Aanmelden | Contact
Doorzoek de bronnen

Dordrecht: bijnamen ca. 1920 (en Dordtse straattypes)Dordtse bijnamen ca. 1920

Bron: Stadsarchief Dordrecht (SAD)
Toegang: 150
Inventarisnummer: 2326 (C.J.J. Blussé en W. de Reus Dordtsche bijnamen ca. 1920)

W.J.H. Albers krabbeldebab
W.J.H. Albers wimpissinger
Willy Albers de aap zonder staart
prof. Bremekamp de Krent
meester van Belle de eieren trapper / het Meester
banketbakker Bijl de Pannenschijter
Nic. Bouvy Monkeybrand / Litowayo
J. den Bandt Jan Zeep
J. den Bandt Jr. Jan Sunlicht
Jan den Bandt Jan de fluisteraar
idem Jan Brul
Hein Bax de bovenste beste brave
Elias Boonen Hzn Zwarte Jas
Elias Boonen Rzn Blonde Jas
Bax (Vischstraat) de Stier van Dordt
notaris Blussé coest ca
Boers Peter de Kluizenaar
Marie den Bandt het Patrijsje
Jeanne den Bandt Isolde (de nobele)
Sophie den Bandt de Hit
Nic. Bouvy de Points
zijn zoon Jaques den Bliek
Koos den Bandt de Makelaar
Hendrik van Brakel den Dulle
Gerrit van Brakel de Contrabuik / de Ondergeteekende / de Saubere
Maria Blussé het Sprietje
Net Blussé het Propje
H. van Brakel kruikentuin
mej. Aafje Beijnen en Camperdijck werden als logees van Mouton genoemd de Brebistjes
Blussé (Nw. Haven) dun tammen Turk
notaris van Bilderbeek Baron von Bilderbach
de Bruin (sigarenfabrikant) Seeg de Snuf
notaris Blussé Bulle Jan
de zoon losbol
Bolomey, schoonzoon Bolle Mie
Boll, idem Bol sec
Arie Bisschop de rooien Bis
Hein Brandt 't blanke gemoed
P. Bouman de suikere Piet
Burgemeester Bouman den Darm
mevrouw Bouvy de gekke vijf minuten
Collot d'Escury de Markies
Croin de Kroot
mej. Camperdijk en Aafje Beijnen werden als logees van Mouton genoemd -
Collette Jr., kunstschilder en vrouw Honger en Dorst
Collette Gelaarsde Kat
Gebrs. Colombijn de Halzen
J. Crena de Iongh (Groenmarkt) Schamaël
Juffrouw Delfos (fruit) St. Knuisje / Leenepiet
van Dorsen, notaris de Ster
Dijkman (H.B.S.) de Fra
J. Dronsberg v.d. Linden Jan Hout
administrateur van Dijk Weledele Heer
Rinus van Drooge den Blanus
Kees van Drooge den Iel
dochter van admin. van Dijk die schöne Helena
Lilly van Delden de Kwatta soldaat
mej. C. van Dorsser de Chineeesche trekpot
idem met gouden ..plaat = aurora
G. van der Elst Blonde Bet / losbandig Lubbart
idem Piepenbrink
idem de Ponsert / den Bil
van Elk de Looden Hoed
Collot d'Escury de Markies
van der Elst dunne Ko
Dien van der Elst het fregat met volle zeilen
Otto van der Elst Ottepot koning der Wijzer
Erzeij Je sais tout
Mr. G.W. Eekhout de Zwiep
Tinus Engel Scheele Tinus
G. van der Elst de gerezen kadet
Juffrouw Laurillard dit Fallot de Baars zonder Vinnen
Nic. van Gijn de Professor, Cognacje
idem de Vijfkop
Goedhart (schoolhoofd) jortje / jortjeprul
juffrouw vanGeel la délicatesse brulé (verbrande heerlijkheid)
oude heer Giltay de oude Aloé
D. van Geluk Daantje Veine
vader van Cor Gips oompie Gips
zoons van F.H. van Gijn de Pullen
Giltay (oud-apoth.) chocholade automaat
Jan de Groot Grand de Jool
Nic. van Gijn de Merweka, wegens groote hoofd, Groothoofd
Gips Baas van Schagen
Geert Goedhart Nappie
boekbinder Giltay de Walrus
Geerkens de Chineesch
van Hemert de Baron
G. 't Hooft Brombeek
idem Geert met zuigbeen
idem impressario
van Herwaarden de lantaarn zonder licht
Hordijk Dubbele Zes
Hoyer (de kassier) het Vuurpaard
Chris 't Hooft het Zwezempje
van Hoogstraten (levensverz.) Jan Heldenmoed
Nora van Hattum wandelde altijd tisschen pa en ma Panorama
mevr. van Heusden-'t Hooft blonde Pietchen
van Herwaarden (scheepsv.) de Paardendief
van Heelsbergen (huisjesmelker) Baasje Theewater
G. 't Hooft oom Gerard is het mooi geweest
Hesselink (leeraar) The Next
mej. van Herwaarden de Paardens..m(?)
Leo van Herwaarden de Tros
diens zoon de Glazen Bil / Eierenbil
van Heck (café Central) de Smeerbuik
Piet van Hemert de Strontvlieg / de Fles
Jan Hordijk Jan Kaas
Jan Hordijk de Proc (de Luiwagen)
Beide Juffr. Hordijk naar aanleiding van hun uitspraak van Brahms Requiem 't Rekwiem en 't Rekwiempje
Fl. 't Hooft en vrouw 't eerste nenschenpaar
Herm. H.T. Hoyer de Peer
A. van Hoogstraten A. Rund
Piet Hoebee den Barre
't Hooft den Steenbok
Cato de Iongh v.d. Heijde Blonde/Blomde Venus
Mr. Crena de Iongh A.C.
