Aanmelden | Contact
Doorzoek de bronnen

Dordrecht: repertorium notaris G.P.A. Struijk (1865)


Bron: stadsarchief Dordrecht (Erfgoedcentrum DiEP)
Toegang 20
Inventarisnummer: 1938 (over 1865)


1641 09-01-1865 inventaris Otto Boudewijn 't Hooft van Benthuizen, Herman Otto Willem de Kat, Adrianus Floris van der Linden, Anna Susanna Johanna de Kat, Cornelis Gerardus de Kat, Johanna Huberta 't Hooft, Simon Jacobus Mak en Pieter Moolekamp, alle te Dordt.
1642 09-01-1865 testament Johanna Elisabeth Stam te Dordt
- 10-01-1865 vervolg 1641 met dezelfde comparanten
1643 10-01-1865 mainlevee Otto Boudewijn 't Hooft van Benthuizen te Dordt
- 11-01-1865 vervolg 1641 met dezelfde comparanten
- 15-01-1865 vervolg 1641 met dezelfde comparanten
- 16-01-1865 vervolg 1641 met dezelfde comparanten en Hendrik Giltaij te Dordt
- 17-01-1865 vervolg 1641 Otto Boudewijn 't Hooft van Benthuizen, Herman Otto Willem de Kat, Adrianus Florus van der Linden, Anna Susanna Johanna de Kat, Cornelis Gerardus de Kat, Johanna Huberta 't Hooft, Hendrik Giltaij en Pieter Moolekamp, alle te Dordt.
1644 17-01-1865 procuratie Willem Bruines van Zijp te Dordt.
1645 17-01-1865 procuratie Johannes Keijser te Dordt
- 18-01-1865 vervolg 1641 met dezelfde comparanten als op 17 januarij
1646 19-01-1865 mainlevee Arie Schipper Janszoon te Dordt
- 20-01-1865 vervolg 1641 met dezelfde comparanten als op 17 januarij
- 22-01-1865 vervolg 1641 met dezelfde comparanten als op 17 januarij
1647 22-01-1865 scheiding Alexander van Aardenne, Arie Kooijmans en Jacob Sterk van de Weg te Dordt
- 23-01-1865 vervolg 1641 met de comparent als op 17 Januarij en Dirk Arie Lamme te Rotterdam
1648 26-01-1865 inventaris Margaretha Cornelia Stam te Dordt, Fredrik Stam te Edam en Simon Jacobus Mak te Dordt
1649 30-01-1865 mainlevee Arie Schipper Janszoon te Dordt
1650 30-01-1865 affectatie Willem Bruines van Zijp te Dordt
- 02-02-1865 vervolg 1641 Otto Boudewijn 't Hooft van Benthuizen, Herman Otto Willem de Kat, Adrianus Florus van der Linden, Anna Susanna Johanna de Kat, Cornelis Gerardus de Kat, Johanna Huberta 't Hooft, Simon Jacobus Mak, Hendrik Giltaij en Pieter Moolekamp, alle te Dordt.
- 03-02-1865 vervolg 1641 Otto Boudewijn 't Hooft van Benthuizen, Herman Otto Willem de Kat, Adrianus Florus van der Linden, Anna Susanna Johanna de Kat, Cornelis Gerardus de Kat, Johanna Huberta 't Hooft en Pieter Moolekamp, alle te Dordt.
