Aanmelden | Contact
Doorzoek de bronnen

Dordrecht: naamlijst jongemannen van 23 jaar in 1808


Bron: Erfgoedcentrum DiEP
Toegang: 4
Inventarisnummer: 138 (126+46=172 jongemannen 23 jaar volgens conscriptie van 1808; gedateerd 4-3-1811)


Alphabetische Naamlijst der jonge Lieden in de Gemeente van Dordrecht en de Merwede aldaar hun Domicilium van rechtswege hebbende; en behorende, 23 jaren oud zijnde, onder de Conscriptie van den Jaren 1808

(onder de Conscriptie van den Jaren 1808 zijn begrepen de jonge Lieden welke geboren zijn den 1sten Januarij 1788, en vervolgens, tot en met den 31sten December van hetzelve Jaar.).
Department van de Monden van de Maas
Arrondissement Dordrecht
Canton Dord.t N. 1
Gemeente van Dordrecht en de Merwede

Famille naam
van de Conscrits
Voornamen Bijnamen Dag der geboorte Namen en Voornamen
der Vaders en Moeders
Beroep of Staat
Van Vaders en Moeders
Beroep of Staat
Van de Conscrits
Woonplaats
Van Vaders en Moeders
Woonplaats
Van de Conscrits
AANMERKINGEN
Andriessen Hermanus 5-3 1/2 15-10-1788 Matthijs Andriessen
Johanna van Borkelo
schoenmaker timmerman Dordt Dordt -
Armstrong Jacob Hoogwerf 5-7 3/4 10-10-1788 Francois Armstrong
C.B. van der Valk
vader doot
moeder Rentenierster
negotiant Sommelsdijk Dordt gehuwd 27 Augs 1808
Akkerman Johannes 5-10 3/4 4-3-1788 Johannes Akkerman
Johanna Rosiers
pakhuisknegt metzelaar Dordt Dordt gehuwd November 1809
Abeelen (van den) Arend afwezig 11-5-1788 Arend van den Abeele
Hendrika Boon
loots capitein ter koopvaardij Dordt geen vaste na gissing thans te Calais edoch sints vier a vijf maanden zonder tijding
Altena (van) Adrianus 5-5 10-11-1788 Pieter van Altena
Johanna Vervoort
loodgieter kantoorbediende Dordt Dordt -
Boom (van den) Willem 5 23-9-1788 Hendrik van den Boom
Adrian van der Dries(?)
timmerman kledermaker Dordt Dordt verlamd
Blom Cornelis 5-4 1/2 12-11-1788 Jacob Blom
Cornelia Blom
fruitvrouw ver...agten(?) Dordt Dordt wezenloos
Blussé Jacob 5-5- 1/2 16-10-1788 Pieter Blussé
Sophia Arn Christina Vormer
collecteur der Keijzerlijken Loterij diacon van den Nederl. Kerk Keijzerlijke Not. Dordt Dordt -
Bronsman Johan Willem 5-3 3/4 10-1-1788 Johan Willem Bronsman
Cornelia van Oord
vader overleden
moeder werkster
bakker Dordt Dordt gehuwd in 1809
Bosman Adam 5-4 1/2 19-7-1788 Pieter Bosman
Adriana Beelts(?)
overleden sjouwer - bij zijn voogdes Maria Soeters(?) in Dordt -
Bouwman Coenraad afwezig 18-4-1788 Simon Bouwman
Agnita Bijl
timmerman
moeder overleden
militair Dordt - zedert vier jaar in dienst
Bossij Jacobus 5-4- 3/4 7-1-1788 Frans Bossij
Maria Kervel(?)
bleeker bleker Dordt Dordt een blinde vader en broeder vrijwillig in dienst
Bresser Barend 5-7 3-9-1788 Barend Bresser
Anna van Harthals(?)
ouders overleden
is in t weeshuis opgevoed en heeft geen voogden
winkelknegt - Dordt -
Boef (de) Aalbert 4-11 1/2 16-7-1788 Gerrit de Boef
Bastiana de Visser
schilder verwer Dordt Dordt -
Brand Klaas 5-4- 3/4 9-8-1788 Jan Brand
Klaasje Kroes
bleker bleker Dordt Dordt -
Bruistens Jan Willem 5-4 1/2 18-4-1788 Pieter Bruistens
Adriana Kooijman
stadsbode comptoirbediende Dordt Dordt -
Boef (de) Lambertus afwezig 12-9-1788 Johannes de Boef
Johanna Jacoba Groesbeek
timmerman
moeder doot
militair Dordt - in dienst der grenadiers
Bosch (van den) Bastiaan 5-4- 1/2 12-11-1788 Jan van den Bos
Maggeltje van Heumen
(overleden)
werkster
zaagmolenaar Dordt Dordt gehuwd ..(?) drie jaren
Bende (van den) Albert 5-3 3/4 21-12-1788 Machiel van den Bende
Dorothea Lugtmans
metzelaar
overleden
apothecarsstamper uitlandig Dordt -
Cleton Samuel 4-11 23-10-1788 Hendrik Cleton
Teuntje Stadsveld
timmerman boekbinder Dordt Dordt kromme beenen en een ingevallene Landen(?)
