Aanmelden | Contact
Doorzoek de bronnen

Dordrecht: nalatenschap Johannes Larij en Johanna Vleesman 1866


Bron: Regionaal Archief Dordrecht
Toegang: 20 (Notarissen Dordrecht)
Inventarisnummer: 1904 (notaris Huijbert Schuijten)

(transcriptie: E. van Dooremalen)

Nalatenschap Johannes Larij en Johanna Vleesman (17-9-1866)


Numero 243.

Den zeventienden September 1866, des voormiddags negen ure heb ik Huibert Schuijten, Notaris in het arrondissement Dordrecht, standplaats Dordrecht, in tegenwoordigheid van Cornelis van der Straaten Corneliszoon, kandidaat-Notaris en Christiaan de Groot, zonder beroep, beiden wonende te Dordrecht als aan mij Notaris bekende getuigen.
Ten verzoeke en in tegenwoordigheid van den Heer Hendrik van der Kloet, Meester kleermaker en winkelier, wonende te Dordrecht, in zijne hoedanigheid van voogd over de vier nagelaten en allen nog minderjarige kinderen van den Heer Johannes Larij en Mejufvrouw Johanna Vleesman in leven echtelieden, gewoond hebbende en overleden te Dordrecht, laatstgenoemde den 12-7-1866, en eerstgemelde den 19 Julij daaraanvolgende, net namen: Christiaan, Johannes, Johanna Heiltje en Roeland Larij, welke mitsdien bevoegd zijn om zich te gedragen als erfgenamen bij versterf der nalatenschap van voornoemde hunne ouders; zijnde hij tot die hoedanigheid benoemd en als zoodanig beëedigd door den Edel Achtbaren Heer Kantonregter te Dordrecht, op den 25-7-1866 blijkens geregistreerd proces-verbaal van dien datum.
En in tegenwoordigheid van den Heer Albert van den Bergh, kolenmeter, wonende te Dordrecht, in hoedanigheid van toeziende voogd in de voogdij over voormelde minderjarigen, daartoe mede op den 25-7-1866 benoemd, en als zoodanig beëedigd door welgemelden Heer Kantonregter, blijkens voorschreven proces-verbaal van dien datum.
Mij bevonden ten sterfhuize van voornoemde echtelieden, staande te Dordrecht aan de Wijnstraat, geteekend B24, om aldaar tot bewaring der regten van allen die daarbij belang zouden mogen hebben overtegaan tot de inventarisatie of beschrijving van alles wat behoort of betrekking heeft tot de gemeenschappelijke boedel en nalatenschappen van voornoemden Heer Johannes Larij, in leven kantoorbediende en schilder, en Mejufvrouw Johanna Vleesman.
Zullende de aanwijzing en opgave geschieden door Mejufvrouw Ursina Hermijna Larij, weduwe van den Heer Thomas Korthals, zonder beroep, als voor het overlijden ten sterfhuize gewoond hebbende en thans nog aldaar woonachtig.
Terwijl de waardering der goederen daaraan onderworpen geschieden zal door den heer Simon Jacobus Mak, ondernemer van publieke verkoopingen, wonende te Dordrecht alhier tegenwoordig als deskundige die daartoe door de belanghebbenden benoemd en als zoodanig door Welgemelde Heer Kantonregter op den zeven en twintigste Julij 1866 beëedigd is, blijkens geregistreerd proces-verbaal van dien datum.
En hebbende verschenen personen welke mij Notaris bekend zijn de getuigen en ik Notaris lhier onmiddellijk na gedane voorlezing geteekend.
S.J. Mak, H. van der Kloet, C. van der Straaten Czn, A. v.d. Bergh, W.T. Korthals, C. de Groot, H.t Schuijten, Notaris.

