Aanmelden | Contact
Doorzoek de bronnen

Dordrecht: Merwedepolder verpondingen ca 1768-1770


Bron: Regionaal Archief Dordrecht
Archief: Stadsarchieven de tijd van de Republiek van de Zeven Verenigde Nederlanden 1572-1795
Inventarisnummer: 3994 Kohier betreffende de inkomsten uit de Merwedepolder (datering: na 1766 omvang: 1 deel)

(Online: http://www.regionaalarchiefdordrecht.nl/app/themes/regionaalarchiefdordrecht/maisi_ajax_proxy.php?miview=viewer2&miahd=471859959&miadt=46&mizig=210&mivast=46&mialg=&mizk_alle=register*&mistart=0)

VERPONDINGEN IN DE MERWEDEPOLDER OVER ca 1768-1770


(folio 1)
Herman Cornelis de Witt
Het Bailliuw, Schout en Dijkgraafs ampt van de Merwede is aangeslaagen op f 2:-:-

De Stadt Dordrecht
De Groote Visserij buitendijks, of Salmsteek aangeslaagen teegens f 100:-:-
andere Visserijen van Particulieren gekogt, of buijte gorssen als van de heer Paulus Halling f -:16:-
vande Burgermr: Ruijsch f 1:11:8
van de heer Hugo Repelaar f -:10:8
van de Burgermr: van den Honaert f -:10:8
van de Hr. Pieter Hoeuft f -:15:12
De Thienden van de Landen inde Merwede met het Oude Lant van Dubbeldam bedijkt f 12:18:10
De Thienden van de Landen in de Merwede met de Zuijd polder van Dubbeldam bedijkt f 16:4:12
De Thienden van de Landen in de Noort of Merwede Polder f 14:18:10
Een gedeelte van den Dijk van de Merwede van d'Hr: van den Honaert f 0:17:14
Op den grond van de Merwede met Oud Dubbeldam bedrijkt a f 5:9:12 pr. merg: 8 merg: 368 Roed: f 47:5:6

(folio 1vs)
Cornels Schram en Willem Lock
De groote Visserij buijtendijks van de Merwede van de Schutterij, aangeslaagen teegens f 146:17:4

Jan van der Weijden
Een Huijs zijnde No. 1 aangeslaagen f 1:0:0
Een Thuijn groot - merg: 39 Roed: f -:17:-
Een Huijs No. 83 f 1:7:-
Een Thuijn groot 167 Roed: f 3:3:8

(folio 2)
Susanna Belaerts Huisvr: van d'Heer Paulus Gevaerts
Een Thuijn groot - Merg: 128 3/4 Roed: f 2:14:8
Een Thuijn groot - Merg: 78 3/4 Roed: f 1:13:8
Een Thuijn f -:10:-

Simon Broeders
Een Thuijn groot - Merg: 150 Roed: f 3:3:-

(folio 2vs)
Gijsbert Beudt
Een Thuijn groot - Merg: 94 1/2 Roed: f 2:-:-
Een Thuijn groot - Merg: 175 Roed: f 2:9:-

Jacob Lockeleijer
Een Thuijn groot - Merg: 36 Roed: f -:17:-

(folio 3)
Jan Pistorius
Een Thuijn groot - Merg: 39 Roed: f -:17:-

Jan Hoogwinkel
Een Thuijn groot - Merg: 100 Roed: f 2:2:-

(folio 3vs)
Jan Bosbaen wed.e
Een Thuijn groot - Merg: 100 Roed: f 2:2:-

Izak Renout
Een Thuijn groot - Merg: 37 1/2 Roed: f -:16:8

(folio 4)
Jacobus van der Koog
Een Huijs zijnde No. 6 aangeslaagen teegens f 1:-:-
Een Huijs No. 7 f -:17:-
Een Huijs No. 8 f 1:3:-

Hendrik van de Weijden
Een Huijs zijnde No. 2 aangeslaagen teegens f 2:-:-
Een Thuijn groot - Merg: 30 Roed: f -:11:8

(folio 4vs)
Joost de Kievit en Adriaan Schep
Een Thuijn groot - Merg: 138 Roed: f 2:18:-

