Aanmelden | Contact
Doorzoek de bronnen

Dordrecht: Sociale Zaken - politieke delinquenten (1945-1950)


Bron: Regionaal Archief Dordrecht
Toegang: 148 (de Ondergrondse en Binnenlandse Strijdkrachten)
Inventarisnummer: 57 (stukken betreffende de Gemeentelijke dienst voor sociale zaken 1938-1950)


(origineel + 2 doorslagen)

Van onderstaande personen zijn over het dienstjaar 1946 via Beheers-instituten e.d. gelden terugontvangen,
waarvan 75% ten gunste komt van het Ministerie van Binnenlandsche Zaken te 's Gravenhage

dossiernr Naam Adres bedrag
13166 A.A. Bolier Krommedijk 137rd 178,53
13050 P.J.G.A. Breur Riouwstraat 84 295,15
13025 F. Hazebroek Bankastraat 65 403,60
5331 F. v. Kooijk Boshamerstraat 20 177,44
13249 W.N. Kwikkers Reeweg 24rd 409,-
11196 W. Louwman Toloysestraat 22 164,60
13057 J.Th. Opstal Noordendijk 39 435,40
13080 J.J. Piroen [Jan Jacob Pieroen] Soembastraat 40 41,20
5692 M. [Machiel] J. Ponsen Reinkenstraat 35 203,20
12991 C. [Cornelis] M. Schong Clara & Mariahof 8 321,90
9845 L. [Leendert] van Seventer Reeweg 24rd 55,-
12970 N. Smit [Nijs Smit, politieagent] Zuidendijk 159d 339,-
13346 B. Termond Brouwersdijk 234zw 259,35

Totaal f 3283,37
Berekning terugbetaling
75% x f 3283,37 = f 2462,52

(origineel + 2 doorslagen) Recapitulatie
Declaratie 1e kwartaal 1946 f 561,12
Declaratie 2e kwartaal 1946 f 620,67
Declaratie 3e kwartaal 1946 f 6720,39
Declaratie 3e kwartaal 1946 f 959,05
Declaratie 3e kwartaal 1946 f 116,06
Declaratie 4e kwartaal 1946 f 93,72
Declaratie 4e kwartaal 1946 f 6479,77
Totaal f 15.651,68
Restitutie - nota over 1946 f 2.462,52
Blijft f 13.189,28


(kladlijst 1945)

N. [Nicolaas] Bruijniks, H.W. Mesdagstraat 24, f 10,85 van R+B
J. [Jacobus] Eijskoot, Amerstraat 2, f 175,20, Biesbosch
W. [Willem] v/d Hengst, Soembastraat 51, f 20,73, R+B
F. Schmitz, Merwedehaven, f 113,85, Biesbosch
J.W. [Jan Willem] Stal, Papeterspad, f 147,0, Biesbosch
A. [Arie] v. Woerkom, Nessestraat 25, f 439,43, R+B
P. [Pieter] Stam, Glazenstraat 36, f 19,32, R+B
C. [Cornelis] Mulder, v. Manderstraat 20, f 470,20 R+B
A. [Anthoon] Bruggeman, Hooftstraat 50 [50zw], f 13,26 R+B
F. Hazebroek, Bankastraat 65, f 135,-, R+B
P. Nunnikhoven, Lijnbaan 45, f 149,54, R+B
C.M. Schong, Clara en Mariahof 8, f 321,90, R+B
N. [Nijs] Smit, Zuidendijk 159d, f 528,40, Gem. ontvanger
P.J.G.A. Breur, Riouwstraat 84, f 150,-, R+B
P. [Peter] v. Kooijk, Boshamerstraat 20, f 88,71, R+B
W. [Willem] Louwman, Toloysenstraat 22, f 55,0, R+B
J.J. Piroen, Soembastraat 40, f 41,20, R+B
M.J. Ponsen, Reinkenstraat 35, f 82,-, R+B
= Totaal f 3181,59
waarvan terug te betalen en bedrag van 75% f 3181,59
= f 2386,20
opdracht tot betaling doorgegeven aan financien 12/7 '47


Gemeente Dordrecht Dienstjaar 1946

Staat van uitbetaalde ondersteuningen in gevolge de Armenwet aan gezinnen van geïnterneerde politieke delinquenten e.d.
overeenkomstig de circulaire van het Ministerie van Binnenlandsche Zaken dd 26 November 1945, nr. 3480, afdeeling A over het 4e kwartaal 1946

dossiernr Naam Woonplaats Kleeding e.d. Versterkende middelen e.d. Totaal aanteekingen overheudsmaatregel welke
ondersteuning noodig maakt
9222 P. Dalebout Tolbrugstraat W.Z. 5 6,30 - 6,30 man ingesloten
13375 J.G. [Johan Gijsbert] van Houten M. Balenstraat [5rd] 15,50 - 15,50 man, ingesloten
12870 H. [Huig] v/d Kraan Wijngaardstraat 19 [19rd] 9,50 12,72 22,22 man ingesloten
13249 W.N. Kwikkers Reeweg 24rd - 22,89 22,89 man ingesloten
13122 L. Postma Hollanderstraat 25 13,75 - 13,75 man ingesloten
13280 A.J. [Adrianus Jacobus] Verloook Nic. Maespad 1 17,- - 17,- man ingesloten
10063 W. [Willem] Stal Papeterspad 30 12,- - 12,- man ingesloten
13106 E. [Eduard] A. v/d Vet Sumatrastraat 10 - 15,30 -
Totaal 74,05 50,91 124,96

Berekening bijdrage
75% x f 124,96 = f 93,72

De Directeur van de Dienst
van Sociale Zaken te Dordrecht
verklaart deze declaratie deugdelijk
en onvergolden tot een bedrag van f 93,72
(Drie en negentig gulden twee en zeventig cent)
Dordrecht .... 1947


Gemeente Dordrecht Dienstjaar 1946

Staat van uitbetaalde ondersteuningen in gevolge de Armenwet aan gezinnen van geïnterneerde politieke delinquenten e.d.
overeenkomstig de circulaire van het Ministerie van Binnenlandsche Zaken dd 26 November 1945, nr. 3480, afdeeling A over het 3e kwartaal 1946

dossiernr Naam Woonplaats Kleeding e.d. Versterkende middelen e.d. Totaal aanteekingen overheudsmaatregel welke
ondersteuning noodig maakt
9222 P. Dalebout Tolbrugstraat W.Z. 5 9,50 - 9,50 man ingesloten
9994 M. Kleijn Daamen Lg IJzerenbrugstraat 2A 13,- - 13,- man ingesloten
13034 F.H.F. Kerschkamp Dubbeldamscheweg 79 34,95 - 34,95 man ingesloten
12870 H. v/d Kraan Wijngaardstraat 19 - 24,64 24,64 man ingesloten
13249 W.N. Kwikkers Reeweg 24rd - 18,44 18,44 man ingesloten
13106 E.A. v/d Vet Sumatratraat 10 - 39,52 39,52 man ingesloten
5977 A.A. Weststrate Bn. Walevest 36 14,70 - - man ingesloten
- - Totaal 72,15 82,60 154,75 man ingesloten

Berekening bijdrage 75 % x f 154,75 = f 116,06

De Directeur van de Dienst
van Sociale Zaken te Dordrecht
verklaart deze declaratie deugdelijk
en onvergolden tot een bedrag van 116,06
(Een honderd zestien gulden zes cent)
Dordrecht .... 1947


2/4 1950 t/m 6/5 1950

* Origineel plus drie doorslagen
75% x f 206,60 = f 164,95

Gemeente Dordrecht (2e kwartaal 1950)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 aanvangsdatum 6 maanden termijn
13439 J. Lawende v. Bree Bleekersdijk 20rd 3 man neen 30,25 2/4 t/m 15/4 60,50 - 60,50 man ingesloten -
13681 J. Morks-Scheepbouwer Burg. de Raadtsingel 13 3 man neen 29,22 2/4 t/m 6/5 146,10 - 146,10 man ingesloten 6/5 '50

Dit zijn kosten, die niet op enige andere wijze konden worden gedeclareerd.
De Directeur van de Dienst voor
Sociale Zaken te Dordrecht verklaart
deze declaratie deugdelijk en onvergolden
tot een bedrag van f 154,95
Dordrecht 21 Augustus 1950

2/1 1950 t/m 1/4 1950

* Origineel plus drie doorslagen
75% x f 1091,51 = f 818,63

Gemeente Dordrecht (1e kwartaal 1950)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 aanvangsdatum 6 maanden termijn
12975 N. van Dalen Valeriusstraat 17 5 man neen 39,50 2/1 t/m 21/1 118,50 3 115,50 man ingesloten 20/1 '50
13439 J. Lawende v. Bree Bleekersdijk 20rd 3 man neen 30,25 2/1 t/m 1/4 393,25 - 393,25 man ingesloten -
13681 J. Morks-Scheepbouwer Burg. de Raadtsingel 13 3 man neen 30,02 2/1 t/m 1/4 390,26 - 390,26 man ingesloten -
10484 M.A. Zweep-Goud Boshamerstraat 33 2 man neen 27,05 2/1 t/m 11/3 270,50 78 192,50 man ingesloten 11/3 '50
- - - - - - - - 1172,51 81 1091,51 - -

Dit zijn kosten, die niet op enige andere wijze konden worden gedeclareerd.
De Directeur van de Dienst voor
Sociale Zaken te Dordrecht verklaart
deze declaratie deugdelijk en onvergolden
tot een bedrag van f 818,63
Dordrecht 25 April 1950