1651 05-02-1865 teruggaaf van testament Mathilda Etiennette Jeanne de Court te Dordt
1652 05-02-1865 depot van testament Mathilda Etiennette Jeanne de Court te Dordt
1653 05-02-1865 mainlevee Johanna Elisabeth Stam te Dordt
1654 07-02-1865 testament Cornelis Gips Corneliszoon te Dordt
1655 07-02-1865 testament Maria Cornelia Hioolen te Dordt
1656 13-02-1865 inventaris Johannes Hendrik Lebret te Dordt, Jan Groenendaal te Heerewaarden  en Simon Jacobus Mak te Dordt
- 14-02-1865 vervolg dezelfde behalve Simon Jacobus Mak
1657 14-02-1865 hypotheek Adriaan Marius van Rijsoort van Meurs en Jacobus de Koning, te Dordt
1658 21-02-1865 mainlevee Jacobus de Koning, te Dordt
1659 24-02-1865 verkoop hout Jacob Stoop te Dordt en differente koopers
- 26-02-1865 vervolg 1641 als op 3 Februarij
- 27-02-1865 vervolg 1641 als op 3 Februarij
1660 28-02-1865 hypotheek Jacob Goedhart Jacobszoon te Sliedrecht en Jacobus de Koning te Dordt
1661 05-03-1865 mainlevee Anna Susanna Johanna de Kat te Dordt
1662 10-03-1865 hypotheek Hendrik Norenburg en Jacobus de Koning te Dordt
1663 17-03-1865 inventaris Catharina Magdalena Moll, Simon van Brakel, Gerrit van Brakel Gerritzoon, Hendrik Jan Giltaij en Simon Jacobus Mak, alle te Dordrecht
- 19-03-1865 vervolg 1663 dezelfde, behalve Simon Jacobus Mak
- 20-03-1865 vervolg 1663 als op 19 Maart
1664 24-03-1865 verhuring Jacob Stoop te Dordt en differente huurders en borgen
1665 29-03-1865 hypotheek Aart Arijszoon van Soest te Strijen en Jan Hendrik Schultz van Haegen te Dordt
1666 29-03-1865 nummerverwisseling Catharina Juriana Gips, Jacob Schuengel en Antonie Schuengel te Dordt
- 30-03-1865 vervolg 1641 als op 3 Februarij en Hendrik Giltaij en Simon Jacobus Mak te Dordt
- 31-03-1865 vervolg 1641 als op 3 Februarij, behalve Pieter Moolekamp
1667 31-03-1865 mainlevee Otto Boudewijn 't Hooft van Benthuizen, Herman Otto Willem de Kat en Adrianus Florus van der Linden te Dordt
1668 31-03-1865 veiling en afslag Frans Gerritszoon Brand en Johannes Kooij te Dubbeldam, een huis aldaar bestaande uit twee woningen onder een dak, schuren en gevolgen, met het regt van Erfpacht aan een Dijkerf aan den Oudendijk aldaar groot 5 r. 20 ellen, alsnog bij het Kadaster bekend als een gedeelte van Sectie A B 1329 en het geheel groot 15 R. 90 El, belast met Erfpacht à f 5,20 s jaars ten behoeve van den Ambachtsheer van Dubbeldam, voor f 1000
1669 04-04-1865 testament Adriana Arent te Dordt
1670 11-04-1865 mainlevee Otto Boudewijn 't Hooft van Benthuizen, Herman Otto Willem de Kat en Adrianus Florus van der Linden te Dordt
1671 12-04-1865 acte van keus Simon van Brakel Gerritszoon te Dordt
1672 13-04-1865 transport Bastiaan Burgers en Willem Abraham Renaud te Dordt, een huis en erf aldaar D989 Kadaster Sectie H516 groot 1 roede 16 ellen à f 2500
1673 13-04-1865 hypotheek Willem Abraham Renaud en Jacobus Cornelis Johannes de Joncheere Dordt
1674 13-04-1865 nummer verwisseling Adrianus van der Weijden, Johannes de Jongh en Jacobus Johannes de Jongh te Dordt
1675 13-04-1865 testament Pieter Chevalier te Dordt
1676 13-04-1865 testament Lolle de Jong te Dordt
1677 14-04-1865 volmagt Abraham van der Eijk te Dordt
1678 18-04-1865 hypotheek Gerrit Slingeland Husen en Jacobus de Koning te Dordt
1679 23-04-1865 mainlevee Johannes Hendrik Lebret te Dordt
