Aanmelden | Contact
Doorzoek de bronnen

Dordrecht: index monsterrollen 1820-1835


Bron: stadsarchief Dordrecht (erfgoedcentrum DiEP)
Toegang: 12 Waterschout te Dordrecht
Inventarisnummer: 3 (1820-1826), 4 (1827-1831), 5 (1832-1835)

(Deze monsterrollen zijn gefotografeerd door P. van Heck)


index monsterrollen 1820-1835

Monsterrol Nr: Datum: Naam schip: Naam Kapitein: Reis naar: Foto Nrs. Bemanning:
MRD 001 1820-08-30 Onverwagt Loper, Nicolaas de Londen SAD 001 - SAD 002 2
MRD 002 1820-09-05 Vouw Griettie Hansen, H. Bergen in Noorwegen SAD 003 - SAD 004 4
MRD 003 1820-09-23 Zwaan Seel, Torgier S. Bergen in Noorwegen SAD 005 - SAD 006 7
MRD 004 1820-10-14 Geertruida Biste, Hendrik Anton Den Bogt van Frankrijk SAD 007 - SAD 008 5
MRD 005 1820-10-28 Floris Ockkis, S.S. Dipt Fort SAD 009 - SAD 010 5
MRD 006 1820-11-06 Jufvrouw Johanna Jeltes, Herman Cette SAD 011 - SAD 012 5
MRD 007 1820-11-09 Jonge Marta Bol, E. Naronnes SAD 013 - SAD 014 4
MRD 008 1820-11-09 Vrouw Neeltie Jong, J.E. de Avontuur om de west SAD 015 - SAD 016 8
MRD 009 1820-12-15 Resolution Stroobuur, J. Lissabon SAD 017 - SAD 018 5
MRD 010 1820-12-20 Minerva Robijn, D.G. Op Avontuur SAD 019 - SAD 020 7
MRD 011 1821-01-31 …… Breggje Valk, H. van der Newry SAD 021 - SAD 022 7
MRD 012 1821-02-03 Zelde Rust Gorter, F.P. Bergen in Noorwegen SAD 023 - SAD -24 4
MRD 013 1821-02-09 Goede Verwagting Hansen, Roelof Bergen in Noorwegen SAD 025 - SAD 026 3
MRD 014 1821-02-14 Cristina en Titia Potjer, Aldert Andries Plymouth SAD 027 - SAD 028 5
MRD 015 1821-03-07 Goede Verwagting Schuring, J.J. Lissabon SAD 029 - SAD 030 4
MRD 016 1821-03-09 Vrouw Petronella Muller, N. Bergen in Noorwegen SAD 031 - SAD 032 7
MRD 017 1821-04-25 Drie Gebroeders Kijer, J.P. Den Bogt van Frankrijk SAD 033 - SAD 034 4
MRD 018 1821-05-08 Maria Hazewinkel, J.H. Archangel SAD 035 - SAD 036 11
MRD 019 1821-05-12 Vrouw Annegena Boon, Jan Jans Oostzee op avontuur SAD 037 - SAD 038 3
MRD 020 1821-08-24 Hersteller van Dordrecht Velthuijs, R.H. Oostzee  SAD 039 - SAD 040 9
MRD 021 1821-09-01 Goede Verwagting van Amsterdam Hansse, R. Bergen in Noorwegen SAD 041 - SAD 042 3
MRD 022 1821-09-05 Hoop Jonker, E.G. Brest SAD 043 - SAD 044 5
MRD 023 1821-09-11 Jonge Marta Bol, E.B. Boulogne SAD 045 - SAD 046 3
MRD 024 1821-09-12 Harmonie Wijgert, Bartelt J. Brest SAD 047 - SAD 048 7
MRD 025 1821-09-15 Banschu Jongh, J. de Op Avontuur SAD 049 - SAD 051 40
MRD 026 1821-09-22 Juffrouw Magdalena Clara Jongh, H.P. de Brest SAD 051 - SAD 052 6
MRD 027 1821-10-03 Zeelust Wieringa, G.A. Brest SAD 053 - SAD 054 5
MRD 028 1821-10-16 Drie Gebroeders Keyzer, J.J. Op Avontuur SAD 055 - SAD 056 4
MRD 029 1821-11-24 Resolution Stroobuur, J. Lissabon SAD 057 - SAD 058 4
MRD 030 1821-12-13 Hopende Visscher Mason, Gijsbregt Newry in Ierland SAD 059 - SAD 060 7
MRD 031 1822-01-23 Volharding Backer, L. Liverpool SAD 061 - SAD 062 6
MRD 032 1822-03-02 Margaretha Laurentia Kortrijk, Jacob J. Brest SAD 063 - SAD 064 7
MRD 033 1822-03-18 Vrouw Christina Kreduter, Hendrik Jans Brest SAD 065 - SAD 066 3
MRD 034 1822-04-09 Maria Sikkes, J. Liverpool SAD 067 - SAD 068 6
MRD 035 1822-04-18 Jonge Willem Strating, J. Op Avontuur SAD 069 - SAD 070 8
MRD 036 1822-05-08 Waakzaamheid Luurs, G.H. Liverpool SAD 071 - SAD 072 5
MRD 037 1822-05-09 Vrouw Elisabeth Jaski, J.H. Bergen in Noorwegen SAD 073 - SAD 074 3
MRD 038 1822-05-11 Hoop Dijkhuis, H.R. Rochefort SAD 075 - SAD 076 5
MRD 039 1822-05-14 Goede Verwagting Hansen, Roelof Bergen in Noorwegen SAD 077 - SAD 078 3
MRD 040 1822-05-24 Hoop Tonkes, E.G. Brest SAD 079 - SAD 080 5
MRD 041 1822-06-10 Agt Gebroeders (onder Hannoversche vlag) Middendorp, Frans Brest SAD 081 - SAD 082 6
MRD 042 1822-06-11 Clamor Georg Mittendorf, Arend Brest SAD 083 - SAD 084 8
MRD 043 1822-08-10 Goede Verwagting Stoffels, B.S. Cherbourg SAD 085 - SAD 086 6
MRD 044 1822-08-12 Goede Verwagting Meijde, Arie van der Cherbourg SAD 087 - SAD 088 8
MRD 045 1822-08-16 Jonge Hylke Tromp van Woudsend Willems, Willem Liverpool SAD 089 - SAD 090 8
MRD 046 1822-08-24 Goede Verwagting Hansen, Roelof Bergen in Noorwegen SAD 091 - SAD 092 3
MRD 047 1822-08-28                     - SAD 093 6
MRD 048 1822-09-14 Feniks van Veendam Curdan, Johannes S. Cherbourg SAD 094 - SAD 095 5
MRD 049 1822-09-24 Resolution Stroobuur, J. Lissabon SAD 096 - SAD 097 4
MRD 050 1822-09-24 Hoop Schut, K.S. Lissabon SAD 098 - SAD 099 3
MRD 051 1822-09-28 Zuster Alberdina Boer, H.E. de Op Avontuur SAD 100 - SAD 101 3
MRD 052 1822-10-05 Goede Verwagting Hansen, R. Bergen in Noorwegen SAD 102 - SAD 103 3
MRD 053 1822-11-16 Limmer (of Lemmer) Pannes, Johan Engeland SAD 104 - SAD 105 5
MRD 054 1822-11-25 Petronella Muller, N. Ierland SAD 106 - SAD 107 7
MRD 055 1823-03-10 Vrouw Annegina Spelde, S.H. Newry SAD 108 - SAD 109 4
MRD 056 1823-03-12 Vrouw Margrita Wever, Jacob Jans Op Avontuur SAD 110 - SAD 111 3
MRD 057 1823-03-15 Hoop Dijkhuijs, H.K. Liverpool SAD 112 - SAD 113 5
MRD 058 1823-03-19 Hersteld Holland Wijk, Jan A. van Op Avontuur SAD 114 - SAD 115 4
MRD 059 1823-03-19 Juffer Eend Haverbult, B.J. Liverpool SAD 116 - SAD 117 5
MRD 060 1823-05-13 Jonge Antje Prins, Hendrik J. Bergen in Noorwegen SAD 118 - SAD 119 3
MRD 061 1823-03-20 Vrouw Hanna Bruijn, H.J. ten Rouaan in Frankrijk SAD 120 - SAD 121 3
MRD 062 1823-06-02 Twee Gebroeders Smit, G.B. Op Avontuur SAD 122 - SAD 123 4
MRD 063 1823-06-25 Maria Hazewinkel, J.H. Op Avontuur SAD 124 - SAD 125 11
MRD 064 1823-06-25 Jufvrouw Hendrika Scholtens, H.H. Op Avontuur SAD 126 - SAD 127 5
MRD 065 1823-06-24 Goede Verwagting Feijn, Jacob Harms Brest SAD 128 - SAD 129 4
MRD 066 1823-07-02 Jonge Antje Prins, Hendrik J. Bergen in Noorwegen SAD 130 - SAD 131 3
MRD 067 1823-07-05 Lemmer Tammes, Joh. Liverpool SAD 132 - SAD 133 6
MRD 068 1823-07-08 Eendragt Padje, K.W. Engeland SAD 134 - SAD 135 4
MRD 069 1823-07-14 Petronella Muller, N. Bergen in Noorwegen SAD 136 - SAD 137 8
MRD 070 1823-08-11 Maria Sikkes, J. Liverpool SAD 138 - SAD 139 6
MRD 071 1823-08-13 Jonge Hylke Tromp  Willems, W Liverpool SAD 140 - SAD 141 7
MRD 072 1823-08-20 Hendrika Martens, H.G. Brest SAD 142 - SAD 143 6
MRD 073 1823-09-06 Vrouw Adriana Mulder, L.H. Bergen in Noorwegen SAD 144 - SAD 145 4
MRD 074 1823-09-11 Hersteller  Velthuijs, R.H. Op Avontuur SAD 146 - SAD 147 9
MRD 075 1823-09-13 Vrouw Petronella Grooth, H.K. de Bergen in Noorwegen SAD 148 - SAD 149 4
