Aanmelden | Contact
Doorzoek de bronnen

Dordrecht: Tekengenootschap Pictura - Kunstbeschouwingen 1847-1899


Bron: Regionaal Archief Dordrecht
Toegang: 206 (Pictura)
Inventarisnummer: 259 en 260

** scans verkrijgbaar**

(transcriptie: E. van Dooremalen)

Tekengenootschap Pictura - Kunstbeschouwingen 1847-1899

Bron: Regionaal Archief Dordrecht
Toegang: 206 (Pictura)
Inventarisnummer: 259


Teekengenootschap Pictura te Dordrecht


- (schutblad) Teekengenootschap Pictura te Dordrecht
Kunstbeschouwing van teekeningen voor de leden van het
genootschap met hunne Dames en geintroduceerde vreemdelingen
op ... dag den ... 18..,
des avonds van 7 1/2 tot 10 ure in het lokaal (Pictura in het Hof)
Koophandel en Zeevaart van den Heer van der Horst
(.....) aan de Groenmarkt dat gedurende den tijd als koffiehuis zal gesloten zijn.
Kinderen worden niet toegestaan.
B. Veth Azn, Secretaris.
Portefeuille van den Heer [...]
brief 396 tot het vragen eener kunstbeschouwing
brief 411 tot het bedanken voor kunstbeschouwing
brief 450 benoeming eerelid
brief 468 rouwbeklag

Lijst van gehouden Kunstbeschouwingen op het Teekengenootschap Pictura te Dordrecht

... door Mr. A.F.A. Hofmann te 's Hage;
... door Louis Meijer te 's Hage;
... door A.J. Eimer te Haarlem;
... door Mr. Verloren van Themaal te Utrecht;
... door het Genootschap kunstliefde - idem;

In 1847:
Januarij: A.J. Lamme te Rotterdam;
December: D. Vis Blokhuijzen te Rotterdam;

In 1848:
Januarij: G. Jonkers, kunsthandelaar te Rotterdam;
November: A.B. Verpoorten te Haarlem;
December: W. Gruijter, kunsthandelaar te Amsterdam;

In 1850:
Februarij: G. Jonkers, kunsthandelaar te Rotterdam;

In 1852:
December: A.J. Lamme te Rotterdam;

In 1855:
December: Jan Weissenbruch te 's Hage;

In 1857:
December: C.J. Fodor te Amsterdam;

In 1858:
Februarij: P. van der Dussen van Beeftingh te Rotterdam;

In 1859:
Februarij: Jacob de Vos Jacobzn te Amsterdam;
November: Cercle Artistique te Brussel;

In 1862:
Februarij: W. von Weekherlin te 's Hage;
November: L. Dupper Wz alhier;
December: V. Thierens Junior alhier;

In 1863:
Januarij: J. Rueb te Rotterdam;
Februarij: Pulchri Studio te 's Hage;
November: F. Lebret alhier;
December: J.W.M. Roodenburg alhier;

In 1864:
Januarij: Jonkhr/ J.N.J. Jantzon van Erffrenten van Babyloniënbroek alhier;
Februarij: Mr. W.N. Lantsheer te 's Hage;
November: P. Stortenbeker idem;
December: Mejonkvr. M.C. Boellaard te Utrecht;

In 1865:
Januarij: P. Blussé van Zuidland alhier;
Februarij: F.C. Rose te 's Hage;
November: F. Lebret alhier;
December: Arti & Amicitiae te Amsterdam;

In 1866:
Januarij: Goupil & Cie te Parijs;
Februarij: Pulchri Studio te 's Hage;
November: E. Reinholdt te 's Hagte;
December: P. van der Dussen van Beeftingh te Rotterdam;

In 1867:
Januarij: D. Vis Blokhuizen te Rotterdam;
Februarij: Gerard Duuring te idem;
November: J.F. van Loenen te 's Hage;
December: J.W.m. Roodenburg;

In 1868:
Januarij: L. Dupper Wz;
Februarij: Pulchri Studio te 's Hage;
November: H.G. Tersteeg (Goupil & Co) 's Hage;
December: V. Thierens Junior;

