Aanmelden | Contact
Doorzoek de bronnen

Dordrecht: collectie M. van Pelt (2)


Bron: Regionaal Archief Dordrecht
Toegang: 148
Inventarisnummer: 89


2 E.J. Bruins (20-7-1946)

2 (archief nr. 41) (20-7-1946)

Verklaring
De ondergeteekende, E.J. Bruins, Majoor der Mil. Adm. bd verklaart, dat de Heer M. van Pelt, wonende te Dordrecht, van einde 1940 tot 15 Mei 1942 als verbindingspersoon en uitvoerder van opdrachten voor het organiseeren van het verzet tegen de Duitsche bezetting onder zyn leiding heeft gewerkt en van 24 Maart 1941 - 17 October d.a.v. als gevolg daarvan in de gevangenis van Breda heeft vertoefd.
Doordat ondergeteekende op 15 mei 1942 in krygsgevangenschap ging hield het illegale werk van Van Pelt practisch op, althans voor zover my bekend.
Breda, 20 Juli 1946.
De majoor der Mil. Adm. v.d. E.J. Bruins

(hieruit blijkt dat het illegale werk van Van Pelt reeds begon in 1940)

Laatst gewijzigd: oktober 2023.