Aanmelden | Contact
Doorzoek de bronnen

Dordrecht: Overzicht wijken A-B-C (oude huisnummer, ca. 1803)


Bron: stadsarchief Dordrecht (SAD; Erfgoedcentrum DiEP)
Toegang: 4
Inventarisnummer: 171 overzicht indeling wijken A-B-C (ca 1803)


WIJK A

Eerste quartier Lett. A
N. 1 tot 85 van de tolbrug, tot de laatste Nummer in de Grootekerksbuurt
N. 87 op de Leuvebrug
N. 89 't eeste huis op de kaai, naa de Zakkedragersbrug
N. 91 het huis naast de Zakkedragersbrug
N. 92 het huis naast 't Zakkedragershuis
N. 112 naast de Catharina Poort, aan de zijde van de Zakkedragerspoort
N. 121 't huis Engelenburg
N. 125 in de kerkstraat
N. 131 Eerste huis op de potte markt
N. 134 laatste huis op de potte markt
N. 135 Eerste N. op den hoek van Grootekerksbuurt
N. 142 op den hoek van de Schuitmakersstraat
N. 159 Steenhouwerij op den hoek van de Schuitmakersstraat en de houtthuinen
N. 163 in de houtthuinen op den hoek van de k:straat
N. 165/175 in de Schuitmakers-straat
N. 176 hoek huis in de Grootekerksbuurt
N. 181 den hoek van 't Manhuisstraatje
1e quartier A
N. 182 tot 187 Manhuis-straatje
N. 188 hoek van 't Manhuisstraatje in de G(rote)kerksbuurt
N. 212 Groenmarkt op den hoek vande Vleeshouwersstraat
N. 213 Eerste N. in de Vleeschhouwersstraat
N. 234 laatste N. in de Vleeschhouwersstraat
N. 235 houtthuinen beginnende aande Vleeshouwersstraat
N. 247 tot 268 in de Vleeshouwersstraat aan de overzijde
N. 269-297 op de Groenmarkt van de Vleeshouwersstraat tot 't tolbrugstraatje
N. 298-319 in 't tolbrugstraatje
N. 320-334 van 't tolbrugstraatje tot de Vleeschhouwersstraat
N. 335 Varkemarkt aande overzijde
N. 355 naast 't Slop bijde Lakehal
N. 356/357 't gemelde Slop
N. 358 knolhaven naast gemelde Slop
N. 373 knolhaven bij de langehoutebrug
N. 374/375 Varkemarkt van de lakenhal, tot 't Slop over 't tolbrugstraatje
1e quartier A
N. 376-379 knolhaven van 't gemelde Slop tot de lakenhal
N. 381-393 Varkemarkt tot het Markthuis
N. 394 tot 404 op de knolhaven naast 't Slop over 't tolbrugstraatje
N. 405 tot 422 in 't Lamstraatje
N. 423 tot 430 van 't Lamstraatje tot 't Slop overde Langehoutebrug
N. 432 tot 448 Nieuwenhaven, aan de zijde van 't Slop tot aan 't vlak naast de hooge Nieuwstraat
N. 449 tot 478 op de hooge Nieuwstraat
N. 479 tot 483 het vlak tusschen de hooge N(ieuwe)straat en de N(ieuwe)haven
1e quartier A
N. 484 tot 528 de hoge Nieuwstraat beginnende aan 't vlak bij de blauwpoort
N. 529 tot 540 van de Eerste N. op de Binnevest, tot den Laatste van derzelven
N. 541 tot 545 het Vlak tusschen de hooge Nieuwstraat en Walevest
N. 546 tot 554 op de Binnevest naast 't Slop
N. 555 tot 559 het Vlak bij de Blauwpoort
N. 560 tot 564 de Walevest op de Buitekant van de blaauw Poort, tot het laatste Slop

