Aanmelden | Contact
Doorzoek de bronnen

Dordrecht: Teekengenootschap Pictura (catalogus tentoonstelling A.P. Schotel 1927)


Bron: stadsarchief Dordrecht
Toegang: 206
Inventarisnr.: 418 (A.P. Schotel) en 450 (catalogus werken sinds 1774)


Bron: stadsarchief Dordrecht
Toegang: 206
Inventarisnr.: 418

Catalogus tentoonstelling van Volendamsche en andere werken door Ant.P. Schotel (9-30 jan. 1927)

(incl. catalogus naar Amerika; prijzen in dollars)

* NIET TE KOOP
1. Achter de Vischafslag f 150
2. Grijze Dag f 250 *
*3. Zelfportret -
4. Zomer (Volendam) f 175 $ 100
5. Binnenloopende Botter f 125
6. Mooie Najaarsdag f 300
*7. Aan de Vuilpoort te Dordrecht -
8. Binnenloopende Botter f 300
9. Voorstraatshaven f 300
10. Scheepshelling f 500
11. Voorstraatshaven f 300
12. Oude huisjes te Volendam f 150
13. Gezicht op het eiland Marken f 50
14. Gaartje f 225 $ 80
15. Herfstzon Zf 300
16. Oud Huisje f 150
17. Interieur f 500
18. Aan het draaipad f 150
19. Binnenloopende Botter f 350 $120
20. Haven te Rotterdam f 175
21. Huisjes achter het Hotel Spaander f 125
22. Haven f 300
23. Op den dijk f 1500
24. Haven f 250
25. Uitvarende botter f 175
26. Huisjes op het eiland marken f 150 $ 60
*27. Voorstraatshaven Dordrecht, tempera
28. Avodnstemming f 200
29. De zee bij Folkestone f 150
30. Huizen aan zee te Villafranche, teekening f 75
31. Botters f 80
32. House of Parliament (Londen) f 125
33. Trambootje (Amsterdam) f 150
34. Aan de zee f 400
35. Villafranche f 125
36. Havengezicht f 75
37. Havengezicht f 60
38. Achter de kerk f 125
39. Havengezicht f 100
40. Cap d'Ail f 100
41. Botters op de helling f 150
42. Zomer (Edam) f 175 $60
43. Uitzeilende Botter F 325
44. Havengezicht f 125
45. Impression de Paris f 150
46. Straatje f 100
47. Gezicht op de dijk f 125
+ 48. Havengezicht $ 100

Catalogus tentoonstelling van Volendamsche en andere werken door Anth.P. Schotel (30 sept.-21 oct. 1928)

* NIET TE KOOP
1. Zonnig Weer (Volendam)
2. Wintermiddag op de Maas (Rotterdam)
3. Bouwgrond (Rotterdam)
4. Aaltje van de Kriel (Volendam)
5. Wolkenstudie (Vlissingen)
6. Gaartje van de Keuning (Volendam)
7. Ondergaande Zon (Rotterdam)
8. Zomermiddag (Volendam)
*9. Portret van Mevrouw S.
10. Ochtend (Volendam)
11. Najaarsdag (Volendam)
12. Nettenboeten (Volendam)
13. Stadhuis (Veere)
14. Gezicht op Breskens (Vlissingen)
15. Binnenloopende Botter (Volendam)
16. Winter (Volendam)
17. Sluisje (Rotterdam)
18. Hilletje Molenaar (Volendam)
19. Helling (Volendam)
20. Schuitje in de Voorstraatshaven (Dordt)
21. Interieur
22. Het afhalen der getaande netten (Volendam)
23. De Pul (Volendam)
24. Dahlia's
25. Ertsboot (Rotterdam)
26. Noordzee (Vlissingen)
27. Tuintje (Rijsoord)
28. Heeze
29. Zeilende Botter (Volendam)
30. Strand te Vlissingen
31. De Noord (Dordt)
32. Landweg (Heeze)
33. Gezicht op den Dijk (Volendam)
34. Binnenloopende Botter (Volendam)
35. Uitvarende Botter (Volendam)
36. Rue du Poila (Villafranche)
37. Landwegje (Heeze)
38. Waschdag (Volendam)
39. Hoogaartjes(?) (Vlissingen)
*40. figuur
41. Schuitje op de Voorstraatshaven (Dodt)
42. Houtboot (Dordt)
43. Refenweer (Volendam)
44. Waalhaven (Rotterdam)
45. Botters (Volendam)
46. Heeze
47. Binnenloopende Botter (Volendam)
48. House of Parliament (Londen)
49. Havengezicht (Volendam)

- herdenkingstentoonstelling 6 okt-8 nov 1959 (incl. korte biografie door Willem Brandt).
- tentoonstelling 12 maart-2 April 19..(?).


Bron: stadsarchief Dordrecht.
Toegang: 206
Inventarisnummer: 450

Catalogus Teekengenootschap Pictura.

Catalogus van kunstwerken door de Eere en Werkende Leden vanaf de oprichting 1774.

Joh. Bosboom
F. van der Block
W. Broens
E. Boonen (9a. Willemsdorp)
Piet Bos
P. van den Blijk
Joh. van Dooren
C.H. Dee
H. van Dijk (20. Bomkade)
C.S.W. Deibholtz
J. Dijkwel
Herm. Gunneweg
A. Holswilder
Joh. Koster
G. Korthals
E. Kuipers
H. Kramer
L. de Koningh Sr.
L. de Koningh Jr.
Frans Lebret
P. Fontein
F. Carlebur
Hendra. Landre van der Kellen
Louis Landré
Joh. Larij (55. Katwijk)
R. Larij
Louis de Leeuw
H.W. Mesdag
Taco Mesdag
D. Hidde Nijland
H.T. de Court Onderwater
B. de Court Onderwater
Alb. Plasschaert
M.P. Reus
J. Rosierse
C. van der Sande Lacoste
A. van Strij
J. van Strij
Adam Schmidt
Smak Gregoor
J.C. Schotel
O. van Tussenbroek
Jan Veth
Willy Sluiter
P.P. Schiedges
H.E. van Wageningen-Rens
F. van Werkum
A. v.d. Torre
Jan Rutten
C. Bendorp

- Tentoonstelling 4/6-2/7.
A. Blok van der Velde
B.C. Nolté
L. Marchand
D. Mühlhaus

- Tentoonstelling.
Chris Bekker - Bussum
Paul Citroen - Wassenaar
M.M. van Dantzig - Amsterdam
Gerard Drost - Amsterdam
H.R.M. Habes - Amsterdam
Otto Hanrath - Loosduinen
Nola Hatterman - Amsterdam
Johan van Heil - Amsterdam
Hub van Lith - Amsterdam
Sal Meijer - Blaricum
Jan C.A.W. Mulder - Amsterdam
Toon van den Muysenberg - Amsterdam
D.B. Nanninga - Amsterdam
C.J. Pabst - Laren
A. Rädecker - Blaricum
Gerard Sluyter - Amsterdam
Jan Visser - Haarlem