Gillis Holaert
Een aghtkante zaagmolen zijnde No. 12 aangeslaagen teegens f 20:-:-
Een Huijs No. 13 f 1:7:-
Een Thuijn groot - Merg: 172 Roed: f 2:13:-

(folio 5)
Hendrik en Johannes Boonen
Een Huijs zijnde No. 14 aangeslaagen teegens f 6:10:-
Een Huijs No. 17 f 1:-:-
Een Huijs No. 18 f 2:2:-
Een Huijs No. 19 f 1:7:0
(deze 3 huijsen [=nrs. 17-18-19] zijn in 1769 afgeschreven en in plaets aangeslagen een nieuw huijs gestelt op f 4:9:-) Een Huijs No. 20 f 1:-:-
Een Houte Loots no. 21 f 1:-:-

Willem Bootsman
Een huijs zijnde No. 15 aangeslaagen teegens f 2:10:-
Een huijs No. 16 f 2:10:-

(folio 5vs)
Jan Jansse Booij
Een huijs No. 48 aangeslaagen teegens f 1:-:-

Willem Kleijn
Een huijs zijnde No. 24 aangeslaagen teegens f 3:-:-

(folio 6)
Klaas van Duijnen wed.e
Een Palsrok zaagmolen zijnde No. 30 aangeslaagen teegens f 10:10:-
Een huijs No. 29B f 2:0:0

Jan van Deijk
Een Thuijn groot - merg: 196 Roed: f 3:11:-
Een huijs No. 4 f -:12:-
Een huijs No. 5 f -:12:-

(folio 6vs)
Hendrik Boonen
In de Merwede Polder a f 5:13:8 pr: merg: 28 merg: 353 Roed: f 162:4:12
Den Dijk van 't oude Land f 4:4:-
Den Dijk van de Merwede f 1:6:4:
Den Dijk van 't Sluijsje tot het Oude land f 1:14:-
Een woning en Bouwhuijs No: 57 f 5:14:-
int Jaer 1769 is dit huijs aangeslagen op f 6:-:- dus verhoogt met f -:6:-
Nog in 1769 aangeslagen een nieuw Tuijnmanshuijs gestelt op f 1:-:-

Leendert Roos en Comp.e te weeten Hendrik Vriesendorp en Nicolaas Kool
Een Moolen zijnde No. 33 aangeslaagen teegens f 19:7:-
Een huijs No. 34 f 2:7:-
Een huijs No. 35 f 12:-:-
Een Huijs No. 36 f 1:7:0

(folio 7)
Willem van der Koog
Een volmoolen zijnde No. 28 aangeslaagen teegens f 12:-:-
Een huijs No. 27 f 3:-:-

Maarten van der Koog Wed.e
Een palsRok zaagmolen zijnde No. 31 aangeslaagen teegens f 11:7:-
Een huijs No. 32 f 1:13:-

(folio 7vs)
David Crena en Leendert Roos
Een aghtKante zaagmolen zijnde No. 22 aangeslaagen teegens f 18:13:-
Een huijs No. 23 f 1:13:-

Jan Claasse van Bree
Een Huijs zijnde No. 38 aangeslaagen teegens f 1:7:-

(folio 8)
Arij van Vaelen
Een Huijs zijnde No. 39 aangeslaagen teegens f 2:10:-
Een Huijs No. 47 f -:15:-

Hendrik van Gilst Kinderen
Een Huijs zijnde No. 40 aangeslaagen teegens f -:17:- (in 1770 overgeboekt op Bastiaan Smoker)

(folio 8vs)
Adriaan Boom
Een Huijs zijnde No. 41 aangeslaagen teegens f 2:10:-
in de Merwede Polder a f 5:13:8 pr. merg: 1 merg: 100 R. f 6:12:8 (van Jonkvr. Maria Emmerentia Repelaar)

Maarten Huijbertse de Kievit
Een Huijs zijnde No. 42 aangeslaagen teegens f -:17:-

(folio 9)
Aart van der Wal wed.e
In de Merwede polder a f 5:13:8 pr. merg: v merg: 1 Roed. f 22:14:4
Drie gedeeltens in den Dijk f 2:17:-
Een Huijs No. 43 f -:10:-
Een Huijs en schuur no. 44 f 2:10:-

