Aanmelden | Contact
Doorzoek de bronnen

Dordrecht: brieven aan Caspert (Cas) van Son (1867-1943), redacteur van Morks' magazijn ca 1905-1941


Bron: Regionaal Archief Dordrecht
Toegang: 150
Inventarisnummer: 2139

(door E. van Dooremalen)
(scans verkrijgbaar)


index brieven

INDEX BRIEVEN


 • Karel Wasch [1886-1967] (Dordt 15 juli 1919) (bedlegerig, dr. Cahen; geelzucht; Anjana Bertos;)

 • Jo van Ammers-Küller [1884-1966] (4 Juli 1919) (achterkant: Berliner Tageblatt 26-6-1919)

 • J.B.M. Hertzog [James Barry Munnik Hertzog 1866-1942] (Pretoria 11 Dec. 1920)

 • dr. W.J. Leijds aan Kiewiet de Jonge (Den Haag 25-12-1924; getypte brief) (Transvaal, Krüger)

 • C.J. Wijn. Francken [Cornelis Johannes Wijnaendts Francken] (Leiden Juni 1936; Oostersche wijsheid, Arabische spreuken)

 • J. Hendrik van Bale (Brummen 14 maart 1913) [Johan Hendrik van Balen 1851-1921] (De Avonturen van Kapitein Storm)

 • J. Hendrik van Bale (Brummen 15 October 1912)

 • A.H. v.d. Feen (ps. F. de Sinclaire) (Sas van Gent 26-2-1913)

 • Karel Wasch (Dordt 22-3-1919) (kleine persiflage; julinummer)

 • [Leendert Jurriaan] Jordaan (van Amerongen, Leersum, pension "Torenzicht"; drie illustraties; tot en met 1 juli in het pension)

 • [Leendert Jurriaan] Jordaan (van Amerongen, Leersum)(8-6-1919; briefkaart aan C. van Son, Red. Morks' Magazijn, Aardappelmarkt) (clichémaker)

 • C. Veth [Cornelis Veth, schilder en schrijver Dordtenaar] (29-5-1919) (illustraties met bijschriften)

 • J.C. ...(?) (Barbarossa) [Barbarossa, journalist, columnist] (24-4-1919, dagblad De Telegraaf))

 • J.C. ...(?) (6-5-1919, dagblad De Telegraaf))

 • Lode Baekelmans (Antwerpen 21-12-1921, Valkenburgstraat 8)

 • J. Hendrik van Bale (Brummen 17 okt 1913)

 • Marie Verhoeven-Schmitz (Dordt 8 Nov. 1921) (De verzoening)

 • G. van Nes-Uilkens (Apeldoorn, 12 oct. 1922, Sophiapark 2)

 • H.J. van Balen (Brummen 20 Aug. 19..(?)) (brief van zoon J. Hendrik van Balen, wegens een keelgezwel in het Diaconessenhuis te Arnhem)

 • Jan van Ees [Jan van Ees, toneelspeler] (Den Haag, Houtweg 7, 9-4-1917)

 • J. Hendrik van Balen (briefkaart; Brummen 8 Jan. 1912)

 • Johs. Braakensiek (Amsterdam 11-12-1911)

 • J. Hendrik van Balen (Kampen april 1911)

 • Rene de Clercq (Bussem 18 Febr. 1916)

 • Cyriel Buysse (Laan van Meerdervoort 11, 's-Gravenhage, 15-2-1916) (kleine novelle)

 • Maurits Wagenvoort ('s Hage 13-11-1916) (novelle Chs.D. van Lennep)

 • J. Hendrik van Balen (Brummen 8 Febr 1913)

 • C.J. Wijnaendts Francken (Leiden 27 Juli 1934; Engelsche schrijvers)

 • Jeanne Kloos Reyneke van Stuwe (Dick Terhorst; Felix Timmermans)

 • Willy Corsari (1897-1998) (De Haag 28 dec, beantwoord 28 Febr.)

 • Reinier Kennedy (R.W. Kennedie) (Bergen op Zoom 4 Febr 1930 Vrederust pavilj. II)

 • Reinier Kennedy (R.W. Kennedie) (Bergen op Zoom 7 Maart 1931 Vrederust pavilj. II)

 • Hans Martin ('s-Gravenhage 2 mei 1919, Pijnboomstraat 25) (badplaats)

 • Herman de Man (Poste Restante te Gorcum)

 • Cissy van Marxveldt [Setske de Haan 1889-1948] (Amsterdam 7 juli 1921)

 • J.H. Speenhoff (Rotterdam 7 april 1919, Kruiskade 86b)
  (bijdrage "Aan het strand")

 • J.H. Speenhoff (Rotterdam 28 maart 1919, Kruiskade 86b; SPEENHOFF's cabaret en klein-tooneel, zang, liedjes, muziek)
  (strandparodie; "In de 'trem'")

 • Willy Sluiter ('s Hage 1 Jan 1919) ('t is ... een beetje een oud teekeningetje maar 't is toch wel wat U bedoelt geloof ik)

 • [Leendert Jurriaan] Jordaan [Leo Jordaan 1885-1980]
  (briefkaart, Cremerplein 21 Amsterdam, 26-3-1919) (26-3-1919 Door uitstedigheuid was ik tot m'n spijt niet in de gelegenheid Uw schrijven van 19 dezer eerder te beantwoorden Als nog diene dat krabbels, in den geest, als door U bedoeld met f 5 per stuk gehonoreerd worden.)