Cats Roelof 5-2 1/4 7-5-1788 Cornelis Cats
Jacoba van Randwijk
brouwersknegt niets Dordt Dordt zwaar op de borst en twee broeders in dienst
Deuling Hermanus afwezig 30-4-1788 Hermanus Deuling
Petronella Wienhoven
overleden
baker
militair Dordt - bij het voorheen 8e Regiment
Doorn (van) Pieter 4-11 29-11-1788 Johannes van Doorn
Maria Kleton
overleden
niets
zadelmaker Dordt Dordt borstkwalig en alleen voor ziende in t bestaan zijnder Moeder
Doesburg Jacobus 5-6 1/2 5-12-1788 Jacobus Doesburg
Elisabeth Versteeg
vader overleden
onbekend waar zijn moeder zig ophoud
winkelknegt onbekend waar zijn moeder woond Dordt gehuwd zedert meer dan vier jaren
Dijl (van) Gerrit 5-1 8-4-1788 Jan van Dijl
Lena de Meij
timmerman zijlmaker Dordt Dordt gehuwd in October 1810
Dijl (van) Dirk 5 2-4-1788 Jan van Dijl
Lena de Meij
timmerman schoenmaker Dordt Dordt -
Es (van) Frans 5-3 19-3-1788 Klaas van Es
Hermina van der Linden
stadswerker molenaar Dordt Dordt -
Fielet Willem afwezig 13-12-1788 Pieter Fielet
Hendrika Leenders
overleden schoenmaker - - volgens de laatste berigten thans in Parijs
Faassen Gerrit Obbes 5-3 1/2 29-10-178 Obbe Obbes Faassen
Johanna Swartouw
kolenkoper slagter Dordt Dordt gehuwd 1807
Groesbeek Lambertus 5-5 22-10-1788 Fredrik Groesbeek
Neesje Verhoef
timmerman borstelmaker Dordt Dordt -
Gosen Hendrik afwezig 18-9-1788 Jacobus Goossen
Catharina Medo(?)
overleden in een gasthuis weleer(?) Dordt Utrecht opgevoed en zig nog bevidende in het R.C. kinderhuis op de Mariaplaats te Utrecht
Giberius Dirk 5-1 7-5-1788 Jacob Giberius
Petronella den Hartog
overleden
hertrouwd
arbeider Dordt Dordt gehuwd februarij 1810
Geers Hendrik Andries afwezig 30-11-1788 Pieter Geers
Maria Westhout
kleermaker militair Dordt - in dienst der artillerie voorheen 2 Batt.on 4 compt.ie
Hartman Adam 5-2 1/2 28-8-1788 Hermanus Hartman
Sophia Catrina Sterke
stoeledraijer stoeledraijer Dordt Dordt -
Heijmans Vincent 5-3 20-4-1788 Rijk Heijmans
Kaatje van Gog
verwer verwer Dordt Dordt gehuwd 1810
Hardij Arij 5-3 1/2 20-12-1788 Gerrit Hardij
Johanna Kiens(?)
sledenaar varensgezel Dordt thans Dordt -
Heelsbergen Lolle 5-2 8-7-1788 Teunis van Heelsbergen
Teuntje van Oudheusden
mazelaar verwer Dordt Dordt gehuwd 1810 en lichaamsgebreken
't Hooft mr Herman Gerhard 5-1/2 2-4-1788 Adriaan 't Hooft Wz
Geertrui van Breugel
koopman brouwer en advocaat Dordt Dordt enige zoon
Hijtink Hendrika Hermanus afwezig 2-10-1788 Aalbert Hijtink
Anna Maria Gotink
vader overleden
moeder winkelierster
tuinman Dordt in den omtrek van Burssel -
Hoogstraten (van) Pieter afwezig 20-7-1788 Johannis van Hoogstraten
Johanna Jacoba Vrieswout
boekhouder comptoirbediende Dordt te Antwerpen zedert drie Jaren -
Hoorn (van) Johannis 5-1 1/2 14-12-1788 Johannes van Hoorn
Magteltje Tarremont
overleden
arbeidster
molenaar Dordt Dordt deze conserit heeft zig aangegeeven als hier staat genoteerd, doch op het doopboek werd van dezelve als onecht de famillie naam, door hem opgegeven nog die zijns vaders niet gemeld.
