Aanmelden | Contact
Doorzoek de bronnen

Dordrecht: Repertorium notaris Jan Hendrik Schultz van Haegen 1868-1869


Bron: Erfgoedcentrum DiEP
Toegang: 20
Inventarisnummer: 1923

Repertorium Jan Hendrik Schultz van Haegen 1868


1953 (4-1-1868) transport de Heer Anton David Liveu te ordrecht aan den heer Michel Antonius Hubertus van Dun, aldaar van een winkelhuis en erf te Dordrecht aan de Voorstraat op de hoek van de Tolbrug D3 voor f 4000
1954 (17-1-1868) transport de heer Lodewijk Zwart qq te Ridderkerk aan den heer Pieter van Prooijen Aalbertszoon te Ijsselmonde van een bouwmanswoning en gevolgen en landen onder de gemeente Haarlemmermeer voor f 12.000
1955 (27-1-1868) tetament Willem van Prooijen onder Strijen
1956 (27-1-1868) tetament Lijntje van Prooijen onder Strijen, van tafel en bed gescheiden echtgenoote van Cornelis Johannes van Nieuwenhuijzen, landbouwer, in den Triangelpolder gemeente Steenbergen
1957 (28-1-1868) vervolg inventaris de nalatenschap van den heer Huibert Kuijl gewoont hebbende te Mijl gemeente Dubbeldam aldaar overleden
1958 (28-1-1868) verklaring Mevrouw Ardina Willemina Kuijl weduwe den Heer Pieter van GIJN te Rotterdam voor zich en qq de heeren Leendert Dupper Willemszoon en Johannes Nicolaas Pieren, beiden qq te Dordrecht en de heer Hugo van GIJN te Dordrecht betreffende de ontbinding der Vennootschap onder de FIRMA KUIJL en VAN GIJN gevestigd te Dordrecht en de gevolgen van dien
1959 (3-2-1868) scheiding der nalatenschap van Bastiaan van Prooijen gewoont hebbende onder Strijen en aldaar 7 Mei 1867 overleden
1960 (3-2-1868) procuratie grootboek Pieter Dalm qq te Strijen op de heeren Frederik van Taack Trakranen, Henry Plate en Fredrik Coenraad Senff, allen te Amsterdam zoo te zamen als in den afzonderlijk tot ontvang van renten.
1961 (3-2-1868) radiatie de Heer Aart Hendrik Kuipers te Dordrecht ten behoeve van Gerrit van Efferen aldaar
1962 (7-2-1868) obligatie met verband de heer Pieter van Prooijen Aalbertszoon te IJsselmonde ten behoeve van den heer Schilleman Herweijer Jilleszoon te Strijen onder borgtogt van de heeren Lodewijk Zwart te Puttershoek en Jilles van Prooijen Teuniszoon te Mijnsheerenland van f 10.000
1963 (13-2-1868) quitantie en decharge Jan de Waard, Adrianus de Waard, en Arie de Waard, allen te Dordrecht ten behoeve van de mede Comparante Johanna Driessen, weduwe en tweede huisvrouw van Adrianus de Waard, mede te Dordrecht
1964 (14-2-1868) testament de Heer Hermanus Schrijver te Cillaarshoek gemeente Maasdam
1965 (21-2-1868) transport Adriaantje Kooiman weduwe van Cornelis Dekker, Arie van Nes qq Willem Brvenboer qq Pietje Dekker allen te Grote Lindt aan Arie Stehouwer Willemszoon te Hendrik-Ido-Ambacht van drie bunders 99 roeden 20 ellen weiland in den polder Kijfhoek, onder Groote Lindt, met daarbij behoorende en onder Groote Lindt gelegen weg en watering de massa voor f 3600
1966 (21-2-1868) radiatie de heer Simon Zadoks te Dordrecht van twee hypothecaire obligatien ten lasten de één van Cornelis Dekker en zijn huisvrouw Adriana Kooiman, beide te Groote Lindt en de andere ten laste van voornoemden Cornelis Dekker alleen
