Aanmelden | Contact
Doorzoek de bronnen

Dordrecht: stichtingen 1957-1976


Bron: Nationaal Archief (Den Haag), microfiches zelfbedieningsruimte

(Zie infoblad Nationaal Archief (www.nationaalarchief.nl/images/3_2056.pdf)Stichting Aardappelonderzoek Centrum Zuid-Hollandsche Eilanden, 16-11-1960 11.200
Stichting Administratiekantoor W.A. Bos, zie onder: Bos 19.834
Stichting Pensioenfonds Der N.V. Handel-Maatschappij Altermij, 29-4-1971 33.159
Stichting Dordtse Analistencursus, 13-11-1972 37.431
Stichting tot behartiging van de belangen van de Andreasgroep van de Nederlandse Padvinders te Dordrecht, 17-6-1960 10.550
Stichting voor de Algemene Recreatie, Informatie en begeleiding van Antillianen in Nederland, 30-10-1974 44.131
- Arooda-Stichting, 11-11-1963 16.513
Stichting Administratiekantoor ASIMEX, 18-12-1974 44.641
Stichting Bedrijfsgeneeskundige Dienst Dordrecht en Omstreken, 9-10-1964 18.064
Stichting Humanitas Verzorgingsflat voor Bejaarden, 8-12-1971 34.780
Stichting Rooms Katholiek Bejaardencentrum Dordrecht, 21-8-1964 17.866
Stichting Bejaarden-Huisvesting, 1-11-1965 19.811
Stichting Bejaardentehuis in Dordrecht, 29-7-1959, inschrijving 12-8-1959 5381
Stichting Bejaardenwerk Dordrecht 29.638
Stichting BELANGENGROEP Gemeentepersoneel Dordrecht, 27-6-1973 39.608
Kantinestichting Centraal BELASTINGGEBOUW te Dordrecht 48.049
Stichting Pensioenfonds BELLAART Machinerieën - Gereedschappen - Dordt B.V., 15-9-1975 47.135
Stichting Studiefonds Bemolt, 8-12-1958, datum inschrijving: 17 dec 1958 3746
Stichting Familiefonds Bemolt, 8-12-1958, datum inschrijving: 17 dec 1958 3747
Stichting Betaald Voetbal F.C. Dordrecht, 21-12-1964 18.418
Stichting Beter Voetbal Dordrecht, 21-12-1964 18.419
Stichting Tot Bevordering Stadsherstel Dordrecht, 4-10-1971 34.264
Stichting De Biesbosch tot beheer en exploitatie van landerijen der gemeente Dordrecht, 9-11-1966 21.707
Stichting Binnenstad Dordrecht, 10-5-1961 12.769
Stichting Pensioenfonds Bison & Co, 29-12-1969 29.286
Stichting Bleyenhoek, 1-10-1974 43.863
Stichting Jan Jacob Blussé Fonds, 19-9-1958, datum inschrijving: 1-10-1958 3322
Stichting Helena Johanna Blussé-Vriesendorp Fonds, 19-9-1958, datum inschrijving 1-10-1958 3323
Stichting Pensioenfonds Familie D. Boelar (?), 22-9-1972 27.026
Stichting Spaarbank van de Coöperatieve Boerenleenbank W.A., 12-3-1969, ontbonden 1-11-1974 26.352
Stichting Pensioenfonds C.P. Bolier, 15-12-1972 37.745
Stichting Pensioenfonds Machinefabriek BOLIER, 28-6-1973 39.608
Stichting Bondsspaarbank [Spaarbank te Dordrecht], 4-1-1960 8868
Stichting Administratiekantoor W.A. Bos, 8-11-1965 19.834
Stichting Bouwkundig Studiecentrum Dordrecht, 9-8-1962 14.675(?)
Stichting Administratiekantoor de Bruijn, 23-10-1972 37.215
Stichting Scholen voor Buitengewoon Onderwijs, 21-9-1970 31.193
Stichting Opvang en begeleiding van Buitenlandse werknemer 15.740
Stichting Bij, 1-4-1971 32.909
Stichting Openbare Christelijke Centrale Plattelandsbibliotheek Zuidholland, 14-9-1961 10988(?)