 • Mr. C.P. van Rossem (briefkaart, Huis ter Heide, 11-3-1919)
  (11-3-1919 In antwoord op uw schrijven deel ik U mede dat ik gaarne om uw Humour number zal meewerken. Voor 1 mei kunt U mijn copie verwachten. Het honorarium laat ik aan U over.)

 • Henri Dekking (1871-1939) (Rotterdam 12 mei 1919)
  (inliggend een bijdrage voor ju Julinummer)

 • J. van Ammers K(üller). (briefkaart, Leiden 15-5-1922) (veel excuses)

 • C.P. van Rossem
 • (brief, Huis ter Heide 26-4-1919; ingesloten de beloofde copie voor uw maandblad)
  (familiewapen op brief)

 • Hans Martin ('s-Gravenhage 19 mei 1919, Pijnboomstraat 25)
  (Het is mislukt. Een middag en twee avonden heb ik m'n penhouder ziiten bekauwen en besabelen, een half dozijn folio's volgeschreven en ze vervolgens in den papiermand versnipperd. Het ging niet ....)

 • A.C. Veen Brons [Alida Christina Brons 1878-1955] (Zaandam 14 febr. 1922) (illustreren, heer W.J.H. Leuring, Mook, C. Blees, Zaandam)

 • Karel Wasch (briefpapier Koninklijke Nederlandsche Glasfabriek J.J.B.J. Bouvy 23-1-1916)
  (Geachte heer van Son, 'Het meede spel' en 'De afrekening' sta ik U gaarne af voor Morks Magazijn. Ik dank u zeer voor de opname. 'De schroef' ontving ik in goede orde. Ik zal gaar weer in de befaamde oude doos bergen.)

 • (briefpapier glasfabriek J.J.B.J. Bouvy)

 • Marie Verhoeven-Schmitz (8-12-1930)
  (Zeervereerde Sinterklaas, Daar zijn van die gewoonten die zelfs op den langen duur niet vervelen, integendeel nog winnen aan ...)

 • Marie Verhoeven-Schmitz (Dordrecht 14-12-1930)
  (Beste Cas, Dezer dagen voltooide ik een nieuwen roman Aan het Overzetveer, die de W.B. in voorjaar '32 uitgeeft. Hij bestaat uit tweede deelen (Arend en Bertha) ...)

 • C. van Son (1941 handschrift C. van Son)
  (Open brief aan de Dordtsche Burgerij; Mede burger 't lot van standbeeld, Is geen onverdeeld genot ...)

 • Marie Verhoeven-Schmitz (Dordrecht 17-6-1933)
  (Waarde Heer van Son, Zie hier een reisverhaal. Helemaal geen li-te-ra-tuur ik schreef 't voor mijn eigen genot ...)

 • Willy Sluiter ('s Hage 24 Mei 1919 J. van Oldenbarneveltlaan 68)
  (Ingevolge Uw verzoek zend ik U hierbij een teekening uit Katwijk 'Krijntje' U zendt ma na gebruik de teekening wel terug. Willy Sluiter)

 • Rinke Tolman [1891-1981] (Den Dolder Utr., 15 April 1918)
  (Hierbij zend ik U een Friesch vers met het beloofde verzoek of U het met de vertaling mijner vrouw wilt opnemen in uw Maandblad ...)

 • Rinke Tolman [1891-1981] (Soest 21 Dec. 1915)
  (Ingevolge van mobilisatie en ziekte (ik ben als neurasthenicus uit de militairen dienst ontslagen) was ik niet in de gelengeheid U gelijk voorheen eenige bijdrage ter beoordeeling te zenden. Thans woon ik te Soest en ben gehuwd met Käthe Musche, van wie U indertijd eens voor Uw maandblad iets hebt aanvaard. Bij dezen heb ik de eer U toe te zenden een artikeltje over 'geboortelepels'. Kan Morks' Magazijn het plaatsen? ...)

 • Rinke Tolman [1891-1981] (Amsterdam 14 Juli 1913)
  (Aangemoedigd door den steun die U mij bezorgd door poezie plaatsing zend ik U hierbij een novelletje ...)

