Aanmelden | Contact
Doorzoek de bronnen

Genealogie van Rijsoort (van Rijsoort van Meurs)


Genealogie van Rijsoort (van Rijsoort van Meurs) te Dordrecht


I. Johannes/Jan van Rijsoort, jongman geboortig van Dordrecht wonende aan de N(ieuw)brug (1688), overl. na 1710/voor 1716, otr/tr. Dordrecht 17/31-10-1688 Elizabeth Vos (Elizabeth de Vos/Lijsbeth de Vos), jonge dogter geboortig van Dordrecht woonende in de Vriesestraat (1688), overl. na 1726.
NB.
 • [1688] otr. Dordrecht Den 17 Octob.
  Johannes van Rijsoort, jongman wonende aan de N. brug
  Lijsbet Vos, jonge dogter woonende in de Vriesestraat, beijde geboortig van Dordrecht (alhier getrouwt 31 Octob. 1688)
  [11-25_0008.jpg]
  [https://www.regionaalarchiefdordrecht.nl/app/themes/regionaalarchiefdordrecht/maisi_ajax_proxy.php?mivast=46&mizig=210&miadt=46&miaet=185&micode=11&minr=7647703&milang=nl&misort=last_mod%7Cdesc&miview=viewer2]
 • [1726] (RAD 10-34, folio 57) Is ter wees-Camere geëxhibeert 't Testament van Elizabeth Vos wed.e Jan van Rijsoort
  gepasseert voor den Notaris Andries Cant residerende binnen Dordrecht, in dato den 29 April 1726
  waarbij is gebleken dat deze CAMERE behoorlyk is gesecludeert, en dat tot Voogden zijn aangesteld Anthonij en Gijsbert van Rijsoort / Wij ondergeschreven verclaeren de voogdije ons opgedragen te arresteeren ende aen te nemen, Anthonij van Rijsoort, Gijsbert van Rijsoort.
  [10_0034_00059.jpg]
  [https://www.regionaalarchiefdordrecht.nl/app/themes/regionaalarchiefdordrecht/maisi_ajax_proxy.php?miview=viewer2&miahd=826648861&miadt=46&mizig=100&mivast=46&mialg=&mip1=rijsoort&mip3=j*&mistart=58]
 • [1727] otr. Dordrecht 23-10-1727
  Nicolaes Burgemeester jongman van Ceulen woont in het Steegoversloot geassisteert met Anthonij van Rijsoort zijn goede kennis met
  Geertruij Smit jongedogter van Dordregt woont in het Steegoversloot geassisteert met Anna Maria de Bont huijsvr. van Barent van Ulp haer goede kennis (den 11 noember 1727 alhier getrout door do. Meurs)
Kinderen:
1. Antonij van Rijsoort, ged. Dordrecht 26-1-1689, volgt IIa.
2. Gijsbert van Rijsoort, ged. Dordrecht 8-9-1690.
3. Alette van Rijsoort, ged. Dordrecht 28-9-1691.
4. Aaltje van Rijsoort, ged. Dordrecht 30-4-1693.
5. Gijsbert van Rijsoort, ged. Dordrecht 7-10-1695, volgt IIb.
6. Nelia van Rijsoort, ged. Dordrecht 14-10-1697.
7. Wilhem van Rijsoort, ged. Dordrecht 9-7-1700, volgt IIc.
8. Johannes van Rijsoort, ged. Dordrecht 31-3-1703.


IIa. Anthonij van Rijsoort, ged. Dordrecht 26-1-1689, j:m: van Dord:t en woonende ontrent de beurs geassiteert met sijn vader, otr.tr/ Dordrecht 27-4-1714/11-5-1716
Johanna van der Endt (End), j:d: van Dord:t en woonende ontrent de beurs, geassis.t met haer moeder
NB.
 • [1710] Sondach den 27e April 1710
  Coram De heer mr. Matthijs beelaerts vervangende de Heer mr. Simon Muijs van Holij
  Anthonij van Rijsoort, j:m: geassiteert met sijn vader, met
  Johanna van der Endt, j:d: beijde van Dord:t en woonende ontrent de beurs, geassis.t met haer moeder (den 11e Meij hier getrouwt)
  [11-88_0117.jpg]
  [https://www.regionaalarchiefdordrecht.nl/app/themes/regionaalarchiefdordrecht/maisi_ajax_proxy.php?mivast=46&mizig=210&miadt=46&miaet=185&micode=11&minr=7666921&milang=nl&misort=last_mod%7Cdesc&miview=viewer2]
Kinderen:
1. Johannes van Rijsoort, gedoopt (NH) Dordrecht 29-3-1711.
2. Adriaen van Rijsoort, gedoopt (NH) Dordrecht 5-4-1713.
3. Magtelt van Rijsoort, gedoopt (NH) Dordrecht 7-6-1715.
4. Elisabeth van Rijsoort, gedoopt (NH) Dordrecht 7-6-1715.
5. Johannes van Rijsoort, gedoopt (NH) Dordrecht 4-9-1718.
6. Adriaen van Rijsoort, gedoopt (NH) Dordrecht 16-10-1720, volgt IIa.
7. Elisabeth van Rijsoort, gedoopt (NH) Dordrecht 8-7-1723.
8. Willemina van Rijsoort, gedoopt (NH) Dordrecht 9-12-1725.

IIb. Gijsbert van Rijsoort, ged. Dordrecht 7-10-1695, jongman van Dordregt woont op den Noordendijk geassisteert met Lijsbeth de Vos wed.e Jan van Rijsoort sijn moeder (1716), begr. Dordrecht 29-1-1763 (11-52; de heer Gijsbert van Rijsoort in het koffijhuis, laat kinderen na met twee extra), otr/tr. Dordrecht 10/24-5-1716
Aletta de Vos, jongedogter van Dordregt, woont bij de Beurs geassisteert met Lijsbet Bolsius wed.e Arij de Vos haer moeder (1716).
NB.
 • [1897] (Iconographia Batava; beredeneerde lijst van geschilderde en gebeeldhouwde portretten van Noord-Nederlanders in vorige eeuwen, Moes, E. W. (Ernst Wilhelm), 1864-1912)
  6707. Gijsbert van Rijsoort (1695-), door ??, pastel, bij den heer G.J. van Rijsoort van Meurs te Dordrecht;
  6708. Johannes van Rijsoort, door Fr. van Mieris, miniatuur, Verk. coll. A. Mos Amsterdam 3-12-1861;
  6709. Johannes van Rijsoort (1719-), door ??, pastel , bij den heer G.J. van Rijsoort van Meurs te Dordrecht;
 • [1716] Sondag 10 Meij 1716
  Coram De heeren Mrs. Johan de Witt en Samuel Everwijn
  Gijsbert van Rijsoort, jongman van Dordregt woont op den Noordendijk geassisteert met Lijsbeth de Vos wed.e Jan van Rijsoort sijn moeder, met
  Aletta de Vos, jongedogter van Dordregt, woont bij de beurs geassisteert met Lijsbet Bolsius wed.e Arij de Vos haer moeder (den 24 Meij 1716 alhier getrout door ds. Bijsterveld)
  [11-88_0253.jpg]
  [https://www.regionaalarchiefdordrecht.nl/app/themes/regionaalarchiefdordrecht/maisi_ajax_proxy.php?mivast=46&mizig=210&miadt=46&miaet=185&micode=11&minr=7667057&milang=nl&misort=last_mod%7Cdesc&miview=viewer2]
 • [1771] Transportakten, hypotheekakten onroerende goederen
  Toegangsnummer 9 Inventarisnummer 1666 Folionummer 274v
  Soort akte overdracht
  Aktenummer 1
  Aktedatum 03-10-1771
  Object 1 hoekhuis en erf, koffieschenkerij; groot koffiehuis; wijnstraat/tolbrugstraat
  Object 1 (naam) groot koffiehuis
  Object 1 (rol) Object
  Object 1 (soort) hoekhuis en erf, koffieschenkerij
  Object 1 (straat) wijnstraat/tolbrugstraat
  Object 2 ; beurs; wijnstraat/tolbrugstraat
  Object 2 (naam) beurs
  Object 2 (rol) Locatie
  Object 2 (straat) wijnstraat/tolbrugstraat
  Persoon 1 (naam) gijsbert van rijsoort geen/onbekend overleden
  Persoon 2 (naam) gijsbert van rijsoort onder-commies
  Persoon 3 (naam) jacobus van trigt
  Persoon 4 (naam) dirk veen
  Persoon 5 (naam) alletta de vos weduwe
  Bedrag f 6000
  Verkoper alletta de vos
  Koper dirk veen
  Buur jacobus van trigt
  Anders/geen gijsbert van rijsoort; gijsbert van rijsoort
  Locatie ; beurs; wijnstraat/tolbrugstraat
  Object hoekhuis en erf, koffieschenkerij; groot koffiehuis; wijnstraat/tolbrugstraat
  Type akte Gerechtelijke akte
Kinderen:
1. Johannes van Rijsoort, ged. Dordrecht 28-2-1719, volgt IIIb.
2. Elizabeth van Rijsoort, ged. Dordrecht 14-9-1720.
3. Adriaan van Rijsoort, ged. Dordrecht 22-4-1722.
4. Gijsbert van Rijsoort, ged. Dordrecht 14-7-1723.
5. Aletta van Rijsoort, ged. Dordrecht 10-3-1725.
6. Cornelia van Rijsoort, ged. Dordrecht 31-10-1727.
7. Gijsbert van Rijsoort, ged. Dordrecht 30-10-1729.
8. Gijsbert van Rijsoort, ged. Dordrecht 14-3-1731, volgt IIIc.

