Aanmelden | Contact
Doorzoek de bronnen

Dordrecht: obligaties ter voldoening van het ambtgeld 1794


Nationaal Archief
Archief: 3.01.29 (Financien van Holland)
Toegang: 421


Register van de obligatien tot Voldoening van 't Amptgeld gearresteerd 5 Augs. 1794


[folio 001] Comptoir Generaal.
Register van Oblligatie ten lasten van het Comptoir Generaal van Holland gesprooken uit de Negotiatie tot voldoening van de fournissementen van het Amptgeld bij Hun Edele Groot Mogende gearresteerd den 5e Augustus 1794, en aanschrijving van Hun Edele Mog. van den 12e dito daaraanvolgende, tegens den Interest van 5 percent vrij van alle kortingen van 100e en 200e Penningen.

Obligatie van de Penningen tot voldoeninge van het Amptgeld.
Gearresteert den 5e Augustus 1794.
Ik Nicolaes van Boetzelaer, Heere van Dubbeldam, Ontfanger generaal van Holland en West-Vriesland en Christiaen Willem van Boetzelaer, als bij Resolutie van Hun Edele Groot Mogende in dato den12we Meij 1790 meede aangesteld zijnde, tot Ontfanger Generaal van Holland en West-Vriesland, bekenne in die Qualiteit mits deeze, uit rkagte van Hun Edele Groot Mog. Publicatie van den 5e Augustus 1794 ontfangen te hebben van ....;
De Somma van ... Ponden
tot veertig grooten het pond; daarop gemelde Bedieninge bij de Lijst van de taxen op de Ampten van den 13e Maart 1727 gesteld is: Beloove van de voorsz. Somme jaarlijks Interest te betaalen tegens vijf ten hondert in het jaar, vrij van alle kkrtingen van 100e en 200e penningen, aanvang nemende met dato.

[folio 025]
Comptoir Dordrecht.
Diverse Persoonen moeten hebben of hebben voldaan aan Capitaale Penningen bij Mr. Pieter vanden Santheuvel Heere van Driel, Ontfanger van des Gemeene Lands Middelen over de Stad en het Quartier van Dordrecht, op Interest genegotieert op het voorenstaande Fortmulier, Folio 1 ingevolge Hun Edele Gr: Mog. Resolutie van den 5e Augustus 1794 En aggreatie van Hun Edele Mog: in dato 31 December 1794.