1967 (21-2-1868) radiatie de heer Constianus Marinus de Quindt te Dordrecht ten behoeve van Cornelis Dekker te Groote Lindt
1968 (26-2-1868) provisionele toewijzing ten verzoeke van den heer Stephanus van Dorsser qq te Dordrecht van een huis en erf te Dordrecht
1969 (27-2-1868) provisionele toewijzing ten verzoek van de heer Johannes Nicolaas Pieren qq en Leendert Dupper Willemszoon qq beiden te Dordrecht van onroerende goederen te Mijl gemeente Dubbeldam
1970 (4-3-1868) definitieve toewijzing Ten verzoek van den Heer Stephanus van Dorsser qq te Dordrecht van een huis en erf te Dordrecht aan den hoek van het Rietdijksche Plein C222 aan den heer Hendrik Wember Mast te Dordrecht voor f 2260
1971 (4-3-1868) provisionele toewijzing ten verzoeke van den heer Hendrik Franciscus Koevoets qq te Dordrecht van een huis en erf te Dordrecht
1972 (5-3-1868) transport de heer Daniel Kieffer te s Gravenhage aan Cornelis Molendijk Corneliszoon onder s Gravendeel van 4 bunders 23 roeden 20 ellen weiland onder Strijen in den polder het Oudeland van Strijen de massa voor f 1655,20
1973 (5-3-1868) definitieve toewijzing ten verzoeke als bij nummer 1969 gemeld van een BUITENVERBLIJF en gevolgen te Mijl gemeente Dubbeldam aan Johannes Marinus van der Made te Dordrecht de massa voor f 13.000
1974 (10-3-1868) houtverkooping ten verzoeke van Willem van Prooijen voor zich en qq onder Strijen
1975 (11-3-1868) definitieve toewijzing ten verzoeke van den Heer Hendrik Franciscus Koevoets qq te Dordrecht van een huis en erf te Dordrecht aan de VOORSTRAAT landzijde D1043 aan den heer Carel Matthijs Dicke te Dordrecht voor f 2500
1976 (24/25-3-1868) verkoping van roerende goederen ten verzoeke van de heeren Leendert Dupper Willemszoon en Johannes Nicolaas Pieren beide qq te Dordrecht en Mejufvrouw Francina van Loon te Mijl gemeente Dubbeldam
1977 (27-3-1868) obligatie met verband Arie de Bruijn, te Strijen ten behoeve van Jacob de Baat aldaar Som f 450
1978 (3-3-1868) transport de heer Adrianus Gerardus Bremekamp aan den Heer Cornelis Adrianus van der Straaten Pieterszoon beide te Dordrecht, van een huis en erf te Dordrecht aan de VOORSTRAAT Landzijde D99 voor f 2200
1979 (1-4-1868) akte van overdragt Mevrouw Ardina Wilemina Kuijl, wediwe van den Heer Pieter van GIJN te Rotterdam en de Heer Leendert Dupper Willemszoon en Johannes Nicolaas Pieren, beide qq te Dordrecht aan den heer HUGO VAN GIJN te Dordrecht van twee HOUTZAAGMOLENS en gevolgen onder de gemenete Dubbeldam voor f 19.800
1980 (2-4-1868) provisionele toewijzing Ten verzoeke van Mejufvrouw Barbera Johanna Swets weduwe van den heer Daniel Gijsbert Hendrik Fraterman te Dordrecht voor zich en qq van een huis en erf te Dordrecht
1981 (8-4-1868) verkooping van roerende goederen ten verzoek van Adriaantje Kooiman weduwe van Cornelis Dekker te Groote Lindt
1982 (9-4-1868) definitieve toewijzing ten verzoeke als bij nummer 1980 gemeld van een huis en erf te Dordrecht aan de WIJNSTRAAT B211 aan de heer Joannes Adrianus Jacobus van de VEN te Dordrecht, voor f 5600
1983 (17-4-1868) verkooping ten verzoeke van de heer Leendert Dupper Willemszoon en Johannes Nicolaas Pieren qq te Dordrecht van gedeelten in schepen in de Nederlanden te huisbehorende
