Aanmelden | Contact
Doorzoek de bronnen

Dordrecht: ambten resolutie 1752


Nationaal Archief
Archief: 3.02.26
Toegang: 153 (gedrukte resolutie 1752)


Extract uyt de Resolutie van de Heeren Staaten van Holland en Westvriesland, in haar Edele Groot Mog. Vergaderinge genomen op
Dingsdag den 18 Julij 1752.
De Raadpensionaris heeft ter Vergadering geëxhibeert en vervolgens voorgeleesen het Schriftelijk Rapport van de Heeren haar Edele Groot Mog. Commissarissen, welke by Resolutie van den 14 July 1751 zyn gecommitteert, om te examineren het Rapport van de Heeren Gecommitteerde Raden in de Beide Quartieren (Rapport van Heeren Commissarissen, raakende het Werk der Ampten. Overgenoomen.), ter Vergadering ingekoomen den eersten daar te vooren, .... [-]

pagina 25-26-27-28-29

De Ordre van de Ridderschap en Edelen
   Tractement en Emolumenten Jegenwoordig Amptgeld Nieuw Amptgeld Jegenwoordig  200ste penning Nieuwe 200ste penning voor de Possesseurs Nieuwe 200ste penning voor de Successeurs
De Heeren ieder 2000 guldens - f 18000 f 18000 - - -
Gecommitteerde Raad f 3000 f 3000 f 3000 f 75-0-0 f 75-0-0 f 150-0-0
Provinciale Reekenkamer f 2600 f 3000 f 2600 f 75-0-0 f 75-0-0 f 130-0-0
Staten Generaal f 2100 f 2100 f 2100 f 107-6-0 f 105-0-0 f 105-0-0
Raad van Staate f 2500 f 2500 f 2500 f 100-0-0 f 100-0-0 f 125-0-0
In twee Admiraliteits Collegien ieder 2000 guldens f 4000 f 4000 f 4000 f 100-0-0 f 100-0-0 f 100-0-0
Twee Bewindhebbers van de Oostindische Compagnie ieder 1200 guldens f 2400 f 2400 f 2400 f 60-0-0 f 60-0-0 f 120-0-0
Raadpensionaris van de Ordre f 900 f 900 f 900 f 22-10-0 f 22-10-0 f 45-0-0
Rentmeester van de Abdye van Rynsburg f 1350 f 1350 f 1350 f 35-0-0 f 35-0-0 f 67-10-0
desselfs Commis f 300 f 300 f 300 f 7-10-0 f 7-10-0 f 15-0-0
Rentmeester van de Abdye van Leeuwenhorst f 1350 f 1350 f 1350 f 35-0-0 f 35-0-0 f 67-10-0
den Commis f 300 f 300 f 300 f 7-10-0 f 7-10-0 f 15-0-0
Twee Superintendenten ieder 450 guldens f 900 f 900 f 900 f 20-0-0 f 22-10-0 f 45-0-0
    f 40.100 f 39700 f 644-16-0 f 645-0-0 f 1085-0-0
DORDRECHT
   Tractement en Emolumenten Jegenwoordig Amptgeld Nieuw Amptgeld Jegenwoordig  200ste penning Nieuwe 200ste penning voor de Possesseurs Nieuwe 200ste penning voor de Successeurs
Veertig Raaden, ieder 1000 guldens - f 40.000 f 40.000 - - -
Schout f 1200 f 1200 f 1200 f 30-0-0 f 30-0-0 f 60-0-0
Gecommitteerde Raad f 2000 f 2000 f 2000 f 60-0-0 f 60-0-0 f 100-0-0
Raad ter Armiraliteit op de Maaze f 2000 f 2000 f 2000 f 50-0-0 f 50-0-0 f 100-0-0
Ontfanger van de gemeente Middelen f 2500 f 2500 f 2500 f 62-0-0 f 62-10-0 f 125-0-0
Pensionaris f 1200 f 1200 f 1200 f 60-0-0 f 60-0-0 f 60-0-0
Twee Secretarissen van de Stad, ieder 1600 guldens f 3200 f 2000 f 2000 f 50-0-0 f 80-0-0 f 160-0-0