Krantenberichten 1910-1940

- TE DORDRECHT. Men schrijft ons uit Dordrecht: Eug. Rensburg, een handig stadsteekenaar, exposeert zijn werk in Pictura.
Hij schetst niet maar alles wat om en bij hem is, ook fantaseert, componeert hij niet in zijne stadsgezichten (waar hij dit doet in een stilleven, faalt hij absoluut, de compositie is daarin hinderlijk leelijk), maar hij vindt zijn onderwerpen. Hij heeft eensterk gevoel voor het mooie spel der lijnen, zooals het zich op zekere punten voordoet. Elke schetst, elke teekening is een vondst, gedaan in vele der voornaamste steden en dorpen van ons land. Rensburg weet precies waar en hoe hij staan moet, hoe zijn papier afsnijden; hij weet altijd een standplaats machtig te worden, midden in de grootste drukte, op bruggen, in schepen, vlak onder tegen bruggen.aan of onder poorten uit. Nooit zou men in zoo'n schets ook maar iets anders wenschen, alles moet juist zoo staan. Daardoor boeien zij zeer.
Die mooie impressie die hij van de werkelijkheid krijgt weet hij echter niet vast te houden en te brengen in zijn meer uitvoerig behandeld werk; zij is daarin verflauwd; gevoel voor toon en kleur, spel van licht en atmosfeer vindt men daarin niet uitgedrukt. Deze penteekeningen, aquarels en pastels missen de kracht om de menschen de oogen te openen voor het machtige mooi van die oude stadsbrokken. Zij vertellen er alleen maar van. Zien we b.v. het prachtige steigertje (8) dat fijne brok huizengewirwar van ramen enhekjes, vlondertjes, uitgehangen wasch, bloempotten, gordijnen en goten. Al dat fijne gewirwar kwam juist schitterend uit achter een op den voorgrond geplaatste donkere kar. Dat de schilder dit gevoeld heeft, bewijst hij, anders had hij die kar daar niet geteekend, het geheele ding niet juist zoo afgesneden; maar de uitwerking faalt, daardoor maakt de aquarel niets geen indruk. Er is een groote afstend tusschen een schets en een voltooid werk. In dit voltooide werk, hetzij water- of olieverf, of alleen met de pen gedaan, moet elke toon, elke lijn verantwoord zijn, ondergeschikt zijn aan den totaal indruk.
Rensburg's afgewerkte teekeningen geven nog niet wat de schetsen beloven.
[NRC 1910_04_10_0_02]

- Uit Dordrecht:
Men schrijft uit Dordrecht:
Een mooie tentoonstelling heeft Pictura dit jaar van haar werkende leden. Er hangt geen enkel werk dat hindert en er is veel, dat belangrijk is door kleurschoon, door eenvoud, fijnheid en degelijkheid.
Onder de vijf groote koeieschilderijen van den heer R. Larij, valt een wit met zwart gevlekte koe, grazend in de wel vlak bij den koestal, vooral in het oog door een voud van compositie. Het is een mooie greep uit de natuur, zuiver weergegeven.
De heer M.P. Reus komt ook goed voor den dag, o.a. met twee eenvoudige landschappen (no. 52 en 62) en een riviergezicht (61) met heerlijk glanzend licht op het water, gevoelig geschilderd en goed doorwerkt; aardig zij de kantlichtjes getikt op de waterpalen. verder noemen we een knap heereportretje (58) en twee degelijke stillevens. Al dit werk kenmerkt zich door eenvoud, frischheid van kleur en vooral zuiverheid van toon.
Sterk van kleur en degelijk geschilderd zijn de anemonen van G.E. de Breuk, van wien we tevens een zeer gevoelige studie zien van een blond meisje in het groen gezeten (2).G.N. Korthals zond een paar ..armkleurige bloemimpressies van chrysanthen. Het is verwonderlijk, zooveel grote bloemstukken er op deze tentoonstelling aanwezig zijn. Ook de heer M. Dijkwel stuurde rozen en tulpen in met iets persoonlijks in de kleur, fijn en teer en blond. Van dezen schilder zien we verder knappe atelierstudies naar naakt en gekleed model en eenige portretten; ook een landschap (6); dit laatste is echter een zeer zwakke uiting, geeft noch het karakter, noch de stemming goed weer.
Een mooi rivierstukje (34) van Joh. v. Nuchteren trekt de aandacht. Het is fijn van toon, het water doet licht aan en den lucht is levendig; geestig geteekend zijn de kale wilgetakjes aan den oever. Een groot stilleven, waarin dergelijke kwaliteiten, zien we tevens van dezen schilder.
[NRC 1911_03_25_2_09]

- Het teekengenootschap Pictura te Dordrecht, houdt een tentoonstelling van schilderijen en teekeningen door P. Cornelis de Moor.
[NRC 1911_06_04_0_07]

- (advert.) Pictura Dordrecht. TENTOONSTELLING
van Dramatische Werken door J.J. Doeser
van 24 November - 15 December 1912
[NRC 1912_11_23_2_18]

- Pictura te Dordrecht.
Werk der leden.
Men schrijft ons uit Dordrecht:
Een prettige tentoonselling houdt Pictura di jaar van het werk zijner leden. Veel degelijke doeken, alles goed gehangen, goed bij elkaar geplaatst en als altijd in dit zaaltje, vooral bij helder weer, van een bijzonder mooie verlichting.
Verrassend zijn:
een landschap van Roland Lary,
een bloemstuk van M.P. Reus,
een zeestuk van Willy Sluyter en
een stilleven met rozen van H. van Randwijk.
Een verrassing is het tevens, hier een van Dirk Nyland's krachtige zwartinkt teekeninge, die hij aan denHoek van Holland maakte, te vinden. Lary's doek geeft ons ploegossen op het land te zien, waarin zeer goed de acte der dieren is uitgedrukt. Dat voorttrekken, dat aansturen van die logge beesten in een zelfde richting, vlak op elkaar gaand langs den slootkant, één donkere vlek vormend in het zonnige land in de zonnige atmosfeer, onder den zonnigen lichten hemel, die weerspiegelt in het smal slingerende slootje.
Zeer mooi is hier de lijn van de groote beweging uitgedrukt, mooi staat de blanke toon van het water in het land en op den voorgrond treft het blauwig blond van de aarde om het water heen en het zonlicht op het hooger gelegen dijkje.
In het werk van Reus treft eveneens de zuiverheid van toon en, vooral in het bloemstilleven: het raak typeeren van de groote lijnen. Frisch en krachtig is de kleurder dahlia, levendig haar licht en goed gekozen de compositie. Ook de seringen zijn knap geschilderd, geven goed dat roetige, teere der bloem weer, en in zijn landschap heeft Reus de avondrust, het transparanten, het glanzende van het ondergaande zonlicht boven stil water uitgedrukt.
Willy Sluyter hangt goed tusschen twee stillevens van Reus in. Dat zijn zeestuk het hier uithoudt, bewijst zijn vooruitgang in toonzuiverheid. Er is ruimte en licht, frissche zeelicht in zijn doek. Het water glanst op het strandvlak. In raak getypeerde houding staat de visscher in het schuimende nat, en op den voorgrond komt half uit de lijst een oud, mager paard, een afgetobd beest met doorgezakte knieen.
De pastel-portretten die Sluiter in den laatsten tijd van visschers maakt, waarvan er hier twee hangen, komen mij telkens te hard voor en niet eenvoudig genoeg van opvatting, van behandeling. De groote vizie is hier niet in het oog gehouden, zij is opgeofferd aan technische handigheid. Met veel minder zou er veel meer bereikt kunnen zijn.
Van Dirk Nijland zien we, behalve zijn Noorderpier, twee penteekeningen die beide beneden zijn kunnen staan. Het dorpsstationnetje mist door afwezigheid van juiste toonverhouding de belangrijkheid van dit geval. De krachtigste noot die op den voorgrond, op zij tegen de rails aan moest zijn, is van een zelfde waarde als de gebouwtjes die op veel verdere plans staan, alles rammelt, de vizie is verbrokkeld. En Nijland geeft ons geen andere opvatting die dit egeven belangrijk had kunnen maken.
Van Van Randwijk, die hier het meeste werk inzond: goede naaktstudies, tonige landschapjes en bloemen, treft een stilleven: witte en roode rozen in tinnen kan. Het treft door zijn frischheid. De kleur is van een andere geaardheid, men zou willen zeggen: heeft een andere klank dan al zijn overige werk. Het licht is frisch, de schildering soepen en malsch.
Verder vinden we op deze tentoonstelling goed werk van R. Kennedy. Bloemen staand in het volle licht, frisch en krachtig; eenige decoratieve composities, waarin fantasie en kleurgevoel is en een aquarel van een boschgrondje met paddestoelen, dat wel mooi van kleur, maar als uiting toch te zwak is, te weinig karakter heeft. Johanna Lary, wier werk pas in het Museum geëxposeerd is, zond een tonig heilandschap in. Otto van Tussenbroek een gemberpotje met geraniums. Coen van Oven een krijtteekening met goede gelaatsexpressie. P. v.d. Rest twee degelijke stillevens. Jac. van Nievelt vier warmkleurige landschapsstudies en Leen verhoeven eenige typische krijtteekeningen naar dorre takken, waarin veel liefde, waar echter het dorre op een krachtiger wijze geuit had kunnen worden.
Over het geheel een belangrijke tentoonstelling voor Dordrecht, waar het schildergenootschap Pictura voldoening van kan hebben.
[NRC 1914_02_20_3_10]

