Aanmelden | Contact
Doorzoek de bronnen

Dordrecht: notaris J. de Koning 1871


Bron: stadsarchief Dordrecht (Erfgoedcentrum DiEP)
Toegang: 20
Inventarisnummer: 1964 (over 1871)1590 03-01-1871 mainlevee Helena Johanna de Reus te Dordrecht
1591 03-01-1871 onderhandsche stuk houdende beschikkingen na dood door Mejufvrouw Celia Boet overleden te Dordrecht den 24 December 1870 aan mij notaris te handgesteld op heden door den kantonregter van het eerste kanton van het Arrondissement Dordrecht hoofdplaats Dordrecht
1592 70-01-1871 mainlevee Samuel Crena de Iongh te Dordrecht
1593 10-01-1871 testament Johannes Machiel Boogert te Dordt
1594 10-01-1871 testament Elisabeth de Troe te Dordt
NB. Aktenummer 149 Aktedatum 17-09-1862
Plaatsnaam Dordrecht
Archiefnummer 256 Burgerlijke stand en bevolking van Dordrecht
Inventarisnummer 133
Bruidegom Johann Michael Boogert Leeftijd 23
Bruid Elizabeth de Troux Geboorteplaats Dubbeldam
Vader Bruidegom Maarten Paulus Boogert
Moeder Bruidegom Jenneke Elizabeth Littig
Vader Bruid Jan Leonard de Troux Plaatsnaam Dordrecht
Moeder Bruid Joanna Maria Kramers Plaatsnaam Dordrecht
1595 14-01-1871 provisionele veiling onroerend goed Anthonie Kamerling en Cornelis Gips Corneliszoon beiden te Dordrecht
1596 14-01-1871 testament Gerritje Metta de Hoog te Dord.
1597 13-01-1871 proces verbaal veiling onroerend goed Jonkheer Jan George Cornelis Pieter Vrijthoff en Simon Zadoks te Dordrecht
1598 20-01-1871 hypotheek Marinus Steehouer(?) te Ridderkerk en Jan Hendrik Schultz van Haegen te Dordrecht
1599 21-01-1871 provisioneel ophouding onroerend goed Anthonie Kamerling te Dordrecht
1600 23-01-1871 boedelbeschrijving Arnoldus Jan Schouten, Maria van Overbeek, Sophia Pieternella Smits en Simon Jacobus Mak allen te Dordrecht
1601 25-01-1871 provisioneel afslag onroerend goed Jonkheer Jan George Cornelis Pieter Vrijthoff, Hermanus van der Kaa en Joannes Fredrik Kolkman, allen te Dordrecht
een heerenhuis en erf met tuin en pakhuis te Dordrecht aan de Groenmarkt, geteekend A293 kad sectie F nummer 528 en 529 ter som van f 26.500
1602 26-01-1871 Mainlevée Adriaan Stoop en Jan Otto Willem Frans Rens te Dordrecht
1603 30-01-1871 transport onroerend goed Anthonie Camerling en Daniel van Geluk
een heerenhuis en erf met pakhuis te Dordrecht aan de Knolhaven geteekend A344 kad sectie F 315 ter som van f 6.000, wonende beide te Dordrecht
1604 30-01-1871 Mainlevée Jan Hendrik Schultz van Haegen te Dordt
1605 31-01-1871 procuratie grootboek Johannis Bouwman te Dordrecht
1606 31-01-1871 transport onroerend goed Anthonie Camerling te Dordrecht
een tuin met huisinge koepel, bergplaats en verder betimmeringen te Dordrecht aan den tweeden Singel geteekend E 318 tot en met 324 kadaster sectie D669,1230,1231,1232,1233 ter som van f 5.600
1607 01-02-1871 Mainlevée Mr Gautier Pierre Adrien Struijk te Dordrecht
