Aanmelden | Contact
Doorzoek de bronnen

Dordrecht: geïllustreerd tijdschrift Merwepost, tijdschrift voor Dordrecht en omstreken 1922-1926


Online in PDF
jg 1 (1922-1923) [362 Mb] -->http://files.archieven.nl/46/f/489/GAD487-32.373.pdf
jg 2 (1923-1924) [367 Mb] -->http://files.archieven.nl/46/f/489/GAD487-32.374.pdf
jg 3 (1924-1925) [1 Gb] -->http://files.archieven.nl/46/f/489/GAD487-32.375.pdf
jg 4 (1925-1926) [366 Mb] -->http://files.archieven.nl/46/f/489/GAD487-32.376.pdf
jg 5 (1926-1927) [1 Gb] -->http://files.archieven.nl/46/f/489/GAD487-32.377.pdf
jg 6 (1927-1928) [1 Gb] -->http://files.archieven.nl/46/f/489/GAD487-32.378.pdf
jg 7 (1928-1929) [1 Gb] -->http://files.archieven.nl/46/f/489/GAD487-32.379.pdf

JAARGANG 1

- [FOTO] panorama vanaf de Grote Kerk;
- (pag. 3) [FOTO] D.F.C. tegen Feijenoord;
- (advertentie) firma W. Zuidema, Wijnstraat 125;
- (lied/muziek) door J. Schaap ("Hoe Ze 't Doet");
- D.A.W.E.T. (Dordrechtsche Algemeene Winkel en Etalage Tentoonstelling); [FOTO] W. van Wel, G. van Herwijnen, A. Visser, G.W. Frijling, I. van Huiden, A.W. Haanen, M. de Liever;
- (artikel) Arij Scheffer door C. van Son;
- (artikel) WINKELPRAAT : T. Nieveler (sinds 1836 in Dordrecht), Firma Gebr. Bisschoff, Firma Trossel;
- (advertentie) J. Strang, boksschool, Bagijnhof 8;
- (advertentie met foto van de gevel) J. de Witt, Groote Spuistraat 11/13;
- (pagina 12, verhaal) "Onrechtvaardigheden" door Marie SCHMITZ, geillustreerd door E. Riemersma;
- (pag. 14, artikel) SCHILDEREN: Pictura, expositite der leden, o.a. Roland Larij, mej. van Bijsterveld, Agnes Canta, A. Dorgelo, Marianne Hartong, R. Kennedy, G.N. KORTHALS, mej. Joh. Larij, W.J. Meijer, J.W. Nortier, Coen van Oven, portret van Burtie Villiers (miniatuur Afrikaan, opgetreden in Americain), G.J. Overbeek, M.P. REUS, C. Rovers, C.E. Schlüter, Andreas SCHOTEL, Willem B. Smit, mej. Struick du Moulin, Maurice Sijs, Leen VERHOEVEN, Jhr. Vrijthoff.
- (pag. 15) [FOTO] padvinders (10-jarig bestaan);
- (pag. 15) WINKELPRAAT : J.J.H. van Rijswijk (Voorstraat 107), fa van Buul;
[Merwepost 29 april 1922 nr. 1; stadsarchief Dordrecht 489-32.373]

- [FOTO] Tinus de omroeper (in poort);
- (pag. 19) [FOTO] korfbalclub Deetos;
- (pag. 21) "Het Eenzame Huis" door Jac. Schaap, geillustreerd door Theo DIJKWEL;
- (pag. 24) Percy Grainger in Dordrecht 8-4-1910 (geboren Melbourne 8-7-1883);
- (pag. 27) Winkelpraat: Firma Fortuin (Voorstraat; opgericht in 1866 op Voorstraat tegenover Pelserbrug; verhuisd naar nr 180l in 1918 huidige eigenaar die het in 1920 liet vergroten); firma BERLAGE; firma Boerman;
- (pag. 27) gedicht De Straatjongen door Lou BRANTS;
- (pag. 28) [FOTO] Mr. Simon van Gijn. 5 mei overleed na een langdurige ongesteldheid Mr. Simon van Gijn, Ridder in de Orde van Oranje Nassau. Mr. van Gijn werd 18 Sept 1836 te Vlaardingen geboren,...etc.;
- (pag. 28) Het bestuur der vereeniging Bloei van Dordrecht, Vreemdelingenverkeer, heeft van de reedeij Fop Smit en Co de beschikking
gekregen over de MERWEDE I teneinde leden en hun huisgenooten in de gelegenheid te stellen de internationale zeilwedstrijden, welke Zondag 28 mei a.s. op den Nieuwen Waterweg gehouden zullen worden, te volgen.
- (pag. 28) Dinsdag 9 Mei. Mej. A.M.C. BOHNEN heeft het diploma verworven voor analist, terwijl Mej. M.E.J. van der GRAAF voor het eerste gedeelte van het vakexamen werd toegelaten.
[Merwepost za 13 mei 1922 nr. 2; stadsarchief Dordrecht 489-32.373]

- De Groothoofdpoort;
- (pag. 34) oplossing foto prijsvraag - Villa Merwehoeve, Vrieseweg; Winnaar van f 10 is C. de Waal, Vest 42, Dordrecht;
- (pag. 35) [FOTO] O.D.S. (W. Glimmerveen, B. Markenstein, P. Kwak etc.);
- (pag. 37) [FOTO] Henri Vink, 13 mei, 73 jaar;
- (pag. 40) [FOTO] havenmeester W. Berkhout en S. Hoogstra / 25 jaar in dienst bij Albert Creameries Ltd A. van Zon, G. Stolk en M. van Pelt;
- (pag. 41) J.P. Korll, 65 jaar jubileum als zetter Dordr. Drukkerij;
- (pag. 42) Jean Louis Pisuisse;
- (pag. 43) WINKELPRAAT: Firma J.B. Overwijn, Firma v.d. Sandt, Firma van Beesten en Visser;
- (pag. 44) SCHILDEREN. Pictura, teekenaar Steinlen 253 werken;
[Merwepost za 20 mei 1922 nr. 3; stadsarchief Dordrecht 489-32.373]