No. 001 De Heer Mr. Pieter Matthijs Beelaerts, als Raad der Stadt Dordrecht In dato 19e Aug. 1794 (afgelost obiit 26 Julij 1796) f 1000
No. 002 De Heer Mr. Matheus Onderwater, als Raad der Stadt Dordrecht (afgelost volg. Res. do. 16 Jan. 1797) f 1000
No. 003 De Heer Mr. Hugo Repelaer, als Raad der Stadt Dordrecht In dato 4e Sept. 1794 (afgelost volg. Res. do. 16 Jan. 1797) f 1000
No. 004 De Heer Abraham Hendrik Onderwater, als Raad der Stadt Dordrecht In dato 16e Aug. 1794 (afgelost volg. Res. do. 16 Jan. 1797) f 1000
No. 005 De Heer Mr. Barthout van Slingelandt, als Raad der Stadt Dordrecht In dato 26e Aug. 1794 (afgelost volg. Res. do. 16 Jan. 1797) f 1000
No. 006 De Heer Mr. Pieter van den Santheuvel,  ls Raad der Stadt Dordrecht In dato 25e Aug. 1794 (afgelost volg. Res. do. 16 Jan. 1797) f 1000
No. 007 De Heer Mr. Pieter Hendrik van de Wall, als Raad der Stadt Dordrecht In dato 22e Aug. 1794 (afgelost volg. Res. do. 16 Jan. 1797) f 1000
[Folio 25vs]  
No. 008 De Heer Mr. Boudewijn Onderwater, als Raad der Stadt Dordrecht In dato 20e Aug. 1794 (afgelost volg. Res. do. 16 Jan. 1797) f 1000
No. 009 De Heer Mr. Pieter Beelaerts, als Raad der Stadt Dordrecht In dato 2e Sept. 1794 (afgelost volg. Res. do. 16 Jan. 1797) f 1000
No. 010 De Heer Mr. Samuel Onderwater, als Raad der Stadt Dordrecht In dato 26e Aug. 1794 (afgelost volg. Res. do. 16 Jan. 1797) f 1000
No. 011 Jan van Vliet op Strijen voor den Heere Barthout van Ourijk, als Raad der Stadt Dordrecht In dato 11e Sept. 1794 (afgelost volg. Res. do. 16 Jan. 1797) f 1000
No. 012 De Heer Mr. Hendrik Onderwater, als Raad der Stadt Dordrecht In dato 29e Augs. 1794 (afgelost volg. Res. do. 16 Jan. 1797) f 1000
No. 013 De Heer Jan Hooft Dzn, als Raad der Stadt Dordrecht In dato 20 Augs. 1794 (afgelost volg. Res. do. 16 Jan. 1797) f 1000
No. 014 De Heer Mr. Abraham Pompen van Meerdervoort, als Raad der Stadt Dordrecht In dato 19e Augs. 1794 (afgelost volg. Res. do. 16 Jan. 1797) f 1000
No. 015 De Heer Mr. Johan van der Brandeler, als Raad der Stadt Dordrecht In dato 18e Sept. 1794 (afgelost volg. Res. do. 16 Jan. 1797) f 1000
No. 016 De Heer Mr. Martinus Boon, als Raad der Stadt Dordrecht In dato 27e Augs. 1794 (afgelost volg. Res. do. 16 Jan. 1797) f 1000
[Folio 26]  
No. 017 De Heer Mr. kasper Johan Perduijn, als Raad der Stadt Dordrecht In dato 17e Sept. 1794 (afgelost volg. Res. do. 16 Jan. 1797) f 1000
No. 018 De Heer Mr. Ocker Repelaer, als Raad der Stadt Dordrecht In dato 10e Sept. 1794 (afgelost volg. Res. do. 16 Jan. 1797) f 1000
No. 019 De heer Mr. Lambert Pieter van Tets, als Raad der Stadt Dordrecht In dato 15e Sept. 1794 (afgelost volg. Res. do. 16 Jan. 1797) f 1000
No. 020 De Heer Mr. Adriaan Everwijn Onderwater, als Raad der Stadt Dordrecht In dato 26e Augs. 1794 (afgelost volg. Res. do. 16 Jan. 1797) f 1000
No. 021 De Heer Lodewijk van Loon, als Raad der Stadt Dordrecht In dato 21e Augs. 1794 (afgelost volg. Res. do. 16 Jan. 1797) f 1000
No. 022 De heer Gerard Emaus, als Raad der Stadt Dordrecht In dato 17e Sept. 1794 (afgelost volg. Res. do. 16 Jan. 1797) f 1000
No. 023 De Heer Jacob Boon, als Raad der Stadt Dordrecht In dato 19e Augs. 1794 (afgelost volg. Res. do. 16 Jan. 1797) f 1000
No. 024 De Heer Jan van der Star, als Raad der Stadt Dordrecht In dato 14e Augs. 1794 (afgelost volg. Res. do. 16 Jan. 1797) f 1000
No. 025 De Heer Frank vand er Schoor, als Raad der Stadt Dordrecht In dato 28e Augs. 1794 (afgelost volg. Res. do. 16 Jan. 1797) f 1000
No. 026 De Heer Adam Startenus, als Raad der Stadt Dordrecht In dato 20e Augs. 1794 (afgelost volg. Res. do. 16 Jan. 1797) f 1000
[Folio 26vs]  
No. 027 De Heer Mr. Mattheus Onderwater AHzn, als Raad der Stadt Dordrecht In dato 16e Augs. 1794 (afgelost volg. Res. do. 16 Jan. 1797) f 1000
No. 028 De Heeer Mr. Johan Diderik van Slingelandt, als Raad der Stadt Dordrecht In dato 19e Augs. 1794 (afgelost volg. Res. do. 16 Jan. 1797) f 1000
No. 029 De Heer Mr. Adriaan Esdre, als Raad der Stadt Dordrecht (afgelost volg. Res. do. 16 Jan. 1797) f 1000
No. 030 De Heer Mr. Aghatus Covinus Beelaerts, als Raad der Stadt Dordrecht (afgelost volg. Res. do. 16 Jan. 1797) f 1000
No. 031 De Heer Johannes den Bandt, als Raad der Stadt Dordrecht In dato 15e Sept. 1794 (afgelost volg. Res. do. 16 Jan. 1797) f 1000
No. 032 De Heer Hendricus van Hiltrop, voor de Heer Cornelis Bax, als Raad der Stadt Dordrecht In dato 27e October 1794 (afgelost volg. Res. do. 16 Jan. 1797) f 1000
