Aanmelden | Contact
Doorzoek de bronnen

Dordrecht: paspoorten 1808-1811 (veiligheidskaarten/cartes de sureté)


Bron: Erfgoedcentrum DiEP
Toegang: 4
Inventarisnummer 201 en 202


Signalementen van:

Bron: Erfgoedcentrum DiEP
Toegang: 4
Inventarisnummer 201

FOLIO NAAM NAAR AANMERKINGEN
01 Anthonij Schaap, geb/wonende Dordrecht Antwerpen 50 jaar; behoeftig arm man voorheen schipper (20-09-1808)
03 Paspoort ingevuld voor:
Jan Casper Masjon, geboren en wonende te Dordrecht
Namur oud 18 jaar, gestalte: vijf voet vijf duimen, hairen: ligt bruin; wenkbrauwen: bruin, voorhoofd: plat; oogen: blaauw; neus middelmatig; mond als gewoon; baard(geen); kin rond; aangezigt rond en vol; kleur blank; Bijzondere tekenen Een Lidtekentje ter zijde van de linkerhand;
de handtekening der Houders was: J.C. Masjon den 27 September 1808, wegens de Burgemeester der Stad Dordrecht en de Merwede: de Secretaris (was get) S.H. Lotsij;
Missive aan zijne Excellentie Minister van Justitie en Politie.
Hoog Edele Gestr Heer! Naar aanleiding van 't Reglement op de afgifte van Paspoorten naar buiten 's Lands, ontvangt Uwe Excellentie bij deze een ingevuld Paspoort voor Jan Casper Masjon, geboren en wonende binnen deze Stad, welke tot het doen eener Reize naar Namur, zoo om van daar een Schip met Kalk te halen als ter zake van Kalk en Kolen Negotie van Zijnen Vader en dus met deszelfs volkomen toestemming dezelve paspoort nodig heeft.
Weshalven ik Uwe Excellentie verzoeke het zelve paspoort voor den tijd van zes maanden te willen verleenen en ana mij te rug te zenden.
Ik heb de eer met alle verschuldigde hoogachting te zijn,
Hoog Edele Gestrenge Heer!
Uwe Excell onderdanige Dienaar
De Burgemeester voornoemd;

Dordt 27 Septb 1808.
04 Johannes Andreas van Eijs, geb. Bronsheim bij Maastricht, wonende Dordrecht - 49 jaar, gestalte vijf voet agt duim (30-09-1808)
05 Frans Fornaza, geb. Massino in Italie, wonende Dordrecht - 51 jaar (5-10-1808)
06 Maria Antonetta Monistere huisvr. Frans Fornaza, geb. Crochago(?) Italie - 46 jaar (5-10-1808)
07 Simon de Klerk, geb/wonende Dordrecht Antwerpen, Brussel 22 jaar (14-10-1808)
09 Pleunardus Pieter van Epenhuijsen, geb/wonende Dordrecht Parijs 22 jaar, chirurgie beoefenen (19-10-1808)
12 Jurriaan Enselman, geb. Amsterdam, wonende Dordrecht Duinkerken of Boulogne 36 jaar (7-11-1808)
13 Jacob Eduard Pompe van Meerdervoort, geb. Dordrecht, wonende Huize Meerdervoort Maastricht voor een jaar 16 jaar (12-11-1808)
14 Jan Frederik Elers, geb. Stoltezenau voor 3 maanden 40 jaar (19-11-1808)
15 Pieter Buis 't Hooft Jacobszn, geb/wonende Dordrecht Bremen/Hamburg voor een jaar 41 jaar (26-11-1808)
16 Dirk Smeulers, geb. Geiding(?) bij Maaseik/wonende Dordrecht Lausanne (Zwitzerland) voor een jaar 23 3/4 jaar (28-11-1808)
19 Lambert Penders, geb. Hurgen(?) bij Zittert, wonende Dordrecht Aken en omgeving voor 3 maanden 21 jaar (15-12-1808)
20 Hendrik Feirabend, geb. Wezel, wonende Dordrecht Frankrijk, Duitschland voor 3 maanden 36 jaar (24-12-1808)
21 Johannes Dekker Jr, geb/wonende Dordrecht Parijs voor 3 maanden 47 jaar (25-12-1808)
22 David du Bois, geb/wonende Dordrecht Parijs voor 3 maanden 47 jaar (25-12-1808)
24 Willem Nicolaas Kouwens, geb/wonende Dordrecht Frankrijk, Duitschland voor 6 maanden 48 jaar (10-01-1809)
26 Francois Forstman, geb. Munster, wonende Dordrecht Wenen voor 6 mnd 25 jaar (18-01-1809)
27 Theodorus van Os, geb. Breda, wonende Dordrecht Antwerpen/Gent voor 1 jaar 58 jaar (27-01-1809)
29 Govert Roosa, geb/wonende Dordrecht Antwerpen/Brussel/Bergen in Henegouwen 1 jaar 23 jaar (02-02-1809)
30 Abraham van Strij, geb/wonende Dordrecht Antwerpen/Brussel/Bergen in Henegouwen voor drie maanden Paspoort ingevuld voor Abraham van Strij Az, geboren en wonende te Dordrecht naar Antwerpen, Brussel en Bergen in 't voormalig Henegouwen.
Signalement: oud 18 jaren, gestalte 5 voet 8 duim, hairen bruin, wenbr bruin, voorhooft hoog; ogen bruinagtig, neus ordinair, mond ordinair, baard ligt; kin met een klein kuiltje; aangezigt ovaal; geene bijzondere teekenen.
de handtekening was A. van Strij Azn den 7 febr 1809 wegens den Heer Burgem (get) S.H. Lotsij.
Aan zijne Excell den Minister van Justitie en politie.
Hoog Edele Gestrenge Heer !
Naar aanleiding van 't Reglement op de afgiste van Paspoorten naar buiten 's lands, ontvangt Uwe Exc bij deze een ingevuld Paspoort voor Abraham van Strij Az, geboren en wonende binnen dese Stad, van beroep Schilder, en welk voornemens is om volgens Conzent van zijnen Vader Abraham van Strij aan mij vertoond, te reizen naar Antwerpen, Brussel en Bergen in 't voormalig Henegouwen om die Steden en Landstreek te gaan bezien, waar toe hij het paspoort noodig heeft.
Weshalve ik Uwe Excellentie verzoek het zelve Paspoort en wel voor den tijd van drie maanden te willen verlenen en ana mij te rug doen zenden.
Ik heb de eer met alle verschuldigde hoogachting te zijn,
Hoog Edele Gestrenge Heer!
Uwe Excell onderdanige en gehoorzame Dienaar
De Burgemeester voornoemd;