- [FOTO] kano-varen;
- (pag. 51) [FOTO] In de schutsluis / Motorboot AGNES (heer Bouwman);
- (pag. 53) [FOTO] Klaas van Nek + Boksschool BE QUICK (J.F. Strang);
- (pag. 54) Hoe Deetos Ontstond;
- (pag. 56) brand firma Bisschoff;
- (pag. 60) WINKELPRAAT: Bervoets, Zuidema / Steinlen in Pictura;
[Merwepost za 27 mei 1922 nr. 4; stadsarchief Dordrecht 489-32.373]

- [FOTO] de Muntpoort;
- (pag. 72) WINKELPRAAT: Tonino, firma Donkelaar;
- (pag. 74) [FOTO] modelboerderij Crabbehoff )W.H. Staring);
- (pag. 75) Otto Schlesinger (Otto Otto), seance Kunstmin;
- (pag. 76) [FOTO'S] brand firma Bisschoff;
[Merwepost 3 juni 1922 nr. 5; stadsarchief Dordrecht 489-32.373]

- [FOTO] strand aan de Nieuwe Merwede;
- (pag. 86) boksschool Strang (pugilist Paul Munting);
- (pag. 87-89, groot artikel) Marinus Pieter Reus door C. van Son.
Ik had het voorrecht als jongmensch met Reus te studeeren voor de acte teekenen en toen we het brevet op zak hadden, togen we er voor het eerst met het schetsboek en de verfdoos op uit om in de zoogenaamde 'Boschjes' aan den Noordendijk met de teekenachtige houtzaagmolens en de moerassige balkgaten de eerste buitenschetsen te maken.
De Boschjes! Wat al jeugherinneringen doemen er voor mij op bij het neerschrijven van dezen naam. Daar in die buitendijksche moerassen, bij die kleine haventjes, gevuld met vlotten, omringd door laag met vilgen begroeide dijkjes, vierde jong Dordt zijn vrijheidszucht uit, daar werd gevischt, gezwommen, geravot, daar werd (niet gereglementeerd) gepadvinderd, daar lag een wereld van jongensromantiek, een wereld die binnen afzienbare tijd ten offer zal zijn gevallen aan stadsauitbreiding en machinerie-ontwikkeling. Dan zullen de zware glibberige balken, die tegen de hellingen der open karkassen van de houtzaagmolens worden opgesleept, niet meer glazen in de zomerzon, de wilgen in de vochtige najaarsatmospheer onder donkerdreigende luchten niet meer triest weerspiegelen in de stille plassen; dan zullen, als REUS zijn penseel weer opneemt zijn doeken bij hun schoonheidsontroering nog voegen den weemoed der herinnering.
Slechts kort duurde dat gezamenlijk er op uit rekken; mijn levensweg leidde in meer wetenschappelijke richting. Wat voor mij verpoozing en liefhebberij was, was voor REUS, den artiest, "every inch" een levensroeping, de vervulling eener onweerstaanbare begeerte het gehoorzamen aan een machtigen innerlijken drang.
Het was een bijzonder genot met hem in de waterrijke omstreken van onze stad rond te dwalen...etc. (afbeelding: Reus in zijn artelier voor zijn doek Boschrand)
- (pag. 89) Prof Otto Otto (Otto Schlesinger)Groote zaal van Kunstmin.
- (pag. 89) gedicht Het Binnenknipje van mijn Portemonnaie door M.A. de Wijs-Mouton;
- (pag. 90) Frans Schaffels, 40 jaar bij Lips;
- (pag. 90) [FOTO] lichten van A.T.O.-wagen uit Kuipershaven + B.J. van Riemsdijk met dochter;
- (pag. 93) WINKELPRAAT: Firma M.H. v.d. Voort, Leeuwin, fa. Kerkhof;
- (pag. 96) "Het Prieel" door Lou Brants;
[Merwepost 10 juni 1922 nr. 6; stadsarchief Dordrecht 489-32.373]

- [FOTO] interieur Grote Kerk;
- (pag. 099, artikel met portret) mevr. Top van Rhijn-Naeff, geb. 24-3-1878 (tekening Theo Dijkwel);
- (pag. 107, artikel) SCHILDEREN: De Rotterdammers in Pictura, Nelly Goedewagen, Chabot, Gezina Bouvé etc.;
- (pag. 107, artikel) WINKELPRAAT: Firma Frijling, Coppers;
- (pag. 109, artikel) De Blauwe Week. Men schrijft ons: De 5e jaarlijksche blauwe wapenschouw is weer achter den rug. Ditmaal stond deze week van actie voor de Drankbestrijders in het teeken der Plaatselijke Keuze. Men heeft de Blauwe Week ingezet met een Propaganda-fietstocht, welke oorspronkelijk op Zaterdag 10 Juni zou plaats vinden. Regenachtig weer noodzaakte de commissie dezen tocht uit te stellen tot op Maandag 12 Juni. Het aantal deelnemers.....etc.; [FOTO] Prop. Fietstocht Blauwe Week Winnaar Personeele prijs H. Busink. Winnaars Humoristische prijs: Jopie Slim en Dikkie Bigmans;
[Merwepost 17 juni 1922 nr. 7; stadsarchief Dordrecht 489-32.373]

- het huis Merwede;
- (pag. 119, artikel) WINKELPRAAT: G. Huisman, Lips en Peters, Stuvé;
- (pag. 122) [FOTO] S.B. Gelder, geb. Hallun 8-9-1857;
- (pag. 125) Eduard Erdelmann.
[Merwepost 24 juni 1922 nr. 8; stadsarchief Dordrecht 489-32.373]