No. 033 De Heer Adriaan van der Werff, als Raad der Stadt Dordrecht. In dato 19e Augs. 1794 (afgelost volg. Res. do. 16 Jan. 1797) f 1000
No. 034 De Heer Roeland Leonard van Dam, als Raad der Stadt Dordrecht. In dato 15e Augs. 1794 (afgelost volg. Res. do. 16 Jan. 1797) f 1000
No. 035 De Hoog Wel Geb. Heer Gerrit Jan Barron de Hochepied, als Raad der Stadt Dordrecht. In dato 15e Sept. 1794 (afgelost volg. Res. do. 16 Jan. 1797) f 1000
[Folio 27]  
No. 036 De Heer Mr. Pieter van den Santheuvel, Heere van Driel, als Ontfanger van des Gemeenelands Middelen over de Stadt en Quartier van Dordrecht. In dato 25e Augs. 1794 f 2500
No. 037 de Heer Mr. Jasper Johan Perduijn, als Pensionaris der Stad Dordrecht. In dato 1 Sept. 1794 (afgelost volg. Res. do 16 Jan. 1797) f 1200
No. 038 De Heer Mr. Paulus Gevaerts, als Secretaris der Stadt Dordecht. In dato 15e Sept. 1794 f 1000
No. 039 Den Wel Eerwaarden Heere Hendricus van Hiltrop voor den Heere Mattheus Gilles Rees, als Secretaris der Stadt Dordecht. In dato 8e Sept. 1794 f 1000
No. 040 De Heer Mr. Hendrik Lodewijk van den Santheuvel, als Secretaris ten Beleiden. In dato 15e Sept. 1794 f 300
No. 041 De Heer Mr. Abraham Pompe van Meerdervoort als ontfanger van Stads Penningen. In dato 19e Augs. 1794 f 1000
No. 042 De Heer Mattheus Onderwater AHzn, als Secretaris en Administrateur van de Weeskamer. In dato 16e Augs. 1794 f 350
No. 043 De Heer Mr. Philip van den Brandeler, als Ontfanger der Verpondingen over de Stadt Dordrecht. In dato 25e Augs. 1794 f 600
[Folio 27vs]  
No. 044 De Heer Mr. Cornelis Pieter Pompe van Meerdervoort als Wardijn van de Munt. In dato 19e Augustus 1794 (obiit 1e April 1795 afgelost 12e Nov 1795) f 600
No. 045 De Heer Mr. Aghatus Corvinus Beelaerts, als Ontfanger van de Graaffelijkheidts Tol te Dordrecht. In dato 19e August. 1794 (afgelost volg. Res. do 16 Jan. 1797) f 1500
No. 046 De Heer Mr. Mattheus Onderwater, als Controrolleur van de Graaffelijkheidts Tol te Dordrecht. In dato 16e Augustus 1794 (afgelost volg. Res. do 16 Jan. 1797) f 600
No. 047 De Heer Mr. Abraham van Bleiswijk, als Ontfanger van de Graaffelijkheidts Tol te Gorinchem. In dato 11e Augs. 1794 (afgelost volg. Res. do 16 Jan. 1797) f 1400
No. 048 De Heer Mr. Pieter Beelaerts, als Commis van 's Lands Magazijnen te Dordrecht. In dato 2e Sept. 1794 f 500
No. 049 De Heer Mr. Hugo Repelaer, als Ontfanger van de Convoijen en Licenten te Dordrecht. In dato 4e September 1794 (afgelost volg. Res. do 16 Jan. 1797) f 2000
No. 050 De Heer Pieter van der Straten, als Contrarolleur van de Convoijen en Licenten te Dordrecht. In dato 5e Sept: 1794 (afgelost volg. Res. do 16 Jan. 1797) f 1200
No. 051 De Heer Johan Herman Oetker, als Commies ter Recherge te Dordrecht. In dato 10e Sept: 1794 (afgelost volg. Res. do 16 Jan. 1797) f 500
[Folio 28]  
No. 052 De Heer Johan Anthonij Zorn, als Commis ter Recherge te Dordrecht. In dato 27e Augustus 1794 (afgelost volg. Res. do 16 Jan. 1797) f 500
No. 053 De Heer Johan Hendrik Blomker, als Commis ter Recherge te Dordrecht. In dato 10e Septemb: 1794 (afgelost volg. Res. do 16 Jan. 1797) f 500
No. 054 De Heer Christiaan de Jongh, als als Commis ter Recherge te Dordrecht. In dato 11e Septemb: 1794 f 500
No. 055 De Heer Mr. Mattheus Onderwater, als bewindhebber van de Oost Indische Compagnie ter Kamer Rotterdam. In dato 19e Septemb: 1794 (afgelost volg. Res. do 16 Jan. 1797) f 1200
No. 056 De Heer Mr. Lambert Pieter van Tets, als Bailluw van Zuidhollandt. In dato 15e Sept 1794 (afgelost volg. Res. do 16 Jan. 1797) f 1600
No. 057 De Heer Mr. Cypriaan Gerard van de Wall als Rentmeester generaal van Zuidholland. In dato 19e Augustus 1794 (afgelost als vervallen verklaard volgens Resol: van 19 Octb. 1798) f 2000
No. 058 De Heer Mr. Johan Repelaer, als Dijkgraaf van den Alblasserwaart. In dato 19e Augustus 1794. f 1200
No. 059 De Heer Herman Pieter Rees, als Hoogdijk Heemraad van den Alblasserwaardt. In dato 15e Sept 1794. f 300
No. 060 De Heer Casper Anthonij van Ourijk, als Hoogdijk Heemraad van den Alblasserwaart. In dato 13e Sept 1794. f 300
[Folio 28vs]  
No. 061 De Heer Mr. Ocker Repelaer, als Hoogdijk Heemraad van den Alblasserwaard. In dato 10e Septemb. 1794. f 300
No. 062 De Heer Mr. Abraham Hendrik Onderwater, als Penningmeester van den Alblasserwaard. In dato 16e Septemb. 1794. f 1200
No. 063 De Heer Mr. Hendrik Onderwater, als WaterGraaf van den Nederwaart. In dato 29e Augustus 1794. f 700