Kooijmans Pieter 5-5 5-11-1788 Jan Kooijman
Elisabeth Kooijmans
vader overleden
naaijster
tuinman Dordt Dordt met zenuwtrekkingen geincomodeert
Kloen (van der) Gerardus 5-7 1/2 1-2-1788 Willem van der Kloen
Willemijna van den Berg
beeldhouwer goudsmit Dordt Dordt -
Koning (de) Jacobus 5-5 1/2 18-12-1788 Anthonij de Koning
Anthonia Rette(?)
koopman notaris Dordt Dordt -
Keurvorst Thomas afwezig 12-4-1788 Thomas Keurvorst
Maria van Roo
gegageerd militair militair Dordt - in t 123 Regt Infanterie
Koning Johannes 5-4 2-12-1788 Pieter de Koning
Elisabeth Molekamp
overleden verkoopt olij als winkelknegt bij de Heer Janssen - Dordt heeft geen voogden, doch twee ooms Hendrik en Johannis Koning beide wonende te Dordrecht
Kok (de) Dirk 5- 1/2 12-3-1788 Jasper de Kok
Antje Recourt
stadswerker tuinier Dordt Dordt kreupel
Koenraads Jan 5-2 18-1-1788 Mattheus Koenraads
Alida Mosselman
smit zilversmit Dordt Dordt gehuwd Meij 1809
Koning (de) Willem Pieterszoon 5-8 7-2-1788 Pieter de Koning
Agnita van Loon
looijer looijer Dordt Dordt -
Kooijman Anthonij afwezig 28-6-1788 Arij Kooijman
Geertrui van Hoorn(?)
overleden
leeft van haar kinderen
schipper Dordt Dordt engie zoon van eenen weduwen
Kamermans Govert afwezig 13-1-1788 Hendrik Kamermans
Willemijntje Bus
overleden
arbeidster
militair Dordt in Thiel voorheen in t 8e Regt Grenadiers
Koekelis Dirk 5-4 20-6-1788 Johannes Koekelis
Maria Schoenmaker
concierge klerk ter secretarij Dordt Dordt gehuwd en een kind
Kooij (van der) Jan 5-6 14-4-1788 Hend.k. van der Kooij
Maria van Dijl
timmerman looijkoper(?) Dordt Dordt gehuwd Meij 1809
Kempe Pieter Leonard afwezig 23-2-1788 Pieter Theodorus Kempe
Francisca Wilhelmina van Oosterzee
overleden
rentenierster
klerk ter secretarie van den Intend. Gen. van finantien Dordt Amsterdam eengie zoon ener weduwen
Keller Jr Johan Jacob 4-10 1/2 12-11-1788 Johan Jacob Keller
Alida Scheers
winkelier kantoorbediende Dordt Dordt -
Krekelenberg Dirk 5-5 1/2 15-2-1788 Willem Krekelenberg
Anthonia Steurs 
vader overleden
werkster
lijfknegt Dordt Dordt wat zwak van borst
Kluit Hermanus Kasparus 5-5 3-8-1788 Kornelis Kluit
Maria Specht
gewezene schout van Mijnsherenland van Moerkerken comptoirbediende te Mijnsherenland van Moerkerken Dordt gehuwd den 28 october 1810
Kienen Gerrit afwezig 8-11-1788 Jacobus Kienen
Grietje Plomp
overleden
schoonmaakster
militair Dordt - in dienst bij het 126 Regt.
Knijp (de) Jurrie afwezig 11-4-1788 Antje de Knijp (onecht) voor omtrend 16 jaren gebanne militair onbekend - bij het 123 Reg.t
Leeuwen (van) Gerardus 5-7 1/2 17-9-1788 Willem van Leeuwen
Magdalena Vink
broodbakker postillon Dordt Dordt -
Lugten Jan afwezig 10-12-1788 Jan Lugten
Hendrika Lonná(?)
schipper water en vuur verkoper Dordt Dordt -
Logger Fredrik 5 26-8-1788 Adriaan Logger
Elisabeth ..(?)
