Aanmelden | Contact
Doorzoek de bronnen

Dordrecht: aanvulllende patenten (1814)


Bron: Erfgoedcentrum DiEP
Toegang: 5
Inventarisnummer: 1375 suppl. patenten leggers 1814


De kolommen hebben als omschrijving:
- Art. van den Legger.
- Nummers der Huizen.
- Namen en voornamen der patentpligtigen.
- Staat, handel, Bedrijven of Beroep van de Patentpligtigen.
- Huurwaarde der woningen, magazijnen, Winkels, Werkplaatsen, Pakhuizen en Trafijkgebouwen.
- Klassen.
- Klassen aanleiding gevende tot het vast regt.
- Regten: vast regt / Totaal der vaste regten / Proportioneel Regt.
- Totaal der beiderlei Regten.
- Bedrag der vijf percent additioneel of 1 St. van den Gulden.
- Totaal generaal.
- Aanmerkingen van het plaatserlijk bestuur.
- Antwoorden van den Controleur.
- Aanmerkingen van den Arrondissements Commissaris.

Suppletoire Patent Legger voor twee vierendeel jaars, gemeente Dordrecht voor den Jare 1814

No. 2 Suppletoire Staat der Patenten drie vierendeel Jaars van 1814, gemeente Dordrecht

1. (C Rietdijkstraatje 305) Jan Bogers, kruideniers benede f 3000, huurwaarde f 40;
2. (B Groothoofd 88) G. Breedveld, tapster en logementhoudster benede 4 kamers, huurwaarde f 160;
3. (C. Rietdijk 342) E.W. Fuchs, vettewarier benede f 3000, huurwaarde f 165;
4. (C In het Stek) Marian Sneeuw, inlandsch pakkedraagster;
5. (D 474/D628) Hendrik Klop, winkelier in victualie benede de f 3000, huurwaarde nihil/f 25;
6. (C Vriesestraat 1653) Jeromius Koekelis, grutter, huurwaarde f 120;
7. (D Voorstraat 335) J.B. Volmar Muller, tapper, huurwaarde f 50; (NB slijter in wijnen, bij zijnde moeder inwonende)
8. (B Wijnstraat of Palingstraat 109) Cornelia de Nieuwenboer, tapster, huurwaarde f 40;
9. (C Steegoversloot 1089) Dirk van Oudgaarden, koffij, thee en chocolade benede 1000 ld, tabak benede 1000 ld, huurwaarde f 85;
10. (C Voorstraat 1199) Jacob Ouburg, timmerman zonder knegts/kruidenier benede f 3000, huurwaarde f 1000/-;

11. (D Vriesestraat 1014) Abt. van Overbeek, winkelier in tarwe & rogge Meel, huurwaarde f 50;
12. (B Schrijversstraat 152) A.C. Roelofs, victualiekoper, huurwaarde f 40;
13. (C Rietdijk 321) Pieter Smits, tapper/logementhouder minder dan vier kamers in gebruik, huurwaarde f 140/-;
14. (C Rietdijk 250) Jacob Stam, verkoper van geringe Eetwaren, huurwaarde f 0;
15. (B Aardappelmarkt 293) G.R. Castendijk (firma van Castendijk, Rees & Comp), koopman, huurwaarde f 0 (NB. als W.J. Backer);
16. (C Rietdijkstraatje 307?) Hendrik Jacobs, brandersknegt, huurwaarde f 0;
17. (D op den Hil 501) Philip Kassen, brandersknegt, huurwaarde f 0;

Drie vierendeel jaars

1. (C Stek tent) wed. P. Bekkers, vertoonster van wassebeelden;
2. (C Steegoversloot tent) J. Belsoni, vertonende de En.g Harcules, Melodium en waterwerken, 4/dagen Repres. 80 zitplaatsen;
3. (D. Tolbrug met een kraam) Pieter Borre, vreemde linnenkramer, de kermis frequenterende;
4. (C Stek tent) M.S. Borsnag, vertooner van de Singalaize jagtpartij gedurende 5/dagen;
5. (C Steegoversloot tent) A. Brockman, vertooner van de Sterke Juffrouw en de Reusin gedurende 5/dagen;
6. (E Koningspleinbuurtje 706) J.P. Cramer, kastelijn voor 't houden van Vaupel gedurende 8/dagen;
7. (C Stek tent) F. van Dinter, vertooner van wassebeelden gedurende 5/dagen;
8. (C Stek tent) Carel Elstra, vertooner van de Reus en Reusin, 't kleine meisje en de dikke Jongen gedurende 5/dagen;
9. (C Stek tent) L. Garnier, vertoonster van Paarde Rijders 3/dagen Repres. 80 zitplaatsen;
10. (C Stek tent) Jan Gras, vertooner vande Reus en Reusin gedrurende 5/dagen;

11. (C Stek tent) E. de Held, vertooner van de dikke jongen gedurende 5/dagen;
12. (te Groesbeek) Anthonij Jansen, venter van bezemen;
13. (C Stek tent) wed. Lion Kingsbergen, vertoonster van Paarde Rijders voltigeurs 3/dagen Repres. 120 zitplaatsen;
14. (E Kromhout loots) F. Majofskie, Directeur van de Holl. Schouwburg te Amsterdam, voor 10 Representatien 150 zitplaatsen;
15. (C Riedijk) Quirin Martinot, met mandewerk te koop lopende;