IIc. Willem van Rijsoort, ged. Dordrecht 9-7-1700, jongman van Dordregt woont op den Noordendijk geassisteert met Elisabeth de Vos wed.e Jan van Rijsoort zijn moeder (1723), otr/tr. Dordrecht 9/24-1-1723
Willemina van Westenrijk, jongedogter van Dordt. woont buijten de Vriesepoort geassisteert met Maria Schuijte wed.e Willem van Westenrijk haer moeder (1723); zij ?tr.(2) met Johannes Barnevelt?.
NB.
 • [1723] otr. Dordrecht 9-1-1723
  Saturdagh den 9 Januarij 1723, present De voors. heeren van der Dussen en Slingelandt
  Willem van Rijsoort, jongman van Dordregt woont op den Noordendijk, geassisteert met Elisabeth de Vos wed.e Jan van Rijsoort zijn moeder met
  Willemina van Westenrijk, jongedogter van Dordt. woont buijten de Vriesepoort, geassisteert met Maria Schuijte wed.e Willem van Westenrijk haer moeder (den 24 Januarij 1723 alhier getrout door den Proponent v. Schie)
  [11-89_0123.jpg]
  [https://www.regionaalarchiefdordrecht.nl/app/themes/regionaalarchiefdordrecht/maisi_ajax_proxy.php?mivast=46&mizig=236&miadt=46&miaet=185&micode=11&minr=7667212&milang=nl&misort=last_mod%7Cdesc&mizk_alle=rijsoort&miview=viewer2]
Kinderen:
1. Willem van Rijsoort, ged. Dordrecht 11-5-1723.
2. Maria Pieternella van Rijsoort, ged. Dordrecht 28-11-1724.
3. Willemina van Rijsoort, ged. Dordrecht 1-5-1726.


IIIa. Adriaen van Rijsoort, gedoopt (NH) Dordrecht 16-10-1720, j:m: geboore en woond alhier (1751), otr. Dordrecht 28-10-1751
Sophia Anna Lulius, j:d: van Almkerk woond te Woudrighem volgens attestatie van ondertrouw van Woudrichem in dato den 28 octb. 1851.
NB.
 • [1750] 02-04-1750 Grossiers en Slijters in Wijn en Wijnkoopers en Slijters in Wijn: Adriaan van Rijsoort, gros. en slijter en wijn (NB die in 't gedisteleert doen in die qualitijt voor alsnog buijten Eed gebleven);
 • [1751] otr. 28-10-1751
  Adriaan van Rijsoort, j:m: geboore en woond alhier, met
  Sophia Anna Lulius, j:d: van Almkerk woond te Woudrighem volgens attestatie van ondertrouw van Woudrichem in dato den 28 octb. 1851 (den 14 Nov. 1841 attest gegeven)
  [11-91_0199.jpg]
  [https://www.regionaalarchiefdordrecht.nl/app/themes/regionaalarchiefdordrecht/maisi_ajax_proxy.php?mivast=46&mizig=210&miadt=46&miaet=185&micode=11&minr=7668069&milang=nl&misort=last_mod%7Cdesc&miview=viewer2]
 • [1764] 12-04-1764 Tappers en klijn bier verkoopers: Adriaan van Rijsoort, eed gedaan den 12 April 1764;

Kinderen:
1. Gijsbert van Rijsoort, ged. Dordrecht 20-10-1752.
2. Hendricus Stephanus van Rijsoort (van Rijsoort Lulius), ged. Dordrecht 12-1-1754, volgt IVa.
3. Aletta van Rijsoort, ged. Dordrecht 23-7-1755.
4. Adriaen van Rijsoort, ged. Dordrecht 15-11-1756.
5. Adriaen van Rijsoort, ged. Dordrecht 6-2-1757.
6. Willem van Rijsoort, ged. Dordrecht 1-9-1758.
7. Aletta van Rijsoort, ged. Dordrecht 7-6-1760.
8. Joannes van Rijsoort, ged. Dordrecht 15-12-1762.
9. Maria Sophia van Rijsoort, ged. Dordrecht 5-12-1764.
10. Wilhelmina Lusia van Rijsoort, ged. Dordrecht 8-7-1767.
11. Willem Kornelis van Rijsoort, ged. Dordrecht 24-8-1768.
12. Wilhelmina Lusia van Rijsoort, ged. Dordrecht 19-12-1770.

