Aanmelden | Contact
Doorzoek de bronnen

Dordrecht: Gesignaleerd op de rommelmarkt Rommeldam op 25 mei 2019


(opbrengst Rommeldam 2017 Euro 22.500,-)
 • Twee schilderijen (boerderijtje en landschapje) van "Fr. Franciscus, L. van Munster"
  (het gaat waarsch. om:
  Leonardus Mattheus Jacobus (Leo) van Munster "Frater Franciscus de Sales", geb. Rotterdam 23-6-1907, overl. Tilburg 27-2-1999,
  zoon van Petrus Johannes Richardus van Munster en Johanna Gerardina (Jans) Smeehuijzen.
  [https://www.geni.com/people/Leonardus-Mattheus-Jacobus-Leo-van-Munster/6000000023371596114])

 • (op de veiling) onder nr. 53 'Setje dagboek, portemonnee, bijbeltje'
  (Het handgeschreven boekje is getiteld 'Ter herinnering aan het zilveren jubileum van den Heer C. Magito Jr.';
  geschreven door zijn collega H. Wapenaar, Rotterdam 16 juni 1906);
  (Het gaat waarschijnlijk om:
  Cornelis Magito, geb. Rotterdam 18-7-1861, boekhouder, overl. Rotterdam 3-10-1935, tr. 3-6-1885 Johanna Maria Schootemeijer, geb. Rotterdam 14-6-1861, overl. Rotterdam 13-12-1938.
  Kinderen: Cornelis, geb. 3-2-1886, overl. Rotterdam 13-2-1886; Petronella, geb. 3-2-1886 overl. Rotterdam 9-2-1886; Robartus Pieter 14-7-1887; Petronella, geb. 4-8-1888, overl. Rotterdam 25-2-1911; Johannes Willem 26-9-1891, electricien, tr. 4-8-1920;)

  ... Al is het ook in zijn presentie
  Wat in dien tijd zich nu en dan heeft voorgedaan
  Cornelis moest kantoorbediende worden
  Een vak, bij uitstek zeer geschikt
  Voor hen die min of meer aan luiheid lijden,
  Of zwakke hersens. Maar vertikt
  Denk toch vooral niet, dat Cornelis
  aan die kwaal soms laboreerde,
  Integendeel, wat hij, 'tzij in zijn jeugd
  Gelukte hem bijna zeker en altijd
  Ofschoon oorspronkelijk was
  Dat hij kunstsmid worden zou,
  Niet een, die altijd paardepooten ....

  ... Om met het vieren van dit feit te kunnen verder gaan
  Ik zal daarom hiermede maar besluiten
  En nu tot slot slechts dezen wensch nog uiten
  Dat aan den jubilaris zij gegeven
  Een lang en inderdaad gelukkig leven.
  Uw collega H. Wapenaar
  Rotterdam, 16 Juni 1906.

 • Tekening van molen Willem II (Krommedijk) van A. Mol van Breugel, '78
  (Het gaat om een tekening van de in Dordrecht overleden Anna van Breugel (1913-2002) echtg. Reinier van Breugel (1913-2007))

 • Gedrukt boekje met bladmuziek (op het schutblad: 'Johanna Paf 1860' en 'T. Hoek')
  (het boekje bevat 95 pagina's)
  (Waarschijnlijk is 'Johanna Paf' identiek met:
  Johanna PAF, geb. Amstelveen 8-3-1786, wonende Alphen (wijk S nr. 122k (1862-1870)), overl. 3-5-1868 (80 jr), tr. Cornelis DE JONG, overl. Alphen 25-5-1846
  Kinderen o.a.: Cornelis de Jong, geb. Alphen 29-6-1814)