MRD 076 1823-09-30 Nieuwe Onderneming Domeni, Klaas Lucas Brest SAD 150 - SAD 151 7
MRD 077 1823-10-13 Vrouw Petronella Muller, N. Lissabon SAD 152 - SAD 153 6
MRD 078 1823-10-20 Juffer Janette Limburgh, Jan H. Brest SAD 154 - SAD 155 6
MRD 079 1823-10-24 Maria Hazewinkel, J.H. Op Avontuur SAD 156 - SAD 158 12
MRD 080 1823-11-03 Vrouw Annegina Potjewijd, Jan K. Newry SAD 158 - SAD 159 4
MRD 081 1823-11-18 Resolution Stroobuur, J. Lissabon SAD 160 - SAD 161 5
MRD 082 1823-11-25 Cornelia Sipkes, Pieter Batavia SAD 162 - SAD 167 31
MRD 083 1823-12-06 Drie Gebroeders Meijer, J.J. Portsmouth SAD 168 - SAD 169 4
MRD 084 1823-12-20 Goede Verwagting Stoffels, B.S. Lissabon SAD 170 - SAD 171 6
MRD 085 1824-01-16 Eendragt Padje, K.W. Portsmouth SAD 172 - SAD 173 4
MRD 086 1824-01-23 Vrouw Petronella Grooth, H.K. de Bergen in Noorwegen SAD 174 - SAD 175 4
MRD 087 1824-01-31 Maria Sikkes, J. Liverpool SAD 176 - SAD 177 6
MRD 088 1824-02-05 Vlijt Vries, L.L. de Newry SAD 178 - SAD 179 7
MRD 089 1824-02-11 Drie Vrienden Kate, E.P. ten Engeland SAD 180 - SAD 181 3
MRD 090 1824-02-13 Wilhelmina Laurentina Zwart, Jacob J. Liverpool SAD 182 - SAD 183 4
MRD 091 1824-02-15 Leonardus Noort, J. Liverpool SAD 184 - SAD 185 5
MRD 092 1824-02-19 Fortuna Roderkerk, D. Liverpool SAD 186 - SAD 187 7
MRD 093 1824-02-20 Anna Paulowna Pothoff, H. Belfast SAD 188 - SAD 189 5
MRD 094 1824-02-22 Frouw Margaretha Pijbert, Geert Blehne in Engeland SAD 190 - SAD 191 3
MRD 095 1824-03-10 Aleida Poldringh, Okke Jans Liverpool SAD 192 - SAD 193 7
MRD 096 1824-04-09 Vrouw Wibbiena Kuiper, J.A. Liverpool SAD 194 - SAD 195 4
MRD 097 1824-04-20 Vrouw Petronella Leeuwrik, Wouter Lissabon SAD 196 - SAD 197 7
MRD 098 1824-05-06 Resolution Parrel, Klaas Bergen in Noorwegen SAD 198 - SAD 199 5
MRD 099 1824-05-11 Vrouw Alida Sivers, Tijmen Rochelle in Frankrijk SAD 200 - SAD 201 3
MRD 100 1824-05-22 Maria Sikkes, J. Liverpool SAD 202 - SAD 203 6
MRD 101 1824-06-04 Vrouw Engelina Groot, L.H. de Oberon SAD 204 - SAD 205 4
MRD 102 1824-06-19 Nepthunus Jonge, H.T. de Drontheim SAD 206 - SAD 207 3
MRD 103 1824-07-07 Maria Josina Muntendam, P.J. Bergen in Noorwegen SAD 208 - SAD 209 4
MRD 104 1824-07-13 Juffer Akke Jelters, Meindert Hull SAD 210 - SAD 211 5
MRD 105 1824-07-15 Vrouw Geeltje Koe, H.M. de Brest SAD 212 - SAD 213 6
MRD 106 1824-08-17 Vlijt Vries, L.L. de Op Avontuur SAD 214 - SAD 215 5
MRD 107 1824-09-04 Blucher von Wahlstedt Fischer, O.T. Bergen in Noorwegen SAD 216 - SAD 217 4
MRD 108 1824-09-12 Vogeltje Lucas, D. Yarmouth SAD 218 - SAD 219 2
MRD 109 1824-11-03 Juffer Akke Jelters, Meindert Brest SAD 220 - SAD 221 6
MRD 110 1824-11-09 Resolution Parrel, Klaas Lissabon SAD 222 - SAD 223 5
MRD 111 1824-11-17 Blucher von Wahlstedt Fischer, O.T. Lissabon SAD 224 - SAD 225 5
MRD 112 1824-11-27 Goede Hoop Hansen, Matthijs Brest SAD 226 - SAD 227 7
MRD 113 1824-12-01 Vrouw Petronella Leeuwrik, Wouter Liverpool SAD 228 - SAD 229 7
MRD 114 1824-12-17 Vrouw Neeltje Stroobuur, J. Lissabon SAD 230 - SAD 231 5
MRD 115 1824-12-20 Clasina en Dirkje Schilperoort, Cornelis Brest SAD 232 - SAD 233 8
MRD 116 1825-01-30 Vlijt Vries, L.L. de Belfast SAD 234 - SAD 235 6
MRD 117 1825-02-15 Nepthunus Jonge, H.E. de Liverpool SAD 236 - SAD 237 4
MRD 118 1825-02-16 Vrouw Anna Jonker, Harm Jans Liverpool SAD 238 - SAD 239 4
MRD 119 1825-02-19 Vrouw Zwaantje Kortrijk, Jan, J. Plymouth SAD 240 - SAD 241 6
MRD 120 1825-02-22 Jantina Grimminga, Hendrik Roelofs Liverpool SAD 242 - SAD 243 4
MRD 121 1825-02-23 Trekvogel Muller, N. Newry SAD 244 - SAD 245 7
MRD 122 1825-02-26 Vrouw Femmegina Braam, A.K. Londen SAD 246 - SAD 247 4
MRD 123 1825-02-27 Maria Sikkes, J. Liverpool SAD 248 - SAD 249 7
MRD 124 1825-02-28 Nepthunus Swart, E.J. Op Avontuur SAD 250 - SAD 251 14
MRD 125 1825-03-04 Volharding Theunis, Laurens Newry SAD 252 - SAD 253 5
MRD 126 1825-03-06 Herstelde Bruins, C.H. Hull SAD 254 - SAD 255 2
MRD 127 1825-03-08 Jonge Schreuder Schreuder, C.H. Liverpool SAD 256 - SAD 257 4
MRD 128 1825-03-12 Leonardus Noort, J. Liverpool SAD 258 - SAD 259 5
MRD 129 1825-03-17 Goede Verwagting Stoffels, B.S. Liverpool SAD 260 - SAD 261 6
MRD 130 1825-03-18 Vriendschap Sterenborg, J.H. Memel SAD 262 - SAD 263 3
MRD 131 1825-03-19 Maria Adolphina Haverbult, J.H. Liverpool SAD 264 - SAD 265 5
MRD 132 1825-03-26 Herstelling Jong, Benjamin Pieter de Liverpool SAD 266 - SAD 267 7
MRD 133 1825-03-28 Vrouw Petronella Grooth, H.K. de Lion SAD 268 - SAD 269 4
MRD 134 1825-04-05 Vrienden Kate, C.H. ten Op Avontuur SAD 270 - SAD 271 3
MRD 135 1825-05-16 Vlijt Vries, E.E. de Nerva SAD 272 - SAD 273 6
MRD 136 1825-05-18 Gesina Taay, R.T. Liverpool SAD 274 - SAD 275 5
MRD 137 1825-05-19 Nepthunus Jonge, H.E. de Nantes SAD 276 - SAD 277 4
MRD 138 1825-05-31 Maria Sikkes, J. Liverpool SAD 278 - SAD 279 6
MRD 139 1825-06-14 Nepthunus Swart, E.J. Nerva SAD 280 - SAD 281 14
MRD 140 1825-08-12 Vrouw Anna Christina Kreyer, E.L. Londen SAD 282 - SAD 283 3
MRD 141 1825-08-22 Snelheid Jonge, H.P. de Havre de Grace SAD 284 - SAD 285 5
MRD 142 1825-08-23 Maria Sikkes, J. Liverpool SAD 286 - SAD 287 7
MRD 143 1825-08-27 Engelina Bok, Reint H. Liverpool SAD 288 - SAD 289 5
MRD 144 1825-08-27 Hoop Boer, P.J. de Brest SAD 290 - SAD 291 5
MRD 145 1825-09-03 Jantina Sap, Hendrik G. Dantzig SAD 292 - SAD 293 3
MRD 146 1825-09-20 Hersteller Duif, R.J. Riga SAD 294 - SAD 295 10
MRD 147 1825-09-24 Vrouw Hermina Cornel, B.W. Plymouth of Portsmouth SAD 296 - SAD 297 6
MRD 148 1825-10-05 Anna Alida Kortrijk, J.J. Brest SAD 298 - SAD 299 5
MRD 149 1825-10-08 Resolution Parrel, Klaas Noorwegen SAD 300 - SAD 301 5
MRD 150 1825-10-13 Volharding Theunis, Laurens Havre de Grace SAD 302 - SAD 303 5
MRD 151 1825-10-15 Hoop Jonker, Edo G. Brest SAD 304 - SAD 305 4
MRD 152 1825-10-22 Vrouw Neeltje Stroobuur, J. Cherbourg SAD 306 - SAD 307 5
MRD 153 1825-10-26 Vos Kuiper, R.R. Ferrol SAD 308 - SAD 309 4
MRD 154 1825-10-29 Goede Verwagting Stoffels, B.S. Ferrol SAD 310 - SAD 311 6
MRD 155 1825-11-03 Meelzak Scholl, O.M. Brest SAD 312 - SAD 313 3
MRD 156 1825-11-11 Industrie Rehbuck, Hendrik L. Brest SAD 314 4
MRD 157 1825-11-26 Trekvogel Jong, H.T. de Newry SAD 315 - SAD 316 6
MRD 158 1825-11-29 Vlijt Vries, E.E. de Dublin SAD 317 - SAD 318 7
MRD 159 1825-12-02 Kloekthilde Polders, Hermans Brest SAD 319 - SAD 320 5
MRD 160 1825-11-15 Maria Hazewinkel, J.H. Middellandse Zee SAD 321 - 12!!
