Aanmelden | Contact
Doorzoek de bronnen

Dordrecht: Metselaarsgilde


Bron: stadsarchief Dordrecht (Erfgoedcentrum DiEP)
Toegang: 6 (gilde)
Inventarisnummer: 660 (=op microfiche)- [15-12-1784] deken verkoren Gillis Schotel;

- [28-9-1786; folio 19] Morgenspraak gehouden voor het geheelen gild om te verkiesen die mannen van veertigen is alvoorens in geschrift voorgeleesen hoofsakelijk het volgende dat wanneer die mannen van veertige vercooren waaren men zig met voornoemde mannen van veertigen bij Recest zoude vervoegen bij de heeren Staaten van Holland en Westvriesland om van veijf tot veijf Jaaren dat Coligie van veertigen te vernieuwen hier over Rond gevraagd zijnden was met een stem de meerderheijd om het te laaten bij de letter van het ouden privilegie ging men voors over tot het nommineeren van veertig persoonen en zijn door de meerderheijd in ons gild daar toe benoemd

Jacobus Rees
Frank van der Schoor
Jan van Breda
P.r Bornwater
Jacob Bongers
Tomas het Hooft
Gillis Schootel Js.zoon
Geraard Emont
Dingeman van der Horst
Johannes Castendeijk
Gerrit van Olivier
P.J. van Steenbergen
Wm. Hordeijk
Pr. Blussee
Jan Dekker Senior
Goderridus Meuls
Pr van der Star
Heijndrik Kever
Hermanus Hering
Willem van Meeteren
J.F. Wilkens
J. van Test
Hendrik Walpot Fzoon
Fransois Bent
J. van der Bank
Fredrik van den Bergh
Jan Telders
J. Vriesendorp
Aard Kuijpers
Hendrik de Jong
Matteijs Baalen
Leendert van der Schoor
Gerrit Gregoor
M.C.As. van Nievervaard
A. de Quint
Jacob van Wageningen
Gerrit van Hoogstraten
Abram Blussee
Cs. van Riedschoten
doctor Korthals

- [7-12-1788; folio 57] gereedschappen Hermanus Boet;

KNECHTEN EN LEERJONGENS 1778-1782

DEN NAAME VAN DE KNEGS
ALS LEER JONGENS OVER DEN JAARE 1778
.

Adriaan van der Voore, twee knegs:
- Govert van Gessel
- Antonie Vingeron

Hermanus Boet, vier knegs:
- Frans Zwang
- Thomas van Eijsde
- Reijnaut Louwies
- Hannis Westervoort
drie leer Jongens:
- Reijnaut Keevers
- Flip Rosekrans
- Flip van der Velde

Cornelis Noordegraaf, Een kneg:
- Pieter Zwang

Hendrik Visser, drie Knegs:
- Jacobus verLee
- Leendert Visser
- Arij van der Linde
Een Leer Jonge:
- den naam onbekent

Pieter Kettings, 6 knegs:
- Cornelis Terwee
- Bastiaan van der Net
- Jacobus van der Net
- Leendert Smit
- Servaas Sluijters
- Pieter de Visser
Vijf Leer Jongens:
- Blasieus van der Hof
- Jan de Luer
- Aardt van Loon
- Jan van der Steen
- Roelof Mulders

Abraham van der Koogh, Een leer Jonge:
- Jacobus Oosterwijck

Arnoldus Boet, seeventien knegs:
- Jordaan van Sandelin
- Jacobus van Eijck
- Cornelis Soeteman
- Gabriel van Nassauw
- Adriaan van Nugtere
- Dirck Maijboom
- Toon Valck
- Cornelis van Ortman(?)
- Cornelis den Hollander
- Gerret Sprangers
- Lammert Diepenbrugge
- Klaas de Musterdt
- Toon Karelse
- Krijn Hijbeek
- Frans During
- Rijnier van der Endt
- Frans van Hellemont
1 leer Jonge:
- Teunus de Musterdt

Jan Loof, 5 knegs:
- Wouter Numans(?)
- Toon van Dijck
- Huijbert van Meppele
- Fredrik Snel
- Willem Driesee

Jan Smak, 10 knegs:
- Jan van der Steen
- Jan van Strij
- Jan van Lovere
- Jean Soupaut(?)
- Willem van Rijn
- Willem Meerkerck
- Cornelis de Wijs
- Joris van der Haart
- Lam Kroesbeek
- Nicolaas Soupaut(?)