- (adv.) PICTURA Voorstraat 148 Dordrecht
Tentoonstelling van ruim 70 werken door
JAN TOOROP van 28 maart t/m 15 April 1914
Dagel. van 10 - 5 uur
[NRC 1914_03_28_3_16 / 1914_04_11_2_14]

- TOOROP TE DORDT (I).
Men schrijft ons uit Dordrecht:
Een zeldzaam mooie tentoonstelling heeft Pictura van Toorop's werken, ruim zeventig schilderijen en teekeningen, waaronder van de belangrijkste uit zijn oeuvre. Er hangt van het alleroudste werk tot het allerlaatste toe, dat pas van zijn atelier is gekomen. Het groote gordijn, dat de twee zalen van Pictura altijd scheidt, is weggeslagen en beide zalen hangen vol.
Een juichende vreugde slat u bij het binnenkomen tegen. In het volle zonlicht hangt het oerkrachtigen portrat van Prof. Dr. Schörs uit Bonn. Goud blinkt de achtergrond! Als een gouden zon zoo geweldig en daar naast, ook in het volle zonlicht, het groote doek MORGEN, met de drie boerinnetjes, de blonde kopjes in de blonde voorjaarszon. Als ter kerk gaande, zoo devotelijk is haar gang, is heel de houding, de blik; de middelste, met de gevouwen handen vóór den schoot. Langs het platte maagdelijke lijfje, langs de wijd geploiide rokken, strijkt een felle zonnebrand over de wollige glooiing van het goed. En achter hen is het blinkende licht, het juichende licht van den lentemorgen, met het jonge groen op de velden, waar langs dit gouden zonlicht weeft. Het is, zooals het hier hangt, een in gulden verruking brengend doek en nooit zag ik het schooner dan hier, zoo vol juichend-vrome lenteblijheid.
Geheel er naast passend en toch juist contrasteerend ook is de energieke, haast woest-willende manskop, met den arendsblik, boven den gebogen neus, door de brilleglazen. In stoere plans aangezet, met de breede kwast, volhartstocht, bewust, beheerscht, vast daar neergezet. De hartstocht voor de kleur is er in, de hartstocht voor de stoere lijnen en zóó sterk is de persoonsweergeving, als had deze hartstochtelijke, uitdrukkingsvolle kop het impressionabele gemoed van Toorop bezield en hem tot een hoogste uiting van zijn talent opgevoerd. Het is te hopen dat ons land dit krachtig staal van Toorop's kunnen behouden mag en men het voor een museum aankoopt.
[NRC 1914_04_04_2_09]

- PICTURA TE DORDRECHT.
D. de Vries Lam.
Men schrijft ons uit Dordrecht:
De tegenwoordige te Groningen gevestigde schilder D. de Vries Lam exposeert een dertig schilderijen en aquarellen in het genootschap Pictura. Huizen van kleine stadjes en dorpen schildert hij. Van die stille, verlaten straatjes en grachten, waar een stemming van saaiheid, van doodschheid heerscht, welke als een benauwenis kan werken op hem, die er vreemd inkomt. Zoo'n klein dorpswinkeltje (1), waar je tot ver aan den overkant van het wijde kerk plein duidelijk de deurbel hoort gaan, bij het in- en uitkomen van elken schaarschen bezoeker. Dat ontzettend doodend saaie van dat jaren door hetzelfde zijn, een rust, die in de atmosfeer is om de huizen heen, die dat helder-klare aan de lucht geeft, enwijding aan de huizen. Deze stemming heeft De Vries Lam zeer mooi uitgedrukt. Er is wijding in zijn Stille huisjes, in zijn kerk te Enkhuizen met de hooge kale boomen er voor, in zijn grachtje te Hoorn, in zijn werf te Enkhuizen. In al dit werk, dat tusschen '97 en 1902 gedateerd is, is een groote rustige blik, is eenheid.
Vreemd is het, dat in het latere werk, in al de aquarellen van omstreeks 1913, in de nommers 24 tot en met 31, deze kwaliteit ontbreekt. Hierin is niet het massief opbouwen van den vorm, het conscentieus doorvoeren van alles. Bij het teekenen van de details, van de klompen, de emmers, de planken in den gevel, de pannen in het dak, is niet de groote vizie in het oog gehouden, Alles staat daar niet als deel van de eenheid, maar elk ding heeft, ieder opzichzelf, zijn eigen prestatie. Daardoor rammelen deze aquarellen. Men zou ze willen afsponzen, zooals de schilder zelf met zijn aquarel van de werf deed, waardoor er een fijne atmosfeer onder boomen door over deze aan den kant liggende schuitjes is.
[NRC 1914_05_02_2_09]

- Van 3 tot en met 31 October houden Mart. Adamse, Jan Frank en Jan Witsenberg een tentoonstelling van hunne werken in de zaal van het Teekengenootschap Pictura te Dordrecht.
[NRC 1915_10_02_2_05]

- PULCHRI STUDIO (Den Haag).
...Evert Moll's Namiddagstemming in Dordrecht, het kleine schilderij vol illusie hebben we eereder genoemd, zoo ook het...
[NRC 1915_11_25_2_11]

- In Dordrechts Museum is een tentoonstelling van werken van L. van der Tonge te Laren, welke van 25 December tot 16 Januari zal duren.
[NRC 1915_12_24_2_09]

- Teekengenootschap Pictura
Voorstraat 148 - Dordrecht
Eere-Tentoonstelling
van werken van ROLAND LARY
Geopend van 23 Dec. tot en met 16 Jan 1916
Dagel. van 10-4 uur
[NRC 1915_12_25_0_10 / 1916_01_12_2_12]

- PICTURA, GRONINGEN
Men schrijft ons uit Groningen:
Eene tentoonstelling zoner veel moderns ditmaal, maar onder het geëxposeerde is heel wat goeds.
De kunsthandel Esther Surrey zond eene verzameling waarbij vele studies en waarvan allereerst in het oog valt een zeer fraaie JAAP MARIS: Dordrecht, een voldragen schilderij in eene fijne bruin-grijze stemming; niet in zijne schitterende-volle, levenslustige kleurgamma's maar in een teeren verzadigden grijzen toon die alle gevoeligheid, in grootschheid weergegeven, van den meester laat zien. Een Jaap Maris dus die niet overweldigt maar diepen blijvende indruk laat. Hart Nibbrig's studie uit Egypte is een zeer frisch staal van zijn werk..etc.
[NRC 1916_02_16_2_09]

- Teekengenootschap Pictura
Voorstraat 148 - Dordrecht
Tentoonstelling van Moderne schilderijen
w.o. Breitner, Kever, van Konijnenburg, Fautin Latour, Jac. Maris, Mauve, Toorop e.a.
benevens Japansche en Chineesche Bronzen, en Chineesche Borduurwerken.
Geopend van 14 t/m 28 Mei 1916
Dagelijks van 10-4 uur
Toegang niet-leden 20 Ct. per persoon
[NRC 1916_05_13_1_04 / 1916_05_20_1_04]

