Aanmelden | Contact
Doorzoek de bronnen

Dordrecht: Repertorium notaris Arie Sigmond, 1921


Bron: Erfgoedcentrum DiEP te Dordrecht
Toegang: 20
Inventarisnummer: 2483 Repertoria 1915-1925 (Arie Sigmond)1527 (26-8-1921) testament door Cornelia Leentje van der Esch zonder beroep echtgenoote van Herbert Frederik van Wijnen te Dordrecht geboren te Papendrecht 17-12-1888
1528 (30-8-1921) st...ting verjaring(?) door Adriana Cornelia Crena de Iongh te Dordrecht weduwe van mr. Adolph Blussé van Oud-Alblas en Marinus Johannes Spierdijk
1529 (31-8-1921) borgtocht door Gerard Daniel van Es Gips te Dordrecht voor Leendert de lange & Cornelis Gips eenige vennooten van de firma Gerard Mauritz ten behoeve van den ontvanger der accijnzen te Dordrecht
1530 (31-8-1921) borgtocht door Gerard Daniel van Es Gips te Dordrecht voor dezelfde als vorig nummer ten behoeve van den ontvanger der accijnzen te Zwijndrecht
1531 (2-9-1921) roijement door Jan Willem de Kanter advocaat te 's Gravenhage van eene hypothecaire inschrijving ten laste van Pieter Romein Corneliszoon
1532 (3-9-1921) roijement door Jonkvrouwe Wilhelmina Barendina Maria van den Santheuvel echtgenoote van Henry Boudewijn de Roo van Capelle te Velp, gemeente Rheden van eene hypothecaire inschrijving ten laste van Jan Schaddelee doch alleen vorzoover die rust op de kadastrale perceelen Sectie N nummer 881, 884 & 887
1533 (5-9-1921) transport door Johanna van den Breemt te Dordrecht aan Dirk Leendert de Vroome aldaart van het huis Sophiastraat 19 te Dordrecht kad. Sect. K no. 2718 voor f 6000
1534 (6-9-1921) roijement door dr. Cornelis Broeksmit te Utrecht van eene hypothecaire inschrijving
1535 (7-9-1921) scheiding ten laste van Marcus Israel Katan door Hendrina Vogel te Rumpt weduwe van Pieter van Kampen en Jurriena Maria Vogel te Dordrecht van de nalatenschap van Cornelis Vogel
1536 (7-9-1921) roijement door Johanna Maria Hoogendijk te Bussum van eene hypothecaire inschrijving ten laste van Johannes Teunis Schaddelee
1537 (12-9-1921) schuldbekentenis met hypotheek door Arie Booy Lukaszoon te Dubbeldam ten behoeve van de Naamlooze Vennootschap SOLI DEO GLORIA te Dordrecht groot f 3700
1538 (12-9-1921) vennootschap onder de firma van der SIJDE en VINK opgericht door Leendert van der Sijde en Johannes Vink, beiden te Dordrecht
1539 (16-9-1921) testament door Arie Veth Arieszoon particulier te Papendrecht geboren aldaar 2-11-1843
1540 (16-9-1921) testament door Anna Margaretha Hoebee particuliere echtgenoote van Arie Veth Arieszoon particulier te Papendrecht geboren te Dordrecht 1-3-1884
1541 (16-9-1921) schuldbekentenis met hypotheek door Leendert Huibert van der MEIDEN te Dordrecht en anderen tezamen uitmakende den Kerkeraad van de Christelijke Gereformeerde Gemeente te Dordrecht ten behoeve van Mejuffrouw Johanna Maroa Hoogendijk te Bussum groot f 11.500
1542 (21-9-1921) roijement door (1) Wilhelmina Constantia Kolle te Amsterdam weduwe van Frederik Cornelis van der Vliet van eene hypothecaire inschrijving ten laste van Leonardus Johannes Janssen (2) dr. Cornelis Broeksmit te Utrecht van eene dito ten laste van Kors Luijten
1543 (23-9-1921) roijement door Hendrik van Goudoever en Prof. Mr. Hendrik van Goudoever respectievelijk te 's-Gravenhage en Groningen van eene hypothecaire inschrijving ten laste van Mattheus Naerebout doch alleen voor zoover die inschrijving rust op het kadastrale perceel Dordrecht Sectie K no. 2874.
