Aanmelden | Contact
Doorzoek de bronnen

Dordrecht: MAK veilingen


(zie: www.makveilingen.nl)(zie inventaris Regionaal Archief Dordrecht: www.archieven.nl)Inventaris 237 (boedelveilingen 1899-1901)
- Verkooping 16+17 okt 1899: meubilair kachels en haarden voor divers.
- Verkooping 24 oct 1899: dekens en spreien voor Gebr. Speelman.
- Verkooping 14 nov 1899: inboedels Rooyaards, Rocussen en div.
- Verkooping 4 dec 1899: sigaren voor Frans Schaap en wijn voor F.S. Bruner.
- Verkooping 19 dec 1899: meubilair en andere goederen voor diversen.
- Verkooping 16 jan 1900: meubilair en andere goederen, goud-zilver inb. 't Hooft, Singels e.a..
- Verkooping 23 jan 1900: Manufacturen voor Salomon.
- Verkooping 13 febr 1900: inbedels Roodnat, de Wet e.a.
- Verkooping 20 febr 1900: Sigaren voor Gebr. GAZAN.
- Verkooping 6/7 mrt 1900: boedel mej. J. Geerkens e.a.
- Verkooping 27 mrt 1900: inboedels De Swart en In 't Veld.
- Verkooping 3 april 1900: manufacturen voor R. Looman.
- Verkooping 6 april 1900: rijwielen en onderdeelen voor liq. Bax C.
- Verkooping 24 april 1900: meubilair voor diversen
- Verkooping 16 mei 1900: spiegels en gravures voor VAN TIJN.
- Verkooping 29 mei 1900: inboedel J.G. v. Schaardenburg en div.
- Verkooping 6 juni 1900: Tapijten en carpetten voor B.U. Heertjes.
- Verkooping 16 juni 1900: bloemen voor J. v.d. Berg.
- Verkooping 26 juni 1900: rozen voor P. Brand.
- Verkooping 3+4 juli 1900: faill. K. Visser Gzn. Sliedrecht, boedel Boon e.a.
- Verkooping 17 juli 1900: manufacturen voor B. Salomon.
- Verkooping 31 juli 1900: meubilair.
- Verkooping 28 aug 1900: meubilair voor diversen.
- Verkooping 4 sept 1900: manufacturen R. Looman Deventer.
- Verkooping 11 sept 1900: Sigaren voor Gebr. Gazan.
- Verkooping 25/26 sept 1900: ged boedel v.d. Made-Kalis Sliedrecht en diversen.
- Verkooping 9 oct 1900: Faill. A.K. Rotermundt en A.C. de Blauw.
- Verkooping 23 oct 1900: meubilair faill Rotermundt en div.
- Verkooping 20/21 nov 1900: boedels de Jong en Nievervaart e.a.
- Verkooping 27/28 nov 1900: fantaisie artiekelen voor Leeuwen, Drukker.
- Verkooping 4 dec 1900: beelden voor Antheunis.
- Verkooping 18/19 dec 1900: meubilair voor v/d Weijden e.a.
- Verkooping 15/16 jan 1901: meubilair boedel Thiele en div.

Inventaris 238 (boedelveilingen 1901-1902)Inventaris 238 (boedelveilingen 1901-1902)
- verkooping 22 jan 1901: manifacturen van Salomon
- verkooping 29 jan 1901: sigaren voor Gazan.
- verkooping 5 mrt 1901: manufacturen voor Katan
- verkooping 19/20 mrt 1901: meubilair e.a. goederen voor div, faill. Van Dijk
- verkooping 26 mrt 1901: spiegels en gravures voor M Snuijf Amsterdam
- verkooping 2 april 1901: rijwielen voor F A v.d. Aa
- verkooping 16/17 apr 1901: meubilair voor diversen
- verkooping 30 apr 1901: manufacturen voor R. Looman
- verkooping 14 mei 1901: boedels v.d. Velden, liq. Steiner
- verkooping 21 mei 1901: wijnen voor Isidoor Coster Rotterdam
- verkooping 18/19 mei 1901: boedel pastoor Doorenwaard e.a.
- verkooping 26 juni 1901: bloemen voor V.d. Berg
- verkooping 28 juni 1901: rozen voor P Brand Berkel
- verkooping 8 juli 1901: manufacturen B Salomon
- verkooping 23/24 juli 1901: meubilair voor proces Roos en diversen
- verkooping 30 juli 1901: rijwielen etc, fa C.H. Tollens
- verkooping 6 aug 1901: meibilair goud en zilver H v. Zanten
- verkooping 20 aug 1901: meubilair boedel Tollens en V. Ooijen
- verkooping 3 sept 1901: manufacturen voor R. Looman
- verkooping 17 sept 1901: boedel V.d. Rest, Jonkers en diversen
- verkooping 24 sept 1901: sigaren voor Gebr Gazan
- verkooping 15 okt 1901: faill D de Boer, meubilair
- verkooping 20 okt 1901: faill De Boer Co
- verkooping 29 okt 1901: wijnen voor I. Coster, Rotterdam
- verkooping 5 nov 1901: inboedel F van den Hoogen
- verkooping 26 nov 1901: meubilair voor diversen
- verkooping 9 dec 1901: papiervoorraad faill De Boer Co
- verkooping 17 dec 1901: boedel Veltman en div.
- verkooping 21 jan 1902: meubilair voor diversen
- verkooping 28 jan 1902: manufacturen voor B Salomon
- verkooping 18 febr 1902: meubilair boedel Hasseloo en div
- verkooping 11 mrt 1902: faillissement Figi en Co
- verkooping 18 mrt 1902: meubilair boedel Moonen e.a.
- verkooping 25 mrt 1902: spiegels en gravures voor magazijn
- verkooping 7 april 1902: wijnen voor Is. Coster.

Inventaris 239 (boedelveilingen 1902-1903)
- Verkooping 15 april 1902: meubilair boedel Roobol, Ruiven en div.
- Verkooping 22 april 1902: manufacturen voor R. Looman.
- Verkooping 29 april 1902: Carpetten voor 't magazijn.
- Verkooping 14 mei 1902: Meubilair voor diversen, boedels Erkelens, Fauel etc.
- Verkooping 16 mei 1902: Dordr. Stoomkoek- en Banketfabr. "FIGI & Co" Machinerieen, Mr. A.A. Moll, B.C.L. v.d. Steenhoven.
- Verkooping 21 mei 1902: Sigaren voor Gebr. GAZAN.
- Verkooping 10 juni 1902: Manufacturen voor B. Salomon.
- Verkooping 13 juni 1902: Bloemen voor V.d. Berg.
- Verkooping 24 juni 1902: Inboedel Aberson goud-zilver.
- Verkooping 27 juni 1902: Rozen voor Brand.
- Verkooping 8 juli 1902: Beelden.
- Verkooping 22 juli 1902: Meubilair voor diversen.
- Verkooping 26 aug 1902: Inboedel goud-zilver.
- Verkooping 3 sept 1902: Manufacturen R. Looman.
- Verkooping 23 sept 1902: Meubilair boedel Haeck.
- Verkooping 6 oct 1902: Wijnen voor I. Coster
- Verkooping 14 okt 1902: Meubilair faill. Van. Oppen.
- Verkooping 4 nov 1902: spiegels voor magazijn.
- Verkooping 18 nov 1902: Meubilair, boedel Mej. Hordijk en div.
- Verkooping 16 dec 1902: Meubilair boedel V.d. Made, Terpoorten.
- Verkooping 13 jan 1903: Meubilair boedel De Vries, v.d. Poel.
- Verkooping 20 jan 1903: manufacturen voor B. Salomon.
- Verkooping 27 jan 1903: Verfwaren en verversgereedschappen faill. D. Ek.
- Verkooping 17 febr 1903: Meubilair boedel A.H. Ruurman.
- Verkooping 17 mrt 1903: Meubilair.
- Verkooping 31 mrt 1903: Wijnen voor Is. Coster.
- Verkooping 15 april 1903: Meubilair boedel "De Reus" c.s.
- Verkooping 21 april 1903: Manufacturen voor R. Looman.
- Verkooping 28 april 1903: spiegels en gravures voor magazijn.
- Verkooping 4-5 mei 1903: boedel H.P. de Kat, antiek porcelein Mej. v. Dorsser.
- Verkooping 5-6- mei 1903 (gedrukte catalogus): anitquiteiten, voor en in het heerenhuis Wijnstr 59 te Dordrecht; mej C.J.A. v. Dorsser.
- Verkooping 19-20 mei 1903: meubilair (lokaal v. Dongen), ged. boedel Dr Stronk, Mej v. Dorsser.
- Verkooping … (blauw porcelein etc)(gedrukte catalogus). [nr. 96: 1 gegraveerde bokaal met inscvriptie: "De gesontheyt van den WedEd Heeren en Vrouwe van Dubbeldam Ao 1740".]
- Verkooping 26-27 mei 1903: meubilair boedel Vriesendorp e.a.
- Verkooping 10 juni 1903: bloemen voor v.d. Berg.
- Verkooping 30 juni 1903/1 juli 1903: Meubilair voor div.
- Verkooping 6+7 juli 1903: manufacturen B. Salomon.
- Verkooping 21/22 juli 1903: meubilair koffiehuis inventaris en divers.
- Verkooping 25 aug 1903: boedel Van Wijngaarden.
- Verkooping 15 sept 1903: manufacturen R. Looman.Inventaris 240 (boedelveilingen 1903-1904)
- Verkooping 29 sept 1903: Meubilair boedels Stoop, Oliemans, Haaften.
- Verkooping 6 okt 1903: Wijnen van Id. Coster.
- Verkooping 27 okt 1903: Meubilaire goederen, Haarden en kachels.
- Verkooping 3 nov 1903: Spiegels en gravures voor magazijn.
- Verkooping 17 nov 1903: Meubilair boedel van Dorsser en div.
- Verkooping 22 dec 1903: meubilair voor diversen.
- Verkooping 26 jan 1904: Manufacturen voor SALOMON.
- Verkooping 9 febr 1904: Meubilair voor diversen.
- Verkooping 16 febr 1904: spiegels en gravures van S. SNUIJF.
- Verkooping 23 febr 1904: Rijwielen van J. BURGERS te Rotterdam.
- Verkooping 8 mrt 1904: Meubilaire goederen van RIETVELT e.a.
- Verkooping 22 mrt 1904: Manufacturen voor R. LOOMAN.
- Verkooping 31 mrt 1904: Rijwielen.
- Verkooping 6 april 1904: Meubilair voor Bom, Buitink e.a.
- Verkooping 14 april 1904: Spiegels en gravures VAN TIJN.
- Verkooping 18 april 1904: Wijnen, siageren en gember voor IJsd. Coster, de Graaf en andere goederen.
- Verkooping 26 april 1904: Meubilaire en andere goederen van Timmers, Verhoeven, van Dorssen etc.
- Verkooping 11 mei 1904: (curator Mr Rens) faill. D v.d. Graaf.
- Schilderijen (gedrukte catalogus).
- Verkooping 25 mei 1904: Meubilair van diversen.
- Verkooping 8 juni 1904: Bloemen en Rozen van C v.d. Berg te Oudenrijn.
- Verkooping 21 juni 1904: Meubilaire en andere goederen der faill. DE JONGH, curator H.M. Moll.
- Verkooping 24 juni 1904: Rozen van P. BRANDT te Berkel en Rodenrijs.
- Verkooping 29 juni 1904: Manufacturen van B. Salomon.
- Verkooping 7 juli 1904: Meubilaire en andere goederen der boedel Dr D.J. Admiraal (not N.P. Jongkindt).
- Verkooping 19 juli 1904: Meubilair der boedel de Graaf, Schuiten e.a. en sigaren Van de Graaf (curator J.M. Rens).
- Verkooping 29 juli 1904: Tabak en Gereedschappen van 't faill. Van D. v.d. Graaf (cur. J.M. Rens).
- Verkooping 16 aug 1904: Boedels Oldenborg, Vuijck, van Leer e.a. goederen
- Verkooping 6 sept 1904: Mantels en manufacturen van S.S. Crok te Utrecht.
- Verkooping 20 sept 1904: Meubilaire goederen van het failliss. J. Oostergetel e.a. (cur. Mr. Nebben Sterling).
- Verkooping 4 okt 1904: Behangers en fournituren en inventaris van het faill G. Hermnas Jr. (curator Mr. A.H. Nebben Sterling).
- Verkooping 10 okt 1904: Wijnen van Isd. COSTER te Rotterdam.
- Verkooping 18 okt 1904: Haarden en kachels, meubilaire van A.A. Crolis (notaris DWJ Harshagen).
- Verkooping 15 nov 1904: Meubilair van E.E. Haagens e.a. (not. W.H. v. Bilderbeek).
- Verkooping 22 nov 1904: Manufacturen van R. LOOMAN te Deventer.