1680 24-04-1865 scheiding Margrieta Vink, Arie de Bruijn, Willem de Bruijn, Eva de Bruijn, alle te Dubbeldam en Jacob de Bruijn te 's-Gravenhage
* een huis en erf met tuin te Dubbeldam Kadaster sectie B1015 groot 2 r 18 el en B1014 groot 1 r 90 el à f 1200;
* Een vlasserstelling bestaande in Huis, Schuur, woonhuis, droogkeet, tuin, boomgaard en erf te Dubbeldam, kadaster B1129 groot 6 r 60 el, 135 groot 8 r 40 el 136 groot 7 El en een daaraangrenzend Arbeidershuis met erf Sectie B1175 groot 3 R 70 El, te zamen dus 18 R 77 El, belast met f 12 jaarlijksche Erfpacht ten behove Jhr. mr. Christiaan Willem Johan Baren van Boetzelaer, Ambachtsheer van Dubbeldam à f 1200
* een hofstede met Schuur en erf, boomgaard, mestput, woonkeet, wagenkeet, loods en verder getimmerte te Dubbeldam, kadaster sectie B1176 groot 3 R. 80 El, B1177 groot 11 R 70 El, B1125 groot 5 R. 50 El en B1126 groot 13 R. 50 El, zijnde de perceelen 1176 en 1177 belast emt f 9 jaarlijksche Erfpacht ten behoeve als voormeld, met noch het regt van beplanting van opgaand hout op het perceel te Dubbeldam Sectie B1128 groot 6 R 70 El in eigendom toebehoorende aan gemelden Baron van Boetzelaer voor eene Jaarlijkschen recognitie ten zijnen behoeve van f 0,50 à f 2000;
1681 24-04-1865 scheiding Cornelis Petrus de Kat, Herman Otto Willem de Kat, Adrianus Florus van der Linden, Anna Susanna Johanna de Kat, Cornelis Gerardus de Kat, Johanna Huberta 't Hooft en Otto Boudewijn 't Hooft van Benthuizen, de eerste wonende te Rijswijk en de overigen te Dordt.
* een tuin of buitenverblijf met Koepels, broeikasten, tuinhuis en verdere gevolgen, te Dordrecht geteekend MW44-45-46-47 kadaster sectie C1183, 1185, 732, 1528, 722, 908, 1529, 1530, 1531, 1536 en 1537 zamen groot 92 R. 25 el à f 11.500;
* een huis en erf aldaar geteekend MW40 kadaster Sectie C1532 groot 70 el à f 1000;
* een Huis en Erf aldaar geteekend MW39, Kadaster Sectie C 1533 groot 70 el à f 1150;
* een Huis en Erf aldaar geteekend MW38, Kadaster sectie C1534 groot 63 el à f 900;
* een Huis en Erf aldaar geteekend MW37, Kadaster sectie C1535, groot 96 el à f 1250;
* een Huis en erf aldaar geteekend MW36, Kadaster sectie C707 groot twee en negentig l à f 1300;
1682 24-04-1865 afgifte van legaten Cornelis Petrus de Kat te Rijswijk en Herman Otto Willem de Kat, Adrianus Florus van der Linden, Anna Susanna Johanna de Kat, Cornelis Gerardus de Kat, Johanna Huberta 't Hooft en Jacobus de Koning alle te Dordt.
* een Heerenhuis en erf met tuin, pakhuis en erf te Dordrecht geteekend B193 kadaster F1288 groot 5 R. 93 El en F637 groot 41 el;
* een dubbel Heerenhuis en erf met kantoor met vrijen opgang, en tuin pakhuis en erf aldaar geteekend B194-B195-B196 kadaster Sectie F1199 groot 18 R 63 el, F1197 groot 86 el, F1243 groot 90 el, F1244 groot 33 el en F622bis groot 1 R 08 el;
* een open erf met daarop staande gebouwtjes aldaar Kadaster Sectie F1289 groot 16 R. 43 el;
* Een huis en erf aldaar geteekend B197 Kadaster Sectie F632 groot 90 el;
* Een Koethuis met stal en erf aldaar, geteekend B199 Kadaster Sectie F630 groot 2 R. 90 el;
* Een pakhuis en erf aldaar geteekend B200 Kadaster Sectie F629 groot 1 R. 76 el;
* Een Huis erf en tuin aldaar geteekend B201, Kadaster Sectie F1027 groot 1 R. 90 El;