Voor twee vierendeel jaars

1. (D Vriesestraat 917) Herme Andriesse, uitdrager, huurwaarde f 40;
2. (D Suikerstraat 251) Frans Antonisse, scheepmakersknegt, f -;
3. (A. Groenmarkt 27) Valetin Beek, winkelier in lakens benede f 3000/de kermis frequenteerende, huurwaarde f 70; (NB tot Suppletie van zijn patent als kleermaker wordende het bovengedeelte van die...)
4. (E Noordendijk 768) Jan Berkman, molenaarsknegt, f -;
5. (C 369) Salemon Bremer, oud roest koper, f -;
6. (C Voorstraat 65) M.J. van Dam, winkelier in katoene lijwaren/de kermis frequenteerende benede f 1500, huurwaarde f 50;
7. (D Raamstraat 612) Jan van Dijk, schildersknegt, f -;
8. (D Raamstraat 635) Willem Abrahamse, blauwselmakersknegt, f -;
9. (C Wijngaardstraat 596) Joseph van Essen, sjouwer, f -;
10. (D Bagijnhof 1012) Berni van Esijden, touwdraijer, f -;
11. (C Augustijnekamp 1126) Jacob Franken, blauwselmakersknegt, f -;
12. (A. Groenmarkt 11) Justus Geerkens, schrijnwerker benede vijf knegts, f -;
13. (D op de Vest 831) Nicolaas Grondhout, scheepmakersknegt, f -;
14. (E de Hoogt 455) Johannis Gijbels, timmermansknegt, f -;
15. (A Tolbrugstraatje In de Verloore Zoon) Coenraad Halflieb, verkoper van handdoek & servetgoed, f -;
16. (C Toornstraatje 357) Herman Casper Hasenack, tapper, huurwaarde f 30;
17. (C Toornstraatje 374) Casper Hasenack, smitsknegt, f -;
18. (C Steenstraat 1250) Arnold van Hems, sjouwer, f -;
19. (C Kromme Elleboog 1626) Teunis Heijbeek, steenhouwersknegt, f -;
20. (D Vriesestraat 1010) Joseph 't Hoen, sjouwer, f -;
21. (C 998) Maria Hofman, winkelierster in poppegoed & naalden op de kermis reizende, huurwaarde f 30;;
22. (C Voorstraat 103) Pieter van der Horst, winkelier in koffij en thee benede f 1000/gemaakt blikwerk benede f 3000;
23. (E Sandweg 603) Jacob Jansen, tapper/kruidenier benede f 3000/tabak en snuif benede f 1000, huurwaarde f 50; (NB. 3/4 gedeelte deze woning word door andere bewoond)
24. (C 1700) Jacob Jansen, inlandsche pakkedrager;
25. (D 111) Anna Maria de Jong, tapster, huurwaarde f 50;
26. (C Kolfstraat 1539) Dirk de Jong, touwdraijer;
27. (C Lindegragt 1058) Aalbert Keller, koopman benede de f 6000; (Nb tot suppletie van zijn Patent als kantoorbediende)
28. (D Tolbrugstraatje Landzijde 1053) Pieter van der Kloet, horlogiemaker, huurwaarde f 20; (NB is bij zijne vader op een klein kamertje inwonende)
29. (A Tolbrugstraatje) Fredrik Kraus, verkoper van handdoek en servetgoed;
30. (D Vriesestraat 1055) Pieter Lensen, timmermansknegt;
31. (D Bagijnhof 877) Maria van Leeuwen, zoutverkoopster benede de f 3000; (NB tot suppletie van het npatent als tapper waarvoor haar man zig heeft aangegeven)
32. (C Rietdijk 372) Anthonij Lits, met aardewerk en glas rondlopende;
33. (C Rietdijk 372) Pieter Lits, met aardewerk en glas rondlopende;
34. (C Voorstraat 75) G.C. Lodewich, tapper; (NB tot suppletie van het patent als tabak verkoper waarbij het proper. is berakend)
35. (C 1160) Pieternella van Loveren huisvrouw van J. van Dorsten, tabak verkoopster benede de 1000/tapster, huurwaarde f 47;
36. (C Voorstraat 1503) Cornelis van Loveren, sjouwer;
37. (D Sarisgang 1028) Jan Loof, timmermansknegt;
38. (C 898) Cornelis Langeweg, molenaarsknegt;
39. (A Knolhaven 374, B pakhuijs 271) Max. Joseph Masion, koopman en zeehandelaar, huurwaarde f 150; (NB. de schuldplchtige reeds als kolekoper in de 5 klasse à f 12 gepatenteerd zijnde zo komt deze alhier in mindering en zijnde ook het reportioneel van A374 aldaar berekend)
40. (D Prinsestraat 143) Jan van der Meulen, scheepmakersknegt;
41. (E buiten de Spuipoort 376) J. Meijer, schildersknegt;
42. (E 474) Maria Louwman, tapster, huurwaarde f 50;
43. (C 1240) Salomon Levij Pardo, koopman in 't klijn;
44. (C Voorstraat 1343) Cornelis Pieren, tapper;
45. (D Boogjes 324) Jan van Randwijk, sjouwer;
46. (A Tolbrugstraatje) Nicolaas Reits, verkoper van handdoek & servetgoed;
47. (A Varkenmarkt 379) Johannis Balthiste Ruskoni, inlandsche pakkedrager;
48. (C Kolfstraat 1374) Jan de Ruijter, sjouwer;
49. (D 381) J.E. Sas, winkelier in blikwerk benede de f 3000 de kermis frequenteerde, huurwaarde f 40;
50. (B Varkenmarkt 252) wed. J. Scaheffer geb. Elizabeth Boshek, winkelierster in koffij & thee benede 1000/tabak & snuif benede 1000, huurwaarde f 30;
51. (C Taankaaij 111) Anna Schepens huisvrouw van W. Roest, tapster, huurwaarde f 40;
52. (D Tolbrugstraatje 1060) Hendrik Schoonenberg, goudsmit zonder knegts, huurwaarde f 25;
53. (C Voorstraat 85) Jannetje Klop huisvrouw van Singels, tapster, huurwaarde f 50;
54. (C 1356) Jan van Soesen, met petten en glaze rondlopende;
55. (D Voorstraat 1042) Johan Constantin Smits, banquetbakker;
56. (E Hellingen 87) Jan Sneuw, scheepmakersknegt;
57. (A Groenmarkt 16) Petrus Johannis van Steenbergen, notaris, huurwaarde f 140;
58. (C Voorstraat 1211) Lena Strijkers, tabakverkoopster, huurwaarde f 55; (NB. f 120 van de huurwaarde deze woning is verantwoord onder No 1813 van de Primitive Staat)
59. (C Rietdijk in het Wapen van Gouda) wed. J. van der Teen, lindjes verkoopster ten plattenland;
60. (D Tolbrugstraatje 1055) Alexander Verhagen, borstelmaker-winkelier, huurwaarde f 80;