Arij Munter
Een Huijs zijnde No. 45 aangeslaagen teegens f 2:10:-

(folio 9vs)
Floris van den Bergh
Een Huijs zijnde No. 46 aangeslaagen teegens f 1:-:-

Arij Hordijk
In de Merwede Polder - Merg: 225 Roed: f 2:16:2
Een huijs No. 49 aangeslagen tegens f 2:10:-
(dit huijs No. 49 afgebroken zijnde is in 1769 in de finantie afgeschreven)

(folio 10) Jannetje Ariense Bos, wed.e van Arij in 't Veldt
Op de grond van de Merwede, in de Zuijd-Polder van Dubbeldam bedijkt a f 6:11:13 pr: merge 15 merg: 232 Roed: f 101:8:2
In de Merwede Polder a f 5:13:8 pr. merg. 9 merg: 161 Roed: f 52:12:-
Op Erfpaght a f 6:11:13 pr. merg. - merg: 546 Roed: f 6:0:0
Een gedeelte in den Dijk van den Zuijdpolder van Dubbeldam f 2:6:4
Een gedeelte in den Dijk f 1:3:2
Een Huijs No. 50 f 3:7:0
Een Bouwhuijs No. 51 df 2:10:-

Jerenimus Karsseboom
In den Zuijd Polder van Dubbeldam op de grond van de Merwede a f 6:12:- p:m: 14 Merg: 30 Roed: f 92:14:10
Een gedeelte van den Dijk f 1:3:2
Gorssinge voor den Dijk f -:8:2

(folio 10vs)
Cornelis de Witt
Een End Dijk f -:8:8
Buijte gorssingen voor den Dijk f -:16:14

Damas van Slingeland
Op de grond van de Merwede met Oud Dubbeldam bedijkt a f 5:15:8 pr merg. 12 merg: 296 Roed: f 72:3:-
Op de grond van de Merwede met den Zuijdpolder van Dubbeldam bedijkt a f 6:11:13 pr. merg. 3 Merg: 516 Roed: f 25:8:12
Gedeelte in den Dijk van het Oude Lant f 11:6:-
Buijte gorssen en visserij van den voorsz: Dijk f 1:13:8
Buijte wooning No. 52 f 4:-:-
Een Bouwhuijs No. 53 A f 2:7:-
Een Nieuw Herehuijs No. 53 B f 4:-:-

(folio 11)
Cornelis Maartense de Kievit
Op den grond van de Merwede met Oud Dubbeldam bedijkt a f 5:15:8 pr. merg. 4 merg: 301 Roed: f 26:-:-
Kamer en Bouwhuijs No. 54 f 2:3:-

Mattheus Onderwater Wed.e
Op den grond van de Merwede met Oud-Dubbeldam bedrijft a f 5:15:8 pr. merge 7 merg: 300 Roed: f 43:6:4

(folio 11vs)
Maria Emmerentia Repelaar
In de Merwede Polder a f 5:13:89 pr. merg 1 merg: 100 Roed: f 6:12:8
(Dit land is in 1768 verkogt aan Adriaan Boom)

Pieter van Well
In de Merwede Polder a f 5:13:8 pr. merg 6 merg. 185 1/2 Roed: f 35:16:2
Een Huijs zijnde No. 70 f 1:13:-
Een Thuijn groot - merg. 160 1/2 Roed: f 3:7:-.
(in 1768 is dit huijs & den Thuijn verkogt aan Govert Franken)

(folio 12)
Bastiaan Ariense in 't Velt
Op den grond van de Merwede met Oud Dubbeldam bedijkt a f 5:13:8 pr. merge 1- merg: 317 Roed: f 6:16:0

Het gemeene Land van Dubbeldam
Weegens Dijkputten f 3:10:-

(folio 12vs)
Dirk van der Linden
In de Merwede Polder a f 5:13:8 pr. merg: 4 merg: 217 1/2 Roed: f 24:15:-

