Aanmelden | Contact
Doorzoek de bronnen

Familie van kunstschilder Anthonie Pieter Schotel (1890-1958)


(rechtstreekse afstammeling van amateur kunstschilder Gillis Adriaansz Schotel (1748-1816))


Voorouders (zie ook Gens Nostra 1986)

I. Gillis Adriaansz. Schotel, ged. Dordrecht 19-1-1748, metselaar (waarschijnlijk in het metselaarsgilde te Dordrecht), amateur kunstschilder, lid van "Pictura", overl. Dordrecht 30-5-1816, tr. Gouderak 8-10-1775 (otr Dordrecht 21-1-1775) Cornelia Herfst, ged. Gouderak 1-10-1747, overl. Dordrecht 19-6-1817.
Kinderen:
1. Adriaan, ged. Dordrecht 15-5-1776, metselaar, amateurschilder, lid "Pictura" te Dordrecht, overl. Dordrecht 7-8- 1833.
2. Leendert, ged. Dordrecht 16-11-1777
3. Johanna, ged. Dordrecht 10-10-1779
4. Jakob, ged. Dordrecht 4-2-1781, volgt II.
5. Geertruy, ged. Dordrecht 19-2-1782
6. Kornelia, ged. Dordrecht 7-9-1783
7. Geertruy, ged. Dordrecht 29-1-1786
8. Gilles, ged. Dordrecht 4-5-1788

II. Jacob Schotel, ged. Dordrecht 4-2-1781, koopman, overl. Dordrecht 20-4-1828, otr. Dordrecht 2-2-1805 Anthonia Noteman, ged. Dordrecht 6-2-1782, overl. Dordrecht 2-12-1826.
Kinderen:
1. Gilles, ged. Dordrecht 11-6-1805.
2. Cornelis Johannes Schotel, geb. Dordrecht 21-12-1815, timmerman, metselaar en aannemer, overl. Dordrecht 26-2-1887, tr. Dordrecht 29-09-1841 Johanna Sara van Scheers, geb. Dordrecht 15-1-1819, overl. Dordrecht 3-4-1906, dochter van Jan van Scheers en Teuntje Ketting. [ZOON: Cornelis Johannes Schotel, geb. Dordrecht 25-3-1849, vertrekt 1875 via USA naar Ned. Oost Indië, ald. opzichter, later architect bij de burgerlijke openbare werken op verschillende standplaatsen op Java en Sumatra, overl. Bennebroek 9-3-1929, tr. Dordrecht 23-12-1874 Adriana vd Kieboom, geb. Dordrecht 23-3-1851, overl. Bennebroek 5-1-1921]

overgrootvader GILLES SCHOTEL (1805-1866)

- bevolkingsregister Dordrecht 1840 (wijk A160)
Gilles Schotel, 34 jaar
Sophia Pieternella Legrom, 31 jaar
Gilles Cornelis Schotel Gz, 4 jaar
Anthonij Pieter Schotel Gz, 2 jaar
Wilhelmina Johanna Schotel, 6 jaar
Sophia Pieternella Schotel, 9/m
Cornelis Johannes Schotel, 23 jaar, j:m: [=zijn broer van 21-12-1815??]

- SAD 150-170 Aan den burger Gillis Schotel Jz. ter gelegenheid dat dezelve uit hoofde eener borsthindernis als zanger en fiscaal van het muzijkgezelschap de Harmonie bedankte, en op zijn verzoek als honorair lid werd aangenomen; gedicht, 1847

- bevolkingsregister Dordrecht 1860-1890 (S160)
1. SCHOTEL Jz, Gillis, 11-6-1805 Dordrecht, steenhouwer, overl. 27-11-1866, tr. Dordrecht 29 juni 1829 [werkend lid Pictura (1824)]
2. Legrom, Sophia Pieternella 5-8-1808 Dordrecht, overl. 23-5-1870
3. SCHOTEL, Antonie Pieter 24-5-1837 Dordrecht, naar kaart deel 6/158, tr. 22-11-1865
4. Schotel, Sophia 20-2-1839 Dordrecht, naar kaart deel 7/184
5. Schotel, Jan Abram August 5-4-1844 Dordrecht, naar 's-Gravenhage feb 1866 (in militaire dienst);
6. Noteman, Goverdina, tante 19-4-1780 (weduwe), overl. 31-12-1862
Wonende: A160, E44 (=Achter s Landserf), C114 (=adresboek 1868 / Kerksteiger)

