Aanmelden | Contact
Doorzoek de bronnen

Dordrecht: tekengenootschap Pictura (ledenlijsten 1774-1874)


Bron: Erfgoedcentrum DiEP (stadsarchief Dordrecht)
Toegang: 206
Inventarisnummer: 241


NAAMLIJST DER WERKENDE LEDEN VAN HET TEEKENGENOOTSCHAP PICTURA TE DORDRECHT, OPGERIGT IN DEN JARE 1774

NAMEN BIJZONDERHEDEN AANGENOMEN AFGETREDEN
Dag Maand Jaar Dag Maand Jaar
Abraham van Strij Oprigters / geb. te Dordrecht 31 Decbr 1753 - - - overl. te Dordt 7 Maart 1826
Reinier (Reijnier) Goudsbergen Oprigters - - 1774 (?) overleden
Willem van der Koogh Oprigters - - - (?) overleden
Pieter Hofman Oprigters; geb te Dordr 5 sept 1755 tussen 1774 en 1787 (?) bedankt, overl. voor 9 april 1837
Arie (Arij) Lamme geb. te Heerjansdam 10 Janu 1748 15 Sept 1815, overl. Dordt 1801
Jacob (Jacobus) van Strij geb. te Dord 2 Octob 1756 13 Sept 1806, over. te Dordt 4 febr 1815
Johan Loekemeijer - (?) overleden
Jacob van Hoogerwerf - (?) overleden
Jan (Johan) van Strij benoemd tot lid van verdiensten 1 Octobr 1801
Hermanus Boet geb. te Dordr 13 Octob 1756 bedankt 1790, over. te Dord 10 Mei 1832
Johannes Schoenmakers Pzn geb. te Dord 1 Nov 1755 15 Septb 1831, overl. te Dord Juni 1842
Hendrik van der Koogh - bedankt 1790
Willem Neering - overleden ?
Hendrik Jan Rijsoort van Meurs - overleden ?
Andries Vermeulen geb. te Dord 23 Maart 1763 bedankt 1797, overl. te Amsterdam juli 1804
Johannes Holtrop Junior - overleden ?
Hendrik Weijmans - 15 sept bed. 1829
Pieter Verval - bed. 1790
Johan Nieuwendorp - overleden ?
Hendrik Hofman - bedankt 1790
Willem van der Linden - bedankt 1792
Maggiel Versteeg geb. te Dord 30 Aug 1756, later lid v. verdien: 3 October 1788 1813/14, overl. te Dordt 8 Nov 1843
Gilles Smak gezegd Smak Gregoor geb. te Dord 10 Januari 1770) hebben zich gedeclareerd als lid in de extra-ordinaire vergad: van 2 Septb. 1790 bedankt 1796, overl. te Dord 3 Dec 1843
Johannes van Lexmond geb. te Dordt 7 Juli 1769 15 Sept 1831, over. te Dord 23 Nov 1838
Willem van der Wulp - overleden?
Bartholomeus Bonket - 8 Novbr 1790 overleden?
C. Kam Hooft - 1 October 1791 overleden?
C. Borsteeg - 1 October 1791 overleden?
Johannes Rombouts geboren te [-] 1770, na zijn bedanke Hon(orai)r lid 1 October 1791 bedankt 1807, overl. te Dord Mei 1850
G. Heijken - 1 October 1791 bedankt 1795
Jacobus G. Heulen - 1 October 1792 overleden?
Johannes Keeman - 31 October 1792 bedankt 1 October 1804
Martinus Schouwman (Schouman) geb te Dord 29 Januari 1770, later lid van verdien; 13 Maart 1793 28 Sept 1815; over. te Breda 30 Oct 1848
A. Milort - 4 October 1793 bedankt - ?
C. van Braam was lid 4 oct 1793 en Secretaris 9 October 1793 overleden - 1803
J. Cera - 7 Novbr 1794 bedankt - 1797
H. Vleugels was lid 21 Septbr 1795 overleden - ?
H. de Kooning - 19 October 1795 overleden - ?
Casper Anthonij van Ourijk - 13 Jan 1796 bed. 1 Oct 1804; overl. te Dord 31 Dec 1847
Leendert de Koning (Koningh) geb. te Dord 12 April 1777, was lid - - 1796 overl. te Dord 8 Juni 1849
J. Veldhoven - 3 Oct 1796 overl. - ?
Aert Schouwman geb. te [-] 7 Oct 1796 bedankt 1 Oct 1806, overl. te [-]
Cornelis Vos - 2 Decb 1797(1792) bed. 1 Octob 1803
Arnoldus van Well Azn geb. te Dordr 8 Janu 1773 2 Decb 1797 overleden 1818 te Dordr 3 Januari
Adrianus Schotel - 2 Decb 1797 overl. - ?
G. Schotel was lid 22 Sept 1798 overl. - ?
Coenraad Schmidt - 3 Oct. 1798 bed. 2 Octb 1807
Abraham van der Koogh - 17 Oct. 1798 bed. 11 Octb 1803
Cornelis Vieweg geb. 1767 14 Jan 1799 bed. 11 Sept 1801, overl. te Dord febr 1837
Jan de Greef geb. te Dordr 6 Juni 1784, overl. te Amsterdam 2 Decemb 1834 (behaalden op 11 mei 1799 den 2en prijs voor de bouwkunde of hij toen werk of Hon: lid was niet vermeld later aangenomen als W.L.) 2 Octbr 1799 geen lid meer in Sept. 1808
J. de Koning Anthzn - 21 Novb 1800 overleden 20 feb 1805
.. van der Gou doofstom en daarom van het Stemregt i/d vergad: uitgesloten 1 Octbr 1801 overleden ?
N. van Fowinkel - ? Octbr 1801 overleden ?
Pieter Rudolph Klijn uit Arnhem 1 Octbr 1802 overleden ?
Pieter Hofman geb. te Dordr 3 Sept 1785, overl. 9 April 1837; vroeger mede oprichter later bedankt 4 Octbr 1802 bed. 15 Sept 1829