timmerman kledermaker Dordt Dordt hebbende een kromme voet
Laarman Johannes afwezig 14-5-1788 Johannes Laarman
Alida van Hardinxveld
tuinmansknegt militair Dordt - in het 33 Regt Ligt Infanterie
Loof Jan 5-2 1/2 27-2-1788 Thomas Loof
Cornelia de Boer
schildersknegt huistimmerman Dordt Dordt enig kind
Leberit Arij 5-6 10-9-1788 Jacobus Leberit
Aaltje van den Berg
timmerman kerk(?) practizijn Dordt Dordt mist eenige voortanden
Mulder Johannes Martinus afwezig 6-1-1788 Johannes Mulder
Heijltje van Eijsden
schoenmaker militair Dordt - bij het werk Battaillon te Delft
Miele Fredric Jacob 5-7 12-12-1788 Christoffel Miele
Anna Zwang
blokmaker blokmaker Dordt Dordt gehuwd 3 Meij 1809
Madoo Arij afwezig 30-3-1788 Arij Madoo
Cornelia Caron
overleden
fruitverkoopster
militair Dordt - bij het voorheen 5 Regiment
Merkus Charles Guillaume 5-8 1/2 12-7-1788 Jean Gaspar Merkus
Josijna Mouchon
walsch predikant walsch predikant Voorburg Dordt gehuwd te Leiden 29 Julij 1810
Mertens Willem Fredrik 5-1 1/2 20-4-1788 Joseph Mertens
Maria Allegonda Otto
beiden overleden en geen voogden vergulder - Dordt heeft ook geen famillie hier in de stad, maar werkt bij J. Romijn Spiegelmaker;
Notja Matthijs afwezig 28-5-1788 Willem Notja
Johanna Welborn
overleden
schoonmaakster
militair Dordt - sints drie Jaren in hollandsche dienst doch onbekend waar hij zig bevind;
Opheusden (van) Lambertus 5-1 1/2 30-3-1788 Joh. van Opheusden 
Jannigje ...(?)
overleden
naaijster
tabaksnijder Dordt Dordt gehuwd in den winter 1808
Overbeek (van) Gilles Jacobszoon 5-3 1/2 30-4-1788 Jacob van Overbeek
Gijsberta van Vijfwijk
overleden
winkelierster
winkelier Dordt Dordt gehuwd 1810
Oudheusden (van) Lolle Johannis 5-4 24-8-1788 Gerrit van Oudheusden 
Anna Waalboer
overleden
.. in 't Armhuis
koetsier Dordt Dordt gehuwd meij 1810
Peper de Bevere Gerard 5-10 21-7-1788 Aart Peper de Bevere
Alida Elisabeth Sigmans
gepensioneerd boekhouder pijlder en we..(?) Dordt Dordt is gebroken
Pon Andries 5-3 29-3-1788 Anamas Pon
Antje Papecaaij
arbeider arbeider Dordt Dordecht gebroken
Ponte Martinus afwezig 7-5-1788 Frans Ponte
Maria Bonte
overleden
moeder gene beroep
militair Dordt - onder een der Jager Regimenten
Raamt (van) Jan afwezig 14-7-1788 Jan van Raamt
Johanna van Wijnen
kaaijwerker militair Dordt - in 't 124 Regt.
Reuvers Johannes 5-2 1/2 31-10-1788 Jan Reuvers
Tannetje van der Wolk(?)
schoenmaker wijnkopersknegt Dordt Dordt getrouwd 1807
Raamt (van) Nicolaas 5 12-4-1788 Nicolaas van Raamt
Elisabet Balgoijen
scheepmaker geen beroep Dordt Dordt geheel gebrekkig door stuipen
Rijswijck (van) Jacobus 5--4 1/2 12-10-1788 Adrianus van Rijswijk
Judick van Oorschot
schipper schipper Dordt Dordt getrouwd in 1809
Roo (de) Jan afwezig 5-12-1788 Jan de Roo
Petronella Rosendaal
timmerman soldaat Dordt onbekend het 126 Reg.t Infanterie
Rosenburg Hermanus afwezig 1-2-1788 Nicolaas Rosenburg
Petronella van Arendonk
arbeider militair Dordt - bij de Keijzerlijke Gardes
Roo (de) Gerrit 5-1 5-4-1788 Jonas de Roo
Johanna Kraus(?)
overleden
werkster
smit Dordt Dordt gehuwd Aug.s 1810
Ruiter (den) Jan afwezig 14-3-1788 Arij den Ruiter
Aaltje Alfenaar
kuipersknegt
moeder doot
miltiair Dordt - zedert twee jaren in Miltiaire Dienst maar weet niet onder welk corps.