MRD 160 1825-12-03 Maria Hazewinkel, J.H. Middellandse Zee               - SAD 325 12
MRD 161 1825-12-14 Clasina & Derkje Schelperoort, Cornelis Ferrol SAD 326 - SAD 327 8
MRD 162 1826-02-11 Christina Cornelia Noort, J. Belfast SAD 328 - SAD 329 6
MRD 163 1826-02-14 Goede Hoop Dek, Egbert Jan Oberon SAD 330 - SAD 331 5
MRD 164 1826-02-14 Helena Dubbeldam, Jan Brest SAD 332 - SAD 333 7
MRD 165 1826-02-18 Maria Sikkes, J. Dublin SAD 334 - SAD 335 7
MRD 166 1826-02-21 Vrouw Petronella Grooth, H.K. de Oberon SAD 336 - SAD 337 4
MRD 167 1826-02-21 Engelina Bok, R.H. Maronnes in Frankrijk SAD 338 - SAD 339 6
MRD 168 1826-02-23 Jantina Sophia E.A. Bock Maronnes in Frankrijk SAD 340 - SAD 341 5
MRD 169 1826-02-23 Hoop Boer, P.J. de Ferrol SAD 342 - SAD 343 5
MRD 170 1826-02-24 Snelheid Jonge, H.P. de Newry SAD 344 - SAD 345 5
MRD 171 1826-02-25 Hersteld Holland Wijk, J.H. van Oberon SAD 346 - SAD 347 5
MRD 172 1826-02-25 Vriendschap Sap, R.R. Newry SAD 348 - SAD 349 3
MRD 173 1826-03-03 Goede Hoop Wilkens, J.W. Bergen in Noorwegen SAD 350 - SAD 351 3
MRD 174 1826-03-08 Hersteller Duif, R.J. Ferrol SAD 352 - SAD 353 10
MRD 175 1826-03-12 Vrouw Jantina Jans, Zacharias Maronnes in Frankrijk SAD 354 - SAD 355 3
MRD 176 1826-03-13 Karel & Willem Schulte, J.H. Ferrol SAD 356 - SAD 357 7
MRD 177 1826-04-10 Harmina Helena (onder Hanoversche vlag) Nagelhoud, J.K. Noorwegen SAD 358 - SAD 359 4
MRD 178 1826-04-11 Vrouw Neeltje Stroobuur, J. Maronnes in Frankrijk SAD 360 - SAD 361 5
MRD 179 1826-04-14 Vlijt Vries, E.E. de Op Avontuur SAD 362 - SAD 363 7
MRD 180 1826-04-15 Trekvogel Jongh, H.T. de Maronnes in Frankrijk SAD 364 - SAD 365 6
MRD 181 1826-04-22 Resolution Parrel, Klaas Bergen in Noorwegen SAD 366 - SAD 367 4
MRD 182 1826-04-29 Vrouw Petronella Leeuwrik, Wouter Op Avontuur SAD 368 - SAD 369 8
MRD 183 1826-05-11 Anna Sophia Bock, E.A. Maronnes in Frankrijk SAD 370 - SAD 371 4
MRD 184 1826-05-23 Verwachting Smith, Johannes T. Nantes SAD 372 - SAD 373 3
MRD 185 1826-06-05 Vrouw Engelina Jong, Harm Tjabbes de Maronnes in Frankrijk SAD 374 - SAD 375 4
MRD 186 1826-06-09 Vlijt Vries, E.E. de Maronnes in Frankrijk SAD 376 - SAD 377 6
MRD 187 1826-06-15 Christina Cornelia Noort, J. Maronnes in Frankrijk SAD 378 - SAD 379 6
MRD 188 1826-06-16 Snelheid Jonge, H.P. de Maronnes in Frankrijk SAD 380 - SAD 381 5
MRD 189 1826-06-24 Nepthunus Bakker, Willem A. Bergen in Noorwegen SAD 382 - SAD 383 4
MRD 190 1826-06-24 Hoop Boer, P.J. de Ferrol SAD 384 - SAD 385 5
MRD 191 1826-06-27 Vrouw Petronella Grooth, H.K. de Bergen in Noorwegen SAD 386 - SAD 387 4
MRD 192 1826-07-15 Maria Adolphina Haverbult, Jan Hermanus Bergen in Noorwegen SAD 388 - SAD 389 5
MRD 193 1826-07-18 Jonge Hendrika Plug, Ary Ferrol SAD 390 - SAD 391 7
MRD 194 1826-07-19 Volharding Teunis, Laurens Brest SAD 392 - SAD 393 5
MRD 195 1826-07-22 Goede Verwagting Stoffels, B.S. Ferrol SAD 394 - SAD 395 6
MRD 196 1826-07-22 Jonge Frederik van Lemmer Klein, H.J. Brest SAD 396 - SAD 397 4
MRD 197 1826-07-27 Mejufvrouw Anna Lupina Plukker, B.H. Brest SAD 398 - SAD 399 5
MRD 198 1826-08-09 Clasina & Derkje Schilperoort, Cornelis Ferrol SAD 400 - SAD 401 8
MRD 199 1826-08-21 Johanna Anna Alida Kortrijk, J.J. Brest SAD 402 - SAD 403 6
MRD 200 1826-08-30 Maria Sikkes, J. Liverpool SAD 404 - SAD 405 7
MRD 201 1826-08-31 Goede Hoop Groot, Wijnands de Op Avontuur SAD 406 - SAD 407 5
MRD 202 1826-09-01 Concordia Boer, B.J. de Brest SAD 408 - SAD 409 5
MRD 203 1826-09-02 Christina Cornelia Noort, J. Brest SAD 410 - SAD 411 7
MRD 204 1826-09-09 Snelheid Jonge, H.P. de Brest SAD 412 - SAD 413 5
MRD 205 1826-09-20 Vrouw Geeltje Koe, H.M. de Op Avontuur SAD 414 - SAD 415 6
MRD 206 1826-09-22 Agatha Potjewijd, B. Brest SAD 416 - SAD 417 5
MRD 207 1826-09-25 Veenstroom Hoveland, Simon Eppes Londen SAD 418 - SAD 419 3
MRD 208 1826-10-04 Europa Jong, Jan Falkema de Ferrol SAD 420 - SAD 421 8
MRD 209 1826-10-2?? Trekvogel Jong, H.T. de Liverpool SAD 422 - SAD 423 6
MRD 210 1826-10-21 Vrouw Petronella Grooth, H.K. de Londen SAD 424 - SAD 425 4
MRD 211 1826-11-15 Hersteller Wind, Cornelis van der Brest SAD 426 - SAD 427 10
MRD 212 1827-02-24 Clamor Georg Middendorff, Arend Liverpool GAD 12-4 / 029-031 8
MRD 213 1827-03-03 Vriendschap Sap, Roelf Remkes Newry GAD 12-4 / 032-033 3
MRD 214 1827-03-03 Christina Cornelia Noord, Jan Liverpool GAD 12-4 / 034-035 5
MRD 215 1827-03-07 Vlijt Vries, E.E. de Belfast GAD 12-4 / 036-037 5
MRD 216 1827-03-13 Goede Hoop Puister, D.H. Londen GAD 12-4 / 038-039 3
MRD 217 1827-03-14 Resolution Boer, Gieze E. Hull GAD 12-4 / 040-041 4
MRD 218 1827-03-15 Vrouw Wubbina van Sapmeer Kuiper, Jan H. Newry GAD 12-4 / 042-043 4
MRD 219 1827-03-19 Vrouw Engelina Jong, H.J. de Newry GAD 12-4 / 044-045 4
MRD 220 1827-03-20 Vrouw Petronella Leeuwrik, Wouter Dantzig GAD 12-4 / 046-047 8
MRD 221 1827-03-24 Hoop Mugge, J.H. Liverpool GAD 12-4 / 048-049 8
MRD 222 1827-03-27 Vrouw Neeltje Parrel, Klaas Fischerro GAD 12-4 / 050-051 6
MRD 223 1827-03-27 Goede Verwagting Stoffels, B.S. Liverpool GAD 12-4 / 052-053 6
MRD 224 1827-03-28 Maria Adolphina Haverbulk, J.H. Avontuur GAD 12-4 / 054-055 5
MRD 225 1827-03-28 Vriendschap van Grouw Zwart, W.M. Hull GAD 12-4 / 056-057 4
MRD 226 1827-04-02 Vrouw Lommegina Goossens, J.B. Hull GAD 12-4 / 058-059 4
MRD 227 1827-04-09 Trekvogel Jong, H.J. de Avontuur GAD 12-4 / 060-061 6
MRD 228 1827-04-18 Harmonie Moller, J. Perth in Schotland GAD 12-4 / 062-063 4
MRD 229 1827-05-03 Harmonie Stroobuur, J. Avontuur GAD 12-4 / 064-065 6
MRD 230 1827-05-23 Vrouw Hermina Cornell, H. Avontuur GAD 12-4 / 066-067 7
MRD 231 1827-06-13 Vriendschap Sap, Roelf Remkes Newry GAD 12-4 / 068-069 3
MRD 232 1827-06-19 Vrede Vos, H.R. Maronnes GAD 12-4 / 070-071 4
MRD 233 1827-06-21 Vlijt Vries, E.E. de Liverpool GAD 12-4 / 072-073 6
MRD 234 1827-06-30 Christina Cornelia Noord, Jan Op avontuur of naar Brest GAD 12-4 / 074-075 6
MRD 235 1827-07-02 Johanna Geertruida Pijbes, P.   GAD 12-4 / 076-077 5
MRD 236 1827-07-14 Concordia Boer, B.J. de Brest GAD 12-4 / 078-079 5
MRD 237 1827-07-21 Vrouw Wiea Oltmans, Frederik Bergen GAD 12-4 / 080-081 3
MRD 238 1827-07-25 Johan George van Groningen Kleiningen, W.D. Brest GAD 12-4 / 082-083 4
MRD 239 1827-08-11 Maria Sikkes, Jan Liverpool GAD 12-4 / 084-085 6
MRD 240 1827-08-15 Vrouw Gesina Vos, L.H. Boness GAD 12-4 / 086-087 2
MRD 241 1827-08-16 Diana Huisman, J.J. Avontuur GAD 12-4 / 088-089 4
MRD 242 1827-08-27 Vrouw Geertruida Drager, L.H. Leith GAD 12-4 / 090-091 4
MRD 243 1827-08-31 Hoop Boer, P.J. de Dublin GAD 12-4 / 092-094 5
MRD 244 1827-09-06 Therese Poodt, J. Op avontuur naar de Middellandse Zee GAD 12-4 / 095-096 6
MRD 245 1827-09-08 Vrouw Wiea Oltmans, Frederik Avontuur GAD 12-4 / 097-098 3
MRD 246 1827-09-12 Goede Verwagting Stoffels, B.S. Avontuur GAD 12-4 / 099-100 6
MRD 247 1827-09-14 Harmonie Stroobuur, J. Maronnes GAD 12-4 / 101-102 6
MRD 248 1827-09-14 Trekvogel Jong, H.J. de Liverpool GAD 12-4 / 103-104 6
MRD 249 1827-09-17 Anna Sophia Bock, J.A. Frankrijk GAD 12-4 / 105-106 4
MRD 250 1827-09-17 Vrouw Maarchina Boer, Jan Pieter Maronnes GAD 12-4 / 107-108 4
MRD 251 1827-09-24 Engelina Bok, R.J. Maronnes GAD 12-4 / 109-110 5
MRD 252 1827-10-05 Vlijt Vries, E.E. de Liverpool GAD 12-4 / 111-112 6
MRD 253 1827-10-13 Amalia (Noorse vlag) Serck, Jacob Lissabon GAD 12-4 / 113-114 4
MRD 254 1827-10-24 Resolution Boer, Gieze E. Lissabon GAD 12-4 / 115-116 4
MRD 255 1827-11-14 Harmonie Stroobuur, J. Avontuur GAD 12-4 / 117-118 7
MRD 256 1827-11-19 Zwaan Driesten, Cornelius Jans Avontuur GAD 12-4 / 119-120 10
MRD 257 1827-12-06 Christina Cornelia Noord, Jan Liverpool GAD 12-4 / 121-122 6
MRD 258 1828-01-23 Vriendschap Sap, Roelf Remkes Newry GAD 12-4 / 123-124 3