Pieter Martinus Gregoor geb. te Dordt 17 April 1784 3 Octbr 1803 bed. 13 Sept 1806; over. te Dordr 11 Sept 1846
A.F. Speelman - 5 Octbr 1803 bed 15 Sept 1810
Anthonij Kist Ewalduszoon geb. te [-] 1786 3 Octbr 1805 bed. 17 Sept 1808, overl. te Dordr 4 april 1840
Johannes Christiaan Bendorff of Bendorp geb. te Dordr 7 Januari 1766 11 Octbr 1805 bed. 14 Jan 1829, overl. te Dordr 12 Nov 1849
L. van Strij - 15 Octbr 1805 bed. 13 Sept 1806
Jonkhr Etienne Jean de Court van Valkenswaard - ? Octbr 1805 overl. te Dordr Juni 1846
Jonkhr Johannes de Court van s Gravenmoer - - Febr 1805 bed. 24 Apr 1824; overl. te Dordr Octob 1842
Johannes Christianus Schotel geb. te Dordr 11 Nov 1787 2 Octb. 1805 bed. 22 Decb 1836; overl. te Dord 20 Decb 1838
Abram Teerlink geb. in Dordr 5 Nov 1776 2 Octb. 1805 bed. 15 Sept 1807; overl. in Romen 26 Nov 1857
Arnoldus Lamme geb. te Dordr 1 Decemb 1771 1 Octb. 1806 bed. 15 Sept 1815; overl. te Rotterdam 7 Maart 1856
Abraham van Strij Abrahamszoon - 1 Octb. 1806 overl. te Dordr Nov 1840?
H.J. van Strij Jzn - 1 Octb. 1806 overleden ?
George Adam Schmidt geb. te Dordr 17 Mei 1791 3 Octb. 1806 bed. 2 oct 1826; overl. te Dordr 23 Maart 1844
Wm Weijmans - 3 Octb. 1806 overleden ?
Cornelis Giltaij geb. 1788 2 Octb. 1807 bed. 16 Sept 1822, overl. te Dord Juni 1848
Pieter Fontijn geb. te Dordrecht 5 Janu 1774 16 Decb 1807 overl. te Dordr 10 Sept 1839
J.J. Rueb - 3 Octb. 1808 bed. 15 Sept. 1831
Pieter Smaasen - 3 Octb. 1808 bed. 15 Sept. 1812
Pieter Martinus Gregoor geb. te Dordr 17 April 1784 2 Octb. 1809 bed 24 Oct 1821; overl.t e Dordr 10 Sept 1846
F. van Kooten - 13 Octb. 1809 bed. 13 Sept. 1814
L Lamme - ? ? ? bed. 15 Sept. 1810
Cornelis Gerardus 't Hooft geb. te Dordr 29 Decbr 1790 3 Octb. 1810 bed. 2 Maart 1857; overl. te Dordr Dec 1870
Willem Hendrik Bosch geb. 1783 3 Octb. 1810 overl. te Dordr Juni 1866
Gilles Smak gezegd Smak Gregoor geb. te Dordr 10 Janu 1770 ? Decb 1811 bed. 16 Sept 1833; overl. te Dordr 3 Dec 1843
L. Lamme weder lid geworden ? Jan 1812 overleden?
Adrianus van der Koogh geb. te Middelharnis 14 febr 1796 2 Octbr 1812 bed. 15 Sept 1831; overl. te Dordr 19 Sept 1831
Gerrit van Brakel geb. 1790 ? Octbr 1812 bed. 15 Sept 1820, overl. Dord febr 1866
B. de Bruin Ouboter - ? Octbr 1812 bed. 15 Sept 1815
M.F. van den Broek - 1 Octbr 1813 bed. 15 Sept 1831
Hendrik Justus Trumpi geb. 1785 3 Novbr 1815 bed. 15 Sept 1818; overl. Dordr juli 1865
Aert Schouwman oud werk lid 2 Octbr 1816 bed. 16 Sept 1822
P. Aangevoort - 30 Octbr 1816 bed. ? ?
H. Boshamer - 23 Decbr 1816 bed. 16 Sept 1822
Isaack Schouman geb. te Dordr 29 Mei 1800 1 Octbr 1817 bed. Sept 1826
Johannis Boshamer geb. te Dordr 29 Januari 1800 (vervallen verklaard van het ldimaatschap door niet betaling contr;) 1 Octbr 1817 vevrallen 15 April 1848, overl. te Dord 7 Januari 1852
Willem de Klerk geb. te Dordr 28 Nov 1800 1 Octbr 1817 - - -
Jacobus Lambinon - 2 Octbr 1818 overleden ?
Leendert de Koning geb. te Dordr 12 April 1777 (oud werk: lid) 15 Sept 1819 bed. 15 Sept 1829; overl. te Dordr 8 Janu 1849
Leendert Dupper Wzoon geb. te Dordr 16 Aug 1799 2 Octbr 1820 overl. 4 Maart 1870 te Dordr.
Herman van Limmen - 1 Octbr 1821 overl. te Dordr
Frans Jacobus van den Blijk geb. te Dordr 25 Sept 1806 8 Octbr 1821 bed. 13 Sept. 1856
Adrianus Jacobus van de Ven - 8 Octbr 1821 overleden 9 Apr 1865 te Dordr.
Cornelis Plukhooij - 9 Novbr 1821 bed. 17 Sept. 1842
H. Maas - 23 Novbr 1821 overleden?
Jan Dam Steuerwald - 2 Octbr 1822 bed. 15 Sept 1829
Petrus Wilhelmus Struijs - 27 Novb 1822 bed. 1 Octob 1823
Petrus Joannes Schotel geb. te Dordr 19 Aug 1808 1 Octbr 1823 bed. 15 Sept 1830; overl. te Dresden 23 juli 1865
W. van der Koogh - 1 Octbr 1823 ? ? ?
L. Koomen - 1 Octbr 1823 bed. 15 Sept 1829
Servaas Milort vervallen verklaard van het lidmaatschap door niet betaling contr 8 Octbr 1823 vervallen 1 Octbr 1824
Pieter Martinus Gregoor geb. te Dordr 17 April 1784 (vroeger reeds lid gew:) 8 Octbr 1823 overl. te Dordt 10 Sept 1846
P. van Ameiden soldaat geworden 17 Octbr 1823 bed. 13 Octbr 1826
W. Wesdijk - 22 Octbr 1823 bed 16 Sept 1826
Matthijs Quispel geboren te Numansdorp 21 Novb 1805 (zie 1 Octb 1834) 1 Octbr 1824 overl. te Dordt 17 Jan 1856