 • P. Louwerse (Den Haag 10 November 1905)
  (Weledele Heer! Toen ik van den heer Biezeveld, een vriend van mijn jongsten zoon inliggende kaart kreeg, kwam bij het lezen van het adres:
  Aan den Heer C. van Son te Dubbeldam
  uwe vriendelijke herinnering uit het verleden mij als 't ware, te gemoet springen, en greep ik naar de doos waarin honderden portretten liggen van kinderen, heeren en dames, die mij op deze wijze en blijk wilden geven van hunne hartelijke, ongekunstelde genegenheid. Bij die portretten vond ik er van A. en C. van Son, twee kranige mededingers in den wedstrijd 'Voor 't Jonge Volkje' van in April twintig jaar gelegen, twee hartelijke jongens met een helder hoofd. Is U die C. van Son wellicht? Ja, lees dan hier boven dezen brief niet .....)

 • A. van Putten (Hinderwet A. van Putten, Lijnbaan 43b, oprichting metaaldraaierij en bankwerker, Burgemeester en Wethouders 3 juli 1929)

 • A. Hans (Nieuwstraat 29, Contich bij Antwerpen; 8-1-1913)
  (legende Karel V en de Gentsche poortersdochters)

 • Johan A. Broedelet (Den Haag 5 Juni 1913, v. Blanckenburgtr. 104)

 • J.W.N. Le Heux (Ginneken 2 April 1919; Oranjelaan B108, Ginneken bij Breda, ps David Tomkins)
  (bijdrage badnummer)

 • mr. Geller (Keller?) (Den Haag 6 April 1919; redactie Het Vaderland)

 • G. van Hulsen (Scheveningen, 1 Juli 1919)
  (Amice van Son, Der Mohr hat sine Schuldigkeit gethan. En zelfs nog meer. Mijn artikel was vroeg genoeg ...)

 • Taco H. de Beer (46 Koninginneweg, bijkantoor van Eeghenstraat; 22-4-1919;)

 • Joannes Reddingius (Hilversum, 7-2-1919; Langestr. 126, kunsthandel en concertbureau)

 • Taco H. de Beer (46 Koninginneweg, bijkantoor van Eeghenstraat; Amsterdam 13-11-1918)
  (Uw bericht dat het artikel 'De Pyramide' geplaatst zal worden, heeftmij veel genoegen gedan en dat te meer, omdat U ....)

 • W.J. Leijds (Dr. H.J. Kiewiet de Jonge, Dordrecht; Den Haag 6 November 1913; Emigranten-Boeren, Maatschappij van Zuid-Afrikaansche Emigranten; inleidend hoofdstuk; titel "De Boeren Republikeinen")

 • W.J. Leijds (Den Haag 15 November 1913; Het insluiten van de Boeren Republikeinen;)

 • H.C. Muller (Utrecht, 11 Sept. 1912, verhuisd naar Mauritsstraat 2bis; Mevr. Boldigt, Den Helder, zal misschien mijn Faust voordragen enzoovoort;)

 • W.O.J. Nieuwenkamp (Edam 22 Juni 1916)
  (E70 Huisje a.d Oude Wetering, E88 vallende bladeren, E141 Het aardige sluisje, portret, E69 De Kwakelbrug, De Zwerver; cliche's)

 • M. Agnes E. Maas van der Moer (1888-1975) (Heerlen, Huis te Veere, 18-8-1921)
  WelEd. geb.m Heer zooals ik indertijd "Onder de asch" bij u heb geplaatst voor het als boek uitkwam, zou ik nu graag "de Bondgenooten" bij u geven, om het later ook in boekvorm te doen verschijnen. Ik zend ....

 • M. Agnes E. Maas van der Moer (1888-1975) (Heerlen 23-1-1922)

 • M. Agnes E. Maas van der Moer (1888-1975) (Heerlen, Huis te Veere, 25-1-1922)

 • M. Agnes E. Maas van der Moer (1888-1975) (Heerlen 27-4-1922)

 • redactie Morks Magazijn (28-4-1922 aan mevrouw ?Agnes E. Maas van der Moer?)

 • M. Nijhoff (briefkaart, Scheveningen, N. Parklaan 139, 1923)

 • Zeldenthuis (Amsterdam 16-12-1922; 3 versen gesplitst)

 • Miek Janssen (van Boisotstraat 10, Den Haag; 20-10-1922; de redactie van "Zij")

 • Wouter Hutschenruijter (Rotterdam, Bergweg 171a; 15-9-1922)

 • van der Fier(?) (Suidgeest(?) 30-4-1919)

 • J. van Krimpen (Haarlem, 5 November 1934)
  (Mijnheeren, Hierbij zend ik U afdrukken van een vijftal zetsels (welke ook aan U gezonden worden) ter illustratie van het artikel van den heer Cannegieter. Op de afdrukken heb ik de onderschriften vermeld. Verder heb ik heden aan U laten zenden afdrukken van drie oude koperen platen. ....)

 • H. Verkest (Sappemeer 15-4-1915; directeur der R.H.B. School, Sappemeer)
  (toneelspel in 3 bedrijven)

 • Meerkerk (Sappemeer 29-3-1915; directeur der R.H.B. School, Sappemeer)
  (Uw briefkaart ontving ik, ik schreef .. maar wat billik is en dat .. ik nog ....)