- overlijdensakte Dordrecht 26-10-1831 (nr 649)
Rudolph Holl, bidder en Anthony van Maarseveen, geemploijeerde, 24, beide wonende alhier
Sophia Petronella Legrom, zonder beroep, 23 jaren, wonende alhier, huisvrouw Gilles Schotel, 26 jaren steenhouwer, wonende alhier, verlost is van een kind van het manlijk geslacht het welk dood aan ons is voorgesteld, geboren alhier den 26-10-1831 des nachts half een in het huis A416 Nieuwehaven.

- Dordrecht tienjarentafels geboorte
Schotel - Legrom
* 21-5-1830 (nr 297) Gilles Schotel Jacobz, steenhouwer, 24 jaar, en S.P. Legrom, 21 jaar; geboren 20-5-1830 s morgens 8 uur Jacob Anthonie (get. Johan Legrom, muzijkmeester 54 jaar)
* levenloos 26-10-1831 (begr. familiegraf 28/10)
* Wilhelmina Johanna 9-7-1833 [begr. Dordrecht 19-2-1913 (79 jaar; veld c-g-40), tr. 16-5-1855 Arie van de Weg, zn van Jacob Sterk van de Weg en Cornelia Staak; tr. 12-9-1866 Willem Johannes Keeman]
* Gilles Cornelis 30-4-1835 [timmerman, zoon van Gilles Schotel (aannemer) en Sophia Piternella Legrom, tr. 's-Gravenhage 1-5-1861 (akte 172; echtscheiding 9-12-1879 / 27-1-1880) Alida Wilhelmina de Gruijter, geb. Den Haag (24 in 1861), zonder beroep (1861), dochter van Abraham de Gruijter (boutefeu) en Johanna Jacoba de Wit]
* Anthonie Pieter Schotel 25-5-1837
* Sophia Pieternella 21-2-1839
* Jan Abram August 1844 [winkelbediende, tr. 's-Gravenhage 19-9-1866 Louisa Dorothea Jut]

- AANTEEKENINGEN
......In het voorgaande Dichtstuk ter medeviering van de vijftigste verjaring van het bestaan der genootschaps PICTURA te Dordrecht, wordt, bl. 8 en verv., gedoeld en gewezen op de bijzondere Schilderstukken, welke bij die gelegenheid in d eFeestzaal hebben ten toon gehangen. Ten einde dezelve eenigzins duidelijker aan te wijzen, dan dit in de Dichtregeelen geschieden kon
...etc.
NAAMLIJST der onderscheidenen leden van het genootschap PICTURA zoo als hetzelve bestond in het jaar 1824.
Directeuren des Genootschaps:
A. van Strij, President | H. Weymans | P. Hofman | J. Schoenmakers Pz, penningmeester | J. van Lexmond, secretaris
Werkende leden
A. Schotel | J.C. Bendorp | J.C. Schotel | A. van Strij Az | G.A. Schmidt | P. Fontijn | J.A. Rueb | C.G. 't Hooft | W.H. Bosch | G. Smak Gregoor
A. van der Koogh | M. van den Broek | J. Schouman | J. Boshamer | W. de Klerk | L. de Koningh | L. Dupper | H. van Limmen
F.J. van den Blijk | A. van de Ven | C. Plukhooy | H. Maas | J. Dam Stuijerwald | P.J. Schotel | W. van der Koogh | L. Koomen
P. Gregoor | W. Westdijk | M. Quispel | W. van der Koogh Lt Zn | Gilles Schotel Jb Zn
Surnemeraire Werkende leden
W. Boshamer | S. Mak van Waay | G. Hermans | F. Korthals | C.L. Dreibholtz | L. van der Steen
Honoraire Leden van Verdienste:
J. van Dale | J. Boet | M. Versteeg | M. Schouman | B.F. Tydeman, Theol. Doct. en pred. | A. Kist Ez | P. Blussé van Zuidland
Contribuerende Honoraire Leden:
L. Schotel | mevr. Zuilen van Nijeveld van Nieuw-Beijerland | mevr. van Poelien van Nuland
H.P. Hoog | R. van den Blijk | J. Roering | C.O. Rees van Tets
....etc
[Mnemosyne 1825][google books]