61. (C Dwarsgang 1419) Leendert du Val, touwdraijer;
62. (B Gravestraat 188) Aart Venus, sjouwer;
63. (C Marienbornstraat 786) Jan de Visser, blauwselknegt;
64. (B Wollewevershaven 324/325) A. van der Werff van Zuidland, zeehandelaar en reeder, huurwaarde f 480/420;
65. (C Augustijnenkamp 1261) Arnoldus van Wezel, tabaksnijder;
66. (D Voorstraat 59) Jan Wijnhoff, winkelier in koffij en thee benede f 1000, huurwaarde f 60;
67. (D Raamstraat 633) Abraham van Wijnen, sjouwer;


No. 1 Suppletoire Patenten over het jaar 1814

Staat der patentpligtige ingezetenen in de gemeente van Dordrecht

Voor Vier Vierendeel Jaars

1. (D Vriesestraat 941) Rijnier Brons, mandemaker minder dan vijf knechts hebbende;
2. (A Groenmarkt 26) Anthonij Johannes Faassen, slagter, huurwaarde f 100; (NB. occupeerd maar voor een gedeelte zijne woning)
3. (C Voorstraat 27) Gerardus Johannis Haentjes (Firma Dekker & Co); (NB. als H.J. Backer)
4. (C Rietdijk 327) Willem Kievits, schippersknegt;
5. (C Boomstraat 149) Wouter Korthals, tapper en kruidenier, huurwaarde f 100;

6. (D Tolbrugstraatje 1051) Clara Lina, tapster, huurwaarde f 40;
7. (C. Kolfstraat 1384) Hendirk de Meer, sjouwer;
3. (D Breestraat 936) Pieter Papillon, deurwaarder bij de Regtbank van Eersten aanleg, huurwaarde f 40; (NB. is bij zijne zusters inwonende)
4. (D Raaphoutje 801) Johannis Priem, timmerman minder dan 5 knegts;
10. (D Vriesestraat) Diena Renout, naaister;
11. (C Steegoversloot 1174) Johannis Petrus Salacroup, deurwaarder bij de Regtbank van Koophandel, huurwaarde f 200;
12. (C Nieuwstraat 1300, 1073 stal) Aart van der Straaten, slagter, huurwaarde f 120/30;
13. (D Vriesestraat 1023) Anna Hendrica Terbeek (firma Gezusters Terbeek);
14. (A agter de Groote Kerk 125) Gaulliam Jacob Louis Maritz, boekhouder benede f 600;
15. (E Kalkhaven 451, E449 gedeeltelijk, E478 gedeeltelijk, E499 gedeeltelijk) Jan SCHOUTEN, scheeptimmerman benede 50 knegt, huurwaarde f 380/740;