W. van der Koogh Lzoon - 1 Octbr 1824 - - -
Gilles Schotel - 20 Octbr 1824 bed. 15 Sept 1826
Pieter Aangevoort - 2 Octbr 1825 bed. 15 Sept 1827
Petrus Wilhelmus Struis - ? ? ? bed. 15 Sept 1827
Cristiaan Lodewijk Wilhelm Dreibholtz geb. te Utrecht 8 Sep 1799 15 Sept 1827 bed. 11 Sept 1841
Pieter van Braam Blussé van Zuidland en Velgersdijk geb. te Dordr 7 Nov 1809 1 Octbr 1827 - - -
Johannis Cornelis Recourt geb. te Dordr 19 Nov 1807 1 Octbr 1827 overl. te Dord 10 Sept 1828
Hendrik Fredrik Verheggen geb. te Dordr 12 Octob 1809 1 Octbr 1827 - - -
Vincent Thierens Junior geboren te Dordr 18 Decb 1809 1 Octbr 1828 - - -
P.J. Aangevoort niet vermeld wanneer aangenomen doch voorgesteld op 1 Octbr 1828 bed. 15 Sept 1831
W.G. Jansse niet vermeld wanneer effectief w(erkend) l(id) geworden doch surnumerair op 1 Octbr 1828 bed als W.L. 15 Sept 1829
Thomas Korthals geb. te Dordr 30 juni 1806 14 Jan 1829 bed. 29 Sept 1858; overl. te Dord 14 Maart 1860
Pieter van Santen Hzn geb. te Dordt 30 Juni 1806 14 Jan 1829 bed. 12 Sept. 1840
Leonard de Koningh Junior geb. te Londen 20 Sept 1810 14 Jan 1829 - - -
Hendrik van der Helm geb. te Rotterdam 19 Juni 18010 14 Jan 1829 bed. 15 Sept. 1831
J. Korsten - 14 Jan 1829 bed. of overl?
Lourens van der Steen geb. te Dord 1 Decb 1806 14 Jan 1829 bed. 15 Sept. 1829
Johannes Rutten geb. te Dordr 31 Juli 1809 (niet vermeld wanneer effectief W.L. geworden doch surnumerair op) 21 Jan 1829 bed als w.l. 13 Sept 1856
George Adam Schmidt geb. te Dordr 17 Mei 1790 21 Jan 1829 overl. te Dord 23 Maart 1844
Hendrik de Klerk - 7 Octb 1829 bed 15 Sept 1830
Barend Schmidt geb. te Dordr 22 Decb 1800 1 Octb 1830 overl. te Dord?
Abraham van Strij Junior geb. te Dordr 1812 1 Octb 1830 overl. te Dord juni 1839
M.J. van Eijck - 1 Octb 1830 bed. 15 Sept 1860
Christoph Wust geb. te 's Hertogenbosch 4 Decbr 1801 1 Octb 1830 overl. in Amerika
Hendrik Giltaij - 1 Octb 1830 bed. 15 Sept 1838
A.J. Engels - 1 Octb 1830 bed(ankt) of overl(eden)?
Jan van der Kaa Janszoon geb. te Dordr 1 Nov 1813 1 Octb 1832 bed. 16 Sept 1833
M. Schotman - 1 Octb 1832 bed. 16 Sept 1837
Cornelis Johannis Schotel geb. in Dord 2 Octb 1833 - - -
Arie Ketting de Koningh geb. te Dordrecht 3 Aug 1815 2 Octb 1833 bed. 12 Sept 1846, overl. te Amersfoort 1866
Mathijs Quispel geb. te Numansdorp 31 Novemb 1805 1 Octb 1834 overl. te Dordr 17 Jan 1858
Lourens van der Steen geb. te Dordrecht 1 Decbr 1806 1 Octb 1834 bed 15 Sept 1862
H.S. Mak niet vermeld wanneer lid geworden, bedankt als zoodanig op - - - bed 25 April 1835
W. van der Koogh Hzoon - 2 Octbr 1835 bed. 11 Sept 1847
Emanuel de Vries geb. te Dordr 2 Octob 1816 4 Jan 1836 - - -
Johannes Rosierse geb. te Dordr 10 Sept 1818 4 Jan 1836 - - -
Carel Fredrik Bendorp geb. te Dordr 21 Janu 1819 4 Jan 1836 bed 14 Sept 1834
Willem Mittelholzer niet vermeld wanneer aangenomen was w(erkend) l(id) ? - - bed. 11 Sept 1841
J.A. Krol niet vermeld wanneer aangenomen was w(erkend) l(id) 16 April 1836 bed 6 Mei 1843
Simon Jacobus Mak van Waaij geb te [-] 3 Octbr 1836 bed 15 Sept 1855
F. Waanders de stad verlaten 3 Octbr 1836 vertr(okken) - 1838
Frans Lebret geb. te Dordrecht 7 Nov 1820 3 Octbr 1836 - - -
Jan Anthonij Smits (van Nieuwerkerk) geb. te Dordr 1 octob 1820 22 Decbr 1836 - - -
Dirk Willem Coolhoven geb. te Dordr 2 Febr 1837 bed. 13 Sept 1851
[-] Peeterse niet vermeld wanneer lid geworden bedankt als zoodanig op - - - bed. 18 Jan 1838
J. Geelhoed - 10 Jan 1838 bed. 14 Sept 1839
Petrus Nicolaas Roldanus de Koningh - 15 Sept 1838 bed. 1 Octb 1845, overleden te [-]
Jan Barthold Zahn geb. 1820 2 Octb. 1840 bed. 14 Sept 1857 te Rotterdam overleden Janu 1869
Francois Carlebur - 20 Octb. 1840 bed 15 Sept 1849
D. Gips - 20 Octb. 1840 bed 14 Sept 1850
F. Kellerhoven - 20 Octb. 1840 bed. 11 Sept 1841
A.A. Obreen - 13 Jan 1841 - - -
J.C. de Visser niet vermeld wanneer lid geworden, komt het eerst voor op de vergadering van 22 Octob 1839 ? ? ? bed. 11 Sept 1841
G. Engels - 1 Octb 1841 bed. 14 Sept 1854
J. de Visser - 3 Octb 1842 bed. 2  Octb 1846
Cornelis Johannes de Vogel geb. te Dordr 29 Decbr 1824 3 Octb 1842 - - -