1608 04-02-1871 Mainlevée Jacob Boers te Dordrecht
1609 06-02-1871 bewaargeving Didericus Mattheus Uittenbogaard te Dordrecht
1610 06-02-1871 hypotheek Pieter van der Linden en Jacobus Cornelis Johannes de Joncheere te Dordrecht
1611 07+08-02-1871 proces verbaal verkoop roerend goed een verzoek van Arnoldus Jan Schouten te Dordrecht
1612 09-02-1871 huwel consent Johanna Philippina van de Weerelt te Dordrecht
1613 11-02-1871 .. verkoop hakhout ten verzoeke van Christiaan Willem Jonas Baron van Boetzelaer van Dubbeldam, te Utrecht en Jacob Nicolaas van Jantzon van Erffrenten van Babylonienbroek te Dordrecht
1614 23-02-1871 testament Anthonie Leeman te Zwijndrecht
1615 23-02-1871 testament Maria Lijtringes(?) te Zwijndrecht
1616 24-02-1871 testament Pieter Bothof Philippuszoon te Dubbeldam
1617 24-02-1871 testament Hendrika Schotman te Dubbeldam
1618 27-02-1871 doorhaling Didericus Mattheus Uittenbogaard te Dordrecht
1619 01-03-1871 boedelbeschrijving Francina van Harthals, Maarigje de Geus, Christiaan Aardoom, Jaapje de Geus, Arie van der Feest, Anna de Geus, Arie van Ham, Arie de Geus Arieszoon, Lijntje de Geus, Jan Abraham de Geus, Neeltje de Geus, allen wonende te s Gravendeel
1620 01-03-1871 testament Bastiana van Eijck te Dordrecht
1621 01-03-1871 testament Cornelia Maria van Eijck te Dordrecht
1622 02-03-1871 testament Bartholomeus van Geluk te Dordrecht
1623 02-03-1871 testament Margreta Conradina Veltman te Dordrecht
1624 02-03-1871 mainlevée Helena Johanna de Reus te Dordt
1625 03-03-1871 hypotheek Mr Gautier Pierre Adrien Struijk en Lubbartus Boomgaard te Dordrecht
1626 07-03-1871 mainlevée Elisabeth Maria Roodenburgh te Dordrecht
1627 13-03-1871 mainlevée Jacobn Mauritz en Hendrik Mauritz te Dordrecht
1628 13-03-1871 m.. bekendheid Mr Gautier Pierre Adrien Struijk, Simon Jan Hendrik van der Noordaa, Lubbartus Boomgaard en Nelis Spoel, allen te Dordrecht
1629 15-03-1871 testament Cornelis Aarnout te Dordrecht
1630 15-03-1871 scheiding Arnoldus Jan Schouten, Sophia Petronella Smits en Maria van Overbeek, allen te Dordrecht
1631 20-03-1871 Hypotheek Mr Gautier Pierre Adrien Struijk en Lubbartus Boomgaart te Dordrecht
1632 20-03-1871 mainlevée Francina Roodenburg te Dordrecht
1633 21-03-1871 Hypotheek Mr Gautier Pierre Adrien Struijk en Lubbartus Boomgaart te Dordrecht
1634 22-03-1871 provisionele veiling onroerend goed Jan Jacob Benjamin Andrée, Barend van Dijl en Adrianus van der Weijde te Dordrecht
1635 25-03-1871 mainlevée Cornelis Aarnouts te Dordrecht
1636 25-03-1871 akte van . wisseling Servaas Willem Detlijn, Nicolaas Laarman en Rudolf Laarman allen te Dordrecht
1637 25-03-1871 provisionele veiling huis Lubbartus Boomgaart te Dordrecht en Willem Govers te Dubbeldam
1638 29-03-1871 proces verbaal afslag en ophouding onroerend goed Jan Jacob Benjamin Andrée en Arie van Asperen, Johannes ..