IIIb. Johannes van Rijsoort, ged. Dordrecht 28-2-1719, j:m: van Dordrecht woond bij de Beurs geassisteert met zijn vader Gijsbert van Rijsoort (1746), wed.r van Dord.t woont bij de Beurs, geadsist.t met zijn vaeder Gijsbert van Rijsoort (1753), begr. Dordrecht 17-9-1761 (11-52; den onder commies Johannes van Resoort bij de Beurs Laat kinderen na, een koets extra, Cornelis Beukelaar), otr./tr. (1) Dordrecht 6/21-8-1746 [RAD 11-91]
Maria Teerlink, j:d: van Dordrecht woond bij de Pelzebrugh geassisteert met haar vader Hendrik Teerlink (1746), begr. Dordrecht 8-10-1746 (11-51; Juffrouw Maria Teerlink huijsvrouw vanden Commies Jan van Reijsoort met drie koetsen Extra, laat geen kinders na, P. Heijmans),
otr/tr. (2) Dordrecht 19-5/3-6-1753
Catharina van Meurs, ged. Zaltbommel 8-4-1727 (dr. van Hendrik van Meurs/Sophia Alida Duijmaer), j:d: van Bommel, woont op de Varkemart geadsist.t met haer stiefvader de Hr. Jan van Doesburgh & met consent van haer Moeder (1753), begr. Dordrecht 29-10-1794 (11-54; oud 67 jaar verval van kragte/Juffrou Cathrina van Meurs Laast wed.u van de Heer Hendrik Prinsse Laat kindren na, uijt het eerste en tweede houlijk met drie koetse extra, J. v.d. Kieboom); Catharina van Meurs, wed.e van Jan van Rijsoort geboren te Bommel woont in de Wijnstraat over de beurs (1763), otr./tr. (2) Dordrecht zaterdag 30-7-1763/15-8-1763 [RAD 11-92] Hendrik Prinse (Prinsse), ged. Dordrecht 18-8-1722 (zoon van Johan Prinsen en Catharina van 's Gravenweerd), 'begr. 13-2-1736 Juffr. Marija Geertruijd Borgemeester huijsvrouw van Sr. Hendrik Prinszen in de Wollewevershaven met twee koetsen boven t'getal laat geen kinderen nae, de eerste boete, Gerard Schroot [11-51_0115]', "wed.r van Dordregt woont scheep geassisteert met Jan Prinsse zijn broeder otr. Maria Pieternella Klaesse jongedoghter van Schenkeschans woont bij de Schrijverstraet geass.t met Gerrit van den Bergh haer behout broeder/de geboden gaen tot Mulheijm aen den Rijn" (otr. 19-10-1737/tr. 8-11-1737), veldapotheker, begr. vrouw van Hendrik Prinsen (25-5-1761 Juffrouw Berbera van Rossem huijsvrouw van de Heer Hend. Prinse bij de Klijne Spuijstraat vervoert na Rotterdam Laet geen kindere na, A. Schouten), wed.r geboren te Dordt woont inde Voorstraat bij de Spuijstraat (1763), begr. Dordrecht 5-2-1774 (RAD 11-53; Den heer Hendrick Prinsse op de Voorstraat Laet kinders na, met twee koetze extra, niet luijen, P.W. van den Bergh).
NB.
 • [1897] (Iconographia Batava; beredeneerde lijst van geschilderde en gebeeldhouwde portretten van Noord-Nederlanders in vorige eeuwen, Moes, E. W. (Ernst Wilhelm), 1864-1912)
  6707. Gijsbert van Rijsoort (1695-), door ??, pastel, bij den heer G.J. van Rijsoort van Meurs te Dordrecht;
  6708. Johannes van Rijsoort, door Fr. van Mieris, miniatuur, Verk. coll. A. Mos Amsterdam 3-12-1861;
  6709. Johannes van Rijsoort (1719-), door ??, pastel , bij den heer G.J. van Rijsoort van Meurs te Dordrecht;
 • [1742/1745] 2734 Getuigschriften van volbrachte leertijd als apothekersleerling en kandidaat in de farmacie, afgegeven door het Collegium Pharmaceuticum Dordracenum aan Hendrik Prinssen Datering: 5 oktober 1742 en 5 oktober 1745 (gedeeltelijk drukwerk, Latijn) Omvang: 2 stukken
 • [1744] 844. Aanstelling van Jan van Rijsoort tot conducteur van den commies stapelier in het magazijn van de generaliteit, 1744 April 22. (Catalogus van de bibliotheek der gemeente Dordrecht - J.C. Overvoorde 1898)
 • [1746] (RAD 10-35, folio 154vs) Is ter wees-Camere geëxhibeert 't Testament van Johan van Rijsoort en Maria Teerlink
  gepasseert voor den Notaris Pieter van Gelsdorp residerende binnen Dordrecht, in dato den 25 Septemb. 1746
  waarbij is gebleken dat deze CAMERE behoorlyk is gesecludeert, en dat tot Voogden zijn aangesteld de langstlevende.
  [10_0035_00160.jpg]
  [https://www.regionaalarchiefdordrecht.nl/app/themes/regionaalarchiefdordrecht/maisi_ajax_proxy.php?mivast=46&mizig=100&miadt=46&miaet=185&micode=10&minr=5051483&milang=nl&misort=last_mod%7Cdesc&mip1=rijsoort&mip3=j*&miview=viewer2]
 • [1748] [150 Collectie van Handschriften] 37 Akte van aanstelling door Prins Willem IV van Hendrik Prinse tot veldapotheker. Datering: 1 april 1748 Omvang: 1 stuk met zegelcachet
 • [1748] [150 Collectie van Handschriften] 438 (Niet verzonden?) rekest van de veldapotheker Hendrik Prinse aan Willem IV tot uitbetaling van achterstallig salaris Datering: circa 1748 Omvang: 1 stuk
 • [1749] 2735 Akte van toelating tot meester-apotheker, afgegeven door het Collegium Pharmaceuticum Dordracenum aan Hendrik Prinssen Datering: 21 maart 1749 (gedeeltelijk drukwerk, Latijn, met opgedrukt zegel onder ruit) Omvang: 1 stuk
 • [1753] otr. Dordrecht Saturdagh den 19 Meij 1753 Present als vooren, 12 st.
  Jan van Rijzoort, wed.r van Dord.t woont bij de Beurs, geadsist.t met zijn vaeder Gijsbert van Rijsoort, met Catharina van Meurs, j:d: van Bommel, woont op de Varkemart geadsist.t met haer stiefvader de Hr. Jan van Doesburgh & met consent van haer Moeder.
  Den 3 Junij 1753 alhier getrouwt door Den Prop. van Schie.
  [11-91_0223.jpg]
  [https://www.regionaalarchiefdordrecht.nl/app/themes/regionaalarchiefdordrecht/maisi_ajax_proxy.php?mivast=46&mizig=210&miadt=46&miaet=185&micode=11&minr=7668093&milang=nl&misort=last_mod%7Cdesc&miview=viewer2]
 • [1755] Actum den 29 April 1755 (folio 96)
  Dat voor ons kwamen de Heer Mr. Hugo Repelaar woonende binnen dese Stad, als last en procuratie hebbende van Vrouwe Cornelia Everwijn wed.e wijle de Heer Ocker REPELAAR woonende binnen dese Stad, volgens deselve procuratie gepasseert voorden Notaris Anthonij Bax en getuijgen binnen dese Stad in dato 20-4-1755 ons Scheepenen verthoont, Ende Heer Mr. Pieter van den SANTHEUVEL, mede woonende alhier, soo in sijn privé als sig sterkmakende ende rato caverende voorde Heer Mr. Quirijn van Strijen als in Huwelijk hebbende sijn comparants susters Vrouwe Cornelia vanden Sandheuvel, woonende in s'Hage, en nog voor sijnen Broeder en Suster de heer Mr. Bartholomeus en Jonkvrouw Hendrica vanden Santheuvel bijde mede woonende binnen dese Stad, wesende de opgemelte te samen de eenige nagelate kinderen en Erffgenamen van wijlen de Heer HENDRIK VANDEN SANDHEUVEL en Vrouwe FRANCHOISE MAGLINA EVERWIJN gewoond hebbende en overleden binnen dese Stad, welke vrouwen Cornelia Everwijn, en Franchoise Maghlina Everwijn sijn geweest den eenigste Erffgenamen ab intestato van wijlen de heer Raadsheer Mr. Pompejus de Roovere, Ende verclearden de heeren Comparanten in qualite voors. te cederen transporten ende in vollen vrijen eijgendom overtedragen aan en ten behoeve van
  HENDRIK PRINSE, apothecar binnen dese Stad
  Een geheel Huijs en Erf met een Pakhuijs off Stalling daaraan en verdre gevolge vandien, staande ende gelegen inde VOORSTRAAT tusschen de klijne Spuij- en Botjensstraaten binnen dese Stad, en met de voors. stallinge uijtcomende inde voors. Klijne Spuijstraat
  belent van voren met de Huijsinge en brouwerij vande Jonkvrouwen vanden Sandheuvel aande eene ende het Huijs van Aart van der Straten aande andre zijde ....
  f 2.800
  [GAD-009-1661-Transportregisters_00125.jpg]
  [https://www.regionaalarchiefdordrecht.nl/app/themes/regionaalarchiefdordrecht/maisi_ajax_proxy.php?mivast=46&mizig=210&miadt=46&miaet=185&micode=9&minr=5556984&milang=nl&misort=last_mod%7Cdesc&mizk_alle=9&miview=viewer2]

 • [1768] (9-1665, fol. 185v) 6-10-1768 Hendrik Prinsse, apoteker wonende binnen dese Stad als in huwelijk hebbende Catharina van Meurs, bevorens weduwe en boedelhouster van den Commis Jan van Rijsoort -->
  Jacobus van Trigt, zilversmit, wonende binnen dese Stad
  Een huis en erf staande ende gelegen in de Wijnstraat over de beurs binnen Dordrecht, naest het Koffihuis aan de eene, en het huis van Roelofs Arends aan de andere zijde ... f 2570

 • [1769] (RAD 11-52) begr. 3-3-1769 Juffrouw Sophia Alieda Duijmaer wed.e dhr. Luijtenant Jan van Doesburgh Laet kindere naer begraave uijt huijs v.d. hr. Hend.k Prinse op de Voorstraat, Een koets extra, s midaghs 3/4 uer luijjen;
 • leden societeit Tot behoud van Vrijheid en Gelijkheid (opgericht 29-1-1795) ca 1795/1798
  G. van Ryssoort (Rijssoort (Rijsoort)) van Meurs
  H.J. van Ryssoort (Rijssoort (Rijsoort)) v. Meurs

Kinderen tweede huwelijk:
1. Alettha Catharina van Rijsoort van Meurs, ged. Dordrecht (NH) 17-4-1754, volgt IVb.
2. Hendrik Jan van Rijsoort/Reijsoort van Meurs, ged. Dordrecht (NH) 12-11-1755, werkend lid tekengenootschap Pictura 1774/1787 (RAD 206-241), koopman D341 ten huize van zijn zuster (1810), veiligsheidskaart 23-02-1811 (RAD 4-202), dossier faillissementen/insolventies H.J. van Rysoort van Meurs 1811-1812 (Rechtbank van Koophandel te Dordrecht/NL-HaNA_3.03.55), commies 2de klasse (1820), overl. Brouwershaven 30-11-1820 (64 jr.; wijk B9).
3. Gijsbert Johannes van Rijsoort van Meurs, ged. Dordrecht (NH) 5-10-1757, begr. Dordrecht 25-4-1758 (RAD 11-52; het kindt van den Commis Johannes van Rijsoort bij de beurs de ouders leven, kindt genaamd Gijsbert Johannes met vrienden der agter, minderjarig, (get.) Cornelis Beukelaar).
4. Gijsbert Johannes van Rijsoort van Meurs, ged. Dordrecht (NH) 4-7-1759, volgt IVc.

Kinderen van Meurs-Prinse:
1. Catharina Henrica Prinse, ged. Dordrecht (NH) 24-7-1764, begr. Dordrecht 7-11-1801, otr. Dordrecht 2-10-1798 Wouter van Rijndorp. (Kinderen: Hendrikus Johannes van Rijndorp, geb. 4-4-1800).

Kinderen Prinse-Clase:
1. Adriaen Prinse, begr. Dordrecht 6-4-1761 (11-52; t minderjaarig kindt van de Heer Hendrik Prinse bij de Dolhuijstraat bij de ouders leeven, stil begraven kint genaamt Adraen).
2. doodgeboren kind, begr. Dordrecht 13-5-1761 (11-52; den 13 Meij 1761 dito het doodt gekoomen kindt van de heer Hendrik Prinse bij de Klijne Spuijstraat bijde ouders leven, stil begraaven, A. Schouten).