Voor Vier Vierendeel

Patentpligtigen welke zich naar het Uitgeven der Billetten tot bekoming van Patent hebben aangegeven.
1. (D Voorstraat 371) Jacob Hoogwerff Armstrong (Firma R.L. van Dam & Zoonen & Armstrong & Co), koopman, huurwaarde f 340/60;
2. (B Wijnstraat 135) Hilmer Johannis Backer, zeehandelaar;
3. (A Hogenieuwstraat) Petrus Diederick backer (Firma Backer & Köhn);
4. (A Nieuwehaven 420) Cornelis Bax Az, notaris, huurwaarde f 300;
5. (B Wijnstraat 92) Matthijs Beelaerts, advocaat, huurwaarde f 450;
6. (C Kromme Elleboog 1488) Johannes Berendes, raffinadeursknegt;
7. (C Kolfstraat 1453) Jan van den Berg, blauwselmakerknegt;
8. (C Nieuwkerkstraat 492) Bastiaan Bouman, raffinadeursknegt;
9. (D Kalkstraat in de raffinaderij 151) Hub. Brillemans, raffinadeursknegt;
10. (C 505) Albert Brouwers, metzelaarsknegt;
11. (D Breestraat 931) Jan Colijn, deurwaarder bij de Regtbank Eerste Aanleg, huurwaarde f 70;
12. (B Varkemarkt 267) Adriaan van Dam (Firma R.L. van Dam & Zoonen & Armstrong & Co), koopman, huurwaarde f 350;
13. (D Voorstraat 888) Hendrik van Dam, advocaat, huurwaarde f 50; (NB. Is inwonende)
14. (A Groenmarkt 291) Nicolaas Esser Meerman, notaris, huurwaarde f 500;
15. (C Rietdijk) Pieter Estrado, ketellapper benede 5 knechten;
16. (A Groenmarkt 283) Gerrit Obbe Faasen, varkensslagter, huurwaarde f 100;
17. (A Groenmarkt 283) Adrianus Faasen, koopman in steenkolen, huurwaarde f 130;
18. (D Kalkstraat 149) Jan Andries Feucht, raffinadeursknegt;
19. (C Voorstraat 78) Ocker Gevaerts, advocaat, huurwaarde f 50; (NB. Bij zijne Ouders Inwonende)
20. (B varkenmarkt) Dirk Gips, kantoorbediende benede f 300;
21. (C Doelstraat 973) Johannes Haksteen, koffij & thee benede 1000/kruidenierswaren benede f 3000, huurwaarde f 75;
22. (D Agterom 576) Adam Hemmesbach, blauwselmakersknegt;
23. (A Grootekerksbuurt 78) Izaac Jaquet, deurwaarder bij de Regtbank van Eersten Aanleg, huurwaarde f 80;
24. (D Prinsenstraat 113) Abraham Karsdorp, tapper/logementhouder met 4 kamers, huurwaarde f 300/-;
25. (D Voorstraat 319) Jacobus de Koning, notaris, huurwaarde f 50; (NB. Bij zijne Ouders Inwonende)
26. (C Nieuwkerkhof 387) Pieter Klootwijk, raffinadeursknegt;
27. (C Stoofstraat 1434) Arij Kooijman, schippersknegt;
28. (A Grootekerksbuurt 180) Jeremias van Laren, notaris, huurwaarde f 480;
29. (C Rietdijkstraatje 307) Hendrik Leemans, brandersknegt;
30. (D Voorstraat 888) Cornelis Longepee, winkelbediende;
31. (B Wijnstraat 87) Jacobus van Maarseveen, deurwaarder bij de Regtbank van Koophandel, huurwaarde f 100;
32. (D Breestraat 1007) Johannis Minnigh, draijer benede 5 knegts;
33. (C Kolfstraat 1409) Leevie Nathan, met aardewerk rondlopend;
34. (D Suikerstraat 231) Evert Oeffelage, raffinadeursknegt;
35. (C Kolfstraat 1240) Levij Simon Pardo, koopman in het klein;
36. (C 618) E.J. van Praag, koopman in brillen, huurwaarde f 60;
37. (D Vriesestraat 1016) Johannis Quak, tapper, huurwaarde f 60; (NB. tot suppletie)
38. (B Wijnstraat 3) Anna Maria Roms, tot suppletie van haar patent als winkelierster in modewaren de kermissse frequenterende, huurwaarde f 30; (NB. het geheele bovenhuis als aan andere verhuurd)
39. (D Kalkstraat 145) Hendrik Romijn, kantoorbediende benede f 600;
40. (D Agterom 793) Wilhelmus Schaap, raffinadeursknegt;
41. (E Kalkhaven) Jan Schouten;
42. (A Grotekerksbuurt 55) P.S. Schull, advocaat/notaris, huurwaarde f 50; (NB. Is inwonende)
43. (E Kromhout 25) J.C. Smits, tapster, huurwaarde f 40;
44. (C Steegoversloot 1008) Barth. van der Star, notaris, huurwaarde f 300;
45. (C Voorstraat 881) Jan Willem van Steenbergen, notaris, huurwaarde f 50; (NB. Is bij zijne Vader inwonende)
46. (C Voorstraat 332) Jan van der Straaten, slagter, huurwaarde f 25; (NB. Is inwonende)
47. (D Vriesestraat 1023) Anna Hendrica Terbeek (Firma Gezusters Terbeek), winkelierster in koffij & thee benede de 1000/in tabak benede 1000, huurwaarde f 100;
48. (C Dwarsgang 1471) Willem van Torenburg, brandersknegt;
49. (C Kromme Elleboog 1488) Jan Hendrik Veltmeijer, raffinadeursknegt;
50. (A Grotekerksbuurt 82) Barend Verdoes, koopman in 't klein benede f 6000;
51. (C Taankade 134) Jan de Visser, schippersknegt;
52. (C Taankade 375) Herbert der Visser, schippersknegt;
53. (A Grotekerksbuurt 81) Margrieta Volkert gebore Verdoes, tapster, huurwaarde f 100;
54. (D buiten de Vuilpoort 160 1/2) Jacob Staats Vos van Rijswijk, kantoorbediende benede f 6000/koopman in de minste klasse geen f 6000 moettende;
55. (D Voorstraat) Johan F... Weinreich;
56. (C 515) Samuel van Weezel, verkoper van geringe Eetwaaren;
57. (C Marienbornstraat) Jacob Zwang;