- (pag. 138, artikel) WINKELPRAAT: M. Schepers, G.J. Wagemans;
- (pag. 142, artikel) Dordtsche Zolen III door Boulanger: huisvlijtschool;
- (pag. 143, artikel) Albert Cuyp;
[Merwepost 1 juli 1922 nr. 9; stadsarchief Dordrecht 489-32.373]

- gezicht Groothoofd door Hans Hermann (als plaat voor abonnee's te krijgen);
- (pag. 147, artikel) Roland Larij door Willy Sluiter.
Roland lary werd den 22sten December 1855 te Dordrecht geboren. Hij studeerde van zijn achttiende tot zijn drie-en-twintigste jaar aan de
destijds bloeiende Schilder-Academie te ANTWERPEN, die toen onder Directie stond van Van Lerius, en waar Charles Verlat later de schilderklasse leidde. Ongetwijfeld heeft het onderwijs van den forschen figuur- en dierschilder voor hem vrucht gedragen, maar door zijn aangeboren gevoel voor kleur en toon, dat aan het sentiment der Haagsche schilders verwant was, wist LARY zich van het te rauwe der Verlat-school vrij te maken. Na zijn terugkeer uit Antwerpen vestigde hij zich in zijn vaderstad, die er vroeger zoo zeer gebloeid had, in verval was geraakt. Door zijn vrijmoedig voorbeeld en zijn aanwakkerend woord oefende hij daar een heilzamen invloed uit op een reeks aankomende artisten, van welke er verscheidene zijn onderricht genoten. LARY heeft figuur, interieur, portret, landschap en beesten geschilderd, en
werkte derhalve te Dordrecht en in de omgeving, ook in Drente en KATWIJK, en in de laatste jaren veel te HEEZE in Noord-Brabant, waar hij de doyen geworden is van de 's zomers daar vertoevende schilder. Door zijn bescheidenheid kwam Lary op openbare tentoonstellingen zelden op den voorgrond. Een breede kring van vrienden echter houdt de deugdelijke en fijne kwaliteiten van.....etc... (portret door Willy Sluiter);
- (pag. 151) keuringsdienst van waren (G.J. van Meurs, N. Kloppert, E. van West);
[Merwepost 8 juli 1922 nr. 10; stadsarchief Dordrecht 489-32.373]

- (pag. 165) expeditiefirma Zierts en Co;
- (pag. 171, artikel) Gebroeders mr Johan en Cornelis de Wit;
- (pag. 172) [FOTO] bakkerijtentoonstelling o.a. A. Koopmans, dr. A. van Oven;
- (advertentie) gezicht Groothoofd door Hans Hermann;
[Merwepost 15 juli 1922 nr. 11; stadsarchief Dordrecht 489-32.373]

- [FOTO] Grote Kerk (door H. van Zuilichem);
- (pag. 181) VAN EEN VOORUITSTREVENDE DORDTENAAR. Het doet weldadig aan, wanneer men in dezen tijd van malaise en narigheid weer eens iemand ontmoet, die zich niet door den druk van de huidige ongunstige omstandigheden laat ontmoedigen, maar niettegenstaande de vele moeilijkheden het initiatief tot uitbreiding van zijn zaken.
De heer M. OOSTERWIJK kocht eenigen tijd geleden het pand aan de Wijnbrug, bekend onder den naam "RUST ROEST" en vermeodelijk nog aangespoord door die pittige spreuk, werd al spoedig overgegaan tot verbouwing van het huis. De zaak aan de WIJNSTRAAT No. 111 werd te klein, dus moest ten spoedigste tot uitbreiding worden overgegaan. Onder leiding van den heer POLS, aannemer alhier, werd het nieuwe pand verbouwd en werd de groote aan de haven liggende zaal omgebouwd tot een ideaal show-room voor meubelen. Alles werd
in prettig lichte kleuren geshcilderd, groote spiegelruiten werden aangebracht aan de Wijnbrug- en Voorstraatshavenzijde, waarvoor weer mooie
gordijnen in geel-bruine tint werden opgehangen. Eigenlijk vormt de groote zaal met de daarboven liggende gaanderijen één groote etalage, hetgeen het bekijken en koopen der meubelen zeer veraangenaamt, en zeker zullen er niet velen zijn diegeen keus kunnen maken uit de groote collectie meubelen. Men vindt er stijl-meublementen als Queen Anne, Oud-Hollandsch enz enz. Voorts moderne meublementen, slaapkamermeubelen, theetafels theekasten werktafels, rooktafels, kantoomeubelen, bureaux, dressoirs, zuilen, kinderstoelen. Tot slot houdt men er nog een ruime keuze Chesterfields en fauteuils in voorraad. Het huis biedt verder, butien de kamers, die door de familie gebruikt zullen worden, vele en ruime bergplaatsen voor de meubelen. Hedenmiddag was nog niet alles voor de opening, die Zaterdagmiddag 5 uur zal
plaatsvinden, gereed, maar er werd hard gewerkt zoodat het er Zaterdag zeer zeker keurig zal utizien. Het frappeert te zien hoe met energie alles tot in de puntjes verzorgd wordt, dit te meer daar de eigenaar der zaak zijn eerste jeugd reeds achter den rug heeft. De werkplaatsen blijven gevestigd in het oude huis, dat ook als winkel gehandhaafd blijft. Hier zullen voornamelijk de goedkoopere soorten meubelen te koop zijn.
Echter zijn ook de prijzen van de betere soorten uiterst scherp gesteld, daar de exploitatie van de zaak niet berust op een groote winst-marge doch op een grooten omzet. Wij zijn er zeker van dat de zaak Zaterdag en ook voortaan veel belangstelling zal trekken, en ongetwijfeld zal de wat somebere hoek van de Wijnbrug er in het vervolg heel wat fleuriger utizien.
Wij wenschen den heer OOSTERWIJK met zijn nieuwe onderneming zeer veel succes.
- (pag. 188) P.J. de Kanter;
[Merwepost 22 juli 1922 nr. 12; stadsarchief Dordrecht 489-32.373]

