Aanmelden | Contact
Doorzoek de bronnen

Dordrecht: repertorium notaris J. de Koning (1889)


Bron: Erfgoedcentrum DiEP
Toegang: 20
Inventarisnummer: 1987 (over 1889)6215 (3-1-1889) hypothecaire obligatie door Evert van Ballegooijen te Dordrecht ten behoeve van mr. Gautier Pierre Adrien Struijk te Dordrecht, kapitaal f 1000
6216 (5-1-1889) doorhaling Eduard Francois van Vloten te Dordrecht qq
6217 (5-1-1889) hypotheekstelling door Dirk Braat te Dordrecht ten behoeve van Gerardus Johannes Blussé te Brussel tot een bedrag van hoogstens f 24.000
6218 (10-1-1889) doorhaling Suzanna Jacoba Karsseboom te Dordrecht
6219 (12-1-1889) testament Jacobus Pouwels te Dordrecht
6220 (12-1-1889) scheiding tusschen de gerechtigden tot den gemeenschappelijken boedel van Pieter de Leeuw van Weenen te Dordrecht en diens overleden echtgenoote Erkje Maris, benevens der daarin begrepen nalatenschap van laatstgenoemde
6221 (15-1-1889) testament Dirk Braat te Dordrecht
6222 (15-1-1889) testament Jacoba Aletta Braat te Dordrecht
6223 (15-1-1889) testament Emilia Johanna Braat te Dordrecht
6224 (16-1-1889) hypothecaire obligatie Jacobus Valk onder Dordrecht ten behoeve van Gijsbert Nicolaas Henricus Schultz van Haegen te s Gravenhage Kapitaal f 2000
6225 (14-1-1889) vennootschap tusschen Daniel Franken en Nicolaas Bisschop Pieterszoon beiden te Amsterdam onder de firma D. Franken en Arie Bisschop Pieterszoon te Dordrecht, als commanditaire vennoot
6226(18-1-1889) inventaris ten verzoeke van de gerechtigden tot den gemeenschappelijken boedel van wijlen Johannes van Randwijk en diens nagelaten echtgenoote Johanna Ponsen te Dordrecht, benevens der nalatenschap van eerstgenoemde
6227 (18-1-1889) inventaris der gemeenschappelijke boedels van wijlen Johannes van Randwijk Junior en diens nagelaten echtgenoote Aaltje Johanna den Hartog, te Dordrecht, waarin begrepen is de nalatenschap van eerstgenoemde
6228 (22-1-1889) inventaris ten verzoek van de gerechtigden tot de nalatenschap van Leendert Pieters Senior, overleden te Dordrecht
6229 (22-1-1889) volmacht in de fransche taal Laurent Jacobus van den Steenhoven, Jan Dirk van den Made en Petrus Johannes Bouwman, allen te Dordrecht op Pieter Origines(?) de Perée in Griekenland
6230 (23-1-1889) transport Oth. van Es te Dordrecht en Gerard Rees aldaar van 4 H 92 aren 50 centiaren Bouwland onder Dubbeldam Kad. Sectie B no. 64 Koopprijs f 6648,75
6231 (26-1-1889) hypotheekstelling door Hendricus Johannes Koopman te Dordrecht, ten behoeve van de Credietvereeniging te Amsterdam tot een bedrag van f 35.000
6232 (7-2-1889) scheiding tusschen gerechtigden tot den gemeenschappelijken boedel van Hendrik Vat te Dubbeldam en diens aldaar overleden echtgenoote Maaike de Bruijn benevens van hare nalatenschap
6233 (9-2-1889) vergeleken(?) afschrift van het authentiek afschrift eener Notariele Volmacht door Gualtherus Gustaaf Suermondt te Weltevreden op mr. Jan Willem Sluiter Notaris te Zwijndrecht
6234 (9-2-1889) houtverkooping te Dubbeldam ten verzoeke van Mr. Carel Theodoor Baron van den Boetzelaer te Utrecht en Mr Afolf Blussé qq te Dordrecht opbrengst f 547
6235 (11-2-1889) doorhaling Henrietta Bernardina Johanna Jantzon van Erffrenten van Capelle douairiere Jhr Francois Jacob van den Santheuvel te Dordrecht
6236 (18-2-1889) doorhaling Henrietta Bernardina Johanna Jantzon van Erffrenten van Capelle douairiere Jhr Francois Jacob van den Santheuvel qq en Constance Jacoba Joanna Wilhelmina van dne Santheuvel echtgenoote van Willem Reinhard Adolph Carel Graaf van Rechteren Limpurg, allen te Dordrecht
6237 (19-2-1889) huwelijksche voorwaarden Jan Pieter Vink te Oud Beierland en Maria Hendrika Rijsdijk te Puttershoek [tr. Puttershoek 24-2-1889]
6238 (19-2-1889) testament Jan Pieter Vink te Oud Beierland
6239 (19-2-1889) testament Maria Hendrika Rijsdijk te Puttershoek
6240 (19-2-1889) testament Jacob Bouwens te Dordrecht
6241 (19-2-1889) testament Cornelia van Wevering te Dordrecht gehuwd met Jacob Bouwens [tr. Dordrecht 16-8-1871]
6242 (20-2-1889) hypothecaire obligatie door Dirk Breebaart Klaaszoon te Winkel ten behoeve van Henrietta Bernardina Johanna Jantzon van Erffrenten van Capelle douairiere Jhr Francois Jacob van den Santheuvel te Dordrecht Kapitaal f 20.000
6243 (20-2-1889) procesverbaal van veiling ten verzoeke van Willem Hendrik van Bilderbeek qq te Dordrecht van onroerende goederen aldaar
6244 (20-2-1889) testament Jacob Erkelens te Ridderkerk
6245 (20-2-1889) testament Maria Laurina Koelen Harlaar te Ridderkerk gehuwd met Jacob Erkelens [tr Alblasserdam 14-8-1874]
6246 (21-2-1889) transport door Willem Hendrik van Bilderbeek qq te Dordrecht aan Pieter Christiaan JORISSEN aldaar, van twee pakhuizen en erven te Dordrecht kadaster Sectie F nos. 419,420 en 343 Koopprijs f 4200
6247 (22-2-1889) procesverbaal van verkooping ten verzoeke van Willem Hendrik van Bilderbeek qq te Dordrecht van vier aandeelen in de Ambachtsheerlijkheid Cromstrijen gezamenlijke opbrengst f 9075
6248 (23-2-1889) doorhaling Jhr. Jan Georg Cornelis Pieter Vrijthoff en Adrianus Jacobus Lebret beiden te Dordrecht
6249 (25-2-1889) vernieuwing titel Frans Cornelis Timmers te Hoogvliet voor geen in qq
6250 (27-2-1889) doorhaling Egbert Henricus Schoenmakers te Dordrecht
6251 (27-2-1889) procesverbaal van definitieve toewijzing ten verzoeke van Willem Hendrik van Bilderbeek qq te Dordrecht van de volgende onroerende goederen te Dordrecht, te weten
