Aanmelden | Contact
Doorzoek de bronnen

Dordrecht: notaris J.H. Schultz van Haegen, 1861


Repertorium van den Notaris J.H. Schultz van Haegen te Dordrecht 1861

Bron: Erfgoedcentrum DiEP/Stadsarchief Dordrecht
Toegang: 20
Inventarisnummer: 19181206 16-01-1861 testament Dirk Schenk te Dordrecht;
1207 16-01-1861 testament Francina Antonia Volker, eerst weduwe Jacob Schul, laatst weduwe Frans Ponten, en thans huisvrouw van Dirk Schenk te Dordrecht;
1208 18-01-1861 transport Willem Kraal, te Papendrecht aan Jan van Wijngaarden Pieter Willemszoon aldaar, van een huis, schuur, erf en tuin in het Westeinde van Papendrecht voor f 1000;
1209 22-01-1861 testament Elizabeth de Leeuw, weduwe van Cornelis Kuipers te Dordrecht;
1210 25-01-1861 obligatie Teunis van Soest, onder Strijen ten behoeve den Hoog Wel Geboren Heer Jonkheer Meester Ocker Repelaer van Molenaarsgraaf te 's Gravenhage geaccepteerd door den heer Hendrik Franciscus Koevoets, te Dordrecht, som f 19000;
1211 01-02-1861 testament Eva Catharina Smit te Dordrecht;
1212 01-02-1861 obligatie met verband Goris van der Sijde, te Dubbeldam, ten behoeve den Heer Leendert Kooijman aldaar Som f 600;
1213 01-02-1861 testament Arie de Zeeuw, te Westmaas;
1214 05-02-1861 testament Leendert Moret te 's Gravendeel;
1215 05-02-1861 testament Aaltje van der Giessen huisvrouw van Leendert Moret te 's Gravendeel;
1216 05-02-1861 testament Teunis van der Giessen in de gemeente Strijen;
1217 08-02-1861 Provisionele toewijzing Ten verzoeke van Jan Boer qq en van Cornelis Molendijk voor zich en qq beiden onder 's Gravendeel, van een Bouwwoning en gevolgen en erf onder 's Gravendeel;
1218 13-02-1861 huwelijkscontract Kommer de Geus, weduwnaar van Kaatje van der Giessen en Kaatje Moret beiden onder 's Gravendeel;
1219 13-02-1861 testament Kommer de Geus, te 's Gravendeel;
1220 13-02-1861 testament Kaatje Moret, te 's Gravendeel;
1221 13-02-1861 transport Huibert Booij onder de Merwede gemeente Dordrecht, Cornelis van Gink en zijn huisvrouw Elizabeth Booij onder Dubbeldam, Neeltje Booij, te Hendrik-Ido-Ambacht en Maarten Booij, onder Dubbeldam, aan Anthonie Verkuil, onder Dubbeldam, van een huisje en erf, onder de Mewrede, gemeente Dordrecht voor f 40;
1222 15-02-1861 Definitieve toewijzing ten verzoeke van Jan Boer qq en van Cornelis Molendijk voor zich en qq, beiden onder 's Gravendeel, van een bouwwoning en gevolgen en erf C105 aan den Schenkeldijk onder 's Gravendeel aan Leendert de Geus Dammisszoon onder 's Gravendeel voor f 1440;
1223 16-02-1861 scheiding van den gemeenschappelijken boedel van Cornelis van Lugtenburg onder Zuid-Beijerland en zijne overleden huisvrouw Maria Bos;
1224 20-02-1861 Provisionele toewijzing ten verzoeke den heer Hendrik Franciscus Koevoets te Dordrecht van een huis en erf te Dordrecht;
1225 26-02-1861 scheiding der nalatenschap van Anna Andeweg weduwe van Hendrik Brugman, vroeger gehuwd geweest met Adrianus Bestebreurtje gewoond hebbende te Strijen en aldaar overleden
1226 27-02-1861 Definitieve toewijzing ten verzoeke van den heer Hendrik Franciscus Koevoets te Dordrecht van een huis en erf, te Dordrecht an de Voorstraat D98, aan Mejuffrouw Alida van Kekeren, weduwe Bastiaan de Borst, te Dordrecht voor f 1550;