Waarna tot de inventarisatie of beschrijving wordt overgegaan als volgt

Op de bovenste zolder
 • Een ledikant gewaardeerd op vijf gulden, f 5,-
 • Een Hollandsche vlag, op vier gulden, f 4,-
 • Een schapenvacht, f 1,-
 • Een katoenen deken op een gulden, f 1,-
 • Twee wollen dekens f 5,-
 • Een katoenen sprei, f 0,80
 • Een vuurmand en kleed, f 1,50
 • Twee tafel en dekkleeden, f 1,-
 • Een bed, peluw en twee kussens, f 36,-
 • Een bed op f 30,-
  [= f 86,30]
 • Een kagchel met toebehooren, f 5,-
 • Een peluw en twee kussens, f 6,-
 • Een ijzeren wieg, f 3,-
 • Eenige potten en pannen, f 2,-
 • Een hoedendoos en mandje f 1,-
 • Eenige rotting f 2,-
 • Een rottingen waschmand, f 2,50
 • Een partij lappen, f 2,-
 • Een lampetkom en een ketel, f 0,60
 • Een blikken keteltje een romlarij, f 0,80

 • Op den tweeden zolder
 • Drie stoelen met zittingen, f 2,-
 • Een stoelkussen, f 0,80
 • Een ledikant, f 4,-
 • Een vlaggestok, f 1,50
 • Zes kleerstokken, f 1,50
 • Vier stoelen met matten zittingen, f 0,60
 • Een kleerrek, f 0,50
 • Een kleerkist en kleerbak, f 1,80
 • Een kartonnen doos, f 1,-
 • Een rottingen waschmand, f 1,20
 • Een lap blaauw baaij, f 4,-
 • Eenige lappen nieuw goed, f 1,-
 • Een lapje diemet, f 2,-
 • Een lap paars katoen, f 1,50
 • Een schoudermantel, f 0,60
 • Een lap linnen, f 18,-
 • Een lap dito, f 4,0
 • Een lap half linnen, f 10,-
 • Een lap wit katoen, f 9,-
 • Twee lapjes handdoekengoed, f 8,-
 • Een lap diemet, f 3,0
 • Vijf katoenen hemden, f 2,-
 • Een lap flanel, f 8,-
 • Een lapje katoen, f 0,80
 • Twee kerkboekjes, f 0,60
 • Een Maastrichtsche kagchel, f 12,-
  [= f 210,60]
 • Een kolenbak en schop, op f 0,60
 • Een lap diemet en een lap gaas, op f 3,80
 • Een springveren matras, op f 6,-
 • Vier bliken bussen, op f 0,80
 • Een slaapkast en hemel, f 5,-
 • Twee bedgordijnen f 1,50
 • Een lap blaauwe voering, f 2,-
 • Eenige zeemen lappen, f 2,-
 • Drie rottingen en een hengel, op f 2,50
 • Een zijden parapluie, f 0,80
 • Twee stoelen, f 0,90
 • Een rottingen mandje, f 1,-
 • Een zwart laken rok, f 0.80
 • Een dito dito, f 1,-
 • Een laken jas, f 2,-
 • Een Chamber cloock, f 0,80
 • Een zwart laken broek, f 2,-
 • Een bronskleurig laken jas, f 1,-
 • Een boskin broek, f 3,-
 • Een zwart laken jas, f 3,-
 • Een vriesche jas, f 2,-
 • Een zijden japon, f 2,-
 • Een paletot, f 1,50
 • Een blaauw geruiten japon, f 2,-
 • Een dito stoffen japon, f 7,-
 • Een laken wintermantel, f 6,-
 • Twee lakenjakjes, op f 6,-
 • Een jas, broek en vest, f 12,-
 • Een stiprok, f 3,-
 • Een zijden japon, f 8,-
 • Twee rottingen mandjes, f 1,-
 • Een overjas, op f 3,-
 • Een partij tijken, f 2,-
 • Eenige oude vrouwenkleederen, f 2,-
 • Een omslagdoek, f 3,-
 • Een crinoline, f 2,-
 • Een doosje met Tule, f 1,-
 • Een bijbel met sloten, f 5,-
 • Een lederen koffer, f 3,-
 • Eenige vloermatten f 1,20
 • Een zinkenplaat, f 1,-
 • Zes glas gordijnen, f 1,50
 • Een uittrektafel, f 6,-
 • In de gang
 • Een kleerkast, f 4,-
  [= f 336,30]
 • Twee hoeden f 0,30
 • Een kooi met eenige nagels, f 2,50
 • Een gangbank, f 3,-