(A) een huis en erf, kadaster sectie H966 gekocht door Pieter Willem Akkermans Pieterszoon te Dordrecht voor f 13000
(B) een winkelhuis en erf, kadaster sectie F935 door Margaritha Conradina Veltman weduwe Bartholomeus van Geluk te Dordrecht voor f 5430
(C) een huis en erf kadaster sectie H2263 door Arie van de Weg Arieszoon te Dordrecht voor f 2810
(D) een huis en erf kadaster sectie H no. 2264 gemijnd door Jesse Arie Pieters te s Hage qq op f 2720
= f 24.240
6252 (28-2-1889) acte de command Jesse Arie Pieters te s Hage, voor zich onder voorwaarde van toedeeling bij scheiding der nalatenschap zijns vaders
6253 (1-3-1889) vernieuwing titel Jan Bijl te Kethel
6254 (2-3-1889) vernieuwing titel Arie van Vliet te Zevenhuizen
6255 (2-3-1889) transport met kusting Willem de Vogel te Dordrecht aan Jan van Wingerden aldaar van een Huis en erf en tuin te Dordrecht Kad. sectie H no 1270 voor f 4500 met hypothecair verband voor f 4000 wegens onbetaald gebleven kooppenningen
6256 (2-3-1889) procuratie grootboek Anna Maria Osti weduwe Mattheus Willem Rees te Dordrecht op in blanco tot ontvang van renten [tr Warmond 09-09-1874]
6257 (5-3-1889) doorhaling Mr Gautier Pierre Adrien Struijk oud notaris te Dordrecht
6258 (5-3-1889) scheiding tusschen Geard Rees te Dordrecht en Adriaan Johan Rees te Breda der nalatenschap hun vaders Mattheus Anne REES
6259 (6-3-1889) verkooping te Dubbeldam ten verzoeke van Hendrik van Pelt aldaar opbrengst f 619,55
6260 (7-3-1889) doorhaling Jhr. Jan George Cornelis Pieter Vrijthoff en Adrianus Jacobus Lebret, beiden te Dordrecht en qq
6261 (8-3-1889) transport Hendrik van Pelt te Dubbeldam aan Cornelis van 't Hof aldaar van een Huis met het erfpachtsrecht van den grond Kad. Sectie B. No. 1103 Koopprijs f 1000
6262 (9-3-1889) doorhaling Mr. Folkertinus Nicolaas Sinkinga en Jacob Vriesendorp beiden qq te Dordrecht
6263 (12-3-1889) transport met schuldbekentenis en hypotheek Pieter Johannes BUIJTINKS te Dordrecht aan zijnen zoon Johannes Buijtinks aldaar, van een winkelhuis magazijn en erf te Dordrecht Kadaster Sectie H no. 617 Koopprijs f 7700 waarvan onbetaald is gebleven f 7000
6264 (13-3-1889) grootboek prucuratie Gerard Rees te Dordrecht tot ontvangst van renten
6265 (16-3-1889) doorhaling Jan Willem Maximilien Joseph Kolkman te Dordrecht
6266 (18-3-1889) doorhaling Mr. Julius Dominicus Schultz van Haegen te Dordrecht
6267 (18-3-1889) doorhaling Anthonij Stoop van Zwijndrecht en Francois Stoop beiden qq te Dordrecht.
6268 (19-3-1889) geheim testament geseponeerd door Jacobus Cornelis Johannes de Joncheere te Dordrecht, ingevolge acte van superscriptie op heden.
6269 (20-3-1889) hypothecaire obligatie Geiske de Vries weduwe Herman Quast te Dordrecht ten behoeve Mr. Julius Dominicus Schultz van Haegen aldaar Kapitaal f 6500.
6270 (20-3-1889) hypothecaire obligatie Enen Eeuwes Quast te Dordrecht ten behoeve Mr. Julius Dominicus Schultz van Haegen aldaar Kapitaal f 5800.
6271 (21-3-1889) doorhaling Mr. Gautier Pierre Adrien Struijk te Dordrecht
6272 (22-3-1889) doorhaling Arie Bisschop Pieterszoon te Dordrecht
6273 (26-3-1889) transport Arie Groeneveld Arieszoon te Dubbeldam aan Emmerentia Jacoba Johanna Pit douairiere Jhr Repelaer van Spijkenisse en Hendrika Francoise Alida Repelaer, beiden te s Gravenhage van 9 H 20 A 20 c weiland, bouwland, tuingrond en boomgaard onder Dubbeldam Kad. Sectie A nos. 449,450,451,452,416,672,673,674,688,689,1962 allen geheel en 1901 gedeeltelijk Koopprijs f 27.500.
6274 (26-3-1889) doorhaling Jhr. Jan George Cornelis Pieter Vrijthoff en Adrianus Jacobus Lebret beiden qq te Dordrecht
6275 (29-3-1889) scheiding tusschen de gerechtigden tot de nalatenschap van Johanna Jacoba Boshoven weduwe Johannes Gerardus van Kamen overleden te Dordrecht 15 februari 1889
6276 (29-3-1889) grootboek procuratie Willem den Hartog te Dordrecht op in blanco
6277 (1-4-1889) hypothecaire obligatie Margaretha Conradina Veltman weduwe van den Heer Bartholomeus van Geluk te Dordrecht ten behoeve van Levinus Franciscus de Groot aldaar Kapitaal f 4500.
6278 (2-4-1889) aanbieding en teruggave aan en van den Kantonrechter te Dordrecht van het gesloten testament van Johanna Cornelia ROODENBURG weduwe Herman Marius van de Sande te Dordrecht overleden
6279 (4-4-1889) inventaris der nalatenschap van Nicolaas Marinus Bosdijk overleden te Dordrecht
6280 (5-4-1889) transport Dirk Moolhuijzen qq te Dordrecht aan Marinus Antonie Kieboom, Johannes de Koning en Dirk Johannes van den Want, allen te Dordrecht van de perceelen aldaat aan het Stek kadaster Sectie G nos. 1628 en 1796 geheel en 377 gedeetelijk. Koopprijs f 2500.
6281 (9-4-1889) doorhaling Henriette Bernardina Johanna Jantzon van Erffrenten, douairiere Jhr. Francois Jacob van den Santheuvel te Dordrecht
6282 (10-4-1889) testament Mr. Herman Jan Karel Dijckmeester te Dordrecht
6283 (10-4-1889) testament Martha Cornelia Paulina Fangman te Dordrecht
6284 (10-4-1889) verhuring voor een saizoen van dijken en wegen te Dubbeldam ten verzoeke van Carel Theodoor Baron van den Boetzelaer te Utrecht op brengst f 2021
6285 (12-4-1889) verhuring voor een saizoen Oost Merwedepolder onder Dubbeldam ten verzoeke van Jan Dubbelman te Dordrecht. Opbrengst f 3588,14
6286 (12-4-1889) verkooping van grasgewas op den Polder het Ronde Zand onder Ridderkerk ten verzoeke van Jilles Zwart qq te Ridderkerk. Opbrengst f 269,07.