Gerardus 't Hooft C.G.zoon geb. te Dordrecht 10 Sept. 1820 11 Octb 1842 bed 13 Sept 1856
Andries Wiemans - 2 Octb 1843 bed. 14 Sept 1854
Albertus Antonius Nunnink - 9 Octb 1843 bed(ankt) 15 Sept 1849
A.C. Nunnink - 9 Octb 1843 bed. 30 Sept 1854
Simon van Brakel geb. te Dordrecht 18 Octb 1843 bed. 26 Apr 1857
B. van Wijnen - 2 Octb 1844 bed. 2 Octb 1846
D.P. Struijs - 2 Octb 1844 bed. 29 Sept 1848
W.W. van Strij geb. te Dordr 2 Octb 1844 - - -
C. in 't Veld - 9 Octb 1845 bed. 30 Sept 1847
Cornelis Gips Albertszoon geb. te Dordr 2 Octb 1846 bed. 28 Apr 1855
Hendrik van Aardenne Wouterszoon - 16 Octb 1846 bed. 1 Octb 1863
Simon Jan Hendrik van der Noordaa geb. te Dordr 5 Nov 1825 16 Octb 1846 bed. 14 Sept 1850
M. Schotman - 1 October 1847 bed. 25 Mei 1849
G.M. van der Plank - 1 October 1847 bed. 18 Sept 1858
Jacob de Hart geb. te Dordr 29 Sept 1848 - - -
Johannes Hermanus van der Heijden geb. te Gorinchem 2 Sep 1825 7 Novbr 1848 bed. 16 Sept. 1861
Tobias de Hoog niet vermeld wanneer lid geworden, aangenomen als surnumerair 29 Sept 1848 bed als w.l. 15 Sept 1855
F.C. van Heck idem 6 October 1848 bed. 30 Sept 1851
K. de Wijs - 5 October 1849 bed. 14 Sept 1850
W.A. Verhoeven - 12 October 1849 - - -
J. Bronkhuijzen - 12 October 1849 bed. 14 Sept 1850
Pieter Leonardus Vuijck - 1 October 1850 bed. 14 Sept 1854
Willem Pieter Martinus van Vlijmen geb. te [-] 1820 1 October 1850 bed. 2 Sept 1857
Willem Roelof Stempels geb. te Dordr 1831 (17 aug) 1 October 1850 bed. 18 Sept 1858
Cornelis Gerardus 't Hooft C.Gzn - 30 Sept 1851 bed. 15 Sept 1853
C.W. van Rije - 10 October 1851 - - -
mr. Willem Pieter Smits geb. te Dordr 1 Maart 1829 14 Novbr 1851 bed. 18 Sept 1858; overl. te Utrecht 16 juli 1872
Hendrik Albert van Trigt geb. te Dordr 22 oct 1829 30 Sept 1852 bed. 15 Sept 1855
C.J.F. Bonneau de Lapotterie vervallen verklaard v/h lidmaatschap voor niet betaling contrib. 30 Sept 1852 verv. 14 Sept 1854
Jan Louis Sels - 30 Sept 1852 overl 27 Novb 1859
F.C. van Heck - 7 October 1852 bed. 18 Sept 1858
Thomas M. de Roo - 24 Septb 1853 bed. 28 April 1855
Johannes Carel den Bandt - 20 October 1854 bed. 24 Sept 1857
J. Wensch - 17 Novb 1854 - - -
H. Kramer Junior - 5 October 1855 bed. 15 Sept 1862
J. Quast - 12 October 1855 bed. 22 Augs 1857
A.J. Kramer - 28 Decemb 1855 bed. 15 Sept 1862
W. Schellenbach - 28 Decemb 1855 overleden 9 Julij 1861
A. de Kreuk - 30 Sept 1856 bed. 15 Sept 1862
Simon Jan Hendrik van der Noordaa geb. te Dordrecht 5 Nov 1825 10 Octob 1856 bed. 29 Sept 1858
H.W. Veth - 2 Januar 1857 - - -
Jan Jacob Blussé Junior - 20 Sept 1857 bed. 16 Sept 1863
J. Groenevelt - 9 October 1857 bed. 15 Sept 1862
Jan Willem Marinus Roodenburg geb. te Dordr 6 Septbr 30 Decbr 1857 - - -
S.L. Boers - 29 Sept 1858 bed. 16 Sept 1867
Johan Pieter Jacob de Joncheere geb. te Dordr 17 Maart 1836 29 Sept 1858 - - -
G. van Altena - 8 October 1858 bed. 16 Sept 1863
C.L. van der Steen - 8 October 1858 bed. 15 Sept 1862
J. Quast - 15 October 1858 vervallen verklaard van t lidmaatschap 15 Sep 1871
Cornelis Gerardus 't Hooft C.G. zn - 29 October 1858 bed. 20 Mei 1865
H. Quast - 7 Janua 1859 - - -
H.M. Vriesendorp - 14 Janua 1859 - - -
Henri Vriesendorp Jr geb. te Dordr 11 Maart 1836 1 Octob 1859 - - -
Pieter Leonardus Vuijck - 1 Octob 1859 bed. 1 Octob 1863
P. Schmidt - 1 Octob 1859 - - -
H. van der Koogh - 30 Decb 1859 bed. 16 Sept 1867
Simon Jan Hendrik van der Noordaa geb. te Dordr 5 Nov 1825 29 Sept 1860 - - -
Huibert den Bandt geb. te Dordr 17 Juni 1838 7 Octob 1861 - - -
Christiaan Larij geb. te Dordr 1844 7 Octob 1861 - - -
Jan Karsseboom Junior - 7 Octob 1861 - - -
Adrianus Florus van der Linden geb. te 4 April 1841 7 Octob 1861 - - -
Hendrik Onderwater geb. te Dordr 18 Octob 1839 2 Janua 1863 bed. 15 Sept 1869, overleden te Dordr Oct. 1870
C.L. van der Steen - 1 October 1864 bed. 1 October 1865
Boudewijn de Court Onderwater geb. te Dordr 23 April 1845 11 Novbr 1864 - - -
Francois Carlebur geb. te Dordrecht 1 October 1868 - - -
Abraham Antonius Colombijn geb. te [-] 2 Janua 1869 - - -
L.J. Eijmer - 25 Novbr 1870 bed. 1 Octob 1872
P.J. van der Scheer - 10 Novbr 1871 bed. 30 April 1872