- De Scheepsbouw Hier Ter Stede In de Middeleeuwen.
De belangrijke rol, die onze stad reeds in de Middeleeuwen als handelscentrum vervulde, blijkt niet alleen uit het drukke scheepvaartverkeer langs den Rijn en Maas in dien tijd, maar ook uit de zeevaart. Reeds in het midden der dertiende eeuw dreef Dordrecht handel met Hamburg, Bremen, Lubeck en tal van Oostzee-steden, o.a. Rostock, vooral in granen, en met Engeland in wol en lakens; voorts waren hout, ijze r, kalk,
steen, wijn en visch de voronaamste artikelen, die door koggen, baerdsen, hulken, hoekers, barcken en hoe de vaartuigen meer mogen heeten, werden in-en uitgevoerd. Dat de Hollandsche graven dien handel bevorderden in hun eigen belang, bewijzen de tolrechten en het recht van de zee, die hier ter stede geheven werden. Dat in verband met den handel, o.a. sedert 1299 door het beroemde Stapelrecht en later ook door het Maasrecht gesteund...etc.
- (pag. 197) [FOTO] meubelzaak M. Oosterwijk;
[Merwepost 29 juli 1922 nr. 13; stadsarchief Dordrecht 489-32.373]

- [FOTO] "de Demon" van Henry Gerald van Tussenbroek (fantastische poppen);
- (pag. 212) WINKELPRAAT: over afbeelding van Hans Hermann, lijst bij Bosman;
[Merwepost 5 aug. 1922 nr. 14; stadsarchief Dordrecht 489-32.373]

- [FOTO] Het Slot Loevestein;
- (pag. 234) [FOTO] gasontploffing Steegoversloot (schilderspatronen);
- (pag. 235) boksschool J.F. Strang;
- (pag. 236, artikel) Marie Schmitz, geb. 30-11-1883 te Haarlem;
[Merwepost 12 aug. 1922 nr. 15; stadsarchief Dordrecht 489-32.373]

- Rotterdamsche Diergaarde (foto's van: leeuwen, flamingo's);
- (pag. 245) DORDTSCHE ZOLEN door Boulanger; [FOTO] standbeeld Gebroeders de Wit;
[Merwepost 19 aug. 1922 nr. 16; stadsarchief Dordrecht 489-32.373]

- (pag. 258) foto prijsvraag / steegje evenwijdig met de Heerheijmansuisstraat vanaf de Knoopmakersgang tot de Wijngaardstraat;
- (pag. 259, groot artikel) Reinier Kennedy.
Zijn zeer groote Dordtsche populariteit dankt KENNEDY voor een goed deel aan zijn beide groote decoratieven in d ehall van ons stadhuis. Een gelukkige inval deed een ontwerp voor een decoratieve muurschildering bestemd voor den middenwand der hall, ontstaan en na inzending en keuring door eene commissie waarbij Jan VETH, jhr B.W.F. van Riemsdijk, directeur van het Rijksmuseum en Roland LARY, volgde al spoedig een definitieve opdracht tot het werk. De schets werd in Brussel gemaakt en het groote doek ook daar opgezet. Door oorlogsomstandigheden gedwongen, verliet KENNEDY Brussel. Daar treinen en verdere middelen van transport vrijwel volkomen uitgeschakeld waren moest Kennedy, het doek opgerold onder den arm en met verdere schildersinventaris, vele uren door regen en wind wandelen om de Hollandsche grens te bereiken. Daar ging het op en boerenhuifkarretje en een uurtje later met den trein naar DORDT. Toen het doek eenmaal voltooid en in de hall geplaatst was, droeg het de onverdeelde goedkeuring van de commissie weg. Het is dan ook een imposant werk. Het stelt voor een gezicht vanaf Kinderdijk in de richting van Dordrecht tijdens de St. Elisabethsvloed. In de verte komt aandrijven de beroemde wieg met baby omkringeld door zwermen meeuwen. In het blauw van de lucht doen de...etc....
Tot slot van dit kort artikel eenige biographische bijzonderheden. KENNEDY werd 16 augustus 1881 te Dordrecht geboren. Oorspronkelijk bestemd voor eht vak van decoratie-schilder werd hij door zijn vader naar de ambachtsschool gezonden. Toen hij daarna bij een patroon te Rotterdam kwam te werken, bezocht hij de avondlessen aan de Rotterdamsche academie. Op 22-jarigen leeftijd trok hij naar Brussel,
eenerzijds om geld te verdienen, anderzijds om zijn teekenstudies voort te zetten. Op deze wijze, verdienende en studeerende, doorreisde hij
Vlaanderen, de Ardennen, Noord-Frankrijk. in Parijs frappeerde het werk van Puvis de Chavannes hem zoo sterk dat het een richting gaf aan zijn werkwijze, en hoewel Kennedy's stijl geheel persoonlijk is, is toch de invloed van de Chavannes merkbaar. Tot op heden is de beroemde Franschman een ideaal voor hem gebleven. KENNEDY exposeerde met zeer veel succes in de Rotal Acadmy te Londen, en de Salon Du Printemps, Brussel, waarbij hij met zijn doek 'Zomerweelde' uitkwam. Het groote pointille-doek siert nog een wand van zijn atelier aan de GRAVENSTRAAT. De schilder is lid van Pictura en Pulchri Studio en bij exposities van deze genootschappen ziet men ook steeds
werk van hem geexposeerd. KENNEDY werkt hard en veel, en zoo mogen wij zijn hoogtepunt in de kunst met verwachting tegemoet zien. J.S. (afbeeldingen o.a.: 'Vroege Lente')
- (pag. 261) [FOTO] het gemeente badhuis aan de Gouverneurstraat (foto: Brugman);
- (pag. 261) Tegen den logementhouder W.M. de R. aan de Dubbeldamscheweg, is proces-verbaal opgemaakt wegens het doen verstrekken van sterken drank aan niet logeergasten;
- (pag. 261) In de BILDERDIJKSTRAAT ontstond een begin van brand die met emmers water gebluscht kon worden. Voor de dichtgebouwde Krispijnsche wijk is een brandspuit of slagenwagen, daar in de buurt gestationeerd, beslits noodig;
- (pag. 261) Alhier is opgericht het Eerste Dordrechtsche Harmonica-corps CRESCENDO, onder leiding van den bekenden Rotterdamschen directeur P.C. BROX;
[Merwepost 26 aug. 1922 nr. 17; stadsarchief Dordrecht 489-32.373]