No. 064 Jonkheer J:D:C:C:W: d'Ablaing van Giessenburgh, als Erfwatergraaf van den Overwaart. In dato 22e Septemb. 1794. f 700
No. 065 De Heer Johannes Goudriaan, als Water Heemraad van den Overwaart. In dato 16e Septemb. 1794. f 300
No. 066 De heer Adriaan Pompejus van Leijden, als Water Heemraad van den Overwaart. In dato 29e Augustus 1794. f 300
No. 067 De Heer Nicolaas van Slijpe, als Water Heemraad van den Overwaart. In dato 18e Septemb. 1794. (afgelost Obiit 7 April 1797) f 300
No. 068 De Heer Mr. Hugo Repelaer, als Water Heemraad van den Overwaart. In dato 4e Septemb. 1794. (afgelost als gedimitteerd Res. 15 Meij  1795 in 1798) f 300
No. 069 De Heer Mr. Boudewijn Onderwater, als Penningmeester van den Nederwaart. In dato 20e Augustus 1794. f 400
[Folio 29]  
No. 070 De Heer Dirk Willem Nebbelink, als Penningmeester van den Zwijndrechtzen Waart. In dato 5e Septb: 1794. f 400
No. 071 De heer Wel geb: Heer W.G.A. Graaf van Bentink als Ruard van Putten. In dato 23e Septb: 1794. (afgelost volg. Res. do. 16 Jan. 1797) f 2000
No. 072 De Heer Johan Marinus Heneman, als Secretaris van de Vierschaar van Putten. In dato 11e Septb: 1794. (afgelost volg. Res. do. 16 Jan. 1797) f 400
No. 073 De Heer Mr. Johan van den Brandeler, als Bailliuw van de Beijerlanden. In dato 18e Septb: 1794. (afgelost volg. Res. do. 16 Jan. 1797) f 400
No. 074 De Heer Jan Eduard Coets, als Secretaris van de Balluage van de Beijerlanden. In dato 24e Oktobr: 1794. (afgelost volg. Res. do. 16 Jan. 1797) f 400
No. 075 De Heer Mr. Johan Diederik van Slingelandt, als Balliuw van den Landen van Strijen. In dato 19e Augs: 1794. (afgelost volg. Res. do. 16 Jan. 1797) f 1000
No. 076 De Heer Francois Fredrik Lose, als Secretaris van de Balluage van Strijen. In dato 28e Octobr: 1794. f 340
No. 077 De Heer Mr. Jacobus Tromer, als Bailliuw en Schout van Rhoon. In dato 29e Oktober 1794. f 250
No. 078 De Heer Mr. Jacobus Tromer, als Secretaris van Rhoon. In dato 29e Oktober 1794. f 250
[Folio 29vs]  
No. 079 De Heer Gerrit den Boer, als Schout van Oost en West Barendrecht en Carnisse. In dato 23e Septb: 1794. f 400
No. 080 De Heer Gerrit den Boer, als Secretaris van Oost en West Barendrecht en Carnisse. In dato 23e Septb: 1794. f 400
No. 081 De Heer Adrianus Vermaat, als Schout van Papendrecht en Matena. In dato 26e Septb: 1794. f 400
No. 082 De Heer Adrianus Vermaat, als Secretaris van Papendrecht en Matena. In dato 26e Septb: 1794. f 400
No. 083 De Heer Jan Eduard Coets, als Schout van Oud-Beijerland. In dato 18e August.s 1794. f 400
No. 084 De Heer Jan Eduard Coets, als Secretaris van Oud-Beijerland. In dato 15e Septemb. 1794. (afgelost volg. Res. do. 16 Jan. 1797) f 600
No. 085 De Heer Jacob van Driel als Schout van Nieuw-beijerland. In dato 15e Septemb. 1794. (afgelost volg. Res. do. 16 Jan. 1797) f 400
No. 086 De Heer Jacob van Driel, als Secretaris van Nieuwe-beijerland. In dato 15e Sept: 1794. f 600
No. 087 De Heer Johannes Zoutmaat, als Schout van Zuid-beijerland of den Hitzert. In dato 25e Augs. 1794. f 400
[Folio 30]  
No. 088 De Heer Johannes Zoutmaat, als Penningmeester van den Hitzert. In dato 25e Augs. 1794. f 800
No. 089 De Heer Francois Fredrik Lose, als Secrets. van Strijen. In dato 19e Sept. 1794. f 500
No. 090 De Heer Pieter Goudraian, als Schout van Werkendam. In dato 16e Sept. 1794. f 300
No. 091 De Heer Pieter Goudraian, als Secretaris van Werkendam. In dato 16e Sept. 1794. f 300
No. 092 De Heer Jan de Leeuw, als Schout van Raamsdonk. In dato 26e Augs. 1794. (afgelost obitt 9 maart 1796) f 400
No. 093 De Hee P:L: van den Bergh, als Secretaris van Raamsdonk. In dato 15e Sept. 1794. f 400
No. 094 De Heer Anthonij Quirijns, als Secretaris van 's Grevelduijn Cappel. In dato 25e Augs. 1794. (afgelost volg. Res. do 16 Jan. 1797) f 300
No. 095 De Heer Daniel van Opstal voor de Heer Govert Dlz, als Schout van Groot en Kleijn Waspik. In dato 12e Sept. 1794. (afgelost volg. Res. do 16 Jan. 1797) f 150
No. 096 De Heer Pieter van der meer, als Secretaris van Waspik. In dato 10e Sept. 1794. f 150
No. 097 De Heer Christiaan Lodewijk Loder, als Convoijmeesetr te Geertruijdenberg. In do. 26e Augs. 1794. f 600
[Folio 30vs (Diverse persoonen moeten hebben &a als op fol. 25)]  
No. 098 De Heer Jan Willebeek, voor de Heer Govert van Opstal, als Commis van 's Lands magazijnen te Geertruijdenberg. In do. 22 October 1794. (afgelost volg. Res. do 16 Jan. 1797) f 600