Voor Vier Vierendeel

1. (C Vriesestraat 1662) Jan Akkerman, sjouwer;
2. (E Spuiweg 341) Jan Aarnout, scheepmakersknegt;
3. (E Hellingen 100) Jan Aarnout, lakmoesmakersknegt;
4. (D Botjesstraat 424) Jan Aarnout, sjouwer;
5. (D Vriesestraat 1029) Catharina Artes geboren de Klerk, naaister;
6. (C Frankestraat 767) Theunis van Amersdoort, touwdraijersknegt;
7. (D Spuipoort 529) Pieter Bak, timmermansknegt;
8. (C Rietdijkstraatje 289) Cornelis van den Berg, scheepmakersknegt;
9. (D Raamstraaat 615) Stienas Bogers, timmermansknegt;
10. (D Raamstraaat 602) Jacob Bosua, sjouwer;
11. (D 832) Abraham Boelhouwer, kuipersknegt;
12. (E Bakstraat 611) Hermanus den Broeder, sjouwer;
13. (D Boogjes 348) Anthonij Borsje, blauwselmakersknegt;
14. (C Nieuwstraat 1295) C.B. van 't Brussel, tot het houden van Redoute voor een dag;
15. (E Twintig huisjes 485) M. Burgmeijer, schippersknegt;
16. (D den Hil 554) Cornelis Cats, kuipersknegt;
17. (E buiten de Spuipoort 135) L.L. Dennekamp, sjouwer;
18. (E buiten de Spuipoort 336) Johannis Dolphijn, wagemakersknegt;
19. (C Kromme Elleboog 1771) June Egelmeijer, raffinadeursknegt;
20. (B Wolleweveshaven 345) P.P. van Epenhuizen, chirurgijn en vroedmeester, huurwaarde f 50; (NB. Is bij zijn ouders Inwonende)
21. (C Kromme Elleboog 1512) Hendrik Galmeijer, kuipersknegt;
22. (B Varkenmarkt 260) Elizabeth Goedmans, naaister;
23. (E Hellingen 70) Gerardus Gisbers, korenmolenaar;
24. (E Twintig huisjes 335) R. Glimmerveen, steenhouwersknegt;
25. (E op de Hoogt 455) Thomas Gijbels, sjouwer;
26. (B Varkenmarkt 398) Maria van Hal wed Wm. de Bondt, smederij houdende benede vijf knegts;
27. (D Boogjes 352) Nanning van Helden, borstelmakersknegt;
28. (C Blazersvest 190) Arij Hendriks, smitsknegt;
29. (D Breestraat 934) Pieter Heijmans, sjouwer;
30. (A Groenmarkt 43) Christiaan van der Hengst, slagtersknegt;
31. (C Rietdijk in den Trompetter) Silviu Heijnen, met mandewerk te koop lopende;
32. (E de Hoogt 411) Gerrit Hofman, scheepmakersknegt;
33. (E de Hoogt 411) Gijsbert Hofman, scheepmakersknegt;
34. (A Groenmarkt 204) W. van der Hoff, timmermansknegt;
35. (C Rietdijkstraatje 292) Pieter de Hoog, schippersknegt;
36. (E de Hoogt 436) Pieter Houbé, scheepmakersknegt;
37. (A Varkenmarkt In de Valk) M.J. Florijn Jospin, vreemde pakkedrager;
38. (C Marienbornstraat 847) Willem Jonkers, koperslagersknegt;
39. (C Lastig Endstraatje 1239) Hendrik Flaman, sjouwer;
40. (C Rietdijk 319) Fredrik Kalfsfleisch, koekebakker, huurwaarde f 50;
41. (D Voorstraat 103) Jacobus de Koning (Firma J.A. de Koning, A. van Hamelenberg), looijers benede vijf knegts;
42. (D Vriesestraat 998) Aart Kop, scheepmakersknegt;
43. (D Korte Breestraat 929) wed. Nicolaas Kriens, winkelierster in koffijn & thee benede 1000/koussen etc benede f 1500;
44. (E Hellingen 93) C. van der Linden, scheepmakersknegt;
45. (C Nieuwstraat 1076) Samuel de Lie, touwdraijersknegt;
46. (C Nieuwstraat 1330) Fredrik Logger, kleermakersknegt;
47. (E Lijnbaan 811) Hendrik Los, scheepmakersknegt;
48. (C Doelestraat 512) Cornelis Muller, goudsmitsknegt;
49. (D Voorstraat 350, 352/356gedeeltelijk) C.M. Volmar wed J.J. Muller (Firma Hardij & Muller), grossiers in wijnen, huurwaarde f 270/120;
50. (B Groenmarkt 213) Joseph Otte, brouwersknegt;
51. (E Willigebosch 534) Cornelis van der Plank, molenaarsknegt;
52. (C Augustijnekamp 1244) Bastiaan Plezier, metzelaar benede vijf knegts;
53. (C Heremanshuisstraat 541) Adrianus Ponten, sjouwer;
54. (B Groenmarkt 213) Johannis Pots, brouwersknegt;
55. (A Houttuinen 239) Gerrit van Rekum, schoenmakersknegt;
56. (D Raamstraat) Willem Resiert, kuipersknegt;
57. (D Korte Prinse(?)straat 929) Hendrik Reurig, looijersknegt;
58. (C Voorstraat 84) Joh.s van Riemsdijk Jz, kantoorbediende benede f 300;
59. (E Agter 's Landswerff 125) Matthijs Romijn, sjouwer;
60. (C Marienbornstraat 807) Pieter Rutte, scheepmakersknegt;
61. (C Niewustraat 1350) Wessel Cornelis van Rije, zilversmitsknegt;
62. (D Agterom 834) Jan Rijnaart, scheepmakersknegt;
63. (D Agterom 834) Lijas Rijnaart, scheepmakersknegt;
64. (C In 't Stek 944) Cornelis van der Schalie, metzelaarsknegt;
65. (A Agter de Grote Kerk 126) Frank van der Schoor, boekhouder benede f 600;
66. (A Agter de Grote Kerk 126) Elias van der Schoor, boekhouder benede f 600;
67. (E Kalkhaven 451) Jan Schouten, houtkoper; (NB tot suppletie van zijn patent als scheepmaker beneden 50 knechts)
68. (B. Groenmarkt 213) Willem Smits, brouwersknegt;
69. (E Twintighuisje 552) Matthijs Spoel, timmermansknegt;
70. (C Rietdijkstraatje 363) Teunis Stekelbos, sjouwer;
71. (C Nieuwstraat 1375) Sijbert van der Stiggel, draijersknegt;
72. (D Loverstraatje 746) Gerrit Stroes, koperslagersknegt;
73. (D Voorstraat 894) Abraham van Strij, konstschilder;
74. (D Groote Spuistraat 447) Gerrit Sijssens, goudsmitsknegt;
75. (D Pelsestraat 333) Adriaan Terwe, kolenmetersknegt;
76. (B. Varkemarkt 270) P.H. Tusschenbroek, smitsknegt;
77. (D Suikerstraat 246) Fredrik Tuijl, scheepmakersknegt;
78. (E Noordendijk 762) Arij van Velsen, molenaarsknegt;
79. (C Nieuwstraat 1236) Pieter de Visser, draijersknegt;
80. (C Stoofstraat 1410) Barth. de Visser, sjouwer;
81. (E Casperspad 289) Anthonij de Vries, scheepmakersknegt;
82. (D Vriesestraat 1039) Jan de Vries, sjouwer;
83. (A Hooge Nieuwstraat 479) Adolf Willem Vijgh (Firma van Meteren, Brand & Vijgh), koopman en zehandelaar, huurwaarde f 250;
84. (D den Hil 579) Isaac de Waal, loodgietersknegt;
85. (C Augustijnekamp 1105) Gijsbert Wagenaar, timmermansknegt;
86. (D Breestraat 927) Andries van de Weg, loodgieter en glazemaker;
87. (E Hellingen 121) Cornelis Welboren, timmermansknegt;
88. (E de Hoogt 417) wed Roelof Wolters gebore Adriana de Vos, tapster, huurwaarde f 50;
89. (C Rietdijk) Huibert Welter, met glas te koop lopende;
90. (D Vriesestraat 1015) wed. M. van IJzendoorn, beddemaakster en verkoopster benede f 3000;
91. (E Agter Bakstraat) Rijk Zwang, sjouwer;
92. (D Kalkhaven 155) Jacob van Dorsser, administrateur met een inkomen als zodanig benede de f 600;


