Aanmelden | Contact
Doorzoek de bronnen

Dordrecht: Notaris O.W.P. van Tussenbroek te Dordrecht 1916-1925Jaren 1916-1917-1918-1919-1920-1921

Selectie:

1916
61/63 oprichting N.V. Motorschip Heen en Weer I, II, III
80 boedel Nicolaas Dirk van Gijn, A.C. van Wageningen
84 testament Paul Jacobus Gaillard te Amersfoort
104 (23-3-1916) beschrijving boedel Johannes Adrianus Franken, overl. 16-1-1916
486 (4-11-1916) beschrijving boedel Pieter van Andel en Cath. Slijper
572 (11-12-1916) verkoop door Hendricus Salomon Rieff voor zich en anderen aan Salomon Emanuel Duits beide te Dordrecht van het perceel aldaar Sectie F 824 voor f 2200
573 (11-12-1916) oprichting van Naamlooze Vennootschap Transportonderneming PRUDENTIA, gevestigd te Hendrik Ido Ambacht
574 (11-12-1916) Geldleening groot f 23720 aan Geertrui de Vogel weduwe Anthonie Pieter Schotel door Daniel Brand Abrahamszoon, beide te Dordrecht met hypotheek
575 (11-12-1916) Volmacht door Geertrui de Vogel weduwe Anthonie Pieter Schotel op Daniel Brand Abrahamszoon, beide te Dordrecht
576 (12-12-1916) Geldleening groot f 25000 door de Eerste Nederlandsche Scheepsverbandmaatschappij aan Michiel Adriaan Wittmann beide te Dordrecht met verband
577 (12-12-1916) Roiement door Willem van Gent ten behoeven van Nicolaas Johannes van Beek en de firma gebroeders allen te Dordrect
578 (13-12-1916) Roiement door Willem van Gent ten behoeven van Johannes Hermanus Rieff, beide te Dordrecht
579 (13-12-1916) Opveiling ten verzoeke van Bastiana Jacoba Marinissen te s Gravenhage wed Hendrik Feirabend te s Gravenhage en anderen
580 (15-12-1916) Geldleening groot f 800 aan Margueritha Maith(?) Hainaut te Neuilly sur Seine weduwe Johannes Adrianus Vos van Hagestein aan Bastiaan van de Werke te Dubbeldam
1917
12 beschrijving nalatenschap mr. F.N. Sickenga
16 oprichting N.V. Machinefabriek de BIESBOSCH
47 beschrijving nalatenschap Adrianus v.d. Linden, overl. Dubbeldam 6-11-1915
72 koop Dordrechtsche Steenhouwerij A.P. Schotel Gzn
75 oprichting N.V. Dordr. Tabakshandel vh H.P. van Braambeek
138 - Janna Dubbeldam te Dubbeldam -> Jacob van Heeren Pz
345 (29-5-1917) oprichting N.V. Visscherij Mij DOLFIJN te Scheveningen
538 - Johannes Joseph Bell -> Hermanus Joseph Schmidt, Lobith, rijnschip Cacilia II f 13,333,33
607 - Jan Zonneveld Piek
712 (19-12-1917) ontbinding N.V. Dordrechtsche Rijschool
1918
22 testament Petrus Cornelis Supet van Hattem
44 - Evert Gorter te Amsterdam -> N.V. Transport mij RIJNSCHIP
78 (6-2-1918) testament Hendrk Havers
81 testament Josina Kooning
101 - P.A. Erkelens -> Penn en Bauduin N1663, 1214, 1255
111 beodel Bauke v.d. Velde, Helena de Dikke
228 (4-5-1918) - Jan van Wijnen te papendrecht -> Cornelis Muller, klipperschip f 17.000
536 (31-10-1918) testament Jan Heije van Kregten
549 - W.A. Roubos -> Penn en Bauduin N1675, 1676
562 - Aart Velgersdijk te Dordrecht
581 (14-11-1918) verkoop door Corenlis Nouwen aan Hendrik Smaal beiden te Dordrecht van perceel E1425-1426 f 2250
591 testament Nicolaas Jan Erzeij
593 testament Catharinis Jacobus Johannes Verbroek
1919