 • In de binnenkamer
 • Zeven stoelen met wasdoeken zittingen, f 4,-
 • Een ronde tafel, f 4,-
 • Een eikenhouten secretaire, op f 22,-
 • Een mahonijhouten chiffonnière, f 16,-
 • Een petroleum lamp, f 2,-
 • Een koperen doofpotje, f 3,-
 • Een koffijmolen, f 0,30
 • Een kookfornuis, f 10,-
 • Een koperen waterketel, f 2,-
 • Een dito koffijketel, f 0,60
 • Een ijzeren pot, f 0,60
 • Een koperen vijzel en stamper, f 2,50
 • Een dito lamp en een dito trechter, f 0,70
 • Een dito glazen spuit, f 1,80
 • Een dito doofpot, f 6,-
 • Een dito tafelschel, f 0,40
 • Twee emmers met koper, f 2,-
 • Een koperen vuilnisblik en tang, f 1,-
 • Een strijkplank en koekpan, f 1,50
 • Een ijzeren doofpot, f 1,-
 • Een theestoof met ketel, f 2,-
 • Drie wachtobbetjes en bak, f 1,60
 • Een vliegenka(s)tje 1,50,
 • Een kastje, f 0,50
 • Eenig poetsgereedschap f 2,-
 • Eenige pennetjes en rommel, f 1,-
 • Een wollen deken, f 2,-
 • Een dito dito, f 4,-
 • Een katoenen dito, f 3,-
 • Een moltannen sprei, f 1,-
 • Een zeegras matras, f 5,-
 • Drie katoenen en een linnen laken, f 2,50
 • Een blikken trommel, f 0,60
 • Een bloemtobbetje, f 0,50
 • Een snijplank, f 1,-
 • Een bak met vorken, lepels messen f 0,80
  [= f 452,50]
 • Eenig theegoed, op f 0,80
 • Eenige borden een aardewerk, f 1,-
 • Eenig glaswerk, f 0,80
 • Twee blikken bussen, en een dito room, f 1,-
 • Een tinnen blaker en horologiekasje, f 1,-
 • Een kolenbak en schop, f 0,60
 • Een spiegel en vergulden lijst, f 2,-
 • Een boekenhanger en eenige boeken, f 2,-
 • Acht stoven, f 3,-
 • Een kerkboek, f 1,-
 • De gordijnen voor de glazen, f 1,20
 • Een peluwzak en beddenzak, f 2,20
 • Vier lakens, f 3,-
 • Een linnen laken, f 2,20
 • Een dito dito, f 1,20
 • Een tafellaken, f 1,50
 • Een dito en zeven servetten, f 2,20
 • Eenige kanten en lappen, f 1,20
 • Twee glasgordijntjes, f 0,50
 • Zes plated lepels en vorken, f 2,-
 • Een mes en eenige lepels en vorken f 1,-

