Aanmelden | Contact
Doorzoek de bronnen

Rode Kruis (afd. Dordrecht) - opzeggen van lidmaatschap door helpsters en helpers


Bron: Regionaal Archief Dordrecht
Toegang: 175
Inventarisnummer: 192 (Stukken betreffende het opzeggen van lidmaatschappen, 1944-1945)

scans verkrijgbaar

NB.
Rode Kruis Dordrecht (opgericht op 3 april 1872)
Dubbelsteynlaan West 43
3319 EK Dordrecht
Het Rode Kruis, afdeling Dordrecht, heeft haar vestiging in de wijk Dubbeldam, deels verscholen achter het oude gemeentehuis (nu een advocaten kantoor).
[https://www.rodekruis.nl/zuid-holland-zuid/over-ons/dordrecht]
helpsters

 • Jeanne van Aken, Wijnstraat 52, Dordrecht
  1-1-1945
  WelEd. Heer K.J. Poll
  Met dezen bedankt ik me heden nog voor t Lidmaatschap als helpster van 't Nederlandsche Rode kruis, Hoogachtend, Jeanne van Aken

 • A. Meeldijk
  Dordrecht, 22 Dec. 1944
  Dubbeldamscheweg 11zw.
  Den heer Mr. K.J. Poll,
  Secr. Rode Kruis,
  Afd. Dordrecht
  .. Hiermede verzoek ik u beleefd mijn lidmaatschap als helpster van het Roode Kruis als beeindigd te beschouwen, Hoogachtend A. Meeldijk

 • (14 dec. 1944) P. Groeneveld, Kromhout 135, Dordrecht, helpster

 • Mej. C. Huijzers, Zuidendijk 277 Dordrecht

 • (10 dec 1944) Mej. E.F. Groenenberg, Herradesstraat 52 Dordrecht, helpster;

 • (Dordrecht 17 Dec 1944) J. Vrolijk, 'Crabbehoff', helpster;

 • (Dordrecht, 14 Dec. 1944, Maartensgat 1) A. van den Broek-Lieftinck, verbintenis met het Roode Kruis verbreken

 • (15 Dec 45) lid van het Ned. Rode Kruis, Mej. M. van Izerloo

 • Geachte Heer v.d. Pol
  Daar ik me niet bedankt had als lid van het(Dec. '44) Mevr. B. Sigtermans-Visser, helpster

 • (Dordrecht 14 Dec '44) E.E. Schouten, niet beschikbaar als helpster

 • (Dordrecht 14 Dec 1944) Hierbij deel ik U mede dat Ik bedankt als Helpster bij het Roode kruis, C.J. Bustraan;

 • Mej. J. de Keizer, Lingestraat 16 Dordrecht; lid Roode Kruis

 • (Dordrecht 14 Dec '44) Mej. G.A.C. Schipper, bedank als helpster

 • Zwijndrecht, 14 December 1944
  WelEdelgestrenge Heer
  Hierdoor deel ik U mede dat ik door omstandigheden genoodzaakt ben U bedanken als lid van het Nederl. Rode Kruis.
  Inmiddels Hoogachtend Barendregt

  D. Barendregt
  Rotterdamscheweg 131
  Zwijndrecht

 • (13 Dec 1944) M. Luijter, als helpster, gezien met de wijzigingen van de leiding niet kan vereenigen

 • (Zwijndrecht, 12 December 1944) M. van Kuijkhof, helpster

 • (Dordrecht, 12 Dec. '44) A.J. de Jonge, Maasstraat 27 Dordrecht

 • (Dordrecht, 12 Dec. '44) Daar wij ons schip hebben moeten verlaten en nu op een eiland zitten is het mij niet mogelijk deel te nemen aan het Rode Kruis, F.A. de Jonge, Schokindustrie Zwijndrecht

 • (Dordt 14/12 '44) bedankt als helpster, A.M. Giphart, Huijgensstraat 33 Dordrecht;

 • (Dordrecht 14/12 44) M.R. Sneller-v. Raalt, Hugo de Grootlaan 30 Dordt;

 • (13 December 1944) Mevr. J.C. v.d. Straaten-Bozuwa, Scheldestraat 24 Dordrecht, helpster;

 • (Zwijndrecht, 14/12 1944) Mej. E. Bos;

 • (Dordrecht 13-12-'44) E.J. v.d. Linden;

 • (Dordrecht 14-12-'44) Mej. G. de Groen, Oudehovenstraat 12rood

 • (Dordrecht 13 December 1944) A. Hoevenaar, ... wegens wyziging van het Hoofdbestuur vanaf heden bedankt als lid van het ...