26/6 1949 t/m 24/9 1949

* Origineel plus drie doorslagen
75% x f 1421,31 = f 1065,99

Gemeente Dordrecht (3e kwartaal 1949)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 aanvangsdatum 6 maanden termijn
12975 N. van Dalen Valeriusstraat 17 5 man neen 37,26 26/6 t/m 24/9 484,40 1,50 482,90 man ingesloten -
13439 J. Lawende v. Bree Bleekersdijk 20rd 3 man neen 24,93 26/6 t/m 24/9 324,10 - 324,10 man ingesloten -
13681 J. Morks-Scheepbouwer Burg. de Raadtsingel 13 3 man neen 26,94 26/6 t/m 24/9 350,16 - 350,16 man ingesloten -
10484 M.A. Zweep-Goud Boshamerstraat 33 2 man neen 23,82 26/6 t/m 24/9 309,65 45,50 264,15 man ingesloten 24/11 '48
- - - - - - - - 1468,31 47 1421,31 - -

Dit zijn kosten, die niet op enige andere wijze konden worden gedeclareerd.
De Directeur van de Dienst voor
Sociale Zaken te Dordrecht verklaart
deze declaratie deugdelijk en onvergolden
tot een bedrag van f 1065,99
Dordrecht 5 November 1949

27/3 1949 t/m 25/6 1949

* Origineel plus drie doorslagen
75% x f 1736,61 = f 1302,46

Gemeente Dordrecht

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 aanvangsdatum 6 maanden termijn
12975 N. van Dalen Valeriusstraat 17 5 man neen 36,20 27/3 t/m 25/6 470,65 - 470,65 man ingesloten -
13439 J. Lawende v. Bree Bleekersdijk 20rd 3 man neen 24,71 27/3 t/m 25/6 321,30 - 321,30 man ingesloten -
13681 J. [Johanna] Morks-Scheepbouwer Burg. de Raadtsingel 13 3 man neen 26,63 27/3 t/m 25/6 346,26 - 346,26 man ingesloten -
13405 K.A. Müller [Karel August Muller] Doelstraat 2rood 6 man neen 16,64 27/3 t/m 25/6 149,75 9,75 140 man ingesloten 24/11 '48
12993 M. [Maria] P. de Vries Smeulers Bankastraat 74rood 3 man neen 30,50 27/3 t/m 25/6 122 - 122 man ingesloten 24/4 '49
13907 E.H.M. Wijnmalen Voorstraat 111 1 man neen 15,25 27/3 t/m 25/6 76,25 - 76,25 man ingesloten -
10484 M.A. Zweep-Goud Boshamerstraat 33 2 man neen 22,51 27/3 t/m 25/6 292,65 32,50 260,15 man ingesloten -

Dit zijn kosten, die niet op enige andere wijze konden worden gedeclareerd.
De Directeur van de Dienst voor
Sociale Zaken te Dordrecht verklaart
deze declaratie deugdelijk en onvergolden
tot een bedrag van f 1302,46
Dordrecht 6 September 1949


26/12 1948 t/m 26/3 1949

* Origineel plus drie doorslagen
75% x f 2390,96 = f 1793,22

Gemeente Dordrecht (Dienstjaar 1949 1e kwartaal 1949)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 aanvangsdatum 6 mnd termijn
12975 N. van Dalen Valeriusstraat 17 5 man neen 36,98 26/12 1948 t/m 26/3 1949 480,68 6 474,68 man ingesloten -
13439 J. Lawende v. Bree Bleekersdijk 20rd 3 man neen 27,88 26/12 1948 t/m 26/3 1949 362,43 - 362,43 man ingesloten -
13681 J. [Johanna] Morks-Scheepbouwer Burg. de Raadtsingel 13 3 man neen 27,99 26/12 1948 t/m 26/3 1949 363,86 - 363,86 man ingesloten -
13405 K.D(!). Müller [Karel August Muller] Doelstraat 2rood 6 man neen 27,30 26/12 1948 t/m 26/3 1949 354,88 - 354,88 man ingesloten 24/11 '48
12993 M. [Maria] P. de Vries Smeulers Bankastraat 74rood 3 man neen 29,92 26/12 1948 t/m 26/3 1949 388,98 - 388,98 man ingesloten -
13907 E.H.M. Wijnmalen Voorstraat 111 1 man neen 15,25 26/12 1948 t/m 26/3 1949 137,25 - 137,25 man ingesloten 30/10 '48
10484 M.A. Zweep-Goud Boshamerstraat 33 2 man neen 23,76 26/12 1948 t/m 26/3 1949 308,88 - 308,88 man ingesloten -
- - - - - - - - 2396,96 6 2390,96 - -

Dit zijn kosten, die niet op enige andere wijze konden worden gedeclareerd.
De Directeur van de Dienst voor
Sociale Zaken te Dordrecht verklaart
deze declaratie deugdelijk en onvergolden
tot een bedrag van f 1793,22
Dordrecht 6 Mei 1949

27/9 1948 t/m 25/12 1948

* Origineel plus drie doorslagen
75% x f 2027,57 = f 1521,44

Gemeente Dordrecht (Dienstjaar 1948 4e kwartaal 1948)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 aanvangsdatum 6 mnd termijn
12975 N. van Dalen Valeriusstraat 17 5 man neen 36,99 27/9 t/m 25/12 480,92 6,50 474,42 man ingesloten -
13439 J. Lawende v. Bree Bleekersdijk 20rd 3 man neen 28,- 27/9 t/m 25/12 364,02 - 364,02 man ingesloten -
13681 J. [Johanna] Morks-Scheepbouwer Burg. de Raadtsingel 13 3 man neen 27,83 27/9 t/m 25/12 361,81 - 361,81 man ingesloten -
13405 K.D(!). Müller [Karel August Muller] Doelstraat 2rood 6 man neen 29,64 20/12 t/m 25/12 29,64 - 29,64 man ingesloten -
13851 G. Mussert van Zon Noordendijk 81 2 man neen 17,32 4/10 t/m 9/10 17,32 - 17,32 man ingesloten -
12993 G. de Vries Bankastraat 74rood 3 man neen 29,28 27/9 t/m 25/12 380,62 - 380,62 man ingesloten -
1918 A.M. [Adriana Maria] Witter-Bellaard P. Krugerstraat 57 4 man neen 18,72 27/9 t/m 2/10 18,72 1 17,72 man ingesloten 25/9 48
13043 K. van Wijngaarden Bn. Walevest 19 2 man neen 21,09 27/9 t/m 23/10 84,36 5 79,36 man ingesloten 22/10 48
10484 M.A. Zweep-Goud Boshamerstraat 33 2 man neen 23,36 27/9 t/m 25/12 303,67 - 303,67 man ingesloten -
- - - - - - - - 2041,08 12,50 2028,58 - -

Dit zijn kosten, die niet op enige andere wijze konden worden gedeclareerd.
De Directeur van de Dienst voor
Sociale Zaken te Dordrecht verklaart
deze declaratie deugdelijk en onvergolden
tot een bedrag van f 1521,44
Dordrecht 25 Januari 1949

27/6 1948 t/m 25/9 1948

* Origineel plus drie doorslagen
75% x f 2681,89 = f 2011,42

Gemeente Dordrecht (dienstjaar 1948 3e kwartaal 1948)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 aanvangsdatum 6 mnd termijn
5311 F.H. Boender Schoenerstraat 6 6 man neen 34,25 27/6 t/m 3/7 34,25 - 34,25 man ingesloten -
12975 N. van Dalen Valeriusstraat 17 5 man neen 34,53 27/6 t/m 25/9 448,78 8 440,78 man ingesloten -
13439 J. Lawende Bleekersdijk 20rd 3 man neen 25,88 27/6 t/m 25/9 336,38 - 336,38 man ingesloten -
13681 J. [Johanna] Morks-Scheepbouwer Burg. de Raadtsingel 13 2 man neen 21,42 27/6 t/m 25/9 278,39 - 278,39 man ingesloten -
10264 L. Postma Voorstraat 70 4 man neen 30,32 27/6 t/m 11/9 333,50 - 333,50 man ingesloten 8/9 '48
12923 D. Schilt Dubbeldamscheweg 228 3 man neen 27,77 27/6 t/m 11/9 305,45 - 305,45 man ingesloten 12/9 '48
12993 G. de Vries Bankastraat 74rd 3 man neen 28,46 16/8 t/m 25/9 170,79 - 170,79 man ingesloten -
1918 A.M. [Adriana Maria] Witter-Bellaard P. Krugerstraat 57 4 man neen 21,16 27/6 t/m 25/9 275,04 26 249,04 man ingesloten -
13043 K. van Wijngaarden Bn. Walevest 19 2 man neen 21,87 27/6 t/m 25/9 284,28 13 271,28 man ingesloten -
10484 M.A. Zweep-Goud Boshamerstraat 33 2 man neen 20,16 27/6 t/m 25/9 262,03 13 262,03 man ingesloten -
- - - - - - - - 2728,03 47 2681,89 - -

Dit zijn kosten, die niet op enige andere wijze konden worden gedeclareerd.
De Directeur van de Dienst voor
Sociale Zaken te Dordrecht verklaart
deze declaratie deugdelijk en onvergolden
tot een bedrag van f 2011,42
Dordrecht 28 October 1948