Inventaris 241 (boedelveilingen 1904-1906)
- Verkooping 20 dec 1904: Meubilaire goederen van Poots e.a. (not. JR de Koning).
- Verkooping 29 dec 1904: inventaris goederen van W.W. Verkerk (not. WH v. Bilderbeek).
- Verkooping 17 jan 1905: meubilaire en andere goederen.
- Verkooping 24 jan 1905: manufacturen voor B. Salomon, Amstrerdam.
- Verkooping 7 febr 1905: meubilaire goederen en antieke meubelen van G.J. RIJSOORT VAN MEURS (notaris K. Hoogeveen).
- Verkooping 21 febr 1905: meubilaire goederen Van Slangen, Schultz v. Hagen en Zoethout e.a.
- Verkooping 21 mrt 1905: meubilair van Eegner Degens e.a.
- Verkooping 4 apr 1905: manufacturen van R. Looman, Deventer.
- Verkooping 18 april 1905: meubilair goederen, wijnen en schoenen Van Eijnsbergen e.a. Coster en Scht.
- Verkooping 9 mei 1905: meubilair van HF Koevoets Schiebaan e.a.
- Verkooping 30 mei 1905: Meubilair van M. van Kooij Simons (not. D Wisboom Verstegen)
- Verkooping 30 juni 1905: Rozen verkooping van P. BRANDT te Berkel.
- Verkooping 11 juli 1905: Meubilaire en andere goederen.
- Verkooping 8 aug 1905: Meubilaire goederen en wijnen van Stoop en Brussaard (not. G.E. Hoolmans).
- Verkooping 15 aug 1905: Manufacturen van B. Salomon te Amsterdam.
- Verkooping 5 sept 1905: Meubilair van diversen.
- Verkooping 3 okt 1905: boedel Blekton, haarden en kachels.
- Verkooping 24 okt 1905: R. Looman, Deventer.
- Verkooping 31 okt 1905: Meubilair en andere goederen, faill. Huiskens.
- Verkooping 28 nov 1905: Meubilair van Dames MAK, Vollenhoven (not. N.P. Jongkindt).
- Verkooping 8 dec 1905: Hoenderpark van S.J. DROOGLEEVER, alhier.
- Verkooping 19 dec 1905: Meubilair van diversen.
- Verkooping 16 jan 1906: Manufacturen B. Salomon, Amsterdam.
- Verkooping 23 jan 1906: Meubilair Van Buul, Kuipers e.a.
- Verkooping 30 jan 1906: Spiegels en gravures voor magazijn.
- Verkooping 20 febr 1906: Meubilair en café inventaris VAN AS e.a.
- Verkooping 10 apr 1906: Meubilair aan E.W. v. RIJE en J.M.A. STEURS (not. N.P. Jongkindt).

Inventaris 242 (boedelveilingen 1906-1907)
- Verkooping 24 april 1906: meubilair, goud en zilver, juweelen, schilderijen van J.A.H. Smits (notaris Mr J.R. de Koning).
- Verkooping 1 mei 1906: Ged inboedel Balen voor notaris J.A. de Koning.
- Verkooping 8 mei 1906: boedel mej de Reus (lokaal v Donge)(notaris Harshagen).
- Verkooping 15 mei 1906: meubilair goederen van G.C. de Kat van Bleiswijk (notaris W.H. van Bilderbeek).
- Verkooping 22 mei 1906: van fusten, vaatwerk en gereedschappen wegens liquidatie der kuiperij en persfustfabriek der firma J.M. SCHAFFERS & Zn.
- Verkooping 29 mei 1906: meubilair en goud en zilver van A.H. Kuipers.
- Verkooping 12 juni 1906: Geemailleerd ijzerwerk Van Os en Stibbe, Zwolle.
- Verkooping 14 juni 1906: rozen en bloemen van C v.d. Berg te Oudenrijn.
- Verkooping 26 juni 1906: meubilaire goederen van diversen.
- Verkooping 24 juli 1906: meubilair van diversen.
- Verkooping 28 aug 1906: meubilair van diversen.
- Verkooping 4 sept 1906: manufacturen van R Looman te Deventer.
- Verkooping 25 sept 1906: meubilair van Vos en Hagenstein en Mevr Christan (notaris K Hooogeveen en notaris G.C. Hoolmans).
- Verkooping 7 oktober 1906: meubilair en bibliotheek [=titels van tientallen boeken !] van H.O.W. de Kat van Barendrecht, Wijnstraat 95. (notaris W.H. van Bilderbeek).
- Verkooping 16 okt 1906: antiquiteiten, goud en zilver, paarlen, boeken, prenten, meubilair van Mej A.R. 't Hooft.
- Verkooping 30 okt 1906: meubilaire goederen van Jhr Gevaerts, E. Boonen, Kroes e.a.
- Verkooping 13 nov 1906: boedel Smeulers-Es (Mr A.A. Moll).
- Verkooping 18 dec 1906: meubilair V.d. Thoorn e.a.
- Verkooping 15 jan 1907: manufacturen van B. Salomon, Amsterdam.
- Verkooping 29 jan 1907: Meubileir e.a. goederen van Smit, v. Boonen.
- Verkooping 26 febr 1907: meubilair van diversen.
- Verkooping 13 mrt 1907: Schilderijen en aquarellen van P.A van Ommeren, Rotterdam. [nr. 106 J.M. Quinkhardt, 1744, Portret van Jan Kuyper oud 106 jaar, vader van 22 kinderen [door Quinkhardt achter op het doek vermeld en geteekend] Verguld gesneden houten list. H69, B 53 ½]
- Verkooping 26 mrt 1907: Meubilair van H. VETH (notaris W.H. van Bilderbeek).
- Verkooping 3 april 1907: manufacturen R. L, Deventer
- Verkooping 9 april 1907: gordijnstoffen en tapijten van C. de Wijs enz.
- Verkooping 24+25 april 1907 (gedrukte catalogus).
- Verkooping 30 april 1907: Geemailleerd, manufacturen, beelden en wijnen.
- Verkooping 7 mei 1907: Meubeilaire goederen van Mej Stoop, Slik e.a.
- Verkooping 22 mei 1907: Inboedel de Kat (notaris W.H. van Bilderbeek) en meubilair voor diversen.
- Verkooping 5 juni 1907: winkelgoederen van A.E.K. van de Heuvel (not. D.W.J. v. Harshagen).
- Verkooping 18 juni 1907: meubilair boedel Berenkamp (notaris G.W.R. van Tussenbroek).
- Verkooping 21 juni 1907: bloemen en rozen v C v.d. Berg te Oudenrijn.
- Verkooping 25 juni 1907: winkelgoederen N. Geurink, alhier, not. J. de Boer te 's-Gravendeel.