NAAMLIJST DER EERE-LEDEN VAN HET TEEKENGENOOTSCHAP PICTURA TE DORDRECHT, OPGERIGT IN DEN JARE 1774

(A Honoraire leden van verdiensten, B leden van verdiensten, C eere-leden)

NAMEN BIJZONDERHEDEN AANGENOMEN AFGETREDEN
Dag Maand Jaar Dag Maand Jaar
Abr. Delfos te Leiden werd het eere lidmaatschap aangeboden uit erkentelijkheid .. ten geschenken ontvangen werk van zijne hand (zie notulen) A 21 mei 1798 ?
Mevrouw Maria Adriana Gevaerts wed Pieter van den Santheuvel Heer van Driel, alhier Het eere lidm. aangeboden na de kennisneming van het extraact uit het testament van wijlen hare gemaal (zie notulen) A 14 Sept 1800 ?
Willem Baartz te Rotterdam betaalde op eigen verzoek contributie en wel zoo als die voor Hon: leden buiten de stad was vastgesteld ad f 5 5 st zie notulen) A 14 Maart 1800 ?
J. Boet - - - - -
Jan van Strij, alhier B 1 October 1801 ?
Jacob van Dalen, Alhier B 1 October 1801 ?
Maggiel Versteeg, alhier A ? ? 1813/1814 geb. te Dord 30 Aug 1756, overl. te Dord 8 Nov 1843
Martinus Schouwman, alhier A ? Sept 1815 geb. te Dord 29 Jan 1779, overleden 30 October 1848 te Breda
Anthonij Kist Ewalduszoon, alhier A 1 Octobr 1824 geb 1786, overl. te Dord 4 April 1841
Barend Frederik Tijdeman, alhier A 1 Octobr 1824 geb te 1785 overl Dord 21 Octob 1829
Pieter Blusse van Zuidland, alhier, geb te Dordrecht 1786 A (bleef Hon lid) 1 Octobr 1824 overleden October 1869 te Dord
Johannes Christian Bendorff of Bendorp, alhier B 14 Janu 1829 geb te Dordr 1 Jan 1766, overl te Dord 13 Novb 1849
Pieter Hofman, alhier B (laatst in leven zijnde oprichter) 2 October 1829 overl te Dord 9 Apr 1837, geb. te Dord 3 Sept 1755
Johannes Schoenmakers Pzn, alhier B 3 October 1831 overl te Dord Juni 1842, geb. te Dord 1 Nov 1755
Paulus Josephus Bosson, alhier, geb 1795 B 2 October 1833 overleden Juli 1866 te Dordr
J.F. van den Blijk, alhier B 3 October 1836 -
Bartholomeus van Geluk, alhier B 3 October 1836 overleden 1874
George Nicolaas Itz B, geb te s Hertogenbosch 26 Dec 1799 3 October 1836 overleden 1869 te Dordr 4 Juli
Joannes Christianus Schotel, alhier B, geb. te Dord 11 Nov 1787 2 Febr 1837 overl. te Dordr 21 Dec 1838
Johannes van Lexmond, ahlier B, geb te Dordr 7 Juli 1769 2 October 1837 overleden 1838 te Dordr 22 nov
A.P. van Groningen te Ridderkerk B 2 October 1839 overl. 22 Dec 1860
Mr. Pieter Francois Timmers Verhoeven, alhier B, geb te Dordr 1803 2 October 1839 overleden 1850 te Dordr Juni
W. Baartz te Rotterdam B 11 April 1840 overleden 1860
D.K. Blokhuijzen te Rotterdam B 11 April 1840 overleden 1869
Jhr Jan Cornelis Jantzon van Erffrenten van Capelle, alhier B, geb. te Dordr 3 Octob 1769 15 Novbr 1842 overleden 13 febr 1859 te Dordrecht
mr Johannes Servaas Lotsij, alhier (s Hage) B, geb te Dordrecht 23 Junij 1852 overleden 1863 te s Gravenhage
dr Martinus Gerardus Timmers Verhoeven, alhier B, geb te Dordrecht 4 Aug 1800 16 octob 1856 -
C.S. Fodor te Amsterdam B 8 Decbr 1857 overleden 24 Dec 1860
P. van der Dussen van Beeftingh te Rotterdam B 27 Febr 1858 -
Jacob de Vos Jzn te Amsterdam B, geb te Amsterdam 28 Maart 1803 8 Maart 1859 -
A.J. Eijmer, te Haarlem B 21 April 1860 overleden?
Louis Meijer te s Hage B 12 febr 1861 overleden 1866
Marie Aart Frederik Hendrik Hoffman te alhier B, geb te Rotterdam 5 april 1795 12 febr 1861 overleden 1874
W. van Weckherlin te alhier B 11 febr 1862 overleden te 1873
de Burgemeester van Dordrecht (Mr. G.A. de Radt 1862-18..), alhier B 15 Sept 1862 -
J. Rueb te Rotterdam B 22 Januarij 1863 187.
P. Stortenbeker te s Hage B 22 Maart 1864 -
mr. W.A. Lantsheer te alhier B 16 Februarij 1867 -
Gerard Duuring, Rotterdam C 16 Februarij 1867 -
Willem de Klerk, alhier C (d.o [dito]), geboren te Dordrecht 28 Novb 1800 (het eere lidmaatschap aangeboden bij zijn 50 jarig lidmaatschap v/h gen(ootschap)) 1 October 1870 -
B. Coster te Arnhem C 4 Jan 1870 -
R.J. Kijzer te Amsterdam B 12 Jan 1872 -
Mr C.A. Crommelin te Amsterdam B 21 Jan 1874 -
Neville D. Goldsmid te s Hage B 21 Jan 1874 -Lijsten zooals die tegen 1e October 1874 zijn geschreven door den heer Böger