MRD 259 1828-02-01 Cornelia Groot, W.K. de Bergen GAD 12-4 / 125-126 2
MRD 260 1828-02-14 Wilhelmina Lamunten Swart, Jacob Jan Avontuur GAD 12-4 / 127-128 4
MRD 261 1828-02-13 Maria Sikkes, Jan Liverpool GAD 12-4 / 129-130 6
MRD 262 1828-02-16 Trekvogel Jong, H.J. de Belfast GAD 12-4 / 131-132 6
MRD 263 1828-02-23 Jonge Bicker Bontekoe, H.W. Liverpool GAD 12-4 / 133-134 4
MRD 264 1828-02-22 Engelina Bok, R.H. Avontuur GAD 12-4 / 135-136 5
MRD 265 1828-02-25 Agatha Jonge, Jans J. de Avontuur GAD 12-4 / 137-138 5
MRD 266 1828-02-28 Twee Broeders Brouwer, J.J. Avontuur GAD 12-4 / 139-140 5
MRD 267 1828-03-01 Vrouw Petronella Groot, Hendrik Klaassens de Kiel GAD 12-4 / 141-142 4
MRD 268 1828-02-26 Vrouw Petronella Leeuwrik, Wouter Leith GAD 12-4 / 143-144 8
MRD 269 1828-03-03 Johanna Anna Alida Kortrijk, Jan J. Koningsbergen GAD 12-4 / 145-146 5
MRD 270 1828-03-06 Vlijt Vries, E.E. de Newry GAD 12-4 / 147-148 6
MRD 271 1828-03-07 Goede Hoop Jonge, H.B. de Avontuur GAD 12-4 / 149-150 3
MRD 272 1828-03-07 Goede Verwagting Stoffels, B.S. Liverpool GAD 12-4 / 151-152 6
MRD 273 1828-03-08 Johan George Kleiningen, W.D. Avontuur GAD 12-4 / 153-154 4
MRD 274 1828-03-08 Annegina Potjer, R.J. Avontuur GAD 12-4 / 155-156 4
MRD 275 1828-03-10 Johanna Geertruida Pijbes, P. Liverpool GAD 12-4 / 157-158 5
MRD 276 1828-03-12 Vrouw Wubbina  Kuiper, Jan H. Bergen GAD 12-4 / 159-160 4
MRD 277 1828-03-12 Johanna Margaretha Pot, B.H. Avontuur GAD 12-4 / 161-162 4
MRD 278 1828-03-15 Vrouw Jacoba Pinto, Jan Janse Koningsbergen GAD 12-4 / 163-164 4
MRD 279 1828-03-15 Janna Klazina Kolk, B.P. Koningsbergen GAD 12-4 / 165-166 5
MRD 280 1828-03-15 Harmonie Potjewijd, H.K. Avontuur GAD 12-4 / 167-168 4
MRD 281 1828-03-15 Engelina Jong, H.J. de Avontuur GAD 12-4 / 169-170 4
MRD 282 1828-03-15 Jonge Willem Hartwijk, J. Avontuur GAD 12-4 / 171-172 9
MRD 283 1828-03-16 Anna Sophia Bock, E.A. Memel GAD 12-4 / 173-174 4
MRD 284 1828-03-17 Dordrecht Welvaren Muller, N. Avontuur GAD 12-4 / 175-176 6
MRD 285 1828-03-17 Welvaart Haskamp, M.J. Maronnes GAD 12-4 / 177-178 5
MRD 286 1828-03-18 Vrouw Jeltina Obbes, S. Avontuur GAD 12-4 / 179 3
MRD 287 1828-03-18 Stad Groningen Kortrijk, Jan J. Rostock GAD 12-4 / 180-181 7
MRD 288 1828-03-18 Vrede Greven, J.J. Avontuur GAD 12-4 / 182-183 5
MRD 289 1828-03-18 Noordstar Boekhout, E.J. Avontuur GAD 12-4 / 184-185 5
MRD 290 1828-03-20 Nepthunus Roelfsema, Obbe L. Liverpool GAD 12-4 / 186-187 5
MRD 291 1828-03-20 Vijf Gebroeders Roelfsema, Zwams Roels Koningsbergen GAD 12-4 / 188-189 4
MRD 292 1828-03-22 Goede Welvaart Vos, Jan Geerts Fischerro GAD 12-4 / 190-191 4
MRD 293 1828-03-22 Johanna Mulder, A.J. Petersburg GAD 12-4 / 192-193 3
MRD 294 1828-03-22 Vrouw Maarchina Boer, Jan Pieter Bergen GAD 12-4 / 194-195 3
MRD 295 1828-03-24 Mattina Margaretha Josker, H.H. Avontuur GAD 12-4 / 196-197 5
MRD 296 1828-03-25 Hersteller Bind, C. van der Avontuur GAD 12-4 / 198-199 11
MRD 297 1828-04-01 Jonge Hendrik Loffers, O.G. Avontuur GAD 12-4 / 200-201 6
MRD 298 1828-04-16 Jonge Egbertha Mulder, J.B. Petersburg GAD 12-4 / 202-203 4
MRD 299 1828-04-28 Jonge Pieter Addison, J. Rouaan GAD 12-4 / 204-205 2
MRD 300 1828-05-01 Haitzema Vietor Wijk, J.H. van Liverpool GAD 12-4 / 206-207 4
MRD 301 1828-05-17 Jongvrouw Elisabeth Wijk, W.K. de Liverpool GAD 12-4 / 208-209 4
MRD 302 1828-05-19 Harmonie Reus, Cornelis Jan Maronnes GAD 12-4 / 210-211 6
MRD 303 1828-05-20 Engelina Bok, R.H. Maronnes GAD 12-4 / 212-213 5
MRD 304 1828-05-21 Jonge Bicker Bontekoe, H.W. Liverpool GAD 12-4 / 214-215 4
MRD 305 1828-05-27 Engelina Hong, H.J. de Avontuur GAD 12-4 / 216-217 4
MRD 306 1828-05-31 Stad Groningen Kortrijk, Jan J. Maronnes GAD 12-4 / 218-219 7
MRD 307 1828-06-12 Goede Verwagting Stoffels, B.S. Libau GAD 12-4 / 220-221 6
MRD 308 1828-06-17 Johanna Geertruida Pijbes, P. Liverpool GAD 12-4 / 222-223 5
MRD 309 1828-06-17 Concordia Sagel, J.H. Avontuur GAD 12-4 / 224-225 5
MRD 310 1828-06-21 Hoop Mugge, J.H. Riga GAD 12-4 / 226-227 8
MRD 311 1828-06-25 Trekvogel Jonge, H.J. de Avontuur GAD 12-4 / 228-229 6
MRD 312 1828-07-07 Vrind Jikap ?? Hilgen, M.R. Newry GAD 12-4 / 230-231 4
MRD 313 1828-07-08 Jonkvrouw Elisabeth Wijk, W.K. de Avontuur GAD 12-4 / 232-233 4
MRD 314 1828-07-10 Harmonie Pronk, Cornelis Jans Liverpool GAD 12-4 / 234-235 6
MRD 315 1828-07-10 Haitzema Vietor Wijk, J.H. van Avontuur GAD 12-4 / 236-237 4
MRD 316 1828-07-12 Engelina Bok, R.H. Avontuur GAD 12-4 / 238-239 5
MRD 317 1828-07-18 Tromp Nollen, R.J. Avontuur GAD 12-4 / 240-241 7
MRD 318 1828-07-19 Vrouw Petronella Zwaal, A.R. Bergen GAD 12-4 / 242-243 5
MRD 319 1828-07-21 Agatha Jonge, Jans J. de Drontheim GAD 12-4 / 244-245 5
MRD 320 1828-07-23 Nieuwe Onderneming Domeni, Klaas L. Bergen GAD 12-4 / 246-247 7
MRD 321 1828-08-01 Jonge Tjalle Tromp Oldendorp, J.J. Avontuur GAD 12-4 / 248-249 6
MRD 322 1828-08-02 Resolution Boer, Gieze E. Bergen GAD 12-4 / 250-251 4
MRD 323 1828-08-09 Nepthunus Roelfsema, Obbe L. Liverpool GAD 12-4 / 252-253 5
MRD 324 1828-08-16 Marchina Swart, G.L. Liverpool GAD 12-4 / 254-255 7
MRD 325 1828-08-19 Vlijt Vries, E.E. de Liverpool GAD 12-4 / 256-257 6
MRD 326   Ontbreekt in het archief     GAD 12-4 /  
MRD 327 1828-08-30 Jonge Willem Stratingh, J. Liverpool GAD 12-4 / 258-259 8
MRD 328 1828-09-08 Engelina Bok, R.H. Avontuur GAD 12-4 / 260-261 5
MRD 329 1828-09-08 Vrouw Petronella Zwaal, A.R. Bergen GAD 12-4 / 262-263 5
MRD 330 1828-09-20 Harmonie Pronk, Cornelis Jans Bergen GAD 12-4 / 264-265 6
MRD 331 1828-09-22 Harmonie Boer, Gieze E. Bergen GAD 12-4 / 266-267 7
MRD 332 1828-10-04 Louise Prinses der Nederlanden Sipkes, Pieter Batavia GAD 12-4 / 268-270 36
MRD 333 1828-10-24 Nepthunus Roelfsema, Obbe L. Liverpool GAD 12-4 / 271-272 6
MRD 334 1828-12-22 Trekvogel Jong, H.J. de Newry GAD 12-4 / 273-275 7
MRD 335 1828-12-24 Zeelust Baas, L.M. Plymouth GAD 12-4 / 276-277 5
MRD 336 1828-12-31 Christina Cornelia Noord, Jan Liverpool GAD 12-4 / 278-279 6
MRD 337 1829-02-24 Vlijt Vries, E.E. de Belfast GAD 12-4 / 280-281 6
MRD 338 1829-02-26 Juffer Wilhelmina Laurentia Swart, J.J. Newry GAD 12-4 / 282-283 4
MRD 339 1829-03-09 Vrouw Ikina Postema, G.J. Leith GAD 12-4 / 284-285 4
MRD 340 1829-03-09 Petronella Zwaal, A.R. Avontuur GAD 12-4 / 286-287 4
MRD 341 1829-03-10 Cornelia Grooth, W.H. de Avontuur GAD 12-4 / 288-289 3
MRD 342 1829-03-11 Vriendschap Sap, Roelf Remkes Newry GAD 12-4 / 290-291 3
MRD 343 1829-03-16 Twee Gebroeders Bossinga, J.A. Avontuur GAD 12-4 / 292-293 4
MRD 344 1829-03-16 Harmonie Reus, Cornelis Jan Libau GAD 12-4 / 294-295 6
MRD 345 1829-03-16 Johanna Anna Alida Kortrijk, Jan J. Edenburg GAD 12-4 / 296-297 5
MRD 346 1829-03-16 Anna Sophia Bock, E.A. Grifth of Forth GAD 12-4 / 298-299 4
MRD 347 1829-03-18 Jonge Dochter Remke Oltmans, Jan J. Avontuur GAD 12-4 / 300-301 5
MRD 348 1829-03-19 Jonge Willem Hartwijk, J. Avontuur GAD 12-4 / 302-303 9
MRD 349 1829-03-20 Maria Sikkes, Jan Newry GAD 12-4 / 304-305 7
MRD 350 1829-03-21 Jonge Margaretha Wijkmeijer, Jacob H. Avontuur GAD 12-4 / 306-307 5
MRD 351 1829-03-21 Vrouw Anna Wijkmeijer, Hendrik H. Avontuur GAD 12-4 / 308-309 4
MRD 352 1829-03-23 Noordstar Boekhout, E.J. Glasgow GAD 12-4 / 310-311 5
MRD 353 1829-03-23 Vrouw Engelina Fijn, Geert Harms Avontuur GAD 12-4 / 312-313 4
MRD 354 1829-03-26 Jonge Barend Wijk, B.K. van Liverpool GAD 12-4 / 314-315 7
MRD 355 1829-03-26 Jonkvrouw Elisabeth Wijk, W.K. van Liverpool GAD 12-4 / 316-317 4
MRD 356 1829-03-28 Vrouw Geerdina Sok, Lucas F. Maronnes GAD 12-4 / 318-319 3
MRD 357 1829-03-28 Mettina Margrietha Koster, H.H. Avontuur GAD 12-4 / 320-321 5
MRD 358 1829-03-28 Vrouw Gezina Brouwer, A.G. Maronnes GAD 12-4 / 322-323 3