In 1869:
Januarij: mr. S. van Gijn alhier (Nederlandsche Geschiedenis);
Februarij: M.A.F.A. Hoffman te 's Hage;
November: Goupil & Co idem;
December: B. Coster te Arnhem;

In 1870:
Januarij (7 feb.): Gerard Duuring te Rotterdam;
Februarij (14 Maart): Pulchri Studio 's Hage;
November: C.M. van Gogh te Amsterdam;
December: Jonkhr. J.N. Jantzon van Erffrenten van Babyloniënbroek alhier;

In 1871:
Januarij: B. Coster te Arnhem;
Februarij: Mr. S. van Gijn alhier;
November: H.G. Tersteeg te 's Hage;
December: Mejonkvrouw M.C. Boellaard te Utrecht;

In 1872:
Januarij: R.J. Kijzer te Amsterdam;
Februarij: V. Thierens alhier;
November: Goupil & Co 's Hage;
December: Jhr. Jantzon van Erffrente van Bab. alhier;

In 1873:
Januarij: R.J. Kijzer te Amsterdam;
Februarij: B. Coster te Arnhem;
November: H.G. Tersteeg 's Hage;
December: Mr. C.A. Crommelin Amsterdam;

In 1874:
Januarij: Neville D. Goldsmid, 's Hage;
Februarij: J.W.M. Roodenburg Dordrecht;
November: Goupil & Co, 's Hage;
December: G.A. Heineken, Amsterdam;

In 1875:
Januarij: P. van der Dussen van Beeftingh te Rotterdam;
Februarij: Mr. S. van Gijn (historie) alhier;
November: Goupil & Co te 's Hage;
December: P. Stortenbeker, idem;

In 1876:
Januarij: J.J. Blancke te Arnhem;
Februarij: J.H. Tutein Nolthenius te Amsterdam;
November: Goupil & Co te 's Hage;
December: R.J. Kijzer te Amsterdam;

In 1877:
Januarij: V. Thierens alhier;
Februarij: Mr. S. van Gijn (historie) alhier;
November: Goupil & Co, 's Hage;
December: Dr. W.J. Terlaak, Voorburg;

In 1878:
Januarij: Jonkhr. J.N.J. Jantzon van Erffrenten van Babyloniënbroek, alhier;
Februarij: J. Blancke te Arnhem;
November: Goupil & Co, 's Hage;
December: Jhr. Mr. P.A. van der Velden 's Hage;

In 1879:
Januarij: W.Th. van Griethuijsen te Rotterdam;
Februarij: J.A. Smits van Nieuwerkerk, Dordrecht (Historie);
Maaart: P. Stortenbeker te 's Hage;
November: Goupil & Co, idem;
December: J.C. Greive Jr, Amsterdam;

In 1880:
Januarij: J.W.M. Roodernburg, alhier;
Februarij: P.M. Beelaert, idem (Dordrecht in vroeger dagen enz, Teekeningen van);
Maart: Mr. P. Verloren van Themaat te Utrecht;
November: Goupil & Co, te 's Hage;
December: R.J. Kijser te Amsterdam;

In 1881:
Januarij: Dr. W.Th. van Griethuijsen te Rotterdam;
Februarij: V. Thierens Jr. Alhier;
November: Goupil & Co, te 's Hage;
December: Jonkhr. J.N.J. Jantzon van Erffrenten van Babyloniënbroek, alhier;

In 1882:
Januarij: J.H. Tutein Nolthenius te Amsterdam;
Februarij (Maart): P. Langerhuizen, Burgemeester Bussum;
November: Goupil & Co, te den Haag;
December: Hendr. Veder, Rotterdam, q.q. Academie v. B.K. & T.W.;

In 1883:
Januarij: P. Stortenbeker te 's Hage;
Februarij: G. Elink Schuurman te Baarn (portef. van wijlen den heer Gerard Duuring te Breukelen);
12 November: Maatschappij Arte et Amicitia, Afdeeling Kunstbeschouwingen Amsterd.;
18 December: Academie van Beeldende Kunsten en Technische Wetenschappen, Rotterdam;

In 1884:
24 Januarij: Mr. W.J. Royaards van den Ham, wethouder te Utrecht;
25 Februarij: het Genootschap Kunstliefde te Utrecht;
24 November: Academie van Beeldende Kunsten en Technische Wetenschappen te Rotterdam;
24 December: Maatschappij Arte et Amicitia, Afdeeling Kunstbeschouwingen, Amsterdam;