(was get) H. Onderwater;
Dordt 7 Februarij 1809.
32 Adrianus Sels, geb/wonende Dordrecht Antwerpen, 6 mnd 24 jaar (11-02-1809)
33 Johannes Wijnhof, geb. Numansdorp, wonende Dordrecht Rijssel, 12 mnd 34 jaar, huisbediende F.C. van Kessel (20-2-1809)
34 Hendrik Boonen, geb/wonende Dordrecht Frankrijk/Duitschland, 3 mnd 40 jaar, "Boonen en van Eijsden en Comp" (24-2-1809)
35 Christoph Theodor Peletier, geb. Keulen, sinds 1790 Zundorf(?), zedert 5 jaar te Dordrecht Frankrijk/Duitschland 33 jaar; Johan Herman Willemzen (28-2-1809)
38 Dirk van der Waart, geb/wonende Dordrecht Antwerpen, 3 mnd 32 jaar, pakhuisknecht, Klerk en De Voogd (3-3-1809)
39 Do Johannes Petrus Verff, geb. Amsterdam, wonende Dordrecht Emmelenkamp 30 jaar (9-lentemaand-1809)
40 Jan Boudier, geb/wonende Dordrecht Antwerpen, 12 mnd 55 jaar, logement Bellevue (13-3-1809)
42 Jacobus van Kamen, geb/wonende Dordrecht Anholt, Emmerik en Kleef, 6 mnd 40 jaar (21-lentemnd-1809)
42 Jan Schouten, geb/wonende Dordrecht Frankrijk, 6 mnd 22 jaar (21-2-1809)
44 Catharina Haverkamp huisvr Jan Schotman, geb. Amsterdam, wonende Dordrecht Aken, 6 mnd (23-2-1809)
45 Anthonij Jaeger, geb. Sonsdorg, wonende Dordrecht 1/2 jaar 46 jaar (29-2-1809)
48 Jacob Elias Schovel, geb. Middelburg, wonende Dordrecht Gent 5 jaar (5-grasmnd-1809)
49 Hendrik Romijn, geb/wonende Dordrecht Axel, Antwerpen, 1 jaar 26 jaar, koopman (8-grasmaand-1809)
50 Anthonij Schaap, geb. Dordrecht Antwerpen 51 jaar, loods (11-grasmnd-1809)
53 Ferdinant Hardij, geb. Krevelt, wonende Dordrecht Duitschland 6 mnd 58 jaar (5-bloeimnd-1809)
54 Willem van der Koogh, geb/wonende Dordrecht Antwerpen, 6 mnd 56 jaar (8-bloeimnd-1809)
54 Hendrik van der Koogh, geb/wonende Dordrecht Antwerpen, 6 mnd 18 jaar (8-bloeimnd-1809)
55 Klaas van der Koogh, geb/wonende Dordrecht Antwerpen, 6 mnd 18 jaar (8-bloeimnd-1809)
55 Gerrit van Brakel, geb/wonende Dordrecht Antwerpen, 6 mnd 18 jaar (8-bloeimnd-1809)
56 Pieter Fedden, geb. Duisburg, wonende Dordrcht Krevelt, 6 mnd 60 jaar, familiebezoek (8-bloeimnd-1809)
56 Alexis Jean Bougie, geb. Parijs, wonende Dordrecht Parijs, 3 mnd 33 jaar, Fransch kostschoolhouder (8-bloeimnd-1809)
57 Johanna Elisabeth Montier huisvrouw Alexis Jean Bougie, geb. Wageningen, wonende Dordrecht - 53 jaar (8-bloeimnd-1809)
57 Pieter Adriaan Stoop, geb/wonende Dordrecht Parijs 3 mnd 15 jaar (8-bloeimnd-1809)
60 Willem Broeksmit, geb Dordrecht, wonende Meerdervoort Antwerpen, 3 mnd 43 jaar, koopvaardijschipper (16-bloeimnd-1809)
61 Cornelis van Rietschoten Jr, geb/wonende Dordrecht Andernach, Coblentz 68 jaar, stuurman den Rhijn (17-bloeimnd-1809)
62 Sabina Grada Teunis wed Laurens Pantalon, geb. Nijmegen, wonende Dordrecht Wezel, 3 mnd 56 jaar, gewezen winkelierster (19-bloeimnd-1809)
65 Engelbertus Teller, geb. Maastricht, wonende Dordrecht Maastricht, 6 mnd 61 jaar, timmermansknecht (21-zomermaand-1809)
66 Adrianus van der Linde Flz, geb/wonende Dordrecht Cadzand, 6 mnd 30 jaar, houthandelaar (22-zomermaand-1809)
67 Gerrardus Johannes Reinardus Haentjes, geb/wonende Dordrecht Frankrijk 25 jaar, koopman (27-zomermaand-1809)
70 Samuel 't Hooft, geb/wonende Dordrecht Antwerpen, 3 mnd 62 jaar, rentenier (10-7-1809)
70 Dirk Vos Cornzn, geb/wonende Dordrecht Antwerpen, 6 mnd 58 jaren (10-hooimaand-1809)
71 Maria Uiterlimmege, geb/wonende Dordrecht Antwerpen 34 jaar (10-hooimaand-1809)
71 Adriana Koijmans huisvr Johannes Jacobus Bauduin Antwerpen 22 jaar (10-hooimaand-1809)
74 Jacob van Roosendaal, geb/wonende Dordrecht Antwerpen 19 jaar (27-hooimaand-1809)
77 Hendrik Feirabend, geb. Wezel, wonende Dordrecht Frankrijk, 6 mnd 36 jaar (23-oogstmnd-1809)
78 Elias Boonen, geb/wonende Dordrecht Frankrijk 16 jaar, schoolleggen (29-oogstmnd-1809)
81 Jan Casper Masjon, geb/wonende Dordrecht Namur 19 jaar (2-9-1809)
82 Hendrik Brunner, geb/wonende Dordrecht Antwerpen, Brussel, 6 mnd 15 jaar (19-herfstmnd-1809)
83 Hieronimus Drost, geb. Maastricht, wonende Dordrecht Antwerpen, Brussel 6 mnd 22 jaar (2-wijnmaand-1809)
86 Bernhard Jan Vrijthoff, geb. Maastricht, wonende Dordrecht Maastricht, Aken, 6 mnd 40 jaar (3-wijnmaand-1809)
87 David Hordijk, geb/wonende Dordrecht Antwerpen/brussel 28 jaar (5-wijnmaand-1809)
88 Carlo Antonio Conelli, geb Delgerade bij Milaan Krevelt etc 31 jaar (17-wijnmaand-1809)
89 Coenraad Schmidt, geb/wonende Dordrecht Brussel, Gent 28 jaar (1-slachtmnd-1809)
90 Pieter Buijs 't Hooft, geb/wonende Dordrecht Parijs over Antwerpen, 12 mnd 42 jaar (1-slachtmnd-1809)
91 Joseph Anthonij Hammerlé, geb. Holzgau, wonende Dordrecht Holtzgau, 6 mnd 27 jaar, winkelknegt (2-slachtmnd-1809)
94 Pieter Fedden, geb. Duisburg, wonende Dordrecht Krefelt 6 mnd 60 jaar, familiebezoek (13-slagtmnd-1809)
95 Jacobus Ferleman van Seveninck, geb. Middelburg, wonende Dordrecht - 39 jaar (22-slagtmnd-1809)
96 Adolf Wilhelm Vijgh, geb/wonende Dordrecht Calais, 6 mnd 31 jaar; Van Meeteren, Brand en Vijgh (2-wintermnd-1809)
101 Leendert Schotel, geb/wonende Dordrecht 1 jaar 31 jaar, steenhouwer (23-louwmnd-1810)
102 Louis Alexander de Marij, geb. .., wonende Dordrecht Antwerpen, 1 jaar 36 jaar (23-louwmnd-1810)
104 Govert Rooze Hz, geb/wonende Dordrecht Frankrijk 24 jaar (2-sprokkelmnd-1810)
107 Jacob Steenhoek, geb./wonende Neder Hardinxveld Antwerpen over Breda, 12 mnd 52 jaar, koopman in hoepen (6-lentemnd-1810)
110 Cornelis van Rietschoten, geb/wonende Dordrecht Andernach 69 jaar, stuurman Rijn (4-grasmnd-1810)
112 Hendrik Romijn, geb/wonende Dordrecht Axel, Gent, Antwerpen, Brussel 27 jaar (7-grasmnd-1810)
113 Jacob Hordijk, geb/wonende Dordrecht Frankrijk over Antwerpen, 12 mnd 24 jaar (9-grasmnd-1810)
115 Johannes Moll, geb. Rotterdam Frankrijk, 6 mnd 30 jaar (11-grasmnd-1810)
115 Everhardus Chevallier, geb. Amsterdam, wonende Dordrecht Frankrijk, 6 mnd 28 jaar (11-grasmnd-1810)
116 Johan Christiaan de Klerk, geb. Schiedam, wonende Dordrecht Antwerpen over ter heide, 12 mnd 42 jaar, negotie (11-grasmnd-1810)
117 Adolph Blussé, geb/wonende Dordrecht Frankrijk, 12 mnd 31 jaar (13-grasmnd-1810)
117 Izaak van Beest Holle, geb. Oost Kapelle, wonende Dordrecht Frankrijk 20 jaar (13-grasmnd-1810)
118 Aart Evenwel, geb/wonende Dordrecht Bergen op Zoom, Frankrijk, 12 mnd 33 jaar (18-grasmnd-1810)
118 Jan Schouten, geb/wonende Dordrecht Maintz, Bamberg 6 mnd 23 jaren, houtnegotie (23-grasmnd-1810)
119 Paulus Repelaer van Spijkenisse, geb/wonende Dordrecht Frankrijk, 12 mnd 43 jaar (28-grasmnd-1810)
119 Anthonij Wissink, geb. Angelo bij Doesburg, wonende Dordrecht Frankrijk, 12 mnd 28 jaar (28-grasmnd-1810)
120 Willem Murk, geb. Rotterdam, wonende Dordrecht Antwerpen, 1 jaar 30 jaar (30-grasmnd-1810)
120 Theodorus van Os, geb. Breda, wonende Dordrecht Frankrijk 12 mnd 59 jaar (30-grasmnd-1810)
121 Rozier Udemans, geb. Vlissingen, wonende Dordrecht Frankrijk , 1 jaar 33 jaar (30-grasmnd-1810)
121 Adriaan Faassen Obbz, geb/wonende Dordrecht Frankrijk 12 mnd 19 1/2 jaar (28-grasmnd-1810)
123 Adrianus Zwang, geb. Zwijndrecht, wonende Dordrecht Frankrijk 12 mnd 40 jaar (1-bloeimnd-1810)
123 Hendrik Roodenburg, geb/wonende Dordrecht Frankrijk 18 1/2 jaar, vrienden bezoeken (7-bloeimnd-1810)
125 Ferdinant Hardij, geb. Krevelt, wonende Dordrecht Krevelt, Aken.. 6 mnd 59 jaar (10-bloeimnd-1810)
125 Carel Balthazar Koopman, geb. Utrecht, wonende Dordrecht Frankrijk 12 mnd 46 jaar (12-bloeimnd-1810)
126 Bernard Jan Vrijthoff - 40 jaar
126 Johan Theodorus Bornwater - 41 jaar
127 Johannes Dekker Jr - 48 jaar
127 Johanna Cornelia van Wageningen, geb. Utrecht, wonende Dordrecht Parijs over Moerdijk, 6 mnd 20 jaar, familiebezoek (18-bloeimnd-1810)
128 Eimers Haegoort - 42 jaar
128 Anna Marg. Boonen huisvr Rudolph de Burlett - 38 jaar
129 Everard de Burlett, geb. Amsterdam - 15 jaar
129 Fredrik Gerrit van Ingen - 40 jaar, chirurgijn
130 Carolina Dorothea van der Leeuw huisvr Johannes den Bandt Stevenswaard, Kaldenkirchen over s-Hertogenbosch 39 jaar
130 Anthonij Camerling - 20 jaar
131 Cornelis Evenwel - 20 jaar
131 Franciscus Dominicus Andreas Bauduin - 24 jaar
132 Willem Kuijk - 19 jaar
132 Levinus de Groot, geb. s Gravendeel - 40 jaar
133 Lambert Pieter Catharinus van Tets - 22 jaar
133 Cornelia St.. huisvr Lambert Pieter Catharinus van Tets - 22 jaar (20-bloeimnd-1810)
134 Anthonij de Ruiter - 31 jaar
134 Hermanus Ebersbach - 50 jaar
138 Paulus Johannes van der Horst - 27 jaar
138 Arnout van Zuijlen van Nijevelt - 30 jaar
139 Joseph van Maane - 19 1/2 jaar, lijfknegt
139 Johannes DeCourt - 25 jaar
140 Christoph Theodor Peletier - 35 jaar
140 Etienne Jean Decourt - 26 jaar
145 Jan Engering - 26 ans
146 Henrij van de Velden - 25 ans
147 Christoph Theodor Peletier - 35 ans (15-8-1810)
147 Pieter van Epenhuijsen - 24 jaar, chirurgijn (20-8-1810)
150 Joseph Gerner, geb. Langenak - 21 ans
150 Gerardus Rijnardus Johannes Haentjens - 26 ans
151 Everard Burlett - -
151 Pietro Antonio Tenenti, natif de Brione pres de Locarno en Italia, Ramonier, demeurant a Dordrecht (depuis 1791) Locarno en Italia age 30 ans (6-10-1810)
154 Pieter van Epenhuijsen - -
156 Adrianus Sels - 26 ans (1-12-1810)
158 Jan Schouten - 23 jaar
158 Hendrik Feirabend - 38 ans (11-12-1810)
160 Gerrit Matthijs, geb. Budel, wonende Dordrecht - 28 ans


