Aanmelden | Contact
Doorzoek de bronnen

Dordrecht: requestenboek gerecht 1740-1743


Bron: Regionaal Archief Dordrecht
Toegang: 9
Inventarisnummer: 150 (requestenboek gerecht 1740-1743)

12-04-1740 David Crena, schip de Anna

(folio 15)

Aan de Edele Groot Agtb: Heren den President Burgermeester en Schepenen der Stad Dordrecht,
Geeft reverentelijk te kennen David Crena, Coopman binnen deze Stad, dat sijn Katschip genaamt de Anna daer Schipper op is Tjarne Aukes inde maand Januarij Laestleeden soo buijten als binnen de Goeree, door swaere stormen, Eijsgang als andersints in grootgevaer is Geweest, waer door verscheijde ankers en touwen gecapt, en verdere schaeden aen het Schip Veroorsaakt zijnde welke in Avarije over het schip en goederen sal moeten gedragen werde, weshalven den Suppliant zig is wendende tot UEd. Groot Achtb. tt het Vistieeren en taxeeren van de gemelde Schadens, geleiven aentstellen ende authoriseren Soodanige persoonen als UEd. Gr. Achtb. daer toe sullen goedvinden, bequaam oordeelen. Twelk doende &a. Dordt. den 12 April 1740
(onderstont) WelEd. Groot Achtb. heeren UW. Ed:Groot Agtb. Onderdanigste dienaer (was get.) David Crena, H. v. Wetten, procur.

(in margine stond voor Appostille)
De Camere gesien ende geexamineert hebbende den nevenstaande Reqte. accordeert den Suppliant sijn versoek authoriseert ende qualificeert mitsdien het tauxeeren en waerdeeren, der Schadens aen des Supplts. Schip ter requeste gemelt, namentlijk voor de schaden geschiet aen touwen en seijlen van 't selve schip Abraham 't Hooft, en Gerrit van Hoogstraaten, beijde zeijlmakers en touwslagers binnen deze Stad, ende tot het taxeeren van de schaden geschiet aen het schip en ankers van dien, de deckenen in het schiptimmermans Gild binnen deze Stad. Actum den 12 en April 1740 (was geteckent) R:P: Eelbo.

Laatst gewijzigd: november 2014