28/3 1948 t/m 26/6 1948

* Origineel plus drie doorslagen
75% x f 3377,40 = f 2533,05

Gemeente Dordrecht (dienstjaar 1947, 2e kwartaal 1947)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 aanvangsdatum 6 mnd termijn
5311 F.H. Boender Schoenerstraat 6 6 man neen 34,83 28/3 t/m 26/6 418 - 418 man ingesloten -
12975 N. van Dalen Valeriusstraat 17 5 man neen 34,31 28/3 t/m 26/6 411,75 - 411,75 man ingesloten -
13472 J.H. de Kort Bankastraat 85 4 man neen 21,90 28/3 t/m 1/5 109,50 26 109,50 man ingesloten 12/5 '48
13439 J. Lawende Bleekersdijk 20rd 3 man neen 24,27 28/3 t/m 26/6 315,55 - 315,55 man ingesloten -
13681 J. [Johanna] Morks-Scheepbouwer Burg. de Raadtsingel 13 2 man neen 20,30 28/3 t/m 26/6 263,90 - 263,90 man ingesloten -
10264 L. Postma Voorstraat 70 4 man neen 28,- 28/3 t/m 26/6 363,65 - 363,65 man ingesloten -
12923 D. Schilt Dubbeldamscheweg 228 3 man neen 25,60 28/3 t/m 26/6 332,70 - 332,70 man ingesloten -
13621 A. de Vries Vorensaterstraat 23 4 man neen 25,88 28/3 t/m 13/6 336,35 - 336,35 man ingesloten -
12993 G. de Vries Bankastraat 74rd 3 man neen 27,- 28/3 t/m 15/5 189 - 189 man ingesloten -
1918 A.M. [Adriana Maria] Witter-Bellaard P. Krugerstraat 57 4 man neen 20,59 28/3 t/m 26/6 267,60 26 241,60 man ingesloten -
13043 K. van Wijngaarden Bn. Walevest 19 2 man neen 21,73 28/3 t/m 26/6 282,40 - 269,40 man ingesloten -
10484 M.A. Zweep-Goud Boshamerstraat 33 2 man neen 16,54 24/5 t/m 26/6 82,25 - 82,25 man ingesloten -
13744 F. Panen-Schaap Kolfstraat 32 1 man neen 10,35 24/5 t/m 26/6 51,75 - 51,75 man ingesloten -
- - - - - - - - 3424,40 47 3377,40 - -

Dit zijn kosten, die niet op enige andere wijze konden worden gedeclareerd.
De Directeur van de Dienst voor
Sociale Zaken te Dordrecht verklaart
deze declaratie deugdelijk en onvergolden
tot een bedrag van f 2533,05
Dordrecht 10 Augustus 1948

28/12 1947 t/m 27/3 1948

* Origineel plus drie doorslagen
75% x f 4059 = f 3044,25

Gemeente Dordrecht (Dienstjaar 1948 1e kwartaal 1948)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 aanvangsdatum 6 mnd termijn
5311 F.H. Boender v. Blanckenburgstraat 23 6 man neen 35,77 28/12 1947 t/m 27/3 1948 465 - 465 man ingesloten -
12975 N. van Dalen Valeriusstraat 17 5 man neen 32,52 28/12 1947 t/m 27/3 1948 422,75 26 396,75 man ingesloten -
13111 C.J. Dolk Bilderdijkstraat 66 4 man neen 26,35 28/12 1947 t/m 31/1 1948 131,75 - 131,75 man ingesloten -
13660 C. de Jong Transvaalstraat 16rd 1 man neen 13,01 28/12 1947 t/m 28/2 1948 117,05 - 117,05 man ingesloten -
13472 J.H. de Kort Bankastraat 85 4 man neen 23,33 28/12 1947 t/m 27/3 1948 303,25 - 303,25 man ingesloten -
13439 J. Lawende Bleekersdijk 20rd (2)3 man neen 25,27 28/12 1947 t/m 27/3 1948 328,55 - 328,55 man ingesloten -
10264 L. Postma Voorstraat 70 4 man neen 28,90 28/12 1947 t/m 27/3 1948 375,65 - 375,65 man ingesloten -
12923 D. Schilt Dubbeldamscheweg 228 3 man neen 26,55 28/12 1947 t/m 27/3 1948 345,20 - 345,20 man ingesloten -
10062(!) W. Stal Papeterspad 30 5 man neen 33,40 28/12 1947 t/m 24/1 1948 133,60 - 133,60 man ingesloten 18/11 47
13621 A. de Vries Vorensaterstraat 23 4 man neen 28,93 28/12 1947 t/m 27/3 1948 376,15 - 376,15 man ingesloten -
12993 G. de Vries Bankastraat 74rd 3 man neen 27,38 28/12 1947 t/m 27/3 1948 356 - 356 man ingesloten -
1918 A.M. [Adriana Maria] Witter-Bellaard P. Krugerstraat 57 4 man neen 22,46 28/12 1947 t/m 27/3 1948 292,05 28 264,05 man ingesloten -
13043 K. van Wijngaarden Bn. Walevest 19 2 man neen 22,80 28/12 1947 t/m 27/3 1948 296,40 13 283,40 man ingesloten -
13681 J. [Johanna] Morks-Scheepbouwer Burg. de Raadtsingel 13 2 man neen 20,30 25/1 1948 t/m 27/3 1948 182,60 - 182,60 man ingesloten -
- - - - - - - - 4126,00 67 4059,00 - -

Dit zijn kosten, die niet op enige andere wijze konden worden gedeclareerd.
De Directeur van de Dienst voor
Sociale Zaken te Dordrecht verklaart
deze declaratie deugdelijk en onvergolden
tot een bedrag van f 3044,25
Dordrecht 30 April 1948

28/9 1947 t/m 27/12 1947

* 75% x f 4417,75 = f 3313,32

Gemeente Dordrecht

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 aanvangsdatum 6 mnd termijn
5311 F.H. Boender v. Blanckenburgstraat 23 6 man neen 34,63 28/9 t/m 27/12 [1947] 450,15 - 450,15 man ingesloten -
12975 N. van Dalen Valeriusstraat 17 5 man neen 31,26 28/9 t/m 27/12 [1947] 406,40 26 380,40 man ingesloten -
13111 C.J. Dolk Bilderdijkstraat 66 4 man neen 22,54 28/9 t/m 27/12 [1947] 293 - 293 man ingesloten -
13538 van Dijk-de Vogel Vrieseplein 5rood 1 zoons neen 14,37 28/9 t/m 27/12 [1947] 186,80 - 186,80 zoons ingesloten -
13660 C. de Jong Transvaalstraat 16rd 1 man neen 13,35 3/11 t/m 27/12 106,12 - 106,12 man ingesloten -
832 J. de Jong Viermolenshof 22rd 2 man neen 18,70 28/9 t/m 22/11 149,60 - 149,60 man ingesloten 12/7 '47
13472 J.H. de Kort Bankastraat 85 4 man neen 21,69 28/9 t/m 27/12 281,95 - 281,95 man ingesloten -
12878 H. v/d Kraan Wijngaardstraat 19 3 man neen 24,30 28/9 t/m 25/10 97,20 - 97,20 man ingesloten -
10264 L. Postma Voorstraat 70 4 man neen 27,73 28/9 t/m 27/12 360,50 - 360,50 man ingesloten -
12923 D. Schilt Dubbeldamscheweg 228 3 man neen 23,85 28/9 t/m 27/12310,05 - 310,05 man ingesloten -
10062 W. Stal Papeterspad 30 5 man neen 31,36 28/9 t/m 27/12 407,70 - 407,70 man ingesloten 18/11 '47
4586 J. ter Stege I. da Costastraat 37 3 man neen 15,87 28/9 t/m 29/11 142,80 - 142,80 man ingesloten 18/11 '47
13621 A. de Vries Vorensaterstraat 23 4 man neen 27,70 28/9 t/m 27/12 360,10 - 360,10 man ingesloten -
12993 G. de Vries Bankastraat 74rood 3 man neen 26,28 28/9 t/m 27/12 341,65 - 341,65 man ingesloten -
1918 A.M. [Adriana Maria] Witter-Bellaard P. Krugerstraat 57 4 man neen 23,37 28/9 t/m 27/12 303,75 26 277,75 man ingesloten -
13043 K. van Wijngaarden Bn. Walevest 19 2 man neen 21,87 28/9 t/m 27/12 284,30 13 271,30 man ingesloten -

Dit zijn kosten, die niet op enige andere wijze konden worden gedeclareerd.
De Directeur van de Dienst voor
Sociale Zaken te Dordrecht verklaart
deze declaratie deugdelijk en onvergolden
tot een bedrag van f 3313,32

30/6 1947 t/m 27/9 1947

* 75% x f 4552,75 = f 3414,56

Gemeente Dordrecht (dienstjaar 1947 3e kwartaal 1947)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 aanvangsdatum 6 mnd termijn
9605 W. Blok v/d Velden Madeliefstraat 23 1 man neen 15,70 30/6 t/m 5/7 15,70 - 15,70 man ingesloten -
5311 F.H. Boender v. Blanckenburgstraat 23 6 man neen 34,37 30/6 t/m 27/9 343,65 - 343,65 man ingesloten -
12975 N. van Dalen Bakker Valeriusstraat 17 5 man neen 30,67 30/6 t/m 27/9 398,70 - 398,70 man ingesloten -
5631 A.Th. Dogge Kolfstraat 13 6 man neen 23,65 30/6 t/m 19/7 70,95 - 70,95 man ingesloten -
13111 C.J. Dolk Bilderdijkstraat 66 4 man neen 19,72 30/6 t/m 27/9 256,40 - 256,40 man ingesloten -
13538 J.J. van Dijk-de Vogel Vrieseplein 5rood 1 zoons neen 14,40 30/6 t/m 27/9 186,89 - 186,89 zoons ingesloten -
6086 W.H. van Helden H.H. Suijsstraat 22 3 man neen 17,10 30/6 t/m 19/7 51,30 - 51,30 man ingesloten -
832 A. de Jong de Jager Voorstraat 378 1 man neen 18,65 30/6 t/m 27/9 242,40 - 242,40 man ingesloten 12/7 '47
13472 J.H. de Kort Vliegenthart Bankastraat 85 4 man neen 20,40 30/6 t/m 27/9 265,10 - 265,10 man ingesloten -
12878 H. v/d Kraan Wijngaardstraat 19 3 man neen 27,71 30/6 t/m 27/9 360,20 26 360,20 man ingesloten -
13122 A. Postma-Blom Hollanderstraat 25 4 man neen 26,97 30/6 t/m 27/9 350,70 - 350,70 man ingesloten -
12923 D. Schilt Coehorst Dubbeldamscheweg 228 3 man neen 23,91 30/6 t/m 27/9 310,80 - 310,80 man ingesloten -
10063 W. Stal Papeterspad 30 5 man neen 30,75 30/6 t/m 27/9 369,25 - 369,25 man ingesloten -
4586 A.W. ter Stege I. da Costastraat 37 3 man neen 16,54 30/6 t/m 27/9 215 - 215 man ingesloten -
13280 A. Verlooij Nic. Maespad 1 3 man neen 24,85 30/6 t/m 23/8 198,80 - 198,80 man ingesloten 14/5 '47
12993 G.H. de Vries Smeulers Bankastraat 74rd 3 man neen 25,45 30/6 t/m 27/9 330,80 - 330,80 man ingesloten -
13621 A. de Vries Vorensaterstraat 23 4 man neen 26,10 15/9 t/m 27/9 52,20 - 52,20 man ingesloten -
1918 A.M. [Adriana Maria] Witter-Bellaard P. Krugerstraat 57 4 man neen 25,30 30/6 t/m 27/9 328,75 26 302,75 man ingesloten -
13043 A. van Wijngaarden Bn. Walevest 19 2 man neen 20,80 30/6 t/m 27/9 270,25 13 257,25 man ingesloten -
- - - - - - - - = f 4617,75 = f 65 = f 4552,75 - -

