Aanmelden | Contact
Doorzoek de bronnen

Dordrecht: tekengenootschap Pictura (ledenlijsten 1884-1906)


Bron: Stadsarchief Dordrecht (SAD)
Toegang: 206
Inventarisnummer: 242 (ledenlijsten nr. 1 t/m 18) en 244 (ledenlijst nr. 19)

1= ledenlijst 1884/1885 tot 31 maart (à f 7 entree f 5,-)
2= ledenlijst 1885/1886
3= ledenlijst 1886/1887
4= ledenlijst 1887/1888
5= ledenlijst 1888/1889 (à f 7 entree f 5,-)
6= ledenlijst 1889/1890 (à f 7 entree f 5,-)
7= ledenlijst 1890/1891 (39 in october, 38 werkende leden in januari)
8= ledenlijst 1891/1892 (werkende leden: 39)
9= ledenlijst op 1-1-1891 (werkende leden: 38)
10= ledenlijst op 1-1-1892
11= ledenlijst op 1-3-1893 (1 oct 1893 43 werkende leden, 1 jan 1894 45 werkende leden)
12= ledenlijst op 1-1-1895
13= ledenlijst jan. 1896
14= ledenlijst 1-10-1896
15= ledenlijst 1-10-1897
16= ledenlijst jan. 1900
17= ledenlijst 1 mei 1901
18= ledenlijst 'E. Boonen'
19= ledenlijst 1906 (SAD 206:244)
w = werkende leden
w/- = werkende leden (naam doorgestreept)
k = kwekeling/leerling


("... Tot mijn vreugde zijn de ledenlijsten van 1774–1874 en 1884–1906 (2) online te vinden. Uit-gewerkt in mooie tabellen en goed leesbaar.
Niets handschriften uitpluizen en hopen dat je het kan lezen. In de eerste honderd jaar van de oprichting wordt er nog geen mel-ding gemaakt van vrouwelijke leden ...
(2) = Ledenlijsten van Pictura tussen 1875 en 1883 ontbreken. Vanaf 1884 is geen enkele vrouw lid, daarom kan worden aangenomen dat Hendrika Wilhelmina Landré van der Kellen
de eerste vrouwelijke Picturiaan is ... "
(Eerste vrouwelijke Picturianen, Evertine van Alphen, Picturablad nr.02/2020; pictura.nl))
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
P. Braam Blusse van Zuidland en Velgersdijk W W W/- W - - - - - - - - - - - - - -  
V. Thierens Jr. W - - - - - - - - - - - - - - - - -  
L. de Koningh W W W/- - - - - - - - - - - - - - - -  
C.J. Schotel W W/- - - - - - - - - - - - - - - - -  
J. Rosierse W W W W W W W (bedankt 19 sept 91) W W - - - - - - - - -  
F. Lebret W W W W W W W W W W W W W W W W W W (Wijnstraat)  
J.A. Smits van Nieuwerkerk W W W W W W - - - - - - - - - - - -  
J. de Hart W W W W W W W W W W W W W W W (overleden 25-10-1898) - - -  
C.W. van Rije W W W W W W W W W W W W W - - - - -  
J. Wensch W W W W W W W W W W W W W W W W W W (Nieuwe Haven) W (Wijnstraat)
H.W. Veth W W W W W/- - - - - - - - - - - - - - -
J.W.M. Roodenburg W W W W - - - - - - - - - - - - - - -
J.P.J. de Joncheere W W W W W W W W W - - - - - - - - - -
H. Quast W W W/- - - - - - - - - - - - - - - - -
(overleden)
H.M. Vriesendorp W W W W W W W W W W W W W W W (overleden oct 97) - - - -
H. Vriesendorp Jr. W W W W W W W W W W - - - - - - - - -
P. Schmidt W W W W W W W W W W - - - - - - - - -
S.J.H. v.d. Noordaa W W W W W W W W W W W W W W W W - - -
H. den Bandt W W W W W W W W W W W W W W W W - - W (Nieuwe Haven)
C. Lary W W W W W W W W W W W W W - - - - -  
J. Karssenboom Jr. W W W W W W W W W W W W W W W W W W (Vleeschh. str. -
A.F. van der Linden W W - - - - - - - - - - - - - - - -  
B. de Court Onderwater van Valkenswaard W W W W W W W W W W W W W W W W W W (Kalkhaven) W (Kalkhaven)
Abr. van Strij W W W W W W W W W W W W W W W W W W (Varkenmarkt) W (Varkenmarkt)
Adrianus Schotel W W W W W W W W W W W W W W W W W W (Wijnstraat) W (Wijnstraat)