Jacob de Iongh de Zakjes Plakker
Jaantje de Iongh het borstbeeld van het schip
S. Crena de Iongh (Groenmarkt) Sam den Uil
S. Crena de Iongh (Singel) Salonvlooi / Tuitelhoofd
Jaan de Iongh de Kropduif
George Itz de Span
Herman de Joncheere de Rus
de Jager (leeraar) de Bloemkool
Suze de Joncheere v.d. Linden de Poes
de Joncheere de Gouverneur
idem de Kindermeid
I.M.P. de Joncheere Tandenborsteltje
de Jonge (cargadeur) Jan de Leugenaar
dr. Kiewiet de Jonge de Kieft
Nic. de Joncheere de Vette Bek
idem Liong-Sjang
Jantje de Joncheere Jan Kadet
Nico de Joncheere, burgem. Puttershoek Darwin / Vader
Hendrik de Jongh de Makelaar
Jacob de Jongh Jaap Toet
leeraar de Jager de Flip
Willem de Jongh den Brander
Piet de Kanter Mooie Piet / le Beau Pierre
tweelingen de Kat de Renpaarden
Jeannette de Kanter Perzikje
Betsy de Koning het kabinet zonder pooten / Cabinet Sans Pieds
Herm de Koning de Piece
J. de Koning Koos Kalk
Jan de Koning de Neef
J. de Koning de IJsbeer
Korevaar de Korst
AC. de Kanter de Perzik
de Kat van Hardinxveld H.P.
van den Kieboom Pijpje Drop
Koos de Koning Roode Koosje / de Vigelant
Frits Kolkman Kijk in mijn gat / 't kindje van Lourdes / Vredenrijk
Willem Kolkman de Beer Caviaar
Korevaar Korchen
Koos de Koning de Paie / Paix(?)
mej. Kuipers de Long Tom
Jan de Kat de Paling
Dr. Kiewiet de Jonge de Kieft
notaris de Koningh notaris Boe Boe
Bram de Kat Schurffie
Jan Kuipers Sir Jan Deterding
Ot de Kat de Moor
E.H. de Koning het Konijn
P.C. Koman (groente koopman) Pietje Pil
de Klerk (leraar H.B.S.) de Pruim
zijn dochters de Pruimedansen(?)
mej. Laurillard dit Fallot de Baars zonder Vinnen
H. Lebret Kes
v.d. Linden van Snelrewaard (Snellerwaard) Soekasarie
J. Dronsberg van der Linden Jan Hout
van Lelieveld de Eeuwige Bruigom
Jan Lebret Jan de Buffel
Hendrik de Mandt de Keeper
Gerard Maurits Dubbeltje
Mouton, de 2 logges mej. Camperdijk en Aafje Beijnen werden genoemd de Brebi(s)tjes
M. de Mandt Miet
A. van der Minne Jr. Celluloid Poppetje
de Milde de la Faille de Dordtschen Toren
Nebbens Sterling Manus met de Klapper-Ooren
mej. Nebbens Sterling Engelsche Dien
Agaat van Nievervaart en mej. Picard Rouge et Noir
idem de Zandloopertjes
Herm. Nebbens Sterling Nebs
B. Onderwater de Bok van Vianen (Moeder's Liefste)
F. Onderwater Generaal Boem
Ophorst Jan de Par
Gerard Ophorst Jan Persijn
Cor Ophorst Poepie
Ophorst Sr. Moscovisch Gebak
Obreen de Roode Kolonel
Dolf van Oven Mozes Muntgas
J. van Oldenburgh Jan Wijn
Louter van Oldenburgh het feit van zure Lousje
ir. Jan Onderwater Jan Kallebas
F. de Court Onderwater de Scherf (...(?))
J.F. Onderwater Moeder's Mooiste (in jonge jaren)
W.J.Ponsen de Vorst
mej. Picard en Agaat van Nievervaart Rouge Et Noir / de Zandloopertjes
W.J. Ponsen Initionen
van de Rivière Piet de Leugenaar
mr. J.J. de Reus de Oude Jager
mr. J.M. Rens Jan Manchet
J.J. de Reus Kleine Ko
Nic. Roodenburg de Kul
van Rechteren (postkantoor) der Alte Graf
Cor Roodenburg het brutale daakje
dr. H.W. van Rhijn het Veulen (van Top Naeff)
mej. W. de Reus ik bak ze met boter
Nic. Roodenburg de Fluitist
Renee de Roo Perzik in Slik
dr. van Rhijn dr Vliegende Geest
mr. L. Roodenburg Vice (Fietse)
Aai Rijken de Roomsoes
Freules Repelaer de Witte Muizen
Netty van Roosendaal 't Joodsche bruidje
idem 't Zinnebeeld
Adriaan van Roosendaal de Rooie Aai
D.W. Stoop Plusque Par Fait
Schouten de Kapsjees
etc.....etc....
Diversen
Koperen Piet koetsier A. Singels
Spijkervet van Lelieveld?
Hondje Gegapt
Aai. de Neus
Aai Roodnat
Aai Kiene
Piet de Poes
Hekeloo
Jan Pommelepon
den Taaje zakkendrager Schaardenburg
knechts van Anne van Nievervaart Kuijpersval, Kommalievent
de Vlootvoogd
de Bokkenjuffrouw
Klaas van Efferen
Kees den Boer
de Paardenpoot
Jaapie Gennissen
't Luizebosje
Petroleum Kee / Cornelia
Piet de Krap en Pauwelijn
Jan Moedelijn
Juffrouw Kalfspolet
K. Winkelaar Ka Keutelkond liep krabben
Siemons 't kinderagentje
Tante Matje schud eens met je gatje bedelaarster
Glaasje witte port van Deventer, leraar H.B.S. (brief 1981)
Rooie en Zwarte Kohort(?) van Altena, bedienden bij van Wageningen
Cas Louman lamme Cas, knecht bij De Koningh
Aleppo roode wijn van Vriesendorp


STRAATTYPES TE DORDRECHT

Echte naam:
Bijnaam: Aai Kienen/Aai Kiendop (Draaiommetje).
Bronnen:
- pag. 159/160, 01 --> ABCDordt, Dordtse woorden en uitdrukkingen, dialect, verhalen en versjes, gedichten en straatypen. (Sibrand de Grauw en Gerard de Gast; ISBN 90-74124 01 1 (1991 2e druk))
- diversen (bron: SAD 150, inv. inv.nr. 2326 C.J.J. Blussé en W. de Reus Dordtsche bijnamen ca 1920)
Echte naam: Arie van der Boor
Bijnaam: Aai de Neus
Bronnen:
- pag. 159/160, 02 --> ABCDordt, Dordtse woorden en uitdrukkingen, dialect, verhalen en versjes, gedichten en straatypen. (Sibrand de Grauw en Gerard de Gast; ISBN 90-74124 01 1 (1991 2e druk))
- volgens zeggen: kon met zijn neus een gaslek onder de grond ruiken
- straattypes verkiezingen: Hannes, broeder Spijkervet, Joost, Aai de Neus, juni 1905 (foto deel 10 pagina 3 van 'Zo was Dordt, maandblad met unieke foto's van Dordrecht van 1860-1910')
- diversen (bron: SAD 150, inv. inv.nr. 2326 C.J.J. Blussé en W. de Reus Dordtsche bijnamen ca 1920)
Echte naam:
Bijnaam: Aai Pooi
Bronnen:
- pag. 159/160, 03 --> ABCDordt, Dordtse woorden en uitdrukkingen, dialect, verhalen en versjes, gedichten en straatypen. (Sibrand de Grauw en Gerard de Gast; ISBN 90-74124 01 1 (1991 2e druk))
Echte naam: A. Roodnat
Bijnaam: Aai Roodnat
Bronnen:
- [brieven burgemeester] wegens openbare dronkenschap veroordeeld: 1) A. Roodnat, tot f 3 subs. 1 dag c.e. (8-2-1882).
