Aanmelden | Contact
Doorzoek de bronnen

Dordrecht: eigenaren Singel 330


Eigenaren Singel 330

oude adressen zijn: Spuiweg E654, Spuiweg E584, Zandweg E584, Albert Cuijpsingel E967d, Albert Cuypsingel 58, Singel 232, Singel 246

(Dordrecht: fragment van de kaart van de nieuwe uitleg (buiten de stadspoorten) (vijfde kwartier percelen 32 en 33)

Eigenaren volgens de schaftgelden (erfpachtsbelasting) zijn:
1670 05 032 No. 32 een thuijn groot xliii r. bruijcken de Erffgenamen van Lodewijck Bosschart
1670 05 033 No. 33 een stuck lants groot xcvi r. bruijct Jan Rijne a iiii st. de r.
1690 05 032 Een tuijn, gr: 43 roe: bruijckt Isaack van(den): Bergh
1690 05 033 Een Stuck Lts: (lants) gr: 96 roeden bruijkt Jan Reijnen
1702 05 032 Een Tuijn groot 43 roeden bruijkt Martinus van der Pijpen
1702 05 033 Een Erff met een huijs daer op getimmerd, groot 96 roeden ten name van Jan Reijnen 's jaars 24:10:- In april 1699 is Martinus van der Pijpen gekonsenteert op dit Erff te mogen stellen een wind saagmolen, mits 's jaers betalende voor Windgeld ses gl. komt hier voor 't derde Jaer verschenen d'ao. 1702 6:-:-
1710 05 032 Een Tuijn groot 43 Roeden, bruijkt Martinus vander Pijpen
1710 05 033 Een Erff, met een Huijs daar op getimmerd groot 96 Roeden ten name van Jan Reijnen, des Jaars om f 24:10:0 Martinus van der Pijpen Is in den Jare 1699 geconsenteerd op dit Erff te mogen Stellen, een Wind saagmolen mits betalende voor windgeld, en alhier voor den Jare 1710 f 6:-:-
1720 05 032 Een tuijn, groot 43 roeden, bruijkt denselven [Martinus] vander Pijpen
1720 05 033 Een Erff, met een huijs daar op getimmerd groot 96 roeden, ten name van Jan van Rijnen des Jaars om f 24:10:0 Martinus van der Pijpen is in den Jare 1699 geconsenteerd op dit Erff te mogen stellen een Windzaagmolen mits betalende voor windgeld, en alhier voor den Jare 1720 f 6:0:0
1732 05 032 Martinus van der Pijpen
1732 05 033 Martinus van der Pijpen
1736 05 032 Dirk Cumsius
1736 05 033 Dirk Cumsius
1742 05 032 Dirk Cumsius
1742 05 033 Dirk Cumsius
1749 05 032 D'wed.e Dirk Cumsius
1749 05 033 D'wed.e Dirk Cumsius
1753 05 032 Arnoldus Kumsius
1753 05 033 Arnoldus Kumsius
1756 05 032 Arnoldus Cumsius
1756 05 033 Arnoldus Cumsius
1761 05 032 Frank van der Schoor en Jacob Kumsius
1761 05 033 Frank van der Schoor en Jacob Kumsius
1766 05 032 Frank van der Schoor & Jacob Kumsius
1766 05 033 Frank van der Schoor & Jacob Kumsius
1771 05 032 Frank van der Schoor
1771 05 033 Frank van der Schoor
1775 05 032 Frank van der Schoor
1775 05 033 Frank van der Schoor
1781 05 032 Frank van der Schoor
1781 05 033 Frank van der Schoor
1785 05 032 Frank van der Schoor
1785 05 033 Frank van der Schoor
1790 05 032 Frank van der Schoor
1790 05 033 Frank van der Schoor
1794 05 032 Frank van der Schoor
1794 05 033 Frank van der Schoor
1806 05 032 De weduwe Frank van der Schoor
1806 05 033 De weduwe Frank van der Schoor