Dit zijn kosten, die niet op enige andere wijze konden worden gedeclareerd.
De Directeur van de Dienst voor
Sociale Zaken te Dordrecht verklaart
deze declaratie deugdelijk en onvergolden
tot een bedrag van f 3414,56
Dordrecht 31 December 1947

30/3 1947 t/m 28/6 1947

* 75% x f 6861 = f 5145,75

Gemeente Dordrecht (dienstjaar 1947, 2e kwartaal 1947)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 aanvangsdatum 6 mnd termijn
5311 F.H. Boender v. Blanckenburgstraat 23 6 man neen 33,33 30/3 t/m 28/6 433,35 - 433,35 man ingesloten -
13016 Collee de Roon Soembastraat 78 1 man neen 14,85 30/3 t/m 28/6 193,05 - 193,05 man ingesloten -
12975 N. van Dalen Bakker Valeriusstraat 17 5 man neen 30,10 30/3 t/m 28/6 391,10 26 365,10 man ingesloten -
5631 A.Th. Dogge Kolfstraat 13 6 man neen 23,21 30/3 t/m 28/6 301,75 - 301,75 man ingesloten -
13111 C.J. Dolk Bilderdijkstraat 66 4 man neen 19,80 30/3 t/m 28/6 218,40 - 218,40 man ingesloten -
13470 F. den Dunnen Steegoversloot 1 man neen 15,20 30/3 t/m 7/6 152,- - 152,- man ingesloten -
13538 Wed. J.J. van Dijk-de Vogel Vrieseplein 5rood 1 zoons neen 14,24 30/3 t/m 28/6 185,05 - 185,05 zoons ingesloten -
13386 M.B. Engering v. Slingelandtlaan 18 1 zoons neen 13,85 30/3 t/m 19/4 41,55 - 41,55 zoon ingesloten 22/1 '47
13383 J. de Fouw 1e Kunstminhof 15 3 man neen 22,87 30/3 t/m 14/6 251,50 - 251,50 man ingesloten 14/5 '47
13194 M.P. Groenewoud Hg. Bakstraat 18 2 man neen 18,95 30/3 t/m 26/4 75,80 - 75,80 man ingesloten -
13183 W. van Gijzen Krommedijk 135 3 man neen 20,60 30/3 t/m 26/4 82,40 6,50 75,90 man ingesloten -
6086 van Helden Ridderhof H.H. Suijsstraat 22 3 man neen 15,10 30/3 t/m 28/6 196,20 - 196,20 man ingesloten -
13545 C. v.d. Hert Geldelozepad 17 4 man neen 22,92 7/4 t/m 7/6 206,05 - 206,05 man ingesloten 15/5 '47
13375 J.G. van Houten M. Balenstraat 5rd 1 man neen 15,20 30/3 t/m 12/4 30,40 - 30,40 man ingesloten -
832 A. de Jong de Jager Voorstraat 378 1 man neen 13,85 30/3 t/m 28/6 180,05 - 180,05 man ingesloten -
13321 D. Keizer Weeshuisstraat 13rd 3 man neen 19,84 30/3 t/m 14/6 257,90 - 257,90 man ingesloten 16/12 '46
9994 J.A. Kleijn-Daamen L. IJzerenbrugstraat 2a 2 man neen 18,75 30/3 t/m 21/6 243,80 - 243,80 man ingesloten -
13472 J.H. de Kort Vliegenthart Bankastraat 85 4 man neen 25,51 30/3 t/m 28/6 331,65 - 331,65 man ingesloten -
12878 H. v/d Kraan Wijngaardstraat 19 3 man neen 27,49 30/3 t/m 28/6 356 26 330 man ingesloten -
12460 P.K.W. v.d. Linden Steenstraat 18 2 man neen 20,47 30/3 t/m 28/6 266,10 - 266,10 man ingesloten 21/6 '47
13122 A. Postma-Blom Hollanderstraat 25 4 man neen 26,59 30/3 t/m 28/6 344,30 - 344,30 man ingesloten -
12923 D. Schilt-Coehorst Dubbeldamscheweg 228 3 man neen 23,60 30/3 t/m 28/6 306,60 - 306,60 man ingesloten -
10063 W. Stal Papeterspad 30 5 man neen 30,30 30/3 t/m 28/6 391,10 - 391,10 man ingesloten -
4586 A.W. ter Stege I. da Costastraat 37 3 man neen 15,43 30/3 t/m 28/6 200,60 - 200,60 man ingesloten -
13280 A.J. Verlooij Nic. Maespad 1 3 man neen 21,12 30/3 t/m 28/6 275,65 - 275,65 man ingesloten 17/5 '47
12993 G.H. de Vries Bankastraat 74rd 3 man neen 25,- 30/3 t/m 28/6 324,80 - 324,80 man ingesloten -
1918 A.M. [Adriana Maria] Witter-Bellaard P. Krugerstraat 57 4 man neen 23,24 30/3 t/m 28/6 302,10 7 295,10 man ingesloten -
13043 A. van Wijngaarden Bn. Walevest 19 (rood) 2 man neen 20,44 30/3 t/m 28/6 265,65 4 261,65 man ingesloten -
9605 W. Blok v/d Velden Madeliefstraat 23 1 man neen 15,70 5/5 t/m 28/6 125,60 4 125,60 man ingesloten -

Dit zijn kosten, die niet op enige andere wijze konden worden gedeclareerd.
De Directeur van de Dienst voor
Sociale Zaken te Dordrecht verklaart
deze declaratie deugdelijk en onvergolden
tot een bedrag van f 5145,75
Dordrecht 15 September 1947