- [afbeelding] "de gewonde Toreador" - P. van der Hem;
- (pag. 274) foto prijsvraag oplossing / steegje evenwijdig met de Heerheijmansuisstraat vanaf de Knoopmakersgang tot de Wijngaardstraat;
- (pag. 281) [FOTO] versiering in de Heerheijmansuisstraat (foto door P. van Donkelaar);
- (pag. 282) [FOTO] versiering in de Kromme Elleboog;
- (pag. 283) [FOTO] Abraham DUITS (1855-1922), tenorstem;
[Merwepost 2 sept. 1922 nr. 18; stadsarchief Dordrecht 489-32.373]

- tentoonstelling Preciosa Oud-Katholieke gemeente (kazuifel 1425);
- (pag. 307) foto prijsvraag / winnaars B.G. Zinkweg, Siegerswoude en J. Kloppert, Singel 274; Prijsvraag XVII Nieuwe Haven met bootjes vd brugwachter vd Lange Houtenbrug;  (foto Knoopmakersgang )
[Merwepost 9 sept. 1922 nr. 19; stadsarchief Dordrecht 489-32.373]

- Ype Wenning (geb. Leeuwarden) Park-Idylle;
- (pag. 314) [FOTO] Instituut Donders, Vlak 1;
- (pag. 315) [FOTO] korfbalclub VLUG EN LENIG (o.a. Mookhoek, P. den Hollander, Rijenga, Horsman);
[Merwepost 16 sept. 1922 nr. 20; stadsarchief Dordrecht 489-32.373]

- (pag. 322) oplossing foto prijsvraag: Knoopmakersgang tusschen Marienbornstraat en Heerheymansuisstraat;
- (pag. 330) WINKELPRAAT: Modehuis (Voorstraat 202);
[Merwepost 23 sept. 1922 nr. 21; stadsarchief Dordrecht 489-32.373]

- [FOTO] dr Kieviet de Jonge, geb. 29-9-1847;
- (pag. 341) [FOTO] Battling Siki (bokser);
- (pag. 342) UITVOERING GEWIJDE MUZIEK TE RIJSOORD.
Woensdagavond gaf Mevrouw B. MAK VAN WAAY met den heer Anton BRANDS, bariton te Rotterdam en den heer J.H. BESSELAAR, organist te Rotterdam een concert van gewijde muziek. Na het openignswoord van Ds Brouwer, waarin de ontwikkeling van het orgel besproken werd, werd op muzikale wijze het Praeludium van Bach door den organist uitgevoerd. Mevr. MAK zong het 'Jezuslied' van Eugen Hildach en het 'Ave Maria' van Schubert, dat prachtig utigevoerd werd. De zangeres mag zich wel in een bijzonder mooi geluid verheugen..etc.;
- (pag. 344) [FOTO'S] roeiwedstrijd Wantij;
- (pag. 346) [FOTO] graf op de begraafplaats van C.L. van den Broek;
- (pag. 346) onder zeer veel belangstelling had des middags 3 uur op de Algemeene Begraafplaats de onthulling plaats van het monument van wijlen ds. C.L. van den Broek. Het monument bestaat uit een groot marmeren kruis op dito voetstuk, waarop: Christiaan Leonard van den Broek, Pred. Ned. herv. gemeente, 16 mei 1859-12 Maart 1922.
Op verzoek der commissie had Ds. Torenbeek zich met de overhandiging aan de familie belast. Na het voorlezen van 1 Cor. 15 vers 42-57, richtte spreker zich tot de weduwe van ds. v.d. Broek. Spreker herdacht met smart het overlijden van zijn collega, herinnerde er aan dat het monument geheel was volgens den wensch van Mevrouw v.d. Broek; daar het was als het kruis dat steeds op de schrijftafel van den overledene stond. Nadat ds. Torenbeek het monument aan de familie had overgedragen, legde de heer Schillemans een palmtak aan den voet van het kruis, waarna namens de familie, de oudste zoon dankte voor het blijk van liefde tot zijn vader.
De aanwezigen zongen daarna Gezang 120, vers 4. De heer S. Schillemans dankte nog Mevrouw v.d. Broek voor hare medewerking, ds. Torenbeek voor het overhandigen en den architect Van der Made voor het ontwerpen van het monument. Tot slot werd nog gezongen Ps. 72, vers 11. De korte plechtigheid maakte een diepen indruk op de aanwezigen.
- (pag. 346) Het Duitsche stoomschip Roze marie Holken, geladen met hout en bestemd voor Dordrecht, strandde in de Kwaden Hoek, nabij GOEREE;
- (pag. 346) Vrijdag 22 september - Op de gehouden vergadering door de Kamer van Koophandel en Fabrieken voor Dordrecht en omstreken, vegraderd onder voorzitterschap van den heer J.A.J. JANSEN MANENSCHIJN, werd besloten het gemeentebestuur voor te stellen de Zaterdagavond-markt af te schaffen en slechts kooplieden in fruit en bloemen toestemming tot verkoop te verleenen; - (pag. 346) De nieuwe Rijkslandbouwwinterschool aan de ORANJELAAN zal Donderdag 5 october des namiddags om 3 uur officieel worden geopend;
- (pag. 346) De 31-jarige fabrieksarbeider P. DEULING, wonende Matena'spad 44, had bij het demonteeren van een machine bij de firma KUY en v.d. REE te Rotterdam, het ongeluk met de rechterhand tusschen de machine te geraken, waardoor hem de ringvinger en de pink geklemd werden. D. moest naar het ziekenhuis worden gebracht.
- (pag. 346) Door het neergooien van ijzern staven op het BLAUWPOORTSPLEIN schrok het paard van J. DE KONING, bode op RIJSOORD, waardoor het dier op hol sloeg. In de prinsenstraat werd de harddraver door den politieagent J. HORDIJK tot staan gebracht. Een pot met boter was onderweg verongelukt. Persoonlijke ongelukken kwamen niet voor;
- (pag. 346) maandag 25 sept De heer S. Crena de Iongh is benoemd tot Vice-consul van Finland voor Dordrecht;
- (pag. 346) di 26 sept - Op 18 October a.s. zal de afd Dordrecht van Patrimonium haar 40-jarig bestaan herdenken. Des avonds zal een openbare samenkomst in de Augustijnenkerk plaats vinden. Ds. SEVERIJN treedt als feestredenaar op. Op dienzelfden datum herdenkt de Chr. Jongemannenvereeniging EBEN HAEZER haar 60jarig bestaan met een bijeenkomst in de Groote Kerk. 19 Octoner wordt dan het feit feestelijk herdacht in Kunstmin.
[Merwepost 30 sept. 1922 nr. 22; stadsarchief Dordrecht 489-32.373]