+

Andries Manai, 2 knegs:
- Jacobus de Knijp(?)
- Hendrik Termeeg(?)
1 Leer Jonge
- Jan van Putte

Barent van der Vorm, 19 knegs:
- Klaas Gronthoudt
- Stoffel Maijboom
- Hendrik Leeneveldt
- Jan Maijboom
- Leendert van der Vim
- Jacobus Joppe
- Cornelis Snoek
- Willem van Efferen
- Lammert de Visser
- Nicolaas de Maij
- Joost van der Endt
- Gerret Snoek
- Jacobus de Gelder
- Jan Rijke
- Jurie van der Wal
- Abraham van der Hum
- Karel Rolijn
- Stoffel van Wingerde
- Gerret Monfoort
2 leer jongens:
- Wessel van der Leijde
- Barendt van der Wulp

Gerret van Buel, 5 knegs:
- Goris van der Hum
- Pouw Grolle
- Bastiaan Pieterman
- Pieter van Lovere
- Gerret van Buel
3 leer Jongens:
- Gerret van Efferen
- Pieter van Efferen
- Adriaan Raam

Lodewijk Loof

Mattijs van der Vorm, 4 knegs:
- Eevert Sluijters
- Jan Loof
- Pouw van der Krap
- Hendrik Sluijters
1 Leer Jonge
- Marijnus van den Abeel

Johannis van Buel

Hermanus Boet

Gerret Boet, 3 knegs:
- Frans Mulders
- Jan Moran
- Maggiel Mulders

Willem de Visser, 1 kneg:
- Leendert de Wit

Adriaan van der Vore

Jacobus Evenwel, 2 knegs:
- Frans Leuwater
- Willem van Ankere

Maggiel Boet, 3 knegs:
- Jacobus Zwang
- Jan van Volkom
- Gerret Koopman

Dirck Singels, 8 knegs:
- Jan Singels
- Hendrik Bel
- Willem Vinmans
- Frans van der Spoel
- Barendt van der Wulp
- Cornelis van der Wulp
- Willem van der Wulp
- Martinus de Pop
1 Leer jongen:
- Wessel de Rot


+

Gilles Schotel, 26 knegs:
- Jan Blom
- Maggiel Slijp
- Arie de Koning
- Jan de Koning
- Dirk van der Veer
- Jan Teijsen
- Jacob Blom
- David Schotel
- Jacobus Maijboom
- Jan Pankras
- Jacobus Altena
- Jan Sterk
- Willem de Kock
- Pieter van Efferen
- Jurie de Ruijter
- Gerret van Efferen
- Abram Smak
- Andris Blanke
- Joost Brans
- Jan Nagtegaal
- Cornelis Ligtemans
- Huijbert van Brantwijk
- Herme van der Wal
- Adriaan Lugte
- Corstiaan van der Hulst

Jan van der Hum, 3 Leerjongens:
- Willem de Kraij
- Jan Stoel
- Jacobus van Altena

Frans Kettingh

Pieter Plaiser, 1 kneg:
- Govert Berckman

Lammer Weijmans

Adriaan de Bruijn

Willem de Vries, 1 leer Jonge
- Gerret van Hijbeek

Jan Olivier, 7 knegs:
- Leendert Schel
- Frans Zang
- Frans Spoel
- Jan van der Vont
- Jan Maijboom
- Jan van Nooije
- Cornelis Lauwende

Hendrik van der Vorm

Davidt van Altena

Bastiaan Boet

Hendrik van der Koogh


+

DE NAAMEN VAN DE KNEGS
ALS LEER JONGENS OVER DEN JAREN 1779
.
Adriaan van der Vooren, twee knegs:
- Gerridt van Gessel
- Antonie Vinrom(?)