1984 (18-4-1868) testament de heer Isaäc Korteweg, te Strijen
1985 (18-4-1868) testament Mejufvrouw Anna Ida Overwater echtgenoote van den heer Isaäc Korteweg, te Strijen
1986 (18-4-1868) radiatie de heer Jacob Diepenhorst te Strijen ten behoeve van Jan Kleinjan Bastiaanszoon aldaar
1987 (18-4-1868) verkooping van roerende goederen ten verzoeke van de Heeren Schilleman Herweijer Schillemanszoon qq onder Maasdam en Andries van der Linden onder Klaaswaal
1988 (18-4-1868) procesverbaal van verkoop ten verzoeke als bij nummer 1987 gemeld van een huis met schuur en erf onder Numansdorp in Numanspolder aan den Middelweg aan Adrianus SCHELLING onder Numansdorp voor f 655
1989 (24-4-1868) verhuring Louisa en Cannemanspolder ten verzoeke van den heer Aart Hendrik van Tienhoven qq te Gorinchem
1990 (24-4-1868) verhuring Boeipolder ten verzoeke van den heer Hendrik Francicus Koevoets qq te Dordrecht
1991 (24-4-1868) verhuring Buiten Nes ten verzoeke van den heer Hendrik Francicus Koevoets qq te Dordrecht
1992 (24-4-1868) verhuring voor 5 jaren ten verzoeke van den heer Hendrik Francicus Koevoets qq te Dordrecht, van weiland en watering te Heerjansdam
1993 (30-4-1868) olographische dispositie van den heer Johannes Adrianus HOSKORN gewoond hebbende te Dordrecht en aldaar overleden
1994 (1-5-1868) provisionele toewijzing ten verzoeke van Leendert van der Linden qq te Dubbeldam aan Klaas Kind qq onder Dubbeldam en van Arie Booij te Dubbeldam van onroerend goed te Dubbeldam
1995 (4-5-1868) radiatie de heer Arie Schouten te Dubbeldam ten behoeve van den heer Daniel Gijsbert Hendrik Fraterman te Dordrecht
1996 (4-5-1868) radiatie de heer Dirk van Tienen Jansse qq te Dordrecht ten behoeve van den heer aniel Gijsbert Hendrik Fraterman aldaar
1997 (5-5-1868) transport de heer Christiaan Kammerman te Dordrecht aan den heer Johannes Berkman aldaar van een huis en erf te Dordrecht in de GROTE SPUISTRAAT D692 voor f1800
1998 (8-5-1868) transport met hypotheek Gerrit van der Waal te Strijen aan Cornelis van Ballegooijen aldaar van ene huis en erf onder Strijen voor f 650 en hypotheek ten behoeve den heer Jacob Diepenhorst te Strijen geaccepteerd door den Heer Hendrik franciscus Koevoets qq te Dordrecht som f 200
1999 (8-5-1868) obligatie met verband aAdam van der Giessen Hendrikszoon onder s Gravendeel ten behoeve van Dirk Palsrok aldaar som f 700
2000 (8-5-1868) testament Mejufvrouw Teuna de Vos weduwe van Melis Pieterszoon Naaktgeboren te s Gravendeel
2001 (8-5-1868) transport met hypotheek Cornelis de Haan te Strijen aan Maarten van der Linden aldaar, van de onverdeelde helft in een huis en gevolgen en erf, onder Strijen aan den Oudendijk voor f 400 en hypotheek voor f 400
2002 (8-5-1868) definitieve toewijzing ten verzoeke als bij nummer 1994 gemeld van een huis en gevolgen en erf te Dubbeldam A166 aan Arie van PELT te Dubbeldam voor f 1775
2003 (14-5-1868) verhuring Beerpolder ten verzoeke van den Heer Hendrik Franciscus Koevoets qq te Dordrecht