Ruiter (den) Arie 5-5 1/4 23-2-1788 Gerrit de Ruiter
Huibertje Lok
de vader doot
moeder geen beroep
molenaarsknegt Dordt Dordt -
Roest Willem 5-1 1/2 12-4-1788 Dirk Roest
Sientje Bibberman
beide overleden gruttersknegt; woont bij zijn stiefmoeder Maria Grondel te Dordt - Dordt zeer hard doof
Riethoven (van) Johannes 5-9 18-7-1788 Stepahnus van Riethoven
Magtilda Boers
bleker klerk bij een notaris Dordt Dordt -
Romijn Johannes afwezig 30-9-1788 Johannes Romijn
Sara Basjou
spiegelmaker boekdrukker Dordt Rotterdam gehuwd in 1810.
Rosierse Pieter afwezig 30-8-1788 Willem Rosierse
Aletta Peters
beide overleden militair - - sints drie jaren in dienst der Hollandsche infanterie
Snoek Rochus Cornelis 5- 1 1/2 23-3-1788 Gerrit Snoek
Cornelia ....
arbeider borstelmaker Dordt Dordt -
Stoop Cornelis afwezig 6-6-1788 Cornelis Stoop overleden
schoolvrouw
militair Dordt - in t 123 Reg.t 2 Batt. 4 Comp.ie te Middelburg
Stigelis Jacob 5 24-9-1788 Jacob Stigelis
Neeltje Stoltevoet
vader overleden
moeder naaister
tabaksnijder Dordt Dordt heeft een borstkwaal
Sebus Steven 5-6 3/4 28-11-1788 Steven Sebus
Maaike Barto
kuiper blekersknegt Dordt Dordt gehuwd derden Maart 1810
Sprangers Hendrik 5-5 8-11-1788 Hendrik Sprangers
Maaijke Schep
kuiper kuiper Dordt Dordt -
Smits Johannes afwezig 25-1-1788 Hendrik Smits
Alida Kers
overleden
fruitverkoopster
militair Dordt - bij het 2 Batt. Artillerie
Sterkman Philippus 5-1 3/4 12-8-1788 Johannes Sterkman
Maria Hofman
leerloijer chirurgijn Dordt Dordt Borstziekte
Surie Johan Jacob 5-4-1 1/2 28-8-1788 Jan Surie
Maaike Kuiters
zakkedrager onderwijzer Dordt Dordt gehuwd 1805
Spaan Hendrik 5-1 1/2 20-4-1788 Isaac Spaan
Jacoba van der Koog
timmerman oppasser in een logement Dordt Dordt -
Sijsens Gerrit 5-3 1/2 3-10-1788 Hendrik Sijsens
Maria Catharina Hanssens
kuiper goudsmitknegt Dordt Dordt -
Steen (van der) Cornelis 5-4 5-12-1788 Aalbert van der Steen
Petronella Sibregt
timmerman bakker Dordt Dordt -
Struik Aart 5-3 28-6-1788 Aart Struijk
Maria van de Tot(?)
overleden
blind
timmerman Dordt Dordt heeft een zeer hoofd
Smits Engelbert 5-6- 1/2 21-6-1788 Gerard Smits
Johanna Robregt
overleden
kraambewaarster
smit Dordt Dordt -
Turk Hendrik 5-5 1/2 18-3-1788 Hendrik Truk
Elisabeth Doleslag(?)
niet werkende molenaar Dordt Dordt -
Tabbernal Pieter 5-5 11-8-1788 Pieter Tabbernal
Elisabeth de Visser
2e timmerman aan boord s Keijzer fregat VRIESLAND op de reede van Antwerpen geweezen kantoorbediende Dordt Dordt een groot ongemak op de waterblaas
Visser (de) Hendrik 5-3 1/2 15-9-1788 Arij de Visser
Jenneke van Gool
schoenmaker schoenmaker Dordt Dordt doof en slegt te spraak
Verlinden Pieter 5-6 1/2 12-4-1788 Pieter Verlinden
Elsiabeth de Gelder
vrijman van het Middelburgs Veer passementwerker Dordt Dordt -
Voreveld Reinier afwezig 25-7-1788 Hendrik Voreveld
Jenneke Meijboom
tuinier militair Dordt Thiel 126 Reg.t 4 Comp.ie
Visser (de) Bastiaan 4-10- 1/4 8-5-1788 Johannes de Visser
Janne van der Ent
overleden
niets
pakhuisknegt Dordt Dordt -
Vries (de) Jan Boudewijn 5-5 1-11-1788 Jan de Vries
Cornelia van Riemsdijk
timmerman kantoorbediende Dordt Dordt -
Vos (de) Jacob 5-4 6-2-1788 Jacob de Vos
Anna van Limmen
schipper boekdrukker Dordt Dordt met toevallen bezet(?) en gehuurd(?)