1544 (23-9-1921) transport door Bastiaan Harme Kemper te Dordrecht aan Jan de Zeeuw van het huis aan de Jacob Catsstraat 90 te Dordrecht kad. sect. K no. 2989 grot 76 c.a. voor f 3500.
1545 (24-9-1921) schuldbekentenis met hypotheek door Arie de Kievit Arieszoon junior te Dubbeldam ten behoeve van Louis francois Desiré van der Minne groot f 2000
1546 (27-9-1921) transport door Adrianus Dirk Elseman te Rotterdam aan Egbertus den Toom te Sliedrecht van het huis Balistraat 32 te Dordrecht voor f 4100
1547 (27-9-1921) roijement door Cornelis Hendrik Kruisman te Dordrecht van eene hypothecaire inschrijving ten laste van Adrianus Dirk Elseman
1548 (1-10-1921) schuldbekentenis
(doorgehaald)
met scheepsverband door Johannes Franciscus Verberght te Rumpt als directeur vaan de te Dordrecht gevestigde naamlooze vennootschap GOEDERENTRANSPORTMAATSCHAPPIJ INTERNATIONAAL ten behoeve van de Eerste Nederlandsche Scheepsverband Maatschappij groot f 17.500
1548 (1-10-1921) procesverbaal van de vergadering van aandeelhouders van de naamlooze vennootschap GOEDERENTRANSPORTMAATSCHAPPIJ INTERNATIONAAL gevestigd te Dordrecht ten verzoeke van den directeur Johannes Franciscus Verberght te Rumpt
1549 (1-10-1921) schuldbekentenis met door Johannes Franciscus Verberght te Rumpt als directeur vaan de te Dordrecht gevestigde naamlooze vennootschap GOEDERENTRANSPORTMAATSCHAPPIJ INTERNATIONAAL ten behoeve van de Eerste Nederlandsche Scheepsverband Maatschappij groot f 17.500
1550 (4-10-1921) testament door Anna Maria Dorothea van Trijffel weduwe van Leendert Pieters te Dordrecht Arend Maartenshof 30 geboren te Dordrecht 4-11-1837 zonder beroep
1551 (5-10-1921) transport door Hendrik Daniel Boer te Sliedrecht aan Eelkard Kramer aldaar van het kadastrale perceel Sliedrecht Sectie H no 3811 voor f 1500
1552 (6-10-1921) roijement door (1) Wilhelminaa Frederica Husen (2) de echtelieden Annetta Brezetta helena Husen en Jan Karel Spoel allen te Dordrecht (3) Jan jacob van Gorsel te s Gravenhage (4) Jan Wolter van Herwaarden en Everard Hendrik Lebret te Dordrecht, te zalen vertegenwoordigende de Eerste Nederlandsche Scheepsverband Maatschappij van hypothercaire inschrijvingen om wat betrreft 1 en 2 ten laste van Cornelis Vogel Willemszoon, 3e te laste van D.L. de Vroomen en 4e eene inschrijving krachtens scheepsverband op ijzeren sleepkaan Internationaal
1553 (6-10-1921) testament door Johannes Wijnhof zich noemende en schrijvende WIJNHOFF te Dordrecht Vrieseweg 77 procuratiehouder geboren te DOrdrecht 18-11-1847
1554 (7-10-1921) cessie door Hendrika Johanna Radstaat te 's-Gravenhage weduwe van Willem van Wageninge en de echtelieden Catharina van Wageninge en Ahazuerus Hendrikes Wegerif te Apeldoorn en Gerrit Johannes van Wageninge behouden aan Annigje Pieternella van Wageninge te Apeldoorn van eene hypothecaire vordering ten laste van Bartholomeus van Dam groot f 2775.