MRD 359 1829-03-30 Vrouw Maria Elisabeth Haverbulk, R.J. Avontuur GAD 12-4 / 324-325 6
MRD 360 1829-03-30 Vijf Gebroeders Roelfsema, Lucas Roelfs Avontuur GAD 12-4 / 326-327 4
MRD 361 1829-03-30 Resolution Sleehuis, Hermannus J. Avontuur GAD 12-4 / 328-329 4
MRD 362 1829-03-30 Henduna Johanna Jonker, Harm G. Memel GAD 12-4 / 330-331 4
MRD 363 1829-03-30 Jantina Engelina Kolk, B.G. Avontuur GAD 12-4 / 332-333 5
MRD 364 1829-03-30 Mercurius Grooth, W.H. de Avontuur GAD 12-4 / 334-335 7
MRD 365 1829-04-06 Zeelust Baas, L.M. Maronnes GAD 12-4 / 336-337 5
MRD 366 1829-04-08 Jufvrouw Johanna Seiffert, Johannes G. Riga GAD 12-4 / 338-339 6
MRD 367 1829-04-14 Jonge Frederik Dijkhuis, Hermannus Klaassens Liverpool GAD 12-4 / 340-341 4
MRD 368 1829-04-17 Goede Verwagting Stoffels, B.S. Oostzee op avontuur GAD 12-4 / 342-343 6
MRD 369 1829-04-25 Minerva Zijlstra, J.D. Archangel GAD 12-4 / 344-345 8
MRD 370 1829-05-14 Johanna Geertruida Pijbes, Pieter Pernau GAD 12-4 / 346-347 5
MRD 371 1829-06-02 Hoop Lesstuiver, P.G. Avontuur GAD 12-4 / 348-349 6
MRD 372 1829-06-11 Maria Wijk, J.K. de voor capt Jan Sikkes Liverpool GAD 12-4 / 350-351 6
MRD 373 1829-06-30 Zeelust Baas, L.M. Liverpool GAD 12-4 / 352-353 5
MRD 374 1829-07-10 Twee Gebroeders Pinksterboer, J.L. Avontuur GAD 12-4 / 354-355 3
MRD 375 1829-07-13 Ida Aleida Woldringh, O.J. Avontuur GAD 12-4 / 356-357 7
MRD 376 1829-07-22 Engelina Bok, R.H. Liverpool GAD 12-4 / 358-359 5
MRD 377 1829-07-25 Vlijt Vries, E.E. de Liverpool GAD 12-4 / 360-361 6
MRD 378 1829-07-25 Trekvogel Jong, H.J. de Rockefort GAD 12-4 / 362-363 6
MRD 379 1829-07-30 Hoop Mugge, J.H. Riga GAD 12-4 / 364-365 8
MRD 380 1829-08-13 Dordrecht Welvaren Muller, N. Bergen GAD 12-4 / 366-367 12
MRD 381 1829-08-29 Petronella Zwaal, A.R. Oostzee  GAD 12-4 / 368-369 4
MRD 382 1829-09-16 Jonge Rente Huisman, W.R. Avontuur GAD 12-4 / 370-371 6
MRD 383 1829-09-21 Zeelust Baas, L.M. Newry GAD 12-4 / 372-373 5
MRD 384 1829-09-24 Nepthunus Bastiaans, J.W. Liverpool GAD 12-4 / 374-375 7
MRD 385 1829-09-25 Vrouw Anna Wijkmeyer, Hendrik H. Liverpool GAD 12-4 / 376-377 3
MRD 386 1829-10-01 Zwaan Driesten, Cornelius Jans Avontuur GAD 12-4 / 378-379 10
MRD 387 1829-10-01 Agatha Jonge, Jans J. de Liverpool GAD 12-4 / 380-381 5
MRD 388 1829-10-04 Helena Jacoba Zelling, W.J. Liverpool GAD 12-4 / 382-383 5
MRD 389 1829-10-08 Margrita Dijkhuis, J.K. Avontuur GAD 12-4 / 384-385 5
MRD 390 1829-10-10 Vlijt Vries, E.E. de Liverpool GAD 12-4 / 386-387 6
MRD 391 1829-10-12 Zeemeeuw Vries Jr., E.E. de Liverpool GAD 12-4 / 388-389 7
MRD 392 1829-10-24 Trekvogel Jong, H.J. de Liverpool GAD 12-4 / 390-391 6
MRD 393 1829-10-29 Dankbaarheid Hazewinkel, J.H. Batavia GAD 12-4 / 392-394 15
MRD 394 1829-10-31 Venilia Kortrijk, Jan J. Cette GAD 12-4 / 395-396 7
MRD 395 1829-11-10 Jonge Rente Huisman, W.R. Avontuur GAD 12-4 / 397-398 5
MRD 396 1829-11-13 Drie Gebroeders Borden, G. van der Messina GAD 12-4 / 399-400 7
MRD 397 1829-11-14 Harmonie Boer, Gieze E. Avontuur GAD 12-4 / 401-402 7
MRD 398 1829-11-26 Vrouw Neeltje Parrel, Klaas Avontuur GAD 12-4 / 403-404 5
MRD 399 1830-02-17 Sara Anna Cornelia Hofkamp Fzn., Klaas Avontuur GAD 12-4 / 405-406 7
MRD 400 1830-03-04 Maria Wijk, J.H. van Newry GAD 12-4 / 407-408 6
MRD 401 1830-03-05 Bluiker von Wahlstedt Fisher, Anne J. Bergen GAD 12-4 / 409-410 5
MRD 402 1830-03-05 Christina Vos Smaal, N.A. Liverpool GAD 12-4 / 411-412 6
MRD 403 1830-03-06 Merwestroom Stroobuur, J. Avontuur GAD 12-4 / 413-414 5
MRD 404 1830-03-06 Petrus Ludovicus Moesker, W.J. Liverpool GAD 12-4 / 415-416 5
MRD 405 1830-03-08 Christina Noord, Jan Liverpool GAD 12-4 / 417-418 6
MRD 406 1830-03-09 Jacobina Barbera Schut, K.Z. Avontuur GAD 12-4 / 419-420 5
MRD 407 1830-03-10 Barend Haitsema Vietor Wijk, J.H. van Liverpool GAD 12-4 / 421-422 5
MRD 408 1830-03-12 Vlijt Vries, E.E. de Belfast & Liverpool GAD 12-4 / 423-424 7
MRD 409 1830-03-12 Goede Verwagting Stoffels, B.S. Avontuur GAD 12-4 / 425-426 6
MRD 410 1830-03-13 Vrouw Petronella Leeuwrik, Wouter Liverpool GAD 12-4 / 427-428 7
MRD 411 1830-03-16 Trekvogel Jong, H.J. de Avontuur GAD 12-4 / 429-430 6
MRD 412 1830-03-16 Concordia Eddes, F.J. Avontuur GAD 12-4 / 431-432 5
MRD 413 1830-03-17 Gepke Brouwer Musch, H.J. St. Ubes GAD 12-4 / 433-434 5
MRD 414 1830-03-18 Anna Maria Kuiper, H.H. Newcastle GAD 12-4 / 435-436 3
MRD 415 1830-03-22 Johanna Anna Alida Kortrijk, Jan J. Leith GAD 12-4 / 437-438 5
MRD 416 1830-03-23 Jantina Engelina Kolk, B.J. Liverpool GAD 12-4 / 349-440 5
MRD 417 1830-03-23 Noordstar Wortelboer, B.G. Avontuur GAD 12-4 / 441-442 4
MRD 418 1830-03-23 Zeelust Baars, L.N. Avontuur GAD 12-4 / 443-444 5
MRD 419 1830-03-25 Martina Johanna Pot, Eelt E. Avontuur GAD 12-4 / 445-446 5
MRD 420 1830-03-25 Vrouw Geziena Brouwer, A.C. Avontuur GAD 12-4 / 447-448 3
MRD 421 1830-03-25 Juffrouw Aleid Doornbos, G.L. Avontuur GAD 12-4 / 449-450 6
MRD 422 1830-03-26 Jantina Engelina Jong, Harm J. de Avontuur GAD 12-4 / 451-452 5
MRD 423 1830-03-26 Twee Gebroeders Doornbos, D.J. Avontuur GAD 12-4 / 453-454 4
MRD 424 1830-03-27 Vrouw Maria  Mulder, K.J. Avontuur GAD 12-4 / 455-456 5
MRD 425 1830-03-27 Jonge Rente Huisman, W.R. Leith GAD 12-4 / 457-458 6
MRD 426 1830-03-27 Jonge Frederik Dijkhuys, H.K. Avontuur GAD 12-4 / 459-460 4
MRD 427 1830-03-29 Harmonie Boer, Gieze E. Avontuur GAD 12-4 / 461-462 7
MRD 428 1830-03-29 Snelheid Jong, H.J. de Avontuur GAD 12-4 /463-464 5
MRD 429 1830-03-30 Vrouw Jantje Jonkhoff, Geert Andries Avontuur GAD 12-4 / 465-466 3
MRD 430 1830-03-31 Margrita Wessels, W.J. Avontuur GAD 12-4 / 467-468 5
MRD 431 1830-04-03 Hoop Boer, P.J. de Avontuur GAD 12-4 / 469-470 5
MRD 432 1830-04-06 Zeemeeuw Vries Jzn., E.E. de Riga GAD 12-4 / 471-472 7
MRD 433 1830-04-10 Jonge Willem Hartwijk, J. Avontuur GAD 12-4 / 473-474 9
MRD 434 1830-04-14 Cornelius Star Kramer, J. St. Petersburg GAD 12-4 / 475-476 5
MRD 435 1830-04-15 Dolphijn Bakker, B.J. Archangel GAD 12-4 / 477-478 6
MRD 436 1830-05-01 Louise Prinses der Nederlanden Sipkes, Pieter Batavia GAD 12-4 / 479-481 35
MRD 437 1830-05-01 Vrouw Marchina Blaauw, A.T. Leith GAD 12-4 / 481-482 2
MRD 438 1830-05-14 Cornelia Dassevietor Bosker, Hendrik H. Liverpool GAD 12-4 / 483-484 7
MRD 439 1830-05-29 Hoop Mugge, J.H. Liverpool GAD 12-4 / 485-486 8
MRD 440 1830-06-01 Goede Hoop Dik, Wessel Egberts Avontuur GAD 12-4 / 487-488 5
MRD 441 1830-06-02 Noordstar Wortelboer, B.G. Avontuur GAD 12-4 / 490-491 5
MRD 442 1830-06-19 Ida Aleida Woldringh, O.J. Avontuur GAD 12-4 / 492-493 7
MRD 443 1830-06-21 Maria Wijk, J.K. de  Avontuur GAD 12-4 / 494-495 6
MRD 444 1830-06-24 Maagt van Dordrecht Zee, Leendert van der St. Petersburg GAD 12-4 / 496-497 6
MRD 445 1830-07-02 Vlijt Vries, E.E. de Liverpool GAD 12-4 / 498-499 6
MRD 446 1830-07-03 Goede Verwagting Stoffels, B.S. Avontuur GAD 12-4 / 500-501 6
MRD 447 1830-07-12 Zeemeeuw Vries Jzn., E.E. de Alexandria GAD 12-4 / 502-503 7
MRD 448 1830-07-14 Gezijna Deen, Harm Harms Avontuur GAD 12-4 / 504-505 5
MRD 449 1830-07-19 Trekvogel Jong, H.T. de Cadix GAD 12-4 / 506-507 7
MRD 450 1830-07-20 Cornelius Dasse Vietor Bosker, Hendrik H. Avontuur GAD 12-4 / 508-509 7
MRD 451 1830-07-26 Jantina Engelina Kolk, B.P. Avontuur GAD 12-4 / 510-511 5
MRD 452 1830-07-28 Jacoba Jonge, E.M. de Liverpool GAD 12-4 / 512-513 6
MRD 453 1830-08-01 Hoop Mugge, J.H. Liverpool GAD 12-4 / 514-515 8
MRD 454 1830-08-23 Juffer Freesina Potjer, Jan H. Liverpool GAD 12-4 / 516-517 5
MRD 455 1830-09-06 Dolphijn Bakker, B.J. Bergen GAD 12-4 / 518-519 7
MRD 456 1830-09-07 Maria Wijk, J.K. de Liverpool GAD 12-4 / 520-521 6
MRD 457 1830-08-30 Koningin der Nederlanden Sipkes, Pieter Batavia GAD 12-4 / 522-529 43