15 (14-1-1919) nalatenschap E. Carel Willem Hoijer
42 - Dordrechtsche Steenkolenhandel fa Hageman en Nievelt, f 1540, 1907, 1909 f 24.000
78 (3-3-1919) testament Cornelis Johannes COLIJN te Dordrecht
110 notulen En Avant III te Puttershoek
134 testament Cornelis van Bellen
256 (10-6-1919) oprichting N.V. Motorenfabriek de Staart
357 - sleepschip Pieter van Driel te Dordrecht
365 testament Willem Weekhout
380 (12-8-1919) verkoop dor Jacob Kunst aan Willem Schutema beide te Groningen van het klipperschip Disponibel 220 ton f 22.250
389 (20-8-1919) oprichting N.V. Dordrechtsche Papierwarenfabriek te Dordrecht
408 testament Simon Marius Hugo van Gijn
441 testament Sara Coolhoven, Jan Huiske
447 - Johan Peter Korll
488 (8-10-1919) oprichting N.V. M. van Zanten Distilleerderij likeurstokerij en Wijnhandel
515 testament Angenietha Bouman
537 - ... bij koopers zijn geworden van de perceelen Dordrecht sectie E 3976 Henriucs Gerardus van Stiphout alhier voor f 2500, C3977 Bartus Stijl voor f 2670, C3978 Bertus Johannes van der Schuit voor f 2150 en anderen allen alhier
538 (6-11-1919) roiement door Arend van Nievervaart ten behoeve van Jacobus Pieter Eeuwoud van Walbeek beide te Dordrecht
539 (7-11-1919) verkoop door Arie de Meer aan Willem Adrianus van den Berg beiden alhier van een huis te Dordrecht kad sectie G1392 voor f 4000
540 (7-11-1919) openbaren verkooping ten verzoeke van Pieter van Driel te Dordrecht van de perceelen s Gravendeel F29-33 waarvan kooper is geworden Jan van Gemert aldaar voor f 2450
542 (10-11-1919) Geldleening door Ludovicus Antonius Coomans aan Willem Adrianus van den Berg beiden alhier groot f 2500 met hypotheek
543 (10-11-1919) Hypotheekstelling door Willem Adrianus van den Berg vornoemd ten behoeve van de Mewedebank alhier tot een bedrag van f 2000
544 (12-11-1919) Roiement door Arend van Nievervaart ten behoeve van Kommer Jacobus Kleijn
545 (12-11-1919) Testament van Johanna Meije te Dordrecht weduwe van Johannes Hendricus van Olmen
546 (13-11-1919) verkoop door Pieter Jorissen te Rotterdam aan de Bouwvereeniging Disteloord aldaar voor f 9168,50
547 (15-11-1919) verkoop door Arend van Nievervaart aan Frans Meijer(?) Chi..(?) te Nijmegen van het huis en erf te Dordrecht aan....
550 boedel wijlen Gerard Jan Pellikaan
562 (21-11-1919) - Jan Pieter Flohil
618+623 (24-12-1919) oprichting sleepschip W.P. Bouman te Dordrecht
1920
11 - Everhardus Martinus Johannes Chaevalier -> Jan Heije van Kregten
27 testament Wilhelmus van Olst te Ulvenhout
31 (22-1-1920) verkoop door Leendert Muller Wzn te Puttershoek -> Willem Muller te Terneuzen van den sleepboot En Avant thans Hendrik voor f 14.500
36 - Daniel Brand Abrahamszoon -> Pleun van der Wielen en Jacob Abraham Mink,F2125 / Geertrui de Vogel wed A.P. Schotel
42 - Jan Roodenburg -> Willem Vermeer F307
49 - Goverdina Giphart te Dordrecht -> Jan Dirk Schouten
59 (6-2-1920) sleepschip Willem Pieter Bouman
60 (7-2-1920) Roiement ten behoeve van Johannes leveu te Dordrecht
61 (9-2-1920) verkoop door Cornelis Slob te Dordrecht aan Arie van der Vorm te Ridderkerk van een huis te Dordrecht Sectie F 459 voor f 6350