* Een Huis en Erf aldaar, geteekend b203 Kadaster Sectie F1026, groot 1 R 30 El;
* Een Huis en Erf aldaar geteekend B204, Kadaster sectie F1161 4 R 10 El;
* een Huis en erf aldaar, geteekend B252, Kadaster Sectie F1245 groot 58 El;
1683 27-04-1865 verhuring Otto Boudewijn 't Hooft van Benthuizen te Dordt en differente huurders en borgen
1684 27-04-1865 hypotheek Johanna Philippina van de Weerelt, Hermanus Franciscus Bekkers en Jacobus de Koning te Dordt
1685 28-04-1865 veiling Jacobus de Koning, Boudewijn de Witt en Petrus Frederikus Brokerhoff, te Dordt 
Een heerenhuis en erf aldaar geteekend A180 Kadaster Sectie F388 1 R 88 El à f 3750 en een Pakhuis en erf aldaar geteekend B25 kadaster Sectie F865 groot 1 R 31 El à f 1730;
1686 01-05-1865 hypotheek Arie Mol te Hendrik Ido Ambacht en Jacobus de Koning te Dordt
1687 03-05-1865 mainlevee Otto Boudewijn 't Hooft van Benthuizen, Herman Otto Willem de Kat, Gerhard Oswald Lotsij, Elias Mauritz, Jacob van Wageningen Dirkszoon, Dirk Willem Stoop, Hendrik Giltaij, Pieter Johannes de Kanter Junior, Adrianus den Bandt en Jacobus de Koning, alle te Dordt
1688 04-05-1865 verhuring Arie Adriaan Visser Korstiaanszoon te Sliedrecht en differente huurders en borgen
1689 05-05-1865 afslag Jacobus de Koning te Dordt. De onroerende goederen vermeld in Nummer 1685 Beide op gehouden en dus niet verkocht.
1690 07-05-1865 testament Peter Steven Hordijk te Dubbeldam
1691 08-05-1865 transport Pieter Bothof Senior te Dubbeldam en George Sandberg te Dordt. Een boomgaard Huis, Erf en schuur te Dubbeldam kadaster Sectie A Bo 371 en 372 zamen groot 10 R. 60 El à f 850;
1692 08-05-1865 obligatie met verband inschrijving Grootboek Anna Clara van den Bosch te Zalt Bommel en Jacobus de Koning te Dordt
1693 09-05-1865 transport Margrieta Vink en Jacobus Vink te Dubbeldam. Een Huis en Erf met Tuin aldaar, Kadaster Sectie B1015 groot 2 R. 18 E. en B1014 groot 1 R. 90 El à f 1200.
1694 09-05-1865 hypotheek Jacobus Vink te Dubbeldam en Johan Jeter Friederich Dicke te Dordt
1695 09-05-1865 procuratie Sophie Marie Henriette van der Goes en Lodewijk Alexander Sandberg te Dordt
1696 10-05-1865 testament Arie Maasdam Pieterszoon te Numansdorp
1697 11-05-1865 huwelijksconsent Petronella van Dijk, wonende te Dordrecht
1698 14-05-1865 mainlevee Martinus van Iperen te s Gravendeel
1699 15-05-1865 transport Jacob Stoop te Dordt, Sophia van Tijn en Hartogh van Tijn te Puttershoek, negentiende gedeelten in een huis en erf met boomgaard te Puttershoek, Kadaster Sectie A No 392 groot 2 R. en 393 groot 1 R 96 El à f 1440;
1700 15-05-1865 hypotheek Hartogh van Tijn te Puttershoek en Jacob Stoop te Dordt
1701 22-05-1865 hypotheek Abraham Warburg en Jacobus de Koning te Dordt
1702 25-05-1865 hypotheek Jan Hendrik Heereman te s Gravendeel en Jacobus de Koning te Dordt
1703 28-05-1865 scheiding Wilhelmina Catharina Theodora Stronck, Jacoba Maria Gerardina Stronck, Bernarda Conradina Stronck, Alexandra Rudolphina Stronck en Jan Jacob Stronck ter Dordt
1704 29-05-1865 procuratie Huibert van der Leeuw te Dordt
1705 30-05-1865 procuratie Wilhelmina Catharina Theodora Stronck, Jacoba Maria Gerardina Stronck, Bernarda Conradina Stronck, Alexandra Rudolphina Stronck en Jan Jacob Stronck ter Dordt
1706 31-05-1865 testament Arie Maasdam Pieterszoon te Numansdorp
