Aanmelden | Contact
Doorzoek de bronnen

Dordrecht: houders van paarden ca. 1817


Bron: stadsarchief Dordrecht (Erfgoedcentrum DiEP)
Toegang: 5
Inventarisnummer: 856 paardenbezitters ca 1817


Naamlijst der Houders van Paarden te Dordrecht

Plaisier-paarden
de Heeren Willem de Jong, 2 paarden;
D. van Poelien van Nuland, 4 paarden;
Zuijlen van Nijevelt van Nieuw Beijerland, 3 paarden;
Onderwater van Puttershoek, 4 paarden;
P. Repelaer, 2 paarden;
S. Onderwater van Brandwijk, 2 paarden;
Adriaan Lacoste, 3 paarden;
A. Pompe van Zwijndrecht, 2 paarden;
D. de Vos, 2 paarden;
Decourt, 3 paarden;
P. van Tets, 2 paarden;
H. Onderwater, 3 paarden;
Mevrouw de Heer van Bleskensgraaf, 2 paarden;
de Heeren B. van der Elst, 2 paarden;
A. Kist, 1 paard;
P. van der Horst, 1 paard;
M. Beelaerts, 1 paard;
P. Blusse, 1 paard;
R. Haentjes, 1 paard;
J. Schouten, 1 paard;
J. Telders, 1 paard;
van der Zanden, 1 paard;
T. Gevers, 1 paard;
M. Stoop, 1 paard;
= totaal 46 paarden.

Fabrieken & Trafieken.
de Heeren Vrijthof, Brouwerij de Bel, 3 paarden;
't Hooft, Brouwerij Oranjeboom, 3 paarden;
van Welsenis, Brouwerij Sleutel, 5 paarden;
Vriesendorp, Brouwerij 't Lam, 4 paarden;
Hordijk, van der Elst van van Meeteren, Branderij, 5 paarden;
Olivier en van Nerum, Lakmoesmakerij, 2 paarden;
B. Sera, snuifmolen, 2 paarden;
de Wed.e Willemszen, Blaauwselfabriek, 5 paarden;
P. Smits, olijmolen, 4 paarden;
P. Meertens, drogist, 1 paard;
Vos, graanwasserij, 1 paard;

Grutterijen.
J. Roest, 3 paarden;
J. Rodenburg, 3 paarden;
Wed.e J. Schoenmakers, 2 paarden;
H. Overbeek, 2 paarden;
W. Hoogwinkel, 3 paarden;
... van der Koog, 2 paarden;
P. Immerzeel, 1 paard;
de Wed.e J. Noteman, 2 paarden;
... Beenhakker, 2 paarden;
J. Koekelis, 2 paarden;
Corn.s Noteman, 2 paarden;
G. Kuijk, 3 paarden;
de Wed.e Roest, 1 paard;

Korenmolens.
Den Oranje Boom, 1 paard;
De Hoop, 1 paard;
= 64 paarden.

de Koornbloem, 1 paard;
de Fransschen molen, 1 paard;
de Maagd, 1 paard;
de Kijk over den Dijk, 1 paard;

Bleekerijen.
M. Langenrdonk, 't Lam, 1 paard;
A. Kimijzer, 1 paard;
P. Bossij, 1 paard;
L. van Ooijen, 2 paarden;
... Breedveld, 1 paard;
J. Penders aan de Noordendijk, 1 paard;
... Tak, 1 paard;
... Wijmans, 1 paard;

Epenhuizen op de Hoog, 1 paard;
P. Stempels, 1 paard;
D. de Ridder, 1 paard;
de Postmeester op de Hoog, 2 paarden

Vleeschhouwers & Spekslagers.
J.G. Loos, 2 paarden;
Carel Kruijmel, 1 paard;
H. Bax, 1 paard;
... Faassen, 1 paard;
A. de Visser, 1 paard;
G. Scheij, 1 paard;
J. Vleesman, 1 paard;
A. van der Straten, 1 paard;
J. van der Straaten, 1 paard;
H. van Sluijsdam, 2 paarden;
Dingemans, 1 paard;
H. van Zanten, 1 paard;
totaal 103 paarden.

De Houders van paarden welke niet mogten verkiezen de Militaire Transporten zelve te verrigten, zoude voor de Vrijstelling van deze Diensten Jaarlijks eene Contributie van vijf Gulden voor ieder plaisierpaard en Een Gulden voor ieder Werkpaard dienen te betalen, de opbvrengst van deze Contributie bedraagd als volgt:
Voor 46 plaisierpaarden à f 5 per paard = f 230
Voor 103 werkpaarden à f 1 per paard= f 103
Maakt te zamen = f 333,-
Uit welke Somma de Kosten voor Supplement aan de Voerlieden uittebetalen, kan gevonden worden.
De Sledenaars konde van deze Contributie of van het doen der Transporten naar andere Steden worden vrijgesteld, onder deze bepaling, dat zij onder de Verpligting gebragt wierden, om zonder beloning alle diensten tot Vervoer van Bagages etc binnen deze Stad te verrigten.

Laatst gewijzigd: september 2009.