(Dordrecht: plattegrond uit 1923 (in het geel: het oorspronkelijk perceel uit 1832 waarop vanaf 1699 een zaagmolen heeft gestaan))

- (-1817) Frank van der Schoor (later zijn weduwe Petronella Backus);
- (1817-1826) Andries Brooshooft, Bernard Jan Vrijthoff en Cornelis Jantzon van Erfrenten van Capelle;
- (1826-na 1832) Arie Vermeulen (Grote Lindt);
- Jacob Vermeulen, melkboer;
- Dirk Frederik Muller, tuinman;
- Jan Willem Muller, hovenier;
- Jan Matena, loodgieter;
- (-1895) Christina Maria Kramer + Hendrika Alida Kramer;
- (1895-1899) Gerardus Beekman, koopman en winkelier;
- (1899-1903) Louisa Maria van Maaren wed. Jacobus Kriens Jr, winkelierster (later Nicolaas Kriens);
- (1903-1913) Francina van der Teen e.a.;
- (1913-1939) Arie van Es, winkelier;
- (1939-) Jan Cornelis Pieren (later zijn weduwe);


(Dordrecht kadasterkaart 1832, sectie D, perceelnummer 778, 779 en 781 (780 is doorgestreept))

Kadastrale leggers van de eigenaren Singel 330


- Kadastrale perceelnummers
D1270 -;
D2035 (dj1874) - 5864 (later 2097 t/m 2101);
D2170 - 2328, 7682, 8997, 8800, 12136, 20633;


- legger 1587 Arie Vermeulen en consort, wonende Groote Lindt;
1 E584 (D778) water als erf, naar 2748-1;
2 (D779) huis en schuur, naar 2748-2;
3 (D781) tuin als erf, naar 2748-3;

- legger 2748 Jacob Vermeulen, melkboer;
1 E384 (D778) water erf, van 1587-1
2. (D779) huis schuur, van 1587-2, naar 2946-2-6 / 2748-4/5
3. (D781) tuin als erf, van 1587-3, naar 2946-2-6 / 2748-4/5
4. E584 (D1116) huis en erf
5. (D1123) tuin, splitsing, van 2748-2/3, naar 2748-6 / 2823-5/6
6. (D1270) tuin, verkoop 1857, van 2748-5, naar 4228-2

- legger 4228 Dirk Frederik Muller, tuinman
Vruchtgebruiker: Maria L. Chastelet wed. Dirk Frederik Muller
1. E584 (D1116) huis en erf, successie, van 2748-4, naar 5864-1;
2. (D1270) tuin, van 2748-6, naar 5864-2;
3. D23 (E88)
4. E597 (D877)
5.
6.
7. E584 (D1371) water als erf, van 2748-1, naar 5864-3;

- legger 5864 Jan Willem Muller, hovenier
1. (D1116) huis en erf, splitsing, van 4228-1 naar 5864-7/8
2. E584 (D1270), tuin, verkoop, van 4228-2, naar 6164-1
3. (D1371) water als erf
4. Zandweg D2035 tuin, verkoop, van 6164-1, naar 5864-5 / 4014-15/17, 6155-4;
5. Zandweg D2097 tuin als erf, van 5864-4, naar 2328-5 / 5864-6

- legger 6164 Jan Willem Muller, hovenier
1. E584 (D1270), tuin, splitsing, van 5864-2, naar 5864-4, 6155-2, 6197-2;

- legger 2328 Jan Matena, loodgieter (Catharina Hendrica Kramer weduwe Jan Matena)
4. Zandweg (D2035)
5. Zandweg (D2170) huis erf, van 5864-5

(oude voorgevel))

- legger 7682 Christina Maria Kramer + Hendrika Alida Kramer (en cons.)
Vruchtgebruiker: Hendrika Alida Kramer
1. Albert Cuijpsingel D2170, 1887 dj 1896 verkoop, van 2328-5, naar 8997-1

- legger 8997 Gerardus Beekman, koopman en winkelier
1. Albert Cuijpsingel D2170, 1896 dj1900 verkoop, van 7682-1, naar 8800-18