- pag. 159/160, 04 --> ABCDordt, Dordtse woorden en uitdrukkingen, dialect, verhalen en versjes, gedichten en straatypen. (Sibrand de Grauw en Gerard de Gast; ISBN 90-74124 01 1 (1991 2e druk))
- pag. 140/141 liedje (1910) Aai Kiene, Aai Roodnat, Piet de Poes en de Hekeloo, ginge same 'n slokkie hale in de herberg van de Roo / woonden rond 1910 in het Oude Mannen huis aan het Bagijnhof (bron: ABCDordt door de Grauw, de Gast, 1991)
- diversen (bron: SAD 150, inv. inv.nr. 2326 C.J.J. Blussé en W. de Reus Dordtsche bijnamen ca 1920)
Echte naam:
Bijnaam: Aai de Vlooi
Bronnen:
- pag. 159/160, 05 --> ABCDordt, Dordtse woorden en uitdrukkingen, dialect, verhalen en versjes, gedichten en straatypen. (Sibrand de Grauw en Gerard de Gast; ISBN 90-74124 01 1 (1991 2e druk))
Echte naam:
Bijnaam: Aaigie, liep met garen en band
Bronnen:
- pag. 159/160, 06 --> ABCDordt, Dordtse woorden en uitdrukkingen, dialect, verhalen en versjes, gedichten en straatypen. (Sibrand de Grauw en Gerard de Gast; ISBN 90-74124 01 1 (1991 2e druk))
Echte naam: Sampie Grootenboer, getr. met Pieter Klok
Bijnaam: Betje van 't Orgel
Bronnen:
- pag. 159/160, 07 --> ABCDordt, Dordtse woorden en uitdrukkingen, dialect, verhalen en versjes, gedichten en straatypen. (Sibrand de Grauw en Gerard de Gast; ISBN 90-74124 01 1 (1991 2e druk))
- adresboek 1938: Klok, P., Lastig Eendstraat 7, orgeldraaier
Echte naam:
Bijnaam: Blinde Jonas
Bronnen:
- pag. 159/160, 08 --> ABCDordt, Dordtse woorden en uitdrukkingen, dialect, verhalen en versjes, gedichten en straatypen. (Sibrand de Grauw en Gerard de Gast; ISBN 90-74124 01 1 (1991 2e druk))
Echte naam:
Bijnaam: Kees/Cees de Pruimestinkerd
Bronnen:
- pag. 159/160, 09 --> ABCDordt, Dordtse woorden en uitdrukkingen, dialect, verhalen en versjes, gedichten en straatypen. (Sibrand de Grauw en Gerard de Gast; ISBN 90-74124 01 1 (1991 2e druk))
- pag. 120-125 Feest (31-8-1916) door Piet Munje uit Dordtboek 3 (1976) / Kees de Pruimestinkerd op zijn trompet (bron: ABCDordt door de Grauw, de Gast, 1991)
Echte naam: Cornelis Lelieveld, geb. ca. 1822
Bijnaam: Cees Spijkervet (verm. ook de Eeuwige Bruigom)
Bronnen:
- [SAD brieven burgemeester] wegens openbare dronkenschap veroordeeld: 5) Cornelis Leliveld tot f 15 subs. 7 dagen c.e. (15-11-1882), C. Leliveld (7 Maart 1883), C. Leliveld (26 September 1883), C. Lelieveld (7 November 1883), Cornelis Lelieveld (5 December 1883), C. Lelieveld (6 Februari 1884), C. Lelieveld (2 April 1884), C. Lelieveld (3 Juni 1884), C. Lelieveld (25 November 1885), C. Lelievelt (16 December 1885), C. Lelievelt (3 November 1886), C. Lelievelt (15 December 1886), C. Lelievelt (22 December 1886), C. Lelievelt (26 Januari 1887), C. Lelieveld (23 Februari 1887), C. Lelieveld (9 Maart 1887), C. Lelievelt (23 Maart 1887), C. Lelieveld (6 April 1887), 16. C. Lelievelt (26 September 1888), C. Lelievelt (10 October 1888), C. Lelieveld (7 November 1888), C. Lelievelt (19 December 1888), C. van Lelieveld (13-3-1889), C. Lelievelt (24-4-1889), C. Lelieveld (14-8-1889), 8. Cornelis Lelivelt, 69 (26-3-1890), 3. Cornelis Lelieveld, 69 (3-12-1890), 9) Cornelis Lelieveld, 70 (30-9-1891), 7) Cornelis Lelievelt, 70 jaren (14-10-1891), 10) Cornelis Lelivelt, 68 (25-11-1891), Cornelis Lelieveld (30-11-1892), Cornelis Lelieveld (25-1-1893), 6) Cornelis Lelievelt, 74 (24-6-1896)
- kandidaat gemeenteraadsverkiezingen 1906
- straattypes verkiezingen: Hannes, broeder Spijkervet, Joost, Aai de Neus, juni 1905 (foto deel 10 pagina 3 van 'Zo was Dordt, maandblad met unieke foto's van Dordrecht van 1860-1910')
- strenge winter 1890-1891 / daklozen / mannen als Cees Spijkervet en Den Eekloo schuifelden ineengedoken over straat / hun maatje Nicolaas van Efferen, bijgenaamd D'n Horl, haalde het einde van de winter niet. Hij werd doodgevroren aangetroffen op zijn kamertje, hem tijdelijk aangeboden door het Burgerlijk Armbestuur. (Deel 2: In weer en wind, pagina 32 van 'Dordrecht Zoals het was')
- pag. 159/160, 10 --> ABCDordt, Dordtse woorden en uitdrukkingen, dialect, verhalen en versjes, gedichten en straatypen. (Sibrand de Grauw en Gerard de Gast; ISBN 90-74124 01 1 (1991 2e druk))
- pag 148/149 In memoriam Cees Spijkervet (uit Merwepost 10-10-1925)(bron: ABCDordt door de Grauw, de Gast, 1991)
- de Eeuwige Bruigom en bij diversen: C. Lelieveld?=Cees Spijkervet (bron: SAD 150, inv. inv.nr. 2326 C.J.J. Blussé en W. de Reus Dordtsche bijnamen ca 1920)
Echte naam: Leiendekker
Bijnaam: de Belleman [zie ook: Koperen Ko]
Bronnen:
- pag. 159/160, 11 --> ABCDordt, Dordtse woorden en uitdrukkingen, dialect, verhalen en versjes, gedichten en straatypen. (Sibrand de Grauw en Gerard de Gast; ISBN 90-74124 01 1 (1991 2e druk))
Echte naam:
Bijnaam: de Hekelo, den Ekeloo
Bronnen:
- pag. 159/160, 12 --> ABCDordt, Dordtse woorden en uitdrukkingen, dialect, verhalen en versjes, gedichten en straatypen. (Sibrand de Grauw en Gerard de Gast; ISBN 90-74124 01 1 (1991 2e druk))