2004 (14-5-1868) verhuring ten verzoeke van den Heer Hendrik Franciscus Koevoets qq te Dordrecht van bennen(?) en verdere gronden behoorende tot den grooten weg van Dordrecht tot Willemsdorp onder Dubbeldam
2005 (15-5-1868) obligatie met verband Klijs in 't Veld te Maasdam ten behoeve van den Heer Jacob Diepenhorst te Strijen geaccepteerd door den heer Hendrik Franciscus Koevoets qq te Dordrecht, som f 380
2006 (15-5-1868) verhuring Merwede en Stededijk ten verozke van den heer Aart Hendrik van Tienhoven qq te Gorinchem
2007 (19-5-1868) scheiding van den gemeenschappelijke boedel van Cornelis Dekker gewoond hebbende te Groote Lindt en aldaar overleden en zijne nagelaten echtgenoote Adriaantje Kooiman wonende te Groote Lindt
2008 (19-5-1868) transport Adriaantje Kooiman weduwe van Cornelis Dekker te Groote Lindt aan Stijntje Johanna Dekker huisvrouw van en bijgestaan en gemagtigd door Willem Bravenboer aldaar van een huis en erf en gevolgen in de Groote Lindt voor f 250
2009 (20-5-1868) procuratie grootboek Leendert Kranenburg qq te Hendirk-Ido-Ambacht en Geertruij Leeuwenburg onder Zuid-Beijerland, op als bij nummer 1960 gemeld, tot overschrijving
2010 (22-5-1868) testament Simon de Waard, te s Gravendeel
2011 (22-5-1868) testament Willem Verschoor, onder Strijen
2012 (22-5-1868) testament Annigje van der Waal echtgenoote van Willem Verschoor, onder Strijen
2013 (22-5-1868) verhuring Louisa en Cannemanspolder ten verzoek van den heer Aart Hendrik van Tienhoven qq te Gorinchem
2014 (23-5-1868) verhuring Oudendijk ten verzoeke van den Heer Meester Hermanus Adrianus Nebbens Sterling qq te Dordrecht
2015 (29-5-1868) obligatie met verband Cornelis VERWEIJ te Linschoten ten behoeve van den Hoog Wel Geboren Heer Jonkheer meester Ocker Repelaer van Molenaarsgraaf te s Gravenhage, geaccepteerd door den Heer Hendrik Franciscus Koevoets qq te Dordrecht Som f 12.000
2016 (29-5-1868) obligatie met verband Ariew van Pelt te Dubbeldam ten behoeve den Heer Johannes Hendrik van Tienen Jansse te Hees gemeente Nijmegen geaccepteert door den Heer Hendrik Franciscus Koevoets qq te Dordrecht Som f 1800
2017 (29-5-1868) radiatie Hendrika Andriessen te Dordrecht weduwe van Dirk van Hulst ten behoeve van Jan van der Linden te Dubbeldam
2018 (5-6-1868) obligatie met verband Willem Verschoor onder Strijen, ten behoeve van den Heer Jacob Diepenhorst te Strijen Som f 1000
2019 (5-6-1868) obligatie met verband Jan de Vos te Strijen ten behoeve van den Hoog Wel geboren heer Jonkheer Meester Ocker Repelaer van Molenaarsgraaf te s Gravenhage, geaccepteerd door den Heer Hendrik Franciscus Koevoets qq te Dordrecht Som f 4.000
2020 (5-6-1868) transport Anthonij de os qq te Rotterdam aan Cornelis in 't Veld onder s-Gravendeel van een onverdeeld een vierde gedeelte in een huis, schuur en erf onmder 's Gravendeel aan de Wacht f 80
2021 (9-6-1868) inventaris der nalatenschappen van Trijntje de Kwartel en Huig Tak, echtelieden gewoond hebbende te 's Gravendeel aldaar overleden
2022 (9-6-1868) inventaris van den gemeenschappelijken boedel van Melis Pieterszoon Naaktgeboren ewoond hebbende te 's Gravendeel en aldaar overleden, en zijn nagelaten echtgenoote Teuna de Vos wonende te 's Gravendeel.