Huis en erf te Dordrecht aan de Voorstraat kad sectie G 982 ter som van f 7.054
en een huis en erf te Dordrecht kad sectie E 380 opgehouden op f 5000
1639 31-03-1871 mainlevée Johannes Pompejus Boudewijn Onderwater van Brandwijk te Dordrecht
1640 01-04-1871 boedelbeschrijving Elisabeth Maria Struijs te Dordrecht, Cornelis van E..lijk(?) te Schiedam, Johannes Izaak Schaarman te Amsterdam en Petronella Wilhelmina Muijsson te Rotterdam
1641 01-04-1871 proces verbaal afslag onroerend goed Lubbartus Boomgaart te Dordrecht, Willem Govers te Dubbeldam
een woonhuis met schuur en erfpachtregt aan de ?? te Dubbeldam kad sectie B 266, 267, 268 ter som van f 890
1642 01-04-1871 testemant Anthonetta Molenaar te Dordt
1643 04-04-1871 mainlevee Louise Vermeulen te Dordt
1644 06-04-1871 transport onroerend goed Johanna van A..? en Bastiaan Ris, beiden te Dordrecht
een huis en erf te Dordrecht kad sectie H 798 ter som van f 1000
1645 11-04-1871 Hypotheek Alida van de Weg, Adriana de Geus en mr Gautier Pierre Adrien Struijk te Dordrecht
1646 12-04-1871 volmagt Geertrui Antonia Smits verblijfhoudende te Dordrecht en Gerardus Arnoldus Hugo Smits te Nieuwer-Amstel
1647 15-04-1871 Hypotheek mr Gautier Pierre Adrien Struijk en Lubbartus Boomgaart te Dordrecht
1648 15-04-1871 Boedelscheiding Francina van Harthals, Marigje de Geus, Christiaan Aardoom, Jaapje de Geus, Arie van der Feest, Anna de Geus, Arie van Ham Andrieszoon, Lijntje de Geus, Jan Abraham de Geus en Neeltje de Geus, allen te s Gravendeel
(1) een huis en erf te s Gravendeel B605a ter som van f 1000
(2) een huis en erf te s Gravendeel B604 en 604 ter som van f 3000
1649 20-04-1871 procuratie grootboek Cornelis Ophorst te Dordrecht
1650 20-04-1871 Hypotheek mr Gautier Pierre Adrien Struijk en Lubbartus Boomgaart te Dordrecht
1651 22-04-1871 mainlevee Elisabeth Maria Roodenburg te Dordrecht
1652 22-04-1871 testament Arie de Waal te Dordrecht
1653 22-04-1871 testament Francina Sax te Dordrecht
1654 25-04-1871 mainlevee Otto Boudewijn 't Hooft van Benthuizen te Dordrecht
1655 25-04-1871 Hypotheek mr Gautier Pierre Adrien Struijk en Lubbartus Boomgaart te Dordrecht
1656 26-04-1871 mainlevee Nicolaas Adrianus de Joncheere te Dordrecht
1657 27-04-1871 boedelscheiding Elisabeth Maria Sweijs te Dordrecht, Kornelis van Eldijk te Schiedam, Petronella Wilhelmina Muijsson te Rotterdam, Ingenieta Johanna Elisabeth van Eldijk te Amsterdam en mr Hendrik Willem Fangman te Dordrecht
1658 29-04-1871 inventaris Klaas Boer en Bastiaan Schelling te Klaaswaal en Willem Scheijgrond te Vierpolders
1659 29-04-1871 testament Anthonie Boer Janszoon te Klaaswaal
1660 29-04-1871 testament Pietertje van der Sluis te Klaaswaal
1661 03-05-1871 proces vetbaal veiling onroerend goed Arie Jacob van Roosendaal, Pieter Hombroek en Cornelis Arbouw te Dordrecht
1662 03-05-1871 mainlevee Anna Geertruij de Jongh te Dordt