6287 (12-4-1889) doorhaling Henriette Bernardina Johanna Jantzon van Erffrenten, douairiere Jhr. Francois Jacob van den Santheuvel te Dordrecht
6288 (13-4-1889) verpachting van weiland voor een saizoen op de Tongplaat onder Dubbeldam ten verzoeke van Aart Cornelis Groeneveldt Janszoon te Geertruidenberg. Opbrengst f 1714
6289 (15-4-1889) erfhuis te Goudswaard ten verzoeke van Krijntje Waleboer weduwe Jan Hooreweg te Goudswaard Opbrengst f 10254,20
6290 (16-4-1889) inventaris 1e zitting ten verzoeke van de gerechtigden tot de nalatenschap van Johanna Cornelia ROODENBURG weduwe Mr. Herman Marius van der Sande overleden te Dordrecht
6291 (16-4-1889) schenking van eenige effecten door Klaasje van Hoffen te Dordrecht
6292 (16-4-1889) testament Klaasje van Hoffen te Dordrecht
6293 (18-4-1889) testament Benjamin Moerel te Rotterdam [+ 13-4-1923 (80 jaar)]
6294 (18-4-1889) testament Sophia Hartog te Rotterdam
6295 (18-4-1889) inventaris slot en vervolg van no. 6290
6296 (19-4-1889) doorhaling Mr. Julius Dominicus Schultz van Haegen te Dordrecht
6297 (19-4-1889) verhuring voor één saizoen van den Sophiapolder onder Hendirk Ido Ambacht ten verzoek van Eliza van der Gijp Barendregt qq te Ridderkerk Opbrengst f 6368
6298 (19-4-1889) doorhaling Nicolaas Willem van Herwaarden qq te Dordrecht
6299 (19-4-1889) scheiding der nalatenschap van Johannes Gerardus van Kamen overleden te Dordrecht
6300 (19-4-1889) procuratie grootboek Gerardus van Kamen Pzoon en Johannes van Kamen, beiden te Dordrecht
6301 (26-4-1889) verhuring voor een saizoen van den Polder Groot Koningrijk ten verzoeke van Aart Cornelis Groeneveldt Janszoon te Geertruidenberg. Opbrengst f 1940,98
6302 (29-4-1889) hypothecaire obligatie Cornelis Schaap te Dubbeldam aan Jhr Paulus Jacob Johan Repelaar te Dubbeldam f 500
6303 (29-4-1889) testament Pieter Bothof te Dordrecht
6304 (29-4-1889) testament Anna Schenk te Dordrecht echtgenoote van Pieter Bothof
6305 (30-4-1889) erfhuis te Dordrecht ten verzoeke van de gerechtigden tot de nalatenschappen van Leendert Pieters en Nicolaas Marinus Bosdijk. Opbrengst zie no. 6306/2032,35
6306 (1-5-1889) erfhuis te Dordrecht vervolg en slot van no. 6305 Opbrengst f [-]
6307 (1-5-1889) veiling van onroerende goederen te Dordrecht ten verzoeke van Willem Hendrik van Bilderbeek qq aldaar
6308 (2-5-1889) transport Arie Behrens te Zaandam aan Fredrik Koonings te Dordrecht van een Huis en erf te Dordrecht Kad. Sectie D no. 2032 Koopprijs f 4800
6309 (2-5-1889) hypothecaire obligatie Arie Gerardus Bellaars te Dordrecht ten behoeve van Mr. Julius Dominicus Schultz van Haegen aldaar. Kapitaal f 1400
6310 (2-5-1889) hypothecaire obligatie Cornelis Schenks te Dubbeldam ten behoeve van Mr. Julius Dominicus Schultz van Haegen aldaar. Kapitaal f 2500
6311 (3-5-1889) doorhaling Jan Willem Marius Roodenburg en Daniel Crena de Jongh beiden qq te Dordrecht
6312 (8-5-1889) definitieve toewijzing ten verzoeke van Willem Hendrik van Bilderbeek qq te Dordrecht van
* een Huis en tuin te Dordrecht Kad. Sectie B no. 628 verkocht aan Johannes Nicolaas REUS aldaar voor f 6300
* een tuinsmanswoning en land Kad. Sectie B no. 660, 661, 425 en 426 verkocht aan Jacobus VALK te Dordrecht de massa voor f 11424.
* en een perceel bouwterrein te Dordrecht Kad. Sectie H no. 314 en 310 ged aan de Kerk der Roomsch Catholijke gemeente van de Oud-Bisschoppelijke Klerezij aldaar de massa voor f 1684,48
6313 (9-5-1889) doorhaling Nicolaas Roodenburg Junior te Dordrecht
6314 (9-5-1889) doorhaling Henrietta Bernardina Johanna Jantzon van Erffrenten douairiere Jhr. Francois Jacob van den Santheuvel te Dordrecht
6315 (9-5-1889) doorhaling Henrietta Bernardina Johanna Jantzon van Erffrenten douairiere Jhr. Francois Jacob van den Santheuvel te Dordrecht
6316 (10-5-1889) scheiding tusschen de gerechtigden tot de nalatenschap van Andries Scharloo en Maaike Plomp, beiden overleden te Dubbeldam van eenige onroerende goederen aldaar
6317 (10-5-1889) hypothecaire obligatie Pieter Dalm te Strijen ten behoeve van Johan Philip Schultz van Haegen te Rotterdam Kapitaal f 700
6318 (15-5-1889) doorhaling Henrietta Bernardina Johanna Jantzon van Erffrenten douairiere Jhr. Francois Jacob van den Santheuvel te Dordrecht
6319 (15-5-1889) doorhaling Henrietta Bernardina Johanna Jantzon van Erffrenten douairiere Jhr. Francois Jacob van den Santheuvel te Dordrecht
6320 (17-5-1889) verhuring voor één saizoen van den polder Voordonkersloot ten verzoeke van Eliza van der Gijp Barendregt qq te Ridderkerk Opbrengst f 29450
6321 (17-5-1889) verhuring voor één saizoen van de Oostmerwede en Smokerpolders ten verzoek van Jan Dubbelman te Dordrecht, opbrengst f 5169,65
6322 (17-5-1889) verpachting te Dordrecht ten verzoeke van Jan Werner Baron van Pallandt van Oud Beierland te Arnhem en Jhr. Anton Theodoor Marie van Asch van Wijk te Utrecht, beiden qq Opbrengst f 808
6323 (17-5-1889) hypothcaire obligatie Roeland Scharloo te Dubbeldam ten behoeve van Jan Hendrik Lebret te Dordrecht, Kapitaal f 800
6324 (17-5-1889) hypothcaire obligatie Arie Scharloo Roelandzoon te Dubbeldam ten behoeve van Jan Hendrik Lebret te Dordrecht, Kapitaal f 500
6325 (20-5-1889) doorhaling Henrietta Bernardina Johanna Jantzon van Erffrenten douairiere Jhr. Francois Jacob van den Santheuvel te Dordrecht
6326 (23-5-1889) scheiding tusschen de gerechtigden tot de nalatenschappen der echtelieden Cornelis in 't Veld en Sijgje van Bree, beiden overleden te Dubbeldam
6327 (23-5-1889) obligatie met hypotheek door Cornelis Leenheer Hendrikszoon te Heerjansdam ten behoeve van Mr. Julius Dominicus Schultz van Haegen te Dordrecht. Kapitaal f 1000
6328 (23-5-1889) doorhaling Mr. Julius Dominicus Schultz van Haegen te Dordrecht qq
6329 (24-5-1889) verhuring voor een Saisoen ten verzoeke van Mr. Adrianus den bandt en Aart Cornelis Groeneveld Janszoon, beiden qq eerstgenoemde te Dordrecht en ;aatstgenoemde te Geertruidenberg woonachtig. Gezamenlijke opbrengst f 3416,72
6330 (24-5-1889) verkooping van grasgewas ten verzoeke van Jacob Erkelens te Ridderkerk qq Opbrengst f 1944,85
6331 (24-5-1889) verhuring voor een Saizoen ten verzoeke van Casper Houben Mutsaers te Tilburg qq Opbrengst f 4561,96
6332 (25-5-1889) procesverbaal van het verhandelde in eene vergadering van aandeelhouders in de Maatschappij tot exploitatie van het land Soemba Tjoeling tot wijziging der statuen dier Maatschappij
6333 (28-5-1889) testament Juliana Maria Adams weduwe van Johannes Corijnus te Dordrecht
6334 (29-5-1889) inventaris der gemeenschappelijkenboedels der echtelieden Jacobus Schijff te Dordrecht en diens aldaar overleden echtgenoote Catharina Dries.
6335 (31-5-1889) transport Pieter Jacob Kooijman te Dubbeldam aan Leendert Gerardus HUIJSER aldaar, van 2 Hectaren 13 Aren 76 Centiaren land onder Dubbeldam Kad. Sectie B no. 414, 415 en 1614 Koopprijs f 5985.
6336 (1-6-1889) doorhaling Johannes van der Giessen qq te Dordrecht
6337 (1-6-1889) hypothecaire obligatie Pieter van Gilzen Bastiaanszoon te groote Lindt gemeente Zwijndrecht ten behoeve van Pieter Abraham Scheltus te s Gravenhage. Kapitaal f 3000.
6338 (1-6-1889) obligatie Dirk Jan van Wijk te Geldermalsen ten behoeve van Mr. Julius Dominicus Schultz van Haegen te Dordrecht, hoofdelijk medeschuldenaars Maria Cornelia van Puffelen weduwe van Gijsbert Dirk van Wijk en Nicolaas Dirk van Wijk, beiden te Geldermalsen, Kapitaal f 20.000.