IIIc. Gijsbert van Rijsoort, ged. Dordrecht 14-3-1731, j:m: van Dordrecht woont inde Wijnstraat over de beurs geadsisteert met zijn vader Gijsbert van Rijsoort (1757), wed.r van Anna Sophia Borg gebore te Dordrecht woont in t Steegoversloot (1778), otr/tr. (1) Dordrecht 16-7-/3-8-1757
Anna Sophia Bough (Boegh), j:d: van Dordrecht woont in het Steegi(ver)sloot/hebbende schriftelijk consent van haer moeder Elisabeth van Andel wed.e van Johan Frederik Bough (1757), overl. voor 1778, otr. (2) Dordrecht 31-10/15-11-1778 (getrouwd Q.F. Proff. Brouwer)
Maria Jacoba Velthoven (Veldhooven), j.d. geboren te Leiden woont in de Wijnstraat bij de Wijnbrug alles volgens procuratie gepasseert voor den Notaris L. van der Horst en getuigen in dato 20e: Octob. 1778 (1778).
NB.
 • [1750] Koffij Huijs Houders: Gijsbert van Rijsoort (Verclaren bijde geen bier te tappen maar Mol, en hebbe den Eed affgelegt dat sij de Moll die sij kome inteslaan daervan behoorlijk den impost sullen betalen, en nopende de bieren voor haar Consumptie den Borger impost als van ouds)
 • [1757] otr. Dordrecht Saturdagh den 16 Julij 1757 (present als vooren)
  Gijsbert van Rijsoort Gz j:m: woont inde Wijnstraat over de beurs geadsisteert met zijn vader Gijsbert van Rijsoort, met
  Anna Sophia Bough, j:d: woont in het Steegi(ver)sloot, beijde van Dordrecht hebbende schriftelijk consent van haer moeder Elisabeth van Andel wed.e van Johan Frederik Bough (den 3 Augustij 1757 alhier getrouwt door Dm.e Verster)
  [11-92_0006.jpg]
  [https://www.regionaalarchiefdordrecht.nl/app/themes/regionaalarchiefdordrecht/maisi_ajax_proxy.php?mivast=46&mizig=210&miadt=46&miaet=185&micode=11&minr=7668150&milang=nl&misort=last_mod%7Cdesc&miview=viewer2]

Kinderen eerste huwelijk:
1. Aletta Anna van Rijsoort, ged. Dordrecht 15-3-1758.
2. Johan Frederik van Rijsoort, ged. Dordrecht 31-10-1759.
3. Gijsbert Jan van Rijsoort, ged. Dordrecht 15-1-1762.
4. Gijsbert Johannes van Rijsoort, ged. Dordrecht 14-5-1763, kapitein ter zee ter dienste van het Rijk, overl. voor 1838, tr. Martina Johanna de Vries, overl. Den Haag 14-5-1838.
5. Anna Elisabeth Sophia van Rijsoort, ged. Dordrecht 19-10-1765, otr. Dordrecht 2-1-1790 Carel Webbers. (Kinderen: Johannes Webbers, ged. 6-3-1791; Gijsbert Webbers, ged. 19-1-1793; Anna Sofia, ged. 23-1-1795;)
6. Cornelia Elizabeth van Rijsoort, ged. Dordrecht 10-2-1768.
7. Willem Dirk van Rijsoort, ged. Dordrecht 24-10-1770.
8. Wilhelmina Diderica van Rijsoort, ged. Dordrecht 16-2-1772.
9. Johanna Anthonia van Rijsoort, ged. Dordrecht 3-9-1774.
10. Anna Sophia van Rijsoort, ged. Dordrecht 10-5-1777.
Kinderen tweede huwelijk:
1. Aalbertina Cornelia van Rijsoort, ged. Dordrecht 19-9-1781, overl. Dordrecht 3-3-1824 (41 jr.).
2. Johanna Elisabeth van Rijsoort, ged. Dordrecht 18-9-1782.
3. Albertus Johannes van Rijsoort, ged. Dordrecht 3-12-1783, volgt IVd.
4. Jacobus Gijsbert van Rijsoort, ged. Dordrecht 31-10-1789.


IVa. Hendricus Stephanus van Rijsoort (van Rijsoort Lulius), ged. Dordrecht 12-1-1754, overl. Charlois 13-3-1840 (86 en 2 mnd), otr. Dordrecht 6-11-1782 Anna Elisabeth van Rijndorp, overl. voor 1840.
NB.
 • Lakzegel met familiewapen van Van Rijsoort
  met het wapenschild drie takken met elk acht blaadjes en een knop met als helmteken twee blaadjes en een knop en verder geen versieringen. 'Van Rijsoort, leden van deze familie waren notaris te Charlois'
Kinderen:
1. Hendrik Johannes van Rijsoort, geb. 1786 (27 in 1813), tr. Dordrecht 3-10-1813 Geertrui Johanna van Steenbergen.
2. Wouter Willem van Rijsoort, geb. Dongen 1793, overl. Charlois 19-3-1863 (70 jr. 5 mnd), tr. Marie Josephine Toor (de Fooz).
3. Jacob Leonardus van Rijsoort, ged. Dordrecht 14-9-1794, notaris, tr. Dordrecht 5-11-1819 Jordina de Haan, geb. Dordrecht 1791. (Kinderen: Hendricus Stephanus van Rijsoort, geb. Charlois 1820, overl. Charlois 15-11-1861 (40 jr 11 nd 4 wkn); Soeta Margarertha, geb. 1823 Charlois; Catharina Constantia geb. Charlois 1827; Anna Elizabeth, geb. Charlois 1828; Jacoba Jordina, geb. Charlois 1833; Jordina Jacoba, geb. Charlois 1834; Anna Elisabeth Geertruida, geb. Schiedam 1818;)

IVb. Alettha Catharina van Rijsoort van Meurs, ged. Dordrecht (NH) 17-4-1754, gebore en wonende te Dort volgens attestatie van ondertrouw van den Ouden Bosch in dato 6e Octob. 1791 (1791), overl. Dordrecht 3-2-1820 (65 jaar; akte 79), otr/tr. Oudenbosch 6-10-1791/9-1-1791, otr. Dordrecht 29-9-1791 Petrus Masschop, j.m. gebore te Winterswijk in Gelderland capitein ter zee ten dienste dezer Landen (1791).
NB.
 • otr. 29 Sept. 1791
  De wel Ed. Gestr. Heer Petrus Masschop, capitein ter zee ten dienste dezer Landen j.m. gebore te Winterswijk in Gelderland, met
  Mejuffrouw Aletta Catharina van Rijsoort van Meurs, gebore en wonende te Dort volgens attestatie van ondertrouw van den Ouden Bosch in dato 6e Octob. 1791 (attestatie den 23 Octob. 1791);
  [https://www.regionaalarchiefdordrecht.nl/app/themes/regionaalarchiefdordrecht/maisi_ajax_proxy.php?mivast=46&mizig=210&miadt=46&miaet=185&micode=11&minr=7668602&milang=nl&misort=last_mod%7Cdesc&miview=viewer2]