30/12 1946 t/m 29/3 1947

* (getypt) 75% x f 7802,01 = f 5851,51

Gemeente Dordrecht (dienstjaar 1947 1e kwartaal 1947)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 aanvangsdatum 6 mnd termijn
9605 W. Blok v/d Velden Madeliefstraat 23 1 man neen 13,78 30/12 1946 t/m 4/1 1947 13,78 - 13,78 man ingesloten -
7018 L. Blom Lijnbaan 5 2 man neen 19,33 30/12 1946 t/m 29/3 1947 19,33 - 19,33 man ingesloten 11/12 '46
5311 F.H. Boender v. Blanckenburgstraat 23 6 man neen 33,80 30/12 1946 t/m 29/3 1947 439,50 - 439,50 man ingesloten -
13016 E. Collee de Roon Soembastraat 78 1 man neen 11,40 30/12 1946 t/m 29/3 1947 149,10 - 149,10 man ingesloten -
9222 P. Dalebout Tolbrugstraat W.Z. 5 5 man neen 29,58 30/12 1946 t/m 4/1 1947 29,58 - 29,58 man ingesloten 26/12 '46
12975 N. van Dalen Valeriusstraat 17 5 man neen 30,55 30/12 1946 t/m 29/3 1947 397,30 - 397,30 man ingesloten -
6850 J. de Deugd Spuiweg 79 2 man neen 20,- 30/12 1946 t/m 29/3 1947 260,- - 260,- man ingesloten -
5631 A.Th. Dogge Kolfstraat 13rd 6 man neen 19,95 20/1 1947 t/m 29/3 1947 199,86 - 199,86 man ingesloten -
13111 C.J. Dolk M. Marisstraat 30 4 man neen 16,75 30/12 1946 t/m 29/3 1947 218,25 - 218,25 man ingesloten -
12448 A.C. Dolk Vondelstraat 56 5 man neen 11,50 30/12 1946 t/m 1/3 1947 103,50 - 103,50 man ingesloten 8/10 '46
13470 H.M. den Dunnen Steegoversloot 1 man neen 15,20 10/2 1947 t/m 29/3 1947 106,40 - 106,40 man ingesloten -
13538 J. van Dijk-Vogel Vrieseplein 5 1 man en zoons neen 14,85 24/3 1947 t/m 29/3 1947 14,85 - 14,85 man en zoons ingesloten -
12892 W. van Dijk Lombardstraat 27rd 4 man neen 26,75 30/12 1946 t/m 1/2 1947 133,75 - 133,75 man ingesloten 23/1 '47
13386 M.B. Engering v. Slingelandtlaan 18 1 zoon neen 13,75 30/12 1946 t/m 29/3 1947 179 - 179 man ingesloten 21/1 '47
13383 J. de Fouw 1e Kunstminhof 15 3 man neen 22,35 30/12 1946 t/m 29/3 1947 290,30 - 290,30 man ingesloten -
13194 M.P. Groenewoud Hg. Bakstraat 18 2 man neen 19,85 20/1 1947 t/m 29/3 1947 198,58 - 198,58 man ingesloten -
13183 W. van Gijzen Krommedijk 135 3 man neen 20,43 30/12 1946 t/m 29/3 1947 265,60 24,91 240,69 man ingesloten -
6086 J. van Helden Ridderhof H.H. Suijsstraat 22 3 man neen 17,10 3/2 1947 t/m 29/3 1947 136,80 - 136,80 man ingesloten -
13375 J.G. van Houten M. Balenstraat 5rd 1 man neen 15,05 30/12 1946 t/m 29/3 1947 195,50 - 195,50 man ingesloten -
832 J. de Jong Voorstraat 378 1 man neen 13,75 30/12 1946 t/m 29/3 1947 179 - 179 man ingesloten -
13321 D. Keizer Weeshuisstraat 13rd 3 man neen 23,70 30/12 1946 t/m 29/3 1947 308,50 - 308,50 man ingesloten 16/12 '46
9994 J.A. Kleijn-Daamen L. IJzerenbrugstraat 2a 2 man neen 20,75 30/12 1946 t/m 29/3 1947 269,55 - 269,55 man ingesloten -
[doorgehaald] 13521 J. de Koning Alexanderstraat 5 2 man neen 10,70 17/3 1947 t/m 29/3 1947 57,40 - - man ingesloten -
13472 A. de Kort Vliegenthart Bankastraat 85 4 man neen 28,88 27/1 1947 t/m 29/3 1947 259,92 - 259,92 man ingesloten -
12878 H. v/d Kraan Wijngaardstraat 19 3 man neen 27,80 30/12 1946 t/m 29/3 1947 361,75 26 335,75 man ingesloten -
[doorgehaald] 13439 C.A. Lawende v. Bree Bleekersdijk 21 3 man neen 23,35 30/12 1946 t/m 29/3 1947 303,80 - - man ingesloten -
12460 P.K.W. v.d. Linden Steenstraat 18 2 man neen 20,73 30/12 1946 t/m 29/3 1947 269,55 - 269,55 man ingesloten -
12942 F. Pichler J. Spaanstraat 44 3 man neen 24,05 30/12 1946 t/m 29/3 1947 312,75 - 312,75 man ingesloten -
13122 L. Postma Hollanderstraat 25 4 man neen 26,92 30/12 1946 t/m 29/3 1947 350,05 - 350,05 man ingesloten -
12923 D. Schilt-Coehorst Dubbeldamscheweg 228 3 man neen 24,05 30/12 1946 t/m 29/3 1947 312,70 - 312,70 man ingesloten -
10063 W. Stal Papeterspad 30 5 man neen 30,60 30/12 1946 t/m 29/3 1947 397,80 - 397,80 man ingesloten -
6873 A. Stam-Hartman Nessestraat 70rd 3 man neen 24,48 30/12 1946 t/m 29/3 1947 97,92 - 97,92 man ingesloten -
4586 A.W. ter Stege I. da Costastraat 37 3 man neen 15,53 30/12 1946 t/m 29/3 1947 202,60 - 202,60 man ingesloten -
8841 J.G.F. Verboom Voorstraat 380 6 man neen 31,08 30/12 1946 t/m 22/3 1947 372,10 - 372,10 man ingesloten 19/9 '46
13280 A.J. Verlooij Nic. Maespad 1 3 man neen 20,09 30/12 1946 t/m 29/3 1947 261,25 - 261,25 man ingesloten -
12993 G.H. de Vries Bankastraat 74rd 3 man neen 25,46 30/12 1946 t/m 29/3 1947 331,10 - 331,10 man ingesloten -
12895 A. van Welsum Bn. Walevest 9rd 4 man neen 11,12 30/12 1946 t/m 3/2 1947 66,75 - 66,75 man ingesloten 1/1 '47
1918 A.M. [Adriana Maria] Witter-Bellaard P. Krugerstraat 57bov 4 man neen 22,35 24/3 1946 t/m 23/3 1947 22,35 - 22,35 man ingesloten -
13043 A. van Wijngaarden Bn. Walevest 19 (rood) 2 man neen 21,05 17/2 1946 t/m 29/3 1947 126,30 - 126,30 man ingesloten -

Dit zijn kosten, die niet op enige andere wijze konden worden gedeclareerd.
De Directeur van de Dienst voor
Sociale Zaken te Dordrecht verklaart
deze declaratie deugdelijk en onvergolden
tot een bedrag van f 5851,51
Dordrecht 12 Juli 1947


1e kwartaal 1948

nr dossierno naam adres z.f. tegen wien gericht 3/1 '48 10/1 '48 17/1 '48 24/1 '48 31/1 '48 7/2 '48 14/2 '48 21/2 '48 28/2 '48 6/3 '48 13/3 '48 20/3 '48 27/3 '48 TOTAAL
1 5311 F.J. Boender v. Blanckenburgstraat 23 2 9,10 34,70 34,70 34,70 34,70 34,70 35,30 35,30 35,30 35,30 35,30 35,30 35,30 35,30 465
2 12975 N. van Dalen Valeriusstraat 17 2 9,10 31,45 31,45 31,45 31,45 31,45 32,05 32,05 32,05 32,05 32,05 32,05 32,05 422,75
3 13111 C.J. Dolk Bilderdijkstraat 66 w 2,75 26,20 24,20 26,20 26,20 26,20 - - - - - - - - }131,75
4 13538 Wed. J.J. van Dijk-de Vogel Vrieseplein 5rd 1 4,55 14,50 14,50 14,50 14,50 14,50 14,50 14,50 14,50 14,50 14,50 14,50 14,50 14,50 }
5 13660 C. de Jong Transvaalstraat 16rd 1 3,15 17,25 12,60 11,90 11,90 12,60 - 27,15 10,25 10,25 - - - - }117,05
6 13521 J.D. de Koning Alexanderstraat 5 2 5,60 20,75 20,75 20,75 20,75 20,75 20,75 20,75 20,75 - - - - - }
7 13472 J.H. de Kort Bankastraat 85 3 13,65 21,75 21,75 21,75 21,75 21,75 22,15 21,95 22,05 23,80 24,85 24,85 20,35 20,85 = 303,25
8 13439 J. Lawende Bleekersdijk 21 2 9,10 24,45 24,45 24,45 24,45 24,45 24,65 24,65 24,65 24,65 24,65 24,65 24,65 24,65 = 328,55
9 10264 L. Postma Voorstraat 70 2 9,10 27,95 27,95 27,95 27,95 27,95 28,35 28,35 28,35 28,35 28,35 28,35 28,35 28,35 = 375,65
10 12923 D. Schilt Dubbeldamscheweg 228 2 9,10 34,90 24,90 24,90 24,90 24,90 25,20 25,20 25,20 25,20 25,20 25,20 25,20 25,20 = 345,20
11 10062 W. Stal Papeterspad 30 2 2,80 31,50 31,50 33,90 33,90 - - - - - - - - - 133,60
12 13621 A. de Vries Vorensaterstraat 23 2 9,10 28,05 28,05 28,05 28,05 28,05 28,35 28,35 28,35 28,35 28,35 28,35 28,35 28,35 = f 376,15
13 12993 G. de Vries Bankastraat 74rd 2 9,10 26,50 26,50 26,50 26,50 26,50 26,80 26,80 26,80 26,80 26,80 26,80 26,80 26,80 = 356
14 1918 A.M. Witter-Bellaard P. Krugerstraat 4 w 7,15 27,50 15,50 27,50 16,50 27,50 15,80 23,05 20,30 23,05 20,30 23,05 21,80 23,05 = f 292,05
15 13043 K. Wijngaarden Bn. Walevest 19 2 9,10 22,10 22,10 22,10 22,10 22,10 22,10 22,10 22,10 22,10 22,10 22,10 22,10 22,10 = 296,40
16 13681 J. Morks-Scheepbouwer B. de Raadtsingel 13 w 4,75 - - - - 19,65 19,75 19,75 19,75 19,75 19,75 19,75 19,75 19,75 = 182,60


2e kwartaal 1948

dossierno naam adres z.f. tegen wien gericht 3/4 '48 10/4 '48 17/4 '48 24/4 '48 1/5 '48 8/5 '48 15/5 '48 22/5 '48 29/5 '48 5/6 '48 12/6 '48 19/6 '48 26/6 '48 TOTAAL
5311 F.J. Boender (v. Blanckenburgstraat 23) Schoenerstraat 6 2 12 x 0,70 35,30 35,30 35,30 gew. ... 35,30 33,55 33,55 33,55 33,55 33,55 33,55 33,55 33,55 418
12975 N. van Dalen Valeriusstraat 17 2 13 x 0,70 32,05 32,05 32,05 32,05 32,05 30,30 30,30 30,30 30,30 30,30 30,30 30,30 30,30 411,75
13111 (doorgehaald) C.J.Dolk Bilderdijkstraat 66 w - - - - - - - - - - - - - - -
13538 wed. J.J. v. Dijk de Vogel Vrieseplein 5rd 1 2 x 0,35 14,50 14,50 - - - - - - - - - - - -
13472 J.H. de Kort Bankastraat 85 3 5 x 1,05 20,85 20,85 20,85 20,85 20,85 stop - - - - - - - 109,50
13439 J. Lawende Bleekersdijk 21 2 13 x 0,70 24,65 24,65 24,65 24,65 24,65 22,90 22,90 22,90 22,90 22,90 22,90 22,90 22,90 315,55
13681 J. Morks-Scheepbouwer B. de Raadtsingel 13 w 13 x 0,55 19,75 19,75 19,75 19,75 19,75 19,75 19,75 19,75 19,75 19,75 19,75 19,75 19,75 263,90
10264 L. Postma Voorstraat 70 2 13 x 0,70 28,35 28,35 28,35 28,35 28,35 26,60 26,60 26,60 26,60 26,60 26,60 26,60 26,60 363,65
12923 D. Schilt Dubbeldamscheweg 228 2 12 x 0,70 25,20 25,20 25,20 25,20 25,20 23,45 23,45 23,45 23,45 23,45 23,45 23,45 23,45 332,70
13923 A. de Vries Vorensaterstraat 23 2 13 x 0,70 28,35 28,35 28,35 28,35 28,35 26,60 26,60 26,60 26,60 26,60 26,60 26,60 - 336,35
12993 G. de Vries Bankastraat 74rd 2 7 x 0,70 26,80 26,80 26,80 26,80 26,80 25,05 25,05 - - - - - - 189
1918 A.M. Witter-Bellaard P. Krugerstraat 4 w 13 x 0,55 23,55 23,05 23,30 22,05 15,10 19,30 19,05 19,30 19,30 19,30 20,50 19,30 18,15 267,60
13043 K. Wijngaarden Bn. Walevest 19 2 13 x 0,70 22,10 22,10 22,10 22,10 22,10 20,35 20,35 20,35 20,35 20,35 20,35 20,35 20,35 282,40
13744 T. Panen-Schaap Kolfstraat 32 1 5 x 0,35 - - - - - - - - 10 10 10 10 10 51,75
10484 M.A. Zweep-Goud Boshamerstraat 2 2 5 x 0,70 - - - - - - - - 15,75 15,75 15,75 15,75 15,75 82,25