 • In de voorkamer
 • Een canape met haren zitting, f 16,-
 • Een plated inktkoker, f 1,20
 • Twee schilderijen door Fonteijn, f 1,60
 • Een dito zijnde binnenhuis, f 6,-
 • Een spiegel in vergulden lijst, f 5,-
 • Vier karaffen, f 2,-
 • Acht punchglazen, f 0,60
 • Eenige differente glazen f 1,50
 • Een zwarte chocolaad ketel, f 0,60
 • Vijftien borden en vijf dekschotels, f 2,50
 • Vijf sauskommen f 1,-
 • Vier en twintig koffijkoppen en bakken, f 3,-
 • Een purceleinen theeservies, f 3,-
 • Een tafellaken en vijftien katoenen kussenssloopen, f 4,50
  [= f 556,80]
 • Drie blaadjes en twee trommeltjes, f 1,60
 • Een soepterrine en sauskom, f 1,-
 • Een victoria serviesje f 1,50
 • Een filtereerpot en melkkan, f 2,-
 • Een mahonij houten kabinet, f 90,-
 • Een spion-siegel, f 1,50
 • Een koperen tafelblikje en veegertje, f 1,-
 • Een koffer, f 1,50
 • Zes nieuwe vrouwenhemden, f 9,50
 • Twee katoenen kinder lito, f 1,50
 • Een tafellaken en vijf servetten, f 2,50
 • Twee dito en twaalf servetten, f 6,-
 • Tien halsdoeken, f 2,-
 • Twee bonte schorten, f 2,-
 • Zes vrouwen broeken, f 3,50
 • Een tafellaken, f 2,-
 • Negen diemetten rokken, f 18,-
 • Zes theedoekjes, f 1,50
 • Drie handdoeken, f 1,50
 • Zes zakdoeken, f 2,-
 • Vier borstrokken, f 1,50
 • Zes vrouwen hemden, f 3,-
 • Een wollen hemmetje en lappen, f 0,80
 • Een rok en jak, f 0,50
 • Een zijden schort en een paar vrouwen schoenen, f 1,-
 • Een paar pantoffels, f 1,-
 • Twee oude omslagdoeken, f 1,-
 • Een moltannen sprei, f 3,-
 • Een kapsteltje, f 0,80
 • Een palies, f 0,80
 • Een ginggangbak, f 4,-
 • Een stoffen rok, f 3,-
 • Een katoenen dito, f 2,50
 • Een zijden shawl, f 1,-
 • Vijf overhemden f 4,-
 • Een lapje voering, f 1,-
 • Een shawl, f 36,-
 • Een zijden japon met over schot, f 28,-
  [= f 804,80]
 • Een dito jakje, f 3,-
 • Een zwarten omslagdoek, f 2,-
 • Zes paar kanten, f 2,-
 • Een portrettenlijst, f 1,-
 • Twee parasols, f 0,60
 • Een doos met spiegel, f 1,-
 • Een karpet, f 2,-
 • Een kleedje, f 1,-
 • Eenige mans onderkleederen, f 5,-

 • Goud en Zilverwerk
 • Twee zilveren suikerstrooijers, twede gehalte wegende vijf lood en zeven wigtjes, f 4,50
 • Drie kurken met zilver, tweede gehalte, f 1,20
 • Een zilveren kurkentrekker, tweede gehalte, f 2,20
 • Zes dito theelepeltjes, tweede gehalte, wegende vier lood, acht wigtjes, f 3,-
 • Een rotting(?) met zilveren knop, f 1,60
 • Een gouden cylinder horrologie, op tweede gehalte, f 25,-
 • Een dito ketting, tweeder gehalte wegende een lood vijf wigtjes, f 12,-
 • Een dito armband, eerste gehalte, wegende een lood vier wigtjes, f 14,-
 • Een stenen slootje met juweel, op f 8,-
 • Een zilver vergulden dames horrologie, tweede gehalte, f 8,-
 • Een gouden horrologie ketting, tweede gehalte, wegende een lood, f 10,-
 • Een gouden potloodhouder, eerste gehalte, wegende een lood vier wigtjes, op f 12,-
 • Twee dito oorbelletjes met steen eerste gehalte, f 3,-
 • Twee dito ringen met steenen glas, f 2,50
 • Vier dito ringen eerste gehalte, wegende vier wigtjes, f 4,-
 • Twee gouden oorbellen met juweel, eerste gehalte, f 4-,-
 • Twee gouden overhemden knoopjes met juweel, eerste gehalte, f 20,-
  [= f 993,40]
 • Een stukje goud eerste gehalte met twee juwelen steentjes, f f 3,-
 • Twee gouden oorbellen eerste gehalte met juweel op f 120,-
 • Een gouden doekspeld, eerste gehalte met juweel, f 20,-
 • Twee gouden hangers met haakjes, eerste gehalte met juweel, f 40,-
 • Twee gouden belltjes met email, tweede gehalte, f 2,-
 • Een kornalijnen ketting met gouden slot en twee dito belletjes met goud, eerste gehalte, f 8,-
 • Een gouden broeke en kleinigheden eerste gehalte, wegende vier wigtjes, f 4,-
 • Een granaten ketting met gouden slot, eerste gehalte, f 6,-
 • Een flacon met zilveren stop, tweede gehalte, f 0,60
 • Eenig oud gebroken zilver, tweede gehalte, wegende negen lood vijf wigtjes, f 7,50
 • Twee medaillons met goud gegarneerd tweede gehalte, op f 3,-
 • Een gouden armband tweede gehalte met juweelen slot, f 40,-

