Aanmelden | Contact
Doorzoek de bronnen

Dordrecht: Het dodelijk ongeluk van Hendricus Eijskoot (1944-1949)


Het dodelijk ongeluk van Hendricus Eijskoot (1944-1949)


Hendrik Eijskoot, geboren Dordrecht 12 april 1888, opperman, trouwt te Dordrecht op 29 januari 1903 met de Dordtse Lucia Margretha Frietz (1884-1979). In april 1904 vestigen zij zich te Rotterdam.
Uit het huwelijk worden te Rotterdam geboren:
- Hendrik (* 20-8-1903), kantoorbediende, tr. Dordrecht 1927 Ida Maria Reijnders;
- Adam (* 6-9-1904), timmerman;
- Adrianus Hendrik (* 5-3-1906), metselaar;
- Jacobus (* 2-11-1907);
- Johannes Cornelis (* 30-10-1908), tr. Dordrecht 1929 Maagje Reijnders;
- Louis Hendrik (* 23-10-1912), tr. Dordrecht 1935 Hendrika Groeneveld;
- Hendrika Lucia Margretha (* 12-1-1914), tr. Dordrecht 1931 Johannes Gooshouwer; en
- Mattheus Adrianus (* 5-1-1922).

Lucia Margretha Frietz vertrekt eind 1924 met haar vier jongste kinderen naar Dordrecht, naar Torenstraat 56.
Het huwelijk tussen Eijskoot en Frietz wordt in 1932 ontbonden. Lucia Margretha Frietz hertrouwt in 1935 met Hendricus Gooshouwer.
Hendrik Eijskoot (1888-1962) woont vanaf 1935 in Hof Welgelegen 10 te Dordrecht.
De jongste zoon Mattheus Adrianus (Thijs) Eijskoot (1922-1995) trouwt met Lena Kardienaal. Hun zoon Hendricus Eijskoot wordt in 1944 geboren.
Op woensdag 16 februari 1949 vindt er een vreselijk verkeersongeval plaats in het Geldelozepad. Het politiejournaal van die dag vermeldt het volgende:

(rapport 47) Woensdag 16 Februari 1949 [bron: RAD 213-95]
16.00 uur - Rapporteren de hag P. de Boer en de ag. W. Kulk dat te omstreeks 10.30 uur, in het Geldelozepad
alhier een aanrijding heeft plaats gehad, tussen het vierwielig motorrijtuig (kraanwagen) H-55797, bestuurd door
Louis Johannes de Lange, leerling monteur, geb. te Dordt 12-5-1931, wonende Valeriusstraat 36 alhier en de
voetganger Hendrikus IJskoot, geboren te Dordrecht 16-4-1944, won. Looiersstraat 14 alhier. De kraanwagen wilde
vanaf het Geldelozepad de garage van De Jong inrijden doch omdat er een andere auto uit de garage moest rijden,
stopte De Lange met zijn kraanwagen en reed vrijwel onmiddellijk achteruit. Het kind liep spelende achter de
kraanwagen en hield zijn handje voor de uitlaat. Toen de kraanwagen plotseling achteruit reed, werd het kind door
het rechterachterwiel gegrepen en overreden. Het kind bleef liggen, waarna de ontboden Dir. van de G.G. en G.D. de
dood vaststelde. Het lijkje is door rapporteur in beslag genomen en ter beschikking van de Justitie naar het
Gemeente Ziekenhuis vervoerd. Droog weer, klinkerstraat, remmen en papieren betreffende de auto waren in orde.
De bestuurder van de kraanwagen had geen rijbewijs. Geen alcohol.
Tegen de bestuurder van de kraanwagen wordt procesverbaal opgemaakt.


In de bouwdossiers 31011 en 31013 van oktober 1943 vraagt L. de Jong vergunning om een benzinetankstation te mogen bouwen in het Geldelozepad 74/76 (sectie D no. 5230).
Op deze situatieschets zien we dat de Looiersstraat - huis van de fam. Eijskoot - een zijstraat was van het Geldelozepad.
Het witte blokje in het Geldelozepad stel het te bouwen tankstation voor. Ongeveer hier zal het ongeluk hebben plaats gevonden.

(bouwdossiers Geldelozepad (garage de Jong))

Mattheus Adrianus Eijskoot (1922-1995) woont volgens de woningkaarten (1942-1971) in:
1944-1945 - Geldelozepad 90
1945-1947 - Geldelozepad 93zw
1947-1949 - Looiersstraat14
1949-1953 - Lindenstraat 15rd
1953-1960 - Hof Welgelegen 10
1960-1965 - Callenburghstraat 4
vanaf 1965 - Violenstraat 1NB.
Foto's Geldelozepad:
* Afbeelding 554_30969
Collectie Collectie H. Boshoven
Inventarisnummer 554_30969
Beschrijving Geldelozepad
[Geldelozepad, linksaf Looierstraat]

* Afbeelding 552_318074
Collectie Gemeentelijke Prentverzameling
Inventarisnummer 552_318074
Beschrijving Geldelozepad richting Sluisweg. Links vooraan de Generaal Van der Heijdenstraat.

Laatst gewijzigd: januari 2018.