- strenge winter 1890-1891 / daklozen / mannen als Cees Spijkervet en Den Eekloo schuifelden ineengedoken over straat / hun maatje Nicolaas van Efferen, bijgenaamd D'n Horl, haalde het einde van de winter niet. Hij werd
doodgevroren aangetroffen op zijn kamertje, hem tijdelijk aangeboden door het Burgerlijk Armbestuur. (Deel 2: In weer en wind, pagina 32 van 'Dordrecht Zoals het was')
- pag. 140/141 liedje (1910) Aai Kiene, Aai Roodnat, Piet de Poes en de Hekeloo, ginge same 'n slokkie hale in de herberg van de Roo / woonden rond 1910 in het Oude Mannen huis aan het Bagijnhof (bron: ABCDordt door de Grauw, de Gast, 1991)
- diversen (bron: SAD 150, inv. inv.nr. 2326 C.J.J. Blussé en W. de Reus Dordtsche bijnamen ca 1920)
Echte naam: Nicolaas van Efferen (1821/1822-1890)
Bijnaam: de Horrel (d'n Horl), Klaasje van Efferen
Bronnen:
- pag. 159/160, 13 --> ABCDordt, Dordtse woorden en uitdrukkingen, dialect, verhalen en versjes, gedichten en straatypen. (Sibrand de Grauw en Gerard de Gast; ISBN 90-74124 01 1 (1991 2e druk))
- [SAD brieven burgemeester] wegens openbare dronkenschap veroordeeld: N. van Efferen (26 September 1883), 14. N. van Efferen (14 September 1887), N. van Efferen (28 September 1887), N. van Efferen (23 November 1887), N. van Efferen (7 December 1887), N. van Efferen (15 December 1887), 2. N. van Efferen (1 Februari 1888), N. van Efferen (14 Maart 1888), N. van Efferen (6 Augustus 1888), N. van Efferen (29 Augustus 1888), 15. N. van Efferen (26 September 1888), N. van Efferen (21 November 1888), N. van Efferen (5 December 1888), N. van Efferen
(26-6-1889), 2. Nicolaas van Efferen, 67 (29-1-1890), 6. Nicolaas van Efferen, 66 (26-3-1890).
- strenge winter 1890-1891 / daklozen / mannen als Cees Spijkervet en Den Eekloo schuifelden ineengedoken over straat / hun maatje Nicolaas van Efferen, bijgenaamd D'n Horl, haalde het einde van de winter niet. Hij werd
doodgevroren aangetroffen op zijn kamertje, hem tijdelijk aangeboden door het Burgerlijk Armbestuur. (Deel 2: In weer en wind, pagina 32 van 'Dordrecht Zoals het was')
- In zijne woning aan de Vest alhier, is heden op 68-jarige leeftijd ontslapen, een onzer meest bekende straattypen, KLAASJE VAN EFFEREN genaamd, meer algemeen vooral bij de lieve schooljeugd bekend onder den vereerenden toenaam van 'd'n horl'. [bron: Dordrechtsch Nieuwsblad maandag 15-12-1890 (fiche 22)]
- diversen (bron: SAD 150, inv. inv.nr. 2326 C.J.J. Blussé en W. de Reus Dordtsche bijnamen ca 1920)
Echte naam:
Bijnaam: de Pauw
Bronnen:
- pag. 159/160, 14 --> ABCDordt, Dordtse woorden en uitdrukkingen, dialect, verhalen en versjes, gedichten en straatypen. (Sibrand de Grauw en Gerard de Gast; ISBN 90-74124 01 1 (1991 2e druk))
Echte naam:
Bijnaam: de Peuk
Bronnen:
- pag. 159/160, 15 --> ABCDordt, Dordtse woorden en uitdrukkingen, dialect, verhalen en versjes, gedichten en straatypen. (Sibrand de Grauw en Gerard de Gast; ISBN 90-74124 01 1 (1991 2e druk))
Echte naam:
Bijnaam: de Piratekoning, tabakverkoper
Bronnen:
- pag. 159/160, 16 --> ABCDordt, Dordtse woorden en uitdrukkingen, dialect, verhalen en versjes, gedichten en straatypen. (Sibrand de Grauw en Gerard de Gast; ISBN 90-74124 01 1 (1991 2e druk))
- pag. 120-125 Feest (31-8-1916) door Piet Munje uit Dordtboek 3 (1976) / tussen Stoofstraat en Lindestraat zijn sigarenwinkeltje (bron: ABCDordt door de Grauw, de Gast, 1991)
Echte naam:
Bijnaam: de Peuk
Bronnen:
- pag. 159/160, 15 --> ABCDordt, Dordtse woorden en uitdrukkingen, dialect, verhalen en versjes, gedichten en straatypen. (Sibrand de Grauw en Gerard de Gast; ISBN 90-74124 01 1 (1991 2e druk))
Echte naam:
Bijnaam: de Vilder
Bronnen:
- pag. 159/160, 17 --> ABCDordt, Dordtse woorden en uitdrukkingen, dialect, verhalen en versjes, gedichten en straatypen. (Sibrand de Grauw en Gerard de Gast; ISBN 90-74124 01 1 (1991 2e druk))
Echte naam:
Bijnaam: Dikke Rien
Bronnen:
- pag. 159/160, 18 --> ABCDordt, Dordtse woorden en uitdrukkingen, dialect, verhalen en versjes, gedichten en straatypen. (Sibrand de Grauw en Gerard de Gast; ISBN 90-74124 01 1 (1991 2e druk))
Echte naam:
Bijnaam: Dorp zonder Muziek
Bronnen:
- pag. 159/160, 19 --> ABCDordt, Dordtse woorden en uitdrukkingen, dialect, verhalen en versjes, gedichten en straatypen. (Sibrand de Grauw en Gerard de Gast; ISBN 90-74124 01 1 (1991 2e druk))
Echte naam:
Bijnaam: Dove Trui
Bronnen:
- pag. 159/160, 20 --> ABCDordt, Dordtse woorden en uitdrukkingen, dialect, verhalen en versjes, gedichten en straatypen. (Sibrand de Grauw en Gerard de Gast; ISBN 90-74124 01 1 (1991 2e druk))
Echte naam:
Bijnaam: Dronken Tinus, stadsomroeper [waarschijnlijk idem met Tinus de Omroeper]
Bronnen:
- pag. 159/160, 21 --> ABCDordt, Dordtse woorden en uitdrukkingen, dialect, verhalen en versjes, gedichten en straatypen. (Sibrand de Grauw en Gerard de Gast; ISBN 90-74124 01 1 (1991 2e druk))
Echte naam:
Bijnaam: Ellerman (Karel), stadsomroeper
Bronnen:
