser)
M. van Gijn
C.A.W. van Wageningen
(J. Vriesendorp)
(C.M. Moll Schnitzler)
Berth Keller van Hoorn (Wed. P.J. 't Hooft van Dorsser)
A.C. Boonen
G. de Joncheere
W. de Reus
M. Nievervaart van Laer
C. Duijckink Sander
(M. van der Elst Keller van Hoorn)
J.C. Maas Geesteranus
freule C. van den Santheuvel
M. Smits
H.A. Roodenburg
G. de Graaf
M.E.C. Moll Schnitzler
C.M. van Dorsser
C.E.M. de Reus
J.P.D. Bouvij
J.J. Blussé
D. Crena de Iongh
A.C. Nievervaart
J.J. Vriesendorp Czn
F. Vriesendorp Jzn
N.D. van Gijn
G. van der Elst
Nic. M. Bouvy
C. de Bruijn
J.J. Vriesendorp Jzn
H. Vriesendorp Jr
A. Stoop
C.J.J. Verbroek
N. Roodenburg Jr
Mr. H.W. Fangman
Mr. H.A. Nebbens Sterling
Herman A. Nebbens Sterling
J.M.P. de Joncheere
J. van Wageningen Dzn
J. Vriesendorp
C.M. Moll Schnitzler
dr. H.J. de Graaf
F. Vriesendorp
Mr. J. de Koning
dr. A. van Oven
Jan Ophorst Czn
H.J. Kiewiet de Jonge
Mr. S. de Swart
G.S. Rijsoort van Meurs
Julius D. Rens
(J.J.B.J. Bouvy)
J.J.B.J. Jerome Bouvy
M. graaf van Rechteren Limpurg
S.M. Hugo van Gijn
J.W.M. Roodenburg
G. 't Hooft
C. Vriesendorp
Mr. F.N. Sickenga
W. Roodenburg
H.M. Vriesendorp
(H. Kroneman)
A.P.H. de Vos
D. van der Sande
A.J. Moll Schnitzler
J. Bondam
Mr. A.C. Crena de Jongh
H.P. de Kat van Hardingsveld
François van der Elst
B. Veth Azn
P.J. de Bruine
M.A. Vriesendorp
W. de Ridder (Mr.)
H. de Mandt
G. Mauritz

Laatst gewijzigd: december 2020.