2023 (14-6-1868) radiatie Dingeman Ansems te Dordrecht ten behoeve van Adrianus Rosier, aldaar
2024 (20-6-1868) transport Machiel van Schaardenburg te Zwijndrecht aan Johan Fredrik Schriek, aldaar, van een winkelhuis en erf en gevolgen te Zwijndrecht buitendijks A9 voor f 3000
2025 (1-7-1868) testament de heer Adriaan de Vogel, weduwnaar van Mejufvrouw Christina van Altena, te Dordrecht
2026 (2-7-1868) testament Geertrui Moret weduwe van  Fop de Man, te 's Gravendeel
2027 (4-7-1868) radiatie Lena Tak te 's Gravendeel thans weduwe van Pieter de Man ten behoeve van Huig Tak in de gemeente 's Gravendeel
2028 (4-7-1868) scheiding van de nalatenschappen van Trijntje de wartel en Huig Tak, echtelieden gewoond hebbende te 's Gravendeel en aldaar overleden
2029 (4-7-1868) scheiding van den gemeenschappelijke boedel van Teuna de Vos wonende te 's-Gravendeel en haren aldaar overleden man Melis Pieterszoon Naaktgeboren
2030 (7-7-1868) radiatie Dingeman Ansems te Oosterhout ten behoeve van Arie van Dalen Willemszoon in de gemeente Papendrecht
2031 (8-7-1868) scheiding der nalatenschap van Teuntje Herweijer weduwe van Jacob Schelling gewoont hebbende te Strijen en aldaar overleden
2032 (8-7-1868) tiendverkooping Strijen Ten verzoeke van den heer Cornelis Gerardus de Kat qq te Dordrecht
2033 (8-7-1868) tiendverkooping 's-Gravendeel Ten verzoeke van den heer Cornelis Gerardus de Kat qq te Dordrecht
2034 (9-7-1868) transport mevrouw Maria Elisabeth Koevoets weduwe den Heer Jan Willem Hoijtink te Dordrecht aan den heer Leonard Francois Dooremans aldaar, van een tuin met koepel en gevolgen te Dordrecht aan den TWEEDEN SINGEL E552 voor f 2550
2035 (9-7-1868) tiendverkooping ten verzoeke van den Heer Hendrik Franciscus Koevoets qq te Dordrecht van Tiendgwassen te Heerjansdam
2036 (9-7-1868) tiendverkooping ten verzoeke van den Heer Hendrik Franciscus Koevoets qq te Dordrecht van Tiendgwassen te Grote Lindt
2037 (9-7-1868) tiendverkooping ten verzoeke van den Heer Hendrik Franciscus Koevoets qq te Dordrecht van Tiendgwassen te Sandelingen-Ambacht gemeente Hendrik-Ido-Ambacht
2038 (10-7-1868) hypotheekstelling Teuna de Vos weduwe van Melis Pieterszoon Naaktgeboren te 's Gravendeel ten behoeve van hare vier minderjarige kinderen Maria, Lena, Pieter en Johanna Naaktgeboren geaccepteert door Jacob Naaktgeboren te 's Gravendeel tot eene Som van f 19213,23
2039 (10-7-1868) tiendverkooping ten verzoeke van den heer Hendrik Franciscus Koevoets qq te Dordrecht van Tiendgwassen onder 's Gravendeel
2040 (17-7-1868) procuratie grootboek Leendert Tak qq te 's Gravendeel op als bij nummer 1960 gemeld tot ontvang van renten
2041 (17-7-1868) verkooping van gewassen ten verzoeke van den heer Krijn Gerardus Kievit qq onder Mijnsheerenland
2042 (24-8-1868) scheiding van goederen in gemeenschap bezeten bij en tussen den heer Meester Johannes Adrianus van Dorsser en Mejufvrouw Willemona Cornelia van Dorsser, beiden te Dordrecht
2043 (25-8-1868) huwelijkscontract de heer Anthonij Joseph Edward Lucardie te Rotterdam en Mejufvrouw Willemina Cornelia van Dorsser, te Dordrecht
2044 (25-8-1868) testament de Heer Anthonij Joseph Edward Lucardie te Rotterdam
2045 (25-8-1868) testament Mejufvrouw Willemina Cornelia van Dorsser, te Dordrecht