 • In de winkel
  Op den zolder

 • Twee winkelschragen, f 3,-
 • Een tikslede, f 0,80
 • Een ijzeren bloemhekjes, f 0,80
 • Een schilderezel, f 0,60
 • Een partij kruiken en oliekannen f 4,-
 • Een ijzeren olieketel, f 1,50
 • Eenige vernis en unnalak, f 20,-
 • Een zinken schoorsteen, f 2,-
 • Een ijzeren pot, f 0,50
 • Een geverwd kastje op f 1,-
 • Een rondtafeltje, f 1,-
 • Een lessenaar en houtwerk f 2,-
 • Een kist en houtwerk, f 1,50
 • Een fornuis f 3,-
 • Tobbe en houtwerk, f 1,-
  [= f 1290,20]
 • Een koperen lijmketel, f 2,-
 • Een gegoten kagchel, f 10,-
 • Een kolenbak, f 0,80
 • Een kolomkagchel, f 5,-
 • Een ijzeren verwmolen en koffijbrander, f 1,-
 • Een ladder en houten ezel, f 0,80
 • Vier verwmandens, op f 1,-
 • Een partij tonnen en manden, f 1,50
 • Twee schilderstellingen, f 16,-
 • Twee dekschotels, op f 1,50
 • Eenig stelling touw, op f 1,60

 • Beneden in den winkel
 • Een schilderijkast, f 2,-
 • Een partij dassen en trekkers, f 12,-
 • Eenige drooge verw, f 2,-
 • Vier vergulders kussens, f 2,-
 • Een ladetafel, f 1,60
 • Een slijpsteen en bak, f 2,-
 • Eenige doeken en paneelen, f 2,-
 • Eenige kannen en bussen met olie vernis, f 20,-
 • Een partij blikken verwpotten, f 1,50
 • Een kopie, naar Schalken, f 3,-
 • Een stilleven, een portret en twee schoorsteenstukken op f 3,50
 • Twee portretten, op f 1,50
 • Een schilderij, op f 3,-
 • Een lessenaar, f 2,-
 • Een kasje, op f 1,-
 • Een schilderij met vrugten, en een graauwtje, op f 2,-
 • Een kast voor verwwaren op f 5,-
 • Eenige droogverw, op f 8,-
 • Eenige kasjes, op f 4,-
 • Een ton met geele oker, op f 4,-
 • Een kalkton, op f 1,50
 • Vijf trappen, op f 20,=
 • Negen verwerstrappen, f 20,-
 • Vijftien ladders van verschillende grootte op f 60,-
  [= f 1515,-]
 • Tot al het vorenstaande gevaceerd zijnde van des voornamiddags negen tot des namiddags een ure aaraanvolgende, is met onderling goedvinden bepaald, dat de voortzetting dezer inventarisatie of beschrijving
  zal plaats hebben ten voormelden sterfhuizen heden namiddag te vier uren. En hebben de verschenen personen de getuigen en ik Notaris alhier, onmiddellijk, nagedage voorlezing geteekend.
  S.J. Mak, H. van der Kloet, C. van der Straaten Czn, A. v.d. Bergh, C. de Groot, W.T. Korthals.

  Den zeventiende September 1866 [17-9-1866], des namiddags te vier ure, inge volge de bepaling bij het einde der voorgaande zitting gemaakt wordt door mij Huibert Schuijten, Notaris in het arrondissement te Dordrecht standplaats Dordrecht, in tegenwoordigheid van Cornelis van der Straaten Corneliszoon kandidaat-Notaris en Christiaan de Groot, zonder beroep, beide wonende te Dordrecht, als aan mij Notaris bekende getuigen, ten verzoeken in tegenwoordigheid volgens aanwijzing en opgave en ter plaatse bovengemeld overgaan tot het vervolgende van vorenstaande inventarisatie of beschrijving.