1227 28-02-1861 procesverbaal ten verzoeke van de heeren Hendrik Lodewijk Stekelbos en Isaac van der Net qq te Dordrecht betrekkelijk de rekening en verantwoording in de nalatenschap van Teunis Stekelbos, overleden te Dordrecht en het depot derzeve;
1228 01-03-1861 testament Bastiaan de Zeeuw Willemszoon te Westmaas;
1229 01-03-1861 testament Lena de Groot huisvrouw van Bastiaan de Zeeuw Willemszoon te Westmaas;
1230 01-03-1861 testament Wouter van Meggelen te Dordrecht
1231 01-03-1861 testament Alieda Dore huisvrouw van Wouter van Meggelen te Dordrecht
1232 02-03-1861 testament Mejuffrouw Elisabeth van der Pluijm, te Bergen op Zoom;
1233 04-03-1861 borgtogt voor drie jaren de heeren jonkheer Thomas Hendrik Snoeck en Baron Willem Frederik Pieter Herman van Wassenaar tot Sint Pancras, beiden te Dordrecht voor den heer Cornelis Simon Nicolaas van Gennep, te Dordrecht, als Majoor magazijnmeester der Artillerie ten behoeve van het Gouvernement der Nederlanden, voor eene son van f 3000;
1234 06-03-1861 houtverkooping ten verzoeke van Gerrit de Man Arnolduszoon te Strijen;
1235 08-03-1861 Provisionele toewijzing ten verzoeke van Aart in 't Veld te Wieldrecht gemeente Dubbeldam qq van een smederij met woonhuis en gevolgen onder Dubbeldam;
1236 15-03-1861 Definitieve toewijzing ten verzoeke van Aart in 't Veld te Wieldrecht gemeente Dubbeldam qq van een smederij met woonhuis en gevolgen onder Dubbeldam E101, aan den heer Jan Quast te Dordrecht voor f 1800;
1237 18-03-1861 radiatie de heer Nicolaas Adrianus de Joncheere te Dordrecht ten behoeve van Arie Janszoon Huisman, onder 's Gravendeel;
1238 19-03-1861 obligatie met verband de heer Willem Wouter Kalis Joostzoon te Sliedrecht ten behoeve den Heer Adrianus Bemolt Gerritszoon te Dordrecht Som f 12000;
1239 21-03-1861 testament Adriaantje Molendijk weduwe van Teunis Herweijer Jilleszoon onder Strijen;
1240 03-04-1861 obligatie met verband Maria van Strijen weduwe Willem Wildschut onder 's Gravendeel ten behoeve den heer Jacob Diepenhorst te Strijen, geaccepteerd door den heer Hendrik Franciscus Koevoets te Dordrecht; som f 250;
1241 03-04-1861 verkooping van roerende goederen ten verzoeke van Cornelis Molendijk onder 's Gravendeel voor zich en qq
1242 04-04-1861 radiatie Aart in 't Veld te Wieldrecht gemeente Dubbeldam ten behoeve van Arij Trompetter onder den Mijl gemeente Dubbeldam
1243 06-04-1861 testament de heer Antonie Jodocus van Rije, te Dordrecht;
1244 06-04-1861 testament Mejuffrouw Lena Veth huisvrouw van den heer Antonie  Jodocus van Rije, te Dordrecht;
1245 10-04-1861 verhuring Krabbepolder ten verzoeke van den heer Meester Hermanus Adrianus Nebbens Sterling qq te Dordrecht;
1246 17-04-1861 verkooping van roerende goederen ten verzoeke van Cornelis van Lugtenburg, onder Zuid-Beijerland;
1247 19-04-1861 verhuring Beerpolder ten verzoeke van den heer Hendrik Franciscus Koevoets qq te Dordrecht;
1248 19-04-1861 verhuring Louisapolder ten verzoek van den heer Aart Hendrik van Tienhoven qq te Gorinchem;
1249 19-04-1861 verhuring Buiten Nes ten verzoeke van den heer Hendrik Franciscus Koevoets qq te Dordrecht;