2046 (28-8-1868) procuratie grootboek Dirk van der Waal qq te Numansdorp op als bij nummer 1960 gemeld tot ontvang van renten
2047 (29-8-1868) procuratie de Heeren Pieter de Vrij, voor zich en qq, Alexander Adriaan Obreen qq, Willem Herman Obreen en Barend Adrianus de Vrij, allen te Dordrecht op den Heer Pieter de Vrij, voornoemd en den Heer Henrius Boers te respecteiven, zoo te zamen als ieder in het bijzonder mede Comparant de heer Hendrik Franciscus Koevoets qq te Dordrecht
2048 (4-9-1868) transport Pieter Dorst, te Cillaarshoek gemeente Maasdam, Simon Dorst, te Dubbeldam, Bastiaan Dorst en Huibert van Drongelen qq beiden te Cillaarshoek voornoemd, aan Pieter van Es, mede te Cillaarshoek voornoemd, van een zesde aandeel onverdeeld in 3 bunders 14 roeden 70 ellen weiland, onder Strijen in den polder het Oudeland van Strijen en van twee bunders 25 roeden 90 ellen bouwland onder Srijen in den polder Nieuw Bonavontura te zamen voor f 3600,--
2049 (4-9-1868) transport Bastiaan Dorst te Cillaarshoek gemeente Maasdam, aan Pieter Dorst aldaar van een ARBEIDERSHUISJE en erf te Cillaarshoek voornoemd voor f 350,--
2050 (4-9-1868) scheiding der nalatenschap van Neeltje van Es overleden te Cilalarshoek gemeente Maasdam in leven echtgenoote van Pieter DORDST wonende aldaar
2051 (9-9-1868) testament de heer Albert Nicolaas KÖHN te Dordrecht
2052 (18-9-1868) procuratie Pleun Timmerman en zijne huisvrouw Jannigje Kooijman te Dubbeldam op den Heere Hendrik Franciscus Koevoets, te Dordrecht tot verkoop van onroerende goederen te Dubbeldam
2053 (23-9-1868) genrale procuratie grootboek de Heer Pieter de Vrij, voor zich en qq te Dordrecht op de heeren Jan van Heukelom en Eduard an Lodewijk Kock te Amsterdam zoo te zamen als ieder afzonderlijk
2054 (25-9-1868) transport Jacob van der Linden qq te Heinenoord aan Frank van der Linden te Goidschalxoord gemeente Heinenoord van een huis en erf te Goidschalxoord  voornoemd voor f 1800 en een erf met schuur of keet onder Heinenoord voor f 500 te zamen voor f 2300
2055 (8-10-1868) provisionele toewijzing ten verzoeke van den Heer Hendrik Franciscus Koevoets qq te Dordrecht van onroerende goederen te Dubbeldam
2056 (15-10-1868) afslag en definitieve toewijzing Ten verzoeke van den heer Hendrik Franciscus Koevoets qq te Dordrecht van 2 bunders 01 roede wei en bouwland te Dubbeldam aan den heer Meester Adolph Blussé te Dordrecht de massa voor f 4840 zijnde de Wind Korenmolen genaamd WILLEM DE TWEEDE en erf en gevolgen te Dubbeldam opgehouden
2057 (21-10-1868) procuratie grootboek de Wel Eerwraarde Laurens Reinier van den Broek te Grote Lindt en de heer Herman Dull te Dordrecht op Jacobus Henricus Mulder, meester Willem Mulder, Wilhelm August van Wiechen) en Hendrik ter Hart, allen te Amsterdam zoote zamen als ieder in het bijzonder tot overschrijving van f 18000 inschrijving twee en een half percent Nationale Schuld
2058 (29-10-1868) akte van maatschap door en tusschen deheeren Meester Cornelis Willem Otto van Dorsser te Dordrecht, Arie van Driel te Puttershoek, Stephanus van Dorsser en Cornelis van Wageningen, beiden te Dordrecht, Henri Vriesendorp Junior qq te Dordrecht Anthonij Joseph Edward Lucardie te Rotterdam voor zich en qq en Meester Johannes Adrianus van Dorsser, te Dordrecht.
