Aanmelden | Contact
Doorzoek de bronnen

Dordrecht: Register houdende de eigendomsovergang van de ongebouwde eigendommen 1812-1817 / Registers deuren en ramen 1812 - 1816


NB.
toegang 34 Registers van eigendomsovergang
1 Register houdende de eigendomsovergang van de ongebouwde eigendommen 1812-1817
2-3 Registers houdende de eigendomsovergang van de gebouwde eigendommen
2 1812 - 1816
3 1817 - 1819
4-5 Registers houdende aantekening van de veranderingen aan deuren en ramen
4 1812 - 1816
5 1817 - 1819
6 Register houdende de eigendomsovergang van de ongebouwde eigendommen Datering: 1819 - 1833
7 Register houdende de eigendomsovergang van de gebouwde eigendommen 1819 - 1833 Omvang: 1 deel


Bron: Erfgoedcentrum DiEP
Archief: 34
Inventarisnummer: 1 (Register houdende de eigendomsovergang van de ongebouwde eigendommen)

Commune de Dordrecht
Contribution Fonciere
LIVRE DE MUTATIONS Proprietés non Baties.

(los papier)
De onderteekende Openbaar Notaris te Dordrecht, verklaart dat ten zijnen overstaan den Negen en twintigstend Maart 1816 door de Gemagtigdens van den Heer Petrus Diederick Bakker(Backer), wonende te Dordrecht, Publiek is verkogt geworden aan Vrouwe Margaretha Hendrica Gevaerts, Weduwe den heer Cijpriaan Gerard van de Wall, wonende mede binnen dezelfde Stad.
Een Stuk Weijland, groot 1 merge 292 roeden, gelegen in het Oude land van Dubbeldam op den grond van de Merwede aan de Straatweg, even buiten de Vriezepoort van gemelde Stad en van agter strekkende tegen het buitengoed van boven genoemde Vrouwe de Weduwe van de Wall, belend het Buitengoed gekogt bij den Wel Edele Geboren Heer mr Adriaan Everwijn Onderwater, de tuinen van de Heeren van Braam den de Klerk, het einde van het berkepad en gemeld Buitengoed van Mevrouw van de Wall, aan de eene, en den Dijk van de Merwede of Zoogenaamde Groenedijk aan de andere zijde.
Dordrecht den 8 Augustus 1817 (get.) notaris J.H. Schultz van Haegen.

(los papier)
Ik ondergetekende verklare dat door Dirk Koekelis, wonende te Dordrecht als Gemagtigde van de Wel Edele geboren Heer Johan Hendrik Heshuijzen, wonende te Haarlem, is gecedeert aan de Heer Otto de Kat, mede wonende te Dordrecht
Een Stuk Weiland, groot Vijf mergen 242 en een halve roeden, leggende in de Noord of Merwede Polder, onder de gemeente van Dubbeldam belend te n oosten Mevrouw de Weduwe Pieter van der Star, ten westen den Heer Johannes Breur, ten zuiden den Reeweg en ten Noorden de boezemkade van de Polder, en zulks volgens acte voor mij ondergetekende Notaris in tegenwoordigheid van twee getuigen den Achtsten Februarij 1816 gepasseert.
Dordrecht, 10 Februarij 1816. (get.) G. Telders.

- Jan Gevaerts (laboureur, Dordrecht) aan Maaike Harthals wed. A. in 't Veld (eigenaresse, Dubbeldam)
- Mels van de Merwe (Oud Dubbeldam, boomgaard 149) aan de Stad Dordrecht
- de Stad Dordrecht AAN A.W.N. van Tets van Goudriaan (gouverneur van Noord-Holland); Wm. vam Eck (landmeter) en Otto de Kat (kassier); Jan de Baat (bouwman); Elisabeth van de Brandeler cs (eigenaresse); Abrah. Anthonij Stratenus;
- de Stad Dordrecht
- Erfgenamen van wijlen de Roo (thans P.D. Bakker, eigenaar), koopman, Voorstraat, weiland, Oud Dubbeldam; AAN Margaretha Hend. Gevaerts wed. C.G. van de Wall (eigenaresse, Dordt);
- Adolph Jan van Heshuizen (eigenaar, Haarlem) aan Otto de Kat, kassier, Dordrecht; weiland, Noord polder;


Bron: Erfgoedcentrum DiEP
Archief: 34
Inventarisnummer: 4 (Registers houdende aantekening van de veranderingen aan deuren en ramen 1812-1816)

Commune de Dordrecht
Contribution des Portes et Fenetres
LIVRE DE MUTATIONS


oude eigenaar nieuwe eigenaar
Arkel, Elisabeth Schouten veuve et .. d'Anthonij van (particulier), Voorstraat D889, 37 Portes et Fenetres; Brugge, Arij van (laboureur), Oud Alblas;
Weg, Willem van de (charpentier) Gevolde gragt C1628(C1688); Diepenbruggen, Hendrik van(boutiquier/winkelier), Tolbrugstraatje C1769;
Kruijselberg, Maria van Reijerdam, veuve de Leendert (plombiere), Vriezestraat D----, E217; Kampman, Hendrik (tailleur), Riedijk
Boers, Pieter (journalier/dagloner), Frankenstraat C657; Verhep, Arnoldus (particulier), Hermansuisstraat
Visser, Jan de (journalier/dagloner), Spuijpoort E437; Heusden, Johannes van (charpentier), Sluijspoort E437
Visser, Jan de (journalier/dagloner), Spuijpoort E437(E408); Berg, Arie van den (propritaire), Blijenhoek C710
Oorman, Dirkje van Erven veuve d'Andries (particulier), Voorstraat D89 (D88); Oorman, Liena (particuliere), Vlakoude eigenaar nieuwe eigenaar
Snijders, heritiers de Johannes, Dordrecht; Sluisdam, Hendrik van (charpentier), Dordrecht, 6;
Snijders, heritiers de Johannes, Dordrecht; Snijders, Hendrik (macon), Dordrecht rue dite Nieuwkerkstraat;
Breedveld, Jan Hermanus of J. Lanters c.s. (particulier); Kanters, Johannes (boutiqier), Dordrecht pres le porte dite Spuijpoort D521;
Vernimmen Walpot & Co (negociants), Dordrecht; van der Schoor & Co (negociants), Dordrecht, 16;
Rijswijk, Adrianus / Oorschot, Judith (batelier et particulier) / Oorschot, Willemijntje, Dordrecht; Martinus Zwens (charpentier) en Melis van Houwelingen (particulier), Dordrecht
Schaardenburg, Jacob van (barbouilleur), Dordrecht Vleeshowuerstraat A262; Dingena Giltaij veuve de Johannes Noteman (marchante), Dordrecht A263, 7;

Laatst gewijzigd: september 2012.