Aanmelden | Contact
Doorzoek de bronnen

Dordrecht - leden societeit Concordia (1866)


Bron: Regionaal Archief Dordrecht
Toegang: 72
Inventarisnummer: 25 (klein boekje (namen uit het register 1859-1866 staan in de database))


Leden societeit Concordia (1866)


H.R. Bongers, Kromhout (A)
J. van Randwijk
H. van Buul (A) / J. van Buul, Lijnbaan (A)
A.C. van den Hummel, Vest
J. van Groningen, Rietdijk (A)

J. Aarnouts, Rietdijk (B)
J. Korthals Wzn (A)
F. van Schadewijk (A)
A.J. Kramer (A)
L. van de Ven, Voorstraat
J. van den Bergh, Voorstraat (B)
F.J.B. Schroots (A)
A. Bisschop Jr. (A)

A. de Hoog, Voorstraat (A)
A.J. de Boer
G. Engels (B)
(G.) A.E.J.M. van Oppen (A)
J.C. Pennings (B)
W.J. van Randwijk
H.R. van Elk (A)

(J.J. Pennock) Voorstraat
L. van Kessel (A)
W. v. Hemert Jr, (B)
W. Groenenberg (A)
A. Camerling (B)
J. la Rivière, Steegoversloot (B) L. Peletier
N. Korthals (B)
H. van der Made, Hof (B)

J.J. Schenkenberg, Nieuwstraat (B)
H. Bremenkamp (A)
A.H. Gregoor, Kolkstraat
J.M. Plantfeber, Vriezestraat
W. de Vries (A)
J. Krafft (A)
A.J.W. Taucchio (B)
W.A. Renaud (B)
C. Vermeulen (A) D. de Witt (B)
J.A. van der Want

W.A.F. Koopman, Vriezestraat (B)
A.W. van Ameijde, Tolbrugstraat (B)
C. Gregoor, Voorstraat (A)
W. Schillemans Lzn, Voorstraat
J.H. Engelbregt (B)
P.J. Buitink
H. Buitink
J. Buitink
H.C.J. v.d. Steenhoven
J. Rijmering
W. Heghuijzen, onbekend, Voorstraat

D.M. Uittenbogaard
H. Möls (B)
E. Schut
J.A.F. Smeulers (A)
J.P. Werner (B)
P.C. van Santen (A)
A.H. Jurriaans

H.A. Uittenbogaard (B)
N. Ligtenberg, Prinsestraat
W. Peters, Kolkstraat (B)
P. Verlinden
J. van der Rest, Hoog (A)
C. Beerman Dijkjes

Joh. de Jong Pzn, Dijkjes (A)
P. Hoebee, Hellingen (A)
J.H. Advocaat (A)
H. Hoebee
D. Hoebee (A)
W.R. Hoebee, Spuistraat (A)
P.A. Krol (A)

J. Nijsen, Breedstraat (A)
M. Kilsdonk (B)
A. Sels (B)
W. v. Hemert Sr, Raamstraat (A)
C. van Roosendaal, Bagijnhof
A.J. van Velzen, Vest
L.H.K. Glaviman, Grootekerksbuurt (B)
J.E. Ketting (B)

H. Kranenburg, Blaaupoort (A)
F. Vermeer, Hoogenieuwstraat (A)
J.P. van der Veer (A)
J. Schotman Azn (B)
P.C. de Groot, Wolwevershaven (A)
F.J. de Vries, Wijnstraat

L. van der Heijden, Wijnstraat (B)
F. Pennenburg / P.J. Pennenburg (B(A))
C. Kramer / W. Kramers Czn / L. Kramer (A)
J. Davids (A)
G. Aangevoort (A)
W.R. van Aardenne (B)

P. Uittenbogaard, Aardappelmarkt (A)
B. Molenkamp (A)
(J. Lindemans, Varkenmarkt)
J. van de Ven (A)
W.P. Otterspoor
A. van Altena, Knolhaven
(M. v. Doorn, Vleeshouweerstraat (A))
A. v.d. Heuvel Pzn, Groenmarkt