Dirk Luijten wed.e
In de Merwede Polder a f 5:13:8 pr. merg: 5 merg: 95 1/4 Roed: f 29:5:10

(folio 13)
Otto Buck
In de Merwede Polder a f 5:13:8 pr. merg: 16 merg: 33 1/3 Roed: f 91:2:12
Een Huijs No. 55 f 4:1:0-
Een Thuijnmanshuijs No. 56 f 2:17:-
in 1769 is t'huijs No. 55 gestelt op f 16:10:- dus verhoogt met f 1:10:-
en No: 56 gestelt op f 3:-;- dus verhoogt met f -:3:-

Hendrica van den Santheuvel
Inde Merwede Polder a f 5:13:8 pr: merg: 4 merg: 325 1/6 Roed: f 25:15:8

(folio 13vs)
Arij van der Hoek
Een Thuijn groot - merg: 75 Roed: f 1:12:-
(in 1769 is dezen Thuijn verkogt aan Johannis Recourt)

De Vier Polders
In de Merwede Polder a f 5:13:8 pr: merg: 1 merg: 252 Roed: f 8:1:2

(folio 14)
Nicolaas van Lill
In de Merwede Polder a f 5:13:8 pr: merg: 5 merg: 415 Roed: f 32:6:-
gedeelte van den Dijk f -:15:12

Johan Hendrik de Roo, Erfgen:
In de Merwede Polder op de grond van Dubbeldam a f 5:13:8 pr: merg: 1 merg: 292 Roed: f 8:11:12
gedeelte van den Dijk f 2:7:0

(folio 14vs)
Jacob Vernes
Een Thuijn groot - merg: 143 1/4 Roed: f 3:-:-
Een huijs No. 74 f 7:10:-
Een huijs No. 75 f 2:10:-
in 1769 is 't huijs No. 74 gestelt op f 8:10:0 dus verhoogt met f 1:-:-

Hendrik Hordijk
Inde Merwede Polder a f 5:13:8 pr. merg: 2 merg: 441 Roed: f 15:10:6

(folio 15)
Samuel Onderwater Wed:e
Inde Merwede Polder a f 5:13:8 pr. merg: 5 merg: 342 1/2 Roed: f 31:12:4
gedeelte inden dijk van de Merwede Polder f -:12:12

Herman van der Star
Een Thuijn groot - merg: 45 1/4 Roed: f -:19:-

(folio 15vs)
Willem Steenbus
Een Thuijn groot - merg: 90 1/2 Roed: f 1:18:8

Johannes Recourt
Een Thuijn groot 188 1/2 Roed: f 4:-:-
Een Huijs No. 63 f 2:3:-
Een Thuijn groot 37 1/2 f -:16:-
Een Thuijn groot 75 Roed: f 1:12:0 (in 1769 gekogt van Arie van der Hoek)

(folio 16)
Jan Willem van Steenbergen
Een Thuijn f 1:5:-

Cornelia Elisabeth van Nievelt (David Brugiere)
Een Thuijn groot - Merg: 37 1/2 Roed: f -:16:-

(folio 16vs)
Arie De Reght
Een Thuijn f -:16:8

Stoffel van der Steen
Een huijs No. 66 aangeslaagen teegens f 1:7:-
Een huijs No. 67 f 1:7:-

(folio 17)
Anna en Hendrina Baltus
Een Thuijn groot - Merg: 75 Roed: f 1:12:-
Een Thuijn groot - Merg: 75 Roed: f 2:-:-

Arie Mookhoek
Een Huijs zijnde No. 64 aangeslaagen teegens f 1:7:-
Een Huijs No. 65 f 1:7:-

(folio 17vs)
Melchior de Glindt
Een Thuijn groot - Merg: 45 1/4 Roed: f -:19:-

Hendrik Braats wed.e
Een Thuijn groot - Merg: 192 Roed: f 4:1:-
Een Thuijn groot - Merg: 75 Roed: f 1:12:-
Een huijs zijnde No. 61 f 4:-:-