1555 (10-10-1921) transport door Adriana Akkermans weduwe van Cornelis Schoenmakers te Breda aan Johannes Richardus van der Pluijm te Dussen van het Rijnschip CREDO voor f 40.000
1556 (10-10-1921) schuldbekentenis met scheepsverband door Johannes Richardus van der Pluijm te Dussen ten behoeve van de Eerste Nederlandsche Scheepsverband Maatschappij groot f 36.500 onder verband op de schepen CREDO & LUCIA
1557 (10-10-1921) schuldbekentenis met scheepsverband door denzelfde ten behoeve van Adriana Akkermans weduwe van Cornelis Schoenmakers te Breda groot f 8000 onder verband op het schip CREDO
1558 (11-10-1921) schuldbekentenis met hypotheek door Leendert Huibert van der Meiden te Dordrecht en anderen tezamen uitmakende den Kerkeraad vande Christelijke Gereformeerde Gemeente te Dordrecht ten behoeve van Mejuffrouw Johanna Maria Hoogendijk te Bussum groot f 40.000
1559 (12-10-1921) transport door Burgemeester en Wethouders van Dordrecht vertegenwoordigend door mr Johannes Wijtema, burgemeester aldaar en mr. Kornelis Jacobus Poll secretaris aan Arie Schmidt van een perceel bouwterrein aan de Oranjelaan te Dordrecht kadaster C no 4778 groot 2 aren 3 c.a. voor f 2436
1560 (13-10-1921) roijement door Johanna Maria Hoogendijk te Bussum van eene hypothecaire inschrijving ten laste van de Christelijke Gereformeerde gemeente te Dordrecht
1561 (13-10-1921) testament door Adriaan Volker Adriaan Filippuszoon aannemer te Sliedrecht C44, geboren aldaar 16-11-1883
1562 (13-10-1921) testament door Cornelia Johanna Veth zonder beroep echtgenoote van Adriaan Volker Adriaan Filippuszoon te Sliedrecht geboren te Papendrecht 9-6-1884
1563 (14-10-1921) roijement door Pieter Gerardus Krafft, te Rijswijk van eene hypothecaire inschrijving ten laste van Hendrik Daniel Boer doch alleen zoover die inschrijving rust op het kadastrale perceel Sliedrecht kadaster sectie H3811.
1564 (15-10-1921) roijement door de Eerste Nederlandsche Scheepsverband Maatschappij te Dordrecht en het Algemeen Administratie en Trustkantoor te Rotterdam van een scheepsverband ten laste van Johannes Rigardus van der Pluijm te Dussen op het schip LUCIA
1565 (17-10-1921) schuldbekentenis met scheepsverband door Johannes Richardus van der Pluijm te Dussen ten behoeve van Gerard Marius Breeden groot f 200 onder verband op de schepen CREDO en LUCIA
1566 (19-10-1921) schuldbekentenis door Nijs Verhoef te Dordrecht als vader van den minderjarige Arie Verhoef ten behoeve van den Minister van Kolonien
1567 (21-10-1921) rectificatie door Jan Wolter van Herwaarden te Dordrecht en anderen van de akten van transport van 5 Augustus en 15 November 1920
1568 (25-10-1921) procesverbaal van uitloting ten verzoeke van Willem Adrianus Boogaerdt te Dordrecht, directeur van de naamlooze vennootschap Electromotorenfabriek Dordt
1569 (1-11-1921) roijement door Arnoldus Schouten te Dordrecht en anderen van eene hypothecaire uitschrijving ten laste van H.C. Kroonen
1570 (2-11-1921) transport door Jan van Vuuren te Dordrecht aan Jan de Vries te Amsterdam van het huis 1e Reedwarsstraat 12 te Dordrecht kad. sectie no 516 groot 75 ca voor f 3400
1571 (3-11-1921) roijement door dr. Laurens Alma te Amsterdam van eene hypothecaire uitschrijving ten laste van Evert Beijer Jacobszoon
1572 (3-11-1921) schuldbekentenis met hypotheek door Evert Beijer Jacobszoon te Rockanje ten behoeve van Dr. Laurens Alma te Amsterdam groot f 20.000
1573 (3-11-1921) schuldbekentenis met hypotheek door Luigi Mion te Dordrecht ten behoeve van Maria Catharina Groenenberg weduwe van Jacob Morks Johanneszoon groot f 6200
1574 (4-11-1921) roijement door Marinus Pieter Bedaert te Arnhem van eene hypothecaire inschrijving ten laste van Jan Cornelis van Erkel
1575 (8-11-1921) roijement door Pieter Gerardus Krafft te Rijswijk (ZH) van eene hypothecaire inschrijving ten laste van Leendert Dedert Janszoon
1576 (11-11-1921) testament door Magchiel Spiering koopman te Dordrecht Voorstraat 372 geboren te Dordrecht 16-2-1868