- [1624] Gillis SCHOTEL, steenhouwer 3-5-1841;
[ Stadsarchief Dordrecht/DiEP (SAD) Archief 5 Inventarisnummer : 1978 (stapel twee), verklaringen]

- Dordrecht: Algemene begraafplaats veld C Rij R nr. 19-20-21-22-23

Grafsteen R19: C.J. de Vogel | 29 Dec. 1825 | 9 mei 1879
Grafsteen R20: hier rust | Anthonie Pieter Schotel | Gilleszoon | geboren 24 mei 1837 | overleden 22 augustus 1889 | ''Jezus Christus onze Hope'' | en zijne echtgenoote | Geertrui Schotel | - de Vogel | geboren 9 mei 1839 | overleden 19 november 1924 | ''Ev.Gez. 274:8''
Grafsteen/monument R21: A.P. Schotel Gz.
Grafsteen R22: hier rusten | Gilles Schotel JacobZ | 11 junij 1805 27 november 1866 | en | Sophiea Pieternella Schotel geb. Legrom | 5 augustus 1808 25 mei 1870 | Adriaan Schotel | 12 februarij 29 maart 1869 | Cristina Schotel | 15 augustus 1873 19 februarij 1878

Op naam van:
* Bij akte van afstand den 29 December 1863 overgedragen aan Gilles Schotel, steenhouwer, wonende te Dordrecht, eene grafruimte op de Stedelijke Begraafplaats der stad Dordrecht bevattende vijf graven gelegen op het veld Letter C rij R nommers 19, 20, 21, 22 en 23 als eigenaar, zonder eenige betaling. Gratis geregistreerd te Dordrecht den 9 Jan. 1864 deel 93 folio 22 recto vak 4 een blad geen renvooi. De ontvanger (get.) v. Meurs. Overgeschreven ten kantore der Hypotheken te Dordrecht den 8e Febr. 1864 deel 206 nommer 64 een blad zonder renvooijen. Ontvangen een gulden 13 centen. De Bewaarder (get.) Van den Santheuvel.
* 01-04-1869 overgeschreven ten name van Anthonie Pieter Schotel No. 288.
* 31-08-1889 overgeschreven ten name van Jacob Anthonie Schotel No. 513.
Begraven:
(1) 28-10-1831 het doodgeboren kind van Gilles Schotel, -, R-23 (laag 1)
(2) 25-05-1833 Neesje Roskam, 70 jaren, R-23 (laag 1)
(3) 10-08-1833 Adrianus Schotel, 57 jaren, R-23 (laag 2)
(4) 01-12-1866 Gillis Schotel, 61 jaren, R-22 (laag 1)
(5) 01-04-1869 het kind gen. Adriaan Schotel, 6 weken, R-22 (laag 2)
(6) 27-05-1870 Sophia Pieternella le Grom wed. Schotel, 61 jaren, R-22 (laag 2)
(7) 22-02-1878 het kind gen. Christina Schotel, 4 jaren, R-22 (laag 2)
(8) 13-05-1879 Cornelis Johannes de Vogel, 54 jaren, R-19 (laag 1)
(9) 26-08-1889 Anthonie Pieter Schotel, 52 jaren, R-20 (laag 1)

Laatst gewijzigd: juni 2008.