  01. God mint het kind (Uit het Duitsch van W. Hey);
  02. Kindervreugde (Uit het Kindergärtchen);
  03. Zingen en bidden (Uit het Duitsch van W. Hey);
  04. De Kindervriend (Uit het Duitsch van Lieth);
  05. Vertrouwen (Uit het Duitsch van Bone);
  06. Het Lezen (Woorden van den Auteur);
  07. Het Huis (Woorden van den Auteur);
  08. Lentelied (Woorden en Muzijk van den Auteur);
  09. De Zomer (Uit het Duitsch);
  10. De Vruchten (Woorden en Muzijk van den Auteur);
  11. Het Kleine Zangertje (Woorden en Muzijk van den Auteur);
  12. Herfstlied (Woorden en Muzijk van den Auteur);
  13. Winterlied (Woorden en Muzijk van den Auteur);
  14. De Kleeren (Woorden en Muzijk van den Auteur);
  15. De Morgen (Uit het Duitsch van Bessel);
  16. Avondlied (Woorden en Muzijk van den Auteur);
  17. De Vogeltjes en de Leliën (Woorden en Muzijk van den Auteur);
  18. Morgengebed (Naar het Duitsch van A. Franz);
  19. De School (Woorden van den Auteur);
  20. Gebed tegen den Nacht (Naar het Duitsch van Louize Hensel);
  21. Bede tot Christus (Naar het Duitsch van E.M Arndt);
  22. De Sterren (Woorden en Muzijk van den Auteur);
  23. Bij het aangaan der School (Koraal: Christus is mein Leben);
  24. Bij het aangaan der School (Woorden en Muzijk van den Auteur);
  25. De Wijnstok (Woorden en Muzijk van den Auteur);
  26. Het Hoofd (Woorden en Muzijk van den Auteur);
  27. De Golven (Naar het Duitsch van Lieth);
  28. Schootliedje (Woorden van den Auteur);
  29. De Oogen (Woorden en Muzijk van den Auteur);
  30. De Ooren (Woorden en Muzijk van den Auteur);
  31. Wiegeliedje (Woorden van den Auteur);
  32. De Vogeltjes (Naar het Duitsch van Jacobi);
  33. Weet gij hoeveel? (Naar het Duitsch van Hey);
  34. Lofzang op Jezus (Woorden en Muzijk van den Auteur);
  35. Het A B C (Gezelschapslied met kinderen);
  36. De Leeuwrik (Naar het Duitsch van F. Güll);
  37. Geloofsroem (Woorden van den Auteur);
  - Kanon voor 4 stemmen ('Alles wat adem heeft love den Here Alles wat ...');
  38. Bij het aangaan der school (Woorden en Muzijk van den Auteur);
  39. Lofzang der zaligen (openb. V:0) (Melodie van C. Malan);
  - Kanon voor 4 stemmen ('Komt o kindren! komt en zingt, Tot het altijd beter, altijd beter klinkt');
  40. Drie paar en een (Naar het Duitsch van F. Rückert);
  41. De Schelpjes (Woorden en Muzijk van den Auteur);
  42. Danklied (Naar het Duitsch van Bürde);
  43. Roosje (Woorden en Muzijk van den Auteur);
  44. Voorzienigheid (Naar het Duitsch);
  - Kanon voor 4 stemmen ('Zingt nu met een blij gemoed Want de Heere God is goed');
  45. Gods ontfermingen (Woorden en Muzijk van den Auteur);
  46. De Boomen Kanaäns (Woorden en Muzijk van den Auteur);
  47. Avondschemering (Woorden en Muzijk van den Auteur);
  - Kanon voor 4 stemmen (Woorden en Muzijk van den Auteur) ('Zing verlosten blijt te moe brengt den Vader hulde toe');
  48. De eerstelingen de lente (Woorden van Louise Heldring, Muzijk van den Auteur);
  49. Danklied na het Eeten (Woorden en Muzijk van den Auteur) ('Den Heer zij dank Voor spijs en drank, Wij vouwen de handen te zamen, in Jezus Christus Amen');
  50. Opwekking tot zingen (Woorden en Muzijk van den Auteur);
  51. Vrijheid (Woorden van den Auteur, naar het Duitsch van Schenkendorf);
  52. De Avondzon (Woorden van den Auteur, naar het Duitsch van Nägeli);
  53. Bij Zonnenopgang (Woorden van den Auteur, naar het Duitsch van Krummacher);
  54. Groet (Woorden en Muzijk van den Auteur);
  55. Kinderen en Engelen (Woorden en Muzijk van den Auteur);
  56. Jongensspelen (Woorden en Muzijk van den Auteur);
  57. De Meimaand (Naar het Duitsch van C.C.L. Rudolphi);
  58. Lentemorgen;
  59. Roem in Jezus (Woorden van den Auteur, Melofie O! Sanctissima);
  60. Gods woord blijft eeuwig (Woorden en Muzijk van den Auteur);
  61. De Duifjes (Woorden en Muzijk van den Auteur);
  62. De Bloemen (Woorden en Muzijk van den Auteur);
  63. Voorzang (Woorden van Mr. Is. da Costa, Muzijk van den Auteur);
  64. Verschillende Standen (Woorden en Muzijk van den Auteur);
  65. Lofzang ps. 72: vs. 14;
  66. Van boven alleen (Woorden en Muzijk van den Auteur);
  67. Habakuk III, 17, 18 (Woorden en Muzijk van den Auteur);
  68. De Grootste Schat;
  69. Slotzang (Woorden van Mr. Is. da Costa, Muzijk van den Auteur);
  70. Vlijt;
  71. Wat moeten wij doen? (Woorden van v.d. Kasteele, Muzijk van den Auteur);
  - Kanon voor 4 stemmen ('Vrij en blij, Zingen wij, Onzen Heer een harmonij');
  72. De Landsmansstand (Woorden en Muzijk van den Auteur);
  73. Kinderbede (Woorden en Muzijk van den Auteur);
  74. Gods Vaderzorg (Woorden uit de Kindervriend; Muzijk van den Auteur);
  75. Psalm XLII (Compositie van J.G. Bastiaans);
  76. Nieuwjaarslied (Woorden en Muzijk van den Auteur);
  77. Des doods magt en onmagt (Woorden en Muzijk van den Auteur);
  78. Psalm LXXXVI (Compositie van J.G. Bastiaans);
  79. Amen! (Woorden van * * * Muzijk van J.G. Bastiaans);


 • Tekening van een vitrinekast
  (In de hoek van de tekening staat een logo van een sfinx)
  (tekening 'Vitrine')

 • (nadruk) Tekening van de Catharijnepoort, Dordrecht
  (De maker is 'D. v. Stolk(?) / Du Sta..(?)')

  (tekening 'Catharijnepoort')

 • (nadruk) Schmetterlinge II (afbeeldingen van vlinders)
  (Kiefernspanner [=dennenspanner]; Kiefernteriebwickler [=dennenlotvlinder]; Birkenspanner [=peper-en-zoutvlinder of berkenspanner]; Queckeneule; Apfelbaum-Gespinstmotte [=appelstippelmot]; Rotes Ordensband;
  Onderaan staat: "Meyers Konr.-Lexikon 4 Aufl.; Bibliographisches Institut in Leipzig; Zu Artikel 'Schmetterlinge';)


 • (A3 formaat; placemat(?); bruine achtergrond) 'Linders Meer dan 100 jaar een begrip in Dordrecht'
  vier foto's: 1871 Voorstraat 388, 1920 Bagijnhof, 1925 Bagijnhof, 1976 Bagijnhof; (c) Van Hoogstraten, Amsterdam)

  (warenhuis Linders, Raamstraat-Bagijnhof')

  Laatst gewijzigd: mei 2019.