 • (Dordrecht 13-12-'44) W.P. de Vos, Reeweg O 135 Dordrecht
  + persoonsbewijs P3/No. 003753 mede helpster (zonder foto), De Burgemeester van Dordrecht;

 • (13 Dec) Mevr. v. Milligen Le Kluse, Merwedestraat 109

 • (13 Dec 1944) Mevr. Brugts-Kruithof, Merwedestraat 111, helpster

 • (Dordt 13-12-'44) W.A.M. van Aarde, bedank lidmaatschap

 • (Dordrecht 13 December 1944) L. v.d. Wielen, Weissenbruchstraat 8, Dordrecht, helpster

 • (Dordrecht 13 December 1944) Mej. M.J. Boshoven, Lombokstraat 29, Dordrecht, No. L. 802

 • (Dordrecht 13-12-'44) Rie Dedecker, Fregatstraat 23, Dordrecht

 • (Dordrecht 13 Dec 1944) P.A. Burger, Nic. Maespad 1, als lid van het Ned. Rode Kruis (verpleg colonne).

 • (13 Dec 1944) Nel de Swart, Komatistraat 12

 • Mej. W. Foeken, helpster dezen zomer voor geleerd heb

 • (Dordrecht 13 Dec 1944) T. Jonker, helpster

 • (Dordrecht 13-12-'44) Th. Kamps

 • (Dordrecht 13 December 1944) R. v/d Ven

 • Mej. M. v.d. Ven, L. Apolstraat 33 Dordrecht;

 • (Dordrecht 13 December 1944) M.H. Roessel

 • (Dordrecht 13/12 '44) L. Hoefnagel

 • (Dordrecht 13 Dec 1944 'dispereert niet') M. Groeneveld, Javastraat 1, leidster El. II

 • (Dordt 13 Dec '44) G. Kalis, Camphuijzenstraat 3rd Dordt

 • (Dordt 13-12-44) C. Wensveen-Kalis, Camphuijzenstraat 3rd alhier

 • (A.W. Creutzberg-Hartman, 30 Nieuwe Haven) Dordrecht 13-12-'44
  ontslag als helpster van het Roode Kruis, A.W. Creutzberg-Hartman;

 • (17 Dec '44) om redenen van personelijke aard deel ik U mede dat ik .. mevr. v. Hall denk ik zooveel mogelijk 't werk wel .... Mevr. Spies-Neleman

 • (B.C. van Hall-Delorme) Dordrecht, 13 December 1944.
  verzoek U mij van de lijst van helpsters ... af te willen voeren... B.C. van Hall

 • [769] (Dordrecht 22 Nov. '44) Hooggeachte Heer Poll, ... M. Eras;


 • Commandanten, helpers en leerling-helpsters

 • (W. van Butselaar, Krispijnscheweg 157rd Dordrecht) Dordrecht 13 December 1944, lid van de Transportcolonne

 • (A. de Jong drogisterij Het Witte kruis, St. Jorisweg 9 Dordrecht)(Dordt 13 Dec. '44) A. de Jong, bedankt als lid

 • (13-12-'44) met ingang van Vrijdag 15 Dec. bedankt als lid der transportcolonne, J. de Haas, Voorstraat 195rood Dordrecht

 • (Dordrecht 13 December 1944) A. Schoolenberg, Voorstraat 60 Dordrecht, lid der transportcolonne

 • (Dordrecht 13/12 44) A. Gerde, Mauvestraat 2, lid der transportcolonne

 • (Dordrecht 14 December 1944) K.C. de Visser, Jac. Marisstraat 54rd Dordrecht

 • (Dordrecht 13/12 1944) G. Haaren, lidmaatschap van het Ned. Roode Kruis wegens wijzing in het Bestuur

 • (Dordrecht 13 December 1944) A. Gruijs Jr, lid

 • (Dordrecht 13-12-44) G. Wolkenfelt, Gr. Kerksbuurt 7, bedanken als lid van het Ned. Roode Kruis