6339 (4-6-1889) inventaris der gemeenschap en nalatenschappen van de echtelieden wijlen Johannes van Dijk en Johanna Bouwmans, beiden overleden te Dordrecht
6340 (5-6-1889) verhuring voor een Saizoen ten verzoeke van Jan de Jong qq te Sliedrecht, Pieter Christiaan Jorissen qq te Dordrecht, Casper Houben te Tilburg en Bastiaan de Jong te Giessendam. Gezamenlijke opbrengst f 15.520,65
6341 (5-6-1889) veiling van onroerende goederen te Dordrecht en verzoeke van Jan Willem Marius ROODENBURG, Daniel Crena de Jongh en Adrianus Cornelis Crena de Jongh, allen te Dordrecht voorzich en qq
6342 (7-6-1889) veiling van onroerende goederen te Piershil te verzoeke als bij nummer 6341 gemeld en nog van .....(?)
6343 (9-6-1889) grasverpachting op de Tongplaat onder Dubbeldam ten verzoeke van Aart Cornelis Groeneveldt Janszoon te Geertruidenberg. Opbrengst f 2142,55
6344 (12-6-1889) procuratie grootboek tot ontvang van renten door Jan Willem Marius Roodenburg te Dordrecht
6345 (12-6-1889) procuratie grootboek tot ontvang van renten door Jan Willem Marius Roodenburg te Dordrecht
6346 (12-6-1889) doorhaling Daniel Crena de Jongh te Dordrecht qq
6347 (12-6-1889) doorhaling Daniel Crena de Jongh te Dordrecht qq
6348 (12-6-1889) doorhaling Daniel Crena de Jongh te Dordrecht qq
6349 (12-6-1889) doorhaling Daniel Crena de Jongh te Dordrecht qq
6350 (12-6-1889) doorhaling Jan Willem Marius Roodenburg en Daniel Crena de Jongh beiden te Dordrecht qq
6351 (12-6-1889) doorhaling Jan Willem Marius Roodenburg en Daniel Crena de Jongh beiden te Dordrecht qq
6352 (12-6-1889) doorhaling Jan Willem Marius Roodenburg en Daniel Crena de Jongh beiden te Dordrecht qq
6353 (12-6-1889) doorhaling Jan Willem Marius Roodenburg en Daniel Crena de Jongh beiden te Dordrecht qq
6354 (12-6-1889) doorhaling Jan Willem Marius Roodenburg en Daniel Crena de Jongh beiden te Dordrecht qq
6355 (12-6-1889) doorhaling Jan Willem Marius Roodenburg en Daniel Crena de Jongh beiden te Dordrecht qq
6356 (12-6-1889) doorhaling Jan Willem Marius Roodenburg en Daniel Crena de Jongh beiden te Dordrecht qq
6357 (12-6-1889) doorhaling Jan Willem Marius Roodenburg en Daniel Crena de Jongh beiden te Dordrecht qq
6358 (12-6-1889) doorhaling Jan Willem Marius Roodenburg en Daniel Crena de Jongh beiden te Dordrecht qq
6359 (12-6-1889) procesverbaal van afslag ten verzoeke als bij no. 6341 gemneld van:
(A) een Huis en erf te Dordrecht Kad. Sectie H nos. 1856 en 1857 verkocht aan Suzanna Catharina IJsbrandina Thierens en Catharina Maria Thierens beiden te Dordrecht voort f 15.500
(B) een huis en erf te Dordrecht Kad. Sectie G no. 18 met het erfpachtsrecht op perceel Kad Sectie G no. 1594 voor f 1000 verkocht aan Anthonie Camerling Anthoniszoon te Dordrecht door zich of meeste
6360 (13-6-1889) procesverbaal van comparitie ten verzoeke van Willem Hendrik van Bilderbeek te Dordrecht qq tot rekening en verantwoording aan de schuldeischers en de onder het voorrecht van boedelbeschrijving aanvaarde nalatenschap van Nicolaas Marinus BOSDIJK
6361 (13-6-1889) transport Pieternella Redert weduwe Cornelis Middelhoven te Dordrecht aan Arie Mom aldaar, van een winkelhuis en erf te Dordrecht Kad. Sectie G no. 1269. Koopprijs f 6400.
6362 (13-6-1889) verklaring van lastgever of meester door Anthonie Camerling Anthonieszoon te Dordrecht als mondeling gemachtigd van Anthonia Camerling te Dordrecht
6363 (13-6-1889) testament Hendrika Pieternella Reus gehuwd met Johannes Karel Spoel te Dordrecht
6364 (13-6-1889) testament Johannes Karel Spoel te Dordrecht
6365 (14-6-1889) procesverbaal van afslag en definitieve toewijzing ten verzoeke als bij no. 6342 gemeld van eene bouwmanswoning en landerijen onder Piershil Kad. Sectie A nos 179, 185 à 190, 192, 194 à 197, 199, 198, 200 à 206, 672, 673, 674, 178 en 193 en in Sectie B nos. 56, 59, 60, 61, 62, 198 à 209, 222, 225, 226, 228 à 232, 235, 236, 237, 243 à 250, samen groot 1/2 Hectaren 62 Aren 65 Centiaren gekocht door Maria Carolina Blankenheijm, echtgenoote van Jhr mr Carel Joseph van Nispen tot Pannerden te Rotterdam, Koopsom f 1250 p H of de massa f 90,783,125
6366 (15-6-1889) grootboek procuratie tot overschrijving eener bepaalde som door Jhr Mr Lodewijk Hendrik Nicolaas Frederik Marie Baron Ridder van Rozenthal en Jhr Lodewijk Hendrik Nicolaas Nedermeijer Ridder van Rozenthal te Hoog Keppel
6367 (15-6-1889) grootboek procuratie tot ontvang van renten door Jhr Lodewijk Hendrik Nicolaas Nedermeijer Ridder van Rozenthal te Hoog Keppel
6368 (18-6-1889) doorhaling Jan Willem Marius Roodenburg en Daniel Crena de Jongh beiden te Dordrecht qq
6369 (18-6-1889) doorhaling Jan Willem Marius Roodenburg en Daniel Crena de Jongh beiden te Dordrecht qq
6370 (18-6-1889) doorhaling Jan Willem Marius Roodenburg en Daniel Crena de Jongh beiden te Dordrecht qq
6371 (18-6-1889) doorhaling Jan Willem Marius Roodenburg en Daniel Crena de Jongh beiden te Dordrecht qq
6372 (18-6-1889) doorhaling Jan Willem Marius Roodenburg en Daniel Crena de Jongh beiden te Dordrecht qq
6373 (19-6-1889) veiling van onroerende goederen te Dordrecht ten verzoeke van Willem Hendrik van Bilderbeek qq te Dordrecht
6374 (20-6-1889) scheiding tusschen de gerechtigden tot de nalatenschap van Leendert Pieters Senior, overleden te Dordrecht
6375 (21-6-1889) kwitantie Cornelis van der Straaten Aartszoon te Dordrecht
6376 (22-6-1889) transport Jan Wevels Barendszoon te Klaaswaal aan Mr. Julius Dominicus Schultz van Haegen te Dordrecht van 2 H 99 A 90 C bouwland en tuinland onder Klaaswaal. Koopprijs f 5848,33
6377 (22-6-1889) huurcontract Mr. Julius Dominicus Schultz van Haegen te Dordrecht verhuurder, aan Jan Wevels Barendszoon te Klaaswaal, huurder van land onder Klaaswaal voor 7 jaren voor f 290 per jaar
6378 (22-6-1889) doorhaling Henrietta Bernardina Johanna Jantzon van Erffrenten douairiere Jhr. Francois Jacob van den Santheuvel te Dordrecht
6379 (26-6-1889) doorhaling Henriette Cordula van den Brandeler te Dordrecht
6380 (26-6-1889) procesverbaal van afslag ten verzoeke van Willem Hendrik van Bilderbeek qq te Dordrecht van
(A) een pakhuis en erf met tuin te Dordrecht aan de Vest Kad. Sectie H no. 2615 gedeeltelijk verkocht aan Cornelia Brussaard te Dordrecht voor f 7166,25
(B) een pakhuis en erf met tuin aldaar, Kad Sectie H nos 2615 en 2617, beiden gedeetelijk aan denzelfde voor f 6985
en (C) een kantoor, pakhuis en erf aldaar, Kad Sectie H No 2616 aan denzelfde voor f 2400
6381 (27-6-1889) veiling van onroerende goederen te Dordrecht ten verzoeke van Mattheus an Kooij qq te Dordrecht
6382 (29-6-1889) procuratie grootboek tot ontvangst van renten door Wilhelmina Legel van Hofwegen weduwe Willem Pieters te Dordrecht
6383 (2-7-1889) transport door Henri Warendorp Junior qq te Dordrecht aan Dirk van de Made aldaar van een Huis erf en tuin te Dordrecht aan de Voorstraat Kad Sectie G no 1325 gedeeltelijk Koopprijs f 15.000.