Stichting Centrale Schooladministratie, 7-10-1969 22.693(?)
Stichting tot beheer van de CENTRALE televisie en radio-antenne inrichting bouwplan Kromme Zandweg, 13-3-1975 45.545(?)
Stichting CENTRUM, 18-12-1975 48.023
Stichting Chrilabo, 4-6-1969 27.937
Stichting "Chrimidos", 27-2-1959 4306
tStichting tot behartiging van de belangen van de Scoutinggroep 'Christiaan de Wet', 13-1-1976 48.344
Stichting voor Protestants Christelijke Sociaal Pedagogische Zorg voor Zwakzinnigen in Dordrecht en Omgeving Chrizona, 19-7-1971 33.774
Stichting Chruno, 9-8-1961 13.110
Stichting tot Oprichting van Clubhuizen, 17-5-1966 20.865
Stichting Commerciele Communicatie, 6-8-1974 43.382
Stichting Community Service van de Rotary Club Dordrecht, ontv. formulier A: 9 jan 1975 44.898
Stichting De Dordrechtsche Concours en Verzendbond D.C. en V.B. 20.874
Stichting Contactcentrum Openbaar Onderwijs Drechtsteden, 29-11-1973 40.754
Stichting Contact-Raad verpleeghuizen Dordrecht en Omgeving [Ziekenverpleging], 5 oktober 1972 37.102
Stichting Crabbehoff, 18-11-1960 11.203
Stichting Katholiek Vormings Centrum Crabbehoff, 19-12-1963, ontbonden 5-7-1967, bericht van ontbinding ongeschreven 8-9-1967 16.701
Stichting voor Culturele Educatie, 30-8-1972 36.844
Stichting onder eigen Dak, 3-6-1964 17.539
Stichting Jeugdcommissie in het Dekanaat Dordrecht (zie onder: Jeugdcommissie) 17.214
Stichting Pensioenfonds Direktie Derks B.V., 14-12-1970 31.821
Stichting Dienstencentrum Dubbeldam, 20-1-1972 35.203
Stichting voor Maatschappelijke Dientverlening Dordrecht, 6-6-1973 39.424
Stichting Administratiekantoor Diepstraten, 3-7-1972 36.487
Stichting Dordrecht en Omstreken Bouw en Exploitatie van Koninkrijkszalen DOBEKO, 23-10-1968 26.398
Stichting Dolhuys, 9-12-1969 29.152
Stichting Dolman, 11-1-1966 20.202
Stichting Aanvullingsfonds van het Pensioenfonds der N.V. Electromotorenfabriek Dordt, 13-4-1960 10.287
Stichting Steunfonds voor het personeel van de N.V. Electromotorenfabriek Dordt, 5-2-1962 13.900
Stichting DORDT-INN, 10-7-1974 43.190
Stichting Pensioenfonds DORLOFA, 28-7-1970 30.032
Stichting Administrateikantoor Dorth, 11-1-1972 35.111
Stichting Drechtbouw, 22-7-1965 19.405
Stichting Drechtmetaal, 2-9-1968 26.076
Stichting Pony- en Paardrijden Gehandicapten Drechtsteden, 11-3-1976 48.951
Stichting Administratiekantoor De Eendragt 43.411
Stichting Instituut voor eenheid in verscheidenheid, 22-12-1970 31.895
- ELTHPTO, Stichting voor huisvesting en verzorging van bejaarden nen hulpbehoevenden, 8-3-1968, ontbonden 16-3-1976, bericht van ontbinding ingeschreven 30-3-1976 24.034
Geriatrisch Centrum Stichting Eureka, 22-3-1967 22.458
Stichting tot steun aan de Dordtse EVANGELISATIE, 18-3-1974 42.075
Stichting FILMLIGA Dordrecht, 31-1-1969 27.071
Stichting Financiele Jeugd Commissie in de Parochie van de Heilige Antonius van Padua te Dordrecht, 28-12-1959 7854(?)