 • (Dordrecht 14/12 1944) J. Naaktgeboren, als helpster

 • A.J. v.d. Meijde, Transport Colonne afd. Dordt

 • (Dordrecht 14-12-1944) E. Naaktgeobren en A.C. Ruijsenaars, lid als Transport colonne

 • (Dec 44) lid der transportcollonne, bedanken, J.P. Goulooze, Ploeg Commandant Geldeloozepad 61 Dordrecht;

 • ontslag als lid der transportcolonne, J.R. Brack

 • (Dordrecht 15 Dec 1944) J. in 't Veld, Kromme Zandweg A459b, Dubbeldam;

 • (briefkaart) P. de Boer, Koningspleinhof 5, als lid van het Ned. Roode Kruis afd Dordrecht;

 • (Dordrecht 16 Dec 40) Hiermede ... C v/d Wal, Lingestraat 13

 • (472) (Dordrecht 22 Dec '44) R. v.d. Logt, Schoenerstraat 30, lid (helper) van het Ned. Rodoe Kruis;

 • (3 jan '45) Hiermede bedank ik mij als lid van het Ned. Roode Kruis afd. Dordrecht, J.F. van Wortel, Violenstraat 7;

 • (Dordrecht 13 Dec 1944) C.P. Dubbelman, Groenedijk 44 Dordrecht, lid der transportcolonne

 • (Dordrecht Dec '44) bedanken als adsp. lid van de Transportcolonne van de afd. Dordrecht, L.D. v.d. Kulk, Spuiweg 114 Dordt

 • (Dordrecht 13-12-'44) als leerling-helper van de Afdeling Dordrecht van het Nederlandsche Roode Kruis, K.H. Ouwerkerk, Spuiweg 94 Dordrecht

 • (Dordrecht 13 December 1944) H.W. Assies, Oranjepark 9, als lid der transportcolonne

 • (Dordt 13/12 1944) als lid van het Ned. Roode Kruis Trans(port) Colonne afd Dordt, S.H. Barta sr, ads. helper afd. Dordt

 • (Dordrecht 13 December '44)
  M. Meeldijk, adspirant lidmaatschap van de transportcolonne van de Afdeeling Dordrecht van het Ned. Roode Kruis;

 • (Dordrecht 14/12/44) K. Wieringa, niet meer als adspirant lid van de transportcolonne te beschouwen ....

 • (Dordrecht 13-12-'44) P.L.G. Tegelaar, als adspirant lid van het Nederlandsche Roode Kruis afd Dordrecht bedank. Adres: P.L.G. Tegelaar, Krommedijk 97, Dordrecht

 • (Dordrecht 13/12 1944) J.B. Bongertman, wonende Eemkerkstraat I, alhier bedankt heirmede zijn lidmaatschap van het Ned. Roode Kruis ...

 • (Dordrecht 15/12 '44) G. Brussaard, wonende te Dordrecht Geldelozepad 124 dat hij zich bedankt als lid der vereniging;

 • (Dordrecht 18-12-'44) J. Leenheer, Bleijenhoek 49rood, lis van de afd. Dordrecht van het Ned. Roode Kruis

 • (Dordrecht 19 Dec 1944) Willem Maas, Driegebroedershof 2 Dordrecht

 • (Dordrecht 20-12-44) G. v. Ham, Loggerstraat 8 Dordrecht, als lid van 't Ned. Roode Kruis

 • (Papendrecht 31 Dec 44) J.C. Ens, Veerdam 28, lidmaatschap bedankt

 • (Papendrecht 31 Dec 1944) H. Ens, lidmaatschap bedankt

 • (J. van Aardenne, arts, Vrieseweg 87) Dordrecht, 13 December 1944; bedank als commandant van de transportcolonne, J. van Aardenne;

 • (Dordrecht 13 December 1944) P. v.d. Rest, Merwedestraat 25, lidmaatschap der transportcolonne

 • (W.J. Booy Lijnbaan 32a Dordrecht) W.J. Booij, lidmaatschap der transportcolonne

 • (Dordrecht 13 December 1944) J. v.d. Elst, Merwedestraat 159 Dordrecht, bedank als lid

 • Laatst gewijzigd: juli 2022.