In 1885:
17 Februarij: H.W. Mesdag, 's Gravenhage;
31 Maart: Teylers Stichting Haarlem;
18 November: nu wijlen Vincent Thierens te Dordrecht;
24 December: de Hoog Welg. Vrouwe Anna Calkoen douairière de Hoog Wel Geb. Heer Johan Cornelis Clotterbooke Patijn van Kloetinge te Zeist;

In 1886:
2 Februarij: Taco Mesdag te Scheveningen;
24 Maart: Maatschappij Arte et Amicitia, Amsterdam (Afdeeling Kunstbeschouwingen);
17 November: Academie van Beeldende Kunsten en Technische Wetenschappen te Rotterdam;
22 December: Maatschappij Arte et Amicitia, Afdeeling Kunstbeschouwingen, Amsterdam;

In 1887:
2 Februarij: Willem Roelofs, kunstschilder te Brussel;
8 Maart: Schilderkundig genootschap Pulchri Studio te 's Gravenhage;
15 December: J.W.M. Roodenburg te Dordrecht;

In 1888:
11 Januarij: Oldenzeel Kunsthandelaar te Rotterdam;
8 Februarij: Maatschappij Arte et Amicitia, Amsterdam (Afdeeling Kunstbeschouwingen);
16 Maart: Eere en werkende leden van dit genootschap;
10 Decbr: Eere en werkende leden van dit genootschap;

In 1889:
25 Janu.: Maatschappij Arte et Amicitia, Afdeeling Kunstbeschouwingen, Amsterdam;
20 febr.: J. de Kuijper te Rotterdam;
13 Maart: R.J. Kijzer te Amsterdam;
26 Novb.: Eere en werkende leden van dit genootschap;
27 Decemb.: douarière Jhr. F.J. van den Santheuvel geb. H.J.B. Jantzon van Erffrenten;

In 1890:
4 februarij 1890: J.A. Smits van Nieuwerkerk te Dordrecht;
1 April 1890: J. de Kuijper te Rotterdam;
Nov. 1890: Eere en werkende Leden;

1891:
19 jan.: Pulchi Studio, Den Haag;
26 Mrt: J.C. Gabriel, Scheveningen;
9-10 April: J.J. Tiele, Rotterdam;
nov: Portefeuille Eere en Werkende leden (1e gedeelte);
2 Dec.: Portefeuille Eere en werkende leden (2de gedeelte);
7 Dec: Portefeuille der Mij. Arti et Amicitia te A'dam;

1892:
24 Februari: Portefeuille Hidde Nijland te Dordrecht / Lithografie en etsen van M. Bauer;
16 Maart: Portefeuille Taco Mesdag, Scheveningen;
30 Maart: Portefeuille Kunsthandel Oldezeel Rotterdam;

Portefeuille Eere en werkende leden (2de gedeelte);

1893:
4 Jan: Portefeuille van Pulchri Studio, Den Haag;
13 Febr.: Portefeuille H.W. Mesdag, Den Haag;
4-5 April: Portefeuille Hidde Nijland;
Pinksterdag: Portefeuille bijeengebracht door Frans J. Schikkinger A'dam;

1893-1898:
J.W.M. Roodenburg, Amsterdam;
Rodenberg, Amsterdam;
Zilcken, den Haag;
Pulchri-Studio, Haagsche Kunstkring;

'97-1898:
Nov. 26: Portefeuille Werkende Leden;
Dec. 29 en 30: Portefeuille Hidde Nijland;
Dec. 10: Toorop;
Dec. 10: Rink;
Dec. 10: Breitner;
Dec. 10: Bosboom;
Dec. 10: Bauer;
18 Maart - Portefeuille der Maatschappij Arti et Amicitia te Amsterdam;

'97-1898:
Tentoonstelling W-Leden;
25 Dec. '97-4 januari '98: Tentoonstelling W. Sluiter;

1898-99:
Kunstbeschouwing portef. W. Leden 24 Nov.;
Tentoonstelling schilderijen door Piet Bos 20 Nov.-6 Dec.

Laatst gewijzigd: maart 2019.