NAAMLIJST DER WERKENDE LEDEN VAN HET TEEKENGENOOTSCHAP PICTURA TE DORDRECHT OPGERICHT IN DEN JARE 1774

Oprichters: Abraham van Strij, Reinier Goudsbergen, Willem van der Koogh & Pieter Hofman.

A. van Strij 1774-1826
R. Goudsbergen 1774-...
W. van der Koogh 1774-...
P. Hofman 1774-...
A. Lamme 1774-1787 - 1815
Jb. van Strij 1774-1787 - 1806
J. Loekemeijer 1774-1787  ....
J. van Hoogerwerf 1774-1787  ....
J. van Strij 1774-1787 1801
(10) H. Boet 1774-1787 1790
J. Schoenmakers Pzn 1774-1787 1831
H. van der Koogh 1774-1787 1790
W. Neering 1774-1787 ...
H.J. van Rijsoort van Meurs 1774-1787 ...
A. Vermeulen 1774-1787 1797
J. Holtrop Junior 1774-1787 ...
H. Weijmans 1774-1787 1829
P. Vervel 1774-1787 1790
J. Nieuwendorp 1774-1787 ...
(20) H. Hofman 1774-1787 1790
W. van der Linden 1774-1787 1792
M. Versteeg 1788 1813/1814
G. Smak 1790 1796
J. van Lexmond 1790 1831
W. van der Wulp 1790 ...
B. Bonket 1790 ...
C. Kam Hooft 1791 ...
B. Borsteeg 1791 ...
J. Rombouts 1791 1807
(30) G. Heijken 1791 1795
J.G. Heulen 1792 ...
J. Keeman 1792 1804
M. Schouwman 1793 1815
A. Milort 1793 ...
C. van Braam 1793 1803
J. Cera 1794 1797
H. Vleugels 1795 ...
H. de Kooning 1795 ...
C.A. van Ourijk 1796 1804
(40) L. de Koning 1796 1849
J. Veldhoven 1796 ...
A. Schouwman 1796 1806
C. Vos 1796 1803
A. van Well Azn 1797 1818
A. Schotel 1797 ...
G. Schotel 1798 ...
C. Schmidt 1798 1807
A. van der Koogh 1798 1803
C. Vieweg 1799 1801
(50) J. de Greef 1799 1808
J. de Koning Anth.zn 1800 1805
van der Gou 1801 18..
N. van Towinkel 1801 18..
P.R. Klijn 1802 18..
P. Hofman 1802 1829
P.M. Gregoor 1803 1806
A.F. Speelman 1803 1811
A. Kist Ez 1805 1808
J.C. Bendorp 1805 1829
(60) L. van Strij 1805 1806
jhr E.J. de Court van Valkenswaard 1805 18..
jhr J. de Court van 's Gravenmoer 1805 1824
J.C. Schotel 1805 1836
A. Teerlink 1805 1807
A. Lamme 1806 1815
A. van Strij Azn 1806 18..
H.J. van Strij Jzn 1806 1826
G.A. Schmidt 1806 18..
Wm Weijmans 1806 18..
(70) C. Giltaij 1807 1822
P. Fontijn 1807 18..
J.J. Rueb 1808 1831
P. Smaasen 1808 1812
P.M. Gregoor 1809 1821
F. van Kooten 1809 1814
L. Lamme 18.. 1810
C.G. 't Hooft 1810 1857
W.H. Bosch 1810 18..
G. Smak Gregoor 1811 1833
(80) L. Lamme 1812 18..
A. v.d. Koogh 1812 1831
G. van Brakel 1812 1820
B. de Bruin Ouboter 1812 1815
M.F. van den Broek 1813 1831
H.J. Trumpi 1815 1818
A. Schouwman 1816 1822
P. Aangevoort 1816 18..
H. Boshamer 1816 1822
J. Schouman 1817 1826
(90) J. Boshamer 1817 1848
W. de Klerk 1817 ...
J. Lambinon 1818 18..
L. de Koning 1819 1829
L. Dupper Wzn 1820 1870
H. van Limmen 1821 18..
F.J. van den Blijk 1821 1856
A.J. van de Ven 1821 1865
C. Plukhooij 1821 1842
H. Maas 1821 18..
(100) J.D. Steuerwald 1822 1829
P.W. Struijs 1822 1823
P.J. Schotel 1823 1830
W. van der Koogh 1823 18..
L. Koomen 1823 1829
Servaas Milort 1823 1824
P.M. Gregoor 1823 18..
P. van Ameiden 1823 1824
W. Wesdijk 1823 1826
M. Quispel 1824 18..
(110) W. van der Koogh Lzn 1824 ...
G. Schotel 1824 1826
P. Aangevoort 1825 1827