Stichting Administrateikantoor FRANSEN, 2-1-1974 41.223
Stichting FRISOL Sport, 9-4-1974 42.389
Stichting Gecentraliseerd Regionaal Opleidingsinstituut voor verplegende en verzorgende beroepen Dordrecht en omstreken, 10-12-1974 44.538
Stichting Tehuis voor Gehandicapten voor Dordrecht en omstreken, 7-2-1966 20.354
Stichting Gereformeerde (Vrijgemaakte) Gezinshulp, 6-4-1957, datum van inschrijving 24 april 1957 494
? ? ?
? ? ?
Instituut van Samenwerkende Algemene Ziekfondsen Grote Rivieren
(Volgens K.B. 24 december 1958 no. 78 is goedkeuring verleend deze stichting om te zetten in een vereniging genaamd "Instituut van Samenwerkende Algemene Ziekfondsen Grote Rivieren", gevestigd te Dordrecht)
3124
Stichting Industriefonds tot bevordering van het onderwijs en de onderwijsinrichtingen van de Hogere Technische School te Dordrecht, 17-12-1957, datum van inschrijving 18 febr 1958 4902
? ? ?
? ? ?
Stichting Huisvesting buitenlandse Werknemers, 21-5-1962 [Huisvesting Holanda-Espana] 14.356
Stichting Personeel Fonds Holland Groep, 12-10-1957, datum van inschrijving 2-11-1957, ontbonden 1-10-1971, bericht van ontbinding ingeschreven 19-9-1971 1536
Stichting Prioriteit Hoogland & Massee, 14-3-1967 22.417
Stichting De Hoop, 11-11-1975 47.609
Stichting Het HUIS, 14 sept. 1973 40.169
Stichting voor Huishoudelijke- en Gezinsvoorlichting Dordrecht en Omstreken, 21-5-1962 14.361
Stichting Hulp HUMANITAS, 19 dec 1973 41.071
Stichting Humanitas tot Huisvesting en Verzorging van Bejaarden, 8-6-1960 10.496
- Idema-Buurma Stichting, 1-3-1961 11.743
Stichting Informatie- en AdviesCENTRUM Jonge Mensen te Dordrecht, 13-1-1972 32.140
Stichting Jachthavens Dordrecht, 15-11-1972 34.596
Stichting Ondersteunignsfonds Jegen, 28-12-1959 7810
Stichting Financiele Jeugdcommissie tot steun van de Katholiek Jeugdbeweging in de parochie van de Heilige Bonifacius, 15-4-1959 4598
Stichting Jeugdcommissie in het Dekanaat Dordrecht, 20-3-1964 17.214
Stichting Gereformeerd Jeugdhuis, 13-11-1957 1701
Stichting Jeugdontmoetingscentrum, 16-9-1968 26.174
Stichting Dordtse Jeugdraad, 26-3-1959 4483
Stichting Jeugdraad voor Wielwijk en Crabbehof in de Parochie van de Verrezen Christus, 4-5-1964 17.400
Stichting katholieke Jeugdraad Dordrecht, 9-6-1964 17.562
Stichting Provinciaal Gereformeerd Centrum voor Jeugd- en Jongerenwerk in Zuid-Holland-Zuid, 25-2-1972 35.503
Stichting Huize JOHANNA, 4-6-1969 27.936
De Correspondentie Zieken Stichting JOLA, 18-6-1970 30.504
- Jong-Dordt, stichting uitgaande van de Bond van leerlingen en oud-leerlingen der Middelbaar Technische School te Dordrecht en de Vereniging Pro Juventute te Dordrecht, 9-12-1963 16.653
Stichting Jong Dordt, 9-12-1969 29.153
Stichting katholieke Levensschool voor jonge arbeiders te Dordrecht, 23-3-1965 18.894
Stichting Oude Hollandse Kerken, 10 januari 1975 44.909
Stichting Katholieke Kinderuitzending Dordrecht 21.010
Stichting Jongerenadviescentrum (J.A.C.), 7-12-1971 34.767
Stichting Administratiekantoor Kennedy, 29-2-1972, ontbonden 29-10-1974, bericht van ontbinding ingeschreven 18-11-1974 35.558