3e kwartaal 1948

nr dossierno naam adres z.f. tegen wien gericht 3/7 '48 10/7 '48 17/7 '48 24/7 '48 31/7 '48 7/8 '48 15/8 '48 22/8 '48 29/8 '48 5/9 '48 12/9 '48 19/9 '48 26/9 '48 TOTAAL
1 5311 F.H. Boender (van Blanckenburgstr. 22) Schoenerstraat 6 2 0,70 33,55 - - - - - - - - - - - - 34,25
2 12975 N. van Dalen Valeriusstraat 17 2 9,58 30,30 30,30 33,10 33,10 33,10 33,10 33,10 33,10 47,60 33,10 33,10 33,10 33,10 448,78
3 13439 J. Lawende-v. Bree Bleekersdijk 21rd 2 9,58 22,90 22,90 24,50 24,50 24,50 24,50 24,50 24,50 36 24,50 24,50 24,50 24,50 336,38
4 13681 J. Morks-Scheepbouwer B. de Raadtsingel 13 w 7,39 19,75 19,75 19,75 19,75 19,75 19,75 19,75 19,75 29,25 19,75 19,75 19,75 24,50 278,39
5 10264 L. Postma Voorstraat 70 2 8,10 26,60 26,60 28,80 28,80 28,80 28,80 28,80 28,80 41,80 28,80 28,80 - - 333,50
6 12923 D. Schilt Dubbeldamscheweg 228 2 8,10 25,45 25,45 26,05 26,05 26,05 26,05 26,05 26,05 38,05 26,05 26,05 - - 305,45
7 1918 A.M. Witter-Bellaard P. Krugerstraat 4 w 7,39 19,55 19,95 20,90 25,80 22,95 23,65 21,90 21,90 27,35 18,15 17,75 9,65 18,15 275,04
8 13043 K. Wijngaarden Bn. Walevest 19 2 9,58 20,35 20,35 20,35 20,35 20,35 20,35 20,35 20,35 30,50 20,35 20,35 20,35 20,35 284,28
9 10484 M.A. Zweep-Goud Boshamerstraat 2 2 9,58 15,75 15,75 15,75 15,75 20,05 20,05 20,05 20,05 29,05 20,05 20,05 20,05 20,05 262,03
10 12993 M.P. de Vries-Smeulers, ong. Bankastraat 2 4,44 - - - - - - - 26,05 37,30 25,75 25,75 25,75 25,75 170,79
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - 2728,80

4e kwartaal 1948

nr dossierno naam adres z.f. tegen wien gericht 3/7 '48 10/7 '48 17/7 '48 24/7 '48 31/7 '48 7/8 '48 15/8 '48 22/8 '48 29/8 '48 5/9 '48 12/9 '48 19/9 '48 26/9 '48 TOTAAL
1 12975 N. van Dalen Valeriusstraat 17 2 9,62 33,10 33,10 33,10 33,10 35,10 36,10 36,10 36,10 36,10 36,10 36,10 51,10 36,10 480,92
2 13439 J. Lawende v Bree Bleekersdijk 21rd 2 9,62 24,50 24,50 24,50 24,50 26,50 27,25 27,25 27,25 27,25 27,25 27,25 39,15 27,25 364,02 } 27,25
3 13681 J. Morks-Scheepbouwer B. de Raadtsingel 13 w 6,84 24,50 24,50 24,50 24,50 26,50 27,25 27,25 27,25 27,25 27,25 27,25 27,25 39,15 333,99 } 0,57
4 1918 A.M. Witter-Bellaard P. Krugerstraat 4 w 0,57 18,15 - - - - - - - - - - - - 18,72
5 13043 K. Wijngaarden Bn. Walevest 19 2 2,96 20,35 20,35 20,35 20,35 - - - - - - - - - 84,36
6 10484 M.A. Zweep-Goud Boshamerstraat 2 2 9,62 20,05 20,05 20,05 20,05 20,05 24,80 22,80 22,80 22,80 22,80 22,80 22,80 22,80 303,67
7 12993 M.P. de Vries-Smeulers Bankastraat 2 9,62 25,75 25,75 25,75 25,75 27,75 28,50 28,50 28,50 28,50 28,50 28,50 40,75 28,50 380,62
8 13851 J. Mussert-v. Zon Noordendijk 81 w 0,57 - 16,75 - - - - - - - - - - - 17,32
9 13405 K.D(!). [Karel August] Muller Doelstraat 2rd 2 0,74 - - - - - - - - - - - - 28,90 29,641e kwartaal 1947

Dossiernr Naam Adres 4/1 '47 11/1 '47 18/1 '47 25/1 '47 1/2 '47 8/2 '47 15/2 '47 22/2 '47 1/3 '47 8/3 '47 15/3 '47 22/3 '47 29/3 '47 Totaal
9605 W. Blok v.d. Velden Madeliefstraat 23 2 13,50 o.v. - - - - - - - - - - - 13,78
7918 L. Blom Lijnbaan 5 2 19,05 - - - - - - - - - - - - 19,33
5311 F. Boender v. Blanckenburgstraat 23 2 33,50 33,25 33,25 33,25 33,25 33,25 33,25 33,25 33,25 33,25 33,25 33,25 33,25 439,50
13016 E.l Collee de Roon Soembastraat 78 1 14,50 14,50 14,50 14,50 14,50 14,50 14,50 14,50 ziekenhuis -0,20 af -0,20 af -0,20 14,50 14,50 149,10
9222 P. Dalebout Tolbrugstrat W.Z. 5 2 29,30 - - - - - - - - - - - - 29,58
12975 N. van Dalen Valeriusstraat 17 2 30,30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 397,30
6850 J. de Deugd Spuiweg 79 2 25 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 260,-
13111 C.J. Dolk M. Marisstraat 30 2 16,25 16,25 16,25 16,25 16,25 16,25 16,25 16,25 16,25 16,25 16,25 16,25 16,25 218,25
12448 A.C. Dolk Vondelstraat 56 3 10,80 10,80 10,80 10,80 10,80 10,80 10,80 10,80 10,80 - - - - 103,50
12892 W. van Dijk Lombardstraat 27rd 2 26,75 26,40 26,40 26,40 26,40 - - - - - - - - 133,75
13383 J. de Fouw 1e Kunstminhof 15 2 21,70 21,80 21,80 21,80 21,80 21,80 21,80 21,80 21,80 21,80 21,80 21,80 21,80 290,30
13183 W. van Gijzen Krommedijk 135 2 19,80 19,90 19,90 19,90 19,90 19,90 19,90 19,90 19,90 19,90 19,90 19,90 19,90 265,60
13386 M.B. Engering v. Slingelandtlaan 18 1 13,50 13,50 13,50 13,50 13,50 13,50 13,50 13,50 13,50 13,50 13,50 13,50 13,50 179,-
13375 J.G. van Houten M. Balenstraat 5rd 2 14,50 14,50 14,50 14,50 14,50 14,50 14,50 14,50 14,50 14,50 14,50 14,50 14,50 195,50
832 J. de Jong Voorstraat 378 1 13,50 13,50 13,50 13,50 13,50 13,50 13,50 13,50 13,50 13,50 13,50 13,50 13,50 179
13321 D. Keizer Weeshuisstraat 13rd 2 23,10 23,20 23,20 23,20 23,20 23,20 23,20 23,20 23,20 23,20 23,20 23,20 23,20 308,50
9994 J.A. Kleijn Daamen L. IJzerenbrugstraat 2A 2 20,15 20,20 20,20 20,20 20,20 20,20 20,20 20,20 20,20 20,20 20,20 20,20 20,20 269,55
12878 H. v.d. Kraan Wijngaardstraat 19 2 27,15 27,30 27,30 27,30 27,30 27,30 27,30 27,30 27,30 27,30 27,30 27,30 27,30 361,75
12460 S.K.W. v.d. Linde Steenstraat 18 2 20,15 20,20 20,20 20,20 20,20 20,20 20,20 20,20 20,20 20,20 20,20 20,20 20,20 269,55
12842 F. Pichter J. Spaanstraat 44 2 24,35 23,45 23,45 23,45 23,45 23,45 23,45 23,45 23,45 23,45 23,45 23,45 23,45 312,75
13122 L. Postma Hollanderstraat 25 2 26,25 26,40 26,40 26,40 26,40 26,40 26,40 26,40 26,40 26,40 26,40 26,40 26,40 350,05
12923 D.A. Schilt-Coehorst Dubbeldamscheweg 228 2 23,70 23,50 23,50 23,50 23,50 23,50 23,50 23,50 23,50 23,50 23,50 23,50 23,50 312,70
10063 W. Stal Papeterspad 30 2 30,80 30,- 30,- 30,- 30,- 30,- 30,- 30,- 30,- 30,- 30,- 30,- 30,- 397,80
6873 A. Stam-Hartman Nessestraat 70rd 2 24,50 24,10 24,10 24,10 - - - - - - - - - 97,92
4586 A.W. ter Stege Is. da Costastraat 37 2 15,60 15,- 15,- 15,- 15,- 15,- 15,- 15,- 15,- 15,- 15,- 15,- 15,- 202,60
8841 J.G.F. Verboom Voorstraat 380 1.w.31 32,60 30,45 30,45 30,45 30,45 30,45 30,45 30,45 30,45 30,45 30,45 30,45 (30,45) 372,10
13280 A.J. Verlooij Nic. Maespad 1 3 19,35 18,55 19,35 19,35 19,35 19,35 19,35 19,35 19,35 19,35 19,35 19,35 261,25
12993 G.H. de Vries Bankastraat 74rd 2 25,30 24,90 24,90 24,90 24,90 24,90 24,90 24,90 24,90 24,90 24,90 24,90 24,90 331,10
12895 van Wingerden (doorgehaald) - - - - - - - - - - - - - - - -
12439 L.A. Lawende-v. Bree (doorgehaald) Bleekersdijk 21 2 23,20 22,80 22,80 22,80 22,80 22,80 22,80 22,80 22,80 22,80 22,80 22,80 22,80 303,80
12095 A. van Welsum Bn. Walevest 2 12,80 7,95 12,45 12,60 9,50 9,35 - - - - - - - 66,75
5631 A.Th. Dogge Kolfstraat 13rd 2 - - - 24,90 11,50 23,90 8,55 23,90 6,95 23,50 23,50 23,50 23,50 199,86
13194 M.P. Groenewoud Hg. Bakstraat 18 w.1 - - - 16,70 20,05 20,05 20,05 20,05 17,40 24,40 18,40 18,40 18,40 198,58
13472 A. de Kort Vliegenthart Bankastraat 85 3 - - - - 27,90 27,90 27,90 27,90 27,90 27,90 27,90 27,90 27,90 259,92
6086 J. v. Helden Ridderhof H.H. Suijsstraat 22 2 - - - - - 16,40 16,40 16,40 16,40 16,40 16,40 16,40 16,40 136,80
13470 H.M. de Dunnen Stroeve Steegoversloot N.A.B. 2 - - - - - - 14,50 14,50 14,50 14,50 14,50 14,50 14,50 106,40
13043 A. v. Wijngaarden v.d. Herik Bn. Walevest 2 - - - - - - - 20,35 20,35 20,35 20,35 20,35 20,35 126,30
13511 J. de Koning Steenstraat 5 2 - - - - - - - - - - - 18 18 37,40
13538 J. v. Dijk-de Vogel Vrieseplein 5 1 - - - - - - - - - - - - 14,50 14,85
1918 A.M. Witter-Bellaard Paul Krugerstraat 57bov w - - - - - - - - - - - - 21,30 22,35