1707 01-06-1865 procuratie Herman Otto Willem de Kat en Adrianus Florus van der Linden te Dordt
1708 01-06-1865 verhuring Arie van Driel te Puttershoek en diverse huurders en borgen
1709 01-06-1865 transport Gijsbert van Alphen en Zeger Pieter van Alphen te Dordt, Pieter Sillevis te s Gravenhage en Gerardus Sillevis te Dordt, Een pakhuis en erf te Dordt B25 Kadaster Sectie F865 groot 1 Roede 31 ellen à f 2600;
1710 02-06-1865 testament Jacobus van Limmen te Dordt
1711 04-06-1865 testament Cornelis de Bruijn te Dordt
1712 04-06-1865 testament Maaike van der Wulp te Dordt
1713 06-06-1865 mainlevee Dingeman Ansems te Dordt
1714 06-06-1865 testament Petronella Antonia Mesenig te Dordt
1715 08-06-1865 testament Aart van Dijl te Dordt
1716 08-06-1865 testament Neeltje Brandt te Dordt
- 09-06-1865 vervolg van 1641 Otto Boudewijn 't Hooft van Benthuizen, Herman Otto Willem de Kat, Adrianus Florus van der Linden, Anna Susanna Johanna de Kat, Cornelis Gerardus de Kat, en Johanna Huberta 't Hooft te Dordt
1717 09-06-1865 testament Pieter Adrianus van Vendeloo te Dordt
1718 09-06-1865 testament Maaike Grootenboer te Dordt
1719 10-06-1865 testament Johannes Scheeris te Dordt
1720 10-06-1865 testament Margrietha Laarman te Dordt
- 11-06-1865 vervolg van 1641 als op 9 Junij
1721 11-06-1865 depot testament Alexandré Jaromir Zencker te Dordt
- 12-06-1865 vervolg van 1641 als op 9 Junij
- 13-06-1865 vervolg van 1641 als op 9 Junij
- 14-06-1865 vervolg van 1641 als op 9 Junij
1722 15-06-1865 verkoop gewas Arie Adriaan Visser Korstiaanszoon te Sliedrecht en differente koopers en borgern
- 15-06-1865 vervolg van 1641 als op 9 Junij
1723 16-06-1865 verklaring van mij zelven voor de Erven Johanna Martina Boon weduwe Carel Willem Stronck
1724 16-06-1865 testament Cornelis de Wit te Dordt
1725 16-06-1865 testament Neeltje Teeuwen te Dordt
- 16-06-1865 vervolg 1641 als op 9 Junij
- 18-06-1865 vervolg 1641 als op 9 Junij
1726 18-06-1865 huwelijksconsent Angenita van Mildt te Dordt
1727 22-06-1865 testament Arie van Brugge te 's Gravendeel
1728 22-06-1865 testament Cornelia de Jongh te 's Gravendeel
1729 28-06-1865 depot volmagt Huibert van der Leeuw en Arnoldus Huibert van der Leeuw te Dordt
1730 28-06-1865 procuratie Huibert van der Leeuw te Dordt
1731 28-06-1865 scheiding Catharina Magdalena Moll, Simon van Brakel, Gerrit van Brakel Gerritszoon en Hendrik Jan Giltaij te Dordt
* Een Huis en winkel, Pakhuis en erf aldaar C167 Kadaster Sectie G1251 groot 3 R 78 el à f 11.000;
* Een Pakhuis en erf aldaar C339 Kadaster Sectie G151 groot 85 el à f 2200;
* Een huis, pakhuis en erf aldaar C340 Kadaster Sectie G152 groot 1 R 57 el à f 3500;
* Een Pakhuis, gebouw en erf aldaar C164 Kadaster Sectie G37 en 38 groot 3 R. 32 el à f 4000;
* Een Huis en erf aldaar C165 Kadaster Sectie G39 groot 1 R 20 el à f 2000;
* Een huis en erf, zijnde beneden pakhuis en boven woonhuis, aldaar C163a kadaster Sectie G36 groot 1 R 02 el à f 2600;
* een Pakhuis en erf genaamd DE RAAPKOEK, aldaar C163 Kadaster Sectie G1140 groot 3 R. 17 elà f 10.000;
* Een huis en Erf aldaar C161 Kadaster Sectie G1141 groot 60 el à f 1500;
* Een huis en erf aldaar C158 kadaster Sectie G30 groot 1 R. 96 el à f 5.000;
* Een Huis en Erf aldaar C156 kadaster Sectie G12 groot 96 el en het regt van erfpacht aan een open erfje darachter Sectie G1588 groot 11 el à f 5400;