- PICTURA TE DORDRECHT.
Werk der Leden
.
Drie tentoonstelling:
- twee van Roelofsen in de Voorstraat
- in het Museum
- In Pictura van Leden: Marius Adamse "De Bouwmeester", Roland Lary, Van Heuff, Boonen, Verhoeven, Grauss?, Willy Sluiter, Jan Wittenberg, Coen van Oven, mevrouw Dingemans-Numans. Tot slot noem ik nog Schotel, die hier een goede herfstzon op schepen heeft en een fijnzinnig stilleven. Plasschaert's lijnsieringen zouden....
[NRC 1916_12_17_0_09]

- (advert.) Haagsche Kunstking, Koninginnegracht 12a, Den Haag.
TENTOONSTELLING
van werk vervaardigd door leden der vereeniging
PICTURA Dordrecht
van heden tot 31 Mei
dagelijks geopend van 10-4 uur. Entree 10 cent.
[NRC 1917_05_02_1_04]

- (adv.) Panorama gebouw
Plantage tegenover Artis
TENTOONSTELLING
Pictura, Dordrecht
Dagelijks open
Toegang 25 cent
[NRC 1917_10_13_1_04]

- PICTURA te Dordecht.
M.P. Reus
.
Men schrijft ons uit Dordrecht:
Gelijk verleden jaar, houdt Reus een eigen tentoonstelling in Pictura; en evenals toen, handen de schilderijen weer lijst aan lijst tegen den wand, zonder elkaar ook maar in het minst nadeel te doen. Toch is de indruk, dien het geheel maakt, minder belangrijk dan men dit van deze fijn-voelende kleur- en ...etc.
In de Kunstzaal Voorstraat heeft Theo Dijkwel een reeks portretten tentoongesteld; werk, dat wel geheel tegenovergesteld is aan dat van Reus; want geen enkele frissche, krachtige indruk van een kop krijgt men er. In gaar verdoezelde tintjes geeft hij ....
[NRC 1918_01_27_0_12]

- PANORAMA.
Tentoonstelling van schilderijen, teekeningen enz door leden van Pictura Dordrecht
.
Eindelijk weer eens een expositie zonder raadsels, goed werk, veel talent en prettig gerangschikt. Geen hooge problemen, maar eenvoudig, ernstig aangekeken werk. Het feit dat men nu weer eens goed geteekende figuren en goed bestudeerde schilderijen en teekeningen ziet, is zoo merkwaardig, dat ik er gaarne wat langer bij zou blijven stilstaan. Daartoe ontbreekt de ruimte, dan zal ik volstaan met enkele knappe dingen op te noemen.
M. Adamse exposeerr, gevoelig, hoewel te zwart werk...
"De oude schoenen" van Lica Verhoeven, maakt indruk ...
Ook M.P. Malmesi trekt de aandacht door een prachtig geschilderd portret "van een schrijver" (62) en andere schilderijen.
Van Gerard van Duffelen is er een mooi stilleven met Delftschen schotel.
H. Heuff exposeert goed geteekende grachten.
De inzending van Frans Holst is ...
... Theo Dijkwel 'Azalea's' ..
Germ de Jong
G.J. van Overbeek
J. Poortneaar
C.E. Schlütter
Maurice Sijs
Jammer, dat er zoo weinig verkocht is. (M. de R.-H.)
[NRC 1918_10_12_0_11]

- PICTURA TE DORDRECHT.
Coba Ritsema.
Men schrijft ons uit Dordrecht:
De schilderijen van Coba Ritsema te zien, mooi wijd uiteengehangen, zooals hier in Pictura het geval is, tegen een prachtig behang en onder mooie belichting, het geeft een zaldzaam, volkomen genot. Men behoeft volstrekt niet...etc.
[NRC 1918_10_16_2_09]

- PICTURA TE DORDRECHT.
Germ. de Jong.
Men schrijft ons uit Dordrecht:
Nu in den warboel, die ..est de wereld, zooveel en ..lei blijkt verouderd, is het wel grappig dat ons.., Dordt's welbekende teekengenootschap, hoewel eerwaardig oud; zich jong toont. Thans uit die..etc.
NRC 1918_12_16_0_09]

- Men schrijft ons uit Dordrecht:
Het teekengenootschap Pictura houdt naar gewoonte aan het eind van het jaar een tentoonstelling van werken zijner leden; dit jaar heeft deze tentoonstelling een bijzondere beteekenis, omdat met haar tevens een nieuw gebouwde derde expositiezaal is ingewijd.
Zondagmiddag is in tegenwoordigheid van talrijke genoodigden de tentoonstelling , welke 90 werken, schidlerijen, aquarellen, pastels, teekeningen, grafische- en beeldhouwwerken omvat, op feestelijke wijze geopend. De voorzitter van Pictura, de heer J.P. van Oldenborgh, heeft daarbij het woord gevoerd, waarbij hij dank heeft gebracht aan burgemeester en wethouders, die door hunne tegenwoordigheid belangstelling toondenin het streven der vereniging; hij gewaagde voorts met dankbaarheid van de medewerking der leden, die vanhunne werken er eenige afstonden den(?) verkoop en aan de offervaardigheid der stadgenooten, die door aankoop dier werken het bestuur in staat stelden de derde expositiezaal in te richten.
De burgemeester, de heer H.J. Wichers, eerevoorzitter der vereniging, heeft daarop met een toespraak de tentoonstelling en de nieuwe zaal geopend. Hij wees daarin op het feit, dat Dordt haar naam, stad van kunst, nog steeds hoog houdt, en dat hier nog steeds mannen en vrouwen gevonden worden, die zich aan de kunst wijden en die te midden van deze ernstige tijden van rpoza nog vol poezie zich geven aan de kunst.
Hij herinnerde er voorts aan, hoe eenige jaren gelden ernstig getwijfeld moest worden aan het vorotbestaan van Pictura en hoe deze vereeniging door het toetreden van vele nieuwe leden nieuwe levenskracht heeft gekregen.
Met goede wenschen voor vereeniging verklaarde hij de tentoonstelling en de nieuwe zaal geopend.
Hierna werden ververschingen rondgediend en hadden de genodigden gelegenheid de talrijke inzendingen te bezichtigen.
[bron: NRC 1918_12_23_0_09]

- Pictura te Dordrecht.
Leden-tentoonstelling
.
(.....Germ de Jong, Tordeur, Piet van der Rest, Bernh. Mulder, Roland Lary, Marianne Hartong, Jan Wittenberg (betrekkking fabriek Bouvy), Adamse, Dirk Nijland, Anton Pieck... Reus, Tordeur, Van Duffelen, Herman Heuff, Anth. Schotel en Nemoedy(?) zijn nog te noemen om hun landschappen en stadsgezichten. De Voorstraatshaven van den eerste is vooral een sobere, fijn-aangevoelde impressie)
[NRC 1919_01_05_0_05]

- Het teekengenootschap Pictura te Dordrecht houdt een tentoonstelling van schidlerijen, teekeningen, aquarellen en houtsneden door N. Eekman, Jo Koster, J. Nieweg, Dirk Nijland en Jan Wittenberg 16 Maart tot 5 April.
[bron: NRC 1919_03_16_0_09]

- Pictura te Dordrecht opent morgen een tentoonstelling van werk door G.N. Korthals en Anth. P. Schotel.
[bron: NRC 1919_04_11_2_09]

- Pictura te Dordrecht.
Evert Ligtelijn.
Men schrijft ons uit Dordrecht:
Het komt natuurlijkerwijs vaak voor, dat jonge kunstenaars onder invloed staan van hun leermeester, zelfs ook onder den invloed van den een of ander die door henbewonderd wordt. Maar dat iemand bij zijn kijk op de natuur een reeks van schilders, zelfs de meest verschillende, de revue laat passeeren, het is nog nooit zoo sterk waargenomen als hier met den Heer Ligtelijn het geval blijkr. Men heeft de ....
[NRC 1919_05_10_2_09]