J.N. Pieren, Groenmarkt (B)
J.G. Metz (B)
J. Verlinden (A)
M. Henry (B)
W. Schillemans, Zwijndrecht (A)1 Maart 1866 opgegeven 84 leden
g. A. Camerling, blijft lid
J.G. v. Peeren, bedankt te laat
W. v. Hemert Jzn bedankt te laat 19 Maart
M. v. Doorn, vervalt
Mr. J. Korthals Wzn, op nieuw ingeschreven
[2 Maart] J.H. Lindemans, afgeschreven zonder contributie
A.J. de Boer op halve Contributie als oud lid genoteerd
J.J. Pennock wordt afgeschreven
Bremenkamp & v.d. Heijden f 3,-
te boeken 84 leden tegen 83 Contributie, 22 nieuwe leden;Nieuwe leden in 1866

Geballoteerd Naam Beroep Woonplaats Gesteund hebben in het geheel voor tegen Aanmerkingen
1 April 1866 A. van den Heuvel Pzn metselaar Groenmarkt 23 16 5
1 April 1866 T.J.B. Schroots varkensslager Voorstraat 23 19 2
8 April 1866 J.A.F. Smeulers kleermaker Voorstraat 22 19 2
8 April 1866 L. van Kesssel horologiemakerr Voorstraat 22 20 1
22 April 1866 W. de Vries schoenmaker Vriezestraat 14 14 1
van der Straaten varkenslager Vriezestraat niet voorgebragt(?)
13 Mei 1866 A.J.W. Taucchio stukadoor Vriezestraat 20 17 - 2 van onwaarde
13 Mei 1866 H. v.d. Made timmerman 't Hof 20 18 - 2 van onwaarde
13 Mei 1866 J. Polack koopman Blijdenhoek niet voorgebragt
13 Mei 1866 W.R. v. Ardenne gasfabriek Wijnstraat 20 18 - 2 van onwaarde
13 Mei 1866 M. Kilsdonk kantoorbediende Breedstraat 20 15 2 2 van onwaarde
20 Mei 1866 J.A. van der Want kantoorbediende Vriezestraat 29 29
20 Mei 1866 H. Buitink behanger Voorstraat 29 25 2 2 van onwaarde
20 Mei 1866 J. Buitink behanger Voorstraat 29 27 - 2 van onwaarde
27 Mei 1866 W.P. Otterspoor kleermaker Varkensmarkt 18 15 1 1 van onwaarde
27 Mei 1866 L. van Dongen hulponderwijzer Bleekersdijk - ingetrokken
27 Mei 1866 L. Kramer timmerman Wijnstraat 18 17 - 1 van onwaarde


Verhuisd.
L. Peletier
G. Aangenoort
A.J. de Boer

Lidmaatschap opgezegd.
1 Nov. F. van Schadewijk (A)
1 Dec. H.A. Uittenbogaard
10 Dec. J.H. Engelbregt
A.J.W. Taucchio
7 Nov. J.G. van Peeren

Achtergebleven coupons in 1865.
4272 ct No. 4 Jurriaans, No. 6 Ketting, No. 22 Metz, No. 24 Schut
het tuinwerk aanbesteed f 10
op 5 Maart
18 April het opmaken der pasen(?) aanbesteed aan Weekhout f 9,-
half voor rekening van Eland
Contract met v. D geteekend 17 Jan. 1866
nog aan de 1 Feb.
goedgekeurd 10 Jan. vergadering hag geint
28 Febr. Ag. Verg. contract met de kost besproken, wijziging voorgesteld, ... terug
14 Maart Voor 7 dagen gesteld tot beraad.
21 Maart onderhandeling afgebroken
26 Maart v. D aangemaand tot teruggaaf brief de Bandt;
18 Mei G. Last tiggelram f 10
13den zijde inbrengen f 1,-

voor het present Steenhoven hebben ingeteekend
64 leden f 1 = f 64
4 leden f 0,50 = f 2
de kastelein zijn loopwerk 2.35 = nihil
= f 66
na J. Groenenberg Wz voor een pendule f 64
Steenhoven ter hand gesteld f 4
Ontvangen van L.A. Eland 18 April voor het buffet f 73,04 1/2;
Vergadering van de houders uitdeeing besproken;
9 Mei uitbetaald f 1,50 aan N. 1, 2, 3, 4, 5, 7, 11, 13, 14, 15, 19, 20, 22, 23, 25, 26, 27, 28, 29 (19 stuks)
25 Mei is Bontebal verhuisd
Met Pinksteren muziek in de trein;Nieuwe leden in 1866