MRD 458 1830-09-10 Jacobus Vries, J.W. de Oostzee GAD 12-4 / 530-531 9
MRD 459 1830-09-11 Concordia Eddes, F.J. Liverpool GAD 12-4 / 532-533 5
MRD 460 1830-09-17 Jantina Engelina Kolk, B.J. Avontuur GAD 12-4 / 534-535 5
MRD 461 1830-09-24 Jacoba Jonge, E.M. de Avontuur GAD 12-4 / 536-537 6
MRD 462 1830-09-27 Vrouw Helena Winter, J.J. de Liverpool GAD 12-4 / 538-539 5
MRD 463 1830-09-28 Vier Zusters Oostrog, B.G. Avontuur GAD 12-4 / 540-541 3
MRD 464 1830-09-28 Cornelius Dasse Vietor Bosker, Hendrik H. Liverpool GAD 12-4 / 542-543 7
MRD 465 1830-09-30 Tweelingen Daniel en Wilco Wiersema, J.G. Avontuur GAD 12-4 / 544-545 7
MRD 466 1830-10-06 Venilia Kortrijk, Jan J. Liverpool GAD 12-4 / 546-547 7
MRD 467 1830-11-02 Neerlands Trouw Groot, B.J. de Liverpool GAD 12-4 / 548-549 5
MRD 468 1830-11-20 Stad Dordrecht Schinkel, Klaas Batavia GAD 12-4 / 550-557 41
MRD 469 1831-02-12 Trekvogel Jonge, H.T. de Newry GAD 12-4 / 558-559 6
MRD 470 1831-02-21 Vlijt Hazewinkel, D.H. Glascow GAD 12-4 / 560-561 6
MRD 471 1831-02-21 Christina Cornelia Ringeling, Berend Fokkes Avontuur GAD 12-4 / 562-563 6
MRD 472 1831-02-25 Dordtenaar Koogh, Dirk van der Batavia GAD 12-4 / 564-571 44
MRD 473 1831-02-26 Barend Haitsema Vietor Wijk, J.H. van Liverpool GAD 12-4 / 572-573 5
MRD 474 1831-02-28 Clara Margaretha Dik, E.J. Avontuur GAD 12-4 / 574-575 4
MRD 475 1831-02-28 Vriendschap Ketelaar, Hendrik Jans Avontuur GAD 12-4 / 576-577 4
MRD 476 1831-03-03 Merwestroom Stroobuur, J. Newry GAD 12-4 / 578-579 4
MRD 477 1831-03-05 Neerlands Trouw Groot, B.J. de Avontuur GAD 12-4 / 580-581 5
MRD 478 1831-03-07 Vier Gebroeders Harkema, Barend Gerlof Liverpool GAD 12-4 / 582-583 7
MRD 479 1831-03-09 Vrouw Marchina Blauw, H.T. Avontuur GAD 12-4 / 584-585 2
MRD 480 1831-03-05 Juffer Freesina Potjer, Jan H. Avontuur GAD 12-4 / 586-587 5
MRD 481 1831-03-05 Concordia Eddes, F.J. Avontuur GAD 12-4 / 588-589 5
MRD 482 1831-03-11 Catrina Engelina Grooth, Egbert Hendriks de Koningsbergen GAD 12-4 / 590-591 5
MRD 483 1831-03-12 Hoop Mugge, J.H. Avontuur GAD 12-4 / 592-593 8
MRD 484 1831-03-12 Cornelius Dasse Vietor Bosker, Hendrik H. Cadix GAD 12-4 / 594-595 8
MRD 485 1831-03-12 Vrouw Petronella Noord, Jan Avontuur GAD 12-4 / 596-597 6
MRD 486 1831-03-15 Johanna Douwes, D.P. Avontuur GAD 12-4 / 598-599 4
MRD 487 1831-03-16 Vrouw Jeltina Vrede, L.P. de Avontuur GAD 12-4 / 600-601 3
MRD 488 1831-03-17 Webbina Kuiper, J.H. Avontuur GAD 12-4 / 602-603 4
MRD 489 1831-03-17 Vrouw Mina Pottema, Govert Jan St. Petersburg GAD 12-4 / 604-605 4
MRD 490 1831-03-19 Goede Verwagting Stoffels, B.S. Avontuur GAD 12-4 / 606-607 6
MRD 491 1831-03-19 Fouw Wina Pijbes, K. Avontuur GAD 12-4 / 608-609 5
MRD 492 1831-03-19 Petronella Zwaal, A.R. Avontuur GAD 12-4 / 610-611 4
MRD 493 1831-03-24 Gesijna Johanna Sap, Jacob R. Avontuur GAD 12-4 / 612-613 3
MRD 494 1831-03-25 Engelina Bok, R.H. St. Petersburg GAD 12-4 / 614-615 7
MRD 495 1831-03-26 Elisabeth Pot, H.H. Koningsbergen GAD 12-4 / 616-617 4
MRD 496 1831-03-26 Vrede Greven, J.J. Riga GAD 12-4 / 618-619 6
MRD 497 1831-03-28 Vrouw Jantje Jonkhoff, Geert Andries Lynn GAD 12-4 / 620-621 3
MRD 498 1831-03-29 Anna Elisabeth Boekhout, E.G. Avontuur GAD 12-4 / 622-623 5
MRD 499 1831-03-29 Helena  Greeven, D.J. Riga GAD 12-4 / 624-625 6
MRD 500 1831-03-30 Clotilde Polter, H.J. Liverpool GAD 12-4 / 626-627 5
MRD 501 1831-03-31 Jantina Engelina Jonge, H.J. de Avontuur GAD 12-4 / 628-629 5
MRD 502 1831-04-02 Margrietha Dijkhuis, Hermannus Klaassens St. Petersburg GAD 12-4 / 630-631 5
MRD 503 1831-04-02 Vrouw Helena Winter, J.J. de Riga GAD 12-4 / 632-633 5
MRD 504 1831-04-14 Jacobus van de Lommer Fries, J.H. de Avontuur GAD 12-4 / 634-635 9
MRD 505 1831-04-14 Venilia Kortrijk, Jan J. Hull GAD 12-4 / 636-637 8
MRD 506 1831-04-12 Maria Wijk, J.H. van Liverpool GAD 12-4 / 638-639 6
MRD 507 1831-04-25 Dankbaarheid Hazewinkel, J.H. Batavia GAD 12-4 / 640-646 17
MRD 508 1831-05-09 Christina Cornelia Ringeling, Berend Fokkes Archangel GAD 12-4 / 647-648 5
MRD 509 1831-05-09 Hersteller Wind, Cornelis van der Rio de Janeiro GAD 12-4 / 649-650 10
MRD 510 1831-05-14 Hoop Mugge, J.H. Avontuur GAD 12-4 / 651-652 8
MRD 511 1831-05-27 Vier Gebroeders Besseling, L.J. Bergen GAD 12-4 / 653-654 6
MRD 512 1831-07-04 Clotilde Polter, H.J. Bergen GAD 12-4 / 655-656 5
MRD 513 1831-07-05 Zeemeeuw Vries Jr., E.E. de Bergen GAD 12-4 / 657-658 7
MRD 514 1831-07-30 Vier Gebroeders Besseling, L.J. Bergen GAD 12-4 / 659-660 6
MRD 515 1831-07-30 Hoop Mugge, J.H. Liverpool GAD 12-4 / 661-662 8
MRD 516 1831-08-01 Dolphijn Bakker, B.J. Bergen GAD 12-4 / 663-664 7
MRD 517 1831-08-27 Vlijt Hazewinkel, D.H. Liverpool GAD 12-4 / 665-666 6
MRD 518 1831-08-27 Louise Prinses der Nederlanden Keijzer, Johannes Batavia GAD 12-4 / 667-674 34
MRD 519 1831-09-10 Trekvogel Jong, H.T. de Liverpool GAD 12-4 / 675-676 6
MRD 520 1831-09-12 Vrouw Alida Borgman, A.A. Avontuur GAD 12-4 / 677-678 3
MRD 521 1831-09-27 Merwestroom Stroobuur, J. Liverpool GAD 12-4 / 679-680 4
MRD 522 1831-10-11 Dolphijn Bakker, B.J. Avontuur GAD 12-4 / 681-682 7
MRD 523 1831-10-13 Zeemeeuw Vries Jr., E.E. de Liverpool GAD 12-4 / 683-684 7
MRD 524 1831-10-27 Harmonie Boer, P.E. Liverpool GAD 12-4 / 685-686 7
MRD 525 1831-11-03 Hoop Mugge, J.H. Liverpool GAD 12-4 / 687-688 8
MRD 526 1831-12-05 Stad Dordrecht Schinkel, Klaas Batavia GAD 12-4 / 689-698 41
MRD 527 1831-12-30 Merwestroom Stroobuur, J. Newry GAD 12-4 / 699-700 4
MRD 528 1832-01-15 Zeelust Akkerman, P.P. Newry GAD 12-5 / 145-146 6
MRD 529 1832-02-01 Christina Cornelia Mik, D.J. Liverpool GAD 12-5 / 147-148 7
MRD 530 1832-02-04 Zeemeeuw Vries Jr., E.E. de Liverpool GAD 12-5 / 149-150 8
MRD 531 1832-02-07 Hoop Mugge, J.H. Liverpool GAD 12-5 / 151-152 8
MRD 532 1832-02-09 Twee Gebroeders Bruins, H.J. Avontuur GAD 12-5 / 153-154 4
MRD 533 1832-02-14 Webbina Kuiper, J.H. Avontuur GAD 12-5 / 155-156 4
MRD 534 1832-02-17 Hendrika Weerd, Klaas B. de Liverpool GAD 12-5 / 158-159 5
MRD 535 1832-02-18 Harmanna Froukia Swart, Berend Harms Avontuur GAD 12-5 / 159-160 3
MRD 536 1832-02-18 Maria Boer, P.E. Bergen GAD 12-5 / 161-162 3
MRD 537 1832-02-20 Dolphijn Bakker, B.J. Liverpool GAD 12-5 / 163-164 7
MRD 538 1832-02-21 Koningin der Nederlanden Sipkes, Pieter Batavia GAD 12-5 / 165-167 39
MRD 539 1832-02-22 Harmonie Boer, Gieze E. Avontuur GAD 12-5 / 168-169 7
MRD 540 1832-02-29 Laurentia Swart, J.J. Avontuur GAD 12-5 / 170-171 6
MRD 541 1832-03-01 Annette Oever, K. van den Liverpool GAD 12-5 / 172-173 4
MRD 542 1832-03-05 Vrouw Neeltje Parrel, Klaas Avontuur GAD 12-5 / 174-175 6
MRD 543 1832-03-05 Trekvogel Jong, H.J. de Belfast GAD 12-5 / 176-177 6
MRD 544 1832-03-05 Maria Wijk, J.K. de Liverpool GAD 12-5 / 178-179 6
MRD 545 1832-03-09 Catrina Nijman, B.H. Sunderland GAD 12-5 / 180-181 3
MRD 546 1832-03-14 Jonge Margaretha Wijkmeijer, Jacob H. Avontuur GAD 12-5 / 182-183 5
MRD 547 1832-03-16 Martha Catrina Legger, J.R. Avontuur GAD 12-5 / 184-185 2
MRD 548 1832-03-16 Zeldenrust Jonkhoff, Geert Andries Avontuur GAD 12-5 / 186-187 3
MRD 549 1832-03-17 Femmegina Braam, Abraham Klaas Avontuur GAD 12-5 / 188-189 3
MRD 550 1832-03-17 Vlijt Hazewinkel, D.H. Shield GAD 12-5 / 190-191 6
MRD 551 1832-03-19 Vriendschap Sap, R.R. Avontuur GAD 12-5 / 192-193 3
MRD 552 1832-03-22 Snelheid Jonge, H.P. de Riga GAD 12-5 / 194-195 5
MRD 553 1832-03-23 Vrouw Ikina Postema, G.J. Koningsbergen GAD 12-5 / 196-197 4
MRD 554 1832-03-23 Clothilda Polter, H.J. Avontuur GAD 12-5 / 198-199 5
MRD 555 1832-03-23 Mercurius Grooth, H.K. de Avontuur GAD 12-5 / 200-201 8
MRD 556 1832-03-26 Twee Gebroeders Doornbos, O.L. Avontuur GAD 12-5 / 202-203 4
MRD 557 1832-03-30 Concordia Eddes, F.J. Avontuur GAD 12-5 / 204-205 6