P.W. Struijs 18.. 1827
C.L.W. Dreibholtz 1827 1841
P. van Braam Blussé van Zuidland 1827 ..
J.C. Recourt 1827 1828
H.F. Verheggen 1827
V. Thierens Junior 1828
P.J. Aangevoort 1828 1831
(120) W.G. Jansse 1828 1829
T. Korthals 1829 1858
P. van Santen Hzn 1829 1840
L. de Koningh Junior 1829
H. van den Helm 1829 1831
J. Korsten 1829 18..
L. van der Steen 1829 1829
J. Rutten 1829 1856
G.A. Schmidt 1829 18..
H. de Klerk 1829 1830
B. Schmidt 1830 18..
(130) T. van Strij Junior 1830 18..
M.J. van Eijk 1830 1860
C. Wust 1830 18..
H. Giltaij 1830 1838
A.J. Engels 1830 18..
J. van der Kaa Jzn 1832 1833
M. Schotman 1832 1837
C.J. Schotel 1833 ...
A.K. de Koningh 1833 1846
M. Quispel 1834 1858
(140) L. van der Steen 1834 1862
H.S. Mak 18.. 1835
W. van der Koogh Hzoon 1835 1847
E. de Vries 1836
J. Rosierse 1836
C.F. Bendorp 1836 1854
W. Mittelholzer 1836 1841
J.A. Krol 1836 1843
S.J. Mak van Waaij 1836 1855
F. Waanders 1836 1838
(150) F. Lebret 1836
J.A. Smits van Nieuwerkerk 1836
D.W. Coolhoven 1837 1851
.. Peeterse 18.. 1838
J. Geelhoed 1838 1839
P.N. Roldanus de Koningh 1838 1845
J.B. Zahn 1840 1857
F. Carlebur 1840 1849
D. Gips 1840 1850
F. Kellerhoven 1840 1841
(160) A.A. Obreen 1841
J.C. de Visser 18.. 1841
G. Engels 1841 1854
J. de Visser 1842 1846
C.J. de Vogel 1842
G. 't Hooft CGzoon 1842 1856
A. Wiemans 1843 1854
A.A. Nunnink 1843 1849
A.C. Nunnink 1843 1854
S. van Brakel 1843 1857
(170) B. van Wijnen 1844 1846
D.P. Struijs 1844 1848
W.W. van Strij 1844
C. in 't Veld 1845 1847
C. Gips Azn 1846 1855
H. van Aardenne Wzn 1846 1863
S.J.H. van der Noordaa 1846 1850
M. Schotman 1847 1849
G.M. van der Plank 1847 1858
J. de Hart 1848
(180) J.H. van der Heijden 1848 1861
T. de Hoog 1848 1855
F.C. van Heck 1848 1851
K. de Wijs 1849 1850
W.A. Verhoeven 1849
J. Bronkhuijzen 1849 1850
P.L. Vuijck 1850 1854
W.P.M. van Vlijmen 1850 1857
W.R. Stempels 1850 1858
C.G. 't Hooft CGzn 1851 1853
(190) C.W. van Rije 1851
mr. W.P. Smits 1851 1858
H.A. van Trigt 1852 1855
C.J.F. Bonneau de Lapotterie 1852 1854
J.L. Sels 1852 1859
F.C. van Heck 1852 1858
T.M. de Roo 1853 1855
J.C. den Bandt 1854 1857
(200) J. Wensch 1854
H. Kramer Junior 1855 1862
J. Quast 1855 1857
A.J. Kramer 1855 1862
W. Schellenbach 1855 1861
A. de Kreuk 1856 1862
S.J.H. van der Noordaa 1856 1858
H.W. Veth 1857
J.J. Blussé Junior 1857 1863
J. Groenevelt 1857 1862
J.W.M. Roodenburg 1857
S.L. Boers 1858 1867
(210) J.P.J. de Joncheere 1858
G. van Altena 1858 1863
C.L. van der Steen 1858 1862
J. Quast 1858 1871
C.G. 't Hooft Cgzn 1858 1865
H. Quast 1859
H.M. Vriesendorp 1859
H. Vriesendorp Jr 1859
P.L. Vuijck 1859 1863
P. Schmidt 1859
(220) H. van der Koogh 1859 1867
S.J.H. van der Noordaa 1860
H. den Bandt 1861
C. Larij 1861
J. Karsseboom Junior 1861
A.F. van der Linden 1861
H. Onderwater 1863 1869
C.L. van der Steen 1864 1865
B. de Court Onderwater 1864
(229) F. Carlebur 1868
(230) A.A. Colombijn 1869
(231) L.J. Eijmer 1870 1872
(232) P.J. van der Scheer 1871 1872