1577 (11-11-1921) testament door Teuntje Visser echtgenoote van Magchiel Spiering te Dordrecht, geboren te Papendrecht 28-9-1874
1578 (15-11-1921) roijement door Maria Catharina Groenenberg, zonder beroep te s Gravenhage weduwe van Jacob Morks Johanneszoon van eene hypothecaire inschrijving ten laste van Willem Teunis Stehouwer te Dordrecht
1579 (16-11-1921) roijement door Pieter Speelman te Overschie van eene hypothecaire inschrijving ten laste van Franciscus vanden Burg Dionijsiuszoon
1580 (17-11-1921) roijement door Hendirk van Goudoever te s Gravenhage en Prof. mr Hendrik van Goudoever te Groningen van eene hypothecaire inschrijving ten laste van Jan van Vuuren
1581 (18-11-1921) roijement door Nicolaas Adrianus de Joncheere te Dordrecht van eene hypothecaire inschrijving ten laste van Gerardus Gerritse
1582 (18-11-1921) rente procuratie door Maria de Rooij zonder beroep te Dordrecht weduwe van Hendrik Zevenbergen Jacob Arieszoon, als moeder en voogdes over Maria Johanna Zevenbergen
1583 (25-11-1921) transport door Pieter de Zeeuw aan Cornelis van der Wal beiden te Dubbeldam van 400 centiaren grond aldaar deeluitmakende van het kadastrale perceel A 3123 voor f 1000
1584 (25-11-1921) executeurs benoeming door Teuntje Hendrika van Alphen weduwe van Herbert Jan Schaap te Dordrecht Spuiweg 88 geboren aldaar 1-8-1850
1585 (28-11-1921) testament door Hendrik Anthonie van der Linden, loodgieter te Dordrecht Geldeloozepad 75, geboren aldaar 12-5-1863
1586 (28-11-1921) testament door Pieternella van den Berg echtgenoote van Hendrik Anthonie van der Linden te Dordrecht geboren te Wissekerke 4-8-1863
1587 (28-11-1921) schuldbekentenis met hypotheek door Pieter Cornelis Groenendijk te Dordrecht ten behoeve van de Dordrechtsche Hypotheekbank groot f 5000
1588 (29-11-1921) testament door Leendert van Gink, grondwerker te Dordrecht, geboren aldaar 8-4-1892 wonende 1e Reedwarsstraat 12
1589 (29-11-1921) testament door Maaike de Vries echtgenoote van Leendert van Gink, te Dordrecht, geboren te Dubbeldam 9-12-1893
1590 (2-12-1921) transport door Leendert Sparling te Dordrecht aan Johannes Frans Martinus Rijnders aldaar van het huis no 12 aan de Palingstraat te Dordrecht kad. sectie F 1181 voor f 800
1591 (2-12-1921) schuldbekentenis met hypotheek door Johannes Frans Martinus Rijnders te Dordrecht ten behoeve van Leendert Sparling groot f 500
1592 (3-12-1921) roijement door Willem Adriaan van Aken te Panangtiangan Rankaibetoeng bantam Java van eene hypothecaire inschrijving ten laste van Jan Willem Kooijmans
1593 (6-12-1921) ontbinding vennootschap door Petronella Wilhelmina Molenaar te Dordrecht weduwe van Nicolaas Groenhart en Theodorus Groenhart
1594 (6-12-1921) oprichting vennootschap onder de firma van Rije en Co door Theodorus Groenhart en Nicolaas Groenhart beide te Dordrecht
1595 (6-12-1921) roijement door de naamlooze vennootschap Eerste Nederlandsche Scheepsverband Maatschappij te Dordrecht en het Algemeen Administratie en Trustkantoor te Rotterdam van een scheepsverband ten laste van Johannes Adrianus de Bot, schip JAN JOZEF
1596 (6-12-1921) roijement door dezelfden als bij no 1595 van een scheepsverband ten laste van Koenraad Mouthaan schip CONFIANCE te s Gravemoer
1597 (9-12-1921) transport door Elisabeth Antonia Lambert te Dordrecht aan Petronella Maria Dirksen en Anna Margaretha Theodora Smeulers van het huis Schampersstraat 52 kad. sectie C 2509 groot 62 c.a. voor f 3000
1598 (9-12-1921) schuldbekentenis met hypotheek door Petronella Maria Dirksen en Anna Margaretha Theodora Smeulers, beiden te Dordrecht ten behoeve van Maria Catharina Groenenberg weduwe van Jacob Morks Johanneszoon te 's Gravenhage groot f 1400
1599 (12-12-1921) roijement door Lena van Schaardenburg te Baarn, weduwe van Gerrit Hendrik Dunnewold Herman Theodoruszoon van eene hypothecaire inschrijving ten laste van Klaas Wieringa.