Verbraken Willem 5-6 2-3-1788 Pieter Verbrake
Regina Franke
tangarijnsknegt tangarijnsknegt Dordt Dordt gehuwd sints drie jaren
Verboom Jan 5-3 1/2 20-1-1788 Cornelis Verboom
Jannigje Roest
schippersknegt voermansknegt Dordt Dordt -
Verregt Willem 5-5 1/2 20-12-1788 Jan Verregt
Wilhelmina van der Brand
zakkedrager tuinier Dordt Dordt -
Verhoeven Hendrik 5-8 1/2 8-3-1788 Arie Verhoeven
Mieke Vogels
molenaar molenaar Dordt Dordt gehuwd November 1809
Vrije (de) Pieter 5-2 1/2 19-12-1788 Anthonij de Vrije
Hendrik van den Abeele
overleden
turfwerkster
smit Dordt Dordt niet wel bij zijn verstand en een zeer hoofd
Vries (de) Simon 5-4 1/2 31-12-1788 Anthonij de Vries
Aagje Franken
mastemaker tuinman Dordt Dordt heeft het zwaar op de borst
Want (van der) Jan 5-1 5-8-1788 Arie van der Want
Maaijke Verzijl
waagbediende goudsmit Dordt Dordt -
Welzenis (van) Cornelis 5-3 1/2 20-1-1788 Willem van Welzenis
Ardina van D.en(?)
haringpakker koopman Dordt Dordt -
Weg (van de) Willem 5-4 12-2-1788 Willem van de Weg
Lena van Wijnen
molenaarsbaas timmerman Dordt Dordt gehuwd in Julij 1809
Waals Hendrik 60- 1/2 30-5-1788 Jan Waals
Maria Vermeulen
wijnsleper smit Dordt Dordt doof en bijzienden
Wall (van der) Gerrit 5-3 1/2 12-8-1788 Pieter van der Wall
Jenneke Schotel
timmerman metzelaar Dordt Dordt -
Waal (de) Izaac 5-5 1/2 12-2-1788 Izaac de Waal
Neeltje van de Griend
timmerman timmerman Dordt Dordt tweemaal gehuwd laatstelijk februarij 1810
Wezel (van) Jan afwezig 21-12-1788 Gerrit van Wezel
Geertrui van Amersfoort
beide overleden militair - - dient bij het 125 Reg.t Holl. Infanterie
Zahn Jan 5- 2 1/2 31-5-1788 Jan Barthout Zahn
Everdina Lenoir
koffijhuishouder comptoirbediende Dordt Dordt -
Enden (van den) Jan afwezig 16-2-1788 J. van der Enden
Elisabeth Hijnemans
arbeider militair Dordt - in het 126 Regiment 4e Battaillon thans te Haren

Verklare onder mijne personele verandwoordelijkheid, dat deze Lijst naauwkeurig is; en dat niet ter mijner
kennisse is gekomen, dat enig Jongeling van de Conscriptie voor 1808, zijn domicilium van rechtswegen
in het bovengemelde Canton N. 1 deze gemeente, hebbende, is afgelaten van deze lijst, bevattende een
getal van 126 persoonen
Te Dordrecht den 4 Maart 1811
De Maire van de Stad Dordrecht en de Merwede
(H. Onderwater)


Alphabetische Naamlijst der jonge Lieden in de Gemeente van Dordrecht en de Merwede aldaar hun Domicilium van rechtswege hebbende; en behorende, 23 jaren oud zijnde, onder de Conscriptie van den Jaren 1808

(onder de Conscriptie van den Jaren 1808 zijn begrepen de jonge Lieden welke geboren zijn den 1sten Januarij 1788, en vervolgens, tot en met den 31sten December van hetzelve Jaar.).