* een Huis en erf aldaar C155 Kadaster Sectie G13 groot 79 el en het regt van erfpacht aan en open erfje daarachter Sectie G1589 groot 10 el à f 6.000;
* en een Tuin met Huis, Koepel en verdere getimmerten en beplanting aldaar E183-E184-E185 kadaster sectie C370, 371, 372, 373 en 945 zamen groot 34 R 33 el à f 5.000;
1732 30-06-1865 transport en overneming Hypotheek Helena Jacoba Frederica van Asperen en Hendrik van der Koogh en Hendrikus Lambertus Waterbeek te Dordt: Een Huis en erf met Tuin aldaar C525 Kadaster Sectie G1251-1253 zamen groot 7 R. 90 ellen à f 6500
1733 02-07-1865 mainlevee Jacob Mauritz en Hendrik Mauritz te Dordt
1734 05-07-1865 verhuring Lambertus Elias Waterbeek en Hendrik Brunner te Dordt
1735 06-07-1865 testament Cornelis van der Linden Aartszoon te Dubbeldam
1736 06-07-1865 testament Pieternella Elisabeth Smit te Dubbeldam
1737 07-07-1865 testament Hielke Pieters Sannes te Dordt
1738 07-07-1865 testament Antje Geerlof de Groot te Dordt
1739 07-07-1865 procuratie Johanna Huberta 't Hooft te Dordt
1740 09-07-1865 procuratie Wilhelmina Catharina Theodora Stronck te Dordt
1741 09-07-1865 procuratie Jan Jacob Stronck te Dordt
1742 13-07-1865 verkoop gewas Arie van Driel te Puttershoek en differente koopers en borgen
1743 13-07-1865 verklaring van mij zelven voor Anna Geertruij de Jongh weduwe Jodocus Roodenburg te Dordt
1744 14-07-1865 transport met kusting Samuel Crena de Jongh en Johannes Bouduin te Dordt: Een huis en erf aldaar A83-A84 Kadaster Sectie F997 groot 1 Roede 93 ellen à f 7500
1745 17-07-1865 testament Herman Otto Willem de Kat te Dordt
1746 19-07-1865 veiling Hendrikus Lambertus Waterbeek, Anthonie Camerling en Johannes Rijmerik te Dordt: Een huis en erf aldaar C126 Kadaster Sectie G1301 groot 46 el à f 1425 en een Huis en erf aldaar C1303 Kadaster Sectie H1142 groot 57 el à f 1025;
1747 21-07-1865 testament Arie Barendregt te Dubbeldam
1748 21-07-1865 testament Pietertje Brandt te Dubbeldam
1749 23-07-1865 testament Hermanus Deuling te Dordt
1750 23-07-1865 testament Catharina Littig te Dordt
1751 25-07-1865 verkoop tiend Jacobus de Koning te Dordt en diffrente koopers
1752 26-07-1865 afslag Hendrikus Lambertus Waterbeek en Anthonie Camerling te Dordt Een Huis en erf aldaar C126 Kad. Sectie G1301 groot 46 El à f 1425 en een Huis en erf aldaar C1303 Kadaster Sectie H1142 groot 57 el op f 1100 opgehouden en alzoo niet verkocht;
1753 26-07-1865 verkoop noten en tiend Arij van Driel en differente koopers, wonende Arij van Driel te Puttershoek
1754 27-07-1865 verkoop gewas Johannes Pompejus Boudewijn Onderwater van Brandwijk te Dordt en differente koopers en borgen
1755 27-07-1865 verkoop tiend Adrianus van Dijk te Dordt en differente koopers en borgen
1756 27-07-1865 verkoop tiend Jacob Stoop te Dordt en differente koopers
1757 28-07-1865 verkoop tiend Hendrikus Lambertus Waterbeek te Dordt en differente koopers en borgen
1758 01-08-1865 procuratie Hendrik Jan Giltaij te Dordt
1759 01-08-1865 mainlevee Otto Boudewijn 't Hooft van Benthuizen, Herman Otto Willem de Kat, Gerhard Oswald Lotsij, Elias Maurits, Jacob van Wageningen Dirkszoon, Dirk Willem Stoop, Hendrik Giltaij, Pieter Johannes de Kanter Junior, Adrianus den Bandt en Jacobus de Koning alle te Dordt.