WIJK B

Tweede Quartier Lett: B
N. 1 tot 37 van de Beurs aan de havenzijde, tot in de Wijnstraat aan de Nieuwbrug
N. 38 tot 41 de Nieuwbrug, aande zijde van de Wijnbrug
N. 42 tot 47 de Nieuwbrug aan de overzijde
N. 48 tot 78 in de Wijnstraat van de Nieuwbrug tot naast de Mattes stijger
N. 79 tot 82 de Mattes stijger
N. 83 tot 103 van de Mattes stijger, tot de wooning, onder 't Commiesse huisje
Tweede Quartier Lett: B
N. 104 tot 115 van den draai, tot 't laatste Nummer in de Palingstraat
N. 116-124 de Palingsstraat, aan de overzijde, tot agter de Roode Leeuw
125
tot 161
den Rooden Leeuw
in de Wijnstraat naast de Schrijverstraat
162 tot 175 in de Schrijverstraat
176 tot 184 in de Wijnstraat, van de Schreevestraat naast de Graavenstraat
N. 185 tot 206 behooren alle toe de Gravenstraat
N. 207 naast de Graavestraat
N. 236 't koffijhuis
N. 237 tot 255 behooren in 't tolbrugstraatje
Tweede Quartier Lett: B
N. 256 tot 261 van 't tolbrugstraatje, tot de St. Jorisgang op de varkemarkt
N. 262 tot 269 de St. Jorisgang
N. 270 naast de St. Jorisgang, aande andere zijde
N. 272 tot 275 in 't Cibooriestraatje
N. 276 tot 296 gaat van 't Cibooriestraatje, tot de Gravestraat met het agter einde vande Gravestraat, tot de Kuipershaven
N. 297 tot 318 Eerste No. op de Kuipershaven, tot de Boerevismarkt
N. 319 tot 356 Wollewevershaven over de Galgebrug tot op dezelfde haven aan 't Slop