1663 04-05-1871 mainlevee Catharina van den Bosch te Dordt
1664 05-05-1871 provisioneel verkoop roerend goed ten verzoeke van Barend van Limmen te Dordrecht
Pieter van der Burg, Hendrik Schreur
1665 06-05-1871 boedelscheiding Gijsbert van de Burg, Jacob van de Burg en Adrianus van de Burg, allen te Strijen en Jhr Mr Alexander Rijk Petrus van Kinschot te s Gravendeel
een huis en schuur en erf en boomgaard te Strijen, sectie kad B 379, 381en 380 ter som van f 900
1666 09-05-1871 mainlevee Mr. Jacobus Johan de Reus te Dordt
1667 09-05-1871 verklaring van erfregt Petrus Johannes de Ridder, Christiaan de Bruijn, Anthonie de Bruijn en Tobias(?) Johannes van Koijk allen te Dordt
1668 10-05-1871 Procesverbaal de koop onroerend goed Arie Jacob van Roosendaal, Adriaan van Altena Arnolduszoon, Hendrik Hoebée, allen te Dordrecht
(a) een .. met drie houtloodsen en kantoor, huis en erven met twee Balkgaten te Dordrecht aan de Lijnbaan kad sectie C 68, 73, 74, 75, 1806, 1807, 1808 ter som van f 9.140
(b) een open erf gelegen alsvoren kad sectie C nummers 1030, 1033 en 1509 ter som van f 1.600
1669 11-05-1871 testament Jacobus Dalmeijer te Dordrecht
1670 11-05-1871 testament Dina Aletta van der Bogert te Dordrecht
1671 15-05-1871 verklaring van Erfregt Cornelis Ophorst, Nicolaas Willem van Herwaarden, mr Gautier Pierre Adrien Struijk en Lubbartus Boomgaart allen te Dordrecht
1672 15-05-1871 Hypotheek mr Gautier Pierre Adrien Struijk en Nelis Spoel te Dordrecht
1673 19-05-1871 Hypotheek mr Gautier Pierre Adrien Struijk en Lubbartus Boomgaart te Dordrecht
1674 19-05-1871 testament Willem Hennekes(?) te Dordrecht
1675 19-05-1871 testament Johanna Bax te Dordrecht
1676 20-05-1871 Hypotheek Andries(?) Kranendonk en dr Bartolomeus van der Elst te Dordrecht
1677 22-05-1871 Mainlevée Francina Roodenburg te Dordt
1678 23-05-1871 verklaring van erfregt Cornelis Ophorst, Nicolaas Willem van Herwaarden, mr Gautier Pierre Adrien Struijk en Lubbartus Boomgaart te Dordrecht
1679 25-05-1871 Hypotheek mr Gautier Pierre Adrien Struijk en Nelis Spoel te Dordrecht
1680 26-05-1871 Volmagt Ida Saltie(?) Bems(?) te Dordrecht
1681 03-06-1871 scheiding Klaas Boer te Klaaswaal, Willem Scheijgrond te Vierpolder en Alexander Willem van der ..orp(?) te Oud-Beijerland
1682 06-06-1871 Mainlevée Hendrik Lodewijk Willem van der Santheuvel te Dordrecht
1683 07-06-1871 Boedelscheiding Johannes Lambertus Verpoorten, Anna Maria Verpoorten, Cornelis Quast en Simon Jacobus Mak allen te Dordrecht
1684 09-06-1871 Mainlevée Abraham Hermanus Blom te Dordrecht
1685 09-06-1871 Hypotheek Mr Gautier Pierre Adrien Struijk en Lubbartus Boomgaart te Dordt
1686 12-06-1871 Mainlevée Samuel Crena de Iongh te Dordrecht
1687 13-06-1871 Hypotheek Mr Gautier Pierre Adrien Struijk en Nelis Spoel te Dordrecht
1688 15-06-1871 Hypotheek Mr Gautier Pierre Adrien Struijk en Lubbartus Boomgaart te Dordt
1689 15-06-1871 Hypotheek Cornelis de Smeth(?) te Haarlem