IVc. Gijsbert Jan van Rijsoort van Meurs, ged. Dordrecht (NH) 4-7-1759, jm: geb. te Dordrecht wonende op de Voorstraat bij de Kleine Spuistraat meerderjarig en ouderloos (1799), stadsapotheker 1 sept. 1809-1 oktober 1813 (kringbenelux.eu), apothecar, overl. Dordrecht 27-5-1831 (72 jr), otr/tr. 13/27-7-1799 Sija Jacoba Hordijk, j.d. geb. te Dordrecht wonende voor het Bagijnhof, geassisteert met haren vader Willem Hordijk, alles ingevolge Resolutie den 10 dezer voor den Notaris Jan Hendrik Schultz van Haegen en getuigen verleden (1799), overl. Dordrecht 8-8-1834 (55 jr), dochter van Willem Hordijk en Ida van der Elst.
NB.
 • [1777] (RAD 150 collectie handschriften) 2738 Getuigschrift van volbrachte leertijd als apothekersleerling, afgegeven door het Collegium Pharmaceuticum Dordracenum aan G.J. van Meurs van Rijsoort 1777
 • [1779] (RAD 150 collectie handschriften) 739 Akte van toelating tot meester-apotheker, afgegeven door het Collegium Pharmaceuticum Dordracenum aan G.J. van Rijsoort van Meurs 1779
 • [1780] (RAD 16-1056) Beschikking van het Gerecht betreffende het verzoek van G.J. Rijsoort van Meurs om toegang te krijgen tot het College van apothekers voor het openen van een eigen winkel (1780, met bijlagen);
 • [1781] [150 Collectie van Handschriften] 1462 Akte van meerderjarigheid (venia aetatis) verstrekt door de Staten van Holland en West-Friesland aan Gijsbert Johannes van Rijsoort te Dordrecht. Datering: 20 december 1781 (gedeeltelijk drukwerk) Omvang: 1 charter, met beschadigd zegel;
 • [1788] 25-06-1788 gilden: kramers Gijsb.t Jan van Rijsoort van Meurs;
 • [1789] (RAD 16-1056) Register eed 25e penning 1789 (plakkaat 30 september 1788)(gedwongen lening (obligatie) 4% over de bezittingen/het vermogen (boven de f 2500) t.l.v. de Staten van Holland en West-Friesland)
  Wijk 10
  Beginnende bij de Vismark tot voorbij de Botjesstraat en werom
  006 10 019 Hendrika, Magdalena, Sophia en Willemina van Eijl (Eijk)
  007 10 020 Hendrik Trumphie eed gedaan 25 Feb.
  007 10 021 Jan Piekee eed gedaan 25 Feb.
  007 10 022 Charrel Bosman
  007 10 023 Antonie van Meurs eed gedaan 25 Feb.
  008 10 024 Johs. Michiel Smidt eed gedaan 25 Feb. <============ D456
  008 10 025 Dewed. Prinse & zoone <============ D455
  008 10 025 Aletta Catharina van Rijsoort van Meurs <============= D455
  008 10 026 Wm.B. van den Santheuvel <============= D454
  008 10 026 Wm.L. van den Santheuvel <============= D454
  008 10 027 Everhard Kelderman
 • [1799] otr. Saturdag den 13 Julij 1799, present schepen Beudt, class. 30 guld.
  Gijsbert Jan van Rijsoort van Meurs, jm: wonende op de Voorstraat bij de Kleine Spuistraat meerderjarig en ouderloos, met
  Sija Jacoba Hordijk, j.d. wonende voor het Bagijnhof, beide geboren te Dordrecht, geassisteert met haren vader Willem Hordijk, alles ingevolge Resolutie den 10 dezer voor den Noatisd Jan Hendrik Schultz van Haegen en getuigen verleden.
  De 27e Julij 1799 alhier getrouwt Q.F. Secrets. van den Santheuvel
  [11-93_0244.jpg]
  [https://www.regionaalarchiefdordrecht.nl/app/themes/regionaalarchiefdordrecht/maisi_ajax_proxy.php?mivast=46&mizig=210&miadt=46&miaet=185&micode=11&minr=7668703&milang=nl&misort=last_mod%7Cdesc&miview=viewer2]
 • [1800-1801] (RAD 150 collectie handschriften) 2740 Akten tot aanstelling van G.J. van Rijsoort van Meurs tot lid van de departementale commissies van Geneeskundig Onderzoek en Toevoorzicht en Geneeskundig Bestuur van Schelde en Maas, residerende te Dordrecht 1800, 1801
 • [1802] Quotisatie (belasting) 1802
  D0450/D0451 pakhuizen
  D0452 A.J. Bougier biljet
  D0452 Sophia Salamia Montjer biljet
  D0453 Pieter Meertens biljet
  D0454 Willem Anthonij van den Santheuvel biljet
  D0455 J.G. van Rijsoord van Meurs biljet
  D0456 Gerrit la Roo
  D0457 pakhuis
 • Patentrecht:
  1806 G.J. van Rijsoort van Meurs, D0455, apotheker
  1808 G.J. van Rijsoort van Meurs, D0455, apothecar
  1809 G.J. Rijsoort v. Meurs,, D0455 apothecar
 • Hoofdgeld 1808
  straat - wijk/huisnummer - naam - aantal ongehuwden - beroep
  Voorstraat D0455 J.G. van Rijsoort van Meurs 4 apothecar <=============
  Voorstraat D0455 Johanna Kwikkersdienstbode
  Voorstraat D0455 Clasina van Rijn dienstbode
  Voorstraat D0455 Pieter Meerburgwerkbode
  Voorstraat D0455 CornelisHaarens werkbode
  Voorstraat D0456 G. La Roowinkelier
  Klijne Spuistraat D0457 pakhuis
 • [1820] 20.1746 Index van personen op notarieel archief - Boedelinventaris
  Datering: 14-02-1820
  Aktenummer: 791
  Eerste persoon: Rijsoort van Meurs, Gijsbert Jan van
  Tweede persoon: Rijndorp, Wouter van
  Derde persoon: Masschop; echtgenote van Hendrik van den Abeelen, Petronella Catharina Anna
  Toegangsnummer: 20 Notariële archieven van Dordrecht
  Opmerkingen: Akte bevat meerdere namen
  Inventarisnummer: 1746
 • [1824] Patentrecht 1824: G.J. van Rijsoort van Meurs, D0421, Apothecar 5B (f 4,40)
 • [1828] Er wordt tegen November aanstaande gevraagd: Een APOTHEKERS-BEDIENDE, van den Hervormden Godsdienst, voorzien van goede bewijzen zijner bekwaamheid en zedelijk gedrag. lemand daartoe inclinerende, adressere zich liefst in persoon of met gefrankeerde Brieven, bij G.J. van RIJSOORT van MEURS, Apotheker te Dordrecht.
  [Opregte Haarlemsche Courant 27-09-1828]

Kinderen:
1. Catharina Ida van Rijsoort van Meurs, ged. Dordrecht (NH) 23-2-1802, begr. Dordrecht 8-5-1802 (kind van Gijsbert Jan van Rijsoort).
2. Catharina Ida van Rijsoort van Meurs, ged. Dordrecht (NH) 21-4-1803, overl. Dordrecht 3-5-1837 (34 jr).
3. Ida Willemina van Rijsoort van Meurs, ged. Dordrecht (NH) 25-4-1805.
4. Johannis Willem van Rijsoort van Meurs, ged. Dordrecht (NH) 22-8-1806, begr. Dordrecht 25-11-1806 (kind van Gijsbert Jan van Rijsoort van Meurs).
5. Willem Johannes van Rijsoort van Meurs, ged. Dordrecht (NH) 17-9-1807, volgt V.

IVd. Albertus Johannes van Rijsoort Gz, ged. Dordrecht 3-12-1783, j:m: geboren en woonagtig te Dordrecht (1807), winkelier (1811), otr. Dordrecht 20-8-1807 (RAD 11-94; attestatie gegeven den 12e Septemb. 1807) Aletta van de Goorberg, j.d. geboren en wonende te Delft volgens attestatie van ondertrouw van Delft in dato 28e August 1807.
NB.
 • [1811] LISTE Liste civique Aalbertus Johannes Rijsoort van Meurs
  Datering: 1783-11-26
  Plaatsnaam: Dordrecht
  Geboortedatum: 1783-11-26
  Beroep: winkelier
  Kanton: 1
  Sectie: 4
  Toegangsnummer: 4 Stadsarchieven: de tijd van de Bataafse Republiek, 1795 - 1813
  Inventarisnummer: 169a
 • [1811] Soort akte obligatie
  Datum akte 27-02-1811
  Naam schuldenaar Albertus Johannis van Rijsoort Gzn en Mejuffrouw Aletta van den Goorberg, Echtelieden wonende binnen deze stad
  Schuld f 2000
  Naam schuldgever Jan Willem Grim, meede binnen deze stad woonachtig
  Opmerkingen 25-2-1811 H.D. Esser, notaris
  Folionummer 873
  Bron Regionaal Archief Dordrecht, toegang 9, inventarisnr. 1683