Secretaris ten beleide f 400 f 300 f 400 f 10-0-0 f 10-0-0 f 20-0-0
Ontfanger van Stads Penningen f 1000 f 1000 f 1000 f 25-0-0 f 25-0-0 f 50-0-0
Secretaris van de Weeskamer en Administratie f 700 f 700 f 700 f 30-0-0 f 30-0-0 f 35-0-0
Ontfanger van de Verpondinge f 1850 f 600 f 1850 f 30-0-0 f 46-5-0 f 92-10-0
Twee Marktschippers op Rotterdam ieder 600 guldens f 1200 f 1200 f 1200 f 30-0-0 f 30-0-0 f 60-0-0
Waardyn van de Munt f 600 f 600 f 600 f 15-0-0 f 15-0-0 f 30-0-0
Ontfanger van de Graaflijkheids Tol te Geervliet f 1600 f 1500 f 1600 f 37-10-0 f 30-0-0 f 80-0-0
Contrarolleur van de selve f 1300 f 600 f 1300 f 15-0-0 f 21-10-0 f 65-0-0
Commis Stapelier f 500 f 500 f 500 f 12-10-0 f 12-10-0 f 25-0-0
Ontfanger van de Convoyen f 2600 f 2000 f 2600 f 50-0-0 f 65-0-0 f 130-0-0
Contrarolleur van den selve f 1700 f 1200 f 1700 f 30-0-0 f 42-10-0 f 85-0-0
Vijf commisen ter Recherche ieder 700 guldens f 3500 f 2500 f 3500 f 75-0-0 f 87-10-0 f 175
Twee Bewindhebbers van de Oostindische Co,pagnmie in de Kamers van Amsterdam en Rotterdam ieder 1200 guldens f 2400 f 2400 f 2400 f 120-0-0 f 120-0-0 f 120-0-0
Bailliuw van Zuidholland f 1600 f 1600 f 1600 f 40-0-0 f 40-0-0 f 80-0-0
Secretaris van Zuidholland f 300 f 400 f 300 f 5-0-0 f 7-10-0 f 15-0-0
Rentmeseter van de Graaflijkheids Domeinen f 2500 f 2500 f 2500 f 85-0-0 f 85-0-0 f 125-0-0
Dykgraaf van de Alblasserwaard f 1350 f 1200 f 1350 f 50-0-0 f 50-0-0 f 67-10-0
Drie Heemraaden ieder 400 guldens f 1200 f 900 f 1200 f 37-10-0 f 37-10-0 f 60-0-0
Penningmeester f 1200 f 1200 f 1200 f 45-0-0 f 45-0-0 f 60-0-0
Stempelsnijder van de Munt f 500 - f 500 f 20-0-0 f 20-0-0 f 25-0-0
Collecteur van de Vismarkt f 450 - f 450 f 15 f 15 f 21-10-0
Vier regerrende Burgemeesters f 800 - - f 40-0-0 f 40-0-0 f 40-0-0
Twee Thesauriers f 600 - - f 30-0-0 f 30-0-0 f 30-0-0
Major van de Stad f 200 - - f 10-0-0 f 10-0-0 f 10-0-0
Secretaris van de Krygsraad - - - f 12-10-0 f 12-10-0 f 12-10-0
Twee Stads Doctoren - - - f 20-0-0 f 20-0-0 f 20-0-0
Twee Stads Chirurgyns - - - f 15-0-0 f 15-0-0 f 15-0-0
Advismeester op de Zeehaavens f 400 - f 400 - f 10-0-0 f 20-0-0
Kamerbewaarder van den Oudraad, Geregten en Huwelijxsaaken f 450 - f 450 - f 11-5-0 f 22-10-0
Kamerbewaarder van den Oudraad, Geregte Weeskamer en Belyden f 400 - f 400 - f 10-0-0 f 20-0-0
Capitein van 't Stapel aan de Lecq f 500 - f 500 - f 12-10-0 f 25-0-0
Capitein van 't Stapel 't Stapel aan den Engel f 500 - f 500 - f 12-10-0 f 25-0-0
Clercq van 't Comptoir van de Thesaurie f 400 - f 400   f 10-0-0 f 20-0-0
Directeur van 't Stapel f 300 - f 300 - f 7-10-0 f 15-0-0
Stads Fabricq f 800 - f 800 - f 20-0-0 f 40-0-0
Havenmeester Generaal f 400 - f 400 - f 10-0-0 f 20-0-0