- pag. 159/160, 22 --> ABCDordt, Dordtse woorden en uitdrukkingen, dialect, verhalen en versjes, gedichten en straatypen. (Sibrand de Grauw en Gerard de Gast; ISBN 90-74124 01 1 (1991 2e druk))
- stadsomroeper (1922-1924) en heilsoldaat Dirk Ellerman. [pag. 330 Ach Lieve Tijd]
Echte naam:
Bijnaam: Gerrit de Kruk
Bronnen:
- pag. 159/160, 23 --> ABCDordt, Dordtse woorden en uitdrukkingen, dialect, verhalen en versjes, gedichten en straatypen. (Sibrand de Grauw en Gerard de Gast; ISBN 90-74124 01 1 (1991 2e druk))
Echte naam:
Bijnaam: Hadjememaar
Bronnen:
- pag. 159/160, 24 --> ABCDordt, Dordtse woorden en uitdrukkingen, dialect, verhalen en versjes, gedichten en straatypen. (Sibrand de Grauw en Gerard de Gast; ISBN 90-74124 01 1 (1991 2e druk))
Echte naam: Johannes (Hans) van Dam, geb. ca. 1834
Bijnaam: Hannesje Butter, Hannes de Butter
Bronnen:
- pag. 159/160, 25 --> ABCDordt, Dordtse woorden en uitdrukkingen, dialect, verhalen en versjes, gedichten en straatypen. (Sibrand de Grauw en Gerard de Gast; ISBN 90-74124 01 1 (1991 2e druk))
- pag. 120-125 Feest (31-8-1916) door Piet Munje uit Dordtboek 3 (1976) / een miezerig mannetje, dat leefde van oud papier met trekwagentje (bron: ABCDordt door de Grauw, de Gast, 1991)
- [SAD brieven burgemeester] wegens openbare dronkenschap veroordeeld: 21) J. van Dam, tot f 15 subs 7 dagen c.e. (19-4-1882), J. van Dam, tot 2 x f 15 elke boete subs. 7 dagen c.e. (22-2-1882), 4) J. van Dam tot f 15 7 d. c.e. (27-9-1882), 13) J. van Dam, tot f 15 subs. 7 dagen c.e. (5-7-1882), J. v. Dam (7 Februari 1883), J. van Dam (11 Juli 1883), J. van Dam (23 Juli 1884), J. van Dam (15 Oktober 1884), J. van Dam (24 December 1884), J. van Dam (10 Juni 1885), J. van Dam (16 September 1885), J. van Dam (4 November 1885), J. van Dam (13 Januari 1886), J. van Dam (3 Maart 1886), J. van Dam (12 Mei 1886), J. van Dam (15 December 1886), J. van Dam (26 Januari 1887), J. van Dam (20 Juli 1887), J. van Dam (12 Oktober 1887), J. van Dam (6 Augustus 1888), 4. Johannes van Dam, 56 (22-10-1890), 2) Johannes van Dam, 56 jaren (25-2-1891), 13) Johannes van Dam, 57 (16-12-1891), 9) Johannes van Dam, 63 (25-11-1896), Johannes van Dam, 65 (26-10-1898), Johannes van Dam, 65 (17-8-1898), Johannes van Dam, 65 (1-2-1899)
- kandidaat gemeenteraadsverkiezingen 1906
- straattypes verkiezingen: Hannes, broeder Spijkervet, Joost, Aai de Neus, juni 1905 (foto deel 10 pagina 3 van 'Zo was Dordt, maandblad met unieke foto's van Dordrecht van 1860-1910')
Echte naam:
Bijnaam: Hou-t'n-dief, ca. 1950
Bronnen:
- pag. 159/160, 26 --> ABCDordt, Dordtse woorden en uitdrukkingen, dialect, verhalen en versjes, gedichten en straatypen. (Sibrand de Grauw en Gerard de Gast; ISBN 90-74124 01 1 (1991 2e druk))
Echte naam:
Bijnaam: Jaap van Soest, stadsaanplakker
Bronnen:
- pag. 159/160, 27 --> ABCDordt, Dordtse woorden en uitdrukkingen, dialect, verhalen en versjes, gedichten en straatypen. (Sibrand de Grauw en Gerard de Gast; ISBN 90-74124 01 1 (1991 2e druk))
Echte naam:
Bijnaam: Jan de Drol
Bronnen:
- pag. 159/160, 28 --> ABCDordt, Dordtse woorden en uitdrukkingen, dialect, verhalen en versjes, gedichten en straatypen. (Sibrand de Grauw en Gerard de Gast; ISBN 90-74124 01 1 (1991 2e druk))
- pag. 120-125 Feest (31-8-1916) door Piet Munje uit Dordtboek 3 (1976) (bron: ABCDordt door de Grauw, de Gast, 1991)
Echte naam:
Bijnaam: Jan Tuyn
Bronnen:
- pag. 159/160, 29 --> ABCDordt, Dordtse woorden en uitdrukkingen, dialect, verhalen en versjes, gedichten en straatypen. (Sibrand de Grauw en Gerard de Gast; ISBN 90-74124 01 1 (1991 2e druk))
- adresboek 1930: Tuijn J., Lastigeendstraat *1, visscher
- adresboek 1938: Tuijn J., Lastig Eendstraat *1, los arbeider
Echte naam:
Bijnaam: Jan de Ui, liep met garen en band
Bronnen:
- pag. 159/160, 30 --> ABCDordt, Dordtse woorden en uitdrukkingen, dialect, verhalen en versjes, gedichten en straatypen. (Sibrand de Grauw en Gerard de Gast; ISBN 90-74124 01 1 (1991 2e druk))
Echte naam:
Bijnaam: Japie van Dam
Bronnen:
- pag. 159/160, 31 --> ABCDordt, Dordtse woorden en uitdrukkingen, dialect, verhalen en versjes, gedichten en straatypen. (Sibrand de Grauw en Gerard de Gast; ISBN 90-74124 01 1 (1991 2e druk))
Echte naam:
Bijnaam: Japie de Kont
Bronnen:
- pag. 159/160, 32 --> ABCDordt, Dordtse woorden en uitdrukkingen, dialect, verhalen en versjes, gedichten en straatypen. (Sibrand de Grauw en Gerard de Gast; ISBN 90-74124 01 1 (1991 2e druk))
- pag. 120-125 Feest (31-8-1916) door Piet Munje uit Dordtboek 3 (1976) (bron: ABCDordt door de Grauw, de Gast, 1991)
Echte naam: Franciscus Josephus (Joost) Popcornie
Bijnaam: Joost de Fietel, Joost de Fiedel, molentjesman
Bronnen:
- pag. 159/160, 33 --> ABCDordt, Dordtse woorden en uitdrukkingen, dialect, verhalen en versjes, gedichten en straatypen. (Sibrand de Grauw en Gerard de Gast; ISBN 90-74124 01 1 (1991 2e druk))
- [SAD brieven burgemeester] wegens openbare dronkenschap veroordeeld: 8. Franc. Josephus Popcornie, 37 (ca. juli 1897).