62 (9-2-1920) geldleening groot f 2500 door de Dordrechstche Hyptoheekbank aan Arie van der Vorm voornoemd met hypotheek
63 (10-2-1920) volmacht door de firma Julius van Roosendaal te Dordrecht
64 (10-2-1920) verkoop door Cornelis Tempekaar aan Jan Stam Hendrikszoon beiden te Dubbeldam van een perceel aldaar sectie E 1494 voor f 1400
65 (11-2-1920) afslag van eenige perceelen te Dordrecht ten verzoeke van Pieter van Driel aldaar
66 (12-2-1920) Roiement ten behoeve van Geertrui (de) Vogel te Dordrecht weduwe Anthonie Pieter Schotel
67 (12-2-1920) Roiement ten behoeve van Corenlsi in 't Veld te Dordrecht
69 - Cornelis van Dijk, sleepschip NEUTRAAL
91 (25-2-1920) verkoop N.V. Mij Klipperschip Elisabeth -> Cornelis Bastiaanse te St. Maartensdijk
98 testament Willem Christiaan Swaan
112 testament Arie Brans(?) te Dubbeldam
122 - Otto Corba -> Teunis Bastiaan Grens te Zwijndrecht
168 verkoop Jan Roodnat te Haarlem -> Gerrit Huisman, G1982 f 8050
191 - Eduard Maes te Antwerpen -> J.E.M. Oosterwaal te Ulvenhout, sleepkaan
210 - George Pierer Hijlkema
227 (29-4-1920) - H.J. Kiewiet de Jonge -> Willem Visser te Rotterdam, E16 f 21000
232/233 verkoop Willem Cornelis Koldewijn
266 testament Jacob Petri te Dordrecht
306 (2-6-1920) geldleening Simon Marius Hugo van Gijn aan Nicolaas van Dalen
346 testament Jaapje Gladpootjes, Willem Tilgenkamp
387 - Leendert en Adrianus de Jong, motorboot JOHANNA I
489 (30-8-1920) oprichting vennootschap ond er firma Zadoks en Co, door Abraham Andries Benedictus e.a.
564/565 - Geertrui de Vogel wed A.P. Schotel
593 (1-11-1920) nalatenschap Jan Kriens
609 - Adrianus van Mechelen te Oud-Beijerland, sleepkaan ANNA MARIA
646 testament Cornelis Bothof Hz te Zwijndrecht
687 ontbinding Firma Adr. Donkert
1921
9 transport Johannes Koopal, N.V. Oliefabrieken vh H. Spits en Zn
13 oprichting N.V. Maatschappij Sleepboot SUCCES, Otto en Adriaan Kriens
25 (17-1-1921) testament Siena Adriana Klootwijk echtgenoote Cornelis van Wijk
42 transport Gerrit Rijsdijk Jz te Zwijndrecht
46 testament Rebecca de Vries echtg. Jacob Zadoks
50 (4-2-1921) testament Jacob Zadoks
73 testament Hendrik Stam te Dordrecht
77 (1-3-1921) oprichting Firma door Gerrit Johannes Schulders Gz te Dordrecht e.a.
110 (30-3-1921) inventaris Jacob van Heeren te Dubbeldam
132 - Leendert Muller Willemszn te Puttershoek
162 borgtocht J.H. Lebret Jr te Dordrecht 
186 testament Pieter van Drunen te Zwijndrecht
193 geldleening J.C. Korthals
206 (28-5-1921) roiement (in originali) Jan Verveer te Dordrecht 
209 testament Johannes Christoffel Muller
216 ontbinding N.V. Passagier Motorboot Cateau te Dordrecht 
251 (14-7-1921) transport Adrianus Naaktgeboren te Dordrecht 
257 testament Pleun Daniel Los te Zwijndrecht
326 - Barend Spijkerman
345 - Arie Kooman te Epe
355 testament Maria Catharina Pennock
382 - Tijs Volker te Rotterdam
428 (1-11-1921) transport aan Pieter Busink te Dordrecht
432 (1-11-1921) geldleening door Pieter Busink te Dordrecht
471 (7-12-1921) testament Bastiana Elisabeth Winkelman

Laatst gewijzigd: november 2008.