1250 20-04-1861 verhuring Oudendijk ten verzoeke van den heer Meester Hermanus Adrianus Nebbens Sterling qq te Dordrecht;
1251 22-04-1861 acte van remplacement Adrianus van Dommelen te Heukelum voor zijnen zoon Adrianus van Dommelen en Arie van Leerdam, te Heukelum;
1252 30-04-1861 inventaris van den gemeenschappelijke boedel van wijlen Teunis Bekker en zijne nagelaten weduwe Aaltje Batenburg, bouwvrouw te Maasdam van den nalatenschap van eerstgenoemden;
1253 04-05-1861 inventaris van de nalatenschap van Cornelis Smaal, in leven bouwman gewoond hebbende te Wieldrecht gemeente Dubbeldam en aldaar overleden;
1254 16-05-1861 provisionele toewijzing ten verzoeke van de heer Theodor Joan Baptist Westerwoudt qq te Amsterdam van erfpachten en cijnsen op gronden en landen onder 's Gravendeel, Mijnsheerenland en Heinenoord;
1255 21-05-1861 generale procuratie mevrouw Catharina Johanna Vorstman echtgenoote van en bijgestaan en gemachtigd door den heer Cornelis Simon Nicolaas van Gennep, te Dordrecht op de heer Lucas Hendrik Weetjen, Paulus William Bruno Mentzij, Jacobus Cornelis Krabbe en Johan Weetjen, allen te Amsterdam, zoo te zamen als ieder in het bijzonder;
1256 23-05-1861 definitieve toewijzing ten verzoeke van de heer Theodor Joan Baptist Westerwoudt qq te Amsterdam van erfpachten op grond onder 's Gravendeel aan den Heer Hendrik Cornelis van Maaren te Dordrecht f 2900;
van erfpachten en cijnsen op gronden onder Mijnsheerenland aan Gerrit Dirkse en Leendert Dirkse te Mijnsheerenland voor f 270;
van erfpachten op gronden onder Heinenoord aan den heer Pieter van Dalen te Heinenoord voor f 575;
En van een aandeel en cijnsen op gronden onder Heinenoord aan den heer Jacobus Konijnnedijk te Heinenoord voor f 380
= f 4125
1257 24-05-1861 testament Ewout Rijsdijk, onder Mijnsheerenland;
1258 24-05-1861 testament Jannigje Goudswaard, huisvrouw van Ewout Rijsdijk, onder Mijnsheerenland;
1259 24-05-1861 scheiding van den gemeenschappelijk boedel van Willempje van der Poel te Hendrik Ido Ambacht en wijoen harer man Jan van der Giessen van de afzonderlijke nalatenschap van derzelven Jan van der Giessen;
1260 27-05-1861 verhuring Krabbepolder ten verzoeke van den heer Meester Hermanus Adrianus Nebbens Sterling qq te Dordrecht;
1261 27-05-1861 verhuring ten verzoeke van Leendert Gerritszoon Visser, te Strijen van weiland en kade onder 's Gravendeel;
1262 31-05-1861 verhuring Stedelijk en Louisapolder ten verzoeke van den heer Aart Hendrik van Tienhoven qq te Gorinchem, van landen in den polder Stedelijk gelegen in de geeente Sleidrecht en van landen gelegen in de Louisapolder onder Dubbeldam;
1263 05-06-1861 decharge Jan Groenenboom qq te Oost- en West-Barendrecht ten behoeve wijlen Adrianus Stehouwer qq te Grote Lindt
1264 07-06-1861 hypotheekstelling Maria Naaktgeboren weduwe van Simon van der Giessen thans gehuwd met en bijgestaan door Mattheus van der Giessen en laatstgenoemde, beide qq, ten behoeve van den minderjarigen Jan van der Giessen, geconsenteerd door Willempje van der Poel weduwe van Jan van der Giessen en geaccepteerd den Pieter van der Giessen qq allen te Hendirk-Ido-Ambacht tot eene som van f 3542,31;
