Aanmelden | Contact
Doorzoek de bronnen

Dordrecht: poeziealbum Maria (Marie) van den Broek (1944-1945)


Archief: Regionaal Archief Dordrecht
Toegang: 150 Collectie handschriften
Inventarisnummer: 4821 (Poesie-album van Maria van den Broek)

(Gekocht bij Pandora eind januari 2003. Gedeponeerd bij het Regionaal Archief Dordrecht)

[pag. 1]
5 Dec 1944

[pag. 2]

Dordrecht 15 Dec 1944

Deze album behoort aan mij
Zolang ik hoop te leven
Maria is mijn naam
Aldoor den doop gegeven
Van den Broek is de naam van mijn
vaderlijken stam
Dordrecht is de plaats waar ik
ter wereld kwam.

[pag. 3]

Dordrecht 9-1-‘45

Beste nicht,
Ik schrijf dit op een winterdag
’t Is buiten koud en guur
Dat maakt nu mens en plant en dier
En alles overstuur
Maar zie je, ‘k heb een goeden raad
Het beste wat je doet
Is denken, dat na winterkou
De lente komen moet.

Ter herinnering
van je neef
Arie v/d Graaf

[pag. 4]

Dordrecht 25 Dec 44

Beste Marie,

Wees altijd trouw en eerlijk
Tot aan de rand van ’t graf
En wijk geen vingerbreedt
Van Gods wegen af
Dan zal je als op rozen
Door ‘t aardse Leven gaan
En eenmaal zonder vrezen
Voor ’s Hemels rechter staan.

Ter herinnering
aan je moeder

[pag. 5]

Dordrecht 15 Dec 1944

Lieve Marie,

Rozen verwelken
Scheepjes vergaan
Maar onze vriendschap
Blijft eeuwig bestaan.

Afz Aartje van de Graaf

[pag. 6]

24 Dec 1944

Beste Marie,

Als ik een dichter geest bezat
Dan had ik vast hier op dit blad
Een mooi gedicht geschreven
Maar nu ik deze gave mis
Dan wens ik u zeker en gewis
Een rein gelukkig leven.

Ter herinnering aan
Neeltje v.d. Broek

[pag. 7]

[linker pagina in de hoeken] Blauwe ogen rode mond Blijf gelukkig en gezond.

27 12 1944

Beste Marie,
Ik lag in mijn tuintje en sliep
Toen kwam er een engel die riep
Annie moet je niet ontwaken
Om een versje voor Marie te maken.

Afz. Je zusje Annie v/d Broek

[pag. 8]

Dordrecht 18-2-1945

Beste Marie,
In deze droeve dagen
Van oorlog en van strijd
Kwam jij om mij te vragen
Zeg heb je even tijd
Schrijf dan voor mij een versje
Hier op dit albumblad
Maar lieve bestje meisje
Ik weet toch heus niet wat
Ik heb alleen te wensen
Voor jou en ook voor mij
Ja zelfs voor alle mensen
Dat het spoedig vrede zij !

Ter herinnering
aan
G. v.d Broek
Kotterstraat 173
Dordrecht

[pag. 9]

Dordrecht 23 Februari 1945

Lieve Marie,

Geen schaapjes en geen takken,
Heb ik om in te plakken
Maar dit edele dieren paar
Is toch ook nog niet zo raar
In deze oorlogs dagen
Kon men niet altijd slagen
Daarom heb ik dit verzonnen
Bovendien krijgt je ze zonder bonnen.

Ter herinnering
van Zwaantje van Ammelrooy.


Genealogische gegevens

I. Wouter Adrianus van den Broek, geb. Papendrecht 1-3-1873, schipper, tr. 9-5-1895 Glijna Wilhelmina Bezemer, geb. N. Lekkerland 7-1-1871.
Wonende: Papendrecht (tot 9-5-1895), Dordrecht (1890-1917 kaartnr. 1500) Frankenstr 6 boord (abusief), Papendrecht (vanaf 10-5-1901).
Kinderen:
1. Neeltje van den Broek, geb. Dordrecht 15-8-1895, volgt IIa.
2. Teunis van den Broek, geb. Dordrecht 2-7-1897, volgt IIb.

IIa. Neeltje van den Broek, geb. Dordrecht 15-8-1895, tr. Jan van de Graaf, geb. Papendrecht 31-8-1895, stoker, machinist. Wonende: Papendrecht (tot 12-5-1925), Dordrecht (1918-1937 1e serie kaartnr 5485) Alexanderstr 26.
Inwonende: nicht Lijntje Sijke Bezemer, geb. Gheel (Belgie) 2-7-1915, 30-4-1934 naar Rotterdam.
Kinderen:
1. Arie van de Graaf, geb. Dordrecht 18-10-1923.
2. Aartje van de Graaf, geb. Dordrecht 22-1-1931.

IIb. Teunis van den Broek, geb. Dordrecht 2-7-1897, sleepb. kap, tr. Dordrecht 5-6-1924 Johanna Wilhelmina van Alten, geb. Terneuzen 2-10-1901.
Wonende: Dordrecht (1918-1937 1e serie) boordadres ‘Flandria’ Tigre, ’s-Gravend. dijk 72, 66, Alexanderstr 26 (J v.d. Graaf), Kotterstraat 173 (adresboek 1949).
Kinderen:
1. Wouter Adrianus van den Broek, geb. Dordrecht 9-12-1925.
2. Anthonie Gerardus Dirk Pieter van den Broek, geb. Dordrecht 18-12-1926, overl. ald. 5-6-1931.
3. Glijna Wilhelmina van den Broek, geb. Dordrecht 18-11-1928.
4. Maria Helena van den Broek, geb. Dordrecht 1-3-1930.
5. Neeltje van den Broek, geb. Dordrecht 27-5-1931.
6. Johanna Wilhelmina van den Broek, geb. Dordrecht 4-9-1932.
7. Jan van den Broek, geb. Dordrecht 4-7-1934.
8. Anthonia Gerarda van den Broek, geb. Dordrecht 19-3-1939.

NB.
Zwaantje van Ammelrooy -> waarschijnlijk Zwaantje Gloria van Ammelrooij, geb. Dordrecht 28-1-1923, dochter van Hendrik van Ammelrooij (geb. Dordrecht 27-4-1894/blikslager) en Adriana Gloria van de Wetering (geb. Sliedrecht 5-9-1898).

Laatst gewijzigd: februari 2003.