Aanmelden | Contact
Doorzoek de bronnen

Dordrecht: Openbare Leeszaal en bibliotheek (bezoekersalbum vreemdelingen omstreeks 1905-1910)


Bron: Regionaal Archief Dordrecht (studiezaal in het Hof)
Toegang: 185 (openbare leeszaal)
Inventarisnummer: 168 (bezoekers album vreemdelingen; geen lid bibliotheek)

Bezoekers Album Vreemdelingen [1905-1910]


(schutblad sticker: H. Stumpel, stoomdrukkerij, moderne kantoorart., Voorstraat 110, telefoon 543, "Wij behartigen uwe belangen als onze belangen"; Liniatuur A, boeken 1, prijs f 0,90)

[blad 1]
Vreemdeli(n)g register.
- (ingeplakt visitekaartje) Mr. Dr. Ant van Gijn, Secretaris v/h Rijkswoningcollege en v/d Gezondheidscommissie voor 's Gravenhage, Kerkhoflaan 7, den Haag;
- (ingeplakt visitekaartje) E.A. van de Waal, 's-Hertogenbosch;
- (ingeplakt visitekaartje) Dr. H.E. Greve, adjunct commies ter bibliotheek der Tweede Kamer der Staten Generaal, Copernicusstraat 176;
- (ingeplakt visitekaartje) W.L. Schram Az., Haalem;
- (ingeplakt visitekaartje) A.W. Groote, Kapitein der Infanterie, Grensstraat 4;
- (ingeplakt visitekaartje) H. van Beek, Gep. Machinist 1e kl. Korps Torpedisten, Teijlerstraat 105;
- (ingeplakt visitekaartje) Mr. J.C.A. Everwijn, 123 Laan Copes van Cattenburch;
- (ingeplakt visitekaartje) Ernst H. Krelage, Haarlem;
- (ingeplakt visitekaartje) Mr. Th. Waller, Heerenstraat 35, Utrecht;
- (ingeplakt visitekaartje) K. Reijne, Lid van de Tweede Kamer der Staten Generaal, Haarlem;

[blad 2]
- (14 mei 1905) W.W. Bontenbal, Gouda, Ridder van Catsweg 170;
- (22 mei 1905) W. Dolk, 's-Gravenhage, Bezuidenhout 33;
- (22 mei 1905) C.H. Ebbinge Waller, 's-Gravenhage, Riouwstraat 51;
- (30 mei 1905) A. Blom, Arnhem, Kerkstraat;
- (30 mei 1905) J.H. Blom, Arnhem, Oeverstraat;
- J. Zwamborn, Tuil (Gld.);
- M. Zwamborn, Tuil;
- (11 Juni) H. Bakker, Gouda;
- (11 Juni) J. van der Linden, Gouda;
- (11 Juni) Mr. W.M. van der Herk(?), Amsterdam;
- (11 Juni) M.S. de Joncheere, Sluis;
- W. Vellekoop, Delft;
- H.J. Meijerink, Strijen;
- A.L. Vervaeck, Strijen;
- A.A. Colletun(?), Rotterdam, Klein Coolstraat 17;
- Le Tours, Amsterdam, Ons Huis;
- C. Harmens, Breda, Commiss. Volksbibliotheek;
- Daniel van Geluk, Breda, Commiss. Volksbibliotheek;
- H. Tegeler, Düsseldorff;
- (9-1-1906) H. van Beek, den Haag, Teijlerstraat 105;
- (10-1-1906) H. Hoekstra(?), Breda, Ginnekenstraat;
- (10-1-1906) R.W. Wieringa, Teteringen, Parkstraat;
- Ernst H. Korlage, Haarlem;
- (8-7-1906) R.R.J. Postema, Ketelsstraat 23, Laken Brussel;
- (8-7-1906) P. Drosl, Visscherij 155, Gent, Belgie;
- (7-8-1906) W.J.A. van Gigch, Nijmegen, Slichtenhorststr. 67;
- T.B. Roorda, Aerdenhout-Zandvoort;
- (26-10-1906) O.P. Rappard, Java;
- D. Rappard, Java;
- J.W. Schmidt, Amsterdam;
- (5 XII '06) H.E. Greve, Haag;
- Dr. Baehler, Oosterwolde (Friesl.)