6384 (2-7-1889) hypothecaire obligatie Andries Vink te Mijnsheerenland ten behoeve van Maria Magdalena Schultz van Haegen te Dordrecht weduwe van Jan Otto Willem Frans RENS aldaar Kapitaal f 6000.
6385 (4-7-1889) hypothecaire obligatie Willem Beije Aartszoon te Burgh ten behoeve van Albertina Phoebe Hitzera van de Sande echtgenoote van Herman Marius Engelhard te Helder. Kapitaal f 22.000.
6386 (4-7-1889) afslag en definitieve toewijzing ten verzoeke van Mattheus van Kooij qq te Dordrecht van
(A) een huis en erf te Dordrecht aan de Vriesestraat Kad Sectie H no. 521 gekocht door Huibert Hombroek te Dordrecht door f 3280.
(B) een huis en erf te Dordrecht aan den Van Strijsingel Kad. Sectie D no. 192 gekocht door de gemeente Dordrecht voor f 3025;
(C) een huis en erf te Dordrecht aan de Marienbornstraat Kad. Sectie G no. 1365 gekocht door Abraham van de Weg te Dordrecht voor f 1160.
6387 (8-7-1889) procuratie grootboek in blanco door Herman Otto Willem de Kat van Barendrecht te Dordrecht.
6388 (8-7-1889) hypothecaire obligatie van de minderjarige Cornelia Johanna Engelhard gedomicileerd te Helder. kapitaal f 16.500.
6389 (8-7-1889) hypothecaire obligatie Mattheus van Kooij te Dordrecht als gemachtigde van Cornelis Marinus Bolle LievenLeendertszoon te Haamstede ten behoeve van Albertine Phoebe Hitzera van de Sande echtgenoote van Herman Marius Engelhard te Helder. Kapitaal f 30.000.
6390 (9-7-1889) verkooping van roerende goederen te Dordrecht ten verzoeke van Jan Willem Marius Roodenburg en verdere erfgenamen der nalatenschap van Johanna Cornelia ROODENBURG weduwe Mr. Herman Marius van de Sande.
6391 (10-7-1889) vervolg der verkooping sub no 6390
6392 (11-7-1889) vervolg en slot der verkooping sub no 6390 en 6391. Opbrengst f 10229,05
6393 (12-7-1889) doorhaling Henrietta Bernardina Johanna van den Santheuvel douariere Jhr François Jacob van den Santheuvel geboren Jantzon van Erffrenten van Cappelle te Dordrecht
6394 (12-7-1889) doorhaling Henrietta Bernardina Johanna Jantzon van Erffrenten van Cappelle douariere Jhr François Jacob van den Santheuvel te Dordrecht
6395 (12-7-1889) doorhaling Willem Hendrik van Bilderbeek qq te Dordrecht
6396 (12-7-1889) tiendverkooping te Dordrecht ten verzoeke van den rentmeester van het Kroondomein Aart Cornelis Groeneveldt Janszoon te Geertruidenberg. Opbrengst f 626.
6397 (13-7-1889) tiendverkooping te Ridderkerk ten verzoeke van Hendrik Corijnus qq te Dordrecht. Opbrengst f 4327.
6398 (15-7-1889) hypothecaire obligatie Herman Tromp Janszoon te Papendrecht ten behoeve van Mr. Julius Dominicus Schultz van Haegen te Dordrecht Kapitaal f 24.500.
6399 (15-7-1889) transport Willem Hendrik van Bilderbeek qq te Dordrecht aan Willem Kruijmel aldaar van een strook tuingrond te Dordrecht aan de Hallincqlaan Kad. Sectie 2793 en 2798 ..(?) gedeeltelijk. Koopprijs f 2100.
6400 (16-7-1889) tiendverkooping te Numansdorp ten verzoeke van Hendrik Corijnus qq te Dordrecht. Opbrengst f 2530.
6401 (16-7-1889) tiendverkooping te Strijen ten verzoeke van Hendrik Corijnus qq te Dordrecht. Opbrengst f 5322.
6402 (16-7-1889) depot van het olografisch testament van Mr. SIMON VAN GIJN te Dordrecht (rep no 66)
6403 (17-7-1889) tiendverkooping te Oud-Beierland ten verzoeke van Hendrik Corijnus qq te Dordrecht. Opbrengst f 2919.
6404 (18-7-1889) tiendverkooping te Klaaswaal ten verzoeke van Hendrik Corijnus qq te Dordrecht. Opbrengst f 5296
6405 (18-7-1889) tiendverkooping en noteverkooping te Puttershoek ten verzoeke van Gerardus Adrianus van Driel qq te Puttershoek. Opbrengst f 1055.
6406 (18-7-1889) tiendverkooping Bovenpolder te Dordrecht en verzoeke van Hendrik Corijnus qq te Dordrecht. Opbrengst f 2793
6407 (19-7-1889) tiendverkooping te Dubbeldam ten verzoeke van Hendrik Corijnus qq te Dordrecht. Opbrengst f 2814,14
6408 (19-7-1889) doorhaling Mannes Bennink te Dordrecht en Pieter Franciscus van den Nieuwenhuizen te Woudrichem
6409 (20-7-1889) procesverbaal van ophouding van geveild grasgewas ten verzoeke van Geertruidus Pieter Christiaan Mulert te Geertruidenberg
6410 (20-7-1889) tiendverkooping te s Gravendeel ten verzoeke van Hendrik Corijnus qq te Dordrecht. Opbrengst f 2356
6411 (20-7-1889) tiendverkooping te Wieldrecht ten verzoeke van Hendrik Corijnus qq te Dordrecht. Opbrengst f 4359
6412 (22-7-1889) hypothecaire obligatie Adrianus de Waard Dirkszoon te IJsselmonde ten behoeve van Hendrikus Lambertus Waterbeek aldaar Kapitaal f 1300.
6413 (22-7-1889) hypothecaire obligatie Cornelis Blom Leenderszoon te Haamstede ten behoeve van Henriette Bernardina Johanna Jantzon van Erffrenten van Cappelle douairiere Jhr François Jacob van den Santheuvel te Dordrecht. Kapitaal f 10.000.
6414 (29-7-1889) doorhaling Johannes Hendrik Lebret te Dordrecht
6415 (30-7-1889) transport Frederik Koonings te Dordrecht aan Dirk Sander Arie Hogenbosch Junior te Arnhem van een winkelhuis en erf te Dordrecht Kad sectie G no 1323 Koopsom f 10.000.