Inventaris 243 (boedelveilingen 1907-1909)
- [los kaartje] visitekaartje: W. Spoor, burgem, HI Ambacht
- verkooping 23-24 juli 1907: meubilaire en diverse goederen
- 20 aug 1907: boedel mejuff v.d. Koog
- 3 sept 1907: maufacturen R Looman te Deventer
- 17 sept 1907: meubilair en diverse andere goederen
- 24 sept 1907: kleeden en tapijten
- 1 okt 1907: behoorende tot den inboedel van notaris Van Bilderbeek
- 8 okt 1907: boedel mej O Teekens
- 22 okt 1907: boedels van Sluisdam, Valk, en v.d. Toorn
- Verkooping 19 nov 1907 van meubilaire en div andere goederen, boedels Degens en Mols
- 17 dec 1907: boedels Kuipers, v. Wageninge, Blussé
- 14 jan 1908: manufacturen Salomon Rotterdam
- 28 jan 1908: boedels De Kat en Kieboom
- 4 febr 1908: spiegels en gravures
- 25 febr 1908: grote partij emaille afkomstig van Pieterman, ..m..tia ... Sibbe-Zwolle
- 17 mrt 1908: faill H PENNOCK en Tisserand (curator Mr W Dicke en MJ Loeff)
- 24 mrt 1908: diverse wijnen van COHN te Rotterdam
- 31 mrt 1908: manufactuen R Looman te Deventer
- 7 apr 1908: spiegels en gravures
- 22 apr 1908: meubilaire en diverse goederen, boedels Verheij, Keller v. Hoorn, Kroon, 't Hooft ena
- 19 mei 1908: boedel Meerkolz, Moll, Feirabend
- 30 juni 1908: boedels Van Zanten en Herwaarden
- 21 juli 1908: boedels Timmers, Verhoeven, Van Zanten
- 25 aug 1908: boedels Schram de Jong, en Hoebeé
- 2 sept 1908: manufacturen R Looman te Deventer
- 22 sept 1908
- winkelvoorraad faill G van Wildschut (cur A A Moll)
- 20 okt 1908: boedel Wildschut en Mej de Bruin
- 28 okt 1908: schilderijen, kunst-aardewerk (wegens liquid. Der Dordtsche Kunstpotterij) van Ph v O en D K P.
- 3 nov 1908: carpetten en kleedjes
- 17 nov 1908: boedel LIGTENBERG
- 15 dec 1908
- 19 jan 1909: manufacturen B Salomon
- 26 jan 1909: meubelen voor diversen
- 23 febr 1909: boedels mej HARING e.a.
- 23 mrt 1909: meubelen voor diversen
- 30 mrt 1909: manufacturen R Looman, Deventer
- 6 apr 1909: wijnen M COHN Rotterdam
- 20 apr 1909: meubilair voor diversen
- 18 meo 1909: meubilair vanboedel van Dijl, antiq Mej de B. e.a.
- 17 juni 1909 : bloemen van C. v.d. Berg
- 29 juni 1909: meubilair voor diversen

Inventaris 244 (boedelveilingen 1909-1911)
- verkooping 27 juli 1909: D meubilair van diversen
- verkooping 24 aug 1909: meubilair voor diversen
- verkooping 7 sept 1909: manufacturen B Salomon, Amsterdam
- verkooping 21 sept 1909: meubilair van diversen
- verkooping 5 okt 1909: manufacturen R.Looman te Deventer
- verkooping 19 okt 1909
- verkooping 29 okt 1909: kamerplanten
- 16 nov 1909: meubilair Van der Sande Lacoster alhier
- 14 dec 1909: boedels E Bouman, de Haen e.a.
- 28 dec 1909: winkelvoorraad ANSEMS
- 19 jan 1910: manufaturen voor B Salomon
- 25 jan 1910: meubilair voor diversen
- 22 febr 1910: meubilair van diversen
- 22 mrt 1910: meubilair voor diversen
- 19 apr 1910: meubilair boedel Reijsoort en diversen
- 26 apr 1910
- Verkooping 3 mei 1910: inboedel G.H. Goedhart voor notaris Jan de Boer
- 3 mei 1910
- 18 mei 1910
- 21 juni 1910: meubilair van diversen
- 19 juli 1910: meubilair van W.W. GILTAIJ not. W.H. v. Bilderbeek
- 16 aug 1910: v.d. Heuvel
- 6 sept 1910: manufacturen van R. Looman te Deventer
- 20 sept 1910: meubilair boedels Van Tricht, Meulman e.a.
- 18 okt 1910: meubilair voor diversen
- 4 nov 1910: touw voor H Brakel te Middelburg
- 15 nov 1910: meubilair boedel Ouwendijk e.a.
- 13 dec 1910: meubilair boedel Minnig? en V.d. Boor
- 20 dec 1910: gedeeltelijk winkelinventarid der frima P. SCHOTEL Gravestraat
- 17 jan 1911: meubilair voor diversen
- 21 febr 1911
- 14 mrt 1911: boedels Zoethout, Berg, v.d. Linden
- 4 april 1911: manufacturen voor R.Looman
- 11 apr 1911: boedel goud - Oever de Jong en div
- 9 mei 1911: meubilair boedels Gips en Van Schelt
- 16 mei 1911: tapijten en kleedjes, gordijnen enz B.M. Heertjes.
- 23 mei 1911: wijnen voor M COHN Rotterdam
- 7 juni 1911: meubilair boedel Rietschoten e.a.
- 13 juni 1911: Cobnfectiegoederen lingeries enz voor de firma Heijne en Co Rotterdam in liq.
- 16 juni 1911: bloemen voor Van den Berg
- 21 juli 1911: meubilair voor diversen
- 8 aug 1911: meibilair voor Van Valk e.a.
- 5 sept 1911: manufacturen voor R Looman
- 12 sept 1911: meubilair voor diversen
- 19 sept 1911: lampen en koperwerk

Inventaris 245 (boedelveilingen 1911-1913)
- verkooping 10 october 1911: meubilair voor diversen
- verkooping 14 nov 1911
- verkooping 17 nov 1911: wijnen van M. COHN, Rotterdam
- verkooping 12 dec 1911: meubilair boedel De Graaf e.a.
- verkooping 16 jan 1912: meubilair van diversen
- verkooping 13 febr 1912: meubilair beodel D. LOTSIJ e.a.
- verkooping 5 mrt 1912: meubilair Van der Rest en diversen
- verkooping 9 april 1912: manufacturen voor R. LOOMAN
- verkooping 16 april 1912: meubilair boedels Herwaarden en Klovert
- verkooping 23 april 1912: wijnen voor M. COHN
- verkooping 7 mei 1912: meubilair voor diversen
- verkooping 27 mei 1912: wijnen voor F.S. Bruner, Anvers
- verkooping 29 mei 1912: meubilair voor diversen
- verkooping 6 juni 1912: bloemen voor VAN DEN BERG
- verkooping 25 juni 1912: meubilair voor diversen
- verkooping 16 juli 1912: meubilair, boedel Waardenburg te Barendrecht en a.
- verkooping 20 aug 1912: meubilair voor diversen
- verkooping 18/19 sept 1912: inboedel winkelgoederen en houtwaren van H.J. VAARTIES alhier (notaris N.P. Jongkindt); pakhuis Palingstraat
- verkooping 1 october 1912: meubilair boedel wed. Genefaas en diversen
- verkooping 5 nov 1912: miebilair boedel wed. LIPJES e.a.
- verkooping 8 nov 1912: wijnen voor M. COHN
- verkooping 17 dec 1912: meubilair boedels LIPJES, BREMEKAMP, goud v.d. Boogaard Rotterdam
- verkooping 14 jan 1913: meubilair voor diversen
- verkooping 29 jan 1913: karpetten en Perzische tapijten voor B.M. HEERTJES
- verkooping 11 febr 1913: meubilair boedel wed. SMIT e.a.
- verkooping 4 mrt 1913: meubilair boedel mej GIPS e.a.
- manufaturen verkooping 1 april 1913
- verkooping 8 april 1913: meubilair voor diversen
- verkooping 15 april 1913: ijzerwaren voor H.H. COHEN
- verkooping 29 april 1913: boedel G.C. VAN DER ELST
- verkooping 14 mei 1913: meubilair
- verkooping 10 juni 1913: meubilair van diversen
- verkooping 13 juni 1913: bloemen en rozen van C. VAN DEN BERG te Ouden Rijn
- verkooping 20 juni 1913: rozen voor SWART en DE BRILL
- verkooping 8 juli 1913: meubilair voor diversen
- verkooping 12 aug 1913: meubilair boedels ROOSENDAAL en GILTAY
- verkooping 9 sept 1913: manufacturen R. LOOMAN, Deventer
- verkooping 16 sept 1913: meubilair van diversen
- verkooping 7 okt 1913: boedels VAN DER VEUR en K JANSEN
- verkooping 11 nov 1913: meubelen boedel SCHAFFERS
- verkooping 2 dec 1913: meubilar en andere goederen voor diversen
- verkooping 23 dec 1913: wijnen voor M. COHN te Rotterdam
- verkooping 20 jan 1914: meubilair van diversen
- verkooping 17 febr 1914: meubilair
- verkooping 10 mrt 1914
- verkooping 31 mrt 1914: manufacturen voor R. LOOMAN
- verkooping 15 april 1914: meubilair voor diversen
- verkooping 12 mei 1914: meubilair boedel Dr J.M. van LOON
- verkooping 19 mei 1914: tapijten van B.M. HEERTJES, Amsterdam
- verkooping 11 juni 1914: bloemen van C VAN DEN BERG te Ouden Rijn
- verkooping 23 juni 1914: boedel W.A. VAN HEMERT e.a.
- verkooping 21 juli 1914: meubilair boedel VAN DER ELST e.a.
- verkooping 15 sept 1914: meubilair boeldel kapt DE GROOT en H VAN DE SANDE

