Aanmelden | Contact
Doorzoek de bronnen

Dordrecht: gedrukte lijsten stemgerechtigde burgers ca 1798


Bron: Erfgoedcentrum DiEP
Archief : 4
Inventarisnummer: 7 (afgelegd eed in de 9e wijk (1789) en gedrukte lijst wijk 3 (ca 1797))


NAAMLIJST van de STEMGERECHTIGDE BURGERS der stad DORDRECHT

welke behoren tot het West-Einde,
DERDE WIJK,
Vergaderende in de Fransche Kerk
.

Ackooy (Leendert) Voorstraat
Adriaansen (Wouter) Knolhaven by Dirk Sibregt
Akeren (Joh. van) ibidem
Akkerman (Jan) Raamstraat
Altena (D. van) buiten de Spuipoort

Baasjou (J.P.) Voorstraat bij de Pelsebrug
Bach (Jacob) Ruiterstraat
Bartho (Anth.) Raamstraat)
Beek (Jacobus van) buiten de Vriesepoort
Berg (Jacobus van den) Varkemarkt
Bluming (Hendr.) Zandweg
Boet (Hermanus) Vriesestraat
Boef (Laurens de) Botkenstraat
Boers (Herm.) Prinsestraat
Boers (Pieter) ibidem
Bogaart (mart.) Vriesestraat
Bois (David du) Grotekerksbuurt
Bommius (Cornelis) Slikveld
Bont (Willem de) Varkemarkt
Boret (Hendrik) Vleeshouwerstraat
Bosua (Pieter) ibidem
Bouwman (Arie) Prinsestraat
Brand (Coenraad) Vischstraat
Brand (Pieter) Tolbrugstraatje Waterzyde
Brandeler (A.B. van den) Groenmarkt
Brinkhoff (Ruth) Breestraat
Buul (Lamb. van) Varkemarkt

Degens (P.) op het Vlak
Dongen (A. van) Vleeshouwerstraat
Dongen (J. van) Buiten
Driel (Albert van)
Driessen (K.) Grote Spuistraat
Dupper (L.) Bagynhoff
Duynen (Gerard. van) buiten de Vriesepoort
Duyster (W.) op de Vest
Dykgraaf (P.) Buiten

Eelde (Thomas van) by de Leuvebrug
Efferen (Arie van) Vriesestraat
Egos (A.) Tolbrug
Elst (Frans van der) Korte Breestraat
Elst (Jan van der) ibidem
Elst (Joh. van der) Prinsestraat
Engering (Jan) Varkemarkt
Es (Cornelis van) Vriesestraat
Esters (Pieter) Voorstraat
Eyken (Jan)
Eysbergen (C. van) op de Hoogt

Geerlof (Jan) Vleeshouwerstraat
Geluk (B. van) Bakstraat
Genevaas (Antonie) Walevest
Gens (Gerrit) Hogenieuwstraat
Gevers (Hugo) Groenmarkt
Glindt (B. de) idem
Graaf (Cornelis van de) Voorstraat by Coene
Gregoor (N.) Groenmarkt
Grim (J.W.) Bagynhof
Groot (Gerrit de) Voorstraat
Groot (Pieter de) Schuitmakerstraat

Haeften (A.W. van) Voorstraat
Hartman (Jacobus) Schuitmakerstraat
Haring (Johan Matthias) Voorstraat by van Eys
Havers (Jan) Raamstraat
Heick (H. van der) Breestraat
Hekman (D.) ibidem
Hennekes (Jan) Saraasgang
Herwaarde (Christoffel) Bagynhoff
Heuvel (Hendrik op den) Lombertstraat
Heyden (Rynier van der) Groenmarkt
Hoevenaar (Carel) Suikerstraat
Hoeven (A. van der) Voorstraat
Hoffman (Jan) Grotekerksbuurt
Hond (Ernst de) Varkenmarkt
Hooft (Matteus) Lombertstraat
Hoogh (A. ver) Groenmarkt
Hoorn (A. van) buiten de Spuipoort
Hordyk (Jan) Voorstraat
Hordyk (P.) ibidem
Horst (Dingeman van der) ibidem
Huybers (Wouter) buiten de Spuipoort

Ingen (Gerrit van) Oude Breestraat
Jong van Raamsdonk (Simon de) Nieuwe Haven
Jong (M. de) Vriesestraat
Jonker (Jan Adam) ibidem