Bron: Erfgoedcentrum DiEP
Toegang: 4
Inventarisnummer 202

10-02-1808 Een pas geviseerd, gegeven te Coblentz aan Jaques Schaaf;
10-02-1808 Een pas geviseerd, gegeven te Neuwdorff aan Pierre Frauch;
10-02-1808 Een pas geviseerd, gegeven te Coblentz aan Adolph Comes;
12-02-1808 Een pas gegeven aan Bartholomeus Pöking naar Coblentz; bekend ten Comptoire van Boonen volgens gegeven declaratoir;
12-02-1808 Een geviseerd van Jean Milz geboren van Neuendorf en gegeven aldaar te Coblentz;
12-02-1808 Een geviseerd van Guillaume Hellingsheuer, geboren te Neuendorf, wonende te Kronitz, en gegeven te Coblentz;
12-02-1808 Een geviseerd van Jaques Schaaf geboren en wonende te Neuendorf gegeven te Coblentz;
16-02-1808 Een pas gegeven aan Cornelis Lekkerkerk, Martijntje Donkelaar, Maria van Helden huisvr van Andries Donkelaar en twee kinderen naar Antwerpen;
22-02-1808 Een pas gegeven aan Leendert Schotel naar Frankrijk;
27-02-1808 Een pas gegeven aan Nicolaas van der Steen naar het Dep.t Zeeland en Vlisisngen;
27-02-1808 Een pas gegeven aan Hendrik Wilhelmus van BergEijk naar Eindhoven;
01-03-1808 Een pas gegeven aan Adrianus van der Linden Floriszn naar Frankrijk;
08-03-1808 Twee Passen gegeven als Een aan Louis Alexander de Marij naar Leuven en Een aan Theunis de Jong naar Antwerpen;
12-03-1808 Een aan Daniel Bloot naar Nijmegen, Cleev en Emmerik en verder door Gelderland naar Friesland.
12-03-1808 Jean Dorée Een pas gegeven naar Luik;
---
14-03-1808 Een pas geviseert naar Frankrijk voor Cornelis Jean Hartog;
14-03-1808 Een Pas gegeven (gratis) aan Jan Filet naar Parijs;
14-03-1808 Een Pas gegeven (gratis) aan Marcus Kanters(?) naar Antwerpen;
14-03-1808 Een Pas geviseert naar Erbelvelth voor Jacob Dunsgau(?);
14-03-1808 Een Pas gegeven aan Anthonij Giesse naar Keulen (gratis);
15-03-1808 Een Pas gegeven (Gratis) aan George Hofman om te reizen voor 't Koningrijk Holland voor zijn Negotie;
16-03-1808 Een Pas gegeven aan Adolph Willem Vijgh naar Brussel;
16-03-1808 Een aan Christoph Theodor Peletier aan Frankrijk en Zeeland;
17-03-1808 Een aan Frank van der Schoor en Cornelis Kooter naar Frankrijk;
19-03-1808 Een declaratoir ter bekoming van een pas aan Adrianus Sels, naar Frankrijk;
26-03-1808 Een Paspoort aan G. Rosa na Cleef Emmerik en andere omliggende Plaatsen;
26-03-1808 Een aan Adrianus Sels na Frankrijk;
28-03-1808 Gerardus Rijnhardus Haentjens Een pas gegeven na 't Koningrijk Westphalen;
April
02-04-1808 Een geviseerd naar Cassel voor Jean Oztt(?);
02-04-1808 Een gegeven aan Jan Boudier naar Frankrijk;
04-04-1808 Een declaratoir ten bekoming van Een pas aan Jonkvrouwe Henrietta Wilhelmina Clara Reus door Frankrijk naar Zwitzerland en Italien;
---
04-06-1808 Een pas gegeven aan W. van Rijndorp naar Frankrijk en Zwitserland;
09-06-1808 Een pas gegeven aan Hendrik Kuipers naar 't Department Zeeland en naar Vlissingen;
14-06-1808 Een pas gegeven aan Jan Bommené van Tienen naar Vlissingen en Zeeland;
14-06-1808 Een pas gegeven aan Paulus van den Horst naar Vlissingen en door 't geheele Rijk;
15-06-1808 Hendrik Hoogop een pas gegeven naar Utrecht;
15-06-1808 Coenraad Schmidt een pas gegeeven naar Frankrijk en Duitschland;
15-06-1808 Hendrik Gerrit Verkerk Wzn een pas gegeeeven naar Keulen en terug;
16-06-1808 Een pas gegeven aan Carel August Fredrik Zanders naar Frankrijk;
16-06-1808 Een pas gegeven (gratis) aan Arend van den Abeelen naar Antwerpen;
19-06-1808 Een pas gegeven (gratis) aan Fredrik van den Berg naar Antwerpen;
20-06-1808 Een pas gegeven aan Jan Filet naar Antwerpen;
20-06-1808 Een pas gegeven aan Adrianus Kooij naar Middelharnis, Sommelsdijk en verdere omliggende Plaatsen;
20-06-1808 Fredrich Borchart (Gratis) naar Kassel bij Maintz;
20-06-1808 Een pas gegeven aan Anthonie Schaap naar Antwerpen, gratis;
22-06-1808 Een pas gegeven aan Johan Georg Merkelijn naar Keubach (Gratis);
22-06-1808 Een pas gegeven Gratis aan Cornelis Huiben naar Bergen op den Boom[=Zoom] en naar Antwerpen;
26-06-1808 Leendert van Zon Een Pas gegeven naar Antwerpen;
---
April
26-06-1808 Leendert Schotel Een pas gegeven naar Zeeland;
26-06-1808 Johannis Baptiste Ghijselink Een pas gegeven naar Antwerpen en Gend;
30-06-1808 Leendert van Geluk, Gratis naar Antwerpen Een Pas gegeven;
30-06-1808 Jan Schouten Junior & Feirabend Een pas gegeven naar frankrijk & Duitschland;
Meij
02-05-1808 Pieter van der Net, Een Pas (Gratis) gegeven naar Antwerpen;
02-05-1808 mevrouw van den Santheuvel geb Vrijthoff met haar Kind, juffrouw Burgemeester en een Knegt een pas gegeeven naar Maastricht, Aken en Spaa;
04-05-1808 Aan Arend van den Abeele en zijn zoon Daniel van den Abeele een pas gegeeven naar Antwerpen;
04-05-1808 Een aan Jordaan de Haan naar Frankrijk;
04-05-1808 Een aan Hendrik van der Koogh na Frankrijk;
06-05-1808 Een aan Pieter van der Enst en Jacob Rutten naar Antwerpen;
07-05-1808 aan de Heer Abraham Adriaan Stoop zijne vrouw en drie dogters benevens een Knegt en Meid naar Borchot bij Aken;
09-05-1808 Dirk van Wageningen Een Pas gegeven naar Zeeland;
09-05-1808 Hendrik Feirabend een pas gegeven naar Frankrijk en Duitschland;
09-05-1808 Elisabeth Loggen, huisvrouwe van M. Dingeman Een pas gegeven naar Kleeff;
11-05-1808 Johan Peter Schluter, Jurgen Philip Schluter en Hendrik Kampdwerth, naar Verschmölt in Westphalen;
---
Meij
13-05-1808 Een Pas gegeven aan Bastiaan de Greeff naar Brussel;
13-05-1808 Een Pas gegeven aan Jan de Greeff naar Parijs;
13-05-1808 Een Pas gegeven aan Cornelis van Rietschoten;
17-05-1808 Een Pas gegeven (Gratis) aan Levie Simon naar 't Departement Zeeland;
20-05-1808 Een pas gegeven aan Fredrik Verheggen naar Antwerpen;
23-05-1808 Een pas gegeven aan Ranier Staltz (gratis) naar op-Iter in 't Land van Luik;
24-05-1808 Een pas gegeven aan Ferdinand Hardij naar Frankrijk, in 't land van Berg;
25-05-1808 Een pas gegeven aan Henry van de Velde en zijne vrouwe Margareta Vos naar Antwerpen, Brussel en omliggende plaatsen;
25-05-1808 Een pas gegeven (gratis) aan Maarten de Vries naar Vlissingen;
30-05-1808 Twee pas gegeven (gratis) aan Georg Hoofman en Pieter Root, naar Wormsel(?);
31-05-1808 Een pas gegeven aan de Heer G.R.J. Haentjens naar 't Eiland Walcheren;
31-05-1808 Een pas geviseerd voor Hendrik Holbek Geboren en wonende te Steele;
Junij
01-06-1808 Een pas gegeven (gratis) C. Rath naar Radstad;
01-06-1808 Een pas gegeven aan Roelof Muring naar Breemen ende omliggende plaatsen;
01-06-1808 Een pas gegeven aan Jan Beerens na Papenburg (gratis);
02-06-1808 Een pas gegeven aan Johan Willem naar Wezel;
02-06-1808 Een pas gegeven aan Machiel Prevelman naar Manheim;
---
02-06-1808 Een pas gegeven aan Willem Thiel naar Manheim;
02-06-1808 Een pas gegeven aan Jan Joostes naar Mintz;
03-06-1808 Een pas gegeven aan George Prüm na Coblents;
03-06-1808 Een dito aan Jacob Weber na Cobberts;
03-06-1808 Een dito aan Johan Miltz naar Coblents;
03-06-1808 Een geviseerd naar Cobbents voor Nicolaas Ranst;
03-06-1808 Een dito voor Etienne Heber naar Neuendof;
03-06-1808 Johannis Nonneker een pasgegeven naar Coblentz;
03-06-1808 Michiel Straas Een dito naar Straasburg;
03-06-1808 Heinrich Schmidt Een dito naar Mintz;
03-06-1808 Johan Kraus Een dito naar Mintz;
03-06-1808 Fredrik Kaijfer Een dito naar Mannheim;
03-06-1808 Michiel Ebernach Een dito naar Aarts;
03-06-1808 Adam Schneider Een dito na Coblentz en Maintz;
03-06-1808 Johannes Ernst en zijne huisvr Theresia Horna Een dito naar Antwerpen;
03-06-1808 Dirk Pluimer (gratis) naar Steel aan de Rhoen;
03-06-1808 Wilhelm Stosse (gratis) naar Wezel;
03-06-1808 Jean Baptist naar 't fransch keijzerrijk;
---
04-06-1808 Een pas gegeeven aan de Hr Pieter van Beest naar Zeeland en Frankrijk;
04-06-1808 Een aan Anthonij Kist naar Cleef;
04-06-1808Een aan Mattheus Philippus Stoop naar Spaa;
07-06-1808 Een pas gegeeven aan de Hr Ltr. pr. Cs. van Tets naar Spaa;
07-06-1808 Een pas gegeven Gratis aan Johann Rehner naar Matheis bij Trier;
10-06-1808 Een pas gegeven aan Juffrouw Cornelia Adriana van Kessel, naar Landt bij Rijssel;
10-06-1808 Een pas gegeven aan de Heer Cornelis Jacobus Rens naar Frankrijk;
14-06-1808 Een declaratoir afgegeven aan Pieter Martinus Gregoor ter bekoming van Een pas vvan zijn Excellentie den Minister van Justitie en politie naar Luik, deselvs Enverons en mogelijk naar Dusseldorp;
15-06-1808 Een declaratoir afgegeven aan Engelbert Willemszen, huisvrouw Anthonetta van der Kaa, Johanna Anthonetta van der Kaa, Johanna Helena van der Kaa en Anthonij van Rosmalen naar Frankrijk;
16-06-1808 Een declaratoir afgegeven aan Jesse de Heer Junior, huisvrouw Elizabeth Johanna Prince, Pieter van Dongen, Elizabeth Maas, en Catharina Brouwers, naar Antwerpen en Brussel;
18-06-1808 Pieter van Gansewinkel Junior, Een declaratoir afgegeven ter bekoming van Een paspoort naar Frankrijk;
21-06-1808 de Heer Adriaan Pit en Egtgenoote vrouwe Anthonia Catharina van den Santheuvel Een Certificaat afgegeven naar Antwerpen en Brussel naar de omstreek en omliggende plaatsen;
---
22-06-1808 Een declaratoir afgegeven aan Pieter van Hoogstraten naar Antwerpen;
29-06-1808 Een pas geviseerd voor Henri Jost naar Coblentz den 29 Junij 1808;
29-06-1808 Een Pas geviseerd voor Valentin Ochs gegeven te Fulder den 20 janaurij 1808;
Julij
01-07-1808 Een declaratoir afgegeven aan Johannes Constantinus Smits, naar Aken;
05-07-1808 Een pas geviseerd Chretien Flingslag naa Mintz den 4 Julij 1808;
05-07-1808 Een geviseerd naar Miintz voor Johann Georg Reidel den [-];
05-07-1808 Een geviseerd naar Lijon van Jean Sountay;
07-07-1808 Een pas gegeven aan Johanna Jacoba van den Nieuwenhuizen huisvrouw van Bastiaan Kamerling en Jan van der Seik naar Middelharnas;
07-07-1808 Een declaratoir afgegeven aan Abraham Singels en Jan Singels Azn naar Antwerpen;
08-07-1808 Een pas gegeven aan Hendrik Abbema, Leendert Smits en Cornelis Smits naar Middelharnas;
12-07-1808 Een pas gegeven aan Pieter van der Es en Gerrit van der Es, naar Middelharnas;
19-07-1808 Een declaratoir afgegeven aan Mr. G.J. Jantzon en mr. J.M. Karsseboom naar Aken, Frankfort en Cassel;
21-07-1808 Een declaratoir afgegeven aan Segimond Glans naar Duitschland;
25-07-1808 Een pas gegeven naar Middelburg en Goes aan de Heer Hendrik Mauritz G.Zn.;
27-07-1808 Twee declaratoiren als Een aan Juffrouw de Bruin en Heer de Bruin naar Antwerpen en Brussel;
---
01-08-1808 Een declaratoir gegeven aan Leendert Schotel naar Frankrijk;
01-08-1808 Een declaratoir gegeven aan Gerrit van Maarseveen naar Frankrijk en Zeeland;
04-08-1808 Een pas gegeven aan P. van der Net naar Mddelharnas;
05-08-1808 Een pas gegeven aan de Heer Hermanus Uitwerff Sterling naar 't Departement Zeeland;
08-08-1808 Een aan Hendrik Alblas met het volgend signalement, alhier gewoond hebbende en deze aan hem burgemeester door den Heer Hoofdofficier nader bekend gemaakt etc naar en door 't Departement Zeeland;
08-08-1808 Een decl: aan Hendricus Johannes van Strij naar Antwerpen, Brussel, Gent, Leuven ende daar om leggende Plaatsen met Consent van zijn vader;
11-08-1808 Een decl: aan Hendrik Bouwman naar Bremen met deze bijvoeging naardien aan hem, uit Eene Missive van Hendrik Bouman woonagtig te Bremen, vader van bovengemelden Hendrik Bouwman gebleken is dat denzelven de overkomst van evengemelden zijnen zoon verlangd;
18-08-1808 Een decl: aan de Heer Mr Hugo Gevers voor zig en zijn zoontje Abraham Gevers naar Antwerpen;
22-08-1808 Een decl: afgegeven aan Pieter Idts Pieters naar Ostende;
27-08-1808 Een pas gegeven aan Johannis Constantinus Smits, Abraham, Isak en Jan van Breda naar Zeeland;
September
08-09-1808 Een declaratoir Pas gegeven aan Jannigje Klop huisvr. van Jan Singels, Cornelia van Balgoijen huisvr van Adrianus Singels, Jannigje van Eisden huisvr van Abraham Singels naar Antwerpen;
---
September 1808
09-09-1808 Pas gegeven aan Cornelis Kelders naar Middelharnas;
09-09-1808 Een decl gegeven aan Franciscus Dominicus Andrieas Bouduin naar Luik zijnde meerderjarig door venia atatis;
09-09-1808 Een decl gegeven aan Christoph Theodor Peletier naar Frankrijk en Zeeland;
17-09-1808 Een pas gegeven aan Pieter Litz zijn dogter Christina en zoon Anthon na Zeeland;
17-09-1808 Een dito aan Anna Maria Herta huisvr van Pieter Litz en haar zoontje Pieter naa Zeeland;
17-09-1808 Anthonij de la Fil een gegeven als vooren;
19-09-1808 Een gegeven Adriana Oostbaan huisvr. van Abram Brand en haar zoon Abraham Brand om te reizen naar en door het Departement Zeland en het Brielsche Land;
19-09-1808 Een pas gegeven aan Anthonij Schaap naar Antwerpen;
19-09-1808 Een gegeven aan Jacob Will naar Oberdievenland in Duisland;
22-09-1808 Een aan Hermanus vanden Kieboom, en Adriana Alida Lipjens naar Goudereede en Oudorp;
23-09-1808 Een aan Gerardus Wigers, naar Rotterdam en Amsterdam;
October
01-10-1808 Een aan Pieter Reiling naar Nijmegen;
19-10-1808 Een aan Johannes Jacobus Bouduin naar Middelburg en Veere;
19-10-1808 Een aan IJsbrand Abraham Sasseko naar Amsterdam, Zwol, Utrecht, Nijmegen, s Hertogen Bosch, Breda, Bergen op Zoom, Middelburg en Goedereede.
---
october
20-10-1808 Hendrik Kuipers Azn een pas gegeeven naar Amsterdam, Zwol, Leeuwaarden, Nijmegen, Utrecht, s Hertogenbosch, Breda, Bergen op Zoom, Middelburg, Goederede, Flackee en Helvoetsluis voor 8 maanden;
28-11-1808 Jacob van Brugge, naar 's Hertogenbosch, de stad Grave en Nijmegen;
1809
28-02-1809 de Heer Johan Ferleman van Steveninck naar Ter Goes, Middelburg, Veere en Zierikzee voor vier weken;
02-03-1809 Nicolaas van der Steen naar Zierikzee, Ter Goes, Ter Veere, Middelburg en Tholen;
30-03-1809 Adriana Ooshuis huisvr van Abraham Brand en haar zoon Abraham Brand, naar 't Departement Zeeland en Brielsche Land;
13-04-1809 Johannes Machielse naar Sommelsdijk;
29-04-1809 Bernard Jan Vrijthof om met deszelfs Echtgenote vrouwe Henritta vanden Santheuvel te reizen naar Valkenswaard;
Meij
10-05-1809 De Heer Paulus van Wageningen naar Zirkzee, Middelburg, Goes en Tholen;
Augustus
01-08-1809 Andries Ros, naar Bergen op den Zoom;
05-08-1809 Pieter Cornelis Stoop naar Nijmegen;
---
12-08-1809 een pas gegeven aan Hemme Hendriksze de Groot, W.H. Kleijndijk, Pieter Suits, Adam Kellen en Hendrik Sepe naar Oostduiveland voor zes weken;
12-08-1809 de Heer Hendrik van Nievervaart naar Oostduiveland;

AFGEGEVENE VEILIGHEIDS KAARTEN

02-01-1810 Een afgegeven aan Rosier Udemans;
03-01-1810 Een afgegeven aan Franciscus Dominicus Andreas Bouduin;
05-01-1810 Een afgegeven aan Pieter van Beesten;
12-01-1810 Een aan de Koning;
18-01-1810 Een aan IJsbrand Abraham Sasselée;
18-01-1810 Een aan Hendrik Kuijpers Azn;
27-01-1810 Een aan Pierre Henrijs;
27-01-1810 Een aan Victor Henrijs;
30-01-1810 Een aan Maximiliaan Joseph Masjon;
01-02-1810 Een aan Adrianus van der Hengst;
01-02-1810 Een aan Arie Huisman;
02-02-1810 Een aan H. Rooza Gzn;
03-02-1810 Een aan W. van Welsenes;
03-02-1810 Een aan A. van der Elst;
05-02-1810 Een aan Lambert Joseph Le Febvre;
07-02-1810 Willem Weijmans Hzn;
07-02-1810 Abraham van Strij Azn;
07-02-1810 Hendrik Jacob van Strij;
11-02-1810 Adrianus Sels;
11-02-1810 Jacob van Rij;
11-02-1810 Theodorus de Wijs;
12-02-1810 Bastiaan de Kat;
13-02-1810 Jan Schouten;
13-02-1810 Gerrit Matthijs;
13-02-1810 Gerrit van Gennep, op ordre van Wethouderen;
---
13-02-1810 Arij Verdoes;
13-02-1810 Willem van Overklift Wzn;
13-02-1810 Willem de Koning;
13-02-1810 Dirk van der Waart;
14-02-1810 Jurrianus van Hoogstraten;
14-02-1810 Pieter de Heere van Holij;
14-02-1810 Willem van Leeuwen;
14-02-1810 Pieter van Dooren;
14-02-1810 Cornelis Steinders;
14-02-1810 Jan de Haas;
14-02-1810 Matthijs Recourt;
14-02-1810 Maria Goossens huisvrouw van Andries Buis;
15-02-1810 David Hordijk;
15-02-1810 Jacob Hordijk Wzn;
15-02-1810 Pieter Adrianus de Haas;
15-02-1810 Mattheus Hendrik van Oosterzee;
15-02-1810 Hendrik van Nievervaart;
15-02-1810 de Heer Mr. Paulus Repelaer van Spijkenisse;
16-02-1810 Paulus Johannes van der Horst;
16-02-1810 Hendrik Romijn;
16-02-1810 Gerrit van Maarseveen;
16-02-1810 Huibert van Sluisdam;
16-02-1810 Fredrik Gerrit van Ingen;
16-02-1810 Johan Theodorus Bornwater;
---
16-02-1810 Steven Otto van Nijmegen;
16-02-1810 Willem Otto van Nijmegen;
16-02-1810 Cornelis Spruijt van Trigt;
16-02-1810 Gerrit Davids;
16-02-1810 Jacob van der Elst;
17-02-1810 Cornelis Hendrikus de Loos;
17-02-1810 Dirk Olivier;
17-02-1810 Jacob Staats Vos van Rijswijk;
17-02-1810 Everhardus Chevailler;
17-02-1810 Levi Simons;
17-02-1810 Jan Willem Bruistens;
17-02-1810 Adriaan Bouffart, woonagtig te Amsterdam;
17-02-1810 Jean Jaques de Suarz;
19-02-1810 Frans Horti;
19-02-1810 Jan Jongbloed;
19-02-1810 Hendrik Dollemans;
19-02-1810 Pleunardus Pieter van Epenhuizen;
19-02-1810 Gerrit Vos te Utrecht woonagtig;
19-02-1810 Mr Petrus Cornelis Brand;
19-02-1810 Gerrit Pannebakker;
20-02-1810 Gerrit van der Garden;
20-02-1810 Gerrit Baijens;
20-02-1810 Fredrik van Kooten;
20-02-1810 Joachim Bodel;
21-02-1810 Willem van Leen te Delfshaven woonagtig;
21-02-1810 Hendrik Mauritz;
---
21-02-1810 Arend Ruts;
21-02-1810 Jan Otteliene;
21-02-1810 Nicolaas Trumpi;
21-02-1810 Hendrikus Stephanus van Rijzoort;
21-02-1810 Hendrik van den Sluis te Rotterdam;
21-02-1810 Elisabeth van der Sluis te Rotterdam, beide op attestatie van Bode Bloot afgegeven;
22-02-1810 Gerrit Nieuwkerk;
22-02-1810 Andreas Adrianus van Dijnsen;
22-02-1810 Jacob Kever;
22-02-1810 de Heer Jan Cornelis Rens;
22-02-1810 Simon Cornelis Johannes de la Faille;
23-02-1810 Johannes Reebeek, van Etten;
23-02-1810 Gijsbert Bossers;
23-02-1810 Hendrik Overkamp in Den Haag, op voorspraak van B..(?) alhier;
23-02-1810 Wouter de Bruin;
23-02-1810 Willem Kievits;
23-02-1810 Pieter Smits;
23-02-1810 Aart de Visser;
23-02-1810 Jan Godloop Lohs;
24-02-1810 George Sandberg;
---
24-02-1810 Jeronimus Drost;
24-02-1810 Gerard maurtiz;
24-02-1810 Martinus Kamermans;
24-02-1810 Hermanus Vliegenthart;
24-02-1810 Cornelis van der Plank;
24-02-1810 Gerardus Johannes Reinardus Haentjens;
26-02-1810 Martinus Valkenburg;
26-02-1810 Machiel Stosijn;
26-02-1810 Frank van der Schoor;
26-02-1810 Mozes Baerends;
26-02-1810 Johannes van der Straeten;
26-02-1810 Arnold van Zuijlen van Nijevelt;
26-02-1810 de Heer Huibert den Bandt;
26-02-1810 Aart van der Straeten;
26-02-1810 Willem Hordijk;
26-02-1810 Jacob Staets Vriesendorp;
26-02-1810 Cornelis van den Enden;
26-02-1810 Anthonij Johannes Faassen;
26-02-1810 Petrus Diederich Backer;
26-02-1810 Albert Backer;
27-02-1810 Willem Swinnds(?) Bosch;
27-02-1810 Petrus Estkers;
27-02-1810 Leendert Sillevis;
27-02-1810 Cornelis van Rietschoten;
---
27-02-1810 Adriana Margieta Noteman huisvr van Adrianus Sels;
27-02-1810 Maria Sels;
27-02-1810 Adriaan van Dam;
[doorgestreept: 27-02-1810 Nicolaas Westerouwen van Meeteren]
27-02-1810 De Heer Leonard Robbert Gevaerts;
28-02-1810 Nicolaas Westerouwen van Meeteren;
28-02-1810 Theunis Mouthaan;
28-02-1810 Saul Wolf;
28-02-1810 Mozes Philip van Goch;
01-03-1810 Jan Willem Grim;
01-03-1810 Cornelis vam Someren Brand;
01-03-1810 Mr Simon de Jongh van Son;
01-03-1810 Hugo Gevers;
01-03-1810 Jan Laurens Pit;
01-03-1810 Adriana Bridé;
02-03-1810 Machiel Izak Abrahamszn;
02-03-1810 Abraham Davids;
02-03-1810 Frans David Constantin Druijvestein;
02-03-1810 Anthonij Kist Ezn;
02-03-1810 Benjamin Nering;
02-03-1810 Johannes Thomas;
02-03-1810 Jacob van Rosendaal;
---
02-03-1810 Sebastiaan Giessen;
02-03-1810 Govert Cornelis Stoop;
03-03-1810 Gerrit Westveld;
03-03-1810 Lambert Pieter Casparinus van Tets;
03-03-1810 Jacobus Thehoff;
03-03-1810 Hendrik van Beuzekom;
04-03-1810 Johan Christiaan Heck de Bruijn;
04-03-1810 Mr. Philip van den Brandeler;
04-03-1810 Zegert Morjé;
04-03-1810 Julius Dominicus Schultz van Haegen;
04-03-1810 Mr. Boudewijn Donker Curtius;
04-03-1810 Jacob van Wageningen;
04-03-1810 Robbert Johan Castendijk;
04-03-1810 L. de Haan;
05-03-1810 Johan Christoffel Hijssch;
05-03-1810 Weijnand Berlijn;
05-03-1810Mozes Heijman;
05-03-1810 Hendrik Simonidis Mijsberg;
05-03-1810 Pieter Johannes Vurster;
05-03-1810 Geertruij de Voogd;
05-03-1810 Margrieta de Voogd;
05-03-1810 Aart Evenwel;
--
05-03-1810 Johannes Adrianus Stoop;
05-03-1810 Pieter van Volkom;
05-03-1810 Abraham van Hamelenberg;
05-03-1810 Jurfaas van Rietschoten Cz;
05-03-1810 Matthijs Beelaerts;
07-03-1810 de Heer Mr. lambert Pieter van Tets van Languerak;
08-03-1810 Simon Jacob Brand;
08-03-1810 Bernardus Willebers;
08-03-1810 Etienne Jean Decourt;
08-03-1810 Mr. Jeronimus Mattheus Karsseboom;
08-03-1810 Adrianus van der Straeten;
08-03-1810 Johannes de Bruin;
08-03-1810 Jacob Hoogwerff Armstrong;
08-03-1810 de Heer Mr. Arnold Willem Nicolaas van Tets van Goudriaan;
08-03-1810 Maria Anthonia Rees;
09-03-1810 Francois Grim;
09-03-1810 Mattheus Philippus Stoop;
09-03-1810 Cornelis Gilles Ocker Stoop;
09-03-1810 Anthoni Tak;
09-03-1810 Pieter Johannes Bloemendaal;
09-03-1810 Johannes Hessels;
09-03-1810 Willem Telders;
09-03-1810 W.H. Bosch;
---
09-03-1810 Gilles Schotel Az;
09-03-1810 Gerrit Weijmans;
10-03-1810 Johannes Jacobus Bouduin;
10-03-1810 David Joseph;
10-03-1810 Philip Abraham Zadok;
10-03-1810 Frans Bossij;
10-03-1810 Jacobus Bossij;
10-03-1810 Nicolaas Rodenburg;
13-03-1810 Willem Nicolaas Kouwens;
13-03-1810 Johannes Rombouts;
13-03-1810 George Hofman;
13-03-1810 Cornelis Vriesendorp;
13-03-1810 Jacobus van Rozendaal;
14-03-1810 Eduard Homes;
15-03-1810 Herman Gerhard van Bronkhorst;
15-03-1810 G.J. Jantzon;
15-03-1810 H.P. Hoog;
15-03-1810 P. Smaesen;
16-03-1810 Arnold Wouter Kmijzen(?);
19-03-1810 Maria Bos wed Jonas Saam;
19-03-1810 Arie Lipjes;
19-03-1810 Johannes Weber;
19-03-1810 Anthonij Litz;
19-03-1810 Willem Kluit;
19-03-1810 Daniel van Gijbeland;
---
20-03-1810 Gerrardus Telders;
20-03-1810 Eliza Hermanus Nebbens Sterling;
20-03-1810 Johannes Hendrik Brand;
21-03-1810 Johannes Rutgerus van der Beek, van Amsterdam op voorspraak van den Bos;
21-03-1810 Jan Bommené van Tienen;
21-03-1810 Adam Johannes van den Kieboom;
23-03-1810 David de Ridder;
23-03-1810 Johannes Jacobus Pennock;
23-03-1810 Gerrit Versluis;
23-03-1810 Jan Baptist Kleinket;
25-03-1810 Abraham Florentius Speelman;
26-03-1810 Fredrik van den Berg;
28-03-1810 Adrainus van Altena;
28-03-1810 Hendrik Onderwater van Puttershoek;
29-03-1810 Johan Hover;
29-03-1810 Wouter van Rijndorp;
29-03-1810 Hendrik Hermanus Aebli;
30-03-1810 Magdalena de Voogd;
31-03-1810 Johs. Christiaan Bendorp;
02-04-1810 Dirk van Wageningen;
02-04-1810 Arij Kooren;
03-04-1810 Hendrik Heijtink;
03-04-1810 Johannes van 't Hof;
---
09-04-1810 Jan van Herwaarden;
11-04-1810 Cornelis van Welsenis;
12-04-1810 Carel Balthazar Koopman;
13-04-1810 Huibert Kuijl;
16-04-1810 Catharina Arends huisvr van Pieter Pieters;
17-04-1810 Jacobus Hartkoorn;
17-04-1810 Klaas Langeveld van Neder Hardinxveld;
19-04-1810 Constant Bajou;
20-04-1810 Johannes Christianus Schotel;
24-04-1810 Lodewijk Driessen;
23-04-1810 Caspar Anthonij van Ourijk;
23-04-1810 Gerrit Goossens;
25-04-1810 Benjamin Simon;
25-04-1810 Willem de Roo;
28-04-1810 Jan Hendrik Ausmüller;
28-04-1810 Johannes Andreas van Eijs;
28-04-1810 Jacob Cornelis Jantzon van Erfrente van Capelle;
28-04-1810 Andries Brooshoofd;
01-05-1810 Joseph van Gelderop;
02-05-1810 Jacob van Bruggen;
02-05-1810 Petrus Josephus Keuls;
02-05-1810 Petrus Kroes;
02-05-1810 Jacobus van Kamen Gz;
---
05-05-1810 Arnold Gijsbertus Westerouen van Meeteren;
07-05-1810 Jacob Janssen;
09-05-1810 Arij Molenaar;
11-05-1810 Cornelis Struif;
12-05-1810 Johannes Jansen;
14-05-1810 Johannes Petrus Rees;
19-05-1810 Hendrik Donkelaar;
20-05-1810 Hendrik Spigt;
21-05-1810 Jacobus Maas;
21-05-1810 Caspar van Dura;
24-05-1810 Jan Zahn;
24-05-1810 Wouter Zahn;
24-05-1810 Jacobus de Koning;
25-05-1810 Samuel van Eijck;
26-05-1810 Jacobus van der Maden;
26-05-1810 Albertus Johannes van Rijsoort Gzn;
29-05-1810 Jan Grandjean;
30-05-1810 Jan Baerlens;
30-05-1810 Jacobus de Voogd;
01-06-1810 Pieter van 't Groenewout;
01-06-1810 Hubertus Jodocus Penn;
---
Junij 1810
02-06-1810 Cornelis Francois Stoop;
02-06-1810 Court Smits;
04-06-1810 Martinus Johannes van Eijck;
04-06-1810 Gerardus Hermans;
05-06-1810 de Heer Willem Christiaan van Manen;
07-06-1810 Martinus van Leeuwen;
08-06-1810 Fredrik Carel Kuipers;
09-06-1810 Jacobus Staps;
09-06-1810 Jan Smits Jz;
16-06-1810 Jan melchior Dam;
19-06-1810 Gijsbertus van Rooijen;
22-06-1810 Hermina Wagter;
29-06-1810 Adriaan Zoethout;
Hooimaand 1810
02-07-1810 de Wed Eerw Heer Carel Willem Stronck;
04-07-1810 Jacobus Ferleman van Steveninck;
06-07-1810 Florentius Esman;
07-07-1810 Hendrik Minerbreuken (Gratis);
07-07-1810 Jan Willem Ermerins;
10-07-1810 Adeletta Holst wed Teunis de Kok;
10-07-1810 Pieternella de Kok;
11-07-1810 Arend van der Meijden, op affirmatie van de Heer Vijgh;
---
11-07-1810 Henricus Petrus Timmers Verhoeven;
12-07-1810 Adriaan Lacoste;
12-07-1810 Adriaan van der Sande lacoste;
13-07-1810 Bastiaan van Asperen;
13-07-1810 Jacob van Braak;
17-07-1810 Christiaan Olivier;
17-07-1810 Roelof de Vlugt;
17-07-1810 Jacob Johannes Vermande;
21-07-1810 Anne Cornelis van Wageningen;
22-07-1810 Jan Willem Heijtink;
23-07-1810 Johan Banadetto, domestique du Arde de Camp de General Piul(?);
23-07-1810 de Heer Ocker Gevaerts;
24-07-1810 Steven 't Hooft;
25-07-1810 Dirk Bartling;
25-07-1810 Gabriel van den Hoeven;
25-07-1810 Jacob Koppe;
26-07-1810 Jan de Man;
27-07-1810 Bartholomeus Schellenbach;
---
GEGEVENE CARTES DE SURETÉ.
03-08-1810 Gijsbert Bosua;
03-08-1810 Bastiaan Willem Flocken;
04-08-1810 J.H. Baelman van Hatte;
04-08-1810 Andreas Rumlijn;
06-08-1810 Jacob Hordijk;
08-08-1810 Johannes Bonjouanni;
09-08-1810 Jacob Abrahams;
10-08-1810 Willem Hendrik van den Bergh;
10-08-1810 Herman Gerrard 't Hooft;
13-08-1810 Jan Hendrik Kock;
14-08-1810 Johannes van Ouwerkerk;
14-08-1810 Cornelis Bax Az;
18-08-1810 Jan Giltay Pz;
22-08-1810 Izak Izak;
22-08-1810 Machiel Hijmans;
22-08-1810 Abraham Izak;
22-08-1810 Lana Machiels Epouse de Abram Izak;
22-08-1810 Jacob van der Elst;
22-08-1810 Johan Wilhelm Fredrik Dudge;
23-08-1810 Levie Alexander;
23-08-1810 Asser Levie;
25-08-1810 Michaël Leon Hartog;
27-08-1810 Pieter Stempels;
27-08-1810 Jan Stempels Jzn;
28-08-1810 Gabriel Lamb;
28-08-1810 Aalbert Kruisselberg;
---
29-08-1810 Doris Mens;
30-08-1810 Jannigje den Hoek wed van Hendrik van der Kevie;
31-08-1810 Johannes Boshoven;
31-08-1810 Dirk Meijboom;
31-08-1810 Johannes Boers;
31-08-1810 Jan Lierop;
31-08-1810 Anthonij Boshoven;
31-08-1810 Mack van der Want;
01-09-1810 Elisabeth van Helde wed.e van Willem Bijvank;
01-09-1810 Cornelis Wiers;
03-09-1810 Martinus Jacob Gregoor;
03-09-1810 Aalbert Brouwer;
03-09-1810 Hermanus van der Want;
03-09-1810 Arij van der Stiggel;
03-09-1810 Pieter Beekman;
03-09-1810 Hendrik Reus;
04-09-1810 Johannes Obdein;
04-09-1810 Gijsbert van Meeteren;
04-09-1810 Johannes van Heck;
04-09-1810 Frans Goedbloed;
05-09-1810 Leendert van Gemert;
05-09-1810 Nicolaas Galmeijer;
05-09-1810 Job Olivier;
05-09-1810 Cornelis Raakwits;
05-09-1810 Pieter Adrianus de Haas;
05-09-1810 Carel Fredriks;
---
06-09-1810 Jan Doterim;
06-09-1810 Jan Kanters;
06-09-1810 Pieter Sparrenbergen;
07-09-1810 Jan Willem Moll Bzn;
10-09-1810 Cornelis van den Boom;
10-09-1810 Jacobus Schoentjes;
10-09-1810 Cornelis Stoop;
10-09-1810 Christiaan Vriendt;
10-09-1810 Dirk Verkuil, aux Environs de cette ville;
11-09-1810 Jacobus Evenwel;
11-09-1810 Cornelis Evenwel;
11-09-1810 Cornelis Berkel;
14-09-1810 Cornelis van Eijck Martinuszn;
17-09-1810 Dirk Soeteman;
17-09-1810 Andries Obrecht;
18-09-1810 Maarten van der Koogh;
---
29-09-1810 Francina Jacobs, Epouse de Pieter Johannes van Gerve;
01-10-1810 Johannes Abraham Rosbach;
02-10-1810 Adrianus van der Boom;
03-10-1810 Cornelis de Klerk;
03-10-1810 Willem Mulder;
03-10-1810 Arij van Heusden;
03-10-1810 Gerrit Jan Gurink;
05-10-1810 Gerrit Ridderhof;
05-10-1810 Theunis de Klouwer;
06-10-1810 Johannes Kleij;
06-10-1810 J. Papenhuizen;
09-10-1810 Gerrardus Hendrikus Geuting [Gruting?];
10-10-1810 Willem Kouwens;
12-10-1810 Fredrik Verheggen;
12-10-1810 Grietje Erkers, huisvr. van Hermanus van der Want;
12-10-1810 Coenraad Broekenhof;
12-10-1810 Fredrik Kolkman;
16-10-1810 Fredrik Vermeer;
16-10-1810 Johannes van Riemsdijk Hzn;
17-10-1810 Johannes Essels;
17-10-1810 Barend van Malsen;
21-10-1810 Pieter Koenen;
25-10-1810 Anthonij Meijer Junior;
25-10-1810 Henricus Sebastianus Keuls;
27-10-1810 Anthonij Bartho;
---
27-10-1810 Johan Georg Fredrik Blubtren;
29-10-1810 Gompel Eliasar op getuigenis van Abraham Keijzer;
31-10-1810 Caspar Wouters;
02-11-1810 Frans Hickendorf;
05-11-1810 Leendert van der Giessen;
07-11-1810 Cornelis de Heer;
07-11-1810 Aart Olivier;
07-11-1810 Bartholomeus de Glindt;
08-11-1810 Izak Stoel;
08-11-1810 Lena Papenstein wed.e Fredrik Schuurman;
09-11-1810 Hendrikus Teeuwe;
09-11-1810 Hendrik Boonen;
10-11-1810 Hendrik Oosthuis;
10-11-1810 Pieter van Volkom;
12-11-1810 Jan Aarnout;
14-11-1810 Philip Willem Rovers;
14-11-1810 Paulus van Wageningen;
15-11-1810 Johannes Lauer;
16-11-1810 Willem de Vries;
17-11-1810 Jan Bommenars;
19-11-1810 Gijsbert Brand;
21-11-1810 Johannes Moll;
21-11-1810 Karel August Tudzer(?) Lander;
21-11-1810 Jurianus Hensbergen van Hoogstraten;
21-11-1810 Jan Baptist Baudien;
23-11-1810 Leendert Schotel;
23-11-1810 Wijnand Lobberegt;
---
23-11-1810 Johannes Wenceslaus Lotsij;
24-11-1810 Andreas Hil;
24-11-1810 Willem van de Winkel;
27-11-1810 Anthonij Zwaneveld;
27-11-1810 Pieter Koenen;
29-11-1810 Cornelis van de Graaff;
29-11-1810 Adam Vriends;
04-12-1810 Pieter Pickee Pzn;
08-12-1810 Huibert Struijk;
08-12-1810 Pierre Struijk Junior;
12-12-1810 Roeland Koster;
13-12-1810 Martinus Schouman;
16-12-1810 Pieter de Ruiter;
17-12-1810 Jan van der Pluim;
17-12-1810 Mattheus Willem Rees;
21-12-1810 Joseph Umans;
22-12-1810 Adrianus den Exter;
24-12-1810 Johannes Carel Fredrik Schorteldoek;
24-12-1810 Huijbert Dirk Esser;
24-12-1810 Clara Johanna Jacoba Kraijenhoff, huisvr van Huijbert Dirk Esser;
31-12-1810 Bartholomeus Cromjongh;
---
Januarij 1811.
02-01-1811 Cornelis Piera;
04-01-1811 Johannes Pieter Overduim;
07-01-1811 Rosier Udemans;
09-01-1811 Cornelis van Sprang;
09-01-1811 Daniel van Sprang;
10-01-1811 Simon Hogerzeil;
12-01-1811 Willem van de Water;
16-01-1811 J. de Jongh van Son van Raamsdonk;
17-01-1811 Nicolaas van Bunni(n)gen;
28-01-1811 Hermanus Uitwerff Sterling;
30-01-1811 Gerritt Matthijs;
30-01-1811 Jacobus Jacobs;
30-01-1811 Christiaan Jacobs;
30-01-1811 Hendrikus Johannes van Rijsoort;
30-01-1811 Wouter Willem van Rijsoort;
30-01-1811 Willem hendrik Bosch;
30-01-1811 Johannes Petrus Rees;
01-02-1811 Benjamin Caullett;
01-02-1811 A. Leibert;
01-02-1811 Benoit Cera;
01-02-1811 Adolph Wilhelm Vijgh;
04-02-1811 Gerrit Alebers;
05-02-1811 Jan Thijssen;
05-02-1811 Johan Christiaan heck de Bruin;
05-02-1811 Arnold Gijsbrecht Westerouen van Meeteren;
05-02-1811 Cornelis van Someren Brand;
---
06-02-1811 Arnoldus Gijben;
06-02-1811 Arij van Prooijen;
07-02-1811 Pierre Boudier Abbe Evicaire;
07-02-1811 Madelon Marchal;
07-02-1811 Gerrardus Stevens;
08-02-1811 Pleunardus Pieter van Epenhuiszen;
08-02-1811 P.C. Hoijnck van Papendrecht;
09-02-1811 Jan Lipjes;
09-02-1811 Pieter den Boer;
09-02-1811 Engelbert Willemszen;
09-02-1811 Thomas Keurvorst (Gratis);
11-02-1811 Hilmar Johannes Backer;
11-02-1811 Hendrik van der Hoff (Gratis);
12-02-1811 Jacob Evera;
13-02-1811 Hendrik Leemans;
13-02-1811 Frans Hortig;
14-02-1811 Jan van den Anker;
14-02-1811 Fredrik Everard Bodel Bentle(?);
14-02-1811 Gerrit Hoijer;
15-02-1811 Willem Jacob Spruit;
15-02-1811 van Well;
15-02-1811 Heer Trumpi;
15-02-1811 Bastiaan Hanse;
15-02-1811 Hendrik Schaffers;
16-02-1811 Sientje van Rijswijk;
---
16-02-1811 Maaijke Bak;
16-02-1811 Anna van Russel;
16-02-1811 Hendrik van Moorsel;
16-02-1811 Pieter de Kanter;
16-02-1811 Machiel Stosijn;
16-02-1811 Levie Alexander;
18-02-1811 Jan van Herwarden;
18-02-1811 Johan Theodorus Bornwater;
19-02-1811 Guillaumme Jacob Louis Maritz;
19-02-1811 Johan Coenraad Reijdel;
19-02-1811 Huibert Kuil;
19-02-1811 Willem Bemolt;
19-02-1811 Jedocus Emanuel Jas;
20-02-1811 Boudewijn Herman;
20-02-1811 Theunis de Jong;
20-02-1811 Jan Stappers;
20-02-1811 Hendrik van den Abeelen;
20-02-1811 Cornelis Giltaij;
20-02-1811 Levij Simon (Gratis);
20-02-1811 Salomon Levij (Gratis);
20-02-1811 Johannes Gerritze;
20-02-1811 Johannes van den Hoek;
20-02-1811 Jan Hendrik Hubert;
21-02-1811 Rijnier Thijsssen;
21-02-1811 Adelaida Gertrude Kleijn;
---
21-02-1811 Abraham van Strij Azn;
22-02-1811 Gerrardus Telders;
22-02-1811 Jacob Anthonij van Dam;
22-02-1811 Hendrik Minerbreuken (Gratis);
22-02-1811 Willem Fredrik Jong;
22-02-1811 Everhardus Chevallier;
23-02-1811 Adrianus van Rooijen;
23-02-1811 Johannes Hendrik Brand;
23-02-1811 Jacob den Bunnik 6 st.;
23-02-1811 Martinus Johannes van Eijck;
23-02-1811 Weijnand Berlijn;
23-02-1811 Bastiaan de Katt;
23-02-1811 Abraham de Koning Azn;
23-02-1811 Karel Pieter Greve 6 st.;
23-02-1811 Hendrik Jan van Rijsoort van Meurs;
23-02-1811 Johan Willem Bronsman 6 st;
23-02-1811 Jacobus Deliu 6 st;
25-02-1811 Jan van den Berg;
25-02-1811 Thomas Schonenburg;
25-02-1811 Willem van der Koogh;
25-02-1811 Dirk Papenhuizen;
25-02-1811 Francois Pistorius 6 st;
25-02-1811 Jacobus de Koning Azn 6 st;
25-02-1811 Adrianus van Woerkem(?);
25-02-1811 Cornelis van der Veen(?) 6 st;
25-02-1811 Cornelis Kelders 6 st;
25-02-1811 Marijnus Koevoet 6 st;
---
25-02-1811 Pieter van der Horst;
25-02-1811 Johanna Cornelia Schult huisvrouw van Francois Pistorius;
25-02-1811 Simon Hendrik van der Noordaa;
25-02-1811 Fredrik van Kooten;
25-02-1811 Mr Philip van den Brandeler;
25-02-1811 Abraham van der Koogh;
27-02-1811 Wouter van Rijndorp;
27-02-1811 Elias van der Schoor;
27-02-1811 Willem Pliske (Gratis);
27-02-1811 Jan Jacobus Franciscus Marchal ..oter(?);
27-02-1811 Johannes Backen;
27-02-1811 Jan van Keppel;
27-02-1811 Nicolaas van Kkeppel;
27-02-1811 Abraham Gevers;
27-02-1811 Johannes van Ouwerkerk;
28-02-1811 Hendricus Johannes van Strij;
28-02-1811 mevrouw Hoijnk van Papendrecht geboren Looff Hessusius;
28-02-1811 mejuffrouw Johanna Josina Hoijnk van Papendrecht;
28-02-1811 Paulina Apolonia Hoijnk van Papendrecht;
28-02-1811 Pieternella Dank;
28-02-1811 Anthonia van Voorst;
28-02-1811 Geertruij van Bergen;
28-02-1811 Aart Groeneveld;
28-02-1811 Simon Ottendorf;
28-02-1811 Adrianus van der Straten;
28-02-1811 Willem Hendrik van den Berg;
28-02-1811 Steven Otto van Nijmegen;
--
28-02-1811 Nicolaas Gregoor;
28-02-1811 Joseph Vermeij;
01-03-1811 Arij Rippers (gratis);
28-02-1811 Cornelis de Graaf;
28-02-1811 Cornelis de Meijer;
28-02-1811 Theodorus Grobben;
28-02-1811 Adam Johannis van den Kieboom;
28-02-1811 Jan Casper Masjon;
28-02-1811 Johannes Franken (Gratis);
28-02-1811 Johannes Kisselius;
28-02-1811 Cornelis Hakkert;
28-02-1811 Simon van Brakel;
28-02-1811 Gerrit van Brakel;
28-02-1811 Adriaan Pit;