- kandidaat gemeenteraadsverkiezingen 1906
- straattypes verkiezingen: Hannes, broeder Spijkervet, Joost, Aai de Neus, juni 1905 (foto deel 10 pagina 3 van 'Zo was Dordt, maandblad met unieke foto's van Dordrecht van 1860-1910')
- pag. 120-125 Feest (31-8-1916) door Piet Munje uit Dordtboek 3 (1976) (bron: ABCDordt door de Grauw, de Gast, 1991)
Echte naam: J. Jumelet
Bijnaam: Jumelet, handelde in mosselen
Bronnen:
- pag. 159/160, 34 --> ABCDordt, Dordtse woorden en uitdrukkingen, dialect, verhalen en versjes, gedichten en straatypen. (Sibrand de Grauw en Gerard de Gast; ISBN 90-74124 01 1 (1991 2e druk))
- tekst: .. nog in de jaren 50 ventte Jumelet zijn mosselen voor twaalf cent per kilo met een handkar uit (foto deel 10 pagina 229 van 'Dordt zoals het was').
- Adresboek 1938: Jumelet, J., Nicolaassdwarsstraat *16, mosselschipper en vischkoopman
- mosselenboer Jumelet (wonende Botersloot achter het Leger des Heils aan het Kromhout), Wijngaardstraat bij Van der Koogh-hof [niet: voor het gemeentearchief aan het Stek!], 1959. (pagina 120 Ach Lieve Tijd).
- Dordrecht, marktstad. Door de eeuwen heen verplaatste de markthandel zich steeds meer naar 't hart van de stad. Van Aardappelmarkt, Vismarkt en Varkenmarkt naar Botermarkt, Wijnstraat, Groenmarkt en Visstraat.
Reeds vanaf 1430 werd er op en rond de Beurs, 't huidige Scheffersplein op vrijdag een markt gehouden. Vanaf 1900 ontstond er ook op zaterdag een middag/avondmarkt op 't Scheffersplein, aanvankelijk alleen voor een gering aantal Dordtse kooplieden, omdat de toenmalige middenstand geen behoefte had aan uitbreiding van het aantal standplaatsen De Dordtse kooplieden, die rond de jaren dertig de aanzet gaven tot de huidige zaterdagmarkt waren o.a: Jan de WIT (bloemen), E. (Eppie) de BRUIN (planten), A. (Aai) van't HOFF (galanterieën), Piet STEVENS (groente/fruit), Jop POLLEMA (koek/gebak), Piet (de Pil) KOMAN (fruit) en Dhr. JUMELET (mosselen). Rond '35 leek 't erop, dat onder leiding van de toenmalige marktmeester Dhr. Kattemölle de markt uit zou groeien tot een dagmarkt. Maar de Tweede Wereldoorlog met zijn schaarste aan goederen, de reisverboden en het wegvoeren van vele Joodse kooplieden verhinderde dat.
Na de tweede Wereldoorlog kwam deze avondmarkt dan ook niet meer terug, maar na de officiële goed-keuring van het gemeentebestuur ontwikkelde zich deze markt in de vijftiger jaren tot een volwaardige dagmarkt. In 1972 werden de marktlocaties in de Wijnstraat en Botermarkt opgeheven en werden de kramen voortaan op de Waag en de Grote markt geplaatst. In de jaren tachtig werden mede door wethouder P. Jansen reeds plannen gemaakt om de Dordtse markten rond 2001 naar het nieuw te bouwen centrum te verplaatsen. In 1996 konden deze plannen geconcretiseerd worden, omdat de Dordtse kooplieden toen bij monde van hun vertegenwoordiger Jos Wagenaar instemden met de verplaatsing naar de Statenplein/ Sarisgang locatie.
[http://www.hollandsemarkten.nl/markten/index.php?nav_id=1.1&pid=87&g_id=25]
Echte naam: Betsy de Koning
Bijnaam: Kabinet op Pootjes / het Kabinet zonder Pooten (Cabinet Sans Pieds)
Bronnen:
- pag. 159/160, 35 --> ABCDordt, Dordtse woorden en uitdrukkingen, dialect, verhalen en versjes, gedichten en straatypen. (Sibrand de Grauw en Gerard de Gast; ISBN 90-74124 01 1 (1991 2e druk))
- notaris Jan Rudolph de Koning (geb. 1862) of Jacobus de Koning.
- Betsy de Koning = het Kabinet zonder Pooten (bron: SAD 150, inv. inv.nr. 2326 C.J.J. Blussé en W. de Reus Dordtsche bijnamen ca 1920)
Echte naam: K. van Benthem
Bijnaam: Kee Olie, verkocht olie
Bronnen:
- pag. 159/160, 36 --> ABCDordt, Dordtse woorden en uitdrukkingen, dialect, verhalen en versjes, gedichten en straatypen. (Sibrand de Grauw en Gerard de Gast; ISBN 90-74124 01 1 (1991 2e druk))
- Kees v.d. Merwe (broer Piet), bijnaam Kesie Olie (pagina 32, bron: Dubbeldam door de eeuwen heen: Legendarische Dubbeldammers deel 16 (Stichting Oud Dubbeldam 1999 (15-jarig bestaan vereniging))
Echte naam: (?K. Winkelaar?)