Suppletoire Patent Legger van de Gemeente van Dordrecht.

Vierde Trimester voor 4,3,2 & 1 Vierendeel Jaars. Voor den Jare 1814

1. (E buiten de Vriesepoort 153) Catharina Boon, arbeister in de zoutkeet;
2. (C Kromme Elleboog 1648) Cornelis Boon, pakhuisknegt;
3. (C Nieuwkerkstraat 251) W. van Efferen, sjouwer;
4. (D Prinsestraat 615) Jan Hendriks, looijersknegt;
5. (C Wijngaardstraat 305) Johannis Houtgraaf, sjouwer;
6. (A Groenmarkt 202) Lambert Jacobs, sjouwer;
7. (B Palingstraat 98) Hebina Kemp, tapster en logementhoudster, huurwaarde f 50;
8. (D Vriesestraat 663 1/3) Thomas de Klerk, timmermansknegt;
9. (D Voorstraat 318) Abram de Koning (Firma A. de Koning & Zoon), koopman geen 16000 omzettenden;
10. (B Wollewevershaven 243) K.M. Lina, wijnkopersknegt;
11. (D Agterom 866) Johannes Lodewich, sjouwer;
12. (D Breestraat 707) Pieter Moolenkam, schoenmakersknegt;
13. (E de Hoogt 611) Nicolaas van Raamt, sjouwer;
14. (C Kolfstraat 1379) Anth. van Rosmalen, blauwselmakersknegt;
15. (D Voorstraat 1044) Nicolaas de Rot, slijter in lotenbriefjes, huurwaarde f 40;
16. (D Boogjes 304) Dirk(?) Smeentjes, tabaksnijder;
17. (E Tweede Cingel 130) Matthijs Werens, sjouwer;