2e kwartaal 1947

Dossiernr Naam Adres z.f. bon aant. person. 5/4 12/4 19/4 26/4 3/5 10/5 17/5 24/5 31/5 7/6 14/6 21/6 28/6 Totaal
5311 F.H. Boender van Blanckenburgstraat 23 2 9.10 33,25 33,25 33,25 33,25 33,25 32,25 32,25 32,25 32,25 32,25 32,25 32,25 32,25 433,35
13016 E. Collee de Roon Soembastraat 78 1 4.55 14,50 14,50 14,50 14,50 14,50 14,50 14,50 14,50 14,50 14,50 14,50 14,50 193,05
12975 N. van Dalen-Bakker Valeriusstraat 17 2 9.10 30,- 30,- 30,- 30,- 30,- 29,- 29,- 29,- 29,- 29,- 29,- 29,- 29,- 391,10
6850 Joh. de Deugd Spuiweg 79 (2) - (19,-) (19,-) (19,-) (19,-) (19,-) - - - - - - - - -
5631 A.T. Dogge Kolfstraat 13 2 9.10 23,15 22,85 22,85 22,85 22,85 21,85 21,85 21,85 21,85 21,85 22,95 22,95 22,95 301,75
13111 C.J. Dolk Bilderdijkstraat 66 w 7.15 16,25 16,25 16,25 16,25 16,25 16,25 16,25 16,25 16,25 16,25 16,25 16,25 16,25 218,40
13470 T. den Dunnen Steegoversloot 2 7 14,50 14,50 14,50 14,50 14,50 14,50 14,50 14,50 14,50 14,50 - - - 152,-
12538 Wed. J.J. van Dijk-Vogel Vriesplein 5 1 4.55 14,50 14,50 14,50 14,50 14,50 13,50 13,50 13,50 13,50 13,50 13,50 13,50 13,50 185,05
13386 M.B. Engering van Slingelandtlaan 18 1 1.05 13,50 13,50 13,50 - - - - - - - - - - 41,55
13383 T. de Fouw Huisman 1e Kunstminhof 15 2 7.70 21,80 21,80 21,80 21,80 22,80 20,80 21,80 22,80 22,80 22,80 22,80 - - 251,50
13194 M.P. Groenewoud Hg. Bakstraat 18 w 2.20 18,40 18,40 18,40 18,40 - - - - - - - - - 75,80
13183 W. van Gijzen Krommedijk 135 2 2.80 19,90 19,90 19,90 19,90 - - - - - - - - - 82,40
6086 W.H. van Helden H.H. Suijsstr. 22 2 8.40 16,40 16,40 16,40 16,40 16,40 16,40 16,40 16,40 16,40 16,40 - 16,40 7,40 196,20
13545 C. v.d. Hert Geldeloozepad 17 w 4.95 - 22,90 22,90 22,90 22,90 22,90 22,90 22,90 22,90 22,90 - - - (206,05) 206,05
13375 J.G. van Houten M. Balenstraat 5rd 2 1.40 14,50 14,50 - - - - - - - - - - - 30,40
832 A. de Jong de Jager Voorstraat 378 1 4.55 13,50 13,50 13,50 13,50 13,50 13,50 13,50 13,50 13,50 13,50 13,50 13,50 13,50 180,05
13321 D. Keizer Weeshuisplein 13 2 7.70 23,20 23,20 23,20 23,20 23,20 22,20 22,20 22,20 22,20 22,20 23,20 - - 257,90
9994 J.A. Kleijn-Daamen L. IJzerenbrugstraat 2 2 8.40 20,20 20,20 20,20 20,20 20,20 19,20 19,20 19,20 19,20 19,20 19,20 19,20 - 243,80
13521 J.D. de Koning (doorgehaald) Nessestraat 5 2 - 18,- 18,- 18,- 18,- 18,- 18,- 18,- 18,- 18,- 18,- 18,- 18,- 18,- -
13472 J.H. de Kort Vliegenthart Bankastraat 85 3 13.65 27,90 27,90 27,90 27,90 27,90 26,90 29,30 29,30 18,15 18,15 20,40 18,15 18,15 331,65
12878 H. v.d. Kraan Wijngaardstraat 19 2 9.10 27,30 27,30 27,30 27,30 27,30 26,30 26,30 26,30 26,30 26,30 26,30 26,30 26,30 356,-
12439 C.A. Lawende v. Bree Bleekeersdijk 21rd 2 - 22,80 22,80 22,80 22,80 22,80 21,80 21,80 21,80 21,80 21,80 21,80 21,80 21,80 -
12460 P.K.W. v.d. Linden Steenstraat 18 2 9.10 20,20 20,20 20,20 20,20 20,20 19,20 19,20 19,20 19,20 19,20 19,20 19,20 21,60 266,10
12942 A. Pichter v. Herwijnen J. Spaanstraat 4 2 - 23,45 23,45 23,45 23,45 23,45 22,45 22,45 22,45 22,45 22,45 22,45 22,45 22,45 -
13122 A. Postma Blom Hollanderstraat 25 2 9.10 26,40 26,40 26,40 26,40 26,40 25,40 25,40 25,40 25,40 25,40 25,40 25,40 25,40 344,30
12923 Schilt-Coehorst Dubbeldamscheweg 28 2 9.10 23,50 23,50 23,50 23,50 23,50 22,50 22,50 22,50 22,50 22,50 22,50 22,50 22,50 306,60
10063 W. Stal Dubbeldamscheweg 28 2 9.10 30,- 30,- 30,- 30,- 30,- 29,- 29,- 29,- 29,- 29,- 29,- 29,- 29,- 390,10
4586 A.W. ter Stege Is. da Costastraat 37 2 9.10 15,- 15,- 15,- 15,- 15,- 14,- 14,- 14,- 14,- 14,- 15,50 15,50 15,50 200,60
8841 J.G.F. Verboom Voorstraat 380 (w) - 30,45 30,45 30,45 30,45 30,45 29,45 29,45 stop af... - - - - - -
13280 A. Verlooij Nic. Maespad 1 3 13,65 19,35 19,35 19,35 19,35 19,35 18,35 20,75 20,75 20,75 20,75 20,75 20,75 22,40 275,65
12993 G.H. de Vries Smeulers Bankastraat 74rd 2 9.10 24,90 24,90 24,90 24,90 24,90 23,90 23,90 23,90 23,90 23,90 23,90 23,90 23,90 324,80
13043 A. van Wijngaarden Bn. Walevest 19 2 9.10 20,35 20,35 20,35 20,35 20,35 19,35 19,35 19,35 19,35 19,35 19,35 19,35 19,35 265,65
1918 A.M. Witter-Bellaard P. Krugerstraat 57 w 7.15 21,80 23,80 23,80 22,80 22,80 21,80 21,80 21,55 21,55 21,55 23,90 23,90 23,90 302,10
13553 (doorgehaald) Wed. Walraven Hendrikstraat 36 3 - - - - 16,75 16,75 16,75 16,75 - - - - - - -
I 9605 W. Blok v.d. Velden Madeliefstr. 36 2 5.60 - - - - - 15,- 15,- 15,- 15,- 15,- 15,- 15,- 15,- 125,60
II 9605 (doorgehaald) K.B. v.d. Woude p/a Tuinhof 7 3 - - - - - - - - - 18,- - - - -