(folio 18)
Johannes van Braam Erfgen.
Een Thuijn groot - Merg: 75 Roed: f 1:12:-

Cornelis Hakker
Een Thuijn groot - Merg: 75 Roed: f 1:12:-

(folio 18vs)
Paulus Jan Klos
Een Thuijn groot - Merg: 37 1/2 Roed: f -:16:8

Petronella Ghijben
Een Thuijn groot - Merg: 37 1/2 Roed: f -:16:8

(folio 19)
Johannis van Geemert
Een Thuijn groot - Merg: 75 Roed: f 1:12:-

Gerardus van Pelt
Een Thuijn groot - Merg: 75 Roed: f 1:12:-

(folio 19vs)
Jacobus Groenenberg
Een Thuijn groot - Merg: 23 1/2 Roed: f -:9:-
Een Thuijn groot - Merg: 14 Roed: f -:7:-
Een Huijs No. 68 f 1:13:-
Een Huijs No. 69 f 2:5:-

Geertruij van Somergem
Een Thuijn groot - Merg: 37 1/2 Roed: f -:16:8

(folio 20)
Bastiaan Voorhoeven
Een Thuijn groot - Merg: 67 3/4 Roed: f 1:6:-
Een Huijs No. 71 f -:17:-

Jacob van Immerzeel
Een Thuijn f -:14:8

(folio 20vs)
Cornelis van den Honert Erfg.
Een Thuijn groot - Merg: 36 Roed: f -:7:-

Adriaan Spruijt
Een Thuijn f -:14:-

(folio 21)
Jan Looff
Een Thuijn f -:15:-

Martinus den Ouden
Een Thuijn groot - Merg: 172 1/2 Roed: f 3:13:-

(folio 21vs)
Hendrik Koekkin
Een Thuijn groot - Merg: 35 Roed: f 2:17:10

Pompejus Onderwater
Een Thuijn groot - Merg: 328 Roed: f 6:18:-
Een Thuijn groot - Merg: 145 Roed: f 2:10:-
Een Thuijn groot - Merg: 40 Roed: f -:18:-
Een Thuijn groot - Merg: 172 Roed: f 3:11:2
Een Huijs No. 58 f 1:13:-
Een Huijs No. 73 f 1:10:-
in 1769 is t'huijs No. 58 gestelt op f 2:-:- dus verhoogt met f -:7:-

(folio 22)
Willem Pieter Frighter
Een Thuijn groot - Merg: 166 Roed: f 3:10:-

Anthonij Knock
Een Thuijn f 1:17:8

(folio 22vs)
David Cherix
Een Thuijn groot - Merg: 166 Roed: f 3:10:-
Een Thuijn f 1:12:8

Emmerentia en Hendrica Sophia van den Santheuvel
Een Thuijn groot - Merg: 218 Roed: f 4:12:-
Een Huijs No. 76 f 2:10:-

(folio 23)
Jan Montré
Een Huijs zijnde No. 80 aangeslaagen teegens f 2:10:-
Een Huijs No. 82 f 2:10:-

Arie van der Linden
Een Huijs zijnde No. 84 aangeslaagen teegens f 2:-:-

(folio 23vs)
Cornelis Wijmans
Een Thuijn groot - Merg: 35 Roed: f -:15:-
Een Huijs No. 85 f 3:-:-

Cornelis de Voogel
Een Thuijn groot - Merg: 35 Roed: f -:15:-
Een Huijs No. 86 f -:13:-

(folio 24)
Matthijs Baalen
Een Thuijn groot - Merg: 35 Roed: f -:15:-

Pieter Muijs Wed.e
Een Thuijn groot - Merg: 100 Roed: f 1:-:-

(folio 24vs)
Fredrick Scheve
Een Thuijn f -:9:-

Adolph van der Linden Erfg.
Een Thuijn f 1:8:-

(folio 25)
Jan de Back
Een Thuijn groot - Merg: 186 Roed: f 1:17:-
(in 1774 getransporteert aen Jan van der Star)

Jan van Onna
Een Thuijn groot - Merg: 30 Roed: f -:6:-

(folio 25vs)
Abraham van Nispen
Een Thuijn f -:17:8

Francois Dermoeij
Een Thuijn f -:12:-

(folio 26)
Bartholomeus Vervel Erfg:
Een Thuijn groot - Merg: 75 Roed: f -:14:8
Een Huijs No. 81 f 2:10:-