Kaa (A. van der) Nieuwe Haven
Kaa (Jan van der) Voorstraat
Kaamen (Jan van) ibidem
Kamerling (Johannes) Groenmarkt
Kampman (Hendrik) Knolhaven
Keukelaar (Pieter) Vleeshouwerstraat
Klerk (Jacobus de) Vriesestraat
Klop (H.) Varkemarkt
Kloveren (J. van) Hellingen
Knops (Isack) Pelsestraat
Koebeek (Wouter) Vriesestraat
Koog (H. van der) Houtthuin
Kop (Jacob) Kalkstraat
Koppen (Jacob) op den Hil
Kraamers (Jan) Vriesestraat
Kuypers (Aart) aan de Draay
Kuypers (Barend) op de Vest
Kuypers (Martinus) Hogenieuwstraat
Kuyter (Pieter) Raamstraat
Kuyters (Willem) op de Vest

Leeuwe (Gerrit van) Hoogt
Leeuwen J.Z. (Jan van) Agterom
Leeuwenburg (Joost) Grotekerksbuurt
Leide (Joh. van) Varkemarkt
Leroy (Klaas) Hellingen
Leroy (Jan) Boogjes
Leures (Willem) Breestraat
Leute (Hendrik) Boogjes
Linden (A. van der) Houtthuin
Lokemans (Willem) op de Vest
Lugten (Jan) Voorstraat

Maarseveen (A. van) Grotekerksbuurt
Maarseveen (J.) Junior Maartensgat
Mackay (Jacobus) Groote Spuistraat
Makkenbag (J.P.) Schuitmakerstraat
Marcel (Joh.) Vriesestraat
Masson (Gerard) Voorstraat
Mast (Jasper van der) Vleeshouwerstraat
Melord (Franciscus) Breestraat
Meeteren (N.W. van) op de Haven
Merkelyn (Pieter) Dwarsgang
Mes (Lambert.) Kleine Spuistraat
Meulen (Fredrik ver) Kleine Spuistraat
Meurs (Anthony van) Voorstraat
Meurs (Dirk van) Slikvelt
Mugh (Adolf de) Voorstraat
Meyer (David) Groenmarkt)
Meyer (Huybert) Voorstraat
Moné (Balte) Raamstraat
Morang (Abram) Agterom

Norenbergh (Hendrik) Hellingen

Olivier (Nicolaas) Zandweg
Overbeek (Hendrik van) Vriesestraat
Overbeek (Jacob van) ibidem
Overklift (H.) Voorstraat
Ouborg (Pieter) Vriesestraat

Papendrecht (D.) Hogenieuwstraat
Pelkman (J.) Varkemarkt
Peper de Beveren (Aart) Bagynhoff
Pitt (J.L.) Groenmarkt
Plag (Johannes) Raamstraat
Ploeger (Ernst) Voorstraat
Plukhooy (Barend) Groenmarkt
Plukhooy (Barend) Junior Tolbrug
Plukhooy (Pieter) Kalkhaven
Pluym (Willem) Loverstraatje

Rabelink (Jan) Vleeshouwerstraat
Randwyk (Hendr. van) Prinsestraat
Randwyk (Leendert van) ibidem
Rees (Gilles) Groenmarkt
Rens F.Z. (Jan ) Prinsestraat
Res (Bastiaan van der) Zandweg
Res (Gerrit van der) ibidem
Reus (Coenraad) op de Vest
Reus (Leendert) Tolbrugstraatje
Riemsdyk (Huybert van) Groenmarkt
Ringbroek (Joost) Hogenieuwstraat
Rodenburg (Leendert) Voorstraat
Roest (Willem) Grotekerksbuurt
Romyn (Cornelis) buiten de Vriesepoort
Ronde (Teunis den) Raamstraat
Roo (Jan de) Grote Spuistraat
Ros (Carel) Hogenieuwstraat
Roosa (Aart) buiten de Vriesepoort
Rytmeyer (Ernst) op 't Vlak
Rymerik (Wynand) Elfhuizen
Rysoort (H.J.) Voorstraat

Santen (Pieter van) Breestraat
Scherlyn (G.J.) Vriesestraat
Schippers (Pieter) Voorstraat
Schoenmakers (Pieter) Prinsestraat
Scholting (Jan) Vriesestraat
Schotel (Jacob) Botjesstraat
Selis (A.C.) Maartensgat
Selis (Hendirk) ibidem
Sels Andries Z (Jan) Grotekerksbuurt
Slegt (Jacob) Nieuwe Haven
Smak (Joh.) Voorstraat
Smak (Pieter) ibidem
Snyders (...) Loverstraatje
Sodenkamp (Arie) Tolbrugstraatje Landzyde
Stempels Roelofs Z (Jan) Voorstraat
Stempels (Pieter) Hellingen
Stevens (Adriaan)
Stokkum (Arie) Hellingen
Straaten (Frans van der) Voorstraat
Stronkmans (Hendrik) Boogjes
Stronkmans (Jacobus) ibidem