1690 20-06-1871 Hypotheek Nicolaas Ansems en Mr Gautier Pierre Adrien Struijk te Dordrecht
1691 20-06-1871 Testament Pieternella Brandt te Dordrecht
1692 21-06-1871 Volmagt Bernardus Roeges(?) te Utrecht
1693 21-06-1871 Mainlevée Johannes Pomjejus Boudewijn Onderwater van Brandwijk te Dordt
1694 28-06-1871 procesverbaal veiling onroerend goed Cornelis Gips Corneliszoon en Johannes Ek Anthoniezoon, beiden te Dordrecht
1695 30-06-1871 Testament Everhardus Martinus Chevalier te Dordt
1696 03-07-1871 Hypotheek Mr Gautier Pierre Adrien Struijk en Simon Jan Hendrik van der Noordaa te Dordt
1697 05-07-1871 procesverbaal opgehouden onroerend goed Cornelis Gips Corneliszoon te Dordrecht
Een stoomzagerij genaamd de NIJVERHEID met twee woningen en kantoor te Dordrecht aan de Stadsvest op de perceelen kad Sectie H nrs 1783, 1784, 1785 en 1786 opgehouden ter som van f 12.500
1698 05-07-1871 procesverbaal veiling onroerend goed Cornelis Kuijster en Arnoldus Franciscus Engelbregt, beiden te Dordrecht
1699 07-07-1871 procutatie Herman Pieter de Kat van Hardinxveld te Dordrecht
1700 11-07-1871 Huwelijksche voorwaarden Herman Pieter de Kat van Hardinxveld, Metta Elisabeth Rens, Jan Otto Willem Frans Rens en Maria Magdalena Schultz van haegen allen te Dordrecht
1701 12-07-1871 procesverbaal afslag onroerend goed Cornelis Kuijsten, Cornelis Johannes Schotel, Stephanus Laurentien Boers, allen te Dordt,
een huis en erf te Dordrecht kad Sectie G nommer 855 ter som van f 3.650
1702 12-07-1871 Boedelscheiding Cornelis Ophorst, Willem Jacobus Smaasen, de eerste te Dordrecht, de tweede te Zaltbommel, Johannes Schuijten Huibertszoon te Dordt, Anna Jacoba Smaasen te Amsterdam, Johan Pieter Theodoor van der Lith te Utrecht en Hendrik Willem Fangman te Dordt
1703 12-07-1871 Volmagt Willem Jacobus Smaasen te Amsterdam
1704 12-07-1871 Volmagt Anna Jacoba Smaasen te Amsterdam
1705 12-07-1871 Volmagt Johan Pieter Theodoor van der Lith [1814-1903] te Utrecht
1706 12-07-1871 Hypotheek Mr Gautier Pierre Adrien Struijk en Lubbartus Boomgaart te Dordt
1707 12-07-1871 mainlevée Jacob Cornelis Deking Dura te Dordt
1708 13-07-1871 - Hendrik Koete Dicke te Dordt
1709 13-07-1871 Volmagt Johannes Schuijten Huibertszoon te Dordt
1710 14-08-1871 Hypotheek Lambertus Johannes van Oijen en Anthonij van Chastelet te Dordt
1711 16-08-1871 testament Adriana van Eijck te Dordt
1712 16-08-1871 procesverbaal veiling onroerend goed Machiel van de Weijden, Adrianus van der Weijden, Anthonie Mulders, Bastiaan Burgers, Nicolaas Quast, Anthonie Camerling, Gerrit Eijsenga, Pieter van heck, Frans Willem van der Net, Frans de Borst, Eduard de Waal, Willem Hulst, Adriaan van Altena Arnolduszoon, allen te Dordt
1713 16-08-1871 Hypotheek Lubbartus Boomgaart en Nelis Spoel te Dordt
1714 18-08-1871 mainlevee Samuel Crena de Iongh te Dordt
1715 19-08-1871 transport huis en erf Albertus van de Berg en Jacobus van Geel