2059 (30-10-1868) provisionele toewijzing de heeren Arie Cornelis van Wijngaarden voor zich en qq te Sliedrecht,Jan Pieter Bredius qq te Dordrecht, Gijsbert van Aardenne qq te Dordrecht, Meester illem van der Elst qq te Dordrecht, Adriaan Zuiderhoek Boszoon qq te Sliedrecht, Stephanus van Dorsser qq te Dordrecht en Mels van Houwelingen te Sliedrecht, van onroerende goederen gelegen onder de gemeente Pernis en Rozenburg en Dubbeldam.
2060 (1-11-1868) generale procuratie grootboek Vrouwe Louise Wilhelmine Dumoulin weduwe den Heer Antoine Anne Laurilaard dit Fallot, Mejufvrouw Louise Wilhelmina en Elisabeth Suzette laurilaard dit Fallot, de heer Nicolaas Roodenburg en vrouwe Angelique Marie Laurillard dit Fallot, echtelieden allen te Dordrecht, en de Heer Henri Charles Pheabus Laurillard dit Fallot, voor zich en qq te s Gravenhage op de heeren Lucas Hendrik Weetjen Jacobus Cornelis Knibbe en Johan Weetjen allen te Amsterdam zoo te zamen als ieder afzonderlijk
2061 (2-11-1868) transport de Heer Otto van Haften de Kock te Dordrecht en Pieter van Gilst Bastiaanszoon te Groote Lindt van 4 bunder 21 roeden 19 ellen bouwland weg en watering onder Groote Lindt de massa voor f 3790,71
2062 (5-11-1868) verkooping van Rietgewas ten verzoeke van de heeren Hendrik Franciscus Koevoets qq Herman 't Hooft qq Meester Hermannus Adrianus Nebbens Sterling qq en Johannes Pompejus Boudewijn Onderwater van Brandwijk, alhier te Dordrecht
2063 (6-11-1868) obligatie met verband Reinier van den Bos, te Strijen ten behoeve van den Heer jacob Diepenhorst aldaar som f 2300
2064 (6-11-1868) procesverbaal van afslag en verkoop Ten verzoeke als bij nummer 2059 vermeld van 12 bunder 75 roedern land, slikken en water genaamd De ondelingenplaat onder Pernis en Rozenburg, gekocht door heer Stephanus Laurentius Boers te Dordrecht onder reserve van zijn lastgever later benoemd de massa voor f10.400 en van 4 bunders 28 roeden 43 ellen riet en biesland en onbegroeide slik, onder Dubbelda, aan Jan van der
2065 (6-11-1868) verkooping van griendgewasen
tweejarige
ten verzoeke van de heere Arie Cornelis van Wijngaarden te Sleidrecht voor zich en qq Jan Pieter Bredius qq Gijsbert van Aardenne qq Meester Willem van de Elst qq allen te Dordrecht, Adriaan Zuiderhoek Boszoon qq te Sleidrecht, Stephanus van Dorsser qq te Dordrecht, Mels van Houwelingen en leendertBos qq beiden te Sliedrecht
2066 (7-11-1868) akte van command de heer Stephanus Laurentius Boers te Dordrecht houdende opgave van zijne lastgevers betreffende den door hem op 20 November laatstleden gedane aankoop (zie nimmer 2064 vorengemeld) zijnde de Heeren Bartholomeus van der Elst en Catharina Jacobus Joannes VERBROEK, beiden te Dordrecht
2067 (1-12-1868) akte van maatschap door en tusschen de heeren meester Cornelis Willem Otto van Dorsser, Ottho Johannes van der Elst van Bleskensgraaf, Jan Hendrik Zilver Rupe, Catharinus Jacobus Johannes VERBROEK, Henri Vriesendorp Junior 11 Meester Willem van der Elst, Dirk van Wageningen Jacobszoon, Karel Johannes Julianus Lotsij en Meester Johannes Adrianus van Dorsser, allen te Dordrecht
2068 (1-12-1868) transport de heer Adrianus Hansum te Giessendam aan de Dordrechtsche Maatschap van het Bergsche Veld gevestigd te Dordrecht geaccepteerd door den heer meester Johannes Adrianus van Dorsser qq, te Dordrecht an 44 bunders 67 roeden 30 ellen griend bies en rietland, slikker, zand en water onder Dubeldam op het Bergsche veld voor f 27.000