Vierde trimester voor drie Vierendeel Jaars

1. (D op den Hil 541) Abraham de Bruijn, slagtersknegt;
2. (C Taankade 137) Teunis van Dooren, scheepmakersknegt;
3. (E buiten de Vriesepoort 153) Maria van der Paarl, arbeidster in de zoutkeet;
4. (C Bleijenhoek 257) Jan Ponssen, scheepmakersknegt;
5. (A Vleeshouwersstraat 260) Arnoldus Rooakker, tapper;

Vierde Trimester voor Twee Vierendeel Jaars

1. (E Hellingen 53) Pieter Aarnout, schippersknegt;
2. (C Marienbornstraat 820) Louis van Capel, sjouwer;
3. (E Bakstraat 604) Maggeltje van Dortmond, arbeidster van zoutkeet;
4. (E Twintighuisje 530) Kaatje Fidelaar, arbeidster van zoutkeet;
5. (C Marienbornstraat 860) Wilhelm Hesmerg, smitsknegt;
6. (C Voorstraat 70) Hendrik Jekel, tabak & snuijf verkoopende benede de 1000, huurwaarde 100;
7. (D Korte Breestraat 1001) Joseph Joris, smitsknegt;
8. (E Twintighuisje 540) Maria Louman, tapster, huurwaarde 50;
9. (E Lijnbaan 814) Jacobus van Nieupoort, scheepmakersknegt;
10. (E Zandweg 504) Hijltje Optijt, arbeidster van zoutkeet;
11. (D Botjesstraat 420) Elizabeth Ouburg, arbeidster van zoutkeet;
12. (D Botjesstraat 391) Johanna Raadmind, arbeidster van zoutkeet;
13. (C Boogjes 380) Willemijntje Stoel, arbeidster van zoutkeet;
14. (E op de Hoogt 464) Jacob Vrolijk, looijersknegt;
15. (E Hellingen 62) Maaike de Zeeuw, turftonster;

Vierde Trimester voor Een Vierendeel Jaars

1. (C Houttuijn 64) Matthijs Baan, tapper, huurwaarde f 50; (NB alleen het benede huijs word door de gepatenteerde bewoond)
2. (C Kolfstraat 1357) Jacob Bach, schoenmakersknegt;
3. (B Groothooft 93) Clara Bartijn huisvrouw van Wouter de Bruijn, tapster, huurwaarde f 20; (NB Woning onder Een Stadspoort)
4. (C Toorenstraatje 356) Jan Berkel, ..slagter geen winkelbediende; (NB. Woont op kamers)
5. (C Toorenstraatje 421) Jan van Berkel, sjouwer;
6. (D Gevolde Gracht 1072) Hendrikus Blommers, tapper, huurwaarde f 60;
7. (A In de Valk) Mattheus Blom, veemde rondlooper met potten & glazen;
8. (A bij de Blauwpoort 428) Abraham Bolland, bakkersknegt;
9. (C Voorstraat 22) Jan Boonen, makelaar, huurwaarde f 50; (NB Is bij zijn vader inwonende)
10. (E Twintighuisje) Arie de Bondt, tapper, huurwaarde f 40;
11. (E Noordendijk 786) Elias Boonen, makelaar, huurwaarde f 50; (NB Is inwonende)
12. (E Lijnbaan 796) Pieter Bonten, molenaarsbaas;
13. (C Voorstraat 1267) Govert Bonten, schoenmakersknegt;
14. (E buiten de Vriesepoort 131) Nicolaas Hendrik Bossij, timmermansknegt;
15. (C Voorstraat 709) Abraham Brandt, poulier geen f 3000 omzettende;
16. (C Voorstraat 709) Daniel Brandt, sjouwer;
17. (C Voorstraat 1603) Martinus van den Brandeler, doctor in de medicijnen, huurwaarde f 160; (NB Is inwonende)
18. (C In 't Hof 1180) J.J. van den Brandeler, advocaat, huurwaarde f 50; (NB Is inwonende)
19. (C Voorstraat) Krijntje Broeksmit, winkelierster in Catoenen ben. f 1500;
20. (C Nieuwstraat 1295) C.B. van Brussel, tapper, huurwaarde f 60;

21. (C Nieuwstraat 1295) C.B. van Brussel, Bal & radouthouder voor een dag, 31-..-1814;
22. (E Kromhout) Lambertus Buron, entrepreneur van de Schouwburg voor 8 Represent. 150 zitpl.;
23. (B Wijnstraat 83) Aart Danser, schippersknegt;
24. (E Hellingen 57) Paul Dousij, pikeur, huurwaarde 40/manegie 100;
25. (D Vriesestraat 979) Hendrik Driessen, winkelknegt & koopman benede f 6000;
26. (A op 't Vlak 517) Frans Lodewijk van Drongelen, koopman geen f 6000 omzettende;
27. (D Prinsestraat 109) Hendrik Adolf Dicke, tapper/winkel in tabak ben. 1000 koffij en thee ben. 1000/kruidenierwaren ben. 3000, huurwaarde f 200;
28. (F Merwede 27) Hendrik Dubbeldam, slagter ten plattelande;
29. (C Nieuwstraat 1408) G.H. van Duren, tabak en snuif verkoper ben. f 1000, huurwaarde f 100;
30. (E Kromhout 187) P.A. Dusraven, schrijnwerkersknegt;
31. (D Raamstraat 609) Hendrik van Dijk, tabaksnijder;
32. (D 159) H.J. van Dijnsen, winkelknegt;
33. (D Elfhuijzen 522) Willem Eereknegt, sjouwer;
34. (C Frankestraat 655) Arij Engels, sjouwer;
35. (C Kolfstraat 438) Pieter Erkes, timmermansknegt;
36. (C Nieuwstraat 1300) Isaac van Es, slagtersknegt;
37. (D Pelsestraat 336) Hendrik Genefaasen, sjouwer;
38. (C Steegoversloot 1299) Cornelis Gitlaaij, winkelier en chocolaad ben. f 1000;
39. (A Groenmarkt 5) Moses Philip van Goch, inlandsche winkelier, de kermis frequenteerende; (NB Tot Suppletie van zijn patent op de legger voorkomend onder No. 574)
40. (B Wijnstraat 117) M.J. Gregoor, metzelaar minder dan 5 knegts;