R. Lary W W W W W W W W W W W W W W W W W W (Steegoversloot) W (Steegoversloot)
H. Kramer Jr. W W W W W W W W W W W W W W W W W W (Voorstraat 256) W (Voorstraat 256)
A. Meijers Jr. W W W W W W W W W W W W/- - - - - - -  
Arie Schmidt JMzn W W W W W W W W W W W W W W W W W -  
Herman P.A. Gunneweg W W W W W W W W W W W W W W W W W -  
Bas Veth Azn W W W W W W W W W W W W W W W W W W (van Oldenbarneveltln, Den Haag)  
B.M. Koldeweij W W W W W W W (bedankt 1 mei 1891) W W/- - W W W W W (overleden 17-12-1898) - - -  
C.G. ‘t Hooft W W W/- - - - - - - - - - - - - - - -  
F. Carlebur W W W W W/- - - - - - - - - - - - - -  
M.P. Reus W W W W W W W W W W W W/- - W W W W W (Nieuwstraat) W (Nieuwstraat)
H.J. Tollens CHzn W W W W W W W W W W W W W W W W W W (Voorstraat) W (Voorstraat)
G. van Heelsbergen W W - - - - - - - - - - - - - - - - -
E. Boonen Rzn/Dzn W W W W W W W W W W W W W W W W W W (Singel 104) W
(Singel 104)(rue Darwin 3, Bruxelles)
Johanna Catharina Koster, geb. 16-4-1867 K - - - - - - - - - - - - - - - - - -
J.H. Korthals K W/- K/- W W W W W W W - - - - - - - - -
K/- W
Jac.H. Hollestelle - W W/- - - - - - - W W W/- - - - - - - -
H.E. van der Kaa - W W W W/- - - - - - - - - - - - - - -
C.E. van der Sande Lacoste - W W W W/- W W W W W W (bedankt) - - - - - - - -
H. Sint Nicolaas - W - - - - - - - - - - - - - - - - -
J.P. Veth - W W W W/- W W (te Bussum; bedankt mrt 91) W W/- - - - - - - - - - -
(te Bussum) (Bussum)
J. Geerkens (Jr.) - W W W - W W W W (penningmeester) W W (bedankt) - - - - - - - -
C.G. ’t Hooft CGzn - K K/- W W/- W (te Amsterdam, Vondelskade 79) W (te Amsterdam, Vondelskade 79) W W (Amsterdam) W W (bedankt) - - - - - - - -
W (Vondelskade 79)
(1 oct 87)  
C. Gips Jr - - W W W W W W W W W (bedankt) - - - - - - - -
J. van Ouwerkerk - - W W W W W (bedankt 24 dec 90) W - - - - - - - - - - -
G.A. Mögle - - W W/- - - - - - - - - - - - - - - -
(7 oct.87)
mevr. H.W. Landré vd Kellen - - W W W W W W W W W W - - - - - - -
P.J. Bos (Piet) - - W - W W W (Brussel, rue Fraueriere 80) W W (Brussel) W W W W W W W W W/- (Dubbeld.weg 16) W
(Singel)
Rego Veth - - W - W W W W W W - - - - - - - - -
D.G.A. Schnabel - - W - W W W W W W - - - - - - - - -
A. v.d. Torre - - - - W W W W W W W W W W (overleden 16-10-1896) - - - - -
(11 oct 1889)
Hidde Nijland - - - - - - W (19 oct 1890) W W W W W W W W W W W (Prinsenstraat)  
C. Easton - - - - - - W (1 oct 1890) - W - - - - - - - - -  
Antoine Pierre Marie Cocural, geb. 5-3-1874 - - - - - - K (1 oct 1890) K - K W W W W W W (bedankt, vertrokken) - -  
A.J./C.J. Grootens - - - - - - - - W - W W (Buiksloot) - - - W W -  
H. de Hart - - - - - - - - W - W W W W W W W W (Toulonsche laan) W (Oranjeplein, Toul.ln)
D.C. Stempels - - - - - - - - W - W W W W W W - -  
D. Hanken - - - - - - - - W - - - - - - - - -  
Joost de Boer - - - - - - - - - K - - - - - - - -  
mej. Johanna van Dooren - - - - - - - - - K W W W W W W W W (ffrma J. van Rijn, Weverstraat 142a, Oosterbeek)  
Willem Steiner - - - - - - - - - - W W W W W W W -  
J.W. Sluiter (Willy) - - - - - - - - - - W (Kanaalweg 21, Scheveningen) W (Den Haag) W W W W W (Katwijk aan Zee) W (Katwijk aan Zee) W (Katwijk aan Zee)
mevr. H.E. van Wageningen-Rens - - - - - - - - - - W W W W W W W W (Nm Singel; Scheveningen)  
Leonard Sparnaaij - - - - - - - - - - W W W W W W W W (Rozenhof) W (Rozenhof)