[folio 032]
Comptoir Dordrecht.
Olbigtien ten laste van 't Comptoir tre Dordrecht, gesprooten uit de Negotiatie tot voldoening van de Fournissementen van de Roulleerende Ampten &a als op fol. 21 van 't Comptoir Generaal staat afgeschreeven.

No. 01 De Heer Mr. Johan van den Brandeler, als Hoofd officier der Stadt Dordrecht. In dato 18e Sept. 1794. (afgelost volg. Res. do, 16 Jan, 1797) f 1200
No. 2 De Heer Mr. Pieter Hendrik van de Wall, als gecommitteerde Raad van Holland, In dato 22 Augs. 1794. (afgelost volg. Res. do, 16 Jan, 1797) f 2000
No. 3 De Heer Abraham Hendrik Onderwater, als Raad ter Admiraliteit op de Maze te Rotterdam. in dato 16e Augs. 1794. (afgelost volg. Res. do, 16 Jan, 1797) f 2000

[folio 032b]
Comptoir Dordrecht.

pag. 25 f 7000
pag. 25vs f 9000
pag. 26 f 10000
pag. 26vs f 9000
pag. 27 f 7950
pag. 27vs f 8300
pag. 28 f 8600
pag. 28vs f 4500
pag. 29 f 4440
pag. 29vs f 4000
pag. 30 f 3900
pag. 30vs f 600
  f 77.290
Roulleerende Ampten pag. 32 f 5200
  f 82.490


comptoir Generaal folio 1
comptoir Dordrecht folio 25
comptoir Haarlem folio 33
comptoir Delft folio 41
comptoir Leiden folio 51
comptoir Amsterdam folio 63
comptoir Gouda folio 87
comptoir Rotterdam folio 95
comptoir Gorinchem folio 109
comptoir Schiedam folio 115
comptoir Schoonhoven folio 121
comptoir Brielle folio 127

Laatst gewijzigd: november 2013-februari 2014