- Er is tentoonstelling van werk door G. van Duffelen in Pictura te Dordt van 26 October tot 16 November.
[NRC 1919_10_24_2_09]

- In het teekengenootschap Pictura te Dordrecht een tentoonstelling van bloemen- en vruchten-stillevens door leden en genoodigden:
Roland Lary (eerelid), mej. Anna Abrahams, Fl. Arntzenius, A. Colot, mevrouw Lucie van Dam-Van Isselt, C. Huidekoper, M. Kamerling Onnes, Walter Vaes, Fl. Vorster, en mej. Marie Wandscheer.
En de leden:
M. Adamse, mej. Agnes Canta, mevr. H.G. Dingemans-Numans, G. van Duffelen, Theo Dijkwel, Leendert Ek, mevr. Marianne Hartong, Herm. Heuff, G.N. Korthals, mej. Joha. Larij, G.KJ. van Overbeek, M.P. Reus, C.E. Schlüter, Joh. Tielens, J.P. Valkema Blouw, Leen Verhoven en Jan Wittenberg.
[NRC 1919_11_22_2_08]

- Pictura te Dordrecht houdt een tentoonstelling van Hollandsche lithografische kunst.
[Het Vaderland 1920-11-13-2-06]

- PICTURA TE DORDT. Ledententoonstelling.
(toegetreden uit Belgie: Jacob SMITS, Walter VAES, Achille van SASSENBROUCK en Theo van RYSSELBERGHE)(Adamse, Van den Eynde, Ella Riemersma, Anton Pieck, Felix Timmermans, Roeland Lary, neef Jan Lary, Valkema Bouw, Marie Wandscheer, Korthals, Wijnhoven, mej. Van Bijsterveld, Leen Verhoeven, mevrouw Hoogewerff-Goddard, Willem Smit, Alex Dorgelo, Johanna Lary, D.P. Adelaar, D.G. van LUYN, mejuffrouw Bruining, Nelly Goedewagen, Nortier, Kennedy, Chris Lebeau, Schumacher, Nyland, Herman Heuff)
[NRC 1923-12-22-2-09 ]

- PICTURA TE DORDT.
Anth. P. Schotel.
Men schrijft ons uit Dordrecht:
Anth. P. Schotel, Dordtenaar van geboorte, die de laatste twee jaren te Volendam de zee, de haven, het dorp, bestudeerde en zelfs enkele groote figuurstukken waarin besliste kwaliteiten zijn, alhoewel er niets persoonlijks in schuilt, schilderde, heeft nu een eigen tentoonstelling in Pictura, waar hoofdzakelijk werk uit Volendam, hangt.
Zonder dit dorp vezocht te hebben, kennen we het allemaal met zijn straatjes, zijn gracht, - waarlangs Van der Hem zoo geestig den kerkuitgang typeerde, - zijn haven met de talrijke botters en tjalken, ons door Maurice Sys (die thans weer aan de Leye woont) zoo knap, zoo gezond gegeven. We kennen de aardige bonte kleurigheid, door Ernst Leyden tot geheel vrije composities gebruikt en dan ... de menschen ... de oude zeerobben zooals het mannetje hier bij zijn mooie kleindochter in huis ... we kennen hem. Was het niet Wim Wouters die ons zijn portret schilderde?
Schotel bracht ons van Volendam de havens met schepen, de armelijke houten dorpshuisjes; de reeds genoemde figuurstukken en een paar ernstig bestudeerde koppen van mooie jongen visschersdochters. behalve aan deze vier laatste doeken is er aan veel een dilettantische kant, blijkt niet voldoende een degelijke school doorloopen, zoodat de jonge kunstenaar door harden arbeid zichzelf zal moeten leeren wat anderen van de academie als van zelf meekregen in hun jeugd.
Het best is Schoel in de nommers 9 en 6. In 9 is de natuurindruk het krachtigst weergegeven door de sobere opvatting. Als vrij gave, groote vlakken staan daar de dingen, de licht-en-donkere-plans, rustig tegen elkaar. En in no. 6: Mooie Najaarsmiddag, geeft hij de blije, lichte nazomer-stemming over het water met het tintelde in de lucht, met het als doorzichtige nevelwaas van laag hangende wolken achter het silhouet van het dorpje, dat rustig en vriendelijk, als gekoesterd, tusschen de mooi-blauwe zee en de wolken ligt. Louter liefelijkheid is hier alles, ook het kleine, witte zeilschip, even door de late zonnestralen begloord.
In de achterzaal hangt een krijtkrabbel, wel vlot opgeteekend, doch ook hier ontbreekt ten eenen male een zoeken naar een stevigen vrombouw. Onsamenhangend zijn al die lijnen er neergezet.
[NRC 1927-01-15-2-09]

- TENTOONSTELLINGEN.
Pictura te Dordrecht, tot 21 October, Volendamsche en andere werken van Anth. P. Schotel.
[NRC 1928-09-29-2-09]

- GENOOTSCHAP PICTURA TE DORDRECHT.
Anth. P. Schotel.
Over het knappe en sympathieke schilderwerk van den heer Schotel hebben wij in deze kolommen reeds herhaaldelijk geschreven. De tijden zijn zoo aan het veranderen, dat er iets als moed toe behoort om openlijk bewondering te betuigen voor kunst, die zich volkomen binnen de grazen van een beschaafd realisme kan uitdrukken. Intusschen geven wij graag - onder volle erkenning dat er ook door de jongeren mooi en diepzinnig werk gemaakt wordt - veel moderniteiten prijs voor het realisme, dat thans in de zalen van PICTURA te Dordrecht wordt vertoond. Hier vinden wij in hoofdzaak visschersbooten en waterpartijen, ook wel landschappen en stadsgezichten, een enkel stilleven en eenige figuurstukken.
De figuurstukken hebben goede kwaliteiten: zij zij krachtig, frisch en vlot geschilderd, het coloriet doet prettig aan, de plastiek is onberispelijk. Aaltje van de Kriel (4), Gaartje van de Keuning (6) zijn habiele notities, die men echter wat verdiept zou willen zien en hetzelfde geldt voor het zonnige, robuuste portret van Mevrouw S. (9) en vooral voor de lachende vrouwefiguur (40). De mannen zijn van uitvoeriger psychologie.
Het groote interieur (21) heeft ondanks alle knapheid (en het is geen eringe onderneming geweest!) iets geposeerds en ontbeert intimiteit. Dat komt, dunkt ons, voornamelijk door den luministischen, breeden schildertrant, die dezen kunstenaar bij alle plein-air stukken zoo uitnemend te stade komt. Deze opmerkingen moesten ons eerst van het hart. De rest van deze bespreking kan een lofrede zijn.
Want de groote fijnzinnigheid, die het kenmerk is van ierenden waren artiest, is ook het erfdeel van dezen bij uitstek Hollandschen schilder. Niet, dat zijn toets ongewoon teer genoemd kan worden, wat dan ook volstrekt niet noodig is. Maar hij ziet en beeldt de geringste toon- en kleurgradaties en, wat veel merkwaardiger is, de stemmingen van lucht en water in haar eindelooze verscheidenheid. Het loont de moeite om zich te verdiepen in een stuk als het prachtige "Botters" (Volendam) (45). Het gegeven is hoogst eenvoudig: drie schuiten aan den wal gemeerd. Hun masten en tuig weerkaatsen, even slangelend, in het stille oliegladde water.
En nu willen wij voor het oogenblik niet spreken over de mooie compositie, die zoo juist afgesneden binnen het kader staat; noch over het verrassend natuurgetrouwe coloriet. Het is het sentiment, door het kunstwerk opgeroepen, waarvoor wij aandacht vragen. Wat ons uit dit doek tegenslaat is een stemming, die ieder Nederlander kennen moet: de zware Zondagsche saaiheid in een kleinsteedsche omgeving bij druilerig weer. De doode, onbemande schuiten met neergelaten zeilen en drogende netten, de kleine huisjes langs de haven, het onbewogen water, de heldere toch sombere atmosfeer, suggereerem die specifiek Nederlandsche (of mogen wijhier zeggen Hollandsche ?) melankolie, die niets verhevens of zelfs beangstigends heeft, maar alleen banaal, insluitend, verlammend is. De visie van alledaagsche dingen ongebruikt, glasklaar en scherp gezien in even schemerend daglicht beteekent stagnatie, boos murmelende stilte, den dood. Deze wereld waarin Aleetrino's "Zuster Bertha" en Frans Coenen's "Een Zwakke" ons verplaatsen, vermag Schotel voor ons te openen. Dit en dergelijke stukken zijn, afgezien van den kunstwaarde, van beteekenis als documenten van onzen tijd. Zij zijn een stuk van ons nationaal zieleleven.
Deze psychologische zijde van Schotel's kunst is, voor zoover wij weten, nog nooit gereleveerd. De vraag, hoe hij zijn stemmings-effecten bereikt, is niet te beantwoorden. Want hij chargeert niets - geeft alleen getrouwelijk wat hij ziet en innerlijk beleeft.