een huis erf te Dordrecht kad sectie, wonende beide te Dordrecht, H 711 ter som van f 1400
1716 19-08-1871 Hypotheek Jacobus van Geel en Lubbartus Boomgaart
1717 21-08-1871 testament Carel Fredrik Bendorp te Dubbeldam
1718 21-08-1871 testament Elisabeth Apolonia de Hen te Dordrecht
1719 22-08-1871 testament Pieter de Reije(?) te Dordrecht
1720 22-08-1871 testament Wilhelmina van Herwijnen te Dordt
1721 23-08-1871 proces verbaal onroerend goed Adrianus van der Weijden, Machiel van der Weijden, Johannes Lambertus van Oijen, Arie van Stokrom, Jan van Seventer, Willem Stork, Anthonie Camerling, Adriaan van Altena Arnolduszoon, Gerrit Eijsenga, Pieter van Heck, Frans Willem van der Net, Corstiaan van der Net, Frans de Borst, .. Boomgaard, Cornelis SCHAAP, Eduard de WAAL, Antonie Adrianus de WAAL
de volgende huizen en erven allen te Dordrecht (a) Vriesestraat H513 (b) H769 (c) H737 (d) vest H405 en 406 (e) Hellingen D998, (f) D1154 (g) D1155 (h) D1156 (i) D1157 (k) D1158 (l) D1159 (m.a) D1160, (m.b) D1161 (n) D424, (o) D999-D1000-D1001-D1002 , (p) D1143, 1144, 1145, 1146 en 1162
1722 23-08-1871 Mainlevee Adriaan Stoop te Dordrecht
1723 25-08-1871 Mainlevee Cornelis van der Ben te Dordrecht
1724 28-08-1871 Mainlevee Johanna Carina Benders te Dordrecht
1725 28-08-1871 testament Gijsbertus Mieghels te Dordt
1726 28-08-1871 testament Johanna Christina Vermeer
1727 30-08-1871 Hypotheek Jan Margiet Francois van Everdingen [1756-1828] te Tiel en Lubbartus Boomgaard te Dordrecht
1728 30-08-1871 Hypotheek Mr Nicolaas Theodorus Jacobus van Everdingen te Tiel en Lubbartus Boomgaard te Dordrecht
1729 31-08-1871 Mainlevee Johanna Cornelia Roodenburg te Dordt
1730 01-09-1871 Procesverbaal veiling onroerend goed Jan Willem Marius Roodenburg te Dordt, Rokus Houweling, G. Jan den Braanker, Jacob van der Hart, Leendert Groeneweg Willem Tukker, Joannes Sche..., allen te Oud-Alblas en Christiaan van Houwelingen te Bleskensgraaf
1731 04-09-1871 Mainlevee Gerardus 't Hooft te Dordrecht
1732 04-09-1871 Hypotheek Lubbartus Boomgaart en Nelis Spoel te Dordrecht
1733 04-09-1871 Transport huis en erf Johanna Bax en Abraham Smits te Dordrecht
huis en erf te Dordrecht Kad Sectie C nrs 463, 464 ter som van f 1000
1734 06-09-1871 Procesverbaal veiling onroerend goed Dirk Schotman Dirkszoon te Dordrecht
1735 07-09-1871 testament Johanna Bax te Dordrecht
1736 07-09-1871 Mainlevee Jan Anthonij Smits van Nieuwerkerk en Mr Willem Pieter Smits te Dordt
1737 08-09-1871 Procesverbaal afslag onroerend goed Jan Willem marius Roodeburg te Dordt, Bastiaan Baan, Cornelis Tijl, Rokus Houwling Gerrtiszoon, leendert van den Heerik, Teunis Eijkelenboom, Arie kooijman, Pieter Jacob van der Haas, leendert Groeneweg, Jan van den Berg, allen te Oud-Alblas, Christiaan van Houwelingen te Bleskensgraaf en Christoffel Drinkwaard te Oud-Alblas (a) hectare ...etc.