V. Willem Johannes van Rijsoort van Meurs, ged. Dordrecht (NH) 17-9-1807, gymnasium Dordrecht (1822: op de eerste orde der eerste klasse werden prijzen geschonken aan W.J. van Rijsoort van Meurs, A.F.A. van Hogendorp, B.H. van der Waijfort, A.D. Penn, M.T. Vos Uijterlimmege, G.D.J. Schotel, C.A. Vriesendorp, en aan J.F. van der Blijk), apotheker Voorstraat D421 (1832), herbenoeming ouderling klassikaal bestuur (Godsdienstig Weekblad 1851), overl. Hulst 21-8-1879 (07.00 uur; 71 jr, geb. Dordrecht in 1807; wonende te Dordrecht, apotheker), tr. Dordrecht 1-11-1837 Rebekka Maria Kluit, ged. Dordrecht (NH) 31-01-1809, vervaardigster van een vaandel uitgereikt aan officieren van de schutterij te Loevestein/Woudrichem (1831), van R.M. Kluit is een boekje 'diverse dichtstukjes/1838' bewaard gebleven, geschilderd door Roland Larij (portret Dordrechts Museum), overl. Dordrecht 9-5-1889, dochter van Adriaan Kluit (1766-1840) en Maria Hering (1771-1832).
NB.
 • Portret van mevrouw R.M. Rijsoort van Meurs-Kluit
  Vervaardiger Roland Larij
  Identificatie DM/909/150
  Soort object schilderij
  Dataprovider Dordrechts Museum
  Materiaal doek
  Techniek olieverf op doek
 • [1826] Eed schutterij 31-07-1826 Willem Johannes Rijsoort van Meurs, schutter bij de 2 Comp.e
 • [1832] Landstorm 1832: Willem Johannes van Rijsoort van Meurs, apotheker, D0421 Voorstraat
 • [1840] De Dordrechtsche Courant 30-1-1840: EAU DE COLOGNE. De Ondergeteekende berigt, dat bij hem is verkrijgbaar gesteld EAU DE COLOGNE, uit de koninklijke geoctrooijeerde Fabriek van den Heer JOH. PHILIP ACKERLIN, te Rotterdam.
  W.J. VAN RIJSOORT VAN MEURS. Voorstraat, D 421.
 • Inhoud boekje 'Diverse dichtstukjes (kaft: 1838)'
  - Mijn klein kindje (vertaald uit den oost-Vrieschen tongval of de Embder volkstaal);
  - Bij het lijkje van een kind (H. Tollens);
  - De bedrukte Vader aan Zijne afgestorven Lievelinge, toegewijd aan mijn Vriend W.H. Suringar (Amsterdam 13-12-1823 W.H. Warnsinck Bzn);
  - Het ontslapen Kind aan deszelfs Vader toegeëigend aan mijn Vriend W.H. Suringar (Rotterdam 1823 J.L. Nierstrasz);
  - De ontslapene Moeder aan haren Echtgenoot toegewijd aan den Heer Mr. Reesema te Rotterdam (Rotterdam 1824 J.L. Nierstrasz);
  - De kleine Bedelaarster (H. Tollens);
  - De Moederloze kinderen aan hunnen Vader (H. Tollens);
  - Aan den Rijn (1820 E.A. Borger);
  - Fragment (Feith, Het graf 2e Zang);
  - Wiegenlied (H.J. Foppe);
  - Kain;
  - Primula Veris;
  - Het hart omhoog! het hoofd omhoog Ten hemel op, het .... (H. Tollens);
  - Goeden nacht aan mijn zoontje (B. ter Haar);
  - Het Stervende kind. Moeder 'k voel mijn kracht verdooven ...;
  - Troostredenen. De vriend/de Moeder;
  - In het album mijner Dochter (Eene moeder);
  - Aardsgezindheid (H. Tollens);
  - 29 Maart 1850 Lieve Moeder treur toch niet ... (J.A. Ophorst = Johannes Adrianus Ophorst 1826-1882);
  - Verlangen (Ds. de Liefde [Jan de Liefde 1814-1869]);
  - Bij den dood van mijn zoontje. Vaarwel dan mijn jonkste lief, juweel van mijn gezin ... (C.W. Pape);
  - Gelijk aan 't wufte kind, dat liever steeds wil spelen ... (J.F. v. Oordt JWzn [Joan Frederik van Oordt]);
  - De ledige stoel (A.J. de Bull [Abraham Johannes de Bull]);
  - Op den Sterfdag den 3 Maart 1854 (Lodenstein) / Op den Begrafenisdag den 9 Maart 1854 (Lavater) (C.G. 't Hooft Jr [Cornelis Gerardus 't Hooft, tr. Sophia Kluit, overl. 3-3-1854, dr. van Adriaan Kluit en Maria Hering]);
  - Zondag (fragment) (A.L. Lesturgeon [Alexander Lodewijk Lesturgeon 1815-1878]);
  - Des heeren Huis (J.P. Heije [Jan Pieter Heije 1809-1876]);
  - Daar moet veel strijd gestreden zijn, Veel kruis en leeds ... (Camphuizen);
  - Ze slaat haar ledig arm omhoog; Toch kon de dood ... (G.J. v. Rijsoort v. Meurs, 23 Febr. 1856; Uit Fanni Fern's Portefeuille);
  - Wat God behaagt, is wijs en goed, Al kan men 't ... (G.J. v. R(ijsoort) v. M(eurs), B. Schmolck);
  - De goede Herder ... (Fanny Fern);
  - Rigtsnoer der Zeden (Jan van Walré);
  - Bedenkt dat wie het reinst gelooft, ... (Tollens);
  - Geen wereld zonder ramp de wrange vrucht der zonde ...;
  - Bij de vernieuwing van het jaar. Het Jaar ten eind mijn ziel; sta peinzend stil ... (van Alphen);
  - Bemint, vergeeft, vertroost elkaar, Om 't eren ... (fragment uit de Christiaan(?) van Bogaers);
  - Het Kruis. met begrijpen zal 't niet gaan. Grijp het onbegrepen aan. (Beetz [Nicolaas Beets 1814-1903]);
  - Mijn Vader is de Landman (Elikink);
  - Dien sterv'ling noem ik wijs, die onder 't leven ...;
  - Peinzensmoede. (1860 P.A. de Genestet [1829-1861]);
  - Zoo is het ziekbed van Clara, gelijk wellicht menige lezer in zijn leven een ziekbed heeft .... (Adriaan de Mérival Een leerjaar dr. A. Pierson dl. 3 pag. 100)(idem pag. 201);
  - God in het hart dat is macht ... (uit A. Piersons gedichten 1882);
  - Bemin de Menschen. Bemin de menschen - doe hun goed. Maar dan ook ... (A.G. Hofstede de Groot);
  - Sterren. (uit het Oct. nr. de Gids 1891 door Mej. Helene Swarth);
  - De jongste Dag. (uit het Sept. no. de Gids 1887, door Mej. Helene Swarth [Stephanie Hélène Swarth 1859-1941]);
  - Maurice Maeterlinck zegt in zijn werk Le Trésor des humbles, Paris 1896 (uit het Meinummer 1896 van De Gids);
  - Avondstemming (12-1-1903; Pol de Mont; Uit November Nummer 1902 van Onze Eeuw);
  - Mijn kamer is zoo stil, zoo still, daarbuiten staat de nacht .. (Pol de Mont [Karel Maria Polydoor de Mont 1857-1931], uit November no. 1902 van Onze Eeuw);
  - Theodore Parker zegt. Teleurstelling is een bittere wortel, smart een bittere bloem en lijden een bittere vrucht ...;
  - Voorts hebben de oude schriftgeleerden gezegd. De hoofdzaak is niet ... (uit de Joodsche Schoolverordeningen uit de Middeleeuwen door Dr. M. Güdemann, rabijn en prediker te Weenen);
  - Wat plicht is schijnen onze tegenwoordiger jongelui niet meer ... (M.W. Maclaine Pont [Margaretha Wynanda 1852-1928]);
  - Uit tante Anna's dagboek. De Wereld is zoo vol licht en schoonheid, het leven ...;
  - Uit Agathodes. Alle de genoegen dezer aarde zijn ....;
  - Mevr. Mulock zegt: Zelfs bij degenen die altijd te zamen wonen, eten, zitten en slapen, die de ....;
  - God is rechtvaardig God is liefde ... (H. Oort; Santpoort 1 Nov. 1866, de Gids);
  - Als wij ons leven eens voor ons zagen met al de lasten opeengestapeld ...;
  - Wat zou er van het leven worden, zoder regelijkheid, maar indien ....;
  - Wie maar naar ligchaam en geest gezond is voegt zich in alle omstandigheden en zij, die .....;
  - Homo sum. Ik geloof dat het even moeielijk is op aarde lijden te vinden zonder ... (George Eben);
  - Lente. Hoe is sedert de lentezon aan den Hemel ... (J.A. Lamping);
  - Dankbetuiging bij den begrafenis mijner moeder op 13 Mei 1889. Familie en vrienden .... A. [?=Adriaan Marius van Rijsoort van Meurs]
 • [1840] Aktenummer: 143
  Aktedatum: 16/06/1840
  Aard van de akte: veiling
  Naam notaris: Louis Mijnard van Kruijne
  Toegangsnummer: 110 Notariële archieven
  Inventarisnummer: 1314
  Organisatie: Streekarchief Voorne-Putten
  Veiling van twee percelen land onder Zuidland ten verzoeke van Johannes Kluit, burgemeester aldaar, voor zich en als gemachtigde van de erfgenamen van Adriaan Kluit en Maria Hering, in leven echtelieden te Dordrecht. Deze erfgenamen zijn:
  Sofia Kluit, huisvrouw van Kornelis Gerardus 't Hooft, koopman te Dordrecht
  Herman Kluit, apotheker te Dordrecht
  Petrus Kornelis Kluit, burgemeester en notaris te Poortugaal
  Adriaan Kluit, apotheker te Dordrecht
  Kornelis Pieter Kluit, koopman te Dordrecht
  Rebekka Maria Kluit, huisvrouw van Willem Johannes van Rijsoort van Meurs, apotheker te Dordrecht
  Jacob Kluit, heel- en vroedmeester te Heenvliet
  Willem Adolf Kluit, rijksontvanger te Streefkerk
  Geveild worden : - weiland onder Zuidland, sectie C nrs. 3 en 4, verpacht aan Arie Overgauw, bouwman te Zuidland - weiland onder Biert, kad. nr.201, verpacht aan Pieter Tuinder, bouwman te Zuidland
 • [1850-1860] Bevolkingsregister 1850-1860
  Voorstraat D421 (R468)