Inventaris 246 (boedelveilingen 1914-1918)
- 20 okt 1914: boedel Mevr Ophorst-Bauduin; [nr 541] 1 mah[onie] bedkastje, Bilderbeek, F 9,50
- 29 okt 1914: meubilair voor diversen, haarden en kachels
- 3 nov 1914: manufacturen R. Looman, Deventer
- 24 nov 1914: meubilair voor diversen
- 22 dec 1914: meubilair voor diversen
- 29 jan 1915: meubilair voor diversen
- 23 febr 1915: meubilair voor diversen
- 9 mrt 1915: inboedel-faill C. Ophorst-Jonckheer
- 30 mrt 1915: manufacturen R. Looman
- 13 april 1915: meubilair
- 11 mei 1915: meubilair, boedel Wed. Morks
- 1 juni 1915: failiss. A. Moll, kantoorinventaris der Beton Maat.IJ.; [nr. 21] 2 stortemmer, Bilderbeek arch[itect] F 1,00
- juni 1915
- 17 juni 1915: bloemen van C. v.d. Berg
- 13 juli 1915: meubilair, boedels Timmers en de Jel e.a.
- 17 aug 1915: meubilair voor diversen
- 14 sept 1915: meubilair, boedel Evenwel, Schakel e.a.
- 5 okt 1915: meubilair voor diversen
- 9 nov 1915: meubilair, boedel Brinkgreve e.a.
- 14 dec 1915: meubilair voor diversen
- 18 jan 1916: meubilair voor diversen
- 15 febr 1916: meubilair, boedel Mij. Smaassen e.a.
- 22 febr 1916: Koffiehuis en cafe inventaris van E.H.H. van Limburg, Bagijnhof 34
- 14+15 april 1916: meubilair voor diversen
- 18 april 1916: meubilair voor diversen
- 9+10 mei 1916: meubilair voor diversen
- 6 juni 1916: meubilair
- 16 juni 1916: bloemen voor C v.d. Berg Pzn
- 11 juli 1916: meubilair voor diversen
- 17 aug 1916: panden der leerbanken M Salomon, goud en zilver
- 22-8-1916: meubilair, ged. inboedels
- 19-9-1916: meubilair voor diversen
- 6 okt 1916: schilderijveiling; Ateliers J Leeuwenburgh en J van Nievelt
- 14+15 nov 1916: meubilair voor diversen
- 12 dec 1916: meubilair voor diversen
- 23 jan 1917: winkelvoorraad van de Wed A.M. Buijs, alhier
- 13 mrt 1917: meubilair
- 3+4+apr 1917
- 15+16 mei 1917: meubilair, boedel IJpeij e.a.
- 19 juni 1917 : meubilair voor diversen
- 24+25 juni 1917
- 21 aug 1917
- 18 sept 1917
- 6 nov 1917 : boedel v. Bueninck e.a.
- 4 dec 1917 : winkelgoederen van Mej Kes (notaris J Bax) en panden, goud en zilver
- 18 dec 1917
- 22 jan 1918
- 12 febr 1918
- 19 mrt 1918 : boedels Van Wel en Stoop van Delden, Den Haag
- 9 april 1918 : boedel van Eijnsbergen en diversen
- 23 april 1918 : koffiehuis inventaris Van Dongen, Groenmarkt 165 (o.a. moderne toneelinrichting nrs 390-397)

Inventaris 247 (boedelveilingen 1918-1920)
- 7+8 mei 1918: notitie van den winkelvoorraad en inventaris van de meubelmagazijnen en stoffeerders der firma de Wed C. van Drooge, Voorstraat 302.
- 28 mei 1918: verkooping boedel De Klerk e.a.
- 25 juni 1918: boedel van Heusden e.a.
- 23 juli 1918: boedel Schroot e.a. Kramer
- 30 juli 1918: catalogus der openb. Verkooping van Etablissement D. Uiterwijk in voormalig societeit Musis Sacrum.
- 27 aug 1918: boedel Fourniere e.a.
- 30 aug 1918: Alex Benner, A.C. Tewe, Roukema; bioscope, theater en gebakkraam
- 17 sept 1918: boedel Uitenbogaert e.a.
- 22-10-1918: meubilair van diversen
- 19 nov 1918
- 17 dec 1918: boedel Van Osch e.a.
- 7 jan 1919: winkelgoederen en magazijnvoorraad Handelsfirma A.J. Koster & Co te 's-Gravenhage
- 14 jan 1919: boedel Buijtink, Terwen, Hoebee e.a.
- 31 jan 1919: Brikettenfabriekje en Fabrieksinventaris A v.d. Sijde
- 4 febr 1919: boedels Bezemer en Boggende
- 31 jan 1919: paarden en rijtuigen van groeneveld
- 25 jan 1919: goederen van diversen
- 11 mrt 1919: boedels Nijdam en Snoeck Hougronje
- 21 mrt 1919: Verfwaren van J Buijtinck Jr alhier
- 4 april 1919: luxe vaartuigen en schepen; [nr 1] motorjachtje 'Adelante', W.F. Stoel en Zn Alkmaar; [nr. 2] motorjachtje 'The Swallow' M.A. van Rossum Papendrecht; [nr. 3] bodemmotorbootje 'broken Melody'; [nr. 4] roefaak 'Vrouw Lydia'; 1+2+3 bezichtiging in de Nieuwe Haven aan het vlot van de wed Mijnders. 4+8 Wolwevershaven tegenover de Hooge Nieuwstraat.
- 8 april 1919
- 15 april 1919: boedels Smit en Schultz van H[aegen]
- 6 mei 1919: boedel Belekamp e.a.
- 27 mei 1919: boedel v.d. Heijde te Baarn, Schultz Haegen
- 1 juli 1919: meubilaire goederen van diversen
- 15 juli 1919: boedel Prins-Seret e.a.
- 12 aug 1919: boedel Ds de Boer, Maijwald e.a.
- 9 sept 1919: boedel Ds Picara en diversen
- 14 okt 1919: goederen van diversen
- 28 okt 1919: winkelinventaris K. Kleijn alhier
- 11+12 nov 1919: goederen van diversen
- 16 dec 1919: boedel Gips e.a.
- 27 jan 1920: boedel Chevalier, Brinklaus e.a.
- 24-2-1920: goederen van diversen
- 2 mrt 1920: tabaksverkooping
- 16 mrt 1920: boedel wijlen WelEd Heer H Wichert (burgemeester van Dordrecht)
- 17 mrt 1920: Louis Seize kamer met betimmering, geschilderde behangsels en andere antiquiteiten (Voorstraat 346)
- 25-3-1920: wegens liquiadatie der Bakkerij 'Samenwerking', Suikerstraat 8, Dordrecht; [nr 12] 1 bakkerij weegschaal, Brokking J. Cat. F 7,00; [nr 16] div koperen gewichten, Brokking F 2,75
- 30 mrt 1920: boedels Gronwijs en Husen en diversen
- 14 april 1920: verkoping Cooman, Zeventer
- 16 apr 1920: Schepenveiling te Dordrecht; [nr 1] stalen lichterschip 'Roode Vaart 2'; [nr 8] roeiboot met bijbeh; [nr 5] boeier 'Willemina'
- 27 april 1920: boedel Hennij, dir der Assurantie 'De Nederlanden', Den Haag
- 4 mei 1920: machinerieen, gereedschappen, winkelvoorraad en inventaris van de distilleerderij der Fa D Muijsson te Dordrecht
- 18 mei 1920
- 15 juni 1920: beodel Dalmijer, Rotterdam en inv fa E Keuss alhier
- 6 juli 1920: boedels ?, Gervalt, Wordrager e,a.
- 3 aug 1920: goederen van diversen boedels, Mulie
- 24 aug 1920
- 14 sept 1920.
- 12+13 okt 1920.
- 2 nov 1920: inboedelverkooping; inboedel De Kromme en Veth
- 23+24 nov 1920.
- 14+15 dec 1920: boedels Weiders en Mej van Bijl (div.)

Inventaris 248 (boedelveilingen 1920-1923)
- Verkooping 11 jan 1921.
- Verkooping dec 1921.
- Verkooping 1+2 maart 1921.
- Inboedel verkooping 22+23 maart 1921.
- Manufacturenverkooping 12+13+14 april 1921.
- Inboedel verkooping 26+27 april 1921.
- Inboedel verkooping 18+19 mei 1921: boedels de Bie e.a.
- Inboedel verkooping 14+15 juni 1921: boedel Gips en Duitsche meubelen.
- Inboedel verkooping 13+13 juli 1921: boedels de Jong, 't Hooft en Ball, nieuwe meubelen.
- Dekzeilenverkooping 29 juli 1921: boedel v.d. Heijden e.a.
- Inboedel verkooping 9-10 aug. 1921: boedels Korporaal, Jabsis, Rooffaer e.a.
- Verkooping 27 sept 1921: manufacturen van R Looman te Deventer.
- Verkooping 5 oct 1921: Herenconfectie Engers te Rotterdam.
- Inboedel verkooping 18-19-20 oct 1921: boedel H. de Jong, de Reus e.a.
- Inboedelverkooping 15+16 nov 1921

- 22 nov 1921: notitie van den inventaris voorraad sigaren en tabak der N.V. Dordrechtsche Sigarenfabriek v.h. A. v. Kamen, Prinsenstr. No. 27 Dordrecht (ca 300.00 sigaren).

NOTITIE van den Inventaris, Voorraad Sigaren en Tabak der N.V. Dordrechstche Sigarenfabriek v/h. A. van Kamen, Prinsenstraat No. 27, Dordrecht,
waarvan de OPENBARE VERKOOPING (wegens liquidatie dezer fabriek) zal plaats hebben op Dinsdag 22 November 1921, aanvangende des voorm. Te negen uur, in het Algemeen Verkooplokaal aan de Vischstraat te DORDRECHT, onder directie der FIRMA A. MAK, veilingmeesteers Dordrecht, Amsterdam.
Bij deze veiling komen voor: Kantoormeubilair, Brandkast, Sigarenmakersgereedschap, Werktafels en Bankjes, Brand-, Dek- en Blokkenpersen, Maat- en Vooraadkisten, Bascule, Ladders, Stellingen Houtwerk, Kachels.
Voorts: Zeer groote partije Leeg- en Droogfust, Blikfust, Pakmateriaal, Etiquetten, Banderoles, Ringen, Sigarenblokken en Klemmen
Tenslotte: ca 300.000 SIGAREN
keurig verpakt; waarbij de merken: El Royalo, Rembrandt, Miss Butte, La Mexicana, La Jurista, St. Felix, Trail Finder, Esperala, Flor de Cuba, Reina del Mundo, La Resulta, Marion, El Navio enz enz en
40 balen en Kisten Tabak, geheel en gedeeltelijk gevuld, waarbij Vorstenlandendek: Darathan, Tjamara; Sumatra omblad D.C.M.; Java binnengoed; Sumatra (Losblad); 1 Ceroen Havan en Partijen gesneden Tabak,
Kijkdagen: Zaterdag 19 en Maandag 21 November van des voorm 9 tot des nam. 4 uur
De Sigaren en monsters Tabak zijn te bezichtigen in het Alg Verkooplokaal, Vischstraat 17, de Inventaris en de partij Tabak, a/d Fabriek Prinsenstraat 27, DORDRECHT