Hermanus Boet, vier knegs:
- Wijnant Lotties
- Thomas van Eijsden
- Frans Swang
- Hanes Westervoort
twee LeerJongens:
- Jonas de Roo
- Dirk van Raam

Cornelis Noordegraaf, een knegt:
- Pieter Swang

Hendrik Visser, 13 knegs:
- Jurrie de Ruijter
- Goverdt Berkman
- Jan van der Vindt
- Kobus Vernee
- Barthot van Welsenis
- Arij van Densen
- Jaap Stam
- Adriaan de Bruijn
- Jan Loof
- Kornelis Ligtemans
- Dirk Dirkse
- Jan Teijsen
- Hendrik Snoek
1 leerJong:
- Frans

Pieter Ketting, 23 knegs:
- Cornelis Terwen
- Cornelis Lawende

- Bastiaan van der Net
- Jacobus van der Net
- Adriaan van der Net
- Faas Sluijters
- Jacob Swang
- Karel Lorijn
- Leendert Huijmans
- Leendert Smits
- Gerret Movoordt
- Maniel de Witt
- Jan Smidts
- Jan van Ooijsen
- Jan Brouwers
- Jan Wijmans
- Isak den Hollander
- Lauwerens Meijjer
- Adriaan Kersel
- Jan Schol
- Leendert van der Vim(?)
- Willem Kaarsmaker
- Toon Spijkers
7 LeerJongens:
- Hendrik van Loon
- Dirk Besemer
- Leendert Besemer
- Jillis van Dalen
- Leendert Hordijk
- Dirk van Peldt
- Jan Jonas

Abram van der Koogh, 4 knegts:
- Hendrik Termoe
- Johanes Rutten
- Jan Barren
- Joseph Sirijael(?)


+

....(?), 2 leer Jonge:
- Aardt van Dijl

Arnoldus Boet, 18 knegts:
- Kees Soeteman
- Daaniel van Sandelinge
- Kees den Hollander
- Gabriel van Naassouwen
- Dirk Mijboom
- Frans van Helmondt
- Kees van Dorsmondt
- Jacobus van Eijk
- Adriaan van Nugteren
- Lum Diepenbruggen
- Toon Valk
- Geet Sprangers
- Arij van Sandelinge
- Klaas de Musterdt
- Toon Karelsen
- Jan van der Hil(?)
- Krijn Hijbeek
- Heng Schortel
2 Leerjongens:
- Wessel Roos en
- Robbert Mulders

Jan Loof.

Jan Smak, 10 knegts:
- Jan van der Steen
- Jan van Strij
- Cornelis de Wijs
- Lam Kroesbeek
- Willem van Rijn
- Willem Meerkerken
....(?)
- Jan van Lokeren
- Joris van der Haar
- Michiel
- Piet van Trijfel

Andries Mannai, 1 knegt
- Jacobus de Knijp

Barendt van den Vorm, 15 knegts:
- Lam de Visser
- Bram van der F..n(?)
- Klaas Grondthoudt
- Jaap de Gelder
- Jurrie van der Waal
- Hendrik lelieveldt
- Geet Snoek
- Willem van Efferen
- Jan Mijboom
- Stoffel Mijboom
- Geet van Efferen
- Kees Snoek
- Stoffel van Wingerden
- Jan Rijken

Zimon van der Krap, 1 leerjonge:
- Jan Panter

Gerret van Buul, 5 knegts:
- Pouw Grollee
- Bastiaan Pieterman
- Gerret van Buul
- Pieter van Lokeren

Lodewijk Loof, 9 knegts:
- Anthonie van Dijk

+

- Huijbert van Meppelen
- Willem Driessen
- Hendrik Bel
- Kobus Joppen
- Jan van der Hum
- Rijnier van der Rendt
- Abram Smak
- Fredrik Snel
2 leerjongens:
- Jan Spoel en
- Barendt van Eijsden

Matthijs van der Vorm, 3 knegts:
- Pouw van der Krap
- Hendrik de Ruijter
- Verdt Sluijters

Johanes van Buul

Hermanus Boet

Gerret Boet
, 2 knegts:
- Frans Mulders
- Jan Morang
1 leerjonge
- Piet

Willem Visser, 2 knegts:
- Jan Kelders
- Leen de Witt

Adriaan van der Vooren, 1 knegts:
- Gerdenandt de Rooij
1 leerjongen:
- Pieter Nievervaardt

Jacobus Evewel, 3 knegts:
- Willem van Ankeren
- Frans Leenwater
- Jan van Dam
Michiel Boet, 3 knegts:
- Arij van Ephenhuijsen
- Gerret Koopman
- Jan van Volkom(Valkom)
2 Leerjongen:
- Arij Vimmans
- Pieter van Dijk