Stichting Produktiegroep Bobby KINGMA, 24-11-1971 34.671
Katholieke Stichting voor kleuter- en basis Onderwijs in de gemeente Dordrecht on Omgeving, 29-5-1957/9-9-1959, datum van inschrijving 18 sept 1959 849
Stichting de Klockelaer, 2-4-1971 32.923
Stichting Agrarisch Opleidingscentrum van het KNLC, 24-1-1962 13.832
Stichting De KOOI, 20 nov 1974 44.343
D.B. Kooiman-Stichting, 11-6-1963 15.975
Stichting Personeelsfonds Accountantskantoor Kooijman, 16-6-1964 17.603
Stichting tot exploitatie van het Centrum voor Kraamzorg te Dordrecht (roepnaam kraamcentrum Dordrecht), 31 juli 1973 39.847
Stichting de KRAAN, 21-11-1975 47.742
Stichting de KRAAN, 13-5-1969, ontbonden 10-9-1975, bericht van ontbinding ingeschreven 12-11-1975 27.791
Stichting Mevrouw KRAFFT HOF, 6-9-1963 16.260
Stichting Krim Waterbeekfonds, 28-12-1959 7809
Stichting Clubhuiswerk Krispijn, 23-10-1958 3472
Stichting Dordrechtse Kruisbelangen, 5-6-1962, ontbonden 1-1-1974, bericht van otnbinding ingeschreven 6-1-1975 14.423
Stichting Kunst- en Antiekbeurs Dordrecht, 6 juni 1974 42.844
Stichting voor Christelijk Lager Technisch Onderwijs in Dordrecht en Omstreken, 28-2-1962 14.015
Stichting Bedrijvenfonds voor Scholen voor Lager en Middelbaar technisch beroepsonderwijs voor de Drechtstreek, 5-7-1972 36.512
Stichting De Lanceerpot, 24-10-1972 37.258
Stichting Praktische Opleiding LANDMEETTECHNICUS, 29 okt 1975 47.501
Stichting Int LASTIGH Ent, 21 mei 1974 42.723
Stichting School voor kinderen met leer- en opvoedingsmoeilijkheden te Dordrecht [overheidsstichting] 3353
Stichting Rooms Katholieke Openbare Leeszaal en Bibliotheek, 29-10-1959 6123
Stichting Bureau voor Levens- en Gezinsmoeilijkheden Dordrecht en Regio, 3 jan 1974 41.255
Stichting Lichamelijke Opvoeding en Sport te Dordrecht 20.430
Stichting Belang Lips' Brandkasten- en Slotenfabrieken N.V. (Stichting Belang Lips en Gispen NV), 23-1-1964, ontbonden 26-3-1971, bericht van ontbinding ingeschreven 23-4-1971 16.880
Stichting J.B.W.M. Linders, 20 juni 1968, ontbonden 20-10-1975, bericht van ontbinding ingeschreven 4-12-1975 25.694
Stichting Lotsijfonds, 12-10-1957, ontbonden 1-10-1971, bericht van ontbinding ingeschreven 19-9-1971 1537
Stichting K.J.J. Lotsy Fundatie, 3-1-1960, ontbonden 1-10-1971, bericht van ontbinding ingeschreven 19-9-1971 9031
Stichting pensioenfonds Lozie en Vlieg, 19-2-1973 38.494
Stichting Macroscope, 7-11-1973 47.581
Stichting Mampaey, 3-1-1969 26.061
katholieke Stichting voor Mater Amabilisscholen en andere instellingen voor partieel vormend onderwijs voor meisjes in de plaats Dordrecht en omstreken, 1-8-1960 10.739
Stichting tot behartiging der belangen van de MEDIO-GROEP van het Nederlandse Padvindersgilde, 3-7-1970 30.690
Stichting Medisch Opvoedkundig Bureau Dordrecht en Omstreken, 26-2-1960 9816
Stichting voor Christelijk Nijverheidsonderwijs aan meisjes in Dordrecht en Omstreken, 28-5-1962 14.404
Stichting Melk.....(?) Dordrecht en Omstreken, 7-7-1961 13.047(?)