MRD 558 1832-04-02 Harmonie Boer, Gieze E. ? Jernan GAD 12-5 / 206-207 7
MRD 559 1832-04-05 Wemelina Kranenburg Prange, Jan J. Avontuur GAD 12-5 / 208-209 6
MRD 560 1832-04-05 Jonge Egbertha Mulder, J.B. Libau GAD 12-5 / 210-211 4
MRD 561 1832-04-09 Zwaan Driesten, Cornelius Jans Frederikshaven GAD 12-5 / 212-213 10
MRD 562 1832-04-09 Hendrika Weerd, Klaas B. de Riga GAD 12-5 / 214-215 6
MRD 563 1832-04-11 Johanna Margaretha Pot, B.H. Oostzee GAD 12-5 / 216-217 4
MRD 564 1832-04-21 Elisabeth Pijbes, G. Stokholm GAD 12-5 / 218-219 3
MRD 565 1832-05-01 Dordtenaar Ginkel, Frans van Batavia GAD 12-5 / 220-223 43
MRD 566 1832-05-07 Hoop Mugge, J.H. Liverpool GAD 12-5 / 224-225 8
MRD 567 1832-05-21 Christina Cornelia Mik, D.J. Archangel GAD 12-5 / 226-227 7
MRD 568 1832-06-05 Maria Wijk, J.H. van Avontuur GAD 12-5 / 228-229 6
MRD 569 1832-06-02 Dankbaarheid Hazewinkel, J.H. Batavia GAD 12-5 / 230-233 17
MRD 570 1832-06-13 Hersteller Wind, Cornelis van der Rio de Janeiro GAD 12-5 / 234-235 10
MRD 571 1832-06-15 Hoop Onstwedder, H.B. Avontuur GAD 12-5 / 236-237 3
MRD 572 1832-06-16 Courier Best, Philippus de Duinkerken GAD 12-5 / 238-239 3
MRD 573 1832-07-09 Harmonie Boer, G. Bergen GAD 12-5 / 240-241 7
MRD 574 1832-07-29 Hoop Mugge, J.H. Liverpool GAD 12-5 / 242-243 8
MRD 575 1832-07-30 Zwaan Driesten, Cornelius Jans van Liverpool GAD 12-5 / 244-245 9
MRD 576 1832-08-04 Zeemeeuw Driesten, J.J. van Londen GAD 12-5 / 246-247 6
MRD 577 1832-08-08 Goede Verwagting Stoffels, B.S. Riga GAD 12-5 / 248-249 6
MRD 578 1832-08-26 Vlijt Hazewinkel, D.H. Londen GAD 12-5 / 250-251 6
MRD 579 1832-09-10 Vrouw Petronella Noord, Jan Avontuur GAD 12-5 / 252-253 5
MRD 580 1832-09-13 Harmonie Boer, G.E. Avontuur GAD 12-5 / 254-255 7
MRD 581 1832-09-13 Dolphijn Bakker, B.J. Avontuur GAD 12-5 / 256-257 6
MRD 582 1832-09-20 Christina Cornelia Mik, D.J. Liverpool GAD 12-5 / 258-259 7
MRD 583 1832-09-29 Catharina Jozefina Muntendam, J.J. Avontuur GAD 12-5 / 260-261 5
MRD 584 1832-10-01 Maria Wijk, J.K. de Liverpool GAD 12-5 / 262-263  
MRD 585 1832-10-04 Venelia Kortrijk, Jan J. Avontuur GAD 12-5 / 264-265 7
MRD 586 1832-10-24 Hoop Mugge, J.H. Liverpool GAD 12-5 / 266-267 8
MRD 587 1833-03-09 Mercuur Stroobuur, J. Newry GAD 12-5 / 268-269 4
MRD 588 1833-03-28 Phonix ?? Noord, Jan Bergen GAD 12-5 / 270-271 6
MRD 589 1833-04-05 Frindschaft Jonge, H.J. de Newcastle GAD 12-5 / 272-273 6
MRD 590 1833-04-05 Die Biene Hazewinkel, D.H. Newcastle GAD 12-5 / 274-275 6
MRD 591 1833-04-06 Jonge Wilhelm Stoffels, B.S. Avontuur GAD 12-5 / 276-277 6
MRD 592 1833-04-23 Aeolus Kuijper, J.H. Avontuur GAD 12-5 / 278-279 4
MRD 593 1833-05-10 Anna Wijkmeijer, Hendrik H. Liverpool GAD 12-5 / 280-281 4
MRD 594 1833-05-13 Nepthunus Puister, Hendrik J. Liverpool GAD 12-5 / 282-283 3
MRD 595 1833-05-18 Belus Schuring, J.J. Liverpool GAD 12-5 / 284-285 4
MRD 596 1833-05-28 Opheffing Limmen, C. van Avontuur GAD 12-5 / 286-287 6
MRD 597 1833-06-06 Vlijt Hazewinkel, D.H. Duinkerken GAD 12-5 / 288-289 6
MRD 598 1833-06-07 Christina Cornelia Mik, D.J. Avontuur GAD 12-5 / 290-291 7
MRD 599 1833-06-07 Venilia Kortrijk, Jan J. Avontuur GAD 12-5 / 327-328 7
MRD 600 1833-06-07 Concordia Eddes, F.J. Avontuur GAD 12-5 / 325-326 6
MRD 601 1833-06-14 Wilhelmina Laurentia Swart, J.J. Avontuur GAD 12-5 / 323-324 4
MRD 602 1833-06-14 Cornelius Star Kramer, J. Avontuur GAD 12-5 / 321-322 5
MRD 603 1833-06-15 Geessina Wijkmeijer, Klaas. K. Liverpool GAD 12-5 / 319-320 5
MRD 604 1833-06-15 B. Haitzema Vietor Wijk, J.H. van Liverpool GAD 12-5 / 317-318 5
MRD 605 1833-06-15 Jonge Margaretha Wijkmeijer, Jacob H. Liverpool GAD 12-5 / 315-316 5
MRD 606 1833-06-17 Remke Oltmans, Jan J. Liverpool GAD 12-5 / 313-314 7
MRD 607 1833-06-18 Catharina  Dam, H.J. van Liverpool GAD 12-5 / 311-312 5
MRD 608 1833-06-18 Eendracht Groot, H.C. de Avontuur GAD 12-5 / 309-310 4
MRD 609 1833-06-19 Trekvogel Jong, H.T. de Avontuur GAD 12-5 / 294-295 6
MRD 610 1833-06-19 Johanna Geertruida Pijbes, P. Liverpool GAD 12-5 / 307-308 5
MRD 611 1833-06-22 Vrouw Anna Wijkmeijer, Hendrik H. Liverpool GAD 12-5 / 305-306 4
MRD 612 1833-06-24 Stad Dordrecht Nassau, Jan van Batavia GAD 12-5 / 290-291 40
MRD 613 1833-06-24 Louise Prinses der Nederlanden Keyzer, Johannes Batavia GAD 12-5 / 296-300 34
MRD 614 1833-06-25 Mercuur Arkema, M. Liverpool GAD 12-5 / 292-293 4
MRD 615 1833-06-24 Harmonie Reus, B.J. Avontuur GAD 12-5 / 382-383 6
MRD 616 1833-06-26 Zwaan Driesten, C. van Avontuur GAD 12-5 / 380-381 9
MRD 617 1833-07-02 Johanna Maria Stuit, F.W. Liverpool GAD 12-5 / 378-379 4
MRD 618 1833-07-02 Goede Verwagting Stoffels, B.S. Cadix GAD 12-5 / 376-377 6
MRD 619 1833-07-05 Elizabeth Pothoff, Hendrik Avontuur GAD 12-5 / 374-375 5
MRD 620 1833-07-05 Elisabeth Pijbels, G. Bergen GAD 12-5 / 372-373 3
MRD 621 1833-07-10 Maria Boer, Noorwegen GAD 12-5 / 370-371 4
MRD 622 1833-07-11 Steina Besseling, J.A. Avontuur GAD 12-5 / 368-369 3
MRD 623 1833-07-11 Jonge Anna Drok, Hendrik Jans Nerva GAD 12-5 / 366-367 4
MRD 624 1833-07-12 Dolphijn Bakker, B.J. Bergen GAD 12-5 / 364-365 7
MRD 625 1833-07-13 Broederlijke liefde   Bergen GAD 12-5 / 362-363 3
MRD 626 1833-07-18 Vier Gebroeders Bakker, A.J. Fifth of Forth GAD 12-5 / 360-361 6
MRD 627 1833-07-19 Hoop Mugge, J.H. Liverpool GAD 12-5 / 358-359 8
MRD 628 1833-07-23 Koningin der Nederlanden Sipkes, Pieter Batavia GAD 12-5 / 355-357 39
MRD 629 1833-07-24 Goede Verwagting Schuring, J.J. Avontuur GAD 12-5 / 353-354 4
MRD 630 1833-07-24 Vrouw Maria Mulder, H.F. Avontuur GAD 12-5 / 351-352 4
MRD 631 1833-07-25 Fennegina Puister, Hendrik J. Engeland GAD 12-5 / 349-350 4
MRD 632 1833-07-27 Drie Zusters Jonge, J. de Bergen GAD 12-5 / 347-348 4
MRD 633 1833-08-02 Cornelis Dasse Vietor Bosker, Hendrik H. Liverpool GAD 12-5 / 345-346 7
MRD 634 1833-08-05 Willem Olivier Koster, Geert Jans Avontuur GAD 12-5 / 343-344 6
MRD 635 1833-08-05 Gesina Deen, Harm Harms Liverpool GAD 12-5 / 341-342 5
MRD 636 1833-08-12 Christina Cornelia Mik, D.J. Liverpool GAD 12-5 / 339-340 6
MRD 637 1833-08-16 Willemina Gesina Baas, L.M. Liverpool GAD 12-5 / 337-338 5
MRD 638 1833-08-23 Femmegina Braam, Abraham Klaas Bergen GAD 12-5 / 335-336 3
MRD 639 1833-08-23 Twee Gebroeders Drent, E.J. Avontuur GAD 12-5 / 333-334 7
MRD 640 1833-08-27 Gesina Taaij, Roelof Fokkes Sunderland GAD 12-5 / 331-332 5
MRD 641 1833-08-28 Opheffing Limmen, C. van Avontuur GAD 12-5 / 329-330 6
MRD 642 1833-09-04 Johanna Geertruida Pijbels, P. Liverpool GAD 12-5 / 384-385 5
MRD 643 1833-09-10 Vrede Wiersma, D.J. Cadix GAD 12-5 / 386-387 7
MRD 644 1833-09-26 Vrouw Jantje Scherpbier, Jacob E. Kalmannen, Schotland GAD 12-5 / 388-389 3
MRD 645 1833-10-08 Udonia Wessels, W.P. Newcastle GAD 12-5 / 390-391 6
MRD 646 1833-10-08 Vier Gebroeders Bakker, A.J. Fifth of Forth GAD 12-5 / 392-393 6
MRD 647 1833-10-10 Catharina Dam, H.J. van Fifth of Forth GAD 12-5 / 394-395 5
MRD 648 1833-10-17 Junge Friederich Stuhe, Rustingerziel GAD 12-5 / 396-397 2
MRD 649 1833-10-23 Hillegina Geertdina Roelfsema, H.E. Newcastle GAD 12-5 / 398-399 3
MRD 650 1833-11-08 Opheffing Limmen, C. van Avontuur GAD 12-5 / 400-401 6
MRD 651 1833-11-09 Harmonie Boer, G.J. Cette GAD 12-5 / 402-403 7
MRD 652 1833-11-09 Dordtenaar Visser, Hendrik Philip Batavia GAD 12-5 / 404-406 46
MRD 653 1833-12-18 Vrede Wiersma, D.J. Middellandse Zee GAD 12-5 / 406-407 7
MRD 654 1833-12-18 Merwestroom Stroobuur, J. Belfast GAD 12-5 / 408-409 4
MRD 655 1834-02-08 Fennegina Puister, Hendrik J. Bergen GAD 12-5 / 410-411 3
MRD 656 1834-02-10 Concordia (van Dordrecht) Eddes, F.J. Newry GAD 12-5 / 412-413 6
MRD 657 1834-02-11 Zeelust Noord, Jan Belfast GAD 12-5 / 414-415 4