 • H. Verkest (Sappemeer 20-4-1915; directeur der R.H.B. School, Sappemeer)
  (Mijn stuk ontving ik terug. Uw briefje las ik. Het eenige wat ik dar op te zeggen heb is dit: ik heb een schoenlapper gekend die 2 paar schoenen gelapt had ... nog niet kon. Of Uw oordeel iets beteekent, weet ik dus niet ...)

 • B.W. van de Kamer (B.W. van de Kamer, gepensioneerd Oost Indische ambtenaar, Nice 7 Juli 1913)
  (Ik denk er niet aan om Nice te verlaten; het is hier iederen dag, die de goeie God geeft het heerlijkst weer van de wereld, en dat is heel veel voor de mensch ...)

 • A.G. de Leeuw (Geertruida Carelsen) [1843-1938]
  (Plein 18 Haarlem, 9-2-1920)
  (Na opname van mijn artikel in uw nmmer van 3 Maart '19, neem ik de vrijheid U op nieuw iets te doen toekomen ....)

 • H.Th. Wijdeveld (Amsterdam 26-1-1934)
  (Kort geleden kneeg ik bezoek van den Heer Cannegieter die een studie wilde schrijven over mij en mijn werk. Hij verzocht mij u eenige reprodukties te zenden. Heden geen deze aan u af! Ingesloten lijst geven de onderschriften ....)

 • F. de Witt Huiberts (Assen 27 Mei 1918; F. de Witt Huiberts, Vaart Zuid 77, Lid v.d Hist. Genootschap)
  (Het zal mij aangenaam zijn van U zeer spoedig te vernemen of U een artikel over den slag bij Heiligerlee kunt plaatsen in het eerstvolgend no.)

 • Rinke Tolman (Den Delder, 14 Nov. 1917)
  (Bij dezen heb ik de eer U een kort stukje te doen toekomen met verzoek of U het wilt aanvaarden voor Uw maandblad. Aangezien er in Holland een steds warmer belangtelling tot uiting komt voor het Friesch, zoude ik U gaarne willen verzoeken, of ik U maandelijks een artikeltje mag zenden over een Friesch onderwerp ....)

 • Jeanne Kloos (briefkaart, 1916)
  (De Nieuwe Gids, redactie Regentesselaan 176 Den Haag
  WelEd. Geb. Heer, verleden Woensdag dus juist een week geleden verzond ik aan U een korte novelle, In het Modepaleis, met verzoek om even bericht van goede ontvangst (waarvoor ik briefkaart insloot) Naar ik hoop heeft deze zending U in goede orde bereikt?. Gaarne in afwachting, Hoogachtend, Jeanne Kloos, Reijneke van Stuwe)

 • (briefkaart aan C. van Son, Gravenstraat 37)

 • He... Lauwer...(?) (Met hartelijke groet aan mijn vriend van Son van zijn ....(?) + tekening Van Son)

 • (tekening van C. van Son)

 • He... Lauwer...(?) (Kan nie se nie, jij weet zaai! Vlaandren, Vlaandren, hou je taai!! + tekening Van Son)

 • (tekening van C. van Son)

 • P. Endt (Ed. Coenraads) (Zürich 20-12-1917, Frittligasse 6)
  (Ik twijfel niet of in deze dagen van opleving der belangstelling voor Indie, zal ook bijgaand artikel wel welkom zijn bij Uw lezeressen en lezers)

 • S. Kalff (briefkaart; Hilversum 17 febr. 1915, 9 Wernerlaan)
  (Kan voor uw tijdschrift wellicht die van een opstel over het Amstelveld (marktplein) te Amsterdam getiteld Amstelveld herinneringen. Daarvoor zijn beschikbaar 4 foto's nl. 2 gezichten op het Amstelveld, 1 grachtgezicht en portret van den marktventer Kokadorus [1867-1934]. Hoogachtend S. Kalff)

 • Frans Verschoren (3-2-1912; Dr Gommarisstr. 38, Lier Belgie)
  (Waarde heer, De Heer Morks schreef mij dat de cliche's Van Boeckel verzonden waren. Ik deed een onderzoek wij hebben voor den belgischen postdienst de nasporingen bleven vruchteloos ...)

 • A.J. Servaas van Rooijen (Zeist 6-8-1917)
  (Mindergeschikt, opgedragen aan alle teleurgestelde schrijvers. Behoort men niet tot club of kliek, Al dicht en schrijft men nog zoo kwiek, Veel tijdschriften, en aldat soort, Gaan met uw arbeid niet accoord, Zij zingen veelal t zelfde lied, En met een kluitje in het riet, Wordt u uw werk terug gestuurd, ij zelf (zellef) en de ....; 4151; Hendr. Graaf Berg; Gemeentemuseum te s Gravenhage; Eigenhaard no. 52 1916 bl. 997, Jan. J. Zeldenthuis)

 • A.J. Servaas van Rooijen (Zeist 6-3-1917)
  (Ik moet lachen nu ik u met een postzegel voor retour dit versje (of rijmpje) zend, ter plaatsing in Morks Magazijn. Nog meer moet ik lachen nu ik u een proefje vraag want ... ik zal maar afwachten.)