Dirk Singels, 7 knegts:
- Frans Spoel
- Jan Singels
- Barendt van der Wulp
- Teeuw de Pop
- Kees van der Wulp
- Wm van Trijfel
- Wm Vimmans
2 leerjongens:
- Wessel de Rot
- Arie Verhoeven

Lammert Wijmans, 3 knegts:
- Willem de Vries
- Lauw Heijbeek
- Wouter van Isbergen

Gillis Schotel, 16 knegts:
- Jan van der Veer
- Arie van der Veer
- Freedrik van der Veer
- Jan Blom
- Jacob Blom
- Michiel Slijp
- Davidt Schotel
- Corstieaan Swam
- Jan Nagtegaal
- Joost Brants
- Pieter van Efferen
- Willem Kok

+

- Jan Pankeras
- Huijbert van Randwijk
- Pieter Koolen
- Herme van der Wandt
4 leerjongens
- Leendert van der Kaij
- Piet van der Rendt
- Jan Blom
- Jan van Efferen

Jacob.s van Altena, 2 knegts:
- Hendrik de Visser
- Jacobus Mijboom

Frans Kettin.

Pieter Plasier
.

Jan Olievier, 7 knegts:
- Frans Spoel
- Jacobus van Altena
- Jan Meijboom
- Jan Sterk
- Wouter Vimmans
- Frans Swang
- Joost van der Endt(Erdt)

Hendrik van der Vorm, -

Davidt van Altena, -

Bastieaan Boet, -

Hendrik van der Koog, -

Jan van Strij, -

+
DE NAMEN VAN DE KNEGTS EN LEER JONGENS IN JARE 1780.

Adrieaan van der Voren, 2 knegts:
- Govert van Kesselo
- Toon van Geven

Hermanus Boet, 3 knegts:
- Wijnant
- Tomas
- Hannes

Kornelis NoteGraaf, 3 knegts:
- Leen van der Ven
- Pieter Swang
- Jacob Swang

Hendricke Visse, 11 knegts:
- Nannis Stam
- Frans Swang
- Jacobus Falee(?)
- Baat van Welsenis
- Goof Berckman
- Kornelis Eiglemans(?)
- Ariejaan de Bruijn
- Jap van der Ven
- Hendricke Bel
- Dirck Rijke
- Jan Loof
1 leerjonge:
- Arie Plasier

Pieter Ketting, 8 knegts:
- Kornelis Terwe
- Basteijaan van der Net
- Jacobus van der Net
- Lam Smits
- Carel Corijn
- Faas Sluijters
- Jan van Rije
- Ariejaan van der Net
- Abraham van der Koog
1 knegt:
- Hendrik Ternooij

Arnoldus Boet, 26 knegts:
- Kees Soeteman
- Kees Hollander
- Kees van Dortman
- Gabriel van Nassouw
- Daniel van Sandelinge
- Toon Karelse
- Toon Vack
- Frans van Hellemondt
- Kees van Eijk
- Lam Diepenbrugge
- Dirck Mijboom
- Adrieijaan van Nugteren
- Jan van der Hiel
- Krijn Hijbeek
- Klaas de Mutsert
- Kobus Mijboom
- Ijsak Holander
- Kees van der Wulp
- Pieter Visser
- Geet Sprangers
- Joost van der Ent
- Leendert Plomp
- Jan Brouwer
- Manus de Wit
- Ariejaan van der Linde
- Hendricke Schortig
- Jan Loof

Jan Smak, 13 knegts:
- Jan van der Steen
- Jan van Lovere
- Kornelis de Wijs
- Joris van der Haar
- Willem van Rijn
- Maggiel Malder
- Pieter van Treijvel
- Lammert Grasbeek
- Jan Marijn
- Nicolaas Saupart
- Guliaum Arqium
- Jean is
1 leer jonge
- Jacobus Swam

Anderies Manai, 1 kneght:
- Jacobus de Knijep
1 jonge:
- Pieter Vistere

Barend van der Vorm, 22 kneghts:
- Jaap de Gelder
- Sijmen van der Krap
- Kees Snoeke
- Jan Rijken
- Johannes van der Net
- Bram Smak
- Lammert de Visser
- Arie Romijn
- Geet van Effere
- Stoffel Mijboom
- Jurrie van der Wal
- Arie van Sandelinge
- Kobus Joppe
- Abraham van der Hum
- Geet Snoek
- Rijnier van der Ent
- Hendrick Lelieveldt
- Stoffel van Wingerde
- Klaas Grondthoudt
- Frans During
- Jan Mijboom
- Willem van Effere
2 leerJongens:
- Joop van Gele
- Gijsbert Rietveldt