Louis Landré - - - - - - - - - - W (1 oct.) W/- - - - - - -  
Arie Boers - - - - - - - - - - W (1 oct.) - - - - - - - W (Weeshuisplein)
P. Kole - - - - - - - - - - W - - - - - - -  
W. Stok Jr. - - - - - - - - - - W W (bedankt 1 oct 97) W W W W - -  
Walther Ruttenberg - - - - - - - - - - W W W W W W W - W (63 Leidsche kade Amsterdam (buiten lid))
R.E.J. Roeterink (Alkmaar) - - - - - - - - - - W W W - - - - -  
Willem Sleurs - - - - - - - - - - W W/- - - - - - -  
P.G. van Helden - - - - - - - - - - W W W W W W W W (Bagijnhof)  
H. Onderwater (Onderwater Jr.) - - - - - - - - - - K - - W - - - -  
Jac. van Neutichem - - - - - - - - - - K - - W W W W W (Spuiweg)  
Joh. van Nuchteren/Nugteren - - - - - - - - - - K W - W W W W W (Zwijndrecht)  
J.F. van Oldenborgh - - - - - - - - - - - W - W W W W W (Singel) W (Singel 278)
J. Ballegeer - - - - - - - - - - - - W W W W - -  
Fred. van der Block - - - - - - - - - - - - W W W W - -  
F. de Court Onderwater - - - - - - - - - - - - W - W W W W (Kalkhaven)  
W. Jorissen - - - - - - - - - - - - W W W W W W (Princenhage)  
mej.A. Hofman - - - - - - - - - - - - W W W (bedankt oct 98) - - -  
mej. M. Franchimont - - - - - - - - - - - - W W - - - -  
H. Reus (H.A. Reus) - - - - - - - - - - - - W W W W W W (Steegoversloot) W (Steegoversloot)
B. v.d. Kieboom - - - - - - - - - - - - - W W W W W (Voorstraat 392) W (Voorstraat)
G.N. Korthals - - - - - - - - - - - - - W W W W W (Steegoversloot) W (Steegoversloot)
C. Blussé (C.J.J. Blussé) - - - - - - - - - - - - - W W W W -  
H.C.F. Claessen - - - - - - - - - - - - - K K (bedankt oct 98) - - -  
H.J. van der Made (J.H.) - - - - - - - - - - - - - K/- K W W W (Voorstraat) W (Koninginnestr 17)
B. Lageman - - - - - - - - - - - - - - W W W W (Noordendijk 41 rood) W (Groenendijk, Noordendijk 41a rd)
W. Broens - - - - - - - - - - - - - - W W W -  
E. Kuipers - - - - - - - - - - - - - - W W W -  
N. W. van Dooren - - - - - - - - - - - - - - W W W W (Singel bd Noordendijk) W (Singel)
A. Holswilder - - - - - - - - - - - - - - W W W -  
Bekkers - - - - - - - - - - - - - - K - - -  
mej. Joh. Lary - - - - - - - - - - - - - - K K W W (Wijnstraat) W (Wijnstraat, Voorstraat)
M. Dijkwel Jr. - - - - - - - - - - - - - - K K - - W (Bagijnhof)
Kraft - - - - - - - - - - - - - - K - - -  
G. van Efferen - - - - - - - - - - - - - - K W W -  
P.P. Schiedges (Hilversum) - - - - - - - - - - - - - - - W W -  
C. van den Hoogenband - - - - - - - - - - - - - - - W W -  
D. Hidde Nijland - - - - - - - - - - - - - - - W W -  
O. van Tussenbroek - - - - - - - - - - - - - - - W W W (Gr Kerksplein) W (Gr Kerksplein)
W.F. Jansen - - - - - - - - - - - - - - - W W W (Wilhelminastr) W (Wilhelminastr 29rd)
H.J. Wolff - - - - - - - - - - - - - - - W W - -
van Faassen - - - - - - - - - - - - - - - W W - -
James Aves - - - - - - - - - - - - - - - W (bedankt) - - -
H. van Dijk - - - - - - - - - - - - - - - W W W (Koninginnestr 39) W (Koninginnestra 39)
De Boer - - - - - - - - - - - - - - - K - - -
Buitink - - - - - - - - - - - - - - - K - - -
F. Schorel - - - - - - - - - - - - - - - K - K -
Louis de Leeuw - - - - - - - - - - - - - - - - W W (Toull.ln) W (van Bleijenburghstr)
Jacob Schotel - - - - - - - - - - - - - - - - W W (Gravenstraat)  
C.H. Dee (Gorinchem) - - - - - - - - - - - - - - - - W -  
P.J. Geuze - - - - - - - - - - - - - - - - W W (Vischstraat) W (Vischstraat)