Kleine Wijnslee f 400 - f 400 - f 10-0-0 f 20-0-0
Kosterin en Grafmaakster van de Groote Kerk f 1100 - f 1100 - f 27-10-0 f 55-0-0
Kosterin en Grafmaakster van de Augustijne Kerk f 1100 - f 1100 - f 27-10-0 f 55-0-0
Kosterin en Grafmaakster van de Nieuwe Kerk f 500 - f 400 - f 10-0-0 f 20-0-0
Agt Koolmeesters, ieder 400 guldens f 3200 - f 3200 - f 80-0-0 f 160-0-0
Opsiender van de Maselaars f 300 - f 300 - f 7-10-0 f 15-0-0
Organist vand e Groote Kerk f 300 - f 300 - f 7-10-0 f 15-0-0
Rentmeester van het Geesthuis f 300 - f 300 - f 7-10-0 f 15-0-0
Rentmeester van het Gasthuis f 350 - f 350 - f 8-15-0 f 17-10-0
Rentmeester van de Kerken Sitplaatsen f 300 - f 300 - f 7-10-0 f 15-0-0
Rentmeester van het oude Manne- en Vrouwenhuis f 400 - f 400 - f 10-0-0 f 20-0-0
Rentmeester van 't Weeshuis f 300 - f 300 - f 7-10-0 f 15-0-0
Rentmeester van de kerkengoederen f 450 - f 450 - f 11-5-0 f 12-10-0
Secretaris van de Slagroede f 500 - f 500 - f 12-10-0 f 25-0-0
Wijnroeijer f 400 - f 400 - f 10-0-0 f 20-0-0
Volger van de kleine Wijnslee f 300 - f 300 - f 7-10-0 f 15-0-0
Essayeur en Karlmeester f 300 - f 300 - f 7-10-0 f 15-0-0
Commis van 't Postcomptoir op Duitschland f 400 - f 400 - f 10-0-0 f 20-0-0
Vijf Heemraaden in de Alblasserwaard uit de Nederwaardse Dorpen, ieder 400 guldens f 2000 - f 2000 f 12-10-0 f 50-0-0 f 100-0-0
Vijf Heemraaden in de Alblasserwaard uit de Overwaard, ieder 400 guldens f 2000 - f 2000 f 12-10-0 f 50-0-0 f 100-0-0
Watergraaf van de Graaf en Alblas f 700 f 700 f 700 f 20-0-0 f 20-0-0 f 35-0-0
Twee Erfwatergraven in de Nederwaard, ieder 350 guldens f 700 f 500 f 700 f 12-10-0 f 17-10-0 f 35-0-0
Secretaris en Penningmeester f 650 f 400 f 650 f 10-0-0 f 16-5-0 f 32-10-0
Erfwatergraaf van den Overwaard f 1400 f 700 f 1400 f 17-10-0 f 35-0-0 f 60-0-0
Seeven Waterheemraaden, ieder 400 gl f 2800 f 2100 f 2800 f 52-10-0 f 70-0-0 f 140-0-0
Secretaris en Penningmeester f 1000 f 1000 f 1000 f 19-18-0 f 19-18-0 f 50-0-0
Secretaris en Penningmeester van de Swyndregtse Waard f 400 f 400 f 400 f 10 f 10-0-0 f 20-0-0
Penningmeester van Mynsheereland van Moerkerekn f 300 - f 300 - f 7-10-0 f 15-0-0
Penningmeester van nieuw Bonavontura f 400 -f 400 - - f 10-0-0 f 20-0-0
Gaarmeester van nieuw Bonavontura f 600 - f 600 - f 15 f 30
Secretaris en Penningmeester van Wieldrecht f 300 - f 300 - f 7-10-0 f 15
Rent- en Penningmeester van 't Somerland f 300 - f 300 - f 7-10-0 f 15
Rent- en Penningmeester van 't Land van Es f 300 - f 300 - f 7-10-0 f 15
Bailliu  van Beyerlanden - f 400 f 400 f 10 f 10 f 20
Penningmeester van de Beyerlanden - f 400 f 400 f 10 f 10 f 20
Secretaris van de Beyerlanden - f 400 f 400 f 10 f 10 f 20
Bailliu van Stryen - f 1000 f 1000 f 25 f 25 f 50