- legger 8800 (Louisa Maria van Maaren wed. Jacobus Kriens Jr, winkelierster, Singel 264 / Aert de Gelderstr. 8) Nicolaas Kriens (en cons.), slager, Dordrecht
Vruchtgebruiker: Louisa Maria kriesn, wonende Aert de Gelderstr. 8
18. Albert Cuijpsingel (D2170), dj 1904 verkoop, van 8997-1, naar 8705-6

- legger 8705 (Francina van der Teen wed. Jan Schouten, winkelierster, Dordrecht (en consorten))(Baptist van der Akker thans ...(?) wed. van Johannes Gerardus Konig thans geh. met Adam van der Laars) Willem (Adam) van der Laars, bootwerker, Dordrecht
6. Albert Cuijpsingel (D2170), dj1914 verkoop, van 8800-18, naar 12136-1

- legger 12136 Arie van Es, winkelier
1. Albert Cuijpsingel (D2170), dj1917 verbouw, van legger 8705-6, naar 12136-2
2. Albert Cuijpsingel (D2170), dj1940 verkoop, 12136-1, naar 20633-1

(nieuwe voorgevel, 1916))

- legger 20633
(Jan Cornelis Pieren, timmerman, Dordrecht(Dubbeldam)) Adriana van Valen wed. Jan Cornelis Pieren, winkelierster, Singel 330/Eben Haezerhof 2
1. Singel (D2170), (1940), van 12136-2

overigen feiten


- Hoofdgeld 1808
Spuijweg E654: Pieter Romijn (ongehuwd), kant.bediende
Cingel van de Spuijweg tot 't Latourpad E655: zaagmolen

- Belasting ca 1812/1814
E584 geheel Pieter Romijn, zaagmolenaar
E585 zaagmolen
E586 Willem Goedhart, zaagmolenaar

- Patenten 1815
Joris van Tol - E584 winkelierster 1e begr. ben. f 500 f 0-10-0 / tapster 7 kl f 2-10-0

- Registers houdende de eigendomsovergang van de gebouwde eigendommen 1812-1833
02-04-1817
Verkoper Petronella Backus weduwe van der Schoor (huisbaas)
Koper Andries Brooshooft (handelaar); Gerard Joan Jantzon (handelaar); Cornelis Jantzon van Erfrenten van Capelle (handelaar); Bernard Jan Vrijthoff (handelaar)
Adres: E586, E585, E584
Object 1 (soort object) molen
Object 1 (straat) Spuiweg

- Grondbelasting 1819
Pieter Romijn E584

- Belasting 1818
Pieter Romijn E584 kantoorbediende

- Belasting 1830
E584 Matthijs van Osselen

- Registers houdende de eigendomsovergang van de gebouwde eigendommen 1812-1833
Datum akte 01-12-1826
Nummer akte 3
Verkoper Andries Brooshooft (koopman); onbekend jantzon van erffrenten van capellen; Bernard Jan Vrijthoff (koopman)
Koper Arie Jacobsz. Vermeulen (boer) + Jan Jacobsz. Vermeulen
Adres: E584, E585
Object 1 (soort object) erf, huis
Object 1 (straat): spuiweg
Toegangsnummer 34
Inventarisnummer 7
Folionummer 148
Soort akte overdracht

- Veefonds 1827
Herman Vermeulen E584

- Landstorm 1832
E584 Spuiweg: Arie Vermeulen, arbeider;

- Voorlopig volksregister 1 januari 1830
Spuiweg E584
Jacob Vermeulen, melkboer
Pleuntje van Dalen, geen
Aartje Vermeulen, geen
Nelligje Vermeulen, geen
Arij Vermeulen, geen
Pleuntje Vermeulen, geen
Matthijs van Osselen, geen