 • Antoon Herckenrath (de Neufstraat 35, Deurne-noord Antwerpen 8-8-1934)

 • Cyriel Buijsse (Den Haag 25 april 1919, 11 Laan van Meerdervoort)

 • Joannes Reddingius (Kunsthandel & concertbureau Reddingius, Langestraat 126, Hilversum 12-4-1919)
  (Bloemenring)

 • Cyriel Buijsse ((beantw.) Deurle bij Deinze, Oost Vl. Belgie, 31 Maart 1917))

 • Franz de Soukel(?) (Virton 15-2-1913; leraar, Groote Markt 11, Virton Belgie)

 • C.J. Wijnaendts Francken (Leiden 19-7-1934; portret Nietzsche;)

 • Joannes Reddingius ('s Gravenhage, 29-9-1934, 2e Emmastraat 162; twee onuitgegven gedichten, nieuwe bundel; al mijn verzen van 1913-1934 in 't net, bloemlezing; verzen 1894-1913 herzien;)

 • Piet van Assche (briefkaart 28 okt. 1913; van der Elststraat 54, Watermael Belgie; Het laatste nieuws Vlaamsche Gazet De Zweep)

 • Piet van Assche (briefkaart 1913; van der Elststraat 54, Watermael Belgie)

 • Herman de Man ('s-Gravenhage 21 Juli 1922; Lange Poten 19; 'Het kind achter de tralies')

 • NN (Utrecht, Oude Gracht 171; 25-1-1916)

 • J. Greshoff (Apeldoorn, 1 Febr. 1913; poezie, van Eijck, Th. v. Ameide, Stoppelaar)

 • redactie Morks Magazijn (L'editeur et la redaction de periodique illustre hollandais .. madame Mies Kiewiet .. Dordrecht 27 avril 1922)

 • Top van Rhijn-Naeff (6 Aug. 1919)
  (Geachte heer van Son, Nog altijd beantwoordde ik Uw verzoek om een bijdrage door Morks Magazijn niet. De reden van dit ... is mede dat ik U met den beste wil niet beloven kan gedurende de oorlogsjaren deed ik ... niets aan belletrie en de ware ... Hoogachtend mevr. Top van Rhijn-Naeff)

 • Top van Rhijn-Naeff (Dordt 29 Oct. 1915; Waarde Heer van Son, Ik schaam mij waarlijk, dat ik u zoo lang op antwoord liet wachten. Aarzeling was er inderdaad, doch deze betrof allerminst het gezelschap waarin uw uitnoodiging mij zou brengen, aangezien ik in zoo'n geval uitsluitend met den gastheer heb te rekenen en de overige gasten mij koud laten. Ik aarzelde ....)

 • Willem Kloos en Jeanne Kloos Reyneke van Stuwe ('s Gravenhage Regentesselaan 176; 50 jaar Nieuwe Gids; dankzegging)

 • Cyriel Buysse (Den Haag, 11 Laan van Meerdervoort, 8 Maart 1916; honorarium)

 • J. van Ammers Küller (briefkaart)

 • Ben van Eijsselsteijn (briefkaart, Ben van Eijsselsteijn, tooneelschrijver, Korte Jansstraat 19, Utrecht 23-10-1919; verzen in Morks Magazijn (decembernummer))

 • Cornelis Veth (briefkaart; M.H. Trompstraat 16 Amsterdam)

 • Ralph Springer (Amsterdam 18 Maart 1921)
  (Vanmorgen ontving ik inliggend schryven van de Redactie van het Tydschrift Eigen Haard ...)

 • Mr. S. van Gijn (Nieuwe Haven 39, Dordt 6 April 1913)
  (In beantwoording Uwer geeerde letteren van 4 dezer moge dienen dat ik bereid ben de drie door U aangebraagde clicheés D.I. ter Uwer beschikking te stellen ....)

 • Joannes Reddingius (Hilversum, 5-6-1917; gedicht)

 • Anna van Gogh Kaulbach (Haarlem, 11 October 1912)
  (In de eerste palats moet ik U mijne excuses aanbieden, dat ik zoo slecht mijne belofte heb gehouden, U iets voor Morks' Magazijn toe te zenden. Maar ik heb den laatsten tijd weinig ...)

 • Jan van Zadelhoff (Dordrecht, 1 Dec. 1919)
  (1 Plaatje is van 2 Sept. 1894, met als onderschrift "Een leider die in zijn hemd blijft staan". Op 26 Aug. '94 werd te Zwolle de S.D.A.P. gesticht. Die oprichters traden daarmee uit de Socialisten-Bond, die onder leiding van Domela stond ....)