  1. Willem Johannes van Rijsoort van Meurs 1807 Dordrecht, H, apotheker;
  2. Rebekka Maria Kluit 1809 Dordrecht, H;
  3. Johanna Gijsb. van Rijsoort van Meurs, 1838 Dordrecht;
  4. Adrianus Marius van Rijsoort van Meurs, 1840 Dordrecht;
  5. Gijsbert Jan van Rijsoort van Meurs, 1843 Dordrecht;
  6. Willem Johannes van Rijsoort van Meurs, 1848 Dordrecht;
  7. Johannes Adrianus Ophorst 1826 Heusden [1826-1882, tr. 1852 Maria Jacoba van Hemert 1823-1886], apothekerbediende, vertrek 25-7-1850 Gorinchem;
  8. Abraham Pieter Zaalberg 1831 Nieuw Beijerland, apothekersleerling;
  9. Bernardus Ubbens 7-1-1825 Leeuwarden, (doopsgez.), apothekerbediende, vestiging 23-8-1852 uit Amsterdam, vertrek 9-10-1852 Leeuwarden;
  10. Angenita Huiberdina Vogel, 1834 Dordrecht, NH, dienstbode (woont in C509);
  (11. Willemina Johanna van Rijsoort van Meurs 30-12-1855 Dordrecht, overl. 19-2-1856;
  (12. Rebekka Maria van Rijsoort van Meurs 30-12-1855 Dordrecht, overl. 19-2-1856;
  13. Cornelis Johannes Schuld 1829 Nijkerk apothekerbediende, van A57;
  14. Willemijntje Zilverschoon, 25-3-1815 Maasdam, dienstbode, van Zwijndrecht, vest. 22-5-1856;
  15. Johan Eberhart Adolf Hooghwinkel 16-10-1833 Gorinchem, apothekerbediende, van Gorinchem, vest. 13-7-1858;
 • [1856] Belastingkohier uit 1856 (huurwaarde, hoofdgeld, wijn- en vuurgeld)
  Adres D0421 Voorstraat
  Naam W.J. van Rijsoort van Meurs
  Beroep apothecar
  Getal personen, buiten de dienstbaren 6
  Getal dienstbaren 2
  Huurwaarde der woning 300
  Huurwaarde percent 14
  Huurwaarde bedrag f 42
  Wijn- en Vuurgeld klasse 7
  Hoofdgeld klasse 1
  Hoofdgeld bedrag met 10 opc. f 26,40
  Bron SAD 6-7507
 • Adresboeken:
  1854 W.J. van Rijsoort van Meurs apotheker Wijk D Voorstraat No. 421 [aantek.: de Engel, apotheek]
  1855 W.J. van Rijsoort van Meurs [Apothekers]
  1855 W.J. van Rijsoort van Meurs apothecar [gks] Voorstraat D421
  1855 firma G.J. van Rijsoort van Meurs en Zoon [Apothekers]
  1860 W.J. van Rijsoort van Meurs apotheker Wijk D Voorstraat No. 421
  1868 W.J. van Rijsoort van Meurs, Firma G.J. van Rijsoort van Meurs & Zoon, apotheker [kiesger.: gsk], Wijk D Voorstraat No. 421
  1873 G.J. van Rijsoort van Meurs & Zn. [Apothekers]
  1879 G.J. van Rijsoort van Meurs & Zn. [Apothekers]
 • Geconfineerden (verpleegden) Stads Krankzinnig en Beterhuis 1805-1884
  Periode 1842-1884
  Nummer (of folionr.) 1867
  Naam geconfineerde Adriaan Marius van Rijsoort van Meurs
  Bron SAD 22-428
 • [1860-1890] bevolkingsregister
  Adrianus van der Boon, geb. Noordwijk 27-7-1822, provisor, 20-12-1880 uit Zaandam, woont D266/D794/Bagijnhof/Voorstraat/Vriesendorp, overl/begr. 17/21-11-1889 (67 jr), zoon Engel van der Boon (onderwijzer; -1852) en Engeltje Arendse;
 • [1879] adresboek
  W.J. van Rijsoort van Meurs, Voorstraat D421;
  Firma G.J. van Rijsoort van Meurs & Zn, apotheker, Voorstraat D421; F.P. Baert, apothekersbediende, Voorstraat D421;
 • [1881] DORDRECHT, 5 Maart. Morgen, 6 Maart, zal het 50 jaren geleden zijn, dat aan gecommitteerde officieren van het bataillon der dd. schutterij alhier, destijds mobiel en te Loevestein en Woudrichem in garnizoen, het vaandel werd uitgereikt, door een 28tal jonge dames te dezer stede, betrekkingen der uitgetrokken officieren en manschappen, vervaardigd. De luitenant-kolonel, kommandant der dd. schutterij, de heer J. A. Smits van Nieuwerkerk, heeft dien dag niet onopgemerkt willen laten voorbijgaan, maar eene parade gelast, welke ten half een ure in het Steegoversloot zal plaats hebben, indien althans het weder gunstig is. De plegtigheid, Welke zal worden vereerd met de tegenwoordigheid van den heer burgemeester, zal tevens worden bijgewoond door enkele dames, vervaardigsters van het vaandel, waarvan er nog 10 in leven zijn.
  Deze dames zijn: A.B.L. van Dam; J. de Joncheere; M. de Joncheere, later gehuwd met den heer P.L. Tichler; R.M. W.J. Kluit, later gehuwd met den heer W.J. van Rijsoort van Meurs; A.W. Kouwens; J.S. Lotsij, later gehuwd met ds. J. Wigeri Aberson; J. Mauritz, later gehuwd met den heer G.J. van Dorsser; J.A. Mauritz, later gehuwd met den heer M.A. Rees; Jonkvr. H.F. Repelaer; A. M. Timmers Verhoeven, later gehuwd met den heer O.B. ’t Hooft van Benthuizen.
  [De Dordrechtsche Courant, 1881-03-06; p. 1]
 • [1883] adresboek
  A. van der Boon, provisor, Voorstraat D421;
  Wed. W.J. van Rijsoort van Meurs/Kluit, Voorstraat D421;
  Firma G.J. van Rijsoort van Meurs & Zn, apotheker en winkelier, Voorstraat D421; G.J. van Rijsoort van Meurs, particulier, Voorstraat D421;
 • [1885] adresboek
  A. van der Boon Ez, provisor, Voorstraat 324;
  G.J. van Rijsoort van Meurs, particulier, Voorstraat 324;
  G.J. van Rijsoort van Meurs & Zn, apothekers, Voorstraat 324;
 • [1887-1888] adresboek
  A. van der Boon Ez, provisor, Voorstraat 324;
  Mevr. wed. W.J. v. Rijsoort v. Meurs, part., Voorstraat 324;
  G.J. van Rijsoort van Meurs & Zoon, apothekers, Voorstraat 324;
  G.J. van Rijsoort van Meurs, particulier, Voorstraat 324;
  J.G. van Rijsoort van Meurs, particuliere, Voorstraat 324;
  J.E.C.F. [Johanna Elisabeth Carolina Frederika, geb. Deurne en Liessel 1-10-1856, overl. Haarlem 22-5-1932 (75 jr)] Breunissen Troost, assistente-apotheker, Voorstraat 324;
  Dames van Rijsoort, particulieren, Voorstraat 314(!);
Kinderen:
1. Jacoba Gijsbertina van Rijsoort van Meurs, geb. Dordrecht 1-1-1838, overl. Dordrecht 26-1-1894 (55 jr).
2. Adriaan Marius van Rijsoort van Meurs, geb. Dordrecht 3-1-1840, secretaris Commissie van Toezigt op het Middelbaar Onderwijs te Dordrecht (1869), secretaris Maatschappij tot Nut van 't Algemeen dep. Dordrecht (1888), notaris, bevolkingsregister Stad Vollenhoven Achterstraat 177k (R494; 1862-1870 K-R), wonende te Middelburg na 1869 tot 1872 (D Wagenaarstraat 93), te Veere Haven C101k 1872-1878, te Hulst 1879-1904, te Arnhem vanaf 1904 (Velperweg 142), overl. Arnhem 2-3-1909 (69 jr.).
3. Maria Rebekka van Rijsoort van Meurs, geb. Dordrecht 20-9-1841, overl. Dordrecht 25-12-1844 (3 jr.; akte 737).
4. Gijsbert Jan van Rijsoort van Meurs, geb. Dordrecht 18-10-1843, volgt VI.
5. Catharina Ida Willemina van Rijsoort van Meurs, geb. Dordrecht 27-2-1845, overl. 12-7-1846 (1 jr).
6. Maria Rebekka van Rijsoort van Meurs, geb. Dordrecht 27-2-1845, overl. 19-5-1845 (11 wkn).
7. Willem Johannes van Rijsoort van Meurs, geb. Dordrecht 28-6-1848, overl. 29-3-1850 (1 jr.).