VOORWAARDEN VAN VERKOOP……

OP HET KANTOOR
No.
001-1 gev. Vierk. Tafeltje
002-1 eiken loketkastje
003-1 copieerpers op kastje
004-1 eiken schrijftafel
005-1 eiken schrijfbureau
006-1 Weener Bureaufauteil, stoel en tabouret
007-1 Weener Bureaufauteil
008- Vulkachel met plaat, Pijp en Kolenbak
009-1 brandkast (L. Trousselot, Rotterdam)
010-1 cocos Vloerkleed en Mat
011-3 Lanc. Gordijnen
012-3 horren
013-1 spiegeltje, reclameprent in lijst
014-2 pak schriften
015-2 doozen met enveloppen, reclameboekjes en pakken loonbriefjes
016-eenige kantoorbenoodigheden
017-1 electr. Lampje en gasarm
IN DE GANG
018-4 deurmatten
019-1 waschfonteintje en slang en electr. Lampje
020-63 stuks ledig houtfust 212 x 108 x 90 mm
021-115 stuks ledig houtfust 145 x 113 x 58 mm
022- 69 stuks ledig houtfust 200 x 116 x 97 mm
023-44 stuks ledig houtfust 235 x 115 x 76 mm
024-81 stuks ledig houtfust 205 x 95 x 88 mm
025-83 stuks ledig houtfust 200 x 116 x 48 mm
036-033-8x100 stuks ledig houtfust 200 x 116 x 48 mm
034- 100 stuks ledig houtfust 215 x 125 x 55 mm
035-101 stuks ledig houtfust 215 x 125 x 55 mm
036-130 stuks ledig houtfust 170 x 110 x 80 mm
037-132 stuks ledig houtfust 212 x 110 x 45 mm
038-21 stuks ledig houtfust 205 x 120 x 65 mm
039-125 stuks ledig houtfust 190 x 95 x 44 mm
040-46 stuks ledig houtfust 195 x 95 x 86 mm
041-59 stuks ledig houtfust 210 x 100 x 95/486 mm
042-55 stuks ledig houtfust 205 x 120 x 95/65 mm
043-57 stuks ledig houtfust 225 x 115 x 95/45 mm
044-98 stuks ledig houtfust 212 x 108 x 95/45 mm
045-60 stuks ledig houtfust 193 x 112 x 95/46 mm
046-66 stuks ledig houtfust 195 x 115 x 90/46 mm
047-90 stuks ledig houtfust 155 x 110 x 60 mm
048-87 stuks ledig houtfust 165 x 110 x 59 mm
049-58 stuks ledig houtfust 225 x 115 x 105/55 mm
050-217 stuks ledig houtfust div. maten
051-1 huistrap
052-1 huistrap
053-1 huistrap
054-1 trapladder en trapje
IN HET VOCHTLOKAAL
055-1 brandpers met toebeh. En brandlatters
056-1 bak met brandijzers
057-1 bak met brandijzers
058-1 papiersnijmachinetje
059-1 bak met loodsjes en 2 tangen
060-1 slijpsteentje
061-1 doos met gloeikousjes en lampegaasjes
062-1 kist met stempels, slagletters, schablonen, oversteekblikken enz
063-1 kistje met gereedschap en leiën
064-2 sigarensnijmachinetjes
065-1 toonbankbascule en eenig gewicht
066-bussen en flesschen met restanten
067-eenige kwasten en borstels
068-1 balans ens chalen, 2 lijmpotten
069-partij monstervormen en schuitjes
070-partij oud ijzerwerk
071-1 grondbascule
072-4 stuks gewicht à 25 kg
073- vulkachel
074-1 teil, emmers, geëm. Ijzerwerk, 2 kisten met diversen
075-6 bezems
076-5 div. zeven
077-2 vochtkuipen
078-1 vochtbak met zinkbekleeding
TABAKSPAKHUIS
079-081- 3 x 10 kluwen paktouw
082-1 kapstok
083-1 werktafel m 5.60x0.83x1.02
084-1 tabakstelling met achterschot en blokken m 10.60 x m 1
085-1 tabakstelling met onderliggers en blokken m 8.90 x m 1
086-100 stuks ledig Houtfust 146 x 119 x 65 m.M
087-100 stuks ledig Houtfust 146 x 119 x 65/130 m.M
088-82 stuks ledig Houtfust 155 x 108 x 60 m.M
089-108 stuks ledig Houtfust 146 x 119 x 65 m.M
090-108 stuks ledig Houtfust 146 x 119 x 65 m.M
091-47 stuks ledig Houtfust 250 x 130 x 90 m.M
092-172 stuks ledig Houtfust div. maten
093-350 stuks droog fust div. maten
094-348 stuks Leeg fust div. maten
095-31 stuks Blikfust gedecoreerd
096-18 stuks nieuw Blikfust gedecoreerd
097-34 stuks nieuw Blikfust gedecoreerd
098-1 Baal met Gonje
Voorraad Tabak zie No. 330-370.
IN HET ACHTER PAKHUIS
099-109 11 x 100 stuks oud Blikfust div. maten
110-164 stuks oud Blikfust div. maten
111-102 stuks oud Houtfust div. maten
112-180 stuks oud Houtfust div. maten
113-125 stuks oud Houtfust div. maten
114-2 voorraadkisten
115-3 voorraadkisten
116-3 voorraadkisten
117-3 voorraadkisten
118-19 Pakkisten
119-8 Pakkisten
120-1 mand met Gonje 2 m/m Houtwol enz
121-4 bossen Hoeklatten
122-1 Partij Schotten en Houtwerk
123-1 Hangsteling, ana dne zolder
124-2 Bladen en oude Blokken
IN DE PLAKKAMER
125-1 Ladenkastje
126-1 Schrijflessenaar
127-1 Werktafel met Achterschot
128-1 gev. Plankenkastje
129-1 Stelling van Latwek (rond het geheele vertrek)
130-1 kist met Sigarenkisthout 215 x 125 x 55 mM
131-1 kist met Sigarenkisthout div. maten
132-4 kist met Sigarenkisthout div. maten
133-1 kist met Sigarenkisthout 170 x 117 x 61 mM
134-1 kist met Sigarenkisthout 155 x 112 x 65 mM
135-1 Partij Sigarenkisthout 296 x 175 x 53 mM
136-1 Partij Sigarenkisthout div. maten
137-1 Partij Sigarenkisthout div. maten
138-1 Partij Sigarenkisthout 195 x 115 x 87 mM
139-1 Partij Sigarenkisthout 265 x 95 x 88 mM
140-1 Partij Sigarenkisthout div. maten
141-1 Partij Sigarenkisthout div. maten
142-1 Partij Sigarenkisthout 150 x 83 x 75 mM
143-1 Partij Sigarenkisthout 242 x 128 x 90 Mm
144-1 Partij Sigarenkisthout div. maten
145-4 kisten Sigarenkisthout div. maten
146-1 Partij Sigarenkisthout 250 x 120 x 95 mM
147-1 Partij Sigarenkisthout 137 x 106 x 36 mM
148-1 Partij Sigarenkisthout 205 x 105 x 53 mM
149-1 Partij Sigarenkisthout 215 x 130 x 35 mM
150-1 kist met Sigarenkisthout 200 x 116 x 97 mM
151-1 partij Sigarenkisthout 193 x 112 x 46 mM
152-1 partij Sigarenkisthout 205 x 110 x 53 mM
153-1 partij Sigarenkisthout 165 x 110 x 59 mM
154-1 partij Sigarenkisthout 225 x 115 x 105 mM
155-1 partij Sigarenkisthout 205 x 210 x 49 mM
156-1 partij Sigarenkisthout 195 x 95 x 86 mM
157-1 kist met Sigarenkisthout 200 x 108 x 100 mM
158-1 groote partij Sigarenkisthout div. maten
159-52 groote en 20 kleine blikken Trommels
IN HET MAGAZIJN
160-1 Werktafel m 2.72 x .080.
161-4 stellingen van Latwerk en Delen te zamen lang m 12.15, diep m 0.55, hoog 3.15
162-1 Salamander Vulkachel met pijp
163-1 Electr. Lampje
IN DE SORTEERKAMERS
164-2 Inpaktafels
165-3 Hangstellingen
166-1 Sorteertafel met Achterschot, Lang m 8.55 Breed m 0.75
167-1 blad en 2 schragen
168-1 Salamander Vulkachel, pijp en plaat
169- 1 kist met Bosmachinetjes
170-1 Werktafel met laden voor 8 personen
171-1 Werktafel met laden voor 2 personen
172-1 Houtenkistenpers
173-1 Houtenkistenpers
174-1 Houtenkistenpers
175- 1 Dekpers
176-4 Electr. Lampen
177-Partij diverse Ringen
178- Partij diverse Ringen
179-2 doozen met kat. Lint en 8 rollen Ruglint
180-2 doozen zijden Boslint
181- c.a. 1 riem Cederpapier
182-1 rol Stroobordpapier en Pakpapier
183-2 kisten met div. Randen en restanten Etiquetten
184-1 partijtje div. Randen
185-1 partijtje div. Randen
186-1 partijtje div. Randen
187-1 partijtje div. Randen
188-1 partijtje div. Randen prima
189-1 partijtje div. Randen
190-15 tromm.m. div. Randen
191-1 kist met glacé e.a. Randen
192-1 partijtje Banderoles en Lakétiquetten
193-1 partijtje etiquetten meerend. Compl. Stellen
194-7 doozen etiquetten meerend. Compl. Stellen
195-8 doozen etiquetten meerend. Compl. Stellen
196-3 pakketten etiquetten meerend. Compl. Stellen
197-2 pakketten etiquetten Compl. Stellen
198-4 pakketten etiquetten c.a. 500 Compl. Stellen
199-1 pakket etiquetten c.a. 350 Compl. Stellen
200-1 pakket etiquetten c.a. 500 Compl. Stellen
201-2 pakketten etiquetten c.a. 400 compl. Stellen
202-1 pakket etiquetten c.a. 400 compl. Stellen
203-1 pakket etiquetten c.a. 400 compl. Stellen
204-Groote partij etiquetten incompleet
205-1 pakket etiquetten ca 500 compl. Stellen
206-1 pakket etiquetten ca 500 compl. Stellen
207-2 pakketten etiquetten ca 500 compl. Stellen
208-2 pakketten etiquetten ca 600 compl. Stellen
209-2 pakketten etiquetten incompl.
210-2 pakketten etiquetten ca 600 compl. Stellen
211-2 pakketten etiquetten ca 500 compl. Stellen
213-3 pakketten etiquetten ca 500 compl. Stellen
214-1 pakket etiquetten ca 100 compl. Stellen
215- Groote partij etiquetten 4000 compl. Stellen
216-4 pakketten etiquetten ca 700 drie compl stellen
217-5 pakketten etiquetten ca 700 drie compl stellen
218-4 pakketten etiquetten ca 1000 drie compl stellen
219-5 pakketten etiquetten ca 1000 drie compl stellen
220-5 pakketten etiquetten ca 900 drie compl stellen
221-231- 11 x 1 partij restanten etiquetten
232-1 partij Reclameplaten
IN DE DROOGKAMER