 • [transport der vorige vacatie f 1515,-]
  Twee houten schalen en balans, gewaardeerd op f 3,-
 • Eenig ijzeren en koperen gewigt, op f 5,5-
 • Een oliekist met lood bekleed, op f 10,-
 • Eenige olie, op f 20,-
 • Een doofpot met zwartsel, op f 2,-
 • Twee verwmolen, op f 8,-
 • Een koperen olieketel, op f 10,-
 • Een doofpot met zwartsel, op f 2,50
 • Drie wrijfsteenen met lopers, op f 4,-
 • Een partij verwpotten en tempermessen, op f 3,50
  [f 1580,-]
 • Een bus met standolie, op f 27,-
 • Een burrie en halm celen, op f 1,20
 • Twee paar schragen, op f 2,-
 • Twee leijen, f 1,-
 • Een bus met terpentijn, f 6,-
 • Vijf stellingplanken, f 3,50
 • Drie paar schragen, op f 3,-
 • Een waterton en dekzel, op f 3,50
 • Een tafeltje, op f 0,60
 • Een partij kwasten op f 12,-
 • Een werktafel met schroef, op f 2,-
 • Vier touwen met gemalen verw, op f 45,-
 • Een houten tufkist, op f 3,-

 • In het kantoortje
 • Een kunstkas, op zes gulden, f 6,-
 • Een mahoniehouten penanttafeltje op f 2,50
 • Twee teekeningen door Schouwman, f 5,-
 • Een penanttafeltje op f 1,50
 • Vier stoelen met zittingen, op f 3,-
 • Een schilderezel, f 0,80
 • Eenige messen en dassen, op f 2,-
 • Aan goud om te vergulden, op f 15,-

 • Op de plaats
 • Een regtbank met eenige bloemen, f 2,-

 • Nog in de voorkamer
 • Vier gordijnen voor de glazen, f 3,-
 • En twee vrouwenhoeden, op f 3,-

 • Nog in den winkel
 • Een wijnwagen, op f 12,-
  Beloopende te zamen f 1749, 10

 • De beschrijving der goederen aan waardering onderworpen, hiermede afgelopen en de werkzaamehden van den deskundige alzoo geëindigd zijnde, heeft hij alhier onmiddellijk na gedane voorlezing geteekend.
  S.J. Mak.

  Waarna met de inventarisatie of beschrijving zonder den deskundige wordt voortgegaan als volgt


  Bankbiljetten en Specie
 • Een Bankbiljet groot f 40,0
 • Drie dito, ieder groot 25 gulden, dus te zaken f 75,-
 • Diverse muntspecien zeven gulden 75, f 7,75
 • en aan pasmunt f 0,38
  Zaneb f 123,13