Secretaris van de Vierschaar van Stryen - f 600 f 600 f 15 f 15 f 30
Schout van Swyndregt - f 400 f 400 f 10 f 10 f 20
Sedretaris - f 400 f 400 f 10 f 10 f 20
Bailliuw en Schout van Noordeloos - f 400 f 400 f 10 f 10 f 20
Secretaris - f 400 f 400 f 10 f 10 f 20
Schout van Oostbarendrecht en Carnisse - f 400 f 400 f 10 f 10 f 20
Secretaris - f 400 f 400 f 10 f 10 f 20
Schout van Ridderkerk - f 400 f 400 f 10 f 10 f 20
Secretaris - f 400 f 400 f 10 f 10 f 20
Schout van Alblasserdam - f 400 f 400 f 10 f 10 f 20
Secretaris - f 400 f 400 f 10 f 10 f 20
Bailliu en Schout van Papendrecht en Matena - f 400 f 400 f 10 f 10 f 20
Secretaris - f 400 f 400 f 10 f 10 f 20
Schout van Oudbeyerland - f 400 f 400 f 10 f 10 f 20
Secretaris - f 600 f 600 f 15 f 15 f 30
Schout van Nieuwbeyerland - f 400 f 400 f 10 f 10 f 20
Secretaris - f 600 f 600 f 15 f 15 f 30
Schout van Zuidbeyerland of den Hitsert - f 400 f 400 f 10 f 10 f 20
Penningmeester van Zuidbeyerland of den Hitsert f 800 f 800 f 800 f 20 f 20 f 40
Secretaris - f 400 f 400 f 10 f 10 f 20
Commis ter recherche en Collecteur in 't Spuy f 800 - f 800 - f 20 f 40
Secretaris van Stryen - f 500 f 500 f 12-10-0 f 12-10-9 f 25-0-0
Twee Commisen ter recherche in de Kille ieder 700 guldens f 1400 - f 1400 - f 35 f 70
Commis ter recherche eb Collecteur op 't Strijensche Sas f 800 - f 800 - f 20 f 40
Schout van Werkendam - f 300 f 300 f 7-10-0 f 7-10-0 f 15
Secretaris - f 300 f 300 f 7-10-0 f 7-10-0 f 15
Schout van Raamsdonk f 500 f 400 f 500 f 10 f 12-10-0 f 25
Secretaris f 400 f 400 f 400 f 10 f 10 f 20
Schout van Capelle - f 300 f 300 f 7-10-0 f 7-10-0 f 15
Secretaris - f 300 f 300 f 7-10-0 f 7-10-0 f 15
Schout en Secretaris van groot en klein Waspik - f 300 f 300 f 7-10-0 f 7-10-0 f 15
Schout, Rent- en Gaarder van Cromstryen f 1800 - f 1800 - f 45 f 90
Secretaris van nieuw, klein en groot Cromstryen f 600 f 600 - f 15 f 30  
Secretaris van Heyneoort en Somerland f 300 - f 300 - f 7-10-0 f 15
Penningmeester van de Zuidhollandsche Polder f 300 - f 300 - f 7-10-0 f 15
Schout van Giessendam f 300 - f 300 - f 7-10-0 f 15
Secretaris f 300 - f 300 - f 7-10-0 f 15
Schout en Secretaris van Hardinxveld f 400 - f 400 - f 10 f 20
Commis ter recherche te Hardinxveld f 300 - f 300 - f 7-10-0 f 15
      f 93.600 f 131.250 f 1732-8-0 f 259-30 f 4690-0-0
Ampten, die volgens Resolutien van haar Ed Gr. van haar Ed. Gr. Mog. moeten uitsterven            
Postmeester op Duitsland - f 1500 - f 37-10-0 f 37-10-0 -
Postmeester op Braband - f 1000 - f 25 f 25 -
Postmeester binnen 's Lands - f 400 - f 10 f 10 -
Landdrost van Zuidholland - f 600 - f 15 f 15 -
Commissaris van de passeerende Militie - f 300 - f 7-10-0 f 7-10-0 -
      f 3800 - f 95 f 95 -

Laatst gewijzigd: november 2013-februari 2014