1265 07-06-1861 verhuring Beerpolder Ten verzoeke van den heer Hendrik Franciscus Koevoets qq te Dordrecht;
1266 10-06-1861 radiatie mejufvrouw Adriana Hermina Nebbens Sterling de Heer Meester Hermanus Adrianus Nebbens Sterling en Mevrouw Helena Johanna Adriana Nebbens Sterling echtgenoote van en bijgestaan door den heer Arnold de Koning, allen te Dordrecht ten behoeve van Adriaan Aartzoon Visser, landbouwer te Zwaluwe;
1267 14-06-1861 verhuring Merwepolder ten verzoeke van den heer Aart Hendrik van Tienhoven qq te Gorinchem;
1268 15-06-1861 testament Johannes Berkman te Dordrecht;
1269 15-06-1861 testament Anthonetta Elizabeth van Rije hisvrouw van Johannes Berkman te Dordrecht;
1270 25-06-1861 scheiding van den gemeenschappelijke boedel van wijlen Teunis Dekker en zijne nagelaten weduwe Aaltje Batenburg, bouwvrouw wonende te Maasdam en van de nalatenschap van eerstgenoemde;
1271 03-07-1861 opheffing de heer Otto Johannes Verkerk te Dordrech ten behoeve van Arij Stam te Strijen, van een executoriaal beslag op onroerende goed onder onder AStrijen en 's Gravendeel;
1272 05-07-1861 transport Arij Stam aan Schilleman Huijsman beiden onder Strijen van een huis, schur en erf, onder Strijen en 's Gravendeel aan den Strijenschedijk onder Schenkeldijk, voor f 1200;
1273 05-07-1861 obligatie met verband Schilleman Huijsman onder Strijen ten behoeve van den heer Jacob Diepenhorst te Strijen, geaccepteerd door den heer Hendrik Franciscus Koevoets te Dordrecht Som f 200;
1274 11-07-1861 tiendverkooping ten verzoeke van den heer Hendrik Franciscus Koevoets qq te Dordrecht van tienden te Heerjansdam;
1275 11-07-1861 tiendverkooping ten verzoeke van den heer Hendrik Franciscus Koevoets qq te Dordrecht van tienden te Groote Lindt;
1276 11-07-1861 tiendverkooping ten verzoeke van den heer Hendrik Franciscus Koevoets qq te Dordrecht van tienden te Sandelingen-Ambacht gemeente Hendrik Ido Ambacht;
1277 12-07-1861 obligatie met verband Oelbert Hoogvliet, onder Cillaarshoek gemeente Maasdam ten behoeve van Cornelis van Ekelenburg aldaar Som f 300;
1278 13-07-1861 olographische dispositie van den heer Bartholomeus van der Elst van Bleskensgraaf woond hebbende te Dordrecht en aldaar overleden;
1279 13-07-1861 olographische dispositie van den heer Bartholomeus van der Elst van Bleskensgraaf woond hebbende te Dordrecht en aldaar overleden;
1280 18-07-1861 tiendverkooping ten verzoeke van den heer Hendrik Franciscus Koevoets qq te Dordrecht van tienden onder 's Gravendeel;
1281 18-07-1861 tiendverkooping ten verzoeke van Cornelis Molendijk qq onder 's Gravendeel van tienden onder 's Gravendeel;
1282 25-07-1861 testament Lijntje Korres weduwe van Jan Arijense den Boer te Strijen;
1283 25-07-1861 tiendverkooping Strijen ten verzoeke van den heer Gerardus 't Hooft qq te Dordrecht;
1284 25-07-1861 tiendverkooping 's Gravendeel ten verzoeke van den heer Gerardus 't Hooft qq te Dordrecht;
1285 14-08-1861
15-08-1861
16-08-1861
17-08-1861
inventaris der nalatenschap van den Heer Bartholomeus van der Elst van Bleskensgraaf gewoond hebbende te Dordrecht en aldaar overleden;