EERE-LEDEN

Abr. Delfos te Leiden 1798-
wed jhr P. van den Santheuvel van Driel geb Gevaerts te Dordrecht 1799-
W. Baartz te Rotterdam 1800-18..
Jan van Strij te Dordrecht 1801-18..
Jacob van Dalen te Dordrecht 1801-18..
J. Boet te Dordrecht 18..-18..
M. Versteeg te Dordrecht 1813/14-1843
M. Schouwman te Dordrecht 1815-1848
A. Kist Ezn te Dordrecht 1824-1841
(10) B.F. Tijdeman te Dordrecht 1824-1829
P. Blussé van Zuidland te Dordrecht 1824-1869
J.C. Bendorp te Dordrecht 1829-1849
P. Hofman te Dordrecht 1829-1837
J. Schoenmakers Pzn te Dordrecht 1831-1842
P.J. de Bosson te Dordrecht 1833-1866
J.F. van den Blijk te Dordrecht 1836-
B. van Geluk te Dordrecht 1836-1874
G.N. Itz te Dordrecht 1836-1869
J.C. Schotel te Dordrecht 1837-1838
J. van Lexmond te Dordrecht 1837-1838
(20) A.P. van Groningen te Ridderkerk 1839-1860
mr. P.F. Timmers Verhoeven te Dordrecht 1839-1850
W. Baartz te Rotterdam 1840-1860
D. Vis Blokhuijzen te Rotterdam 1840-1869
jhr J.C. Jantzon van Erffrenten van Cappelle te Dordrecht 1842-1859
mr. J.S. Lotsij te Dordrecht 1852-1863
dr M.G. Timmers Verhoeven te Dordrecht 1856-
C.J. Fodor te Amsterdam 1857-1860
P. van der Dussen van Beeftingh te Rotterdam 1858-
Jacob de Vos Jbzn te Amsterdam 1859-
(30) A.J. Eijmer te Haarlem 1860-186.
Louis Meijer te s Hage 1861-1866
M.A.F. H. Hoffman te s Hage 1861-1874
W. van Weckherlin te s Hage 1862-1873
de Burgemeester van Dordrecht 1862-
J. Rueb te Rotterdam 1863-187.
P. Stortenbeker te s Hage 1864-
mr. W.N. Lantsheer te s Hage 1864-
Gerard Duuring te Rotterdam 1867-
W. de Klerk te Dordrecht 1867-
(40) B. Coster te Arnhem 1870-
R.J. Kijzer te Amsterdam 1872-
mr. C.S. Crommelin te Amsterdam 1874-
(44) Neville D. Goldsmid te s hage 1874-NAAMLIJST datum van lidmaatschap
der Werkende leden van het Teekengenootschap Pictura voorgesteld geballotteerd effectief lid geworden
1. C.G. 't Hooft 1 october 1810 3 october 1810 direct
2. W. de Klerk 15 september 1817 1 october 1817 direct
3. L. Dupper Wzn 15 september 1817 2 october 1820 direct
4. (F.J. van den Blijk) 5 october 1821 8 october 1821 direct
5. A.J. van de Ven 5 october 1821 8 october 1821 direct
6. W. van der Koogh Lzn 15 september 1824 1 october 1824 direct
7. F. Korthals 24 december 1824 31 december 1824 16 september 1826
8. P. van Braam Blusse 15 september 1827 1 october 1827 direct
9. H.F. Verheggen 15 september 1827 1 october 1827 direct
10. V. Thierens Jr 19 april 1828  1 october 1828  direct
11. L. de Koningh Jr 15 september 1828 1 october 1828  14 januarij 1829
12. (Jan Rutten) 14 januarij 1829 20 januarij 1829 direct
13. M.J. van Eijck 15 september 1829 2 october 1829 15 september 1830
14. C.J. Schotel 16 september 1833 2 october 1833 direct
15. M. Quispel Az 15 september 1834 1 october 1834 direct
16. L. van der Steen 15 september 1834 1 october 1834 direct
17. E. de Vries 2 october 1835 4 januarij 1836 direct
18. J. Rosierse 2 october 1835 4 januarij 1836 direct
19. F. Lebret 3 october 1836 3 october 1836 direct
20. J.A. Smits van Nieuwerkerk 7 october 1836 33 December 1836 direct
21. J.B. Zahn 19 September 1840 2 october 1840 direct
22. A.A. Obreen 6 Januarij 1841 13 Januarij 1841 direct
23. C.J. de Vogel 3 October 1842 3 October 1842 direct
24. (G. 't Hooft CGzn) 3 October 1842 11 October 1842 direct
25. S. van Brakel 12 October 1843 18 October 1843  direct
26. W.W. van Strij 14 September 1844 2 october 1844 direct
27. H. van Aardenne Wzn 16 october 1846 16 october 1846 direct
28. G.M. van der Plank 11 September 1847 1 october 1847 direct
29. J. de Hart 16 September 1848 29 September 1848 direct
30. J.H. van der Heijden 16 September 1848 29 September 1848 direct
31. W.A. Verhoeven 14 September 1849 12 october 1849 direct
32. W. van Vlijmen 14 october 1850 1 october 1850 direct
33. W.R. Stempels 14 october 1850 1 october 1850 direct
34. C.W. van Rije 6 october 1851 10 october 1851 direct
35. Mr. W.P. Smits 12 november 1851 14 november 1851 direct
36. J.L. Sels - 30 september 1852 direct
37. F.C. van Heck - 7 october 1852 direct
38. J.C. den Bandt - 20 october 1854 direct
39. J. Wensch - 17 november 1854 direct
40. H. Kramer Jr - 5 October 1855 direct
41. J. Quast - 12 October 1855 direct
42. A.J. Kramer - 28 December 1855 direct
43. W. Schellenbach - 28 December 1855 direct


NAAMLIJST

Leden van verdiensten
1. P. Blusse van Zuidland
2. P.J. de Bosson
3. J.F. van den Blijk
4. B. van Geluk
5. G.N. Itz
6. A.P. van Groningen te Ridderkerk
7. W. Baarts te Rotterdam
8. D. Vis Blonkhuizen te Rotterdam
9. Jhr J.C. Jantzon van Erfrenten van Capelle
10. mr J.S. Lotsij te s Hage

Honoraire Leden
1. J. Buijs 't Hooft
2. (J.S. Vriesendorp)
3. B. van der Elst van Bleskensgraaf
4. jhr J.N.J. Jantzon van Erfrenten van Babylonienbroek
5. H. Brunner
6. P. Blusse van Zuidland
7. O.B. de Kat
8. (J. Karsseboom) Arn. de Groot
9. Jan Pieren
10. Adr. Stoop
11. jhr J.P.G.A. Jantzon van Erfrenten
12. J.A. Vos
13. J. van der Elst
14. wed. M.J. van de Wall van Puttershoek geb Repelaer
15. J.M. van der Made
16. B. Stam Jr

Laatst gewijzigd: april 2009.