De Dortse ....stichting De M..(?), 10-3-1969 ?
Van de Merwe-Slieker Stichting, 1-12-1964 18.317
Stichting Winkelcentrum Merwedepolder, 2-5-1969 27.711
Stichting Katholiek Middelbaar Onderwijs Dordrecht, 17-10-1957 1553(?)
Jong Dordt, Stichting uitgaande van de Bond van leerlingen en oud-leerlingen der Middelbaar Technische School te Dordrecht en de Vereniging Pro Juventute te Dordrecht (zie onder: Jong) 16.653
Borgstellingsfonds voor Middenstand district Dordrecht, 30-10-1958, datum van inschrijving 10 aug 1959 3521
Stichting Zorg voor Minder Validen, 28-5-1962 14.405
- Monshouwer-Stichting, 18-4-1966 20.701
Stichting tot beheer en exploitatie van Dordrechts Museum, 13-4-1967 22.590
Stichting Toneelgroep Voetlicht (negentien)'64 (zie onder: Voetlicht) 17.380
Stichting Nieuwbouw Diaconessenhuis te Dordrecht (zie onder: Nieuwbouw) 2907
H. Geest/ of Pesthuis ter Nieuwe Kerk 18.360
Stichting tot behoud van de Nieuwkerk te Dordrecht, 19 juli 1967 23.694
Stichting van algemeen nut of weldadigheid te Dordrecht, 16-1-1960 9312
Stichting Rooms-Katholiek Nijverheidsonderwijs Dordrecht, 13-1-1960 9236
Stichting Ondersteuningsfonds, 1-4-1957, ontbonden 1-10-1971, bericht van ontbinding ingeschreven 19-9-1972 457
Stichting Nederlands ONDERWIJS Toneel-Dordrecht, 2-9-1971 34.035
Dordtse Stichting voor de Ongeorganiseerde Jeugd, 13-10-1960 11.046
Stichting Ontwikkelings- en ontspanningsfonds Gemeentelijke Luceum Dordrecht, 8-9-1969 28.477
Huis de Vereniigde Naties Onze Wereld, Mondiaal Pedagogisch Centrum, 19-2-1973 [Stichting Internationaal-Padagogisch Ontmoetings Centrum ...gshuis Onze Wereld] 38.495
Woningstichting Opbouw, 18-3-1959, datum van inschrijving 11 april 1959 4430
Stichting OPEN Jeugdwerk uitgaande van de Gereformeerde band in de hervormde Kerk te Dordrecht, 24 febr 1976 48.780
Stichting Openbare Bibliotheken Dordrecht, 19-8-1971 33.937
Stichting Opleiding Secretariaatswerkzaamheden, 1-4-1966 20.619
Stichting Opvangcentrum-Jeugdevangelisatie, 23 oktober 1972 37.216
Stichting Protestants-Christelijke Gezondheidszorg Het Oranje Groene Kruis, 10-2-1964 16.971
Stichting Kraamcentrum Oranje Groene Kruis Dordrecht/Dubbeldam, 18-12-1964 18,402
Stichting Oud Dordrecht, 2-3-1957 235
Stichting Sociaal Wijkopbouworgaan Oud- en Nieuw-Krispijn, 2 november 1972 37.336
- Overwijn-Hagenbach Stichting, 26-1-1962 13.851
Stichting tot behartiging der belangen van het District Rond de Noord van de Vereniging De Nederlandse Padvinders te Dordrecht, 9-10-1961 13.317
[De Stichting Sanatorium voor Tuberculoselijders Dordrecht] Stichting totbehartiging van medische belangen der Drechtsteden Verpleegtehuis Het Parkhuis, 22-5-1957 803
Stichting Het Parkhuis (verpleegtehuis voor bejaarden), 22-6-1964 17.636
Stichting Pathologisch-anatomisch Laboratorium voor Dordrecht en omstreken, 8-5-1961 12.756
Stichting Trust Koninklijke Fabrieken PENN en BAUDUIN N.V., 5-9-1968 26.102
H. Geest/of Pesthuis ter Nieuwe Kerk (zie onder: Nieuwe) 18.360
Stichting Peuterspeelzalen Dordrecht, 19-6-1970 30.593
Stichting tot Steun aan het Werk van Philadelphia Tehuizen Dordrecht en Omstreken, 21-10-1971 34.400
Stichting PHILADELPHIA tehuizen Dordrecht en Omstreken, 22-5-1969 27.856