- [FOTO; en uitgebreide biografie] Arnoldus Spoel, componist en zangpaedagoog, geb. 26-12-1859;
- (pag. 361) [FOTO] J.M. van Dongen en H. v.d. Wal - voetreis door Europa;
- (pag. 362) [FOTO] kegelclub HARD-GAAT-IE met oprichters N. Teeuwen, C.C. [?Christiaan Cornelis?] Arbouw, T. Ouwerkerk;
- (pag. 362) Maandagavond ruim half 12, werd het Nationale Kegelconcours, ter viering van het 30-jarig bestaan der Dordtsche Kegelclub Hard-Gaat-Ie door den voorzitter dezer vereeniging, den heer F. MERKELIJN, met een kort woord gesloten.
Hij dankte de aanwezige amateurs voor hun medewerking; memoreerde het succesvolle verloop en bedacht ook de kegeljongens, die vooral gedurende de avonduren zeer goed werk hadden verricht. Nog eenige andere sprekers...etc.;
- (pag. 364) [FOTO] Rijkslandbouwwinterschool;
[Merwepost 7 okt. 1922 nr. 23; stadsarchief Dordrecht 489-32.373]

- (pag. 374) C.J.M.V. EBEN HAEZER 1862-1922 (A.G.A. van der Made, A.J. Scheurkogel, T.H. Pols);
- (pag. 380) WINKELPRAAT: Jan Roos, C.W. Ridderhof;
[Merwepost 14 okt. 1922 nr. 24; stadsarchief Dordrecht 489-32.373]

- [FOTO] gouden schouwburg 1872-1922 (van Ollefen, Albregt);
- (pag. 387) [FOTO] Marienbornstraat (steeg Molenpoort !!!! (naast Koningshofje));
- (pag. 393) WINKELPRAAT: G. van Herwijnen;
- (pag. 395) [FOTO] Orchestvereeniging SONORITA (C.J.M.V. EBEN HAEZER);
- (pag. 395) C. Bodewitz, 25 jaar in dienst bij N.V. Lips;
- (pag. 395) Bij het afrijden van de Nieuwbrug in de richting van de WIJNSTRAAT kwam een handwagen, bestuurd door twee jongens, in aanraking met het kantoor van de firma ZADOKS, waardoor de deur van dit huis ernstig beschadigd werd;
[Merwepost 21 okt. 1922 nr. 25; stadsarchief Dordrecht 489-32.373]

- Remonstrantse kerk, Corn de Wittstraat 1897-1922;
- (pag. 402) antwoord prijsvraag Marienbornstraat (steeg Molenpoort);
- (pag. 408) [FOTO] mr. A.R. Zimmerman;
[Merwepost 28 okt. 1922 nr. 26; stadsarchief Dordrecht 489-32.373]

- (pag. 427) Maandag 30 okt - Toen de landbouwer A.B. VAN BLOKLAND door het Kromhout reed, geraakte een wiel van den wagen. Het paard sloeg daardoor op hol. Tevergeefs trachtte B. het dier te grijpen. Op den Noordendijk werd het paard door een besteller van Van Gend & loos tegengehouden. B., die een verwonding aan zijn hand had opgeloopen, werd door den heer v.d. Stigchel, lid van E.H.B.O., verbonden;
- (pag. 427) [FOTO] Het Algemeen Assurantie-kantoor onder de firma Boonen & Vriesendorp, waarvan thans eenigst firmant, de Heer J. VRIESENDORP, herdacht Nov. den dag waarop voor veertig jaren de firma door de Heeren J.J. Vriesendorp van Renesse en J.H. Boonen Hzn werd opgericht. Bovenstaand geven wij 'n afbeelding van het kantoor der firma aan de Groenmarkt.
- (pag. 427) D. BRANDT en J. VAN DE WIJGERT herdachten het feit dat zij voor 25 jaar in dienst van de N.V. Lips' Brandkasten en Slotenfabrieken traden. Op hetkantoor werd hun met een speech een gouden horloge met inscriptie aangeboden, terwijl van de zijde van het personeel bloemen en geschenken werden overhandigd;
[Merwepost 4 nov. 1922 nr. 27; stadsarchief Dordrecht 489-32.373]

- (pag. 437) [FOTO] muziekvereeniging Volharding (25 jaar);
[Merwepost 11 nov. 1922 nr. 28; stadsarchief Dordrecht 489-32.373]