Geerid van Buel, 4 knegts:
- Goris van der Hum
- Pouw Grolle
- Bastijaan Pieterman
- Geerid van Buel


+

Lodewijk Loof, 5 kneghs:
- Frederick Kiel
- Toon van Dijk
- Huijbert van Meppele
- Willem Driese
- Jan van der Hum
1 leerjonge
- Sam de Lie(?)

Matthijs van der Vorm, 3 knegs:
- Pouw van der Krap
- Hendrick de Ruijter
- Johannis van Buel

Hermanus Boet, 2 knegts:
- Willem Kok
- Jan van Dam

Geerid Boet, 3 kneghs:
- Hermanis Boet, voor eens
- Frans Mulders
- Hans Nitte(?)

Visser, -

Adrieijaan van der Vore, -

Jacobus Evenwel, 3 kneghs:
- Leendert de Wit
- Willem van Ankere
- Frans Lewater

Magiel Boet, 6 kneghs:
- Geerid Koopman
- Geerid Monfoort
- Kees Lawende
- Arie Epenhuijse
- Leen van der Steen
- Jan
- Willem Pluijm
Jongens 4:
- Jacobus Perck(?)
- Jacobus Hijbeek
- Jan Kerckpoorte(?)
- Hermanis

Lammert Wijmans, 6 kneghs:
- Willem de Vries
- Laurens Hijbeek
- Jan van Volkom
- Dirck Marel
- Jan Sterck
- Dirck Bijkerke
1 Jonge
- Aalbert van Randwijk

Dirck Singels, 2 kneghs:
- Jan Singels
- Willem Vimmans(?)
Gillis Schotel, 21 kneghs:
- Jan van der Veer
- Freederik van der Veer
- Arie van der Veer
- Maggiel Slijp
- David Schotel
- Pieter van Efferen
- Joost Brant
- Jan Nagtegaal
- Frans van Driesen(?)
- Hermen van der Wal
- Korstijaan Swam
- Jan Pankeras
- Leendert Hijmans
- Jacob Blom
- Pieter Kool
- Jan Tijde
- Huijbert van Wijk
- Teunis de Bont
- Geerid Nieuwenhuijse
- Johannes Godel
- Jan Smits
1 leerjonge:
- Kornelis van Drongele

Jacob van Mena, 2 kneghs:
- Jan Kelders
- Jurrie de Ruijter
1 leerjonge
- Frans van Geluk

Frans Kettings, -

Pieter Plasier, -

Jan Mainai, 7 kneghs:
- Jan Mijboom
- Woudt Vimmans
- Jacobus van Altena
- Aart Sluijters
- Frans Swang
- Frans Spoel
- Hendrick Snoek

Hendrik van der Vorm, -

David van Altena
, -

Basteijaan Boet
, -

Hendrick van der Koog
, -

Jan van Streijijen [Strij], -

+
DE NAAME VAN KNEGS EN LEERJONGENS VAN JAAR 1781.

Ad van der Voor, 2 knegs:
- Gerrit van Gessel
- en Toon Vingerrom

Hermanus Boet, 3 knegs:
- Toomas van Oijde
- Hans Westervoort
- Weijnnant Keevers

Hendrik Visser, 10 knegs:
- Jan van der Vim
- Frans Swang
- Koos Verlee
- Ariejaan de Bruijn
- Jaep Stam
- Kees Ligtemans
- Hendrik Bel
- Jan Loof
- Jan Smit
- Hendrik Grondthout

Pieter Ketting, 14 knegs:
- Cornelis ter Wee
- Basteijaen van der Net
- Johannes van der Net
- Adrijaen van der Net
- Klaes de Muster
- Vaes Sluijters
- Jan van Ooije
- Leendert Smit
- Leendert Hermans
- Jan Smok
- Goovert Berkmans
- Ari van der Linde
- Toon Speijkers
- burger Valk
Leerjongens 5:
- Pieter Bakker
- Cornelis van Vugt
- Huijber van der Linde
- Bastiaen Beesemer
- Jakob Schootel