Bij deze oprechte registratie komt hem zijn nauwkeureige kennis van lucht en water goed te pas.Hij schildert niet alleen de beslotenheid van visschershaventjes, hij geeft niet minder mooi de wijde watervlakten van onze meren of ruime riviermonden, zooals het bewonderenswaardige Gezicht op Breskens (14), de Waalhaven te Rotterdam (44), De Noord (Dordt) (31). Men beziet ook nauwkeurig de "Binnenloopende botter, Volendam" (41) en make zich voor een oogenblik los van de vreugde, welke de techniek en de kennis geven. Dan eerst blijkt dat Schotel een schilder der emotie is. Men ziet zijn tafereelen niet alleen; men beleeft ze. Hoe heeft ook deze werker gestudeerd! Er zijn hier maar weinig studies, maar die genoeg bewijzen, zooals de wolkenstudie (5) en de bijna monochrome studie van een golf (26).
En dan verlaat hij het opene weer en keert terug naar, het binnenwater en de havens. Soms is het de beweging van het in rimpels en golfjes gebroken oppervlak, die onze aandacht trekt, zooals in "Ochtend Volendam" (10) met zijn bleek gulden atmosfeer. Ook in (35) "Uitvarende Botter" is het spel vanhet water en der reflexen zorgvuldig geobserveerd. Zie hoe om het schip een kring van vlak en weerkaatsend water gemaakt wordt in het ruige sop. Dan weer bewonderen wij den gesluierden dampkring van herfstdagen of vroege morgens. Op (27) "Tuintje, Rijsoord", bekoorlijk door zonlicht op bloemenpracht, kunnen wij aan den violetgekleurden lageren hemel zien, dat er een zuidenwind waait. Op (2) "Wintermiddag op de Maas", een groot gepointilleerd stuk, komen de witte schimmen van schepen nauwelijks los uit den ijlen nevel, bezwalkt door stoom en rook.
Teer en fijn zijn het silhouet van Westminster (48), Stadhuis van Veere (13) en dat juweeltje in grisaille: Havengezicht te Volendam (49). Gaarne zouden wij deze opsomming veel langer maken en de landschappen ook uitvoeriger bespreken, maar wij moeten het laten bij deze keus, die verschillende aspecten van Schotel's werk illustreert.
Zijn werktrant is welbekend: kloek en frisch, met luchtigen, maar niet gladden toets. De prachtige evenwichtige ordonnatie treft telkens weer, maar hij is nooit opzettelijk decoratief. op zijn palet nemen paars en amethist-violet in tegenstelling met blauw-groen een belangrijke plaats in. Hij houdt van een lichten, transparanten toon, die soms aan het effect van tempera-verf doet denken. Vooral zijn uitbeelding van land en water in zonlicht en van een atmosfeer trillend van zonnestofgoud verdienen lof. maar, zooals wij met eenige uitvoerigheid hebben
(afbeelding: Anth. P. Schotel, Regenweer (Volendam))
betoogd, wordt de stemming, het fijnere sentiment nooit verwaarloosd.
Bezoekers van deze tentoonstelling zullen er een gelukkig uur doorbrengen.
[bron: NRC 1928-10-13-2-16]
NB.
Catalogus tentoonstelling:
[http://www.zuiderzeemuseum.nl/pdf/Tentoonstellingscatalogi%201986%20(april-juni).pdf]

- TENTOONSTELLINGEN.
Ons Huis te Rotterdam, 2 April, opening door den heer Otto van Tussenbroek van een tentoonstelling van maskers uit verschillende tijden en werelddeelen.
Kunsthandel J.A. van Eijk, Hotel Central te Rotterdam, van 30 dezer tot 16 april, werken van Anth. P. Schotel.
[NRC 1929-03-28-2-09]

- (advert.) ANTH. P. SCHOTEL exposeert schilderijen in Hotel CENTRAL, Kruiskade 32, R'dam
van zaterdag 30 maart t/m dinsdag 16 april
Dagelijks geopend van 10-5 uur. Ook 's Zondags. Toegang vrij.
[NRC 1929-03-31-1-04]

- Anth. P. Schotel.
In ons verslag van de tentoonstelling van schilderijen van Anth.P. Schotel, welke thans in hotel Central, alhier, wordt gehouden (zie ons Geillustreerd Bijblad van 3 dezer) hebben wij vermeld dat eenige der doeken naar fotografieen zijn gemaakt. De schilder maakt ons er op attent, dat wij een aanteekening in den catalogus verkeerd hebben uitgelegd en verzekert ons, dat hij nooit naar foto's werkt. Wij aanvaarden zijn verklaring gaarne en betuigen onze spijt over het publiceeren van een opmerking die den goeden naam van den kunstenaar moest schaden.
[NRC 1929-04-05-2-09]

- UIT HET GOOI.
Men schrijft ons uit het Gooi:
Zomer over het Gooi. De zand- en grindgronden van Nardinxlant lokken de menschen uit de stad naar de schaduwrijke bosschen, naar de koele plassen van Loosdrecht. Waar zooveelen komen, zitten de kunsthandelaren niet stil. Wat de schilderijententoonstelling der vereeniging van beeldende kunstenaars LAREN BLARICUM de zalen van Hotel Hamdorff te Laren aangaat, mag wel gezegd worden dat dit de beste tentoonstelling, ooit gehouden, is. Men heeft ...etc.
Co. Breman
A.M. Broekman
A.E. v.d. H. van Eysinga
J.H. Fekkes
J. de Graaf
M. Hage
H. Heyenbrock
mej. A. Hugenholtz
A.G. Hulshoff Pol
W.G.T. Jansen
W.A. Knip
B. Lopes de Leao Laguna
F. Langeveld
D. Meeles
W. van Nieuwenhoven
W. Noordijk
F.G.W. Oldewelt
mej. C.J. Pabst
E.R.D. Schaap
Schulman
G.F. van Schagen
.. en Anth. P. Schotel, met zijn haven van Volendam, dienen genoemd.
L. v.d. Tonge
J. Voerman Jr.
C. Vreedenburgh
mej. C.H.J. van der Willigen
mej. C. Demmink
[bron online-krant: NRC 1929-07-26-2-16]

- Museum te Dordrecht. Ary Scheffer.
[bron online-krant: NRC 1929-07-26-2-16]