WIJK C

Derde Quartier Lett. C
N. 1 tot 17 op de Voorstraat over de Kolfstraat
N. 17 naast de Wijnbrug
N. 18 op de Wijnbrug
N. 19 naast de Wijnbrug
N. 29 naast de Stijger, over 't Steegoversloot
N. 30 in gemelde Stijger
N. 31
tot 57
naast gemelde Stijger aan d'andere zijde
Voorstraat naast de Nieuwbrug
N. 58 tot 63 op de Nieuwbrug
N. 64 tot 68 tusschen de Nieuwbrug en den houtstijger
N. 69 tot 72 houtstijger en kaai
N. 73 tot 84 van den houtstijger op de Voorstraat tot de Disselstijger
Derde Quartier Lett. C
N. 85 Disselstijger
N. 86 tot 97 van de Disselstijger tot den Turfstijger
N. 98 tot 101 Turfstijger
N. 102 tot 117 van den Turfstijger, tot den kerkstijger
N. 118 tot 123 Kerkstijger
N. 124 tot 137 van de kerkstijger tot naast de Boomstraat
N. 138 tot 144 Boomstraat tusschen de Voorstraat en Taankaai
N. 145 tot 153 Taankaai
Derde Quartier Lett. C
N. 154 tot 163 den Boom tusschen de taankaai en de draaibrug
N. 164 tot 175 den Boom aan de overzijde, van draaibrug tot de Voorstraat
N. 176 tot 203 van de Boomstraat op de Voorstraat, tot 't Veststraatje
N. 204 tot 214 Vest bij de Glasblazerij
N. 215 tot 227 de Vest aan de overzijde
N. 228 tot 258 van 't Veststraatje tot aande Rietdijksche Poort
N. 259 tot 260 buiten den Rietdijk
Derde Quartier Lett. C
N. 261 tot 262 in de Rietdijksche Poort
N. 263 tot 276 tot den houttuin op den Bleijenhoek
N. 277 tot 306 Bleijenhoek bij 't kerkhof, tot Bleijenhoek bij de Voorstraat
N. 307 tot 312 de Voorstraat van de Bleijenhoek tot den Schotsenthuin
N. 313 tot 324 de Schotsenthuin
N. 325 tot 328 Voorstraat van de Schotsenthuin, tot het Rietdijkstraatje
N. 329 tot 366 deze N. behooren tot het Rietdijkstraatje
N. 367
tot 403
de Voorstraat naast het Rietdijkstraatje
de Voorstraat naast het Toorenstraatje
Derde Quartier Lett. C
N. 404 Eerste N. in 't Toorenstraatje
N. 422 naast 't Pompstraatje
N. 423 to 424 het Pompstraatje
N. 425 tot 448 van 't Pompstraatje, tot 't Rietdijkstraatje
N. 449 tot 503 Romtom [=rondom] het N.kerkhof
N. 504 tot 524 Eerste N. in 't Toornstraatje
N. 526 tot 540 de Wijngaardstraat van 't Toornstraatje tot de kekrstraat, aan de zijde van 't kerkhof
N. 541 tot 549 de Wijngaardstraat aan de overzijde
Derde Quartier Lett. C
N. 550
tot 565
in 't Toornstraatje naast de Wijngaardstraat
laaste N. in 't Toornstraatje bij de Voorstraat
N. 566
tot 576
Voorstraat naast het Toornstraatje
de kerkstraat
N. 577 tot 586 kerkstraat
N. 587 tot 610 bevat de Doelstraat, tusschen de kerkstraat en Heermanshuisstraat, aan beide zijde
N. 611 tot 617 kerkstraat
N. 618
tot 635
de Voorstraat van de kerkstraat
de Heermanshuisstraat
N. 636
tot 669
in de Heeremanshuisstraat, vande Voorstraat
aan 't Burgemeesters-Poortje
N. 670 tot 681 Burgemeesters-Poortje
N. 682
tot 701
van 't gemelde Poortje
de laatste N. in de Heermanshuisstraat bij de Vest
N. 702 tot 716 de Vest tusschen 't kerkhof en Noorder Poort, aan beide zijde
N. 717
tot 723
Eerste N. in de Heeremanshuisstraat bij de Vest
naast de Moolepoort
N. 724 tot 729 de Moolepoort
N. 730 tot 739 vervolg van de Heeremanshuisstraat
N. 740 tot 745 Kippengang
N. 746 tot 747 vervolg van de Heermanshuisstraat
N. 748 tot 768 bevat de Frankestraat aan beide zijde
N. 769 tot 770 vervolg van de Heermanshuisstraat
N. 771 tot 778 Knoopmakersgang
Derde Quartier Lett. C
N. 779 tot 799 vervolg van de Heermanshuisstraat, tot de Doelstraat
N. 800 tot 820 bevat de Doelstraat tusschen de Marienborn- en Heermanshuisstraat aan beide zijde
N. 821 tot 823 vervolg van de Heermanshuisstraat, tot de Voorstraat
N. 824 tot 832 de Voorstraat naast de Heermanshuisstraat tot de Marienbornstraat
N. 834 tot 863 begin van de Marienbornstraat tot de Eerste brug
N. 864 tot 869 het Plaatsje langs de gragt, inde Marienbornstraat, bij de eerste brug
N. 870 tot 878 vervolg van de Marienbornstraat, tot de Moolepoort
N. 879 tot 883 de Moolepoort
N. 884 tot 897 vervolg van de Marienbornstraat tot de Vest
Derde Quartier Lett. C
N. 898 tot 912 aan de Vest, van de Marienbornstraat tot 't Pesthuis aan beide zijde
N. 913 tot 952 begin van de Marienbornstraat, bij de Vest en gaat tot de Paulusgang
N. 953 tot 959 Paulusgang
N. 960 tot 969 vervolg van de Marienbornstraat, tot de Doelstraat
N. 970 tot 977
tot 978
de Doelstraat tusschen de Marienbornstraat
en Weeshuisstraatje aan beide zijde, en tot de Voorstraat
N. 979 tot 990 de Voorstraat naast de Marienbornstraat tot 't Weeshuisstraatje
N. 991 tot 1012 deze N. bevatten 't Weeshuisstraatje aan beide zijde