Abraham van der Koog, 1 kneg:
- Gerrit Bos
Arnoldus Boet, 30 knegs:
- Vrans van Hellemont
- Gabereel van Nassouwe
- Koobus van Eijk
- Kees Soeteman
- Kreijn Heijbeek
- Lammer Kroesbeek
- Piet de Stoelewat
- Koobus Meijboom
- Dirk Meijboom
- Geet Monvoort
- Maanesiel de Snit(?)
- Jaep de Gelder
- Geet Sprangers
- Kees van Dordtmondt
- Kees den Hollander
- Daen van Sandelinge
- Ari van der Net
- Adriejaen van der Linde
- Jan van der Hil
- Leendert Plomp
- Koobus Joppe
- Toon Kaarelse
- Toon de Bondt
- Adrijaen van der Net
- Joost de Bondt
- Heijn Scherrebier
- Vrans Duering
- Ari van Drissele
- Ari Joppe
- Jaarde Bredanaer
Leerjongens 2:
-- Pieter de Groot
- Jan der Boet

Jan Smak, 8 knegs:
- Jan van der Steen
- Joor van der Haar
- Lammer Kras Beek
- Willem van Rijn
- Jan Morang
- Jan van Loovere
- Cornelis de Weijs
- Pieter van Treijfele

+

Baarent van der Vorm, 25 kn:
- Willem van Efvere
- Geerit van Efvere
- Stofvel Meijboom
- Jan Meijboom
- Henderik Leliveld
- Kees Snok
- Geet Snok
- Jan Reijke
- Arie van Sandeling
- Jurrie van der Wal
- Caarel Loovren
- Jaep de Gelder
- Kees van der Wulp
- Klaas Grondhoudt
- Lammert Diensser
- Willem van Lauwende
- Seijme van der Krap
- Jan van der Net
- Stofvel van Wingerde
- Vrans Lawette(?)
- Joost van der Net
- Huijbert van Meppele
- Jan de Visser

Gerrit van Buel, 4 knegs:
- Jooris van der Haar(?)
- Pou Grolle
- Bastejaen Pieterman
- Jacob van Buel

Mateijs van der Vorm, 2 knegs
- Pou van der Krap
- Henderik de Ruijter

Loodeweijk Loof, 3 knegs:
- Antoon van Deijk
- Willus de Vries
- Vreederik Snel

Johannes van Buel, -

Hermanus Boet, 2 knegs:
- Willus Kop
- Geerit Hoefnagel
Gerrit Boet, 2 knegs:
- Vrans Mulder
- Magiel Mulder
en 1 leerjongen
- Willem Visser

Adrieijan van der Voor Junior, 1 kneg
- Pieter Niewervart

Jakoobus Evewel, 1 kneg
-Willem van Akkere

Magiel Boet, 5 knegs:
- Geerit Siepman
- Kas van Lauwende
- Willem Pluijm
- Leendert van der Steen
- Jan Nieveer
leerjongens 2:
- Magiel van den Bende
- Henderik van der Knoet

Lammer Weijmans 4 knegs:
- Willum de Vries
- Lauwerens Heijbeek
- Jan van Vollkom
- Toon van Ooije
leerjongen 1:
- Geerit Wor

Dirk Singels, 2 knegs:
- Willum Vimmans
- Jan Singels

+

Gillis Schootel, 22 kneghs:
- Magiel Sliep
- Jan van Kavas(?)
- Arie van der Veer
- Jan van der Veer
- Frederik van der Veer
- Henderik Meijboom
- Jan Nagtegaal
- Dirk Dirkse
- Johannes van der Net
- Henderik van der Wand
- Huijbert van Randweijk
- Corstiijaan Swam
- Jakob Blom
- Joost Brans
- David Schootel
- Pieter van Nefven(?)
- Pieter Cool
- Vrans van Dusse
- Jan van der Hum
- Kristiijaan van der Wert
- Abraham Smak
- Johannes van Eeselinge(?)
Leerjongens 1:
- Geerit Grontout

Jakoobus van Altona, 2 knegs:
- Jan Kelder
- Jakoobus van Altena

Vrans Ketting, -

Pieter Plasier, -
Jan Olievier, 7 knegs:
- Jan Meijboom
- Vrans Spoel
- Vrans Swang
- Wouter Vimmans
- Jan Sterk
- C..(?) Sluijter
- Geet Snok

Hendrik van der Vorm

David van Altena

Bastejaen Boet

Hendrik van der Koog.

