Aanmelden | Contact
Doorzoek de bronnen

Dordrecht: tekengenootschap Pictura (medailles 1799-1800-1801-1802-1810-1838-1845)


Bron: Erfgoedcentrum DiEP (stadsarchief Dordrecht)
Toegang: 206
Inventarisnummer: 256 (medailles 1799-1845) en 570 (getuigschrift A. van Strij 1804)


Bron: Erfgoedcentrum DiEP (stadsarchief Dordrecht)
Toegang: 206
Inventarisnummer: 256

Opschrift:
Prijs van mr P. v.d. Santheuvel geb. 3 Octo 1732 overl. 20 aug 1799.

BLAD EEN

Opschrift voor:
Naar het leeven
Behaald door Bartholomeus Bonket
eereprijs volgens uitersten wille van Mr. P. v.d. Santheuvel van Driel, geb. III October MDCCXXXII overl XX Augustus MDCCIC
Opschrift achter:
Pictura te Dordrecht xx augustus MDCCCX [20-8-1810]

Opschrift voor:
Naar het leven
Behaald door Frans Lebret
eereprijs volgens uitersten wille van Mr. P. v.d. Santheuvel van Driel, geb. III October MDCCXXXII overl XX Augustus MDCCIC
Opschrift achter:
Pictura te Dordrecht xx augustus MDCCCXXXXV [20-8-1845]

Opschrift voor:
Naar het Pleister
Behaald door Frans Lebret
eere prijs volgens uitersten wille van Mr. P. v.d. Santheuvel van Driel, geb. III October MDCCXXXII overl XX Augustus MDCCIC
Opschrift achter:
Pictura te Dordrecht xx augustus MDCCCXXXVIII [20-8-1838]

Opschrift voor:
Naar het leven
behaald door Johannis Rutten
eere prijs volgens uitersten wille van Mr. P. v.d. Santheuvel van Driel, geb. III October MDCCXXXII overl XX Augustus MDCCIC
Opschrift achter:
Pictura te Dordrecht xx augustus MDCCCXXXVIII [20-8-1838]

BLAD TWEE

Opschrift voor:
Naar het leeven
Behaald door Bartholomeus Bonket
Tweede eere prijs volgens uitersten wille van Mr. P. v.d. Santheuvel van Driel, geb. III October MDCCXXXII overl XX Augustus MDCCIC
Opschrift achter:
Dat nooit de prijsbre zugt voor de Edle Kunst verflaauwe
Pictura te Dordrecht xx augustus MDCCCI [20-8-1801]

Opschrift voor:
Naar het Pleister
behaald door Albertus Antonius Nunnink
Eere prijs volgens uitersten wille van Mr P. v.d. Santheuvel van Driel, geb. III October MDCCXXXII overl XX Augustus MDCCIC
Opschrift achter:
Pictura te Dordrecht xx Augustus MDCCCXXXXV [20-8-1845]

Opschrift voor:
Naar het leeven
behaald door Jan de Greef
eerste eereprijs volgens uitersten wille van Mr P. v.d. Santheuvel van Driel, geb. III October MDCCXXXII overl XX Augustus MDCCIC
Opschrift achter:
Dat nooit de prijsbre zugt voor de Edle Kunst verflaauwe
Pictura te Dordrecht xx augustus MDCCCI [20-8-1801]

Opschrift voor:
Pictura te Dordrecht
Opschrift achter:
eerste eere prijs Bouwkunde Jan Smits Jz MDCCC [1803]

BLAD DRIE

Opschrift voor:
Pictura te Dordrecht
Opschrift achter:
tweede eere prijs Bouwkunde Jan de Greef MDCCXCIX [1799]
(zilver vergulde buitenrand)

Opschrift voor:
Pictura te Dordrecht
Opschrift achter:
tweede eere prijs Bouwkunde Jan Singels Az MDCCC [1800]

Opschrift voor:
Pictura te Dordrecht
Opschrift achter:
eere prijs der eerste classe in de Bouwkunde Jan Singels Az Anno MDCCCII [1802]


Bron: Erfgoedcentrum DiEP (stadsarchief Dordrecht)
Toegang: 206
Inventarisnummer: 570 (getuigschrift)

Opschrift:
Directeuren van Pictura
benevens een
van 't Departement der Bouwkunde te Dordrecht
Betuigen dat
ABRAHAM VAN STRIJ Az
Door zijne aan den dag gelegde bekwaamheden, die aleen door loflijke Naarstigheid hem
ten eigendom zijn geworden, zoodanig de goedkeuring der Directie heeft weggedragen; dat
dezelve zijne Bouwkundige Teekening hoewel door de bekroonden overtroffen, echter zoo
doelmaatig en haren maker verëerende heeft bevonden, dat zij niet kon nalaaten een
Besluit daar te stellen, om schriftelijk aan dezen nijveren Jongeling haar genoegen en
Blijdschap hier over bekend te maken met dezen wensch, dat dit Getuigschrift meer
en meer zijne Vlijd moge aanwakkeren, ten einde dien gelukkigen aanleg in zich te
volttoien, en eenmaal zijne prijswaardigge Pogingen met zilver bekroond te zien
Gegeeven in eene Algemeene Vergaadering op den twintigsten van Oogstmaand 1804
Uit naam der Directeuren
Johs. de Koning Az, Secretaris

Laatst gewijzigd: juni 2009.