41. (A Varkemarkt 339) Willem Hanssen, schoenmakersknegt;
42. (C Doelestraat 689) Pieter van Heck, vischkooper;
43. (E Twintighuisje 488) Dirk Herremans, blokmaker benede 5 knegts;
44. (C Vriesestraat 709) Jacob van Hoogerwerff, winkelier in kruijdenierswaren ben. f 3000;
45. (C Rietdijk) Betje Isrels, pakkedraagster;
46. (C Kolfstraat 1757) Marinus Jurgens, sjouwer;
47. (E Spuiweg 364) Jillis de Koning, blauwselmakersknegt;
48. (C Vriesestraat 1455) Leendert de Koning, kunstschilder;
49. (C Vriesestraat 1663) Sophia Knaus, winkelierster in garen en band ben. f 1500;
50. (E agter 's lands werff 39) Pieter Knikman, koopman geen f 6000 omzettende;
51. (E Vest 873) Gerrit Koopman, sjouwer;
52. (C Doelestraat 704) Christiaan Lanij, sjouwer;
53. (D Dwarsgang 1169) Casper Louwman, schildersknegt;
54. (A Vleeshouwersstraat 214) Arie Mom, sjouwer;
55. (C Vriesestraat 1276) Aalbert Montfoort, winkelier in kruidenierswaren ben. f 3000, koffij & thee ben. 1000;
56. (C Hermanshuisstraat 556) H. van der Mijlen, sjouwer;
57. (C Kolfstraat 1590) Jan Nagtegaal, metzelaarsknegt;
58. (C Vriesestraat 1834) P. van den Nieuwenhuijzen, sjouwer;
59. (E Agter 's Landswerff 124) Maria Elizabeth Peters, garebleekersmeid;
60. (C Rietdijk 325) Pieter Pieters, schoenmakersknegt;

61. (B Wijnstraat 12) Gerrit Reijer, banquetbakkersknegt;
62. (C Kolfstraat 1507) Philippus Raadgeep, schildersknegt;
63. (C Kolfstraat 1775) Cornelis Rackwitz, timmermansknegt;
64. (D Raamstraat 659) Fredrik Reppel, sjouwer;
65. (C Marienbornstraat 923) Pieter Ridderhof, sjouwer;
66. (C Heremanshuistraat 680) Neeltje Ridderhof huisvrouw van J. Bosman, winkelierster in kruidenierswaren ben. f 3000;
67. (D Bagijnhof 875) Pieter de Roo, tapper, huurwaarde f 70;
68. (C Rietdijk Wit Paard) Levij Rouben, inlandsche pakkedrager;
69. (C Kolfstraat 1595) Jan Ruurman, sjouwer;
70. (C Doelestraat 511) Jacob Schaarman, winkelier in banketbakkerswaren ben. f 1000;
71. (C Taankade) Johanna Schepens, riviervischverkoopster;
72. (D Prinsestraat 210) Pieter Schmidt, winkelier in kruidenierswaren ben. f 3000;
73. (B Wijnstraat 4) Johanna Scholte, dag & avondschoolhouderesse;
74. (C Wijngaardstraat 454) Johan Fredrik Seiving, sjouwer;
75. (C Voorstraat 21) Arie Spoel, koopman geen f 600 omzettende;
76. (E buiten de Vuilpoort 30) Fransiscus Stevens, tapper, huurwaarde f 20;
77. (C Steenstraat 1357) Willem Tilgenkamp, schippersknegt;
78. (B Varkemarkt 270) H. Tussenbroek Pz, tapper, huurwaarde f 80;
79. (D Vest 612) Pieter Verheggen, sjouwer;
80. (D Kleijne Spuistraat 424) Lambert Vermeulen, koornverschieter;

81. (D Baginhof 910) Hendrik Vermeulen, passementwerkersknegt;
82. (C Marienbornstraat 833) Willem Visser, vettewarier beneden f 1500;
83. (C Marienbornstraat 840) Willem Visser, draijersknegt;
84. (C Vriesestraat 1296) Huig Verboom, sjouwer;
85. (B Groenmarkt 213) Lucas Verschuuren, brouwersknegt;
86. (D Sarisgang 957) Hendrik Wagenaar, sjouwer;
87. (D Voorstraat 317) J.F. Weinreich, slagter, huurwaarde f 100;
88. (C 736) Jacob Zwang, kuipersknegt;
89. (D Raamstraat 574) H. Zoeteman, sjouwer;

Laatst gewijzigd: september 2009.