 • Maurits Sabbe [1873-1938] (briefkaart; Mechelen Schuttersvest 22, 7-6-1914; tooneelstukje;)

 • H. Joh. Lenglet (Grand Hotel du Gard 1 Rue Darcet Parijs; 8-11-1912)

 • Karel Wasch (Dordt 31 Maart 1918; Waarde Heer van Son, Hierbij het gedicht over Beethoven. Ik hoop dat het voor uw doel geschikt mag blijken)

 • Marie Schmitz (Dordrecht 19 Juli 1915)
  (Ingesloten zend ik U de verbeterde drukproef van mijn "drie gedichten". Gaarne neem ik genoegen met uw voorstel om de volgorde te veranderen en van het kleine gedichtje den titel te wijzigen. Ik heb deze veranderingen op de proef aangebracht. De ...a)

 • NN (22-4-1915, Driebergen)

 • Minca Verster Bosch Reitz [1870-1950] (21-9-1915)
  (Het doot de op pag. 19 geschrapte ... kan ik in 't verhaal niet missen om 't ...)

 • Jeanne Kloos-Reyneke van Stuwe (Regentesselaan 176; f 25 honorarium)

 • I. Boudier-Bakker [1875-1966] (Aerdenhout, bij Haarlem)
  (Uw brief bereikte mij na veel omzwervingen. Het spijt mij wel u te moeten antwoorden, dat ik op 't oogenblik en ook .. u niets kan beloven ...)

 • Minca Verster Bosch Reitz [1870-1950] (10-2-1914)
  (Het zou mij zeer aangenaam zijn van U te vernemen of U ... maandschrift een humoristisch verhaaltje ...)

 • Adolphe Engers (Den Haag 26 Aug. 1915, Wilhelminastraat 22; Adolphe Engers van "Die Haghespelers")

 • Pieter Verdoes (Dordrecht, 22 Oct. 1915)
  (Na het vele vertaalwerk zend ik U hierbij een oorspronkeljk schetsje "De laatste Kloevers". Zoudt U het een plaatsje in Uw tijdschrift kunnen waardig keuren? Voor de moeite van het lezen ben ik U in elk geval dankbaar, met vr. groeten, Hoogachtend, P. Verdoes Dubbeldamscheweg 79r)

 • B. Person (Amsterdam 4-2-1925, Amstellaan 53)
  (Mag ik hopen dat U zich mijner nog herinnert uit mijn Dordtschen tijd? En mag ik eveneens hopen, dat U nog steeds de redactie voert van Morks' Magazijn?) Sedert ik De Telegraaf in '23 verliet om verlokt door den heer Schröder, mij als buitenlandsch correspondent te verbinden aan De Dag ... beleefde groeten en hoogachting mede aan uw dochter Coby, uw dew. B. Person, Postgiro 65805.)

 • Rinke Tolman (Soest 24 Dec. 1915, briefkaart)

 • René De Clercq (Bussum 1e Aug. 1916, briefkaart; aan C. van Son, Villa Charma, Zeestraat 20, Zandvoort)
  (Druk geweest. Ik verwittig de Wereldbibliotheek die je 't boekje voor 15en September niet later verschijnen.)

 • Jeanne Kloos-Reyneke van Stuwe (kleine novelle) aan te bieden

 • M. Premsela (Amsterdam 8 Juli 1935, Dintelstraat 85)
  (Namens mijn vriend Louis de Vries heb ik de eer uit te noodigen een .. bij te wonen in Hotel Ter.. te Utrecht waar hij gedichten zal voordragen. Het zal voor U des te aardiger zijn, die voordracht aan te hooren, daar de voor te dragen gedichten in Morks Magazijn zijn verschenen ...)

 • Adolphe Engers (Den Haag 27 Januari 1916, Wilhelminastraat 22; Adolphe Engers van "Die Haghespelers")

 • René De Clercq (Singel 104 Bussum; 13-11-1915)
  (Graag wil ik medewerken doch ik heb niets anders liggen nu dan een zeer uitgebreid gedicht (mijn grootste misschien mijn beste werk) 480 ...)

 • Adolphe Engers (Den Haag 18 Sept. '1915, Wilhelminastraat 22; Adolphe Engers van "Die Haghespelers")

 • René De Clercq (Singel 104 Bussum; 29-7-1916)
  (Veel dank om de ontvangen lijst. Hierbij 10 sonnetten uit Zonnige jeugd voor Morks Magzijn. Ze zouden moeten onmiddelijk opgenomen worden ...)

 • NN (Den Haag 3 Mei 1918, Verhulststraat 40; De Witte Wolk, Mysterium van Frank Mol... door mij in 't Nederlandsch bewerkt is nog niet opgevoerd ...)