W.C. Swaan - - - - - - - - - - - - - - - - W W (Vrieseweg)  
Jac. Hordijk - - - - - - - - - - - - - - - - W -  
Alb. Plaschaert - - - - - - - - - - - - - - - - - W (Havenstraat)  
Karel Legrand - - - - - - - - - - - - - - - - - W (Kromhout)  
P.J. Hoeks - - - - - - - - - - - - - - - - - W (Singel)  
H. van Randwijk - - - - - - - - - - - - - - - - - W (Vischstraat) W (Vischstraat)
H.E.W.J. Bouman - - - - - - - - - - - - - - - - - W (Gorinchem)  
J. Leeuwenburgh - - - - - - - - - - - - - - - - - W (Aug.kamp) W (Hooge Nieuwstr)
G.J. Veenhoven - - - - - - - - - - - - - - - - - W (Grotekerkbrt) W (Groenmarkt)
Frl. M. Reigersman - - - - - - - - - - - - - - - - - (buiten lid)(Breda) W (Breda)
mej. M.J. van Arkel - - - - - - - - - - - - - - - - - W W (van Bleijenburgstr, Bleekersdijk)(bedankt 1907)
W.P. Tas - - - - - - - - - - - - - - - - - W (Nieuwstraat) W (Nieuwstraat)
C.J.J. Tenenti - - - - - - - - - - - - - - - - - W (Nieuwstraat) W (Nieuwstraat)
M.G. de Breuk - - - - - - - - - - - - - - - - - W (Bleijenhoek)  
C.F.A. van Oven - - - - - - - - - - - - - - - - - W (Steegoversloot) W (Steegoversloot)
D. Ploegers - - - - - - - - - - - - - - - - - W (Reeweg) W (Reeweg63)
W.W. van Strij - - - - - - - - - - - - - - - - - W (Varkenmarkt) W (Varkenmarkt)
J. Visser - - - - - - - - - - - - - - - - - W (Zwijndrecht) W onderwijzer (Zwijndrecht)
Betsy Wijers - - - - - - - - - - - - - - - - - W (Buit Walevest) W (Buit Walevest)
L.J.H.  Franken - - - - - - - - - - - - - - - - - W (Voorstraat Schrijversstr 3) W (Voorstraat)
J.E. Post - - - - - - - - - - - - - - - - - W (Hooge Nieuwstraat) W (Knolhaven 12)
H. Harten - - - - - - - - - - - - - - - - - W  
L. Ek - - - - - - - - - - - - - - - - - W (Gr. Kerksbrt) W (Gr Kerksbuurt)
J.V. de Bie - - - - - - - - - - - - - - - - - W (Groenmarkt) W (Groenmarkt 40)
J. van Schaardenburg - - - - - - - - - - - - - - - - - W -
Louis Kroonen - - - - - - - - - - - - - - - - - K -
Paul Beijers - - - - - - - - - - - - - - - - - K K (Vleeschh.str)
mej. G. de Breuk - - - - - - - - - - - - - - - - - - W (Bleijenhoek)
A.J.C. Brijer - - - - - - - - - - - - - - - - - - W
H. Grens - - - - - - - - - - - - - - - - - - W (Grote Lindt)
J.P.C. Grolman - - - - - - - - - - - - - - - - - - W (Viestraat, Utrecht)
Fedor van Kregten - - - - - - - - - - - - - - - - - - W (L. v. Meerdervoort 367, Den Haag)
W. vd. Linden - - - - - - - - - - - - - - - - - - W (v Beverenstr 21)
Evert Moll Jr - - - - - - - - - - - - - - - - - - W (Voorstraat, Rijswijk)
Mevr. Mr. A. van Oven - - - - - - - - - - - - - - - - - - W (Steegoversloot
C.J. Rovers - - - - - - - - - - - - - - - - - - (Oranjeplein)
J. Roest - - - - - - - - - - - - - - - - - - (Wijnstraat)
F. Schmid - - - - - - - - - - - - - - - - - - W (Stek)
A. v.d. Steenhoven - - - - - - - - - - - - - - - - - - W (Bagijnhof)
C.J. Schellenbach - - - - - - - - - - - - - - - - - - W (St. Jorisweg)
H. Trompetter - - - - - - - - - - - - - - - - - - W (Groenmarkt adres de Bie)
N. v.d. Veen - - - - - - - - - - - - - - - - - - W (Geldersche kade 11)
Mej. E. Vlierboom - - - - - - - - - - - - - - - - - - W (Voorstr 175)
C. de Wijs - - - - - - - - - - - - - - - - - - W (Bagijnhof)
Letcke - - - - - - - - - - - - - - - - - - K
Stam - - - - - - - - - - - - - - - - - - K
van Rees - - - - - - - - - - - - - - - - - - K

Laatst gewijzigd: juli 2006.