233-1 Droogkachel met Hek, Vuurscherm en Pijp
234-1 Salamander Vulkacheltje m. Pijpen en Kolenb.
IN DE SIGARENMAKERIJ
235-1 Blokkenpers
236-1 Blad en 2 Schragen
237-1 Werktafel met laden voor 12 personen
238-1 Werktafel met laden voor 12 personen
239--1 Werktafel met laden voor 12 personen
240-1 Stelling met planken
241-7 Pakkisten, Deksels en Houtwerk
242-3 zinken Plakplanken
243-100 st. nieuw gespijk. 1/20 Fust 210 x 110 x 53 mM
244-100 st. nieuw gespijk. 1/20 Fust 210 x 110 x 53 mM
245-100 st. nieuw gespijk. 1/20 Fust 215 x 125 x 55 mM
246-100 st. nieuw gespijk. 1/20 Fust 227 x 132 x 56 mM
247-192 st. nieuw gespijk. 1/40 Fust 146 x 112 x 40 mM
248-200 st. nieuw gespijk. 1/10 Fust 210 x 110 x 105 mM
249-200 st. nieuw gespijk. 1/10 Fust 210 x 110 x 105 mM
250-106 st. nieuw gespijk. 1/10 Fust 225 x 115 x 105 mM
251-87 st. nieuw gespijk. 1/10 Fust 242 x 128 x 90 mM
252-58 st. nieuw gespijk. 1/40 Fust 215 x 130 x 35 mM
253-38 st. nieuw gespijk. 1/20 dik Fust 227 x 132 x 56 mM
254-52 st. nieuw gespijk. 1/20 Fust 193 x 112 x 46 mM
255-33 st. nieuw gespijk. 1/20 Fust 169 x 112 x 75 mM
256-160 st. nieuw gespijk. 1/20 Fust 120 x 129 x 48 mM
257-202 st. nieuw gespijk. 1/20 Fust div. Maten
258-200 st. nieuw gespijk. 1/20 Fust div. Maten
259-200 st. nieuw gespijk. 1/20 Fust div. Maten
260-106 st. nieuw gespijk. 1/20 Fust div. Maten
261-200 st. nieuw gespijk. 1/20 Fust div. Maten
262-300 st droog fust div. Maten
263-156 st droog fust div. Maten
264-200 st droog fust div. Maten
265-300 st droog fust div. Maten
266-166 st droog fust div. Maten
267-400 st droog fust div. Maten
268-208 st droog fust div. Maten
269-123 st droog fust div. Maten
270-131 st droog fust div. Maten
271-150 st droog fust div. Maten
OP DEN DROOGZOLDER
272-1 partij Droog fust div. maten
273-1 partij Droog fust div. maten
274-1 partij Droog fust div. maten
275-1 partij Droog fust div. maten
276-1 partij Tabaksstelen
277- 1 houten Beschot
278-1 Tafel en Lessenaartje
279-1 partij Houtwerk
280-1 partij Rolgordijnen
281-1 partij Droogramen.
282-1 ijz. Bak met Lampekappen enz
283-3 Banken
284-22 Zitkisten
285-22 Zitkisten
286-15 Zitkisten
287-14 Zitkisten
288-13 Zitkisten
289-1 Vochtbak
290-1 partij Maatbakken en Kistjes
291-1 partij Maatbakken en Kistjes
292-299-8 x 24 Blokkenklemmen
300-1 bak met Blokkenklemmen
301-1 Blokkenpers
302-1 Blokkenpers
303-3 Blokkenpers
304-10 Vuilnisbakken
305-4 Schragen
306-1 Ladder
307-35 Sigarenvormen (Blokken)
308-84 Sigarenvormen (Blokken)
309-50 Sigarenvormen (Blokken)
310-53 Sigarenvormen (Blokken)
311-56 Sigarenvormen (Blokken)
312-52 Sigarenvormen (Blokken)
313-297 Sigarenvormen (Blokken)
314-42 Sigarenvormen (Blokken)
315-53 Sigarenvormen (Blokken)
316-43(35) nieuwe Sigarenvormen (Blokken)
317-45 Sigarenvormen (Blokken)
318-28 nieuwe Sigarenvormen (Blokken)
319-45 nieuwe Sigarenvormen (Blokken)
320-45 nieuwe Sigarenvormen (Blokken)
321-60 nieuwe Sigarenvormen (Blokken)
322-32 nieuwe Sigarenvormen (Blokken)
323-41 nieuwe Sigarenvormen (Blokken)
324-38(46) nieuwe Sigarenvormen (Blokken)
325-57 nieuwe Sigarenvormen (Blokken)
326-50 nieuwe Sigarenvormen (Blokken)
TABAKSDROOGERIJ
327-1 Salamander Vulkahcel en Pijp
328-5 ledge Pakkisten
329-1 Droogstelling met losse Ramen van Latwerk en 2"x 3 "hout, Totaal lang M 14.25. Hoog m 2.95 diep M 0.82.
VOORRAAD TABAK
330-1 Pak Vorstenl dek aangebr 54 ½ KG bruto
331-1 Pak Vorstenl dek aangebr 51 KG bruto
332-1 Pak Banjoemas omblad aangebr 18 ½ KG bruto
333-1 Pak Vorstenl omblad aangebr 13 ½ KG bruto
334-1 Pak Java binnengoed aangebr 30 ½ KG bruto
335-1 Pak D.C.M. omblad BB 77 KG bruto
336-1 Pak D.C.M. omblad BB aangebr 47½ KG bruto
337-1 Pak Java binnengoed 91 KG bruto
338-1 Pak Java binnengoed 95 KG bruto
339-1 Pak Java binnengoed 85(95) KG bruto
340-1 Pak Java binnengoed 91 ½ KG bruto
341-1 Pak Java binnengoed 93 KG bruto
342-1 Pak Java binnengoed aangebr 68 KG bruto
343-1 Pak Java binnengoed aangebr 11 KG bruto
344-1 Pak Sumatra binnengoed 65 KG bruto
345-1 Pak Sumatra binnengoed aangebr 23 KG bruto
346-1 Pak Java binnengoed 86 KG bruto
347-1 Pak Losblad binnengoed 121 KG bruto
348-1 Pak Losblad binnengoed 129 KG bruto
349-1 Pak Losblad binnengoed 119 KG bruto
350-1 Pak Losblad binnengoed aangebr 43 KG bruto
351-1 mand Losblad 20 KG netto
352-1 Baal binnengoed 94 KG bruto
353-1 Baal binnengoed 73 KG bruto
354-1 Pak Vorstenlandendek Tjimara 72 KG bruto
355-1 Pak Sumatradek 32 ½ KG bruto
356-1 Ceroen Havana 58 KG bruto
357-1 Baal Losblad 11 KG bruto
358-1 mand Javabak omblad 34 ½ KG netto
359-1 kist gem. binnengoed 13 KG netto
360-1 kist gesneden Tabak 62 KG bruto
361-1 kist gesneden Tabak 62 KG bruto
362-1 kist gesneden Tabak 51 KG bruto
363-1 kist gesneden Tabak 66 ½ KG bruto
364-1 kist geplette Stelen 109 KG bruto
365-1 kist Pondspakken Tabak 140 KG bruto
366-1 kist Pondspakken Tabak 123 KG bruto
367-1 kist div. Tabak beschadigd 65 KG bruto
368-1 kist Monsters Tabak 25 KG netto
369-2 kist geplette Stelen 70 KG bruto
370-5 kist restanten Tabak
De Tabak in pakken en Balen wordt per ½ KG geveild en voor Tarra 2 KG in mindering gebracht.
VOORRAAD SIGAREN
Aanwezig in het Algemeen Verkooplokaal Vischstraat 17, Dordrecht.
371-16/20 kistjes Sigaren Reina del Mundo
372-7/20 kistjes Sigaren La Union de Cuba
373-4/10 kistjes Sigaren Flor de Aruba
374-17.20 kistjes Sigaren La Reina
375-10/40 kistjes Sigaren Margarita
376-5.20 kistjes Sigaren Hidalgo
377-4.20 kistjes Sigaren La Gran Marca
378-5/10 kistjes Sigaren Sumatra Plantage
379-7/10 en 1/20 kistjes Sigaren San Juan
380-7/20 kistjes Sigaren La Iberia
381-13/10 kistjes Sigaren Flor de Milagro
382-9/20 kistjes Sigaren Maritima
384-5/20 kistjes Sigaren Holl. Waterlinie
385-5/10 kistjes Sigaren Holl. Jongens
386-7/4 kistjes Sigaren Ardea
387-38/40 kistjes Sigaren Marga
388-35/10 kistjes Sigaren El Navio
389-28/20 kistjes Sigaren bruinvischjes
390-3/4 kistjes Sigaren Entre Actes
391-64/90 kistjes Sigaren Sigarillos
392-20/20 kistjes Sigaren Marion
393-63/20 kistjes Sigaren Enrique
394-45/10 kistjes Sigaren Vorstenlanden
395-54.10 kistjes Sigaren blind fust
396-141/10 kistjes Sigaren Borneo
397-6/10 kistjes Sigaren Bornea
398-182/10 kistjes Sigaren El Romeo
399-36/20 kistjes Sigaren Flor de Cuba.
400-169/10 kistjes Sigaren El Royal
401-235/20 kistjes Sigaren Trekvogel
402-43/20 kistjes Sigaren Esperala
403-65/20 kistjes Sigaren Finish
404-42/10 kistjes Sigaren La Resulta Panatella
405-3/20 en 12/40 kistjes Sigaren La Resulta Panatella
406-128/20 kistjes Sigaren La Mexicana
[pagina 14 van de veiling catalogus]
407-15/10 kistjes Sigaren La Mexicana
408-73/20 kistjes Sigaren La Gazeta
409-88/20 kistjes Sigaren Gluck Auf
410-352/20 kistjes Sigaren El Royalo
411-333/20 kistjes Sigaren E.R. Non plus Ultra
412-128/20 kistjes Sigaren St. Felix Brasil
413-463/20 kistjes Sigaren La Jurista
414-329/20 kistjes Sigaren Trail Finder
415-100/10 kistjes Sigaren Rembrandt
416-136/10 kistjes Sigaren Misse Butte.
417-96/10 kistjes Sigaren Trekv. El Traficante.
418-400/10 kistjes Sigaren Trekvogel
419-8/20 kistjes Sigaren diverse merken
420-8/20 kistjes Sigaren diverse merken
421-6/20 en 2/10 kistjes Sigaren diverse merken
422-12/10 kistjes Sigaren in droogfust
423-12/10 kistjes Sigaren in droogfust
424-10/10 kistjes Sigaren in droogfust
425-10/10 kistjes Sigaren in droogfust
426-10/10 kistjes Sigaren in droogfust
427-10/10 kistjes Sigaren in droogfust
428-13/10 kistjes Sigaren in droogfust
429-7/10 kistjes Sigaren in droogfust
430-8/10 kistjes Sigaren in droogfust
431-8/10 kistjes Sigaren in droogfust
432-6/10 kistjes Sigaren in droogfust
433-10/10 kistjes Sigaren in droogfust
434-7/20 kistjes Sigaren in droogfust
435-4/10 kistjes Sigaren in droogfust
436-8/10 kistjes Sigaren in droogfust
437-14/20 kistjes Sigaren in droogfust
438-15/20 kistjes Sigaren in droogfust
439-7/10 kistjes Sigaren in droogfust
440-7/10 kistjes Sigaren in droogfust
441-7/20 kistjes Sigaren in droogfust
442-6/10 kistjes Sigaren in droogfust
443-6/10 kistjes Sigaren in droogfust
444-18/40 kistjes Sigaren in droogfust
445-18/40 kistjes Sigaren in droogfust
446-12/20 kistjes Sigaren in droogfust
- 13+14 dec 1921: boedels Koopuit, Boer, Slob e.a.
- 10+11 jan 1922: boedels De Boer, Jongh e.a.
- inboedel verkooping 31 jan en 1 febr 1922: boedel Verbruggen en div
- 21+22 febr 1922: goederen van diversen
- 14+15 maart 1922: goederen van diversen
- 19+20 april 1922: boedels De Graaf (faill.), Wordrager e.a.
- 19+20 april 1922: Perzische tapijten en kleedjes
- 25 april 1922: rijwielen en onderdeelen
- 9+10 mei 1922: boedels Dicke, Master en diversen
- 18 mei 1922: Notitie der machinerieen en gereedschappen van de stoomconser.fabriek DE EENHOORN (fa. K. de Wijs Jzn. en Co), Wijnstr. 12 te Dordrecht.
- 30+31 mei 1922: boedels Roodenburg en diversen
- 9 juni 1922: machinerieen en geraadsch. En voorraad betonhout der N.V. TWENTSCHE BETONIJZER bouw voorh. T.B. Schieving.
- 27+28 juni 1922
- 18+19 juli 1922: faillissement Feirabend, Woerdenbag
- 1+2 aug 1922: faill. Schoonderkerk, Oud-Beijerland
- 29+30 aug 1922: diversen
- 19+20 sept 1922
- 10+11 okt 1922: boedels Stutterheim en Greeff
- 1+2 nov 1922: boedel Rijken en diversen
- 28+29 nov 1922: diversen
- 19+20 dec. 1922
- 9+10 jan 1923: boedel v. Kamen en diversen
- 30+21 jan 1923: winkelvoorraad antiquiteiten van Mevr de Wed Jac Schotel
- 13 febr 1923: boedel v C. Nieuwenhiizen e.a.
- 6-7 maart 1923: faill. Wanders en div bijv.