Department van de Monden van de Maas
Arrondissement Dordrecht
Canton Dord.t N. 2
Gemeente van Dordrecht en de Merwede

Famille naam
van de Conscrits
Voornamen Bijnamen Dag der geboorte Namen en Voornamen
der Vaders en Moeders
Beroep of Staat
Van Vaders en Moeders
Beroep of Staat
Van de Conscrits
Woonplaats
Van Vaders en Moeders
Woonplaats
Van de Conscrits
AANMERKINGEN
Abrahamsz Michiel Isaac - 10-10-1788 Abraham Isac
Helena Machiels
koopman koopman Dordt Dordt gehuwd den 5-8-1810
Alemans Hermanus - 12-11-1788 Johannis Alemans
Christina Bomius
overleden
werkster
militair Dordt - in het 126 Regt thans te Middelburg
Boers Machiel 5-6 18-9-1788 Abram Boers
Maria van Dijnen
schuitevoerder huistimmerman Dordt Dordt lopende ogen
Brandt Abraham - 26-03-1788 Abraham Brand
Adriana Oostbaan
overleden
beiden
militair - - dient bij het 125 Regt inde Goerée
Burg (van der) Jan - 1-6-1788 Cornelis van der Burg
Aaltje Snijders
overleden
beiden
geen voogden
molenaar Dordt Dordt heeft geen ouders maar legt in de kost bij vrouw van Helden.
Booij Willem - 22-11-1788 Andries Jansen Booij
Anna Willemsdr Smoker
overleden
niets
arbeider Merwede Merwede -
Boosman Willem - 1-8-1788 Jasper Boosman
Petronella Pancras
beiden overleden militair
geen voogden
- - in dienst bij de Keijzerlijken Garde
Daalen (van) Jacobus - 29-10-1788 Nicolaas van Dalen
Johanna Frits
overleden
zakkeverhuurster
militair
kleermaker
Dordt in garnisoen 126Regt 3 Battaillon fusilier
Engelen Gerrit - 16-12-1788 Cornelis Engelen
Cornelia Rijnen
overleden
niets
postknegt Dordt Dordt -
Galmeijer Nicolaas - 29-12-1788 Nicolaas Galmeijer
Maaijke Ridderhof
kuiper metzelaar Dordt Dordt -
Helden (van) Nanning - 22-03-1788 Jan van Helden
Aagje van der Burg
draijer borstelmaker Dordt Dordt -
Haan (de) Cornelis - 6-6-1788 Jan de Haan
Soeta Vermeulen
overleden
slijtster gedistilleerd
koekebakker Dordt Dordt eenige zoon ener weduwe
Haas (de) Johannes - 23-12-1788 Pieter Adrianus de Haas
Anna van Guilit
smitsbaas smit Dordt Dordt gehuwd in het begin van februarij 1811
Jong (de) Reinier - 5-10-1788 Jan de Jong
Saantje Dooren
vader doot
moeder schoonmaakster
metzelaar Dordt Dordt een stijf been
Kooijk (van) Cornelis - 16-4-1788 Jan van Kooijk
Picturina van Nievevraart
(overleden)
commis op t wijncomptoir fourier bij t 3e Batt 123 Regt Quardes Dordt - weet niet waar
Koog (van der) Jilles - 15-7-1788 Willem van der Koog zaagmolenaar koremolenaar Dordt Dordt 1806 gehuwd
Kardinaal Andries - 2-2-1788 Jan Kardinaal
Maria H..?
vade roverleden
moeder werkster
molenaar Dordt Dordt kwade beenen
Langeweg Cornelis - 24-12-1788 Gerrit Langeweg
Johanna van Helmond
vader uitlandig
moeder ..ster(?)
molenaar Dordt Dordt -
Leen (van) Dirk Johannes - 15-10-1788 Fredrik van Leen
Adriana van Volkom
stadswerker geweermaker Dordt Dordt -
Linden (van der) Adriaan - 21-2-1788 Teunis van der Linden
Geertrui van Nieuwkerk
zadelmaker bakker Dordt Dordt gehuwd in februarij 1810
Lezier Nicolaas - 24-9-1788 Willem Lesier
Dingena Tabberaal
vader doot
fruitverkoopster
militair Dordt - zedert 1807 in dienst der Holl Infanterie
Meijboom Jan Everse - 6-12-1788 Jan Meijboom
Pieternella van Wilten
metzelaar grutter Dordt Dordt stijf been
Moret Aalbert - 1-3-1788 Jan Moret
Rijna Windt(?)
koetsier lantaarnvulder Dordt Dordt gehuwd 1806
Molekamp Johannes - 4-5-1788 Dirk Molekamp
Maria van der Skuis
vader dood
moeder schoolmatres
bakkersknegt Dordt Dordt -
Mutsert (de) Hendrik - 2-8-1788 Hendrik de Mutsert (overleden)
Johanna van den Berg
werkster kaaijwerker Dordt Dordt wind de kost voor de moeder
Muller Hendrik - 10-8-1788 Johan Michiel Muller
Cornelia van der Matten
overleden militair in t armhuis opgevoed, dus geen voogden - - bij een regimente Jagers laatst te Gorinchem
Meijboom Boudewijn - 6-1-1788 Christoffel Meijboom
Trijntje van Driel
beide overleden militair - - bij het voorheen 3e Regt.