1738 08-09-1871 contract vennootschap Willem Waldschmidt te ...; Johannes Adolf Holie(?) te Dordrecht
1739 09-09-1871 Hypotheek Lubbartus Boomgaart en Nelis Spoel te Dordrecht
1740 09-09-1871 Borgtogt Catharina Oc.. en Jacobus van Hoossel te Amsterdam en Jan otto Wilem Frans Rens te Dordrecht
1741 13-09-1871 Procesverbaal ophouding Dirk Schotman Dirkszoon te Dordrecht
1742 18-09-1871 mainlevee Maria Elisabeth Stam te Dordrecht
1743 19-09-1871 mainlevee Jan Hendrik Schultz van Haegen te Dordt
1744 20-09-1871 Procesverbaal veiling onroerend goed Maximiliaan Joseph MASION, Pieter Hazebroek, Franciscus M. Hesmerg, Pieter Verhoeven en Gerrit Obbes Faassen allen de Dordt
1745 21-09-1871 Bedreiging Bastiaan den Belder, Willem den Belder, Corenlis den Belder te Dubbeldam, Hendrik Willem Fangman te Dordt en Cornelis Stout te Alblasserdam
1746 22-09-1871 Verkoop riet en griend gewas Daniel Henri Delprat te Rotterdam, Jan Dubbeldam te Dubbeldam en differente koopers en borgen
1747 26-09-1871 testament Cornelis van der Ben te Dordrecht
1748 27-09-1871 Procesverbaal ophouding onroerend goed Laurentius Masion te Dordrecht
1749 29-09-1871 Procuratie grootboek Cornelis Stout, Alblasserdam
1750 29-09-1871 testament Willem Matthijs Huibert van Zanten te Dordt
1751 29-09-1871 testament Jenneke Jacoba Morks te Dordt
1752 30-09-1871 Procuratie grootboek Anne Willem Camt te Amsterdam
1753 02-10-1871 testament Maria van Meerkerk te Dordrecht
1754 05-10-1871 testament Johannes Luitens te Dordrecht
1755 16-10-1871 Hypotheek Lubbartus Boomgaart en Nelis Spoel te Dordrecht
1756 17-10-1871 testament Cornelis Schalk van der Schalie te Dordt
1757 17-10-1871 testament Gerarda Scheepens te Dordt
1758 17-10-1871 volmagt mr Gautier Pierre Adrien Stuijk te Dordt
1759 18-10-1871 volmagt Herman Pieter de Kat van Hardinxveld te Dordt
1760 20-10-1871 voogdijbenoeming I(?) Stoop te s Gravendeel
1761 20-10-1871 Hypotheek mr Gautier Pierre Adrien Stuijk en Lubbartus Boomgaart
1762 21-10-1871 akte der crediet borg en hypotheekstelling Willem Waldschmidt, J. Johannes Adolf Stalie(?), Otto Zegers, Gardinus van Herpen en mr Gautier Pierre Adrien Stuijk, allen te Dordrecht
1763 28-10-1871 scheiding Willem Jacobus Smaasen te Zalt Bommel, Johannes Schuijten Hbz, Anna Jacoba Smaasen te Amsterdam, Hendrik Jan Giltaij, Cornelis Ophorst, mr Gautier Pierre Adrien Stuijk en mr Hendrik Willem Fangman allen te Dordrecht
1764 28-10-1871 mainlevee Samuel Crena de Iongh
1765 28-10-1871 mainlevee Samuel Crena de Iongh
1766 28-10-1871 mainlevee Samuel Crena de Iongh
1767 28-10-1871 mainlevee Samuel Crena de Iongh
1768 28-10-1871 mainlevee Samuel Crena de Iongh
1769 01-11-1871 Hypotheek mr Gautier Pierre Adrien Stuijk en Lubbartus Boomgaart te Dordrecht
1770 02-11-1871 Hypotheek mr Gautier Pierre Adrien Stuijk en Hendrik van de Waijfort