4e kwartaal 1947

Dossiernr Naam Adres z.f. bon tegen wien gericht 4/10 11/10 18/10 25/10 1/11 8/11 15/11 22/11 29/11 6/12 13/12 20/12 27/12 Totaal
5311 F.H. Boender (11-5-1910) v. Blankenburghstraat 23 2 9,10 31,65 31,65 31,65 31,65 31,65 33,40 33,40 33,40 33,70 33,70 33,70 47,80 33,70 450,15
12975 N. van Dalen (19-1-1915) Valeriusstraat 17 2 9,10 28,40 28,40 28,40 28,40 28,40 28,40 31,90 30,15 30,45 30,45 30,45 43,05 30,45 406,10
13111 C.J. Dolk (15-12-1903) Bilderdijkstraat 66 w 7,15 19,40 19,40 19,40 19,40 21,40 21,15 21,15 21,15 23,20 25,20 25,20 30,60 23,20 293
13538 Wed. J.J. van Dijk-de Vogel (8-10-1894) Vrieseplein 5rd 1 4,35 13,50 13,50 13,50 13,50 13,50 13,50 13,50 13,50 13,50 13,50 13,50 20,25 13,50 136,80
832 J. de Jong (30-3-1882) Viermolenshof 22rd 2 5,60 18,- 18,- 18,- 18,- 18,- 18,- 18,- 18,- - - - - - 149,60
13521 J.D. de Koning (28-10-1881) Alexanderstraat 5 2 9,10 18,- 18,- 18,- 18,- 18,- 19,75 19,75 19,75 19,75 19,75 19,75 28,75 19,75 (265,00)
13472 J.H. de Kort (25-11-1898) Bankastraat 85 3 13,65 18,85 18,85 18,85 18,85 18,85 20,60 20,60 20,60 20,75 20,75 20,75 29,25 20,75 281,95
12878 H. v.d. Kraan (23-10-1912, zonder) Wijngaardstraat 19 2 2,80 24,80 24,80 22,40 22,40 - - - - - - - - - 97,20
13439 J. Lawende (28-10-1907, zonder) Bleekersdijk 21 2 9,10 21,60 21,60 21,60 21,60 21,60 23,35 23,35 23,35 23,45 23,45 23,45 33,65 23,45 354,60
10264 L. Postma (19-8-1910), niet opg. Pr. R., 8 Dec. '43 afgevoerd naar C.B.R. Voorstraat 70 2 9,10 25 25 25 25 25 26,75 26,75 26,75 26,95 26,95 26,95 38,35 26,95 460,55
12923 D. Schilt echtg. A. Blom, zonder (27-10-1902) Dubbeldamscheweg 228 2 9,10 22,- 22,- 22,- 22,- 22,- 23,75 23,75 23,75 23,90 23,90 23,90 24,10 23,90 300,05
10062 W. Stal (31-5-1921) Papeterspad 30 2 9,10 28,50 28,50 28,50 28,50 28,50 30,25 30,25 30,25 30,50 30,50 30,50 43,35 30,50 407,70
4586 J. ter Stege (1-10-1899) I. da Costastraat 37 2 6,30 14,90 14,90 14,90 14,90 14,90 16,65 16,65 16,65 12,05 - - - - 142,80
13621 Arie de Vries (12-1-1913, zonder) Vorensaterstraat 23 2 9,10 25,- 25,- 25,- 25,- 25,- 26,75 25,75 26,85 27,05 27,05 27,05 38,45 27,05 360,30
12993 Govert H. de Vries (6-6-1906) Bankastraat 74rd 2 9,10 23,60 23,60 23,60 23,60 23,60 25,35 25,35 25,35 25,50 25,50 25,50 36,50 25,50 340,65
1918 A.M. Witter-Bellaard (27-11-1893 (20-2-1897)), zonder) (P. Krugerstraat 57) Timorstraat 4 w 7,15 23,60 23,60 24,60 23,60 24,60 22,85 18,35 26,35 13,50 26,50 22,- 36,80 10,25 303,75
13043 K. van Wijngaarden (6-10-1892) Bn. Walevest 19 2 9,10 19,35 19,35 19,35 19,35 19,35 21,10 21,10 21,10 21,10 21,10 21,10 30,75 21,10 281,50
13660 Cornelis de Jong (31-1-1906), niet opg. Pr. Rdam echtg. Janna Udo, Transvaalstr. 16rd Transvaalstraat 16rd 1 2,80 - - - - - 9,85 12,65 12,75 9,80 11,60 11,60 19,50 16,25 106,80


3e kwartaal 1947

Dossiernr Naam Adres z.f. bon tegen wien gericht 5/7 12/7 19/7 26/7 2/8 9/8 16/8 23/8 30/8 6/9 13/9 20/9 27/9 Totaal
9605 W. Blok-v.d. Velden Madeliefstraat 23 2 0,70 15 - - - - - - - - - - - - 15,70
5311 F.H. Boender van Blankenburghstraat 23 2 0,70 32,25 32,25 32,25 32,25 32,25 32,25 46,40 32,25 32,25 - - - 32,25 343,65
13016 E. Collee-de Roon Soembastraat 78 1 - 14,50 14,50 14,50 14,50 14,50 - - - - - - - - -
12975 N. van Dalen-Bakker (Baker) Valeriusstraat 17 2 9,10 29,- 29,- 29,- 29,- 29,- 29,- 41,60 29,- 29,- 29,- 29,- 29,- 29,- 398,70
5631 A.Th. Dogge Kolfstraat 13 2 2,10 22,95 22,95 22,95 - - - - - - - - - - 7,95
13111 C.J. Dolk Bilderdijkstraat 66 W 7,15 16,25 16,25 16,25 16,25 16,25 16,25 24,35 20,15 22,25 20,25 22,25 20,25 22,25 256,40
13538 J.J. van Dijk-Dolk Vrieseplein 5 1 4,55 13,50 13,50 13,50 13,50 13,50 13,50 20,25 13,50 13,50 13,50 13,50 13,50 13,50 186,80
6086 W.H. van Helden H.H. Suijsstraat 22 2 2,10 16,40 16,40 16,40 - - - - - - - - - - 51,50
832 A. de Jong de Jager Voorstraat 378 1 8,40 13,50 13,50 18 18 18 18 27 18 18 18 18 18 18 242,40
13521 J.D. de Koning (doorgehaald) Alexanderstraat 5 2 - 18 18 18 18 18 18 27 18 18 18 18 18 18 252,10
13472 J.H. de Kort-Vliegenthart Bankastraat 85 3 13,65 18,15 18,15 18,15 18,15 18,15 18,15 27,65 19,15 19,15 19,15 19,15 19,15 19,15 265,10
12878 H. v.d. Kraan Wijngaardstraat 19 2 9,10 26,30 26,30 26,30 26,30 26,30 26,30 37,90 26,30 26,30 26,30 26,30 26,10 26,10 260,20
13439 C.A. Lawende-v. Bree Bleekersdijk 21rd 2 - 21,80 21,80 21,80 21,80 - 43,60 32 21,80 21,80 21,80 21,80 21,80 21,80 302,70
12942/td> A. Pichker-v. Herwijnen Joh. Spaanstraat 4 2 - - - - - - - - - - - - - - -
13122 A. Postma-Blom Hollanderstraat 25 2 9,10 25,40 25,40 25,40 25,40 25,40 25,40 36,80 25,40 25,40 25,40 25,40 25,40 25,40 350,70
12923 D. Schilt-Coehorst Dubbeldamscheweg 28 2 9,10 22,50 22,50 22,50 22,50 22,50 22,50 32,70 22,50 22,30 22,30 22,30 22,30 22,30 300,80
10063 W. Stal Papeterspad 30 2 8,40 29,- 29,- 29,- 29,- 29,- 29,- 41,85 29,- - 29,- 29,- 29,- 29,- 269,25
4586 A.W. ter Stege Os. da Costastraat 37 2 9,10 15,50 15,50 15,50 15,50 15,50 15,50 22,90 15 15 15 15 15 15 215
13280 A. Verlooij Nic. Maespad 1 3 8,40 22,40 22,40 22,40 22,40 22,40 22,40 33,60 22,40 - - - - - 198,80
12993 G.H. de Vries-Smeulers Bankastraat 74rd 2 9,10 23,90 23,90 23,90 23,90 23,90 23,90 34,90 23,90 23,90 23,90 23,90 23,90 23,90 330,80
1918 A.M. Witter-Bellaard P. Krugerstraat 57 w 7,15 23,90 23,90 23,90 23,90 23,90 23,90 34,80 23,90 23,90 23,90 23,90 23,90 23,90 328,75
13043 A. van Wijngaarden Bn. Walevest 19 2 9,10 19,35 19,35 19,35 19,35 19,35 19,35 29,- 19,35 19,35 19,35 19,35 19,35 19,35 270,05
13621 T. de Vries-ter Stege Vorensaterstraat 2 1,40 - - - - - - - - - - - 25,40 25,40 52,20

Laatst gewijzigd: december 2023.