 • Marie Schmitz (Drodrecht 2 April 1918, Koningin Wilhelminastraat 7rood)
  ('t Is Zoo lang gelegen dat ik met een bijdrage voor M.M. bij U aangeklopt heb, dat U mijn bestaan wel zoowat vergeten zult zijn. Om U dit nog eens opnieuw in herinnering te brengen zou ik U een Klein novelletje 'de Sneeustorting' en hoop dat ik hiermede een voor M.M. geschikte keus heb gedaan. Ik zie met belangstelling Uw bericht tegemoet en verblijf ...)

 • Dr. Edw. B. Koster (Stephansonstraat 40 Den Haag, 29 Juni 1932)

 • Ed. de Neve (Lenglet de Neve)(Karel Verdroeven) (Amsterdam 12 December 1932)
  (Mag ik U allereerst hartelyk danken voor Uw zeer vriendelyk schryven van 10 dezer dat ik heden morgen vond aan de American Express. Even een verklaring: U heeft nu twintig jaar geleden gekend onder den naam Lenglet - pseudoniem Karel Verdroeven. Myn naam is ook inderdaad: Lenglet de Neve. Slechts gebruikte ik vroeger alleen het eerste gedeelte terwyl men in Frankryk steerds het tweede gedeelte gebruikte, zoodat ik toen voor het gemak maar den Franschen hun zin gegeven en sinds niet ...)

 • Jeanne Kloos-Reyneke van Stuwe ('s-Gravenhage, Regentesselaan 176)

 • P. Geyl (58 Circus Rd NW 8; 1 juli 1931))
  (Zeer geachte Heer Cannegieter, overstelpende drukte is oorzaak geweest dat ik mij niet aanstonds aan het bewerken van uw Ls kon zetten. Daarna moet ik bekennen dat ik in de gemoedstemming raakte ... Ik steek vrijd.avond over en zal later te breiken zijn bij mijn moeder Distelvinkplein 8, Den Haag tel. 339880. Ik zou ...)

 • P. Geyl (58 Circus Road, St. John's Wood, London, N.W.S., 2-5-1931)
  (Zeer geachte Heer Cannegieter, hier zend ik u nog een stukje dat ik het zeer op prijs zou stellen als u in het interview ....)

 • A.H. van der Feen (Amsterdam 18-9-1929, Lomanstraat 8)

 • A.H. van der Feen (Amsterdam 2-2-1930, Lomanstraat 8; mej. H.C. van Eijk)

 • Joh.s Been

 • J.H. Speenhoff (Haarlem 29 Juli 1931, Frans Halsplein 7)
  (Dank voor uwe kaart en ik haast mij U te antwoorden dat het verhaald van Napoleon en de Spin geheel en al oorspronkelijk is en niet vertaald ...., prof. dr. C.A.J.A. Oudemans en die had het van Luitenant Generaal Oudemans die met den Keizer de terugtocht uit Rusland mede maakte ....)

 • Ant. Thiry (Tiel, 12 Nov. 1929)
  (Ik ontving heden morgen dan postwissel van fl. 75 en dank U hartelijk voor Uwe welwillende bemiddeling in deze ....)

 • P. Geyl (17-8-1931; Museum; University College Hospital Gower Street, London)

 • Karel Wasch (Leerdam, 18-2-1931)

 • Karel Wasch (Dordt, 14-2-1920; briefkaart)

 • Piet van Assche (Antwerpen 29-1-1919; briefkaart)

 • Julie Frank (Van Boetzelaerlaan 207 Den Haag; 12-11-1919 (overleden))

 • Ben van Eijsselsteijn (Utrecht 13-10-1919; Korte Janstraat 9; journalist; gedicht)

 • Karel Wasch (Dordt 12 December 1920)
  (Hierdoor wil ik u even mededeelen dat wij Dordt gaan verlaten. Ik ben benoemd tot Secretaris der Directie van de Glasfabriek Leerdam te Leerdam en wij gaan dan binnenkort daar wonen ...)

 • Ben van Eijsselsteijn (Utrecht 18-11-1919; Korte Janstraat 9)

 • van der Feen (Sas van Gent 11-11-1919)

 • Cissy van Marxveldt (Amsterdam 29-10-1919; kerstverhaal)

 • Mevrouw G. van Nes-Uilkens (24-3-1913 Apeldoorn, Stationstraat hoek Sophiapark)

 • NN (Amsterdam 24-11-1917, 112 P.C. Hooftstraat)

 • Emma van Loon van Lokhorst (Rotterdam 18-4-1917, Graaf Florisstraat 106B)

 • Davis Tomkins / Le Heux (Ginneken 4 Maart 1917; Le Heux, leraar Kon. Mil. Academie breda)

 • Maurits Wagenvoort ('s Hage 5 Maart 1917, 11 Wilhelmina v. Pruissenstraat)

 • Henri van Booven (Hilversum 9 Februarij 1917, 4 Blesboklaan, Diergaardepark; aan van Son, redactie Morks Magazijn, Dordrecht 37 Gravenstraat)

 • Cissy van Marxveldt (Amsterdam 12-10-1916; schetsje)

 • Karel Wasch (Dordt 18-11-1913, Toulonschelaan 48A rood)
  (Hierdoor betuig ik U mijn oprechten dank voor de gezonden proefdrukjes. Tevens ben ik zoo vrij u nogmaals een bijdrage voor uw geacht tijdschrift aan te beiden. Het zoude mij zeer aangenaam zijn indien ik ook deze aanvaarden wilde. Gaarne uwe gunstige berichten gemoet ziend.)