N. 1013 tot 1018 de Voorstraat van 't Weeshuisstraatje tot 't Zakkedragersstraatje
Derde Quartier Lett. C
N. 1019 tot 1029 het Zakkedragersstraatje
N. 1030 tot 1036 de Doelstraat, tusschen 't  Zakkedragers- en Weeshuisstraatje aan beide zijde
N. 1038 to 1046 de Voorstraat van 't Zakkedragersstraatje tot de Munt
N. 1047 tot 1049 in de Munt
N. 1050 Doelstraat
N. 1051 kloveniers Doelen
N. 1052 tot 1059 't Stek
N. 1060 't Armhuis
N. 1061 tot 1062 de Vest van 't Stek, tot de Marienbornstraat aan beide zijde
N. 1063 tot 1067 het Stek aan de zijde van 't Steegoversloot
N. 1068 tot 1071 de Munt
N. 1072 tot 1079 de Voorstraat van de Munt, tot 't Steegoversloot
Derde Quartier Lett. C
N. 1080 tot 1098 Eerste N. in 't Steegoversloot tot de Doelstraat
N. 1099 tot 1105 de Doelstraat, tusschen de Munt en 't Steegoversloot, aan beide zijde
N. 1106 tot 1135 van de Doelstraat, tot de laaste N. in 't Steegoversloot naast de Vest
N. 1136 tot 1142 de Vest van 't Stek, tot 't 2e huis voor bij de St. Poort, aan beide zijde
N. 1143 tot 1146 het Steegoversloot van de Vest tot de Lindegragt
N. 1147
tot 1185
de Eerste N. op de Lindegragt
de laaste N. op de dezelve
N. 1186 tot 1197 de N.Straat van de Lindegragt tot de Vest
N. 1198 tot 1203 Vest tusschen de Vrieze- en St Jorispoort, aan beide zijde
N. 1204 Arent Maartens Hof
N. 1205 tot 1212 't Steegoversloot van de Brug, tot de Augustijnenkamp
Derde Quartier Lett. C
N. 1213 tot 1223 Augustijnekamp, van 't Steegoversloot, tot de Brug
N. 1224 tot 1229 watergang langs de gragt
N. 1231 tot 1234 Aug:kamp van de Brug tot, 't Lastig Entstraatje
N. 1235 tot 1242 't gemelde straatje aan beide zijde
N. 1243 tot 1261 van 't voorn. straatje tot de laatste N. in de Augus.kamp
N. 1262 tot 1286 Eerste N. in de Augus.kamp, aande overzijde, tot de laatste N. bij 't Steegoversloot
N. 1287 tot 1303 't Steegoversloot van de Augus.kamp tot 't Hof
N. 1304 tot 1306 in 't Hof
N. 1307 tot 1321 van 't Hof tot de laaste N. in Steegoversloot bij de Voorstraat
Derde Quartier Lett. C
N. 1322 tot 1331 Voorstraat naast 't Steegoversloot tot de Nieuwstraat
N. 1332 tot 1339 Nieuwstraat van de Voorstraat tot de Hofstraat
N. 1340 tot 1344 Hofstraat aan de zijde van de Augustijnekerk
N. 1345 tot 1355 Hofstraat aan de overzijde
N. 1356
tot 1379
Nieuwstraat naast de Hofstraat
Nieuwstraat naast de brug
N. 1380 tot 1386 watergang bij de Brug
N. 1387 tot 1409 Niuewstraat naas de watergang tot den Dwarsgang
N. 1410 tot 1421 de Dwarsgang tusschen de Kolfstraat en Nieuwstraat aan beide zijde
N. 1422 tot 1433 N.straat van den Dwarsgang tot de Steenstraat
Derde Quartier Lett. C
N. 1434 tot 1450 Steenstraat aan beide zijde
N. 1451 tot 1466 Nieuwstraat naast de Steenstraat tot de laatste N. in de N.straat
N. 1467 tot 1482 Voorstraat naast de N.straat tot naaste Kolfstraat
N. 1483 tot 1531 Eerste N. in Kolfstraat vande Voorstraat tot de laatste N. in de Kolfstraat bij de brug
N. 1532 tot 1536 de Vest tusschen de N.straat en Kolfstraat aan beide zijde
N. 1537 tot 1548 de Kolfstraat van de Vest tot de Stoofstraat
N. 1549
tot 1565
Eerste N. in de Stoofstraat, vestzijde
laatste N. in de Stoofstraat aan de vestzijde
N. 1566
tot 1583
Eerste N. in de Stoofstraat aan de overzijde
laatste N. in de Stoofstraat bij de Kolfstraat
N. 1584 tot 1613 Kolfstraat naast de Stoofstraat tot den Dwarsgang
Derde Quartier Lett. C
N. 1614 tot 1618 Dwarsgang van de Kolfk straat de krommen Elleboog, aan de zijde vande Stoofstraat
N. 1619 tot 1717 deze N. bevatten den geheelen krommen elleboog
N. 1718 tot 1722 dwarsgang van de krommen Elleboog tot de Kolkstraat
N. 1723 tot 1742 Kolkstraat naast den dwarsgang tot het Duivelsnaarsgat
N. 1743 tot 1744 het melde gat
N. 1745 tot 1750 Kolfstraat van 't gemelden gat, tot de Voorstraat
N. 1751 tot 1760 de Voorstraat vande Kolkstraat tot het Tolbrugstraatje
N. 1761 tot 1776 Eerste N. in de Tolbrugstraatje aande zijde vande Kolkstraat tot de laatste N. van 't zelve
N. 1777 tot 1779 Capel tusschen 't Tolbrugstraatje en krommen Elleboog
Derde Quartier Lett. C
N. 1780 tot 1792 gevolde Gragt aan beide zijde
N. 1793 tot 1794 dwarsgang tusschen de gevolde gragt & krommen Elleboog
N. 1795 tot 1802 dwarsgang aan de overzijde vande krommen Elleboog tot de Vriezestraat
N. 1803 tot 1840 Vriezestraat naast den Dwarsgang tot naast de Vest
N. 1850 tot 1868 deze N. bevat de Vest vande Kolkstraat, tot de Vrieze Poort aan beide zijde

Laatst gewijzigd: juli 2009.