Aanmelden | Contact
Doorzoek de bronnen

Dordrecht: Quotisatie wijk F (Merwede) 1802


Bron: stadsarchief Dordrecht (SAD; Erfgoedcentrum DiEP)
Toegang: 4
Inventarisnummer: 375a overzicht wijk F (Merwede)


LIJST van de Opgezetenen der Merwede bij welke Quotisatie Billetten

betreffende de Agt, en vijfentwintigjaarige Heffing ingevolge Publicatien van 't Staatsbewind in dato 26 Februarij en 8 Julij 1802 zijn gebragt als mede van die, waar dezelve NIET zijn overgegeven, en welke in de Colom onder ARM te vinden zijn; zijnde de geheele Merwede gebragt onder Lett. F

Nummer Naam Billet Arm
1 Hermanus Kempers x -
2 Thuin - -
3 Bastiaan Kempers x -
4 Thuin - -
5 Pieter van der Linden x -
5 Marinus van der Linden x -
6 zaagmolen de Valk - -
7 wed. Willem van der Koog x -
7 Maarten van der Koog x -
8 Cornelis de Bruin x -
9 wed. Adriaan van Duinen x -
10 zaagmolen de Paauw - -
11 Hendrik van der Koog x -
11 Pieter van der Koog x -
12 Arij van der Linden x -
13 Noordhoven - -
14 Huibert de Kievit - x
15 de wed. Cornel:s Pietersz van de Merwe x -
15 Jan Meertensz van de Merwe x -
16 Joris Klaasz Booij x -
17/18 Arij Boom x -
19 Teunis de Kievit x -
20 wed. Arij van der Wal x -
21 Pieter van de Merwe x -
22 Hannis van Krimpen x -
23 wed. Pieter de Geus x -
24 Cornelis in 't Veld x -
25 Arij in 't Veld x -
26 Arij van den Berg x -
27 wed. Willem Groenewegen - x
28 Dirk Schouten x -
29 Mels van de Merwede x -
30 Gerrit van Langen x -
31 Arij Jansz Booij x -
32 Willem de Smooker x -
33 Jan Arijsz in 't Veld x -
34 Aart Baan x -
35 Maarten de Kievit x -
36 Jan van de Merwede x -
37 zaagmolen de Jager - -
38/39 ledige wooning bij de afgebranden molen - -
40 zaagmolen de Windhond - -
41 Gerrit Loofvink x -
42 zaagmolen de Duinen - -
43 Willem van der Koog x -
44 Jan van Emmerik x -
45 wed. Matthijs van Emmerik x -
46 Hendrik van Dijk x -
47 Pieter Bothof x -
48/49 Buitenverblijf van de wed. J. Boonen - -
50 Hermanus Loofvink x -
50 Arie van de Weg x -

Laatst gewijzigd: juli 2009