6416 (31-7-1889) inventaris ten verzoeke van Unico Allard Canters Cremers te Dordrecht der nalatenschap van Maria Charlotte Pasteurs aldaar overleden
6417 (1-8-1889) testament Jantje Buitenhuis weduwe Wouter Melissant te Dordrecht
6418 (2-8-1889) scheiding tusschen de gerechtigden tot de nalatneschap der echtelieden Johannes van DIJK en Johanna Bouwman, beiden overleden te Dordrecht
6419 (2-8-1889) verpachting van ..(?) en van grasgewas ten verzoeke van Aart Cornelis Groeneveldt Janszoon qq te Geertruidenberg. Opbrengst f 346.
6420 (3-9-1889) procuratie grootboek tot ontvangst van renten door Hendrikus Johannes Knoop te Dordrecht
6421 (3-9-1889) testament Bastiaan Herman Kemper te Dordrecht
6422 (6-9-1889) veiling van onroerende goederen ten verzoeke van (a) Adrianus Dirkszoon in 't Veld en (b) Cornelis Kleinendorst, beiden te Dubbeldam
6423 (6-9-1889) doorhaling Pieter Johannes de Kanter te Dordrecht
6424 (7-9-1889) ..(?) door Mr. Willem Hesmerg te Dordrecht tot een bedrag van f 20.000 op eene inschrijving in het Grootboek Nationale Schuld
6425 (7-9-1889) inventaris der nalatenschap van Jacoba Freen overleden te Dordrecht
6426 (10-9-1889) doorhaling Suzanna Jacoba Karsseboom te Dordrecht
6427 (10-9-1889) testament Simon van der KLOET Marcuszoon te Drodrecht
6428 (10-9-1889) testament Anna MORKS echtgenoote van Simon van der Kloet Marcuszoon te Drodrecht
6429 (10-9-1889) huwelijksche voorwaarden Johannes Marinus Roldanus en Maria Johanna Hendrikse, beiden te Dordrecht
6430 (10-9-1889) testament Johannes Marinus Roldanus te Dordrecht
6431 (10-9-1889) testament Maria Johanna Hendrikse te Dordrecht
6432 (11-9-1889) veiling (herveiling) van onroerende goederen te Dordrecht hiervoor onder no. 6380 omschreven, ten verzoeke als aldaar gemeld
6433 (12-9-1889) testament Jan in 't Veld Hendrikszoon te Dordrecht
6434 (12-9-1889) testament Hendrika in 't Veld te Dordrecht
6435 (12-9-1889) wijziging der statuten van de Naamlooze Vennootschap Soemba Tjoeling; George Birni te Deventer, Niclaas Roodenburg te Dordrecht, en Jacob Koning te Rotterdam, allen als bestuurder.
6436 (12-9-1889) testament Hendrika Berendina van Amerongen te Dordrecht
6437 (12-9-1889) testament Susanna Jacoba Karsseboom te Dordrecht
6438 (12-9-1889) afslag en definitieve toewijzing ten verzoeke als bij no. 6422 voor twee huizen en erf en tuin bij Smitshoek onder Dubbeldam verhuurd aan Gijsbert van KOOTEN te Dubbeldam voor f 410.
6439 (13-9-1889) veiling van onroerende goederen ten verzoeke van Mr Hendrik Willem Fangman te Dordrecht en van Mr Adrien Telders te s Gravenhage, beiden qq
6440 (18-9-1889) afslag en definitieve toewijzing doro herveiling ten verzoeke van Willem Hendrik van Bilderbeek qq te Dordrecht van de perceelen der gemeente Dordrecht Kad. Sectie H nos 2615 en 2617 beiden gedeeltelijk verkocht aan Marianne Prins weduwe Martinus Adrianus Douw van der Krap te Dordrecht en een Pakhuis en erf te Dordrecht Kad Sectie H no. 2615 verkocht aan Theodorus Johannes Maassen te Dordrecht respectievelijk voor f 4026 en voor f 1470.
6441 (20-9-1889) verkooping te Dordrecht van rietgewas ten verzoeke van Adriaan Heijnis te Nieuw Lekkerland en anderen. Gezamenlijke opbrengst f 2024.
6442 (20-9-1889) afslag en definitieve toewijzing ten verzoeke als bij No. 6439 gemeld van 18 hectaren 78 aren 10 centiaren Bouwland onder Piershil, Kad. Sectie nos. 108, 109, 110, 120, 122, 123, 844 en 119, gekocht door Dirk Kouwenhoven Hannik te Oud-Beijerladn qq voor Mr Frederik Jacob te Utrecht gecombineerd te massa voor f 16996,805
en van 9 Hectaren 11 Aren 60 centiaren Bouwland onder Numansdorp Kad. Sectie A no. 677 en 478 gekocht door Carel Frederik Jan Heinsius te Dordrecht qq voor Mr. Julius Dominicus Schultz van Haegen aldaar gecombineerd voor f 10.483,40;
6443 (20-9-1889) verkooping ten verzoeke van Pieter Cato Louis Eikendal qq te s Gravenhage van 10 aandeelen in de Ambachtsheerlijkheid Cromstrijen te zamen verkocht voor f 22.205.
6444 (25-9-1889) doorhaling Jacobus Cornelis Johannes de Joncheere qq te Dordrecht
6445 (25-9-1889) doorhaling Margaretha Bemolt te Dordrecht.
6446 (27-9-1889) hypothecaire obligatie Adrianus de Bruijn te Dubbeldam ten behoeve van Margaretha Bemolt te Dordrecht Kapitaal f 5000.
6447 (30-9-1889) hypothecaire obligatie Adriaan Wulfer te Zwijndrecht ten behoeve van Pleun van der Stoep te Dubbeldam. Kaptiaal f 1200.
6448 (30-9-1889) doorhaling Floris van de Stoep te Dubbeldam
6449 (30-9-1889) hypothecaire obligatie Jacobus Valk te Dordrecht ten behoeve van Jacobus Cornelis Johannes de JONCHEERE aldaar Kapitaal f 13.000
6450 (..-..-1889) ? .....(?) de Kanter te Dordrecht
6451 (1-10-1889) hypothecaire obligatie Gijsbert van Kooten te Dubbeldam ten behoeve van Pieter Johannes de Kanter Junior te Dordrecht. Kapitaal f 1500
6452 (1-10-1889) inventaris 1e zitting der nalatenschap van Johanna de Joncheere, overleden te Dordrecht 27-6-1889
6453 (2-10-1889) scheiding tusschen de gerechtigden tot de nalatenschap van Johanna Cornelia Roodenburg weduwe Mr. Herman Marius van der Sande, overleden te Dordrecht 2-4-1889
6454 (3-10-1889) inventaris der nalatenschap van Johanna de Joncheere, hiervoor no. 6450 gemeld
6455 (9-10-1889) doorhaling Henrietta Benrardina Johanna Jantzon van Erffrenten van Cappelle, douairiere jhr Francois Jacob van den Santheuvel te Dordrecht
6456 (10-10-1889) grootboek procuratie Jacobus Adrianus van de Ven en Stephanus Laurentius Boers beiden te Dordrecht qq
6457 (10-10-1889) verklaring van erfrecht door Willem Hendrik van Bilderbeek en Hendrik Corijnus beiden te Dordrecht
6458 (10-10-1889) inventaris van den boedel van Wilem van Es en Hendrika Brand, echtelieden te Dubbeldam en der nalatenschap van eerstgenoemde
6459 (10-10-1889) transport door Cornelis van Megchelen te Dordrecht aan Teunis Sterrenburg aldaar van het perceel gemeente Dordrecht Sectie H no. 1290 Kopprijs f 800.
6460 (10-10-1889) doorhaling Willem Hendrik van Bilderbeek qq te Dordrecht
6461 (14-10-1889) testament Elizabeth Catharina Vermeulen te Dordrecht
6462 (14-10-1889) verklaring van erfrecht door Willem Hendrik van Bilderbeek en Hendrik Corijnus, beiden te Dordrecht
6463 (14-10-1889) verklaring van erfrecht door Willem Hendrik van Bilderbeek en Hendrik Corijnus, beiden te Dordrecht
6464 (14-10-1889) testament Jan Aljes te Dordrecht
6465 (14-10-1889) testament Cornelia van der Voorden gehuwd met an Aljes te Dordrecht
6466 (15-10-1889) depot door Dirk van der Made te Dordrecht van ...(?)