[blad 3]
- A.J. van der Linden, den Haag;
- Titia van der Tuuk, Ubbergen;
- A. van Rijn, Rotterdam;
- P. Bachman(?), Zwolle;
- W.A.J. Bremer, Haarlem;
- W.A.J. Bremer, Jr, Haarlem;
- H. Britzel, Wormerveer;
- J.D. Rutgers van der Loeff, Haarlem;
- W.F. Themans, Almelo;
- Mr. J. Hingst, Hilversum, Utrechtsche Straatweg 59 / Amsterdam;
- (5 V 1908) S. Koperberg, Amsterdam, Vossiusstraat 3&37;
- T.J.C. van Verschuer, Arnhem;
- H. Goedhart Jr, Arnhem;
- Thijstlet(?), Nijmegen; Bond & Bestuur; Leden-Hoofdbestuur ...(?);
- H. Hermens Moons, Roermond; Leden-Hoofdbestuur ...(?);
- S.A. Collenrins; Leden-Hoofdbestuur ...(?);
- A. Ohlen, Alkmaar;
- Annie C. Gebhard, Amsterdam;
- J. van Herrewegh(?), Gent, Belgie;
- J. Ziedoort(?), idem;
- G.A. Smet(?);
- W. Hartong v. Ark, Schoonhoven;
- H. Schulte Nordholt Hzn, Zwolle;

[blad 4]
- Mevrouw Ritter, den Haag;
- R.A. v. Harreveld, Amsterdam;
- Annie C. Gebhard, Amsterdam;
- M. Schicher, Utrecht;
- A.M. van Gelder, Amsterdam;
- A. De Koe, Rotterdam;
- J.A. Tours, 's-Gravenhage;
- J.C. van der Harst, Hz, Middelburg;
- H. van der Kamp, Middelburg;
- M.L. Irwin, New York;
- Margaret Van Zandt, New York;
- A. Emmelot Jr., Amsterdam;
- Hendrik Prins der Nederlanden, hertog van Mecklenburg, 12 Febr. 1910;
- J. Danser, Zaandam;
- Th.H.Ph. Van Papenrecht, Sneek (Theodorus Harmen Philippus van Papenrecht);

[blad 5]
- (ingeplakt visitekaartje) A.C.A. van Vuuren, Lid van de Tweede Kamer der Staten Generaal;
- (ingeplakt visitekaartje) Anna van Konijnenburg;
- (ingeplakt visitekaartje) Dr. H.C. Redeke, Adjunct-Adviseur in Visscherijzaken, Zoölogisch Station, Helder;
- (ingeplakt visitekaartje) Emmanuel de Bom, Stadsbibliothecaris, Antwerpen, Leeuw van Vlaanderenstraat 1;
- (ingeplakt visitekaartje) Hugo Otto Zimmer, Bibliothekar an der Wilhelm-Auguste Viktoira-Bücherei, Dortmund, Vinckeplatz 9;

[blad 6]
- J. Gerritsz, Haarlem;
- Daniel van Geluk, Breda;
- Dr. Paul Gulijás, Bibliotherat an n..(?) National-Museum, Budapest;
- E. Pleijte, Den Haag;
- C.M.G..(?), burg. (burgemeester), Dordrecht;
- J.W. Reinhardt, Dordrecht;
- J. Sanders, Dordrdecht;
- C.M. Dicke Mzn, Dordrecht;
- J. v.d. Linde;
- S...ie(?), gem. secr.;

Laatst gewijzigd: juli 2016.