1760 02-08-1865 hypotheek Willem de Bruijn en Margrieta Vink te Dubbeldam
1761 02-08-1865 hypotheek Arie de Bruijn en Margrieta Vink te Dubbeldam
1762 02-08-1865 testament Abrahem de Visser Pieterszoon te Strijen
1763 02-08-1865 testament Maria Kleinjan te Strijen
1764 05-08-1865 testament Jan Gijsbert Jacobus Vorstman te Rotterdam
1765 05-08-1865 testament Anna Catharina Kuijk te Rotterdam
1766 06-08-1865 procuratie Anna Maria Agatha Wellenbergh te Dordt.
1767 06-08-1865 testament Jacob de Bruijn te Dubbeldam
1768 06-08-1865 testament Geertrui Broere te Dubbeldam
1769 07-08-1865 testament Barend Groeneveld Janszoon te Dubbeldam
1770 07-08-1865 testament Adriana van de Graaf te Dubbeldam
1771 10-08-1865 verkoop gewas Gerardus Adrianus van Driel te Mijnsheerenland en differente koopers en borgen
1772 17-08-1865 mainlevee Pieter van Heumen te Dordt
1773 18-08-1865 hypotheek Abraham Harmens Hernzoon te Amsterdam en Jacobus de Koning te Dordt
1774 18-08-1865 hypotheek Hendrikus Lambertus Waterbeek en Adriaan Marius van Rijsoort van Meurs te Dordt
1775 27-08-1865 scheiding Seijgje Schippers te Dubbeldam en Klaas van der Linden te Maasdam: Een bouwmanswoning genaamd ZUIDHOVEN geteekend A217 en gevolgen te Dubbeldam groot 4 B 28 R 84 El Kadaster Sectie A357 tot en met 369 à f 5.800;
1776 28-08-1865 testament Hendrik Marius van der Sande Lacoste te Dordt
1777 28-08-1865 testament Adriana Cornelia Smits te Dordt
1778 29-08-1865 inventaris Adrianus Cornelis Ouburgh, Nicolaas de Visser, Simon Jacobus Mak, Bastiaan de Greef en Jan van Seventer te Dordt.
1779 29-09-1865 hypotheek Arie Molendijk te Dubbeldam en Jacob Stoop te Dordt
1780 29-09-1865 huwelijksche voorwaarden Martinus Cornelis Lebret, Elizabeth Giltaij, Hendrik Giltaij en Johanna Helena Moll te Dordt.
1781 03-10-1865 testament Martinus Cornelis Lebret te Dordt.
1782 03-10-1865 testament Elizabeth Giltaij te Dordt.
1783 03-10-1865 testament Hendrik van Wijnen Adrianuszoon te Lekkerkerk
1784 05-10-1865 mainlevee Gerardus 't Hooft te Dordt
1785 08-10-1865 acte van keus Gilles van Overbeek te Dordt
1786 12-10-1865 procuratie Barend Adrianus de Vrij te Dordt
1787 16-10-1865 mainlevee Seijgje Schipper, Aartje de Vogel, Willem de Vogel en Adriana de Vogel te Dubbeldam
1788 16-10-1865 scheiding Cornelis Petrus de Kat te Rijswijk, Herman Otto Willem de Kat, Adrianus Florus van der Linden, Anna Susanna Johanna de Kat, Cornelis Gerardus de Kat, Willem Karel Maximiliaan de Kat, Johanna Huberta 't Hooft en Otto Boudewijn 't Hooft van Benthuizen te Dordt
1789 28-10-1865 testament Geertruida de Bruin te Dordt
1790 30-10-1865 volmagt Gerdina Catharina Weekhout te Dordt
1791 02-11-1865 mainlevee Pieter Johannes de Kanter junior en Karel Johannes Julianus Lotsij te Dordt
1792 02-11-1865 mainlevee Dirk Schipper te Dubbeldam
1793 02-11-1865 hypotheek Peter Steven Hordijk te Dubbeldam en Adriaan Marius van Rijsoort van Meurs te Dordt
1794 02-11-1865 testament Anna Cornelia de Koningh te Dordt
1795 03-11-1865 testament Adriaan Schipper te Dubbeldam