2069 (4-12-1868) radiatie de Heer Jacob Diepenhorst, te Strijen ten behoeve van Francois Frederik Loose, aldaar
2070 (11-12-1868) verhuring voor 16 jaren ten verzoeke van den heer Hendrik Franciscus Koevoets qq te Dordrecht van Griend en Rietlanden en water onder de Mijl gemeente Dubbeldam tusschen den Krabbepolder en de rivieren de Krabbe en het Mallegat
2071 (11-12-1868) houtverkooping ten verzoeke van den Heer Hendrik Franciscus Koevoets qq te Dordrecht
2072 (12-12-1868) scheiding van een gedeelte der nalatenschap van den heer HUIBERT KUIJL gewoond hebbende te Mijl gemeente Dubbeldam en aldaar overleden
2073 (12-12-1868) gecollationneerd afschrift ten verzoek van den heer Meester Gautier Pierre Adrien Struijk te Dordrecht van een stuk van volgenden inhoud Ik ondertekende Cornelis de Goede, broodbakker wonende te Neck gemeente Wijdewormer verklaard bij deze dat door den Heer Mr. G.P.A. Struijk notaris wonende te Dordrecht mijn gemagtigde krachtens akte van volmagt den 22-9-1868 voor den Notaris Dubois, te Purmerende verleden aan mij rekening en verantwoording gedaan van het boeken(?) namens mij bij akte van Schuldbekentenis met hypotheek den 3-10-1868 voor den Notaris J. de Koning te Dordrecht verleden in verbruikleen opgenomen kapitaal groot f 5000 dat voormelde van door mij aan hem is ontvangen, verklaar ik hem alzoo deswege volledig te kwijten en te dechargeren met belofte van goedkeuring en bevestiging al hetgeen door hem als soodanig is gedaan en verrigt ....(?) October 1868 (geteekend) C. de Goed welk stuk is geregistreerd te Dordrecht 11-12-1868.
2074 (17-12-1868) testament Janniegie Verhulp echtgenoote van Leendert den Hartog Willemszoon, onder 's Gravendeel
2075 (19-12-1868) inventaris van den gemeenschappelijke boedel van Adriana Johanna van Iperen wonende te 's Gravendeel en haren aldaar overleden echtgenoot Jacob Naaktgeboren Leendertszoon
2076 (28-12-1868) inventaris van den gemeenschappelijke boedel van Machiel de Korver gewoond hebbende te Willemsdorp gemeente Dubbeldam en aldar overleden en zijn nagelaten tweede echtgenoote Pieternella Resoort wonende te Willemsdorp voornoemd en der nalatenschap van eerstgenoemde
2077 (30-12-1868) procuratie in blanco de heeren Pieter de Vrij, Alexaner Adriaan Obreen qq Willem Herman Obreen en Barend Adrianus de Vrij, allen te Dordrecht, om voor en namens hen met de verdere geinteresseerden ten behoeve van het Rijk der Nederlanden bijbehoorlijke akte, te verbinden en te verpanden f 11.000 Nationale Schuld der Nederlanden, en ten den 2 1/2 ten honderd, ingeschreven in het grootboek dier Schuld letter S deel 32 nommer 9319 tot zekerheid van de betaling eener som van f 3.184,72 cents voor opteschorter(?) regt van Successie en regt van overgang van effecten, benevens opcenten van die aan het Rijk der Nederlanden verschuldigd over de gedeeltelijke Nalatenschap van Vrouwe Geertruida Agnieta van Herwerden, eerst weduwe van den Heer Adrianus Johannes Schregardus, laatstelijk van den heer Louis Carel Soetens gewoond hebbende te Spankeren en aldaar den 13-2-1868 overleden.

Laatst gewijzigd: april 2011.