- Adresboeken
1854 J. Vermeulen Wijk E Spuiweg No. 584
1855 J. Vermeulen, part., Spuiweg E584
1860 D.F. Muller hovenier [kiesger.: g] Wijk E Zandweg No. 584
1860 Firma D.F. Muller & Zn. hovenier Wijk E Zandweg No. 584
1860 J.W. Muller hovenier Wijk E Zandweg No. 584
1865 D.F. Muller, firma D.F. Muller en Zn. hovenier Wijk E Zandweg No. 584
1865 J.W. Muller hovenier Wijk E Zandweg No. 584
1868 J. Vos machinist Wijk E Spuiweg No. 584
1868 C. Nieuwendorp tuinman Wijk E Zandweg No. 584a
1868 J.W. Muller hovenier, bloemist Wijk E Zandweg No. 584b
na vernummering van wijk E:
1879 P. Burg timmerman en winkelier Wijk E Singel No. 967a
1879 Wed. J.J. v.d. Koogh/Stigter parte. Wijk E Singel No. 967a
1879 P.G. Walter Rijks-ambtenaar Wijk E Singel No. 967b
1879 L.D. van der Does deurwaarder Wijk E Singel No. 967b
1879 A. van der Ven gepensioneerd Wijk E Singel No. 967c
1879 Wed. J.J. Capteijn/Schaap parte. Wijk E Singel No. 967c
1879 A.J. Schaap part. Wijk E Singel No. 967c
1879 Wed. J. Kramer/Matena parte. Wijk E Singel No. 967d
1879 H.M. Kramer parte. Wijk E Singel No. 967d
1879 B. Mensen ijzerdraaijer Wijk E Singel No. 967e
1879 K.A.J. Telders molenmaker Wijk E Singel No. 967e
1879 M. Kokken machinist Wijk E Singel No. 967f
1879 G. Stevens molenaar Wijk E Singel No. 967f
1879 H.L. Koning huisschilder Wijk E Singel No. 967g
1879 A. Eijskoot goudsmid Wijk E Singel No. 967g

- Inkwartiering ca 1842-1866
J. Vermeulen, melkboer, Spuiweg E584
D.F. Muller, tuinman, Spuiweg E584

- Belasting (hoofdelijke omslag) 1877
E967d wed. J. Matena

- Omnummering huisnummers 1884
Albert Cuijpsingel E967d, 58zwart Wed. Matena, 58, huis

- Omnummering huisnummers Singels ca 1893
Albert Cuypsingel 58 - Singel 232, H. Kramer

- Dordrechtsche Courant 23 juni 1895
Openbare Verkooping
ten overstaan van den Notaris D.W. STOOP te Dordrecht, in het Nederlandsch Koffiehuis ZAHN bij Veiling en Afslag op Woensdagen 10 en 17 Julii 1895, beide dagen 's avonds ten 7 1/2 ure, van
Een aangenaam en in eoden staat onderhouden
WOONHUIS
en ERF met TUIN

staande en liggende te Dordrecht, aan den Singel No. 232, vroeger Aelbert Cuypsingel, Kad. Sectie D No. 2170, groot Een Are.
Bevattende: behangen en geplafonneerde Voorkamer met marmeren Schoorsteenmantel, twee Slaapkamers, behangen en geplafonneerde tuinkamer met Kasten, Gang met Privaat en Kast, Keuken met stookplaats, Gootsteen en Kasten Zolder niet beschoten Kap.
In eigen gebruik.
Het perceel is aangesloten aan de Hoogdrukwaterleiding.
Grondlasten 1895 f 10.88.
Te bezichtigen met Consentbillet van voorn. Notaris 8, 9, 15 en 16 Juli a.s., van ’s middags 12 uur tot ’s nam. 4 uur.

- Bouwdossier 1916
A. van Es, wonende Singel 232 (kad. D 2170)
-> het vernieuwen van den voorgevel en het maken van een terrazzo winkelvloer

- Dordrechtsche Courant 21 maart 1917
De PETERSON's PIJP handhaaft zijn ouden roem als te zijn DE BESTE DROOGROOKER.
Verkrijgbaar SIG. MAG. en PIJPENBAZAR „Het Anker”
SINGEL 232 b/d Spuiweg.

