Aanmelden | Contact
Doorzoek de bronnen

Dordrecht: Merwedepolder verpondingen 1734-1767


Bron: Regionaal Archief Dordrecht
Archief: 3 (Stadsarchieven de tijd van de Republiek van de Zeven Verenigde Nederlanden 1572-1795)
Inventarisnummer: 3992 Kohier betreffende de inkomsten aan verponding in de Merwedepolder (datering: 1733 omvang: 1 deel)

(Online: https://www.regionaalarchiefdordrecht.nl/app/themes/regionaalarchiefdordrecht/maisi_ajax_proxy.php?mivast=46&mizig=210&miadt=46&miaet=185&micode=3&minr=8765784&milang=nl&misort=last_mod%7Cdesc&mizk_alle=3992&miview=viewer2)

VERPONDINGEN IN DE MERWEDEPOLDER OVER 1734-1767


(folio 1)
(Cassa) QUOHIER, OF GADERBOECK der verpondingen over alle de Huijsen ende andere gebouwen, geene uijtgesondert, die in de Merwede Polder en Jurisdictie van dien zijn bevonden geformeert uijt de Nieuwe Quohieren bij de Commissarissen tot het Redres generaal der Verpondinge over de Huijsen, aan de Heeren Staaten van Hollandt en Westvriesland op den 23 September 1733.
overgegeeven, in gevolge van haer Edele Groot Mogende Resolutie van den 23 September voorschreve en die van haar Edele Mogende van den 5 october daar aan volgende: Waar na den Ontfanger of gadermeester van de Merwede Polder die nu fungeert, en des selfs successeurs in officio, sig punctueelijk zullen hebben te gedragen, in het invorderen der verpondinge van ijder post, Soo als die in dit Gaderboek zijn aangeslaagen, Sonder eenige veranderinge in de Nommers of Sommen daar neevens uijtgetrokken te maaken

(folio 1vs)
als alleen op Speciaale Resolutie van haar Edele Groot Mog: of derselver Octroij, ten eijnde ten allen tijden in de Finantie van Holland kan werden nagesien met wat Somme ijder Huijs of Perseel staat belast.

(folio 2)
't Stelte patje [Steltenpad]
No. 001 Gerard Vingerhoet, huijs f 1:-:-
No. 002 Jan van der Wijden f 2:-:-
No. 003 den selve f 3:7:- (bij Doleancie geroijeert)
No. 004 Hendrick van Rhijnen f -:12:-
No. 005 denselve f -:12:-
Langs den Noordendijck
No. 006 Jan van der Penningh f 1:-:-
No. 007 denselve f -:17:-
No. 008 denselve f 1:3:-

(folio 2vs)
Langs den Noordendijck
No. 009 Embregt de Jongh, Huijs f 1:8:-
No. 010 denselve f 1:8:-
No. 011 denselve f 2:13:-
No. 012 Gillis Holaert, een achtkante saagmolen f 20:-:-
No. 013 den selve, Huijs f 1:7:-
No. 014 Jan Leendertse Bootsman f 2:17:-; 1740 verhoogd f 6:10:-
No. 015 Willem Bootsman f 2:10:-
No. 016 den selve, f 2:10:-

(folio 3)
Langs den Noordendijck
No. 017 Marij van der Koij, Huijs f 1:-:-
No. 018 Jan Leendertse Bootsman f 2:2:-
No. 019 de Wed:e van Aart Bootsman f 1:7:-
No. 020 denselve, een houte Loots f 1:-:-
No. 021 Jan Leendertse Bootsman, een houte Loo(t)s f 1:-:-
No. 022 Gijsbert de Lengh, een achtkante saagmolen f 18:13:-
No. 023 den selve, Huijs f 1:13:-
No. 024 Huijbert en Claas van Duijnen f 3:-:-

(folio 3vs)
Langs den Noordendijck
No. 025 Adriaan onder de Linden & Gijsbert van Resoort een achtkante saagmolen f 23:7:- (1747 geamoveert, en met 1748 afgeschreven)
No. 026 denselve, huijs f 2:-:-
No. 027 Willem van der Koogh, Huijs f 3:-:-
No. 028 denselve, een Volmolen f 19:7:0; 1740 bij doleantie f 12:-:-;
Tussen 28 en 29 Arij Janse Ponse N:G: [=nieuw getimmerd] 1740 f 1:-:-
No. 029 de Wed:e van Arij Lagendijck, Huijs f 2:3:-
Tussen 29 en 30 Claas van Duijnen N:G: [=nieuw getimmerd] 1740 f 2:-:-
No. 030 Huijbert en Claas van Duijnen, een saagmolen sijnde een palsrock f 10:13:-
No. 031 Hendrick van der Koog, uts: f 11:7:-
No. 032 Een molenaershuijsje f1:13:-

(folio 4)
Langs den Noordendijck
No. 033 Gijsbert de Lengh, een achtkante saagmolen f 19:7:-
No. 034 denselve, Huijs f 2:7:-
No. 035 denselve, een saagmolen sijnde een palsrock f 12:-:-
No. 036 denselve, Huijs f 1:7:-
No. 037 Een watermolen, memorie
No. 038 Arij Maartense, Huijs f 1:7:-
No. 039 Cornelis van Valen f 2:10:-
No. 040 Hendrick van Gilst f -:17:-