Johannes Hendrik Asbeek
Een Thuijn groot - Merg: 75 Roed: f -:14:8

(folio 26vs)
Gerrit Veth
Een Thuijn groot - Merg: 50 Roed: f -:19:12

Arnoldus Kolster
Een Thuijn groot - Merg: 50 Roed: f -:19:12

(folio 27)
Adrianus Visser Wed.e
Een Thuijn f -:10:-
Een Thuijn f -:10:-
Een Huijs No. 89 f 1:-:-

Tieleman Recourt
Een Thuijn f -:10:-

(folio 27vs)
Adriaan Swalmius
Een gedeelte in den Dijk f -:17:14

Willem 't Hooft
Een Thuijn groot - Merg: 75 Roed: f 1:12:-

(folio 28)
Thomas Walpot
Een Thuijn groot - Merg: 75 Roed: f 1:12:-

Jan Swart
Een Huijs zijnde No. 77 aangeslaagen teegens f 2:10:-

(folio 28vs)
Jan van Emmerick
Een Huijs zijnde No. 78 aangeslaagen teegens f 2:10:-

Jan Haverman
Een Thuijn groot - Merg: 150 Roed: f 2:4:4
Een Huijs No. 72 f 1:10:-

(folio 29)
Johannis de Vroe
Een Thuijn groot - Merg: 162 Roed: f 3:7:-
Een Huijs No. 9 f 1:8:0
Een Huijs No. 10 f 1:8:0
Een Huijs No. 11 f 2:13:0

Nicolaas van der Koog
Een Huijs zijnde No. 26 aangeslaagen teegens f 2:-:-
Een Moolen No. 25 f 9:14:-

(folio 29vs)
Moses de Jong
Een Huijs zijnde No. 79 aangeslaagen teegens f 2:10:-

Hilmer Backer
Een Thuijn f -:10:-

(folio 30)
Johan Gevaerts
In de Merwede Polder a 5:13:8 pr merg: 1 Merg: 468 Roed: f 10:2:2

Het gemeene Land van de Merwede
Over uijtgedolven land groot - merg: 120 Roed: f 1:3:-
over de Dijkputten f 30:6:8
gedeelte van den Dijk en gorsinge f 2:4:-
over de visserij voor den Dijk van de Hr: Hendk. van Slingeland gekogt f -:10:8
over de visserij of buijtegors van de hr. Pieter Hoeufft gekogt f -:15:12
als voren van Dirk van der Linden gekoght f -:10:6

(folio 30vs)
De H.rn Dijkgraaff en de Heemraaden van de Merwede Polder
Een Huijs zijnde No. 28 B aangeslaagen teegens f 1:-:-

Arij Bogaerts
Een Thuijn groot - Merg: 165 Roed: f 3:10:6
Een huijs No. 62 f 1:-:-

(folio 31)
Bartholomeus van den Santheuvel qq
Een gedeelte in den Dijk f 2:10:8
gorsinge & visserij voor den Dijk f 1:11:0

Govert Franken
Een Thuijn groot 260 1/2 Roed: f 3:7:- (in 1769 van Pieter van Well gekoght)
Een huijs zijnde No. 70 f 1:13:-