 • Effecten
 • Een origineel bewijs van uitschrijving ten laste van Rusland bij Stieglitz en Compagnie, zesde leening van den jare 1855 Numero 406756/29745, rentende vijf percent, groot 500 zilveren roebels, met halfjarige intrest coupons, waarvan de eerste vervalt den 1-10-1866;
 • Een obligatie ten laste van Rusland, rentende drie percent, leening van den jare 1859 Numero 26941, groot 100 pond sterling met halfjarige intrest coupons waarvan de eerste vervalt 20 October een November 1866;
 • Twee obligatien ten laste van Rusland, rentende vijf percent, leening van den jare 1862, Nummers 623060/108060 en 660709/145709, iedet groot honder pond sterling, dus te zamen 200 pond sterling met halfjarige intrest coupons, waarvan de eerste vervalt 20 October een November 1866;
 • Een obligatie Weener Metalliek rentende twee en een half percent, Numero 946181 groot duizend florijnen met halfjarige intrest coupons, waarvan den eerste vervalt den eersten October 1866;
 • Vier dito obligatien Nummers 59184, 108820, 114173 en 117433, ieder groot duizend florijnen, dus te zamen vier duizend florijnen, met halfjarige intrest coupons waarvan de eerste vervallen den eersten November 1866;
 • Twee obligatien vijf opercents Weener Metalliek van den jare 1854 Nummers 462289 en 462290 ieder groot 100 florijnen dus te zamen twee honderd florijnen met halfjarige intrest coupons waarvan de eerste vervallen den eersten Januarij 1867;
 • Een obligatie vijf percents Weener Metalliek van den jare 1854 Nummero 62843, zijnde Nationale groot 1000 fllrijnen met halfjarige intrest coupons, waarvan de eerste vervalt, den eersten Januarij 1867;
 • Eene obligatie vijf percents Weener Metalliek van den jare 1854 Numero 57960, zijnde Nationale groot 500 florijnen, met halfjarige intrest coupons waarvan de eerste vervalt den eersten Januarij 1867;
 • Eene obligatie Weener Metalliek rentrende vijf percent betaalbaar te Amsterdam Numero 248, groot 1000 florijnen, met halfjarige intrest coupons, waarvan de eerste vervalt den eersten Januarij 1867;
 • Twee aandeelen in de geldleening groot 7.500 gulden ten lasten de Buiten Societeit Kunstmin van dato 15-8-1869 Nummers 44 en 45 rente de vier percent, ieder groot 25 gulden, dus te zamen 50 gulden. Met heeljarige intresten coupons, waarvan de eerste vervallen zijn den eersten Augustus 1866;
 • Zws bewijzen van aandeel in de geldleening ten behoeve van den tuin der Societeit de Vriendschap te Dordrecht van dato 6-11-1857 Nummers 187 tot en met 192, ieder groot 16 gulden, dus te zamen f 96 gulden; met heeljarige intrest coupons, ieder groot 80 cents waarvan de eerste vervalt den eersten Novenber 1866;
 • Eene kwitantie waarbij J. de Haan erkent ontvangen te hebben van den erflaten om op vertoon te voldoen eene Som van vier honderd gulden welke kwitantie is van dato 1-4-1853, en waarop verder staat aangenomen te betalen op 1-7-1853 met bijbetaling van vijf gulden renten (geteekend) J. de Haan;
 • Een kwitantie van A.C. van Wageningen Jz van dato 18 Junij 1857, groot 300 gulden vervallende acht dagen na opzegging met bijbetaling van vijf percents intrest per jaar gerekend;

 • In te vorderen boekschulden
 • Over den jare 1864 f 143,65;
 • Over den jare 1865 f 185,51;
 • Over den jare 1866 tot den eersten September f 3.236,47;

 • Onroerend goed
 • Een Huis en Erf met werkplaats daarachter, staande en liggende te Dordrecht aand e Wijnstraat tusschen de Nieuwbrug en de Wijnbrug, op den hoek van den hengstensteiger, geteekend B 24, kadaster Sectie E Nummers 1282 en 1283 teer gezamenlijke inhoudsgrootte van een roede 85 ellen.
  Waarvan het benedengedeelte in eigen gebruik is, terwijl de bovenwoning verhuurd is aan Mejufvrouw de Weduwe Kools tegen 130 gulden 's jaars ingegaan den 15 September 1866.
  Bewijs van eigendom.
  het afschrift eener akte van verkoop afstand en overdragt den 15-5-1866, voor mij Notaris in tegenwoordigheid van getuigen verleden, vervolgens geregistreerd en voergeschreven ten kantore der Hijpotheken te Dordrecht den 19-5-1866 del 225 Numero 47; waarbij voormeld huis en erf aan den erflater is verkocht en overgedrgen.