MRD 658 1834-02-13 Femmegina Braam, Abraham Klaas Bergen GAD 12-5 / 416-417 4
MRD 659 1834-02-20 Willemina Laurentina Swart, J.J. Avontuur GAD 12-5 / 418-419 5
MRD 660 1834-02-22 Johanna Hillegonda Flik, J.D. Bergen GAD 12-5 / 420-421 3
MRD 661 1834-03-03 Gesina Jacoba ???, Jacob Jans Avontuur GAD 12-5 / 422-423 2
MRD 662 1834-03-03 Petrus Ludovicus Moesker, W.J. Liverpool GAD 12-5 / 424-425 5
MRD 663 1834-03-04 Hoop Mugge, J.H. Liverpool GAD 12-5 / 426-427 8
MRD 664 1834-03-08 Remke Oltmans, Jan J. Belfast GAD 12-5 / 428-429 6
MRD 665 1834-03-10 Goede Verwagting Schuring, Jacob Jurgens Newcastle GAD 12-5 / 430-431 4
MRD 666 1834-03-11 Mercuur Arkema Jr, Willem Schotland GAD 12-5 / 432-433 4
MRD 667 1834-03-11 Twee Broeders Potjewijd, Jan Klaassens Hull GAD 12-5 / 434-435 6
MRD 668 1834-03-12 Willemina Gesina Baas, L.M. Newcastle GAD 12-5 / 436-437 5
MRD 669 1834-03-14 Gesiena Veen, H.H. Sunderland GAD 12-5 / 438-439 5
MRD 670 1834-03-14 Vrouw Catharina Wijkmeijer, Geert K. Londen GAD 12-5 / 440-441 4
MRD 671 1834-03-14 Barend Haitsema Vietor Wijk, J.H. van Cadix GAD 12-5 / 442-443 5
MRD 672 1834-03-15 Vrouw Jantje Scherpbier, Jacob E. Oostzee GAD 12-5 / 444-445 3
MRD 673 1834-03-15 Willem Kiers, H.M. St. Ubes GAD 12-5 / 446-447 5
MRD 674 1834-03-15 Cornelius Dasse Vietor Bosker, Hendrik H. Avontuur GAD 12-5 / 448-449 7
MRD 675 1834-03-17 Gezina Wijkmeijer, ?? Liverpool GAD 12-5 / 450-451 5
MRD 676 1834-03-19 Jonge Margaretha Wijkmeijer, Jacob H. Liverpool GAD 12-5 / 452-453 5
MRD 677 1834-03-22 Nijverheid Puister, J.H. Avontuur GAD 12-5 / 454-455 3
MRD 678 1834-03-24 Hersteller Wind, Cornelis van der Bahia op Rio de Janeiro GAD 12-5 / 456-457 10
MRD 679 1834-03-25 Drie Zusters Jonge, Dirk F. de Bergen GAD 12-5 / 458-459 4
MRD 680 1834-04-06 Elizabeth Brouwer, S. J. Liverpool GAD 12-5 / 460-461 6
MRD 681 1834-04-08 Annette Hendriksz., Martin Oostzee GAD 12-5 / 462-463 5
MRD 682 1834-04-09 Helena Jacoba Zelling, W.J. Glasgow GAD 12-5 / 464-465 5
MRD 683 1834-04-14 Elisabeth Pijbes, G. Stokholm GAD 12-5 / 466-467 3
MRD 684 1834-04-18 Udonia Wessels, W.P. Oostzee GAD 12-5 / 468-469 6
MRD 685 1834-04-19 Opheffing Limmen, C. van Liverpool GAD 12-5 / 470-471 6
MRD 686 1834-04-24 Vlijt Hazewinkel, D.H. Nerva GAD 12-5 / 472-473 6
MRD 687 1834-04-26 Sigmond Ulbo Smaal, N.A. St. Ubes GAD 12-5 / 474-475 6
MRD 688 1834-05-03 Vriendschap Brand, Jan Jans Avontuur GAD 12-5 / 476-477 5
MRD 689 1834-05-10 Goede Verwagting Schuring, J.J. Newcastle GAD 12-5 / 478-479 4
MRD 690 1834-05-11 Merwestroom Stroobuur, J. Bergen GAD 12-5 / 480-481 5
MRD 691 1834-05-22 Hidde Tromp Zijlstra, J.D. Hull GAD 12-5 / 482-483 6
MRD 692 1834-06-03 Dolphijn Bakker, B.J. Avontuur GAD 12-5 / 484-485 6
MRD 693 1834-06-04 Dankbaarheid Hazewinkel, J.H. Batavia GAD 12-5 / 486-487 15
MRD 694 1834-06-05 Jacob Cornelis Schuring, B.H. Sunderland GAD 12-5 / 488-489 6
MRD 695 1834-06-07 Hoop Mugge, J.H. Liverpool GAD 12-5 / 490-491 8
MRD 696 1834-06-25 Freundschaft Arend, J.H. Emden GAD 12-5 / 492-493 7
MRD 697 1834-06-25 Zeelust Noord, Jan Liverpool GAD 12-5 / 494-495 5
MRD 698 1834-07-15 Vlijt Hazewinkel, D.H. Liverpool GAD 12-5 / 496-497 6
MRD 699 1834-07-21 Liefde Hagendoorn, K.K. Avontuur GAD 12-5 / 498-499 7
MRD 700 1834-07-24 Vrouw Neeltje Parrel, Klaas Schotland GAD 12-5 / 500-501 5
MRD 701 1834-07-29 Helena Jacoba Greve, D.J. Avontuur GAD 12-5 / 502-503 6
MRD 702 1834-08-04 Vier Gebroeders Bakker, A.J. Fifth of Forth GAD 12-5 / 504-505 6
MRD 703 1834-08-04 Stad Dordrecht Nassau, Jan van Batavia GAD 12-5 / 506-507 29
MRD 704 1834-08-08 Goede Verwagting Schuring, J.J. Fifth of Forth GAD 12-5 / 508-509 4
MRD 705 1834-08-11 Louise Prinses der Nederlanden Keyzer, Johannes Batavia GAD 12-5 / 510-511 33
MRD 706 1834-08-12 Venilia Kortrijk, Jan J. Liverpool GAD 12-5 / 512-513 7
MRD 707 1834-08-13 Maria   Fifth of Forth GAD 12-5 / 514-515 5
MRD 708 1834-08-27 Jonge Karel Eibers, Johan Bergen GAD 12-5 / 516-517 3
MRD 709 1834-09-06 Freundschaft Arend, J.H. Emden GAD 12-5 / 518-519 7
MRD 710 1834-09-06 Jonge Wilhelm Claus, Joachim Barkentien Riga GAD 12-5 / 520-521 6
MRD 711 1834-09-15 Felip Kramer, J.J. Southampton GAD 12-5 / 522-523 4
MRD 712 1834-09-24 Vlijt Hazewinkel, D.H. Hull GAD 12-5 / 524-525 7
MRD 713 1834-10-01 Hoop Mugge, J.H. Liverpool GAD 12-5 / 526-527 8
MRD 714 1834-10-03 Vier Gebroeders Bakker, A.J. Sunderland GAD 12-5 / 528-529 6
MRD 715 1834-10-07 Wibbina (Vrouw Wubbina) Kuijper, J.H. Fifth of Forth GAD 12-5 / 530-531 4
MRD 716 1834-10-31 Zeelust Noord, Jan Liverpool GAD 12-5 / 532-533 5
MRD 717 1834-11-13 Freundschaft Arend, J.H. Douglas GAD 12-5 / 534-535 7
MRD 718 1834-11-27 Vrouw Neeltje Parrel, Klaas Belfast GAD 12-5 / 536-537 5
MRD 719 1835-01-15 Elisabeth Pijbes, G. Belfast GAD 12-5 / 538-539 3
MRD 720 1835-01-20 Koningin der Nederlanden Sipkes, Pieter Batavia GAD 12-5 / 540-541 43
MRD 721 1835-01-21 Jacob Cornelis Schuring, B.H. Avontuur GAD 12-5 / 542-543 6
MRD 722 1835-01-26 Jonge Margaretha Wijkmeijer, J.K. Newry GAD 12-5 / 544-545 4
MRD 723 1835-02-04 Wilhelmina Laurentia Swart, J.J. Avontuur GAD 12-5 / 546-547 5
MRD 724 1835-02-23 Geessina Gialto, W. Bergen GAD 12-5 / 548-549 4
MRD 725 1835-02-26 Zeelust Noord, Jan Belfast GAD 12-5 / 550-551 5
MRD 726 1835-03-09 Willem Hierc, H.W. Liverpool GAD 12-5 / 552-553 5
MRD 727 1835-03-10 Albertine Groot, H.W. de Liverpool GAD 12-5 / 554-555 5
MRD 728 1835-03-14 Nijverheid Puister, P.H. Oleron GAD 12-5 / 556-557 3
MRD 729 1835-03-20 Berendina Sophia Mulder, A.G. Hull GAD 12-5 / 558-559 3
MRD 730 1835-03-24 Drie Vrinden Cato, E.G. ten Londen GAD 12-5 / 560-561 3
MRD 731 1835-03-25 Freundschaft Arend, J.H. Emden GAD 12-5 / 562-563 7
MRD 732 1835-03-27 Concordia Nagel. J.H. Liverpool GAD 12-5 / 564-565 5
MRD 733 1835-04-25 Vlijt Hazewinkel, D.H. Stokholm GAD 12-5 / 566-567 7
MRD 734 1835-05-09 Cornelius Star Kramer, J. Londen GAD 12-5 / 568-569 5
MRD 735 1835-05-11 Stadtlandet Leeuw, J.L. Noorwegen GAD 12-5 / 570-571 7
MRD 736 1835-05-11 Jacob Cats Ingerman, Jan Batavia GAD 12-5 / 572-574 42
MRD 737 1835-05-27 Freundschaft Arend, J.H. Emden GAD 12-5 / 574-575 7
MRD 738 1835-05-30 Elisabeth Pijbels, J. Avontuur GAD 12-5 / 576-577 3
MRD 739 1835-06-04 Jantina Johanna Driesten, R.J. van Liverpool GAD 12-5 / 578-579 5
MRD 740 1835-06-07 Vier Gebroeders Bakker, A.J. Liverpool GAD 12-5 / 580-581 7
MRD 741 1835-06-15 Zwaantina Schuring, Hendrik Jan Christiansand GAD 12-5 / 582-583 4
MRD 742 1835-06-20 Hoop Mugge, J.H. Riga GAD 12-5 / 584-585 8
MRD 743 1835-07-01 Nepthunus Kraaij, Pieter Batavia GAD 12-5 / 586-588 35
MRD 744 1835-07-09 Merwestroom Stroobuur, J. Bergen GAD 12-5 / 588-589 4
MRD 745 1835-07-16 Johanna Maria Grooth, H.K. de Avontuur GAD 12-5 / 590-591 6
MRD 746 1835-08-22 Vos Velde, J. van der Drontheim zegge Dramme GAD 12-5 / 592-593 6
MRD 747 1835-08-22 Neptunus Bakker, W.A. Liverpool GAD 12-5 / 594-595 5
MRD 748 1835-09-11 Merwestroom Hazewinkel, D.H. Bergen GAD 12-5 / 596-597 4
MRD 749 1835-09-12 Hoop Lestuiver, P.G. Liverpool GAD 12-5 / 598-599 6
MRD 750 1835-10-08 Dordtenaar Abbema, J.J.P.A. Batavia GAD 12-5 / 600-602 41
MRD 751 1835-10-13 Vrouw Neeltje Parrel, Klaas Avontuur GAD 12-5 / 602-603 5
MRD 752 1835-10-15 Clasina Margaretha Dik, H.P. Newport GAD 12-5 / 604-605 4
MRD 753 1835-10-31 Johanna Maria Grooth, H.K. de Avontuur GAD 12-5 / 606-607 6
MRD 754 1835-12-05 Zeelust Noord, Jan Belfast GAD 12-5 / 608-609 4
MRD 755 1835-12-10 Merwestroom Hazewinkel, D.H. Newry GAD 12-5 / 610-611 4
MRD 756 1835-12-10 Stad Dordrecht Nassau, Jan van Batavia GAD 12-5 / 612-614 37
MRD 757 1835-12-18 Geessina Ginets, W. Belfast GAD 12-5 / 615-616 4

Laatst gewijzigd mei-juni-oktober 2009 (index van dhr. P.van Heck).