Jan van Strij, 2 knegs
- Vriederik Leustte
- Nicolaes Seepart

+
NAME VAN DE KNEGS EN LEERJONGENS VAN DEN JAARE 1782.

Adriejaan van der Voorn, 2 Knegs:
- Govert van Gessel
- Toon Vingerom

Hermanis Boet, 3 knegs:
- Weijnant Lowies
- Toon van Eisjden
- Hannis Kroes

Kornelis Noortgraaff, 1 Knegt:
- Pieter Swang

Cornelis Weijmans, -

Hendrik Visser, 6 Knegs:
- JuerieJaan de Bruijn
- Frans Swank
- Kobus Verlee
- Hendrik Gronthout
- Hendrik Bel
- Jaap Stam

Pieter Kettings, 8 knegs, 1 Leerjongen:
- BastieJaan van der Net
- Jacobus van der Net
- Lam Smits
- Jan van Nooijje
- Frank Sluijters
- Klaas de Mutsert
- Kornelis Terwen
- Leendert van der Vin
Leerjongen
- Arie van Pelt

Abram van der Koog, 1 Knegt:
- Janv an Eijk

Aarnoldus Boet, 27 Knegs:
- Gabriel van Nassouwe
- Frans van Hellemont
- Kees Soetemans
- Kees van Dordtmont
- Koop van Eijk
- Geet Sprangers
- Dirk Meijboom
- Koop Meijboom
- Krijn Heijbeek
- Kees den Hollander
- Jordaan van Sandelinge
- Isak den Hollander
- Toon Karelse
- Toon Falck
- Pieter Driese
- Geet Monfoort
- Hendrik Sorstelse
- ArieJaan van der Linden

+

- Arie Lamme
- Wessel Roos
- Jan van den Hil
- Jaap de Gelder
- Leen Plomp
- Pieter Visser
- Jan Smits
- Toon de Bont

Jan Smak, 9 Knegs:
- Jan van der Steen
- Cornelis de Wijs
- Lammer Kroesbeek
- Willem van Rhijn
- Pieter van Trijffel
- Jan van Loveren
- Jan Morang
- David van Gog
- Jan Heklar(?)

Andries Monnai, 1 Knegt:
- Machiel Mulder

Barent van der Vorm, 2 Knegs:
- Jan Meijboom
- Geet van Efferen
- Jaap de Gelder
- Stoffel Meijboom
- Willem van Efferen
- Willem de Vries
- Klaas Gronthout
- Juerie van de Wall
- Kees Snoek
- Geet Snoek
- Frans Lewater
- Huijbert van Mep[pelen
- Arie van Sandeling
- Jan Reijke
- Joost van der Ent
- Stoffel van Wingerde
- Seijme van der Krap
- Abram van der Hum
- Lammert de Visser
- Henderik Lelievelt

Gerrit van Buelen, 7 Knegs, 2 Leerjongens:
- Goris van der Hum
- Bastiejan Pieterman
- Gerrit van Buel
- Pieter van Efferen
- Gerrit van Efferen
- Cornelis de Koning
- Poulus Grollee
Leerjongens
- Machiel van den Bende
- Willem Driesen

Lodewijk Loof, 4 Knegs:
- Willem Driesen
- Anthonie van Dijk
- Fredrik Snoei
- Jan Loof

+

Mattijs van der Vorm, 4 Knegs:
- Jan van der Krap
- Karel Rolijn
- Leendert de Witt
- Jan van der Hum

Johannus van Buel, -

Hermanis Boet, 1 Knegt
- Pieter de Hem

Gerrit Boet, 3 Knegs 1 Leerjonge
- Frans Mulder
- Jacobus de Knijp
LeerJonge
- Huijbert HerriClis
- Hendrik Termoeij

Willem Visser, -

Adriejaan van der Voorn Juenior, 1 knegt, 1 Leerjonge
- Pieter Nieuwervaart
Leerjonge
- Pieter Knierum

JaCobus Evenwel, 2 Knegs:
- Willem van Ankeren
- Arie van der Linden
Leerjonge
- JaCob van der linden
Machiel Boet, 1 Knegs:
- Gerrit Koopman