 • Otto Knaap (30 December 1916)
  (Van Dishoeck, verzen; Mies Kievits)

 • G. van Nes-Uilkens (Apeldoorn 23 Aug. 1916)

 • Mevr. Emiel Hullebroeck (Werk der Vlaamsche Oorlogsmeters; Hotel Witte Brug, Den Haag, 15-2-1917; Firma Nauta & Haegen, clichefabriek, Nes, Amsterdam)
  (Bar druk. Wij hebben 557 brieven van het front te verwerken)

 • Marie Schmitz (Dordrecht 4 Januari 1917)
  (Dank voor Uw schrijven. Het verheugt mij dat U een van J.v. S.'s vertalingen hebt aangenomen. Zeker, zend U, als 't zoover is, wat U niet ....)

 • Cissy van Marxveldt (Amsterdam 27-12-1916; schetsje)

 • Joh.s Been (Den Briel 14 Jan. 1917)

 • Cissy van Marxveldt (Amsterdam 7-2-1917)
  (Ingesloten zend ik U de copie van het "Winkelraam" gecorrigeerd terug, en sluit tevens een nieuw schetsje ...)

 • Henri Dekking (Rotterdam 4 Juli 1916; 19A Nieuwe Binnenweg)
  (Dat Amerikaansche studentenblad ken ik niet. U wil het heel graag ter inzage hebben. Denk je ...)

 • Karel Wasch (Dordt 12 November 1916)

 • Karel Wasch (Dordt 15 November 1916)
  (Hierbij ontvangt u het tooneelspel, waarover ik u hedenmiddag sprak. Ik hoop dat u dit voor het doel geschikt zult achten.)

 • Otto Knaap (45 Zandvoortsche Laan, Zandvoort, 10 Aug. 1916)

 • Balthazar Verhagen (TOONEELSCHOOL Balthazar Verhagen, Marnixstraat 150, 22-1-1917)

 • Joh.s Been (Den Briel 16 Jan. 1917)
  (Hierbij de wijsheid van ...)

 • G. van Nes-Uilkens (Apeldoorn 13 Juni 1916, Stationstraat)
  (Mag ik zoo vrij zijn nevengaande schets U aan te bieden voor eventueele plaatsing in Uw tijdschrift? Onder pseudoniem zal niemand het 'wrange type' herkennen, daar het feitelijk ...)

 • Maurits Wagenvoort ('s Hage 24-2-1916)

 • Otto Knaap (Utrecht, Oude Gracht 171, 1-1-1916)

 • Karel Wasch (Dordrecht 31 Dec. 1915, Levensverzekeringstraat 30)

 • Karel Wasch (Dordrecht 21 Jan. 1916; gecorrigeerde drukproef, het novelltje is ontleend aan Zola's bundeltje Jean Gourdon)

 • D.A.M. Binnendijk (Bussum 6 Juli 1934; 33 III Gelenstr. Amsterdam)

 • Roeland Larij/Roland Lary (Den heer C. van Son Kunstverslaggever vh Dordrechts Nieuwsblad)
  Amice, Hiermede breng ik U mijn besten dank voor wat te over mijn werk en over mijzelf in het Nieuwsblad geschreven hebt. Ik aanvaard gaarne de goede wenschen van U en van mevr. v. S. in Uw schrijven uitgedrukt.

 • Marc. Emants (9 Okt 1915 Den Haag)

 • (watermerk)

 • S. Schmidt-Prijes(?) (Amsterdam 2-5-1931)

 • Herman Middendorp ('s-Gravenhage, 6 Nov. 1919, Redactie De vrouw in de XXe vrouw)

 • S. v. H. (Waarde Heer v. Son, We hebben elkaar op 't congres te weinig gesproken ...)

 • van Son (Zeer geachte Heer van Son Zie Navorscher 1875 pag. 214 over Milton 22 Sept ligt de geestelijke parelvisscherij stil En wat ik heb ...)

 • G. van Hulsen (Scheveningen, Katwijkstr. 80, 10-12-1915)

 • G. van Hulsen (Titisee, Hoke Bären, 24 jan. 1923)

 • G. van Hulsen (Titisee, Hotel Schwarzwald, Badesine Schwarzwald, 28-12-1921)

 • Gerard van Eckeren (Baarn, 27-12-1915; redacteur van Den Gulden Winckel)

 • A.C. Veen-Brons (Zaandam, 12 Januari 1922)

 • Ben van Eijsselsteijn (19 Korte Jansstraat 19 Utrecht; 1920)

 • Laatst gewijzigd: maart 2020.