- (pag. 457) SCHILDEREN. Pictura, Willy Sluiter;
- (pag. 460) [FOTO] mannenkwartet Orpheus (o.a. J. Lengton);
[Merwepost 18 nov. 1922 nr. 29; stadsarchief Dordrecht 489-32.373]

- [FOTO] Piet Versloot aan vleugel;
- (pag. 501) Dordrechtsche Studenten Club, Emiel Hullebroek;
[Merwepost 9 dec. 1922 nr. 32; stadsarchief Dordrecht 489-32.373]

- [FOTO] St. Catharijnapoort;
- (pag. 520) SCHILDEREN. Pictura, R. Kennedy 'Appelboom', Anton Pieck..etc.;
[Merwepost 16 dec. 1922 nr. 33; stadsarchief Dordrecht 489-32.373]

- Zeemonster van Werkendam;
- (pag. 557) brei- en haakwerk C.M. van Diemen;
[Merwepost 30 dec. 1922 nr. 35; stadsarchief Dordrecht 489-32.373]

- Engelenburg en omgeving / De oude Blauwpoort en kraan Roodermond. Een van de vele mooie, door sloopershanden bedorven, hoekjes van Dordrecht;
- (pag. 570) [FOTO] brand Steegoversloot 76 (mej. den Hartigh);
[Merwepost 6 jan. 1923 nr. 36; stadsarchief Dordrecht 489-32.373]

- huis familie Cuyp, Nieuwbrug (Cruys, Samson);
- (pag. 584) [FOTO] Willem Mengelberg;
- (pag. 586) [FOTO] P.E. den Hartigh, 20 jaar, redde nichtje bij brand Steegoversloot 76;
[Merwepost 13 jan. 1923 nr. 37; stadsarchief Dordrecht 489-32.373]

- Toon Dupuis;
- (pag. 603) [FOTO] Karel Marang, overleden 71 jaar;
[Merwepost 20 jan. 1923 nr. 38; stadsarchief Dordrecht 489-32.373]

- (pag. 619) [FOTO] DE GOUDEN BRUILOFT VAN HET ECHTPAAR J. SCHEEPBOUWER.
Toen wij dezer dagen vernamen dat het echtpaar J. Scheepbouwer 29 Jan. a.s. den dag hoopte te herdenken, warop het voor 50 jaar in den echt werd verbonden, waren wij bijzonder verrast. Wij hadden het krasse echtpaar werkelijk niet den hoogen leeftijd aangezien, die met zulk een feit natuurlijkerwijze gepaard gaat.....etc.;
- (pag. 620) [FOTO] Hendrik Johannes Knaap overleden, 79 jaar; hoofd der school no. 6 1877-1913;
[Merwepost 27 jan. 1923 nr. 39; stadsarchief Dordrecht 489-32.373]

- Richard van Helvoirt Pel;
- (pag. 636) [FOTO] Willem van Son, overleden, 82 1/2 jaar;
[Merwepost 3 febr. 1923 nr. 40; stadsarchief Dordrecht 489-32.373]

- Matthijs Balen Jansz, overl. 30-3-1691;
- (pag. 651) [FOTO] gasfornuis DORDRECHT;
- (pag. 652) [FOTO] P.M. Arons, 25 jaar N.S.;
- (pag. 655) [FOTO] gedicht 'aan de Merwede' door Anna SPRUIT;
[Merwepost 10 febr. 1923 nr. 41; stadsarchief Dordrecht 489-32.373]

- (pag. 665) pastoor E. Lagerweij 12 1/2 jaar jubileum;
[Merwepost 17 febr. 1923 nr. 42; stadsarchief Dordrecht 489-32.373]

- (pag. 684) Willem van der Nat, Pictura;
- (pag. 685) mondharmonica vereeniging (R.M. Zwang);
[Merwepost 24 febr. 1923 nr. 43; stadsarchief Dordrecht 489-32.373]

- [FOTO] Kunst Na Arbeid (KNA), R. Davidson, A.C. Hazenbosch, J.H.F. Roll,
G.J. Piera;
- (pag. 697) D. Stad (Simon de Wit), Voorstraat 209;
- (pag. 699) [FOTO] P.J. v.d. Dorpel + C.L. Muyen;
[Merwepost 3 maart 1923 nr. 44; stadsarchief Dordrecht 489-32.373]

- Kunst Na Arbeid (KNA), Karin Kwant-Törngren;
- (pag. 715) ds. C. Bouthoorn en A.J. Bouman, patrimonium + hotel Heibeek;
[Merwepost 10 maart 1923 nr. 45; stadsarchief Dordrecht 489-32.373]

- de Vischbrug;
- (pag. 731) UITBREIDING FIRMA OOSTERWIJK. Toen 22 Juli 1922 de heer M. Oosterwijk zijn meubelzaak verplaatste naar Wijnbrug 3 en groote etalges waren gebouwd langs Wijnbrug en Voorstraatshaven, bestond reeds bij hem het plan later ook langs de WIJNSTRAAT etalages te doen aanbrengen. Spoedig werd tot de verdere verbouwing overgegaan en thans is het pand geheel gereed gemaakt volgens het oorspronkelijke plan. De etalages - in 't geheel niet minder dan 35 M. breedte beslaande - langs 3 zijden van het pand sluiten geheel aan elkaar aan, zoodat het pand WIJNBRUG 3 een der meest opvallende winkelhuizen van onze stad werd. Beter dan ooit is nu de heer OOSTERWIJK in staat een idee van zijn geweldigen voorraad salon-, huiskamer-, heeren-, kinder- en slaapkamer-ameublementen en losse meubelen te doen vormen. Al winkelende ziet men een groote sorteering uitgestald, zoodat ment rustig keus kan maken. Hetgeen men echter niet in de etalages ziet is ongetwijfeld in den winkel aanwezig; de bediening is er zoo aangenaam dat een kijkje binnen sterk aan te raden is. Met de opening van den nieuwen vleugel werd de zaak aan de WIJNSTRAAT 111 opgeheven. De meubelmakerij werd ook naar het nieuwe huis overgebracht. Zaterdagavond wordt het nieuwe gedeelte geopend. Wij wenschen den ondernemenden eigenaar der zaak een prachtige omzet toe.
- (pag. 732) [FOTO] Adrianahof (Achterom) + Kromme Elleboog 72;
- (pag. 732) [FOTO] mej. I.M. Dicke, 55 jaar zondagsschool HANNA;
[Merwepost 17 maart 1923 nr. 46; stadsarchief Dordrecht 489-32.373]