Oud: Stichting Toneelwerkgroep Podium (nieuw: Stichting Toneelgroep VOETLICHT '64) 17.380
Stichting voor Nationale Gereformeerde Politiek, 17-3-1966 20.539
Stichting POPPENSPELCENTRUM, 3-5-1976 49.361
Stichting Postduivenfederatie Zuid-Holland, 6-1-1967 22.050
Stichting tot instandhouding van Hervormd-Gereformeerd predikantsplaatsen te Dordrecht, 24-11-1969 29.029
Stichting ter vermeerdering van het tractement van de predikanten der Hervormde Gemeente te Dordrecht ("Vederfonds"), 12-10-1957 1535
Stichting fonds tot verbetering van het tractement van predikanten der vrijzinnige richting bij de Hervormde Gemeente te Dordrecht, 23-4-1959, datum van inschrijving 22 mei 1959 4663
Groen van Prinsterer-Stichting, 14-8-1970 30.929
Dordtse Kunststichting Punt 31, 10-12-1959 6947
Stichting Radio-Isotopen Laboratorium voor Dordrecht en Omstreken, 17-2-1970 29.697
Stichting Spaarbank der Coöperatieve Boerenleenbank Dubbeldam-Dordrecht W.A. (Stichting Spaarbank der Coöperatieve Raiffeisenbank Dubbeldam-Dordrecht W.A.) 12.147
Stichting Fonds P.J. van Randwijk, 20-7-1962 14.594
Stichting Rano-Dordrecht, Omroep voor Zieken, 7-10-1959, datum van inschrijving 21 Oct 1959 5870
Stichting Receptenuitreken- & Controlebureau, 25-6-1957, datum van inschrijving 3 juli 1957 988
Stichting Rechtswinkel Dordrecht, 25 juni 1974 43.037
Stichting Pensioenfonds van de Algemene Reklame Associatie B.V, 8 dec 1972 37.665
Stichting Nieuwbouw-Diaconessenhuis te Dordrecht, Ontwikkelingsfonds REFAJA te Dordrecht, 16-6-1958, datum van inschrijving 23 juni 1958 2907
Stichting Baptisten Gemeenten REHOBOTH, 22 sept 1975 47.203
Stichting voor Rheumabestrijding voor Dordrecht en Omstreken, 28-9-1959, datum van inschrijving 15 oct 1959, ontbonden 24-9-1974, bericht van ontbinding ingeschreven 30-10-1974 5563
Stichting fonds tot verbetering van het tractement van predikanten der vrijzinnige richting bij de Hervormde Gemeente te Dordrecht (zie onder: predikanten) 4663
Stichting Jongerensocieteit ROMMELPOT, 5-11-1968 26.488
Stichting De ROZENHOEK, 16-9-1975 47.154
Stichting S.A.H.D.O.S. (sociale adekwate hulp in Dordrecht en omstreken voor Surinamers), 19-8-1975 46.937
Katholieke Stichting voor Sociaal Cultureel Werk en SAMENLEVINGSOPBOUW, 25-5-1973 39.340
Stichting Pensioenfonds Direktie van de J. ROTGERS, Groothandel in Horeca-producten B.V. te Dordrecht, 24 maart 1973 45.662
Stichting voor Samenlevingsopbouw Dordrecht-Zuid, 31 mei 1972 36.247
Stichting van Scharlaken-van Mewen-de Roovere-Beurzen, 29-12-1959 8061
Stichting tot vestiging van Internaten voor Schipperskinderen uitgaande van de Gereformeerde Gemeenten in Nederland (afgekort Stichting schippersinternaat), 6-3-1957, datum van inschrijving 1 juli 1957 254
Stichting voor te bouwen Internaten voor Schipperskinderen, uitgaande van de Gereformeerde Gemeenten in Nederland, 23 nov 1973 40.793
Stichting Protestants-Christelijk Internaat voor Schipperskinderen, 4-9-1964 17.916
Stichting Administratiekantoor F.J. SCHMIDT, 23-6-1972 36.420
Stichting Sch.., 27-10-1971 34.430
Stichting tot oprichting en instandhouding van Protestants-Christelijke scholen te Dordrecht, 2-7-1959, datum van inschrijving 17 juli 1959 3195(?)