- Dordrechtsche Courant 4 juni 1917
GROOTSTE KEUZE PIJPEN, meerschuim, barnsteen, calsiné, goudron
Peterson's en Mackenzie's
SIGAREN- en SIGARETTENKOKERS, TABAKSDOOZEN, TABAKSZÀKKEN enz.-
SIGAREN en SIGARETTEN alle verpakkingen.
Magazijn „HET ANKER", Singel 232. b/d. Spuiweg. (zie etalage)

- Adresboek 1938
A. van Es winkelier Singel 246
A. van Es [sigaren, sigaretten, tabak (handel in)] Singel 246

- Dordrechtsche Courant 29 juli 1939
HANDELSREGISTER
WIJZIGING IN ZAKEN
A. van Es, winkel in sigaren en andere rookersartikelen, Singel 246, Dordrecht.
Uitgetr. eigenaar: A. van Es.
Nieuwe eigenaar J. C. Pieren.
Handelsnaam gewijzigd in J. C. Pieren voorheen A. van Es.

- Woningkaarten 1942-1971
Singel 246 (10 maart 1955 vern. in 330)
Naam Hoofd van gezin of samenwoning
1. Jan C. Pieren (van:) 20-07-1939 Dubbeldam, Schoolstraat 14 (naar:) 08-09-1956 overleden
2. Adriana van Valen wed. Jan C. Pieren (van:) 08-09-1956 Hoofd overl. man 08-04-1963 (naar:) E. Haezerhof 2
3. Teunis Jan Pieren 27-06-1962 hoofd door huw 24-07-1969 Dubbeldam, Baron van Boetzelaerlaan 60
4. Arie Bijl 07-07-1969 Nieuwkerksplein 25
Inwonenden (verwanten, kostgangers, dienstpersoneel, enz.)
1. Neeltje van Valen 14-10-1953 Dubbeldam, Oudendijk O 22 30-12-1953 E. Haezerhof 11 bov
- Johanna J. de Rooij 25-03-1959 Bilderdijkstraat 11 27-06-1962 inw. bij man z.o.z.

- Gemeentepolitie Dordrecht
(rapport 91) Woensdag 31 Maart 1948
Bekeurd door agent M. de Jong Jr. t/z in raamkozijn leunen:
Adrianus Teunis Pieren, geb. Dubbeldam 16-4-30, Singel 246.

- AD De Dordtenaar 29-9-2017: Sigarenmagazijn is nu een hip huis
Wonen
Rookwaar. Bij Feike en Askold Timmers staan regelmatig mensen ongegeneerd door de voorruit naar binnen te gluren. Dat krijg je als je in een voormalig winkelpand woont.
Jantien de Jongste 29-09-17, 16:00

Het huis van Feike en Askold aan de Singel in Dordrecht heeft diverse gedaantes gekend.
NB. DIT KLOPT NIET: Het pand uit 1848 is oorspronkelijk een pastorie en hoorde bij de naastgelegen kerk die jaren geleden is afgebroken.
Later heeft sigarenmagazijn J.C. Pieren er gezeten en ook galerie Het Anker had er onderdak. Het bordje met de tekst 'tabaksvergunning' op de voordeur, herinnert aan de tijd dat Dordtenaren in de winkel hun rookwaar kochten.

,,Het pand is het ouderlijk huis van Arie Bijl die op de Voorstraat een winkel in kunst en antiek heeft'', vertelt Askold. ,,Door hem weten we veel over de geschiedenis van het huis.
Dat bordje met 'tabaksvergunning' erop had hij nog liggen. Om de geschiedenis van het huis te eren, hebben we het weer op de voordeur geschroefd.
NB. DIT KLOPT NIET: Het anker dat te zien is in de vloer in het portaal voor de voordeur refereert aan de tijd van de pastorie. Het symboliseert hoop, uit het bekende rijtje geloof, hoop en liefde.''

[https://www.ad.nl/rivierenland/sigarenmagazijn-is-nu-een-hip-huis~a245a2b44/]

Laatst gewijzigd: september 2017.