NB.
ONROEREND GOED OP DE MERWEDE

No. 01 huis (Jan van der Weijden)
No. 02 huis (Hendrik van de Weijden)
No. 04 huis (Jan van Deijk)
No. 05 huis (Jan van Deijk)
No. 06 huis (Jacobus van der Koog)
No. 07 huis (Jacobus van der Koog)
No. 08 huis (Jacobus van der Koog)
No. 09 huis (Johannis de Vroe)
No. 10 huis (Johannis de Vroe)
No. 11 huis (Johannis de Vroe)
No. 12 molen (Gillis Holaert)
No. 13 huis (Gillis Holaert)
No. 14 huis (Hendrik en Johannes Boonen)
No. 15 huis (Willem Bootsman)
No. 16 huis (Willem Bootsman)
No. 17 huis (Hendrik en Johannes Boonen, 1769 afgebroken)
No. 18 huis (Hendrik en Johannes Boonen, 1769 afgebroken)
No. 19 huis (Hendrik en Johannes Boonen, 1769 afgebroken)
No. 20 huis (Hendrik en Johannes Boonen)
No. 21 houten loods (Hendrik en Johannes Boonen)
No. 22 molen (David Crena en Leendert Roos)
No. 23 huis (David Crena en Leendert Roos)
No. 24 huis (Willem Kleijn)
No. 25 molen (Nicolaas van der Koog)
No. 26 huis (Nicolaas van der Koog)
No. 27 huis (Willem van der Koog)
No. 28 volmolen (Willem van der Koog)
No. 28B huis (dijkgraaf en heemraden Merwedepolder)
No. 29B huis (weduwe Klaas van Duijnen)
No. 30 paltrokzaagmolen (weduwe Klaas van Duijnen)
No. 31 paltrokmolen (weduwe Maarten van der Koog)
No. 32 huis (weduwe Maarten van der Koog)
No. 33 molen (Leendert Roos en Comp.; Hendrik Vriesendorp en Nicolaas Kool)
No. 34 huis (Leendert Roos en Comp.; Hendrik Vriesendorp en Nicolaas Kool)
No. 35 huis (Leendert Roos en Comp.; Hendrik Vriesendorp en Nicolaas Kool)
No. 36 huis (Leendert Roos en Comp.; Hendrik Vriesendorp en Nicolaas Kool)
No. 38 huis (Jan Claasse van Bree)
No. 39 huis (Arij van Vaelen)
No. 40 huis (kinderen Hendrik van Gilst)
No. 41 huis (Adriaan Boom)
No. 42 huis (Maarten Huijbertse de Kievit)
No. 43 huis (weduwe Aart van der Wal)
No. 44 huis en schuur (weduwe Aart van der Wal)
No. 45 huis (Arij Munter)
No. 46 huis (Floris van den Bergh)
No. 47 huis (Arij van Vaelen)
No. 48 huis (Jan Jansse Booij)
No. 49 huis (Arij Hordijk, afgebroken 1769)
No. 50 huis (Jannetje Ariense Bos weduwe Arij in 't Veldt)
No. 51 bouwhuis (Jannetje Ariense Bos weduwe Arij in 't Veldt)
No. 52 buitenwoning (Damas van Slingeland)
No. 53a bouwhuis (Damas van Slingeland)
No. 53b herenhuis (Damas van Slingeland)
No. 54 kamer en bouwhuis (Cornelis Maartense de Kievit)
No. 55 huis (Otto Buck)
No. 56 tuinmanshuis (Otto Buck)
No. 57 woning en bouwhuis (Hendrik Boonen)
No. 58 huis (Pompejus Onderwater)
No. 61 huis (weduwe Hendrik Braats)
No. 62 huis (Arij Bogaerts)
No. 63 huis (Johannes Recourt)
No. 65 huis (Arie Mookhoek)
No. 66 huis (Stoffel van der Steen)
No. 67 huis (Stoffel van der Steen)
No. 68 huis (Jacobus Groenenberg)
No. 69 huis (Jacobus Groenenberg)
No. 70 huis (Pieter van Well verkoopt 1768 aan Govert Franken)
No. 71 huis (Bastiaan Voorhoeven)
No. 72 huis (Jan Haverman)
No. 73 huis (Pompejus Onderwater)
No. 74 huis (Jacob Vernes)
No. 75 huis (Jacob Vernes)
No. 76 huis (Emmerentia en Hendrica Sophia van den Santheuvel)
No. 77 huis (Jan Swart)
No. 78 huis (Jan van Emmerick)
No. 79 huis (Moses de Jong)
No. 80 huis (Jan Montré)
No. 81 huis (erfgen. Bartholomeus Vervel)
No. 82 huis (Jan Montré)
No. 83 huis (Jan van der Weijden)
No. 84 huis (Arie van der Linden)
No. 85 huis (Cornelis Wijmans)
No. 86 huis (Cornelis de Voogel)
No. 89 huis (weduwe Adrianus Visser)

Laatst gewijzigd: februari 2015.