1286 17-08-1861 procuratie de heeren Otto Boudewijn 't Hooft van Benthuizen, Meester Cornelis Willem Otto van Dorsser, beiden te Dordrecht en Arie van Driel, te Puttershoek, allen qq op den heer Johannes Lokker qq te Emmen, provincie Drenthe, om van den heer Rijks Ontvanger aan te nemen en te otnvangen alle aanzeggingen enzoovoort;
1287 27-08-1861 radiatie de heer Johannes Pompejus Boudewijn Onderwater van Brandwijk te Dordrecht, voor zich en qq ten behoeve van Pieter de Koning, te Sliedrecht;
1288 30-08-1861 testament de heer Frederik Louwman te Dordrecht;
1289 30-08-1861 testament Mejufvrouw Maria Geertrui Heghuijzen echtgenoote van den heer Frederik Louwman te Dordrecht;
1290 31-08-1861 transport de heer Casparus Rozinus Fercken, te Rozendaal voor zich en qq aan Cornelis de Jong Hendrikzoon onder Westmaas van eene bouwmanswoning en gevolgen met erve, onder Westmaas in den polder het Westmaas Nieuwland voo'r f 4000;
1291 04-09-1861 provisionele toewijzing ten verzoeke van den heer Isaac van der Net qq te Dordrecht van onroerende goederen te Dordrecht;
1292 05-09-1861 acte van terugneming de heer Huibert Kuijl te Mijl, gemeente Dubbeldam van zijne drie olographische uiterste willen;
1293 05-09-1861 acte van terugneming de heer Huibert Kuijl te Mijl, gemeente Dubbeldam van zijne drie olographische uiterste wil;
1294 05-09-1861 olographische dispositie van den heer Adrianus Bemolt Gerritszoon gewoond hebbende te Dordrecht en aldaar overleden;
1295 11-09-1861 definitieve toewijzing ten verzoeke van de heer Isaac van der Net qq te Dordrecht van een huis en erf en tuin D798 en een Kerkgebouw en erf, beiden aan het Bagiinhof te Dordrecht, aan de gemeente Dordrecht voor f 7200;
1296 12-09-1861 scheiding der nalatenschap van Cornelis Smaal, gewoond hebbende te Wieldrecht gemeente Dubbeldam en aldaar overleden;
1297 14-09-1861 scheiding van gemeenschap van winst en verlies en den heer Francois van der Elst te Dordrecht en wijlen zijne echtgenoote Mevrouw Catharina Wilhelmus van Wageningen;
1298 16-09-1861
17-09-1861
inventaris der nalatenschap van den Wel Edelen Heer Adrianus Bemolt Gerritszoon, gewoond hebbende te Dordrecht en aldaar overleden;
1299 21-09-1861 transport Johannes Bax te Mijl gemeente Dubbeldam van den heer Johan Ernst Ruggenberg te Kralingen van een gebouw en ef te Zwijndrecht aand en dijk voor f 3200;
1300 23-09-1861 obligatie met verband Leendert den Hartog te Dordrecht ten behoeve den heer Stephanus van Dorsser aldaar somf 230;
1301 27-09-1861 radiatie Mejufvrouw Margaretha de Zwart weduwe den heer Adrianus Bemolt Gerritszoon te Dordrecht qq geadsisteert door derzelven weduwe den heer Jan Dam Backer qq te Dordrecht ten behoeve van den heer Andreas Theodorus d'Herripon te Dordrecht;
1302 27-09-1861
28-09-1861
inventaris vervolg en slot der nalatenschap van den Wel Edelen Heer Adrianus Bemolt Gerritszoon gewoond hebbende te Dordrecht en aldaar overleden;
1303 01-10-1861 radiatie de heer Hendrik Adolph Dicke, te Dordrecht ten behoeve van den Wel Eerwarde heer Nicolaas Wedemeijer, aldaar;
1304 02-10-1861 huwelijkscontract de heer Jacob van der Elst te Antwerpen en Mejufvrouw Adriana Spoel te Dordrecht geadsisteert met haren vader den heer Hendrik Spoel Arieszoon, te Dordrecht;