 • Schulden en Lasten
  Komen de volgende

 • B.A.P. Franscella Sartore, voor het repareren van parapluieën, f 0,50
 • A.J. Verheul hoedenmaker, voor leverantie en arbeidsloon, f 27,50
 • de Mediecinae Doctor J.A. Delhez over 1864 en 1865, f 12,40
 • Dezelfde over 1866, Memorie
 • De loodgieter P. van Altena over 1854 en 1865, f 7,275
 • de Timmerman J.F. Brandt, over 1865, f 11,24
 • de Weduwe J. Bekkers & Zoon, blikslagers, over 1865, f 1,50
 • de Boekhandelaren Van der Schalk & van Dijl over 1866, f 3,78
 • de Borstelmaker H.J. Dirks over 1866 f 17,40
 • J.A. Vriesendorp & Zonen over geleverde vernis in 1866, f 27,-
 • De Boekhandelaar C. Morks over 1865 f 9,40
  [= f 117,995]
 • Van der Kooij & Bax voor geleverde lakken en vernissen in 1865 en 1866, f 21,20
 • H. Geul, muziekmeester, voor onderwijs en leverantie in 1866, f 12,50;
 • de Naaister C. Degens in 1866, f 4,30;
 • de schoenmaker W. van Hemert Junior over 1866, f 5,45
 • Aan de modemaakster A. Biester over 1866, f 7,25
 • De onderwijzer J.P. Goedhart, voor gegeven onderwijs in 1866, f 54,-
 • Professor F.C. Donders & Doctor H. Snelle voor een consult, f 2,-
 • de Weduwe Kohn & Campagnie voor geleverde verwwaren over 1866, f 153,72
 • Penn & Bauduin voor geleverde kluitkalk in 1863, f 1,-
 • A.H. Kuipers & Compagnie voor geleverde kluitkalk in 1864 en 1865, f 3,-
 • De steenhouwer A.P. Schotel over 1865, f 8,-
 • Jan Hordijk, voor geleverd loodwit in 1866, f 209,22;
 • de Weduwe Dirk Struijs voor geleverde wijn in 1866, f 9,77;
 • J. Krim Junior naar geleverde verwwaren in 1866 f 11,74;
 • Cans Reuters, hoedenmaker, voor leverantie in 1866, f 10,10
 • Louis van Son te Amsterdam, voor geleverde vernis in 1866, f 51,76
 • Van den Helm & Zoon te Rotterdam, voor verwersgereedschappen in 1866, f 1,-
 • Tollens & Compagnie te Rotterdam, voor geleverde verwwaren in 1866, f 83,33
 • Liefrinck & Compagnie te Leiden voor geleverde verwwaren in 1866, f 11,12
 • W. Lerte te Roermond voor geleverde verwwaren in 1866 f 47,95
  [= f 827,-]
 • de Bedienaar der begrafenissen D. Pieters voor begrafeniskosten van de Erflaatster f 56,95
 • De timmerman M. Degens voor de doodkist f 20,-
 • De bedienaar der begrafenissen D. Pieters en C. Hoogewerf voor begrafeniskosten van den erflater, f 52,40
 • Den timmerman H. Lemkes, voor de doodkist, f 20,-
 • De Bleeker W. Stoffels voor waschloon, f 9,20
 • De verdere schulden en lasten voor zoover die mogten bestaan voor als nog niet opgegeven kunnen worden, dien anders als voor, Memorie
  Beloopende te zamen buiten de Memorieposten f 985,555

 • Verklarende de eerste rekwirant dat voornoemde vier minderjarige niets aan hun schuldig zijn en hij alzoo van hun niets te vorderen heeft.
  De inventarisatie of beschrijving hiermede afgelopen zijnde heeft de aanwijzeresse en opgeefster bij Eede in handen van mij Notaris afgelegd, verklaard, ales naar haar bestemde te hebben aangwezen en opgegeven, wat tot voorschreven gemeenschappelijk boedel en nalatenschappen behoort of daartoe betrekking heeft, zonder iets te hebben verduisterd, en zonder gezien te hebben of te weten dat iets verduisterd is.
  En na hiertoe gevaceerd te hebben van des namiddags vier ure tot de avonds acht ure daaraanvolgende, is dezen inventaris gesloten, welke in Minute oopgemaakt en ten voormelde plaatse verleden, door de verschenen personen, de getuigen en mij Notaris onmiddellijk na gedane voorlezing geteekend is.
  C. van der Straaten Czn, H. van der Kloet, A. v.d. Bergh, C. de Groot, H.t Schuijten, Notaris

  Geregistreerd te Dordrecht den 19-9-1866 deel 98 folio 19 recto vak b.
  Negen blanken en één renvooi. Ontvangen voor regt van twee vacatien f 3,20 voor 38 opcenten f 1,22 te zamen f 4,32.
  De ontvanger (...)

  Laatst gewijzigd: november 2019.