(folio 4vs)
Aan 't Vissertje
No. 041 Jan Jorissen Meijboom, Huijs en Schuur f 2:10:-
No. 042 Arij Corsen, Huijs f -:17:-
No. 043 Aart van der Wal f -:10:-
No. 044 denselven, Huijs en Schuur f 2:10:-
No. 045 Jan de Vogel, Huijs f 2:10:-
No. 046 de Wed:e van Embregt van Tol f 1:-:-
No. 047 de Erffgen: van Cornelis van der Merwe f -:15:-
Langs den Noorden off Buijtendijck
No. 048 Jan Janse Boij f 1:-:-

(folio 5)
Langs den Noorden off Buijtendijck
No. 049 Jan Janse Boij, Huijs f 2:1:0:-
No. 050 d'Erffgen: van d'Heer Herman van den Honert, een buijten woningh f 3:7:-
No. 051 denselve, een Bouwhuijs f 3:10:-
Langs den Noorden off Merweden wegh
No. 052 d'Erffgen: van d'Heer Barthoud van Slingeland een buijten woningh f 4:-:-
No. 053 denselve, een Bouwhuijs f 2:7:-
No. 054 Willem Spruijt, een kamer en Bouwhuijs f 2:3:-
No. 055 Magdalena Gevaarts wed:e van d'Hr Adriaen van Hogeveen, een buijten woningh f 4:1:0-
No. 056 denselve, een Tuijnmanshuijs f 2:17:-

(folio 5vs)
Aan den dijck genaamt Heer Hallingsdijck
No. 057 Adriaen Hallingh, een Buijten woningh, en bouwhuijs f 5:14:-
No. 058 denselve, een Tuijmanshuijs f 1:13:-
Aan de Merwede wegh, na de Vrisepoort [Vriesepoort]
No. 059 Jacobus Robol, Huijs f 1:-:- (geamoveert en met 1750 afgeschreven)
No. 060 Huijbert van den Burggraaff f 3:-:- (1742 geamoveert en met 1748 afgeschreven)
No. 061 Daniel Koenen f 4:-:-
No. 062 Lammert Breemen f 1:-:-
No. 063 Jan Kuijpers f 2:3:-
de Regterhand om na den Noordendijck
No. 064 Franck van Baars f 1:7:0

(folio 6)
Noordendijck
No. 065 Franck van Baars, Huijs f 1:7:-
No. 066 denselve f 1:7:-
No. 067 denselve f 1:7:-
No. 068 Martinus Cats f 1:13:-
No. 069 Jan van Dalen f 2:5:-
No. 070 Willem van den Broek f 1:13:-
No. 071 denzelve f -:17:-
No. 072 Jan de Roo f 1:10:-

(folio 6vs)
In 't paatje daar naast genaam't Meepaatje [Meepad]
No. 073 Servaas Korbel, Huijs f 1:10:- de Regterhand om, na den Noordendijck
No. 074 Jan Tibouw f 7:10:-
No. 075 Matthijs Hacken f 2:10:-
No. 076 denselve f 2:10:-
No. 077 denselve f 2:10:-
No. 078 denselve f 2:10:-
No. 079 denselve f 2:10:-
No. 080 Maijke Stiphoud f 2:10:-

(folio 7)
Noordendijck
No. 081 Antonij Montree, Huijs f 2:10:-
No. 082 Joghem Vette f 2:10:-
No. 083 Willem Bos f 1:7:-
No. 084 Arij van der Linden f 2:-:-
No. 085 Pieter van de Grient f 3:-:-
No. 086 Daniel van der Kuijp f -:13:-
No. 087 Jasper van der Sluijs, memorie
No. 088 de Wed:e van Jan Schee, een houte huijsje, memorie
Hermanus Bloemburg in de Hallinglaan, 1740 N:G: [=nieuw getimmerd] f 1:-:-

(folio 7vs)
Bordereel op 't Quohier van de Merwede Polder
Fol. 2 10:11:-
Fol. 2vs 34:13:-
Fol. 3 29:15:-
Fol. 3vs 73:10:-
Fol. 4 39:15:-
Fol. 4vs 11:12:-
Fol. 5 24:4:-
Fol. 5vs 19:17:-
Fol. 6 13:19:-
Fol. 6vs 24:-:-
Fol. 7 12:-:-
= f 293:16:-

de Verpondingen gerekent tegens den 12e penn: der taxatie en Huuren van 79 huijsen en gebouwen bedraagt f 157:2:-
8 molens van diverse soorte tegens den 15e penn: f 134:14:-
1 watermolen memorie
= f 293:16:-
Ad drie pcto. voor de Collecte f 8:15:-
= f 283:1:0
(onderstond) Accordeert met het Origineel quohier voor soo veel het geextraheerde aangaat
(was getekend) Alb: Fabricius 1734.

N:Get: 1750 Mr. Damas van Slingelandt f 4:-:-
N:Get: 1754 Willem van der Kooij, zaagmolen f 10:-:-

Na gedane Collatie met het voorsz: Quohier of gaderboek der verpondingen is deeze daar meede bevonden te Accordeeren, en is het selve ter Financie van Holland berustende in 's Hage Den 31e augustus 1767.
Fredr: Abr: Cassa.

Laatst gewijzigd: februari 2015.