Stichting Schoolbegeleidingsdienst voor de Drechtsteden, 9 juli 1973 46.693
Stichting Schoolfonds M.T.S. Dordrecht, 28-5-1971 33.412
Stichting Schoolwerktuinen voor Dordrecht en Omstreken, 20 sept 1973 40.196
Stichting De Schuilhoek, 29 december 1969 29.299
Stichting SESJAT, 21-9-1970 31.194
Stichting Singel 341, 26 april 1973 45.888
- Sint Jacobusstichting, 30-11-1957 1808
Stichting Administratiekantoor J.P. Smit, 14-6-1967 22.948
Stichting Sociaal Pedagogisch Centrum Dordrecht en Omgeving, 29 september 1972 37.072
Stichting Speelhuis Centrum, 17-2-1971 32.485
Stichting van Speykgroep, 31-12-1957, datum van inschrijving 10 jan 1958 1605
Stichting voor Buurtopbouwwerk De STAART, 10-9-1970 31.110
Stichting Administratiekantoor van Aandelen STAMI BV, 1-6-1973 39.392
Gereformeerde Stichting Bijbelstichting tot handhaving van de Statenvertaling en tot verspreiding van protestantse en onvervalste bijbeluitgaven, 21-11-1967 24.307
Stichting Pensioenfonds Van der Steenhoven, Ten Holter en Van Nispen tot Sevenaer, Advocaten BV, 15 aug 1973 39.942
Stichting Winkelcentrum STERRENBURG, 14-9-1967 23.935
Stichting voor Sociaal-Cultureel Werk STERRENBURG, 11-7-1973 39.738
Stichting tot het beheer van het Sociaal Cultureel Centrum in STERRENBURG, 26 maart 1974 42.152
Stichting Wijkopbouworgaan STERRENBURG, 25-8-1969 28.393
Stichting Stoop Fangmanfonds, 16-8-1968 25.981
Stichting Technische Instructie, 31-8-1964 17.921
Stichting Fonds voor Bijzondere Belangen van de Technische School voor Dordrecht en Omstreken, 26-4-1968 25.354
Stichting voor bijzondere voorzieningen voor de vestigingen te Dordrecht van de N.V. Thomassen & Drijver-Verblifa, 25-8-1967 23.830
Stichting Suppletiefonds TOMADO NV, 2-5-1968 25.373
Stichting Toonkunstmuziekschool voor de Drechtsteden, 4-6-1965 19.208
Stichting Vrienden van de Toonkunstmuziekschool voor de Drechtsteden, 3-10-1966 21.517
Stichting tot bestrijding van de Tuberculose in het District Dordrecht door bevolkingsonderzoek (BETUDO), 10-7-1957, datum inschrijving 1-8-1957 1095
oud: De Stichting Sanatorium voor Tuberculoselijders Dordrecht, Nieuw: Stichting tot behartiging van medische belangen te Dordrecht 803
Stichting TUNNEL Dordtse Kil, 29-3-1973 38.832
Stichting Administratiekantoor Aandelen W.N. van TWIST, 19 febr 1975 45.331
Stichting voor Christelijk Uitgebreid Technisch Onderwijs in Dordrecht en omstreken, 5-6-1958, datum van inschrijving 17 juni 1958 2870
Stichting Fonds voor Vakonderwijs bij voorkeur aan Vrouwen en Meisjes (zie onder: vrouwen) 3748
Stichting Rooms Katholiek Verpleeghuis Dordrecht, 11-3-1968 25.054
Stichting Administratiekantoor Aandelen VIENNATONE Nederland BV, 7 april 1973 45.797
Stichting Administratiekantoor A.M.N. Visser, 11-11-1965 19.861
Stichting Administratiekantoor Visser en Van der Giesen, 23-6-1970, ontbonden 28-4-1971, bericht van ontbinding ingeschreven 6-5-1971 30.609
Stichting Administratiekantoor Visser en Van der Giessen II, 3-6-1971 33.446
Stichting Toneelgroepwerkgroep Podium / Toneelgroep VOETLICHT '64, 28-4-1964 17.380
Stichting Volharding, 2-7-1969 28.131
Woningstichting Vooruitgang, 4-12-1958, datum van inschrijving 7 jan 1959 3718
Stichting V... (Vereniging ..), 30-1-1959, datum van inschrijving 13 febr 1959 4110
Stichting Vrouwenwerk(?) Jonge Volwassenen, 13 sept 1974 43.718(?)