Bijnaam: Keutelkontjes, De Keutel
Bronnen:
- pag. 159/160, 37 --> ABCDordt, Dordtse woorden en uitdrukkingen, dialect, verhalen en versjes, gedichten en straatypen. (Sibrand de Grauw en Gerard de Gast; ISBN 90-74124 01 1 (1991 2e druk))
- K. Winkelaar - Ka Keutelkond liep krabben --> diversen (bron: SAD 150, inv. inv.nr. 2326 C.J.J. Blussé en W. de Reus Dordtsche bijnamen ca 1920)
Echte naam: Klaas van Dongen
Bijnaam: Klaasje Juk
Bronnen:
- pag. 159/160, 38 --> ABCDordt, Dordtse woorden en uitdrukkingen, dialect, verhalen en versjes, gedichten en straatypen. (Sibrand de Grauw en Gerard de Gast; ISBN 90-74124 01 1 (1991 2e druk))
- Klaas van Dongen alias Klaasje Juk, zwerver, Levison in de Torenstraat (foto deel 9 pagina 19 van 'Zo was Dordt, maandblad met unieke foto's van Dordrecht van 1860-1910')
- adresboek 1930: Levisson, M., Torenstraat 28, logem.houder
Echte naam:
Bijnaam: Kleine Sjakie
Bronnen:
- pag. 159/160, 39 --> ABCDordt, Dordtse woorden en uitdrukkingen, dialect, verhalen en versjes, gedichten en straatypen. (Sibrand de Grauw en Gerard de Gast; ISBN 90-74124 01 1 (1991 2e druk))
Echte naam: dokter Vriesendorp, een markant figuur
Bijnaam: Ko de Fluiter
Bronnen:
- pag. 159/160, 40 --> ABCDordt, Dordtse woorden en uitdrukkingen, dialect, verhalen en versjes, gedichten en straatypen. (Sibrand de Grauw en Gerard de Gast; ISBN 90-74124 01 1 (1991 2e druk))
Echte naam:
Bijnaam: Kooiman
Bronnen:
- pag. 159/160, 41 --> ABCDordt, Dordtse woorden en uitdrukkingen, dialect, verhalen en versjes, gedichten en straatypen. (Sibrand de Grauw en Gerard de Gast; ISBN 90-74124 01 1 (1991 2e druk))
Echte naam:
Bijnaam: Koos de Vaatdoek, ca. 1950
Bronnen:
- pag. 159/160, 42 --> ABCDordt, Dordtse woorden en uitdrukkingen, dialect, verhalen en versjes, gedichten en straatypen. (Sibrand de Grauw en Gerard de Gast; ISBN 90-74124 01 1 (1991 2e druk))
Echte naam: senior: Friederich Wilhelm Leiendecker, geb. Neviges 30-7-1865, overl. Venray 22-2-1936
junior: Johannes Willem Leiendecker (Wim), geb. Dordrecht 29-1-1909, overl. 1982
Bijnaam: Koperen Ko (ook de Belleman)
Bronnen:
- pag. 159/160, 43 --> ABCDordt, Dordtse woorden en uitdrukkingen, dialect, verhalen en versjes, gedichten en straatypen. (Sibrand de Grauw en Gerard de Gast; ISBN 90-74124 01 1 (1991 2e druk))
- de belleman (de heer Lijendekker sr. alias Koperen Ko, doordeweekse dagen scharensliep), koninginnedag 1928. (pagina 41 Ach Lieve Tijd).
- [http://www.het-kompjoetertje.nl/koperenko/koperenko.htm] J.W. Leiendecker alias Koperen Ko had ook diverse bijnamen zoals in: Dordrecht werd hij de ``BELLEMAN``genoemd, in Limburg werd hij ``Skellenhoorn`` genoemd, in Groningen hier werd hij ``Harlekijn`` genoemd, in Leeuwarden werd hij ``Hoempa`` genoemd en in Holland werd hij `` Jan met de bellen`` genoemd.
- pag. 120-125 Feest (31-8-1916) door Piet Munje uit Dordtboek 3 (1976) / in een kleurige Tiroler pak en een papagaai (bron: ABCDordt door de Grauw, de Gast, 1991)
- KOPEREN KO telde zijn kleingeld bij een bakkie koffie in café 't Viaduct Wéér zo'n unieke verschijning in Rotterdam. Met trom, accordeon en andere toeters en bellen was hij te zien en vooral te horen in de stad, tot groot
genoegen van het publiek.
Als wij de tientallen brieven en e-mails van de afgelopen week mogen geloven, had Koperen Ko vleugels. Zaandam, Middelburg, Utrecht, Gorinchem, Vlaardingen, Bergen op Zoom en natuurlijk het Binnenwegplein in Rotterdam. De 'BELLENMAN' dook overal op met zijn trommels, cimbalen en accordeon. De werkelijkheid was eenvoudiger: KO beschikte over een vrachtwagen die zijn 'huis' voorttrok. Samen met zijn vrouw Martha en jongste dochter Wilma reisde hij het hele land door. Wilma VAN BAVEL-LEIENDECKER: ,,Dat was een heerlijk vrij leventje. Iedereen woonde in een rijtjeshuis en wij trokken van stad naar stad. Dat was afgelopen toen we naar de Taandersstraat in Tussendijken verhuisden. Mijn halfbroers kwamen bij ons wonen. Toen mochten we niet meer in een woonwagen wonen. Die was te klein.'' JOHANNES WILLEM LEIENDECKER werd geboren in DORDRECHT en stierf in 1982 in het harnas, toen hij een optreden gaf tijdens het huwelijk van een neef.
,,Mij imponeerde zijn rustige mimiek,'' schrijft Rotterdammer Cor Schilte, ,,maar vooral dat alles aan zijn lichaam bewoog.'' Anny Roth kon úren kijken naar KO. Ook zij herinnert zich die mimiek. ,,Hij keek altijd enigszins ernstig voor zich uit.'' Ingrid van Loenen uit Zwijndrecht vroeg zich altijd af hoe hij dat voor elkaar kreeg met al die instrumenten. ,,Hij was een boegbeeld voor het winkelplezier in het Centrum. Als ik met mijn moeder naar de Lijnbaan ging om nieuwe kleding te kopen, hoopte ik altijd dat ik de 'muziekman' weer tegenkwam.''
Barendrechter J. Jobse weet hoe KOPEREN KO alle instrumenten tegelijk wist te bedienen. ,,Aan de hakken van zijn schoenen waren riemen bevestigd die naar de trommel en de bekkens leidden. Door tijdens het spelen zijn voeten beurtelings vooruit te schoppen, bediende hij de trommel en de bekkens. Op zijn hoofd droeg hij de koperen puntmuts met belletjes die hij liet rinkelen door zijn hoofd te schudden.''
A.W. van de Haak exploiteerde in de jaren zestig café 't Viaduct. ,,Ko speelde wel eens in het Oude Noorden,'' schrijft Van de Haak. ,,Hij kwam dan meestal bij mij een kop koffie drinken. Tijdens de koffie telde zijn vrouw
het kleingeld dat ze hadden opgehaald. Ik wisselde dat in voor groot geld.'' Al sinds jaar en dag is de maandag marktdag in Gorinchem. En ook daar was steevast KOPEREN KO te vinden, meldt mevrouw J.C. Nieuwenhuis. De familie Vens uit Rockanje komt uit Zaandam, en zelfs daar werd KO gesignaleerd. Of het overal de enige echte Wim LEIENDECKER was die al die kermissen en jaarmarkten opleukte, valt te bezien. Oud-journalist Maarten de Jong interviewde KOPEREN KO en zijn vrouw ooit in de woonwagen waar zij toen nog in woonden. ,,Twee dingen zaten hem geweldig dwars. Namelijk dat er meer KOPEREN KO's door het land trokken en dat Wim Sonnefeld hem en zijn vrouw belachelijk maakte met diens creatie Nikkelen Nelis.''