1600 (12-12-1921) roijement door Dirk Cornelis Lans te Delft als lasthebber van Adriana Maria Lans aldaar van twee hypothecaire inschrijvingen ten laste van Johannes Ouborg
1601 (16-12-1921) transport door Pieter Jacob Kraal te Papendrecht aan Jacob de Heer aldaar van een blok huizen aldaar A143-144-145 & 146 kad sectie C 2235-2236-2237 & 2417 samen 4 aren 23 ca voor f 5000
1602 (16-12-1921) huwelijkstoestemming door Carl Bürger te Dordrecht voor het huwelijk van zijne dochter Johanna Maria Bürger met Johann Peter Meijers
1603 (17-12-1921) transport door Ludovicus Antonius Coomans te Dordrecht aan Jan Hendrik van Eijnsbergen en Christiaan Cornelis van Eijnsbergen aldaar van het huis Heerheijmanssuisstraat 44 te Dordrecht kadaster sectie G 629 groot 43 c.a. voor f 2500
1604 (17-12-1921) schuldbekentenis met hypotheek door Jan Hendrik van Eijnsbergen en Christiaan Cornelis van Eijnsbergen te Dordrecht ten behoeve van Ludovicus Antonius Coomans groot f 2640,50
1605 (19-12-1921) huwelijkstoestemming door Woutje van der Mast echtgenoote van Gerrit Hendrik Hubers te Dordrecht
1606 (20-12-1921) roijement door Hendrik van Goudoever te s Gravenhage en Prof. mr. van Goudoever te Groningen van eene hypothecaire inschrijving ten laste van Court Hendrik van Eijnsbergen
1607 (24-12-1921) transport door Dirkje Geertruida de Jongh te Dordrecht weduwe van Hendrik Kelfkens aan Martinus Johannes de Roon van het huis aan de Hoekstraat 31 te Dordrecht kadaster sectie C 3975 voor f 8000
1608 (24-12-1921) schuldbekentenis met hypotheek door Martinus Johannes de Roon te Dordrecht ten behoeve van Andries de Bruijn groot f 6500
1609 (27-12-1921) algemene volmacht door Leendert Sparling schipper te Dordrecht
1610 (28-12-1921) veiling door Leendert Schouten te Dordrecht en Hendrik Anthonie van der Linden aldaar van het aan eerstgenoemde behoorend huis en erf aan de Nieuwehaven 9 kad. sect. F1202 groot 2 are 84 c.s. en het aan laatstgenoemde behoorend huis en erf aan de Lange Breestraat 41 kad. sectie H2125 groot 40 c.a. beide te Dordrecht
1611 (30-12-1921) roijement door Abraham Cornelis de Ridder te Rotterdam als curator over Hugo de Ridder senior van eene hypothecaire inschrijving ten laste van Willem van der Elst
1612 (30-12-1921) testament door Maria Pijnacker Hordijk zonder beroep te Leiden Rijnsburgerweg 47, geboren te Amsterdam 7-6-1881
1613 (30-12-1921) testament door Hermanus Christiaan Tielekin militair werkman bij de Marine te Dordrecht Touwdraaiershof 6, geboren te Dordrecht 30-7-1876
1614 (30-12-1921) testament door Mathilda Johanna Prenger zonder beroep echtgenoote van Hermanus Christiaan Tielekin te Dordrecht, geboren aldaar 22-12-1884
1615 (30-12-1921) roijement door de Eerste Nederlandsche Scheepsverband Maatschappij te Dordrecht en het Algemeen Administratie en Trustkantoor te Rotterdam van een Scheepsverband ten laste van Jan de Koster, op de motorboot AVONTUUR

Laatst gewijzigd: april 2011.