1796 03-11-1865 testament Jannigje Mookhoek te Dubbeldam
1797 03-11-1865 testament Abraham de Smoker te Dubbeldam
1798 03-11-1865 testament Herman Otto Willem de Kat, Cornelis Gerardus de Kat, Willem Karel Maximiliaan de Kat, Johanna Huberta 't Hooft en Otto Boudewijn 't Hooft van Benthuizen te Dordt
* een heerenhuis en erf met tuin en pakhuis en erf te Dordrecht B193 Kadaster sectie F1288 en F637 zamen groot 6 R 34 el à f 8500;
* een dubbel Heerenhuis en Erf met Kantoor met vrijen opgang, Tuin Pakhuis en erf, aldaar B194-B195-B196 Kadaster Sectie F1199-F1197-F1243-F1244, 622bis zamen groot 21 R 80 el à f 24000;
* een open erf met daarop staande gebouwtjes aldaar Kadaster Sectie F1289 groot 16 R. 43 el à f 2000;
* Een huis en erf aldaar geteekend B197 Kadaster Sectie F632 groot 90 el à f 3000;
* Een Koethuis met stal en erf aldaar, geteekend B199 Kadaster Sectie F630 groot 2 R. 90 el à f 3000;
* Een pakhuis en erf aldaar geteekend B200 Kadaster Sectie F629 groot 1 R. 76 el à f 1800;
* Een Huis erf en tuin aldaar geteekend B201, Kadaster Sectie F1027 groot 1 R. 90 El à f 4000;
* Een Huis en Erf aldaar, geteekend B203 Kadaster Sectie F1026, groot 1 R 30 El à f 3500;
* Een Huis en Erf aldaar geteekend B204, Kadaster sectie F1161 4 R 10 El à f 7600;
* een Huis en erf aldaar, geteekend B252, Kadaster Sectie F1245 groot 58 El à f 1800;
1800 09-11-1865 mainlevee Otto Boudewijn 't Hooft van Benthuizen, Herman Otto Willem de Kat, Gerhard Oswald Lotsij, Elias Mauritz, Jacob van Wageningen Dirkszoon, Dirk Willem Stoop, Hendrik Giltaij, Pieter Johannes de Kanter junior, Adrianus den Bandt en Jacobus de Koning te Dordt
1801 15-11-1865 inventaris Gerdina Catharina Weekhout, Arnoldus van Aardenne en Johannes Degens Janszoon te Dordt
1802 23-11-1865 verkoop riet Arie van Driel te Puttershoek en Jacob Veth Janszoon te Papendrecht
1803 06-12-1865 verkoop roerend goed Gerdina Catharina Weekhout te Dordt en differente koopers
1804 11-12-1865 inventaris Johanna Jacoba Bouvy, Jacobus Johannes Bernardus Josephus Bouvy en Nicolaas Roest Janszoon te Dordt
- 18-12-1865 vervolg Johanna Jacoba Bouvy, Jacobus Johannes Bernardus Josephus Bouvy te Dordt
1805 24-12-1865 huwelijksche voorwaarden Arie de Jong en Maria de Smoker te Dubbeldam
1806 24-12-1865 testament Cornelia Charlotta Matthea Beelaerts van Emmichoven te Dordt
1807 28-12-1865 hypotheek Hendrik Stehouwer Willemszoon te Rhoon en Jan Hendrik Schultz van Haegen te Dordt.
1808 28-12-1865 hypotheek Cornelia van der Stel en Bastiaan Snaauw Pieterszoon te Ridderkerk en Jan Hendrik Schultz van Haegen te Dordt.
1809 28-12-1865 hypotheek Aart leenheer Hendrikszoon te Heerjansdam en Jan Hendrik Schultz van Haegen te Dordt.
1810 28-12-1865 hypotheek Frans van der Staaij te Kleine Lindt, Gemeente Heerjansdam en Jan Hendrik Schultz van Haegen te Dordt.
1811 28-12-1865 hypotheek Johannes van der Munnik te Zwijndrecht en Jan Hendrik Schultz van Haegen te Dordt.
1812 28-12-1865 testament Agatha Roelanda Leonora van Dam te Dordrecht.

Laatst gewijzigd: juli 2011.