De uitmonstering van KOPEREN KO is nu te bewonderen in het Schielandshuis. De expositie Winkelen is tot mei te zien. [bron:http://www.ad.nl/rotterdam/article22886.ece]

Genealogische feiten:

I. Friedrich Wilhelm Leiendecker [Koperen Ko, de Belleman], geb. (Duitsland) Neviges, Kreis Mettmann regierungsbezirk Dusseldorf 30-7-1865, parapluiekoopman (bev.reg. 1890-1917), koopman (1910), scharensliep doordeweeks (1928), muzikant en koopman (bev.reg. 1917-1937), 5-2-1936 naar Venray (St. Servatiusgesticht), overl. Venray 22-2-1936 (70 jaar), zoon van Gustav Leiendecker en Henriette Kamphaus, tr. (1, gescheiden) Gertruda Voss, tr. (2) Dordrecht 2-6-1910 (aktenr. 152) Hendrika de Keizer, geb. Rotterdam 4-5-1880, zonder beroep (1910), overl. Dordrecht 7-1-1914 (33 jr., voormiddag 2 uur, Marienbornstraat 68), dochter van Johannes de Keizer (overl. voor 1910) en van Elizabeth Kraijestein (wonende te Rotterdam 1910).
Wonende:
- Duisburg tot 12/13-1-1910 (bev. reg. 1890-1917 L343).
- Dordrecht: Noordendijk (woonwagen) (bev. reg. 1890-1917 L343).
- Dordrecht: Noordendijk (woonwagen), Kolfstraat 42, Marienbornstraat 68, ...gang 20, Kolfstraat 50rd, Torenstraat 21, in een woonwagen Toulonschelaan 34. (bev. reg. 1890-1917 L272).
- in een woonwagen Toulonschelaan 48a p/a H. ten Pas; Zeehavenlaan 105; (3-11-1934) p/a H.J. ten Pas, Zuidendijk 167a. (bev. reg. 1918-1937 2e serie).
- inwonende: Sophia ten Pas geb. Lansing, geb. Schutdorf 27-10-1873, uit Utrecht 28-9-1915 en vertrekkende 23-11-1916 naar Rotterdam [gehuwd met Berend Willem ten Pas 23-11-16] + haar zoon Harmen Jan ten Pas, geb. Bocholt (Pruissen) 3-8-1895, uit Winterswijk 8-6-1916 en naar kaart P41. Voornamen: Frederik Willem
- [http://www.venray.nl/burgerlijke%20stand/default.asp]
Leiendecker
Voornamen: Frederik Willem
Leeftijd: 70 jr
Geboortedatum:
Geboorteplaats: Mewiges, kreiss Mettmann
Naam vader: Leiendecker (+)
Voornamen vader: Gustav
Naam moeder: Kamphaus (+)
Voornamen moeder: Henriette
Echtgenoot/note van: Keizer, Hendrika de (+) *
Beroep:
Woonplaats: Venray
Datum overlijden: 22-02-1936
Datum akte: 24-02-1936
Aktenummer: 25
Jaar akte: 1936
Getuige 1: Schmeitz, Christiaan
Getuige 2:
Opmerking: e.v. Voss, Gertruda (gescheiden)
Franse kalender
Kinderen:
1. Johannes Willem Leiendecker / de Keizer, geb. Dordrecht 29-1-1909, volgt II.
2. levenloos, overl. De Bilt 21-6-1911 (bron: GENLIAS).

II. Johannes Willem Leiendecker [Koperen Ko], geb. Dordrecht 29-1-1909, venter in bloemen (bev.reg. 1917-1937), sjouwer (bev.reg. 1917-1937), muzikant (1941), tr. Breda 12-9-1929 Johanna Korteweg, geb. Breda 29-12-1908.
Wonende:
- Dordrecht, 22-11-1932 uit Breda, Dordrecht, 16-8-1933 naar Middelburg (Schuitvlotstraat O297).
- adresboek Dordrecht 1930: Leiendecker, J.W., Torenstraat 9, los arb.
Dochter:
1. Margaretha Leiendecker, geb. Ginneken 20-7-1928.
Kind:
1. levenloos, overl. Middelburg 27-10-1941, kind van Johannes Willem Leiendecker en Jacoba Joanna Kokke.

Echte naam:
Bijnaam: Lucas van Benthem, Luuk van Benthem
Bronnen:
- pag. 159/160, 44 --> ABCDordt, Dordtse woorden en uitdrukkingen, dialect, verhalen en versjes, gedichten en straatypen. (Sibrand de Grauw en Gerard de Gast; ISBN 90-74124 01 1 (1991 2e druk))
Echte naam: Maarten Wapperom
Bijnaam: Maarten de Pekpot
Bronnen:
- pag. 159/160, 45 --> ABCDordt, Dordtse woorden en uitdrukkingen, dialect, verhalen en versjes, gedichten en straatypen. (Sibrand de Grauw en Gerard de Gast; ISBN 90-74124 01 1 (1991 2e druk))
Echte naam:
Bijnaam: Miss Nora
Bronnen:
- pag. 159/160, 46 --> ABCDordt, Dordtse woorden en uitdrukkingen, dialect, verhalen en versjes, gedichten en straatypen. (Sibrand de Grauw en Gerard de Gast; ISBN 90-74124 01 1 (1991 2e druk))
Echte naam:
Bijnaam: Peter de Kruk, stadsomroeper 'eiere an je haar!'
Bronnen:
- pag. 159/160, 47 --> ABCDordt, Dordtse woorden en uitdrukkingen, dialect, verhalen en versjes, gedichten en straatypen. (Sibrand de Grauw en Gerard de Gast; ISBN 90-74124 01 1 (1991 2e druk))
- Brouwersdijk, bij Potgieterstraat 29-3-1938 / gem. afslag van zeevis (foto deel 10 pagina 224 van 'Dordt zoals het was').
- De omroeper van de Vismarkt aan de Knolhaven Peter de Kruk. De foto van omstreeks 1920 is afkomstig uit de Collectie Beerman (GAD). (pagina 116 Ach Lieve Tijd).
Echte naam:
Bijnaam: Piet de Kroot
Bronnen:
- pag. 159/160, 48 --> ABCDordt, Dordtse woorden en uitdrukkingen, dialect, verhalen en versjes, gedichten en straatypen. (Sibrand de Grauw en Gerard de Gast; ISBN 90-74124 01 1 (1991 2e druk))
- O.B.K. Oefening baart kunst (vaandel Piet v.d. Merwe; bijnaam Piet de Kroot, opzichter Vierpolders)(pagina 30, bron: Dubbeldam door de eeuