Aanmelden | Contact
Doorzoek de bronnen

Dordrecht - Aangiftebiljetten patentrecht (1816)


Bron: Regionaal Archief Dordrecht
Toegang: 5
Inventarisnummer: 1373


Aangiftebiljetten patentrecht (1816))


 • (14 mei 1816) Wijk A No. 1 Tolbrug
  Margaretha Roozendaal
  Heeft beroep/bedrijfnering reeds voor primo April uitgeoefend: ja;
  In 1815 gepatenteerd geweest als groente verkoopster;
  Openbaren winkel og wel een besloten winkel: open winkel;
  Welke goederen verkoopt dezelve: groenstens;
  Jaarlijks debiet: benede de f 1000;

 • (21 mei 1816) Wijk B No. 85 Wijnstraat (waarschijnlijk is de man aangeslagen)
  Clasina Boet huisvrouw van Louis Volgraaf
  Heeft beroep/bedrijfnering reeds voor primo April uitgeoefend: ja;
  Hoedanig is de declarant in 1815 gepatenteerd geweest: als klein tapster;
  Onder welke firma wordt de handel, het bedrijf, beroep of de nering uitgeoefend: onder mijn eige naam
  Of de declarant ook eenigen Handel, beroep, bedrijf of nering uit-oefent, welke buiten en behalve de hiervoren genoemde Fabrieken ...: als klein tapster en vle..aan(?)

 • (27 mei 1816) Wijk E No. 523 Bakstraat
  Pieter Renssen
  tans buijten affaire, 28 Meij 1816 Pieter Renssen

 • (27 mei 1816) Wijk C No. 273 Schotsentuin
  Steijntje Jacobs
  Heeft beroep/bedrijfnering reeds voor primo April uitgeoefend: ja;
  Hoedanig is de declarant in 1815 gepatenteerd geweest: duits negotie 8e classe;
  Of declarant kramer is: met een oblietrommel aan den armde markten frequenterende

 • (27 mei 1816) Wijk D No. 936 Breestraat
  Pieter Papillon
  Ik ondergeteekende vermeen niet aan het Patentregt onderworpen zijn te zijn als zijnde: Deurwaarder van de rechtbank van Eerste aanleg alhier, 27 Meij 1816;

Laatst gewijzigd: december 2020.