6467 (15-10-1889) scheiding tusschen de gerechtigden tot de nalatenschap van Maria Charlotta Pasteur
6468 (16-10-1889) hypothecaire obligatie door Gerrit Hubertus Teetenburg en Carolina Voerman [tr. 7-1-1885] echtelieden te Katerveer ten behoeve van Gerrit Voerman en Cornelis Voerman te Dordrecht. Kapitaal f 2000.
6469 (16-10-1889) veiling ten verzoek van Johan Mari Pieter de Joncheere en anderen te Dordrecht voor zich en qq van onroerende goederen aldaar
6470 (18-10-1889) verkooping van griendgewas ten verzoeke van Cornelis Gip Junior te Dordrecht qq Opbrengst f 1992,33
6471 (18-10-1889) grootboek procuratie Anthonij Stoop van Zwijndrecht te Dordrecht en anderen als administrateurs der famieljebeurs van Scharlaken en Van Meeuwen
6472 (23-10-1889) doorhaling Henrietta Bernardina Johanna Jantzon van Erffrenten van Cappelle douairiere Jhr Francois Jacob van den Santheuvel te Dordrecht
6473 (..-10-1889) ? .....(?) na de Joncheere
(a) de perceelen gemeente Dordrecht Sectie F nos 957 en 1189 verkocht aan Mr Willem de Ridder te Dordrecht, voor f 10650
en (b) het perceel gemeente Dordrecht Sectie F no. 1194 aan Adrianus van den SLIK te Dordrecht voor f 3525.
6474 (24-10-1889) borgtocht door Wouter Johannes de Voogd te Dordrecht voor de firma J. van OLDENBORGH & Zonen aldaar ten behoeve den staat der Nederlanden Kapitaal f 12.000
6475 (24-10-1889) doorhaling Mr. Julius Dominicus Schultz van Haegen te Dordrecht
6476 (24-10-1889) doorhaling Mr. Julius Dominicus Schultz van Haegen te Dordrecht
6477 (25-10-1889) rietverkooping te Dordrecht ten verzoeke van Jan Dubbelman qq te Dordrecht en anderen. Opbrengst f 1354.
6478 (25-10-1889) riet en houtverkooping te Dordrecht ten verzoeke van Aart Cornelis Groeneveldt Janszoon te Geertruidenberg. Opbrengst f 2913.
6479 (25-10-1889) hout en rietverkooping te Dordrecht ten verzoeke van Aart Cornelis Groeneveldt Janszoon te Geertruidenberg. Opbrengst f 1900
6480 (25-10-1889) veiling ten verzoeke van Willem Hendrik van Bilderbeek qq te Dordrecht en verdere erfgenamen der nalatenschap van Johanna de Joncheere van diverse landerijen en aandeelen in de Ambachtsheerlijkheid Cromstrijen.
6481 (28-10-1889) hypothecaire obligatie Huibertje BOENDER weduwe van Teunis van Soest onder Strijen ten behoeve van Gijsbert Nicolaas Henricus Schultz van Haegen te s Gravenhage.. Kapitaal f 1000.
6482 (29-10-1889) hypothecaire obligatie Cornelis Brussaard te Dordrecht ten behoeve Pieternella Jacoba van KARNEBEEK douairiere Jhr Theodoor Hendrik van EIJS te s Gravenhage. Kapitaal f 6000.
6483 (29-10-1889) verkooping van inboedel ten verzoeke van de erfgenamen van Johanna de JONCHEERE overleden te Dordrecht
6484 (30-10-1889) vervolg en slot der verkooping onder no. 6483 gemeld. Opbrengst f 7425,40
6485 (30-10-1889) doorhaling Willem Hendrik van Bilderbeek qq te Dordrecht
6486 (30-10-1889) doorhaling Dirk van Hulst te Dordrecht
6487 (31-10-1889) testament Maria Immink te Dordrecht
6488 (31-10-1889) testament Geertrui Reus weduwe Johanna Wilhelmus Vollenhoven te Dordrecht
6489 (31-10-1889) transport met kusting door Willem Kruijmel te Dordrecht aan Gerrit van der Put aldaar van een Huis en erf te Dordrecht kad. Sectie G no. 968 Koopsom f 12.000. waarvan f 10.000 onbetaald zijn gebleven.
6490 (1-11-1889) definitieve toewijzing ten verzoeke als bij no 6480 gemeld waarbij zijn verkocht de volgende landerijen als:
* 3.25 H.A. bouwland onder s Gravendeel kad C no 499 aan Dr. Francois DELHEZ te Dordrecht voor f 4160;
* 7.02 H.A. bouwland aldaar Kad. Sectie D no. 155 en 156 aan Henrietta Bernardina Johanna van den Santheuvel geb. Jantzon van Erffrenten van Cappelle te Dordrecht voor f 8634,60
* 4.76.30 H.A. bouwland onder Westmaas Kad Sectie A no. 216 en 217, aan Adrianus Leeuwenburg te Heinenoord voor f 5763,25;
* 3.15.50 H.A. bouwland en 21 are Weiland onder Piershil Kad. Sectie A no. 207, 208 en 209 aan Mevrouw van den Santheuvel voornoemd voor f 3984,75
* 11.87.60 H.A. weiland onder Goudswaard aan dezelfde voor f 15.698,88
* 3.07 bouwland onder Mijnsheerenland Kad. Sectie A no. 6 en 7 aan Maria Magdalena Schultz van Haegen weduwe Jan Otto Willem Frans Rens te Dordrecht voor f 4113,80
* 8.49.30 H.A. bouw en weiland onder Heinenoord Kad. Sectie D no. 515 tot 518 aan Mevrouw van den Santheuvel voornoemd voor f 12739,50
* 5.20.70 H.A. weiland onder Ridderkerk Kad. Sectie D no. 65 bis, 66 tot 71 aan Pieter Smit Junior te Rotterdam voor f 9181,92
* 1.84.8a bouw en weiland Kad. Sectie A no 209 en 230 aan dr. Jan van der Hoeven te Rotterdam
* 6.81.74 H.A. wei- bouw- en griendland onder Almkerk Kad. Sectie F no. 231 tot 238 aan mevrouw van den Santheuvel voornoemd voor f 8555,84
* en een aandel in de Ambachtsheerlijkheid Cromstrijen aan Maria Carolina Blankenheijm echtgenoote van Jhr mr Carel Joseph van Nispen te Rotterdam voor f 2230;
De overige perceelen zijn niet verkocht
6491 (2-11-1889) transport Hendrik Noordegraaf te Krimpen aan den Ijssel aan Mr. Julius Dominicus Schultz van Haegen te Dordrecht van de perceelen te Krimpen a/d IJssel Kad. Sectie A no 1843, 1844, 1889, 1890, 1893, 1894, 1897, 2036 en 2037 Samen groot 2.95.20 H.A en Sectie A nos. 371, 373, 374 en 375 Samen groot 0.87.15 H.A. Koopsom f 3500.
6492 (4-11-1889) testament Elizabeth van Pesch te Dordrecht
6493 (5-11-1889) hypothecaire obligatie Hendrik Brand Gerritszoon te Dordrecht ten behoeve van Frederik Konings te Dordrecht. Kapitaal f 1300.
6494 (6-11-1889) doorhaling Pieter Johannes de Kanter te Dordrecht
6495 (8-11-1889) verkooping te Dordrecht van griendewas ten verzoeke van Jan Dubbelman te Dordrecht en anderen allen qq Opbrangst f 4492,93.