1771 03-11-1871 Hypotheek mr Gautier Pierre Adrien Stuijk en Lubbartus Boomgaart te Dordrecht
1772 04-11-1871 mainlevee Jhr Jacob Nicolaas Joan Jantzon
1773 06-11-1871 mainlevee Nicolaas Adrianus de Joncheere
1774 07-11-1871 mainlevee Johannes Adrianus van de Ven
1775 07-11-1871 Hypotheek mr Gautier Pierre Adrien Stuijk en Lubbartus Boomgaart te Dordrecht
1776 07-11-1871 Hypotheek mr Gautier Pierre Adrien Stuijk en Lubbartus Boomgaart te Dordrecht
1777 14-11-1871 mainlevee Jhr Jacob Nicolaas Joan Jantzon van Erffrenten van Babylonienbroek
1778 15-11-1871 transport onroerend goed Dirk Kooijman en Cornelis Tijl te Oud-Alblas aan Dirk Kooijman
een bouwmanswoning met zomerhuis, schuur ...etc
1779 17-11-1871 Hypotheek mr Gautier Pierre Adrien Stuijk en Nelis Spoel
1780 22-11-1871 testament Johanna Bax te Dordrecht
1781 24-11-1871 transport huis en erf Jan Karsseboom en Jan Karseboom Jr te Dordrecht / F 480-481 f 1700
1782 27-11-1871 mainlevee Jacob Cornelis Deking Dura
1783 27-11-1871 Hypotheek mr Gautier Pierre Adrien Stuijk en Lubbartus Boomgaart te Dordrecht
1784 29-11-1871 Proces verbaal veiling onroerend goed Lubbartus Boomgaart, Nelis Spoel, Franciscus Antonie de Kat, Bastiaan Burgers en Gerrit Ridders, Alexander Arnoldus van Well
1785 30-11-1871
01-12-1871
06-12-1871
INVENTARIS Samuel Heijman, Arnoldus Noach, Catharina Heijmans, Grietje Heijman, Izak Samuel Heijman, Bartholomeus van Geluk
1786 01-12-1871 mainlevee Jan Kampboom
1787 01-12-1871 mainlevee Mr .. Adriaan Eekhout
1788 06-12-1871 procves verbaal Lubbartus Boomgaart, Nelis Spoel, Franciscus Antonie de Kat, Bastiaan Burgers en Gerrit Ridders, Alexander Arnoldus van Well
(a) D 639, 640, 642 (b) G391 (c) G1461
1789 13-12-1871 cessie Kendrik van Overbeek, Lubbartus Boomgaart en Cornelsi van der Ben
1790 16-12-1871 mainlevee Abraham Hermanus Blom
1791 19-12-1871 Hypotheek mr Gautier Pierre Adrien Stuijk en Lubbartus Boomgaart te Dordrecht
1792 19-12-1871 mainlevee Samuel Crena de Iongh
1793 19-12-1871 Hypotheek mr Gautier Pierre Adrien Stuijk en Lubbartus Boomgaart te Dordrecht
1794 20-12-1871 Volmagt Johannes van Oldenborg Louter Corneliszoon te Dordrecht
1795 22-12-1871 procuratie grootboek Hermanus Adrianus Nebbens Sterling, Gerardus Huibert Veth, Jacob Vriesendorp, Johannes Carel den Bandt, Adolph FJ van den Hoogen
1796 22-12-1871 procuratie grootboek Hermanus Adrianus Nebbens Sterling, Gerardus Huibert Veth, Jacob Vriesendorp
1797 27-12-1871 Boedelscheiding Samuel Heijmans, Grietje Heijmans, Izaak Samuel Heijmans, mr Hendrik Willem Fangman, (a) huis en erf D375 (E538), (b) D15 kad sectie H637
1798 28-12-1871 testament Simon Eijland te Dordrecht
1799 28-12-1871 testament Petronella Bemolt te Dordrecht
1800 29-12-1871 mainlevee Gerrit Obbes Faassen Adriaanszoon en Johannes Christiaan de Waard, beiden te Dordrecht

Laatst gewijzigd: juli 2009.