- Genootschap PICTURA te Dordt.
Werk der leden
.
Dit is de gewone herfst-tentoonstelling van het werk der leden, vertraagd, naar wij vermoeden, doordat de expositie van bloem- en fruitstillevens er aan vooraf ging. De meeste inzenders zijn trouwe comparanten met voor het meerendeel, karakteristieke schilderijen. Er is blijkbaar weer flink geschift en werkelijk: men kan er het Bestuur niet dankbaar genoeg voor zijn.
Het Eere-lid Roland Lary zond een olieverfstuk Hrtensia's (1), dat heel goed en frisch is, delicaat van kleur en etherisch door de kwaliteit van het zilverige licht. De vier studies zijn wel evenwichtig maar een beetje mat en erg beperkt van kleur. "Mestrijden" (4), overigens bekwaam genoeg, is vrijwel alleen in groen en geel uitgewerkt en paarden en mesthoopen zijn met dezelfde okers aangegeven. "Slootje" (2) is pittiger dan de rest en het watertje met kroos is uitstekend.
M. Adamse vertoont niet veel nieuws, maar zijn werk is altijd belanrijk. De Oude vrouw (6) kenden wij niet. Het is een uitnemende crayon-teekening van een vrouw uit het volk met een kapot-hoedje als een kroontje boven op het hoofd. het beenige voorhoofd met den knobbeligen kam boven de oogen (men merkte op hoe goed de dunne wenkbrauwen zijn geteekend!), de ingeknepen neusrug, de ietwat ingevallen mond waarheen de scherpe groeven convergeeren - alles is met kunstgevoeligheid en volmaakte techniek neergezet. De prachtige Vrouwekop (6=7?) en de onvolprezen Vrouw van den Schilder (8) zijn hier reeds vroeger beschreven. Het kinderportretje (9) is vrij donker uitgevallen.
Mej. L.J. van Bijsterveld's Anemonen (12) zijn war hard en stoffelijk, maar zeker aardig van kleur.
Mevrouw H. Dingemans-Numans is ook niet altijd los van de materie, maar zij is zoo wonder knap en vlot, dat haar werk onder de beste inzendingen behoort. het groote doek Gladiolen (13) is breed en meesterlijk van factuur, maar wij zijn verbaasd, dat zulk een gevoelige artiste het harde rose in haar kleurenschema heeft opgenomen. Op den verglaasden donkeren pot van de Oostindische kers (14) en vooral het glazen vaasje van de Geranium raakt men niet uitgekeken.
Over het werk van Jhr. M. Dittlinger hebben wij zeer onlangs onze meening gezegd en zullen die niet herhalen. men moet zijn vindingrijkheid bewonderen, die steeds weer een anderen vorm bedenkt, om zijn sproke romantiek voor te dragen, maar technisch is dit werk zeer onvolkomen. De Huisjes aan den Dijk (16) is niet veel meer dan een Duitsche illustratie van een kinderverhaaltje. De Vruchten zijn rauw van kleur (18) en de Valkenier met zijn gezicht als een droom uit de Renaissance, verbergt zijn arm niet onverdacht. DevValk heeft het oog en de schouders van een duif.
Goed is het stilleven van G. van Duffelen met een blanc de chine beeldje tegen een geborduurd geel gordijn. (19)
Nelly Goedewaagen heeft een stadsgezichtje van Gouda gemaakt, zoo droog als kurk (20), maar het effect van herfstzon op op bovenverdiepingen der puien brengt althans eenige atmosfeer.
Mevrouw Marianne Hartog's Clivia (21) met louter vloeiende gebogen lijnen uitgebeeld, mist alle ruimtelijkheid en plastiek. Een vage aureool is om de boemen geschilderd, zooals de tegenwoordig gebruikelijk is.
De krachtige aquarel van sierpompoenen door J.A. Herfst (22) hangt al heel onfortuinlijk in den doorloop. Men kan haar, waar men ook staat, niet behoorlijk onder schot krijgen.
Van Mevrouw L. Hoogerwerf-Goddard's drie inzendingen leek ons de Rhodondendron de beste. De Fasanten (23), een prachtig gegeven, zijn wel verdienstelijk, maar de lichaamsbouw is toch erg verwaarloosd en de prachtige kleuren en ertsige glansen zijn niet tot hun recht gebracht. De Roode Kool (24) leek ons nauwelijks karakteristiek, noch wat vorm, noch wat kleur betreft. maar de rhodondendron in een blauw-groenen pot naast een vetplantje, tastbaar en werkelijk en toch doorlouters - dat is mevrouw Hoogerwerf op haar best.
Joop Kropff laat zich kennen als een bekwaam schilder en een waar artiest. Het Kamerhoekje met kleeren op eens stoel (26) is met breede smijdige toetsen raak neergezet, - een klein feest van technisch vermogen. Het coloriet is zeer aantrekkelijk, het linnen goed en overtuigend weergegeven en de rose noot geeft relief. Het atelier-hoekje is donkerder en meer gedetailleerd, maar evenzeer te prijzen. Er is toon, sfeer, stemming in: het roode vloerkleed in vol licht en de schildeirj-lijst zijn ons bijgebleven. De drie andere stukken zijn kleiner. Zeer habile is de studie van een zittende mansfiguur (30). "Het Straatje bij Regen" (29) en het Vogeltje (28) bij een mooie, groene test, mogen heel aardig genoemd worden, maar blijven beneden het talent en de kunde van den schilder. Wij zouden zeggen, dat hij tot veel belangrijken ondernemingen in staat is.
Het werk van mej. Johanna Lary is niet zonder delicatesse van smaak en verbeelding, maar het is zoo donker en schimmig, dat het toch weinig boeit. De Rozen in het Venitiaansche glas (33) leken ons het beste.
Jan Lary droeg een strandgezicht Valkenisse bij (34), dat hij zoo fantastisch zag als een partij met kustrotsen in Zuid-Europa. Het is interessant en fijn van kleur, maar het ontbreekt aan kracht op den voorgrond.
Het werk van Bernh. Mulder trekt onze aandacht door het coloriet, waarin violet in alle schakeeringen overheerscht. Bij het "Meisje in 't Wit" (36) in het violet tegen wit en groen eplaatst in zeer aantrekkelijke combinatie, maar de lichaamsbouw van het meisje en de plastiek van haar gezicht zijn verwaarloosd. Dat de schilder de vereischte kunde niet ontbeert, blijkt uit "Aan het toilet" (35) waarin alleen de huid blanker had kunnen zijn.
De litho's "Vuurbaken" (37) en "Scheepspraat" (38) van Dirk Nijland zijn reeds vroeger in ons blad besproken.
De portretbuste, uitgevoerd in gips door J.F. van Oldenborgh, is een zeer bekwaam stuk werk. Over gelijkenis kunnen wij niet oordeelen, maar wat uitdrukking van karakter en algemeene expressie betreft, kan er geen verschil van gevoelen zijn.
Het werk van Anton Pieck is voldoende bekend en behoeft niet beschreven te worden. Hij exposeert een droge naald-ets, een gezicht op Zoutelande (40), een knappe, lichtelijke gestylleerde litho van een zebra-visch (41) en eenige illustraties. De Heksen (44) hebben wij indertijd gereproduceerd. De twee aquarellen op perkament danken vermoedelijk veel aan het voorbeeld van Dulac en Rackham. Maar Dulac had oneindig mee smaak en distinctie en Rackham, bij evenveel fantasie, maar technisch uitbeeldingsvermogen dan de heer Pieck, die zijn plastische tekortkomingen handig door charges weet te maskeeren. maar de anatomie van zijn figuurtjes en voor van het paard in "Intocht van den Moor" (43) verraden toch hun gebrekkigheid.
De heer R. Pijnenburg vertoont zich niet op zijn best, in het "Samali type" (45). Het is niet zeer typisch, naar het ons lijkt, en het kleurenschema en de omgeving zijn niet naar het hart vna den schilder. Toch blijft het een respectable schepping. maar in het Marker meisje (4) is hij geheel op dreef. Het deerntje staat te breien tegen een wit fond, waarop de contour, aangedikt door vele onderrokken, geestig uitkomt. Zij draagt een rood jakje en een blauw schortje en Pijnenburg verlustigt zich in e frissche kleuren en dat zal iedere bezoeker kunnen meevoelen. maar men zie ook eens hoe knap het linkerhandje is geschilderd! De Brabantsche boer (47) is een verdienstelijke studie-kop. Zijn ooren staan wild uit, zijn pijp uit zijn mond en zijn mentaliteit staat in zijn trekken te lezen. Heel goed is ook het boersche interieur (48) met pomp, gootsteen en aanrecht en vooral gepleisterde wanden.
De plaatselijke bewondering voor het werk van den heer M.P. Reus kunnen wij maar niet deelen. De landschapjes hebben de bekoorlijkheid van een impressie en soms van een matten kopergloed, maar het blijft, ook na zeer aandachtige beschouwing, in onze oogen, oppervlakkig werk. Wij weten, dat stadsgenooten van den kunstenaar er anders over denken, maar onze opinie is waarlijk niet van vandaag.
Verreweg het bekwaamste leek
(AFBEELDING: I.E. Siewerts van Reesema, lezend meisje)
ons de houtopslagplaats aan een vliet, frisch, blank en vast van lijn. De andere doeken zijn alle min of meer mat van toon en krachteloos.
Het haverveld (56) leek ons de vest inzending van C.E. Schlüter. Het is diep en zorgvuldig geschilderd onder een knappe lucht
(AFBEELDING: Jan Visser, Riviergezicht)
met grauwe donderkoppen. Maar de zonnebloemen (54) zijn erg zwak en war fond!
Anth. Schotel treft den bezoeker al op een afstand door het beschaafd coloniet en de evenwichtige compositie van zijn Winter te Rotterdam (57), een havengezicht met sneeuw. Het silhouet van Enkhuizen (58) onder een zeer blanke, lichtende lucht is even vast en stil, maar natuurlijk dieper van toon. De blokken bouwwerk tegen het licht in, worden zeer gelukkig verlevendigd door de rookwolkjes van een vuurtje.
De schilderijen van mej. I.E. Siewerts van Reesema moeten wij wel qualificeeren als dor en hard, minutieus maar zonder liefde gemaakt, zooals bij voorbeeld blijkt uit het steenwek en plantengroei van de brug te Bouillon (59). het stadsgezicht uit Den Haag (60) is zoo dood en ongevoelig als een prentbriefkaart. Met het "Lezend Meisje" (61), dat wij overigens geenszins bewonderen, bewijst afdoende, dat de schilderes over uitnemende gaven beschikt.
Ook de heer M.J.P. Straasheym moet wellicht onder de modernen gerangschikt worden, tenminste hij bant alle artisticiteit uit zijn doeken en schijnt niet te weten, wat compositie is. Hij schilderde een stilleven van twee deerlijk gedeukte melkemmers met een cactusplant (63). De stofuitdrukking is tenminste niet verwaarloosd.
J.P. Valkema Blouw maakt het zoo erg niet, maar zijn stilleven met boeken is toch nuchter (65) en wordt alleen door den lichtval gered. Zijn landschap is popperig en mist karakter (66).
Jan Visser is met knap werk vertegenwoordigd. De naakte jongen is waarschijnlijk een academische studie, zeer zorgvuldig en kundig, maar toch eigenlijk niet mooi van vleesch. maar de Rotterdamsche gezichten "Voor de Werf" (70), "Riviergezicht" (71) zijn vol belofte en "Oud-Rotterdam" (72) heeft de distincatie van zeer fijne kleur.
Over Jan Wittenberg hebben wij reeds zoo vaak geschreven, dat wij niets nieuws over hem kunnen vertellen. Het is frisch en koud als een Maartsche morgen. Die eieren en tomaten, minutieus geschilderd tegen een wit fond, zij zijn nu zoo langzamerhand procede geworden. Alleen het Vogeltje (78), dat op de Japanners schijnt geinspireerd, is iets nieuws.
[bron: NRC 1929-12-13-2-02]