Geballoteerd Naam Beroep Woonplaats Gesteund hebben in het geheel voor tegen Aanmerkingen
27 Mei 1866 A.H. Gregoor broodbakker Kolkstraat 18 17 - 1 van onwaarde
27 Mei 1866 (C. Gregoor) P.H. Krol (broodbakker) particulier (Rietdijk) Spuistraat 18 17 - 1 van onwaarde
3 Junij 1866 C. Gregoor broodbakker Voorstraat 19 15 3 1 van onwaarde
3 Junij 1866 J.H. Engelbregt broodbakker Voorstraat 19 17 1 1 van onwaarde
10 Junij 1866 C. Vermeulen blikslager Vriezestraat 19 12 6 1 van onwaarde
10 Junij 1866 L. v.d. Ven zadelmaker Voorstraat 19 12 5 2 van onwaarde
10 Junij 1866 J. Davids timmerman Wijnstraat 19 16 2 1 van onwaarde
14 Junij 1866 W. Heghuijzen Gepens. konstabel Majoor der Ned. Marine Voorstraat 21 14 2 3 van onwaarde
12 Aug. 1866 J. Knaap hulponderwijzer Hofstraat 28 15 8 5 van onwaarde
12 Aug. 1866 A. Traarbach steenhouwer Voorstraat 28 16 9 3 van onwaarde
12 Aug. 1866 P. Rook kleermaker Voorstraat 28 14 10 3 van onwaarde
12 Aug. 1866 L. van Dongen hulponderwijzer Bleekersdijk 28 15 10 3 van onwaarde1 Maart opgegeven 84 leden
1 niet betaald 1 Lindemans
blijft 83
nieuwe leden 22
= 105
van de 16 leden bedanken 3
blijven 43
onzeker 29
in kas 46,79
Jurriaans 0.60
v.d. Heuvel 8.73
Wolbers (15.45)
Romijn 3,0
Glaviman f 15,0
Groenenberg f 1
Kramer (47)

ONTVANGEN
76 kaartjes 50 cts f 38.
UITGAAF
...(?) voor mzuiek f 25
Boet .. van planken f 3
v.d. Ven knechts f 0,50
Bossij f 0,75
v.d. Bergh f 0,50
Veldwachter f 1,50
Drukwerk f 1
Wijn directie f 1,50
aan de poort f 1,50
Vertering arbeiders f 5,50
patent f 1,48
= f 42.23
G... Rip, f 0.13
jongen f 0.10
f 42, 46
f 0.50
f 42,96

Verkocht
aan Smallenbach 368 flessen 4 1/2 lt f 16,56
aan H. Hoebee 40 flessen 4 1/2 lt f 1,80
aan jonkers 4 tafeltjes
aan Stetnhoven tafelkleed (trapleer) (0.50)

ONTVANGEN
85 leden f 4 = f 340
19 leden f 4,15 f 78,85
saldo f 14,74 1/2
Stoelen en lampen f 3,-
G. v. Dorsser f 9,-
Eland f 73,04 12
Transport 521, 64 1/2

UITGAVEN
... 20 April f 200
Uitdeling 9 Mei f 45
3 coupons 50 (4 st) f 1,50
30 coupons 42 1/2 (29 st.) f 12.75
kwitanties
Verteeringen 2,30,. 080, 0,85, 0,85, 2,40 = 7.20
G. Schid en Zn 8 Maart f 0,50
Snoeije 15 maart 10,-
Huurzegel f 1,03 1/2
Land 16 Mei f 10,-
rijloon 8 Junij f ,260
sprerde f 1,- = 13.60
Schoffel en stuk f 0,80
G. ... 9 Junij f 1,-
voor de lijst 12 Julij f 2,-
Schoonmaken tuin 18 April f 9,0-
305,68 1/2

REK. ELAND
73,04 1/2 verhoeks
3,00 gebroken
69,05 1/2 2e verkoop
38,07 1/2 belasting
4.50 tuin ..
45.571/2 3,- kagchelhout
= 23.48

stoelen en tafels etc....

Laatst gewijzigd: december 2020.