Stichting Unie van vrouwelijke vrijwilligers afdeling Dordrecht, 14-4-1959 4586
Stichting Fonds voor Vakonderwijs bij voorkeur aan Vrouwen en Meisjes, 8-12-1958, datum van inschrijving 17 dec 1958 3748
Leonard Wagenaar Stichting, 24-3-1971 32.620(?)
Stichting Wantijbad Dordrecht, 16 mei 1974 42.609(?)
Stichting Sanatorium Weizigt, 22-6-1964 17.635
Stichting Werkgevers-Instituut ten behoeve van Welzijnswerkers, 6-3-1973 38.629
Stichting Alleen op de Wereld, 29-12-1972 37.903
Stichting Opvang en begeleiding van Buitenlandse Werknemers, 5-4-1963 15.740
Stichting Werving E.G., 6 mei 1973 46.071
Stichting Ondersteuningsfonds van West, 27-11-1959 6599
Stichting Vrienden van De Wielborgh, 2 nov 1973 40.583
Stichting Dordrechtse Algemene Winkel Etalage Tentoonstelling [D.A.W.E.T.], 7-12-1959 6841
Stichting Kraamcentrum van het Wit-Gele Kruis te Dordrecht en Omstreken, 16-7-1958, datum van inschrijving 5 aug 1958 3078
Stichting tot behartiging van de belangen van de Cornelis de Witt-groep te Dordrecht, 14-3-1961 11.736
De Dordrechtsche Stichting voor vereenigde Woekerbestrijding,, 30-10-1958 3520
Stichting Gemeenschappelijk Woningbeheer, 8 juli 1968 25.788
Stichting tot beheer en exploitatie van woningen te Dordrecht, 12-10-1966, ontbonden 14-1-1969, bericht van ontbinding ingeschreven 27-11-1969 21.559
Stichting Woonvoorziening gehandicapten Dordrecht, 13 nov. 1974 44.279
Stichting WIJKORGAAN Dubbeldam, 17-5-1973 39.264
Stichting voor Protestants Christelijke Siciaal-Paedagogische Zorg voor Zwakzinnigen in Zuid-Holland, Zuidoost, 9-1-1959, ontbonden 12-10-1972, bericht van ontbinding ingeschreven 17-10-1972 3973
Stichting tot behartiging der belangen van de Willem de Zwijgergroep van de Nederlandsche Padvinders te Dordrecht, 4-3-1957, datum van inschrijving 9 mrt 1957 237

NB.
* STICHTINGEN OP MODEVAKSCHOOL-GEBIED:
Amsterdam
Stichting Amsterdamse Mode Academie, datum inschrijving: 31-7-1974 (dossier 43.346)
's-Gravenhage
Stichting Vrienden van het Nederlandse Costuummuseum, Kabinet van Mode en Smaak, datum inschrijving: 20-6-1960 (dossier 10.341)
Stichting Nederlands Modevak, datum inschrijving 22-3-1958 (dossier 2340)
Elburg
Stichting Partikulier Modevakonderwijs Nederland, datum inschrijving: 14-9-1973 (dossier 40.167)
Utrecht
Stichting "De Vereniging Modevakscholen in Nederland", ontv. formulier A: 27-8-1975 (dossier 46.990)
Baarn

Laatst gewijzigd: april-mei 2010