Lammert Weijmans, 5 Knegs:
- Willem de Vries
- Lauwerens Heijbeek
- Jan van Volkom
- Toon van Nooijje
- Gerrit Hoevenagel

Dirk Singels, 11 Knegs 1 Leerjonge:
- Jan Singels
- Willem Fimmans
- Jacobus Swank
- Leen van der Steen
- Govert Berkmans
- Willem Lauwende
- Leendert van der Kaa
- Kees van der Wulp
- Lammert Diepenbrugge
- Jil den Braber
- Jacobus Joppe

Gillis Schotel, 30 Knegs, 2 Leerjongens
- David Schotel
- Jan Pankras
- Machiel Slijp
- Pieter Kool
- Jan Nagtegaal

+

- Jacob Blom
- Herme van der Want
- Huijbert van Rantwijk
- Pieter van Efferen
- Joost Brans
- Frank van der Veer
- Abram Smak
- Hendrik Meijboom
- Cornelis Ligtmans
- Leendert Luijmans
- Jan Luijten
- Pieter van der Net
- Jan Teijsen
- Arie van der Veer
- Jan van der Veer
- Johannis van der Net
- Frans van Deurse
- Pieter van Deurse
- Arien van Deurse
- Korstiejaan Horsman
- Adriejanis Holst
- Gerrit van der Net
- Gerrit Nieuwenhuijsen
- Isak van Beveren
- Klaas de Meij: is vrij
Leerjongens
- Jan den Heerring
- Arie de Bont
Jacobus van Altena, 2 knegs 1 leerjonge
- Jacobus van Altena
- Jan Kelder
Leerjonge
- Jan Blom

Frans Kettings, -

Pieter Plasier, -

Jan Olievier, 6 Knegs, 1 Leerjonge
- Evert Sluijters
- Frans Swank
- Jan Meijboom
- Frans Spoel
- Wouter Vimmans
- Henderik de Ruijter
- Jan Sterk
- Reijmer van der Ent
1 Leerjonge:
- Jan de Hen

Henderik van der Vorm, -

David van Altena, -

Bastiejaan Boet, -

Henderik van der Koog, -

Jan van Streij, 2 Knegs
- Joris van der Haar
- Fredrik Leuwe

+
NAAME VAN DE KNEGS EN LEER JONGENS VAN HET JAAR 1783.

Adr: van der Voore, 2 knegs
- Goof van Gestel
- Antoon Vingerom

Hermanes Boet, 2 knegs:
- Wijnant Lowies
- Hannes

Cornels Nootegraaf, -

Hendrik Visser, 4 knegs 1 Jonge
- Frans Swang
- Heng Bel
- Jacob Swang
- Piet Swang
- Kees Leen heertis

Pieter Plesier, 5 knegs:
- Klaas de Mij
- Tomes van IJsde
- Adriaan de Brijn
- Koos Verlee
- Kees Goethart

Pieter Ketting, 8 knegs 4 Jongens:
- Kornelis Terwe
- Bastiejaan van der Net
- Jan van der Net
- Jan van Ooije
- Klaas ...(?)
- Leen van der Vin
- Jan Stiggel
- Hend Mijboom
Leerjongens:
- Jan Waart
- Jan Smitkam
- Geve Pa..?
- Levien Keukelaer

Abram van der Koog, een Jonge:
- Marijns Eijmont(?)
Arnoldes Boet, 26 knegs
- Gabriel van Nasouwe
- Frans van Hellemont
- Kees Zoeteman
- Danil van Zandelinge
- Kees van Dortman
- Kees den Hollander
- Koos van IJk
- Dirk Mijboom
- Toon Valk
- Toon Kaarelse
- Krijn Hijbeet
- Geet Sprangers
- IJsak den Hollander
- Geet Omfoort
- Jan van der Hil
- Aari Lamme
- Adriaan van der Linde
- Leen van der Steen
- Leen Plomp
- Piet de Visser
- Wim Pluijm
- Wim van Lawende
- Gerrit van der Net
- Lijn Schortel
- Beer Valk
- Gerrit

Jan Smak, 6 knegs
- Jan van der Steen
- Jan van Lovre
- Jan Morang
- Jan van IJk
- Jan van der Haar
- Cornelis de Wijs
- Davit van ??
- Fredrik ??

Andries Manai, 1 knegt
- Magiel Mulder

Laatst gewijzigd: mei 2009.