Inventaris 249 (boedelveilingen 1924-1925)
- 6+7 mei 1924.
- inboedel 20+21 mei 1924: boedel Marcus en div. bijvoegingen
- 11+12 juni 1924
- 8+9 juli 1924: failliss, 't Hof, boedel Holleman en div. bijvoegingen
- 5+6 aug 1924
- 26-27 aug 1924
- 16+17 sept 1924: invent. Behangerij Van Randwijk en div. bijvoegingen
- 21+22 okt 1924: boedel (failliss) Mulder en Corn Streefkerk en div bijv.
- inboedel-verkooping 4_5 nov 1924: boedel Schouten Wessem, faill Kitlel? Sliedrecht
- 25+26 nov 1924: boedel Hoogstraaten, Van Mol, B Ets te Sliedrecht
- 16+17 dec 1924: div. bijvoegingen
- 6+7 jan 1925: boedel Waals, Muller en div. bijvoegingen
- 27+28 jan 1925
- 17+18 febr 1925
- 3+4 mrt 1925: faill. J.E. van Es en div. bijv.
- 17+18 mrt 1925: faill. J.S. Strang, boedel BH Hoeks en div bijv.
- 7, 8, 9 april 1925: verkooping van inboedel, oude en moderne schilderijen, faill. O.W.P. van Tussenbroek (curator A. Sigmond)
- 9+10 juni 1925
- 7+8 juli 1925: boedel Van Hattem en div. bijvoegingen

Inventaris 250 (boedelveilingen 1925-1927)
- 28+29 aug 1925: boedel Van Driel Rotterdam, div bijv.
- 18+19 aug 1925: faillissement Van Nes, Rijsoord (curator Mr. R.R. Douw v.d. Krap)
- 15+16 sept 1925: faill. Van Osch en div bijv.
- 22 sept 1925: verkooping haarden, kachels, fornuizen (Jos Cohen)
- 20+21 okt 1925: boedel Quack, Eijnsbergen en div. bijvoegingen
- 10 nov 1925
- 1+2 dec 1925: faill. JW van Belle, NUMANSDORP, Hordijk en div. bijv.
- 15+16 dec 1925
- 12+13 jan 1926: faill. POHLKAMP en div. bijv.
- 3 febr 1926: meubelen v.d. Hoven Hagenaats
- 16_17 febr 1926: boedel HOEBEE, Theunis en div. bijv.
- 9+10 maart 1926: inboedel-verkooping.
- 30+31 mrt 1926: div. bijvoegingen.
- 13+14 april 1926: div. bijvoegingen.
- 28 april 1926.
- 11+12 mei 1926.
- 8+9 juni 1926.
- 6+7 juli 1926: boedel Berman? Aldag, faill Van Voort Oud-Beijerland.
- 3+4 aug 1926: boedel Mevr QUISPEL, faill. Van 't Hoff.
- 24+25 aug 1926.
- 14+15 sept 1926: faill. Van Dijk.
- 28 sept 1926: (gedrukte catalogus) Pelterijen magazijn CJH FRANKEN
- 5+6 okt 1926: div. bijvoegingen.
- 26+27 okt 1926: div. bijvoegingen.
- 24+25 nov 1926: (gedrukte catalogus)
- 14+15 dec 1926: boedel Jorissen, faill. Buurman en div. bijv.
- 11+12 jan 1927: div. bijvoegingen
- 1+2 febr 1927: div. bijvoegingen
- 22 febr 1927: boedel WOESEL en div. bijvoegingen
- 8+9 mrt 1927 div. bijvoegingen
- 5+6 apr 1927: faillis H v.d. Plank, boedel juffr Schotel en div bijvoegingen
- apr 1927: schilderijen
- 10+11 mei 1927: faillis. Paschier en div bijvoegingen
- 16 mei 1927: verkooping van Heeren-kostuums, Hermer te Rotterdam
- 31 mei+1 juni 1927: faillis Adel Papendrecht, de Graaf en div bijvoegingen
- 5+6 juli 1927: boedel Triche?, Schulz en Spange
- 26+27 juli 1927: faillis. Otter Barendrecht en div bijvoegingen
- 16+17 aug 1927
- 6+7 sept 1927
- 27+18 okt 1927
- 18+19 okt 1927: oude schilderijen