AFGEGEVEN CERTIFICATEN, TOT HET BEKOMEN VAN PORT D'ARMES

- Nous Maire de la ville de Dordrecht et de Merwede, Certifions, que Pieter Baijens, qui se trouve au Servere de Monsieur van Duuren, et dont le Signalement est ci joint, est habitant de cette Commune, et qu'il est propre a demander in port d'armes, et de chasser un millier d'Arpens de terre.
Dordrecht le 3 Octobre 1811.
Le Maire Susdit (Signé) P. Repelaer van Spijkenisse.
KANTLIJN:
Signalemant
Agé de 63 ans
...etc

- Nous Maire de la ville de Dordrecht et de Merwede, Certifions, que Adriaan van Well, et dont le Signalement est ci joint, est habitant de cette Commune, et qu'il est propre a demander in port d'armes, et de chasser un millier d'Arpens de terre.
Dordrecht le 7 Novembre 1811.
Le Maire Susdit (Signé) P. Repelaer van Spijkenisse.
KANTLIJN:
Signalemant
Agé de 37 ans
...etc

Frans Ridderhof, oud 10 jaren zoon van Frans Ridderhof en Maria Schillebag, Boomstraat ....;
Arij den Bezemer oud 12 jaren, zoon van Adem Bezemer en Elis van Altona, Herm-suis,str. C675;
Dirk en Paulus Nederveen, de oudste 15 & de jongste 10 jaren, ouders Paulus Nederveen & Cornelia Molendijk, over Stadshuis;
Dirk Brouning oud 15 jaren, ouders Dirk Bouning en Soetje Vermeulen, Aug.kamp C1248;
van deze vijf de attestatien of certificaten van gezondheid opgezonden aan den heer Land Drost den 2 Septb. 1808.

Clement en Jacob den Bezemer, de 1e oud 13, de 2e 9 jaren, ouders Arij den Bezemer en [-];
Dirk Koevoet, oud 15 jaren, zoon van Pieter Koevoet;
van gen. drie de attest: opgezonden den 5 Septb 1808.

Johannis Legel oud 10 jaren, ouders Jacobus Legel en [-];
David Nagtegaal, oud 12 jaren, zoon van Jan Nagtedaal;
Louis Guillaume Jacques Cassius Roij, oud 11 jaren, zoon van Jean Jacques Roy;
van gem. drie de att: opgezonden den 1 October 1808;

Hendrik en Janus de Visser, zoons van Andries de Visser de eerste oud 13 jaren en de andere 10 Jaren.
van deze twee de attestatie opgezonden den 29 Novb. 1808.
---
In den haag den 6den Februarij 1809.
De LAND-DROST van het DEPARTEMENT MAASLAND
ontvangen hebbende eene Missive van den minister van justite en policie, van
den 2den dezer No 6, houdende kennisgeving, dat Zijne majesteit bij Decisie
van den 15 jan ll No 51, heeft bepaald, dat voortaan, onder geen voor-
wendzel, aan Franschen of Italianen, paspoorten van wegens eenige Holland-
sche autoriteit, zullen worden verleend, ten zij zoodanige...etc.
---
ACHTERIN:
Ik ondergtekende Adriaan de Klerk verzoeke
bij deze dat aan mijn zoon Simon de Klerk, oud 22 Jaren, een paspoort gegeven word .
naar Antwerpen, Aarschot, Brussel en ..
Dordrecht den 14 October 1808.
A. de Klerk
.

Laatst gewijzigd: 2009 EvD.