Nunnikhoven Jan Gijsbert - 23-1-1788 Abraham Nunnikhoven
Elisabeth Rosa
overleden
beide
blikslager - Dordrecht heeft geen voogden en is in 't armhuis opgevoed
Oudgaarden (van) Johannes Aard - 28-4-1788 Dirk van Oudgaarden
Magdalena Sterk
comptoirbediende chirurgijn Dordt Dordt met een stijve duim
Roos Wessel - 10-1-1788 Wessel Roos
Christina Bosman
arbeider oliemolenaar Dordt Dordt -
Ridderhof Leendert - 22-2-1788 Gerrit Ridderhof
Anthonetta J..(?)
smit militair Dordt Dordt bij de gardes artillerie
Reus Nicolaas - 1-3-1788 Maritnus de Reus
Adriana van der Gilder
scheepmaker huistimmerman Dordt Dordt gehuwd in Febr 1810 den 22
Rootbeen Aardt - 26-10-1788 Jacobus Rootbeen
Bastiaantje Boender
overleden
tapster in gedistilleerd
miltiair Dordt - bij het voorheen 4e Regt Holl Infanterie
Smak Jan - 14-1-1788 Pieter Smak
Mijntje van der Koog
ouders overleden goudsmit Dordt Dordt gehuwd 23 februarij 1811
Stokvis Jeroen - 9-4-1788 Johannis Stokvis
Geertrui Lelieveld
loots loots Dordt Dordt thans gevaren na Antwerpen
Sax Jacobus - 31-12-1788 Hendrik Sax
Anna Verhoeven
ouders doot goudsmit - Dordt gehuwd in Novbr 1807
Stoop Mattheus Philippus - 27-6-1788 Abraham Adr. Stoop
Johanna Onderwater
lid der vroedschap geen beroep Dordt Dordt -
Sluiters Willem - 3-9-1788 Servaas Sluiters
Mieke van Harlingen
ouders overleden en hij in t weeshuis opgevoed dus geen voogden justitie dienaar - Dordt -
Tets (van) Lambert Pieter Catharinus - 10-4-1788 Adrianus Johannis van Tets
Cornelia Roos(?)
Lid der regering, beide overleden rentenier - Dordt gehuwd 1810
Tijssen Johannes - 13-4-1788 Pieter Tijssen
Alida Jagers
vader dood
moeder rentenierster

molenaarsknegt
Dordt Dubbeldam gehuwd in ....(?) 1810, 2 kinderen
[geroijeert]
Teerlink Jacobus - 10-6-1788 Gerrit Teerlink
Nela van Dijk
deurwaarder van de geme lands middelen kleermaker Dordt Dordt wezenloos
Tricht (van) Stephanus Hendrik Willem - 24-2-1788 Adriaan van Tricht
Catharina Hofman
overleden
chirurgijns wed
chirurgijn Dordt Dordt eenige zoon van een wed.e
Vrijdag Jacob - 21-4-1788 Jan Vrijdag
Elisabeth Janse
hoedemaker schippersknegt Dordt Dordt -
Visser Arij - 22-2-1788 Johannis Visser
Johanna Plomp
militair vleeshouwer moeder hier Dordt gehuwd junij 1809
Verschuur Teunis - 12-12-1788 Frans Verschuur
Maria Kool
overleden
werkster
boekdrukker Dordt Dordt -
Wijs Franciscus Dominicus - 13-4-1788 Johannis Franciscus Dominicus Wijs
Petronella Kezenberg
vader overleden
en moeders beroep een glaswinkel
glaskoper Dordt Dordt zeer slegt van gezigt
Zwang Jacob - 9-1-1788 Willem Zwang
Kaatje de Jong
beide overleden
geen voogden
in zeedienst - - op het fregat Vriesland voor Antwerpen

Verklare onder mijne personele verandwoordelijkheid, dat deze lijst naauwkeurig is en dat niet ter mijne
kennisse is gekomen, dat enig jongeling van de Conscriptie voor 1808, zijn domicilium van rechtswege in deze
gemeente in 't bovengemeld Canton 2 hebbende, is afgelaten van deze lijst, bevattende een getal van 46 persoonen
Te Dordrecht den 4 Maart 1811
De Maire van de Stad Dordrecht en de Merwede
(H. Onderwater)

Laatst gewijzigd: augustus 2009.