8. Rebekka Maria Willemina Johanna van Rijsoort van Meurs, geb. Dordrecht 30-12-1855, overl. 19-2-1856 (7 wkn).VI. Gijsbert Jan van Rijsoort van Meurs, geb. Dordrecht 18-10-1843, boekhandelaar, uitgever, particulier, slaagt voor examen apothekersbediende te Middelburg (juli 1881), werkend lid Vereniging Tot Heil der Armen (adresboek 1894/1895), lid bestuur Kwartgulden-Vereeniging voor de scholen in de Minahassa (adresboek 1887/1888 en 1894/1895), lid bestuur ver. Oud-Dordrecht (benoemd door de raad dec 1895, juli 1897, juli 1899 en in juni 1903)(lid commissie van bijstand 1895), Hollandse kamer Voorstraat 324, overl. Amsterdam 30-3-1904 (60 jr., namiddags 11 uren; akte Dordrecht nr. 233).
NB.
 • Bevolkingsregisters van de gemeente Nijmegen, 1850-1890
  Adolf Blomhert, Boekhandelaar [1841-1883]
  Aegidius Timmerman, Leerling [1851 Engelen-]
  Lijntje Dirkje Werken, Dienstmeid
  Anna Catharina Fredrika Dienstbode Rutten
  Johanna Paulina Koopman
  Gijsbert Jan Rijsoort van Meurs, Leerling
  Nienke Acronius Hingst
  Adolph Blomhert, Boekhandelaar
  Helena Catharina Blomhert
 • De Dordrechtsche Courant 1-1-1890
  Bij onderhandsche acte, geteekend den 11 Augustus 1889, geregistreerd, is door en tusschen de ondergeteekenden
  GIJSBERT JOHAN VAN RIJSOORT VAN MEURS te Dordrecht en DIRK JOHANNES REESE te Amsterdam, aangegaan eene vennootschap,
  ten onderwerp hebbende het bereiden en verkoopen van Geneesmiddelen aan bijzondere personen en liet leveren van
  geneesmiddelen aan genees- en heelkundigen, alsmede liet doen van chemische onderzoekingen en van alle handelingen‚
  die aan dergelijke zaken gewoonlijk verbonden of verwant zijn. De vennootschap wordt gedreven onder de
  firma „G.J. VAN RIJSOORT VAN MEURS & ZOON” en is gevestigd te Dordrecht. Zij is aangegaan voor een tijdvak
  van 10 jaren, aanvangende den 1 Januari 1890 en eindigende den 31 December 1899 en wordt met een gelijk tijdvak
  van 10 jaren geacht te zijn verlengd, wanneer vóór den l Julij 1899 door geen der vennooten eenige opzegging is gedaan.
  Beide de vennooten hebben de handteekening der firma.
  Voor het opnemen van gelden bij wijze van geldleening wordt de bizoiidere handteekening van ieder der Vennooten vereischt.
  G.J. VAN RIJSOORT VAN MEURS.
  D.J. REESE.
 • bevolkingsregister 1890-1917 R955
  1. Gijsbert Jan Rijsoort van Meurs 18-10-1843 Dordrecht, apotheker, Voorstraat 324rood, van R398, overl. Amsterdam 30-3-1904 blijkens ontvangen bericht;
  2. Jacoba Gijsberdina Rijsoort van Meurs, 1-11-1838 Dordrecht, overl. 26-1-1894;
  3. Dirk Johannes Reese, 13-9-1863 Meppel, provisor, 1893 naar Soerabaij;
  4. Adriana Johanna de Waard, 27-5-1864 Dordrecht, assistente, 1894 naar Stompwijk;
  5. Adriana Dubbeldam, 7-5-1870 Dubbeldam, dienstbode;
  6. Cornelia Adriania Stevens, geb. van Aalst, 11-2-1843 Middelburg, huishoudster;
  [https://www.regionaalarchiefdordrecht.nl/app/themes/regionaalarchiefdordrecht/maisi_ajax_proxy.php?mivast=46&mizig=210&miadt=46&miaet=185&micode=256&minr=7923161&milang=nl&misort=last_mod%7Cdesc&mizk_alle=256&miview=viewer2]
 • [1893] INGEZONDEN
  Mijnheer de Redacteur!
  Dat u met mij van meening kunt verschillen omtrent de strekking van het artikel in uw no. van 5 Mei, kan ik me voorstellen, maar dat eene insinuatie als in uw antwoord op mijn schrijven in het no. van 6 Mei, aan het adres van mijne collega’s en mij, uit uw pen zou zijn gevloeid, had ik niet gedacht. Waar toch een der hoofdbezigheden van iederen apotheker bestaat in het controleeren en steeds weer controleeren zijner geneesmiddelen (waaronder dus ook melksuiker) daar verklaar ik uwe woorden, dat die controle voor ‘t groots publiek minder vertrouwbaar zou zijn dan die van dr. van Hamel Roos, eenvoudig voor beleedigend, terwijl ze getuigen van totale onkunde omtrent den wetenschappelijken werkkring der apothekers
  D.J. REESE, Apotheker
  Firma G.J. v. Rijsoort v. Meurs en Zoon, Dordrecht, 6/5 '93
  [De Dordrechtsche Courant 8 mei 1893]
 • [1893] APOTHEEK
  De APOTHEEK van G.J. VAN RIJSOORT VAN MEURS & ZOON‚ Voorstraat 324, wordt op 1 September a. s.
  verplaatst naar en vereenigd met
  de APOTHEEK Voorstraat no. 244 bij de Vriezestraat.
  De vereenigde Zaak wordt voortgezet onder de Firma P. A. GILTAIJ H.Jz.
  [De Dordrechtsche Courant 1 september 1893]
 • [1894-1895] Adresboek
  A.J. de Waard, assistente, Voorstraat 324;
  K.F. Ruhe, Voorstraat 324;
  magazijn Perry en Co, Voorstraat 324;
 • [1897] ... Nationale Tentoonstelling Oud-Dordt ...
  Een groote vitrine met verschillende soorten van limonade en spuitwater is van de firma Ramakers & Co te Haarlem; de artikelen dezer firma zijn op „Oud-Dordrecht” in de vroegere apotheek van Rijsoort van Meurs te verkrijgen. In een kleine vitrine stelt de firma Duintjer Wilkens Meihuizen & co te Veendam hare stroopen enz. ten toon: blanke-, likeur- en confiseurstroop.
  [De Dordrechtsche Courant, 1897-06-15; p. 5]
 • [1897] .. Dit is het tweede internationale concours dat de vereeniging geeft. Voor 5 jaren gaf zij er een in Kunstmin, bij welke gelegenheid zij een verbandkast cadeau kreeg van de apothekersfirma G.J. van Rijsoort van Meurs & Zoon, die door haar opvolgster, de firma P. Giltaij, nog voortdurend van den noodigen inhoud kosteloos wordt voorzien.
  [De Dordrechtsche Courant, 1897-07-05; p. 2]
 • [1897] (Iconographia Batava; beredeneerde lijst van geschilderde en gebeeldhouwde portretten van Noord-Nederlanders in vorige eeuwen, Moes, E. W. (Ernst Wilhelm), 1864-1912)
  6707. Gijsbert van Rijsoort (1695-), door ??, pastel, bij den heer G.J. van Rijsoort van Meurs te Dordrecht;
  6708. Johannes van Rijsoort, door Fr. van Mieris, miniatuur, Verk. coll. A. Mos Amsterdam 3-12-1861;
  6709. Johannes van Rijsoort (1719-), door ??, pastel , bij den heer G.J. van Rijsoort van Meurs te Dordrecht;
 • [1901] Adresboek
  G.J. Rijsoort van Meurs, Voorstraat 324rood;
  wed. J.A. Stevens/Aalst, huishoudster, Voorstraat 324rood;
  P. Bolje, buffetjuffrouw, Voorstraat 324;
  J. Spierdijk, winkelier, Voorstraat 324;
 • [1904] Adresboek
  Meubelmagazijn J. Spierdijk, winkelier, Voorstraat 324;
  G.J. Rijsoort van Meurs, Voorstraat 324rood;
  H. Voskuil, sigarenmaker en huisbewaarder Voorstraat 324rood;
 • [1904] overlijdensakte Amsterdam nr. 2591 d.d. 1-4-1904;
  Johan Groen, aanspreker en Willem de Beus, aanspreker
  30 maart l.l. na middags 11 uur in het huis Keizersgracht 434 [=notariskantoor Arnout Jan Cornelis Jongejan (* Brielle 1847) en P. de Booy] alhier is overleden
  Gijsbert Jan van Rijsoort van Meurs, geen beroep, wonende te Dordrecht, oud 60 jaren, geb. te Dordrecht, zoon van Willem Johannes van Rijsoort van Meurs en Rebekka Maria Kluit;
 • [https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:9398-1P91-QK?i=1424&cc=2020117]

Laatst gewijzigd: februari 2019.