Inventaris 251 (boedelveilingen 1927-1929)
- 22+23 nov 1927
- 13+14 dec 1927
- 10+11 jan 1928
- 31 jan+1 febr 1928
- 21+22 febr 1928: div bijvoegingen
- 6+7 mrt 1928: Handelhuis 'Electra', Voorstraat
- 13+14 mrt 1928: div bijvoegingen
- 3+4 apr 1928: faillis. Hofman (Strijen)(deurw. De Boer) en div bijvoegingen
- 17+18 apr 1928: schilderijen
- 1+2 mei 1928: div bijvoegingen
- 22+23 mei 1928: winkel-inventaris fa Marotske Steiner
- 19+20 juni 1928: boedel Reus, Zanten, Klovius e.a. bijv.
- 10+11 juli 1928: div bijvoegingen
- 31 juli+1 aug 1928: div bijvoegingen
- 11+12 sept 1928: div bijvoegingen
- 9+10 okt 1928: boedels Rienstra, van Herwijnen, v.d. Rest, Vriesendorp enz
- 30+31 okt 1928
- 13+14 nov 1928: oude en moderne schilderijen, antiquiteiten
- 11+12 dec 1928: boedel mevr van Houten en div. bijvoegingen
- 8+9 jan 1929: boedel Rienstra en div bijvoegingen
- 29+30 jan 1929 (inboedel verkooping): cafe inventaris 'Merwede', boedel Smit en div bijvoegingen
- 19 febr 1929: div bijvoegingen
- 12+13 mrt 1929
- 9+10 apr 1929
- 14+15 mei 1929: antiquiteiten
- 28+29 mei 1929
- 9+10 juli 1929
- 6+7 aug 1929
- 10+11 sept 1929
- 18 sept 1929: antiquiteiten, J van Strij, huis Houttuinen
- 1+2 okt 1929
- 22+23 okt 1929

Inventaris 252 (boedelveilingen 1929-1930)
- 12+13 nov 1929
- 17+18 dec 1929: winkelvoorraad failliss. J.A.P. Bouwense
- 14 jan 1930: boedelinventaris J. de Jager en failliss. Verschrage
- 28+29 1930: failliss. Bouwense en diversen
- 25+26+27 febr 1930: zeer luxueusen inboedel uit een villa in Gelderland met 32 kamers
- 18+19 mrt 1930: inboedel-verkooping
- 29+30 april 1930: boedel Prof dr Bokkel Huimink en div.
- 13+14 mei 1930: schilderijen en antiquiteiten
- 27+28 mei 1930
- 15+16 juni 1930: deftige inboedel, antiquiteiten
- 29+30 juli 1930: faillis. Schaekmann
- 9+10 sept 1930: faillis. Verzendaal en div. bijvoegingen
- 7+8 okt 1930 : faillis. A. Ros, boedel Joren en diversen
- 4+5 nov 1930 : faillis. Stam en div. bijvoegingen
- 25+26 nov 1930 : schilderijen en antiquiteiten

Inventaris 253 (boedelveilingen 1930-1932)
- 16+17 dec 1930: inboedel verkooping faillissement Repeltak
- 6+7 jan 1931
- 27+28 jan 1931: faillissement Vermeulen en Van Pelt
- 3+4+5 maart 1931: catalogus van antiquiteiten en zeldzaamheden behoorende tot den winkelvoorraad van den antiquair J.F. Jonkers te Dordrecht.
- 17+18 maart 1931: div. bijvoegingen
- 31 mrt 1931: catalogus van eene partij Perzische tapijten
- 21+22 april 1931: div. bijvoegingen
- 12+13 mei 1931: antiquiteiten en oude schilderijen; collectie A.E. Speijer 's-Gravenhage, douariere V. geb. baronesse S. tot E te Apeldoorn; Fa. J.H. Jonkers te Dordrecht
- 2+3+4 juni 1931: boedel ken? De wed ERZEIJ, Balst(?) GIPS en div. bijvoegingen
- 7+8+ juli 1931
- 4+5+ aug 1931: faillissement PLAAT, HI Ambacht; boedel mej BOELE, SLikkerveer
- 25+26 aug 1931: faillissement BEMMEL, Zwijndrecht
- 22+23 sept 1931
- 13+14+15 okt 1931: winkel-voorraad gouden en zilveren werken, faillissment BAKHUIZEN, Sliedrecht
- 27+28 okt 1931: div bijvoegingen
- 17+18 nov 1931: catalogus anitiquiteiten, schilderijen, Rembrandtetsen [nrs 83-120]], oude meubelen uit kasteel te HILVARENBEEK
- 1+2 dec 1931: boedel CAMERLING, VERMEIJ en diversen
- 22 dec 1931: boedel mej ADVOCAAT en diversen bijvoegingen
- 19+20 jan 1932: nieuwe meubelen en inboedel

Inventaris 254 (inboedel 1932-33)
- verkooping 9, 10, 11 februari 1932: winkelvoorraad faillissement M. den Hartog, Sliedrecht; heerenconfectie, manufacturen, ondergoederen enz.
- inboedel-verkooping 23-24 febr 1932: faillissement Dordr Lijstenfabriek, boedel Ouwerkerk (Gorinchem), faill. De Graaf en div. bijvoegingen.
- inboedel verkooping 15-16-mrt 1932: boedel De Klerk, faillissement B van Hemert.
- inboedel verkooping 5+6 april 1932.
- 26 april 1932: catalogus van verschillende zeer belangrijke collecties oude schilderijen en verzameling antoquiteiten (gedrukt).
- inboedel verkooping 18+19 mei 1932: boedel Hebe, Joncheere, Versteeg en div bijvoegingen.
- inboedel verkooping 7+8 juni 1932: div bijvoegingen.
- inboedel verkooping 12+13+14 juli 1932: boedel Wolthekkel, De Vrij e.a. bijvoegingen; winkelvoorraad faill De Groot, Sliedrecht.
- inboedel verkooping 9+10 aug 1932.
- inboedel verkooping 13+14 sept 1932: failliss. Kramers en div bijv.
- 4+5 okt 1932: faill Kramer e.a. bijvoegingen.
- 25+16 okt 1932
- 15+16 nov 1932 (gedrukt): catalogus oude schilderijen en antiquiteiten; nalatenschap Mr W de R, Villa Kermheim, Ede; Israel gem Ridderkerk, Hervormde Kerk te Heusden.
- 15+16 nov 1932: perzische tapijten en kleedjes.
- 29+30 nov 1932: boedel De Bosson, faill. 'Johanna'.
- 20+21 dec. 1932: div bijvoegingen.
- 22 dec 1932: inventaris schepen, machinerieen, gereedschap Zegenzalmvisscherij "De Nieuw Merwede", Noordwal, bij 't Kop van het Land, gem Dubbeldam en Zuidwal, Werkendam.
- 10+11 jan 1933: boedel Gips, Haring, De Weert e.a. bijv.
- 31 jan en 1+2 febr 1933: verkooping van inboedel en winkelvoorraaden, boedel Beukman, Dicke, faill Pieters, N.V. 'Aurora'.
- 21+22 febr 1933: boedel Mejuffr Van Voort te Zwijndrecht.
- 14+15 mrt 1933: faill Broere Zwijndrecht e.a. bijvoegingen.
- 4+5 april 1933: boedel Larij, de Jong e.a. bijvoegingen.
- 13 april 1933: inventaris schepen, machinerieen van de zalmvisscherij "Volharding" gelegen op de Krabbegors aan de Oude Maas, gem. Dordrecht.
- 25+26 april 1933: boedel Hoop, de Jong e.a.
- 16, 17, 18 mei 1933.
- 16, 17, 18 mei 1933: Perzische tapijten en kleedjes.
- 7+8 juni 1933: div bijvoegingen.
- 27+28 juni 1933.
- 1+2 aug 1933: boedel Gratama (Den Haag), mevr. de Wed Dijkmeester-Fangman e.a. bijv.
- 22+23 aug 1933: inboedel winkelvoorraad, faillissement Visser, Barendredht, Gort e.a. bijv.

Inventaris 255 (inboedel 1933-1935)
- 5 sept 1933: boedel Vokers, Zock e.a. bijvoegingen.
- 19+20 sept 1933: catalogus van de schilderijen van den Meester ROELAND LARIJ (nrs 1-382)
- inboedel-verkooping 10+11 okt 1933: faill Esaquetein (Sliedrecht), div bijvoegingen.
- 31 okt en 1 nov 1933: boedel Schouten en div. bijvoegingen.
- 21+22 nov 1933: catalogus van eene zeer belangrijke en kostbare verzameling antiquitateiten en oude schilderijen waarbij zijn opgenomen de antiquiteiten behoorende tot de nalatenschap Mr S GRATAMA (president gerechtshof Den Haag) en wed DIJCKMEESTER-FANGMAN.
- 21+22 nov 1933: perzische tapijten en kleedjes.
- 19+20 dec 1933: goud, zilver en inboedel.
- 16+17 jan 1934: boedel faill. Jungnickel e.a.
- 6+7 febr 1934: boedel Broeksmit, div. bijvoegingen.
- 27+28 febr 1934
- 20+21 mrt 1934
- 28-3-1934: AUTO-veiling te DORDRECHT.
- 10+11 april 1934: faill van KLEEFF te Oud-Beijerland e.a. bijvoegingen.
- 1+2 mei 1934: boedel Van Hattem e.a bijv.
- 15+16 mei 1934: veilingcatalogus van oude schilderijen uit de collectie van LEON WATTECAMP (nrs 1-8) te BRUSSEL en zeer kostbare paarlen en juweeelen van Mevr de wed Q. te 's-Gravenhage (nrs. 111-133).
- 15+16 mei 1934: Perzische tapijten en kleedjes.
- 18 mei 1934: vier autobussen (kopers o.a. G v/d NADORT)
- inboedel-verkooping 5+6 juni 1934.
- inboedel-verkooping 26+27 juni 1934.
- inboedel-verkooping 31 juli + 1 aug 1934.
- verkooping 21+22 aug 1934: winkelvoorrad en inboedel DE JAGER, Utrecht.
- 18+19 sept 1934: Van Labree en Bezemer (notaris B Buul); muziekinstrumenten.
- 7+8 nov 1934: Antiquiteiten en Moderne Kunst behoorende tot J. WOLTERBEEK MULLER (Brussel), W. WOLFF (Dordrecht), H. KALKER (Geertruidenberg), H. METZLER (Den Haag), M.P. Reus (Dordrecht).
- inboedel-verkooping 20+21 nov 1934: boedel Cohen, Silleon e.a. bijvoegingen.
- 18+19 dec 1934: faill F. MOLENDIJK e.a. bijv.
- 8+9 jan 1935: boedel W. WOLF e.a. bijv.
- 29+30 jan 1935: boedel HESTERMAN Bussum, boedel Mej S. den BANDT.
- 19+20 febr 1935.

Laatst gewijzigd: april-september 2003, maart 2009.