Telders (Johan) Voorstraat
Telders (Willem) ibidem
Tits (Daniel) Vriesestraat

Uurling (Andries) Pelsestraat

Verbraake (Pieter) Raamstraat
Verhoeven (Jan) Voorstraat
Verhoogd (Elbertus)
Verkerk (Willem) Nieuwe Haven
Verlouw (Joh. Jacob) Groenmarkt
Vermeulen (Burger) Raamstraat
Verschuur (Frans) Agterom
Vervuurden (Lambert) Tolbrugstraatje Waterzyde
Visser (Aart de) Voorstraat
Visser (Cornelis de) Prinsestraat
Vogelsang (Ruben) Nieuwe Haven
Vriesendorp (Hendrik) Hogenieuwstraat
Vyfwyk (Pieter) Vleeshouwerstraat

Waart (Jan) Spuystraat
Want (Ary van der)
Want (Louis van der) Bagynhoff
Want Junior (Louis van der) ibidem
Weetering (J. van) Blaauwpoort
Werff (Adriaan van der) Korte Breestraat
Wijnen (Abram van) Raamstraat
Wezel (Coenraad) op de Vest
Wolft (Joh.) idem
Wijmans (Hendrik) Voorstraat
Wijnen (Abraham) Saraasgang

Zeeuw (Hendrik) buiten de Vriesepoort
Zeyne (Johan) Knolhaven

In het plan tot oprigting der Wijkvergaderingen is een grove Drukfout ingeslopen; men verbetere dezelve aldus.
Art. XXVI.
De ordinaire Wijkvergaderingen zullen gehouden worden op den laatsten Maandag van iedere Maand, allen op het zelfde Uur: als van April tot September ingesloten 's Avonds te Zeven, en van October tot Maart ingesloten 's Avonds te Zes Uuren.NB.
In de archiefbibliotheek (Erfgoedcentrum DiEP) :

# Titel Naamlijst van de stemgerechtigde burgers der stad Dordrecht, welke behooren tot het Oost-einde : zesde wijk : vergaderende in de Augustynen Kerk
Collatie 16 p. ; 21 cm.
Bijzonderheden Met correcties en aanvullingen in hs.
boeknummer 20888

# Titel Naamlijst van de stemgerechtigde burgers der stad Dordrecht, welke behooren tot het West-einde; vierde wijk; vergaderende in de Mennonieten Kerk
Impressum Dordrecht : s.n., ca. 1797
Collatie 8 p. ; 21 cm.
Bijzonderheden Op de blanco VIII aanvullingen in hs., op de 8 p. doorhalingen en wijzigingen in hs. - De lijst is alfabetisch. - Op p. 8 verbetering van art. XXVI van het Plan tot oprigting der Wijkvergaderingen.
boeknummer 21229

# Titel Naamlijsten van de stemgerechtigde burgers der stad Dordrecht
Impressum Dordrecht : s.n., 1797
Collatie 12 lijsten à 8 p. ; 23 cm.
Bijzonderheden West-einde: wijk 1-5, vergaderende en Groote Kerk, Laakehal, Fransche Kerk, Mennoniten Kerk, Luthersche Kerk. - Oost-Einde: wijk 6-12, vergaderende Augustijnen Kerk, Heelhaaks Doelen, St. Joris Doelen, Kloveniers Doelen, Engelsche Kerk, Weeshuis, Nieuwe Kerk.
boeknummer 23334

# Titel Naamlijst van de stemgerechtigde burgers der stad Dordrecht, welke behooren tot het Oost-einde, zevende wijk, vergaderende in de Heelhaaks Doelen
Impressum Dordrecht : s.n., 1797
Collatie 8 p. ; 23 cm.
Bijzonderheden Ook in 111.986.
boeknummer 23335

# Titel Naamlijst der verkorene presidenten, vice presidenten, secretarissen, adjunct secretarissen en directeuren in de twaalf wijkvergaderingen, binnen de stad Dordrecht
Impressum Dordrecht : s.n., ca. 1796 [januari 1796]
Collatie 8 p. ; 22 cm.
Bijzonderheden Met aantn. in hs.
boeknummer 23339

Laatst gewijzigd: december 2010.