- M.P. REUS +.
Op den eersten Paaschdag is te BERGEN OP ZOOM in den ouderdom van 72 jaar de schilder M.P. Reus overleden. Hij is 4 augustus 1865 te DORDRECHT geboren, en reeds op zeer jeugdigen leeftijd openbaarde zich bij hem een opmerkelijk tealent voor schilderen, zoodat ROELAND LARY, destijds een der vooraanstande Dordtschen schilders, zich voor den jongen autodidact interesseerde en hem in het teekengenootschap PICTURA introduceerde.
Hoewel LARY den jongen REUS leiding gaf, ontwikkelde deze zich tot een volkomen zelfstandige persoonlijkheid en een hartstochtelijk impressionist, wiens werk ook op tentoonstellingen te Amsterdam de aandacht trok. Helaas, REUS was als een vuur dat snel uitbrand, want nog in den bloei zijner jaren trof hem de ziekte, die hem allengs het werken onmogelijk maakte. Intusschen heeft hij in een betrekkelijk korte periode prachtig werk geschapen, dat ook in Nederlandsche musea te bewonderen is. Hij was een landschapschilder, die zijn spontane indrukken in felle hartstichelijke kleuren en driftige vormen boetseerde, een psychologisch portrettist en een markant teekenaar, die in snelle lenige krabbels zijn opmerkelijke visie weergaf. Tijdens zijn leven heeft hij niet altijd de waardeering ondervonden die hij verdiende.
[bron: Het Vaderland 1938_04_20_1_03 ]
NB. Jaarverslag 1998 (Vereniging Oud-Dordrecht) - R. van der Mijle: M.P. Reus, een Dordts impressionist. Overzicht van leven en werken van deze Dordtse schilder (1865-1938);

- MARINUS REUS. Het bestuur van het Teekengenootschap PICTURA te Dordrecht is van plan, het wintersezoen op Zondag 23 dezer te openen met een tentoonstelling, gewijd aan de nagedachtenis van den Dordrechtschen schilder Marinus REUS, die in April van dit jaar is overleden. Het bestuur gevoelt zich tot deze posthume hulde aan zijn talentrijk medelid verplicht. Een zorgvuldig samengesteld overzicht van zijn beste werken kan nog eens duidelijk doen zien, welk een knap schilder en teekenaar REUS is geweest. Men zal een keuze doen uit de vele goede schilderijen en teekeningen van zijn hand, in het bezit van stadgenooten en niet-stadgenooten, die zeker bereid zullen zijn tot het houden van een waardige tentoonstelling mede te werken.
[Het Vaderland 1938_10_06_2_09 ]

- TENTOONSTELLING VAN ST. LUCAS.
Op de tentoonstelling van St. Lucas welke 7 Januari gesloten werd, zijn werken verkocht van mej. Lizzy Anzingh, A.J. van Driesten, G. van Duffelen, Fred. Engel, C.M. Garms, mej. Nelly Goedenwaagen, Joh. Hemkes, H. Hendriks, Kees Heynsius, A.G. Hulshoff Pol, Toon de Jong, Edz. Koning, wijlen C.M.L. Kouw, Sj. Kupurus, Kees Laan, Eug. Luecker, Willem van Nieuwenhoven, mej. Aari Pieck, mej. Joh. Pieneman, Anth. P. Schotel, Jos. Verheyen, J. Voerman Jr, Gerrit Woudt, Gerard P.D. Bourgonjon, Jacques Maris en van mej. Anna op 't Land.
[bron: Het Vaderland 1940_01_09_1_06]

Laatst gewijzigd: februari 2006 / april 2008.