6496 (8-11-1889) scheiding tusschen de gerechtigden tot de nalatenschap van Johanna Cornelia Roodenburg weduwe Mr. Herman Marius van der Sande, overleden te Dordrecht
6497 (8-11-1889) hypothecaire obligatie Machiel van Kooten te Ridderkerk ten behoeve van Pieter Johannes de Kanter te Dordrecht. Kapitaal f 2000
6498 (11-11-1889) hypothecaire obligatie Teunis Sterrenberg te Dordrecht ten behoeve van de minderjarige Cornelia Pieternella van der Nieuwenhuizen te Dordrecht. Kapitaal f 4000
6499 (21-11-1889) lastgeving ten beheer door Henrietta Bernardina Johanna Jantzon van Erffrenten van Cappelle te Dordrecht op Pieter Christiaan Jorissen aldaar en bij diens ontstentenis op Willem Hendrik van Bilderbeek te Dordrecht
6500 (21-11-1889) aanstelling door Henrietta Bernardina Johanna Jantzon van Erffrenten van Cappelle te Dordrecht van Willem Hendrik van Bilderbeek aldaar tot Hoofdadministrateur over hare goederen en bezittingen
6501 (22-11-1889) verpachting ten verzoeke van Aart Cornelis Groeneveldt Janszoon te Geertruidenberg
6502 (22-11-1889) doorhaling Mr. Gautier Pierre Adrien Struijk te Dordrecht
6503 (23-11-1889) grootboek procuratie Jacob Johannes Cornelis van Roosendaal qq te Rotterdam tot afschrijving vna alle kapitalen
6504 (23-11-1889) herroeping testament door Johan Friedrich Herman Roll te Dordrecht
6505 (25-11-1889) grootboek procuratie Jacob Charles Anne van der Meer van Kuffeler en Charlotte Gijsbertina Cornelia van de Meer van Kuffeler beiden te Dordrecht, tot overschrijving van alle kapitalen op in blanco
6506 (25-11-1889) testament IJzak de Vos te Dordrecht
6507 (25-11-1889) testament Lena Schot gehuwd met IJzak de Vos te Dordrecht
6508 (27-11-1889) superscriptie op het geheim testament in bewaring gegeven door Henrietta Bernardina Johanna Jantzon van Erffrenten van Cappelle douairiare jhr Francois Jacob van den Santheuvel te Dordrecht
6509 (27-11-1889) transport door Oth van ECK te Dordrecht aan Willem Holtmark van Dijkerhoff aldaar van een Huis en erf te Dordrecht Kad. Sectie D no 2873 Koopprijs f 800
6510 (28-11-1889) testament Elisabeth van PESCH te Dordrecht
6511 (1-12-1889) redressement Dirk Willem Christinus VELDHOVEN te Dordrecht
6512 (2-12-1889) doorhaling Mr. Julius Dominicus Schultz van Haegen te Dordrecht
6513 (2-12-1889) doorhaling Mr. Julius Dominicus Schultz van Haegen te Dordrecht
6514 (3-12-1889) scheiding tusschen de gerechtigden tot de nalatenschap van Jasper FREEN te Dordrecht
6515 (4-12-1889) doorhaling Hendrik Franciscus Koevoets te Dordrecht
6516 (4-12-1889) testament Jan van Heck te Dordrecht
6517 (4-12-1889) testament Jansje Kok echtgenoote van Jan van Heck te Dordrecht
6518 (5-12-1889) decharge Willem Hendrik van Bilderbeek te Dordrecht
6519 (10-12-1889) doorhaling Henrietta Bernardina Johanna Jantzon van Erffrenten van Cappelle douairiare jhr Francois Jacob van den Santheuvel te Dordrecht
6520 (10-12-1889) doorhaling Henry Boudewijn de Roo te Dordrecht
6521 (12-12-1889) veiling bouwterrein ten verzoeke van Dirk Boest GIPS te Dordrecht voor zich en qq en van Oth van ECK te Waardenburg
6522 (13-12-1889) procuratie grootboek Mr. Adrianus den Bandt te Dordrecht op in blanco tot ontvang van renten
6523 (13-12-1889) doorhaling Elizabeth Gerardina Johanna KRIM weduwe van Hendrik Reijntje van ELK te Dordrecht
6524 (13-12-1889) doorhaling Mr Julius Dominicus Schultz van Haegen qq te Dordrecht
6525 (13-12-1889) doorhaling Aart Janszoon in 't Veld te Dubbeldam
6526 (14-12-1889) crediethypotheek door Joost Rijkhoek te Dordrecht ten behoeve der Dordrechtsche Onderlinge Credietvereeniging te Dordrecht tot f 14.500
6527 (14-12-1889) doorhaling Jacobus Cornelis Johannes de Joncheere qq te Dordrecht
6528 (17-12-1889) inventaris der nalatenschap van Teuntje Leeuwenstein weduwe Obbe van der Krap overleden te Dordrecht
6529 (18-12-1889) testament Cornelis OOSTERWIJK te Dordrecht
6530 (18-12-1889) testament Hermina Wisselink te Dordrecht gehuwd met Cornelis OOSTERWIJK
6531 (18-12-1889) doorhaling Gijsbert Nicolaas Henricus Schultz van Haegen te s Gravenhage
6532 (18-12-1889) testament Margaretha Elizabeth van REE weduwe Pieter Ploeg te Dordrecht
6533 (19-12-1889) afslag bouwterrein te Dordrecht ten verzoeke als bij no. 6521 genoemd
* van 12 aren 50 c.s. dijkweiland en water Kad. Sectie K no. 22, 24 en 25ged te Dordrecht aan Johannes Cornelis SCHOTEL aldaar voor f 528
* van 12 aren 10 centiaren erf, tuin en water aldaar Kad. Sectie K. no 22, 24 en 25 ged en 28 geheel aan Hendrik Buikhuijzen te Dordrecht voor f 1665
* van 10 aren 60 c.a. erf en water aldaar Kad. Sectie K no. 24 en 25ged aan Gerardus Sluis te Dordrecht voor f 508,80
* een huis en erf te Dordrecht Kad Sectie D no 329 aan Klaas van ECK te Dordrecht voor f 1130
* een idem aldaar Kad Sectie D no 327 en 325 aan denzelfde voor f 1590
* een idem aldaar Sectie D no 2258 aan denzelfde voor f 68
* ....(?) aan Josephus Klaus aldaar voor f ..;
6534 (20-12-1889) scheiding van den gemeenschappelijken boedel der echtelieden Willem van ES en Hendrika Brandt te Dubbeldam en de nalatenschap van eerstgenoemde
6535 (21-12-1889) testament Jan Hendrik Nedermeijer te Dordrecht
6536 (21-12-1889) testament Johanna van den Berg echtgenoote van Jan Hendrik Nedermeijer te Dordrecht
6537 (21-12-1889) doorhaling Henrietta Bernardina Johanna Jantzon van Erffrenten van Cappelle douairiere Jhr Francois Jacob van den Santheuvel te Dordrecht
6538 (21-12-1889) doorhaling Henrietta Bernardina Johanna Jantzon van Erffrenten van Cappelle douairiere Jhr Francois Jacob van den Santheuvel te Dordrecht
6539 (21-12-1889) doorhaling dezelfde als bij no. 6538
6540 (24-12-1889) doorhaling Cornelis Dubbeldam te Sliedrecht
6541 (27-12-1889) testament Hubertus Goossens te Dordrecht
6542 (28-12-1889) hypothecaire obligatie eenen som van f 1500 schuldig erkens door Johannes de BRES te Dordrecht aan Gijsbert Nicolaas Henricus Schultz van Haegen te s Gravenhage
6543 (31-12-1889) doorhaling Henrietta Bernardina Johanna Jantzon van Erffrenten van Cappelle douairiere Jhr Francois Jacob van den Santheuvel te Dordrecht

Laatst gewijzigd: april 2011.