1305 02-10-1861 testament de heer Jacob van der Elst te Antwerpen;
1306 02-10-1861 testament Mejufvrouw Adriana Spoel te Dordrecht;
1307 04-10-1861 scheiding van den gemeenschappelijke boedel van wijlen Jacob de Jong overleden te Mijnsheerenland en zijne nagelaten weduwe Gerritje den Ouden, bouwvrouw, wonende te Mijnsheerenland;
1308 04-10-1861 scheiding van den gemeenschappelijke boedel van Andries de Jong bouwman te Mijnsheerenland en zijne overleden echtgenoote Anthonia Loose;
1309 12-10-1861 testament de heer Francois van der Elst te Dordrecht;
1310 16-10-1861 procuratie grootboek Mejufvrouw Margaretha de Zwart, weduwe den Heer Adrianus Bemolt Gerritszoon qq te Dordrecht op de heeren Hendrik Huijghens Backer, Jacobus Henricus Mulder en Hermanus Mulder, allen te Amsterdam, zoo te zamen als ieder in het bijzonder, tot ontvang van centen;
1311 21-10-1861 testament Neeltje Singels weduwe van Johannes Stoel, thans gehuwd met Jan Meiboom te Dordrecht;
1312 24-10-1861 radiatie in twee gelijkluidende Mejufvrouw Angenita  Schoenmakers te Dordrecht ten behoeve van de heeren Willem Anthonij Luijten en Pieter den Bonsert Luijten, beiden te Lekkerkerk;
1313 25-10-1861 transport Arnoldus Bervoets, te Strijen, aan Cornelis Steehouwer aldaar van een schuur en erf en een gedeelte tuin, aan de Dorpsstraat te Strijen voro f 800;
1314 25-10-1861 transport Gerrit de Man Arnolduszoon te Strijen aan Cornelis Steehouwer van een huis, schuur, erf en tuin te Strijen in den polder Nieuw Bonavontura voor f 700;
1315 08-11-1861 verkooping van rietgewas ten verzoeke van de heeren Hendrik Francois Koevoets qq, Cornelis Gerardus 't Hooft qq, en Meester Hermanus Adrianus Nebbens Sterling qq, allen te Dordrecht;
1316 20-11-1861 radiatie Mejufvrouw Margaretha de Zwart weduwe den heer Adrianus Bemolt Gerritszoon qq te Dordrecht geadsisteerd door derzelven weduwe den heer Jan Dam Backer te Dordrecht ten behoeve van Cornelis van den Berg en zijne huisvrouw Martha Esseboom, beiden te s Gravendeel;
1317 21-11-1861 verklaring Jonkheer Thomas Hendrik Snoeck te Dordrecht;
1318 28-11-1861 provisionele toewijzing ten verzoeke en in tegenwoordigheid van de heeren Francois van der Elst voor zich en qq, Jacob Staets Vriesendorp qq, Ottho Johannes van der Elst qq, en Dirk Wilhelmus Hordijk qq, allen te Dordrecht, van de Ambachtsheerlijkheid Bleskensgrave, visscherijen tienden aldaar, en van tiendbloken in Nieuw Bonavontura onder 's Gravendeel;
1319 03-12-1861 radiatie Mejufvrouw Angenita Schoenmakers te Dordrecht ten behoeve van Bastiaan ...(?)
1320 05-12-1861 definitieve toewijzing ten verzoeke en in tegenwoordigheid van de heeren Francois van der Elst voor zich en qq, Jacob Staets Vriesendorp qq, Ottho Johannes van der Elst qq, en Dirk Wilhelmus Hordijk qq, allen te Dordrecht, van de Ambachtsheerlijkheid Bleskensgrave, visscherijen tienden aldaar, aan den Heer Ottho Johannes van der Elst te Dordrecht;
1321 06-12-1861 obligatie met verband de heer Jan Bouter te Groot Ammers ten behoeve den heer Johannes Ludovicus Wijers, te Dordrecht Som f 2000
1322 20-12-1861 houtverkooping ten verzoeke van Marinus Schoonderwoerd, onder Dubbeldam qq;

Laatst gewijzigd: oktober 2011.