- (pag. 744) [FOTO] mr. dr. J. Wytema;
- (pag. 749) [FOTO] duiker H. Breen (Hoogenboezem & van der Tak);
[Merwepost 24 maart 1923 nr. 47; stadsarchief Dordrecht 489-32.373]

- (pag. 759) [FOTO Toulonschelaan] HANDEL EN NIJVERHEID. Dat de A. v.d. SIJDE, eigenaar der slagerijen Prinsenstraat no. 2 en Toulonschelaan no. 78 den naam, gevestigd sedert 1893, nog steeds alle eer aandoet, bewijst o.m. bovenstaande foto. Wij waren zoo gelukkig deze vier prachtexemplaren te 'snappen', toen zij zich juist voor de etalage haalden op de Rotterdamsche Paaschtentoonstelling den 1sten prijs in de rubriek 'Varkens, het best geschikt voor slachtbank'. Wij vroegen den heer v.d. SIJDE nog, of het hem niet moeilijk geweest was, op dit zeldzame stel beslag te leggen, waarop hij antwoordde: dat dit slechts een kwestie van 'geld' was. Een goed slager, die dne naam zijner zaak hoog wil houden, vraagt in de eerste plaats naar kwaliteit en dan naar prijs, verklaarde hij nog. Velen kwamen deze mooie dieren in den stal bezichtigen, maar nog meerderen zullen hen met de Paaschdagen willen proeven. We meenen wel te mogen verklaren, dat de FIRMA V.D. SIJDE op dezen weg voortgaand, voor het leveren van 1ste kwaliteit Rund- Kalfs- en Varkensvleesch, steeds een eerste plaats zal blijven innemen onder haar collega's.
- (pag. 760) [FOTO] BELGISCHE ONDERSCHEIDINGEN.
In het midden de heer L.C. van Oldenborgh (Belgisch consul). Links de heer W.F. Steiner, rechts de heer V. Eras, Dordrecht. Daarachter, van links naar rechts, de heeren W.J. v.d. Erve en J.H. Kohler, Papendrecht, R.E.M. de Bruyn, Dordrecht, dr. S. Biegel, Gorinchem en C.J. Tenenti, Den Haag.
Vroolijk wapperde Zaterdagmiddag op het Consulaat van Belgie de rood-geel-zwarte vlag; terwijl daar beneden, in de feestelijk versierde ontvangzaal, door dne heer L.C. van Oldenborgh de uitreiking der onderscheidingen plaats had, door den koning van Belgie geschonken aan hen, die in de oorlogsjaren, in het consulair district Dordrecht, zich aan het hoofd gesteld hadden der verschillende comité's wier doel het was, de belangen der toen hier ter stede verblijfhoudende Belgen te behartigen. Met een hartelijk woord van herinnering en tevens van dank, reikte de heer Oldenborgh de onderscheidingen uit, waarop de heer Dr. S. BIEGEL, mede sprekende namens de andere leden van den aanwezige comité's, dankte voor het gesprokenen en de verleende onderscheidingen.
De mdaille van KONING ALBERT werd uitgerreikt aan de heeren Dr. S. Biegel te Gorinchem, N. Bonten te Papendrecht, R.E.M. de Bruyn te Dordrecht, Cent van Schelven te Browuershaven, V. ERAS te Dordrecht, W.J. van der Erve te Papendrecht, A.J.F. Fokker te Zierikzee, P. van der Have te Zierikzee, J.H. Kohler te PAPENDRECHT, P. de Potter te Brouwershaven, W.F. Steiner te Dordrecht en C.J. Tenenti te Den Haag en de medaille van KONINGIN ELISABETH aan de dames M. van Damme te Dordrecht en W. Lammeren te Zierikzee.
- (pag. 764) J.C. Rackwitsz;
[Merwepost 31 maart 1923 nr. 48; stadsarchief Dordrecht 489-32.373]

- [FOTO] abattoir;
- (pag. 779) tentoonstelling Pictura, Reus, Maurice Sijs, Theo Dijkwel;
- (pag. 781) [FOTO] Een zeldzaam feit: drie der wagens van den heer P.J. HUSEN [=Stek 43] thuis te treffen. Naar we vernamen was de auto zoo juist uit Amsterdam gearriveerd en moest onmiddellijk weer verder. Ook de andere wagens, geladen met een onvangrijke inboedel, die eenigen tijd in een der ruime, droge bergplaatsen opgeslagen was geweest, zouden dien dag nog naar elders vertrekken. De heer HUSEN deelde ons nog mede dat opgaaf van prijs en kosten gratis en zonder verplichting door hem verstrekt worden. De bedrijf heeft onder de 17-jarige leiding van den vakkundogen eigenaar wel een belangrijke vlucht genomen! ==> kenteken auto H-23474
- (pag. 781) [FOTO] JOHANNES LIEROP herdenkt heden 7 April, het bijzondere feit dat hij 60 jaar werkzaam is bij de firma M. en A.M. VAN DER KLOET. De 74-jarige jubilaris bezit een prachtige gezondheid en verricht zijn werk nog opgeruimd en flink.
- (pag. 781) [FOTO] Een typisch Hollandsch kiekje. Het schilderachtig molentje aan de Krommedijk.
[Merwepost 7 april 1923 nr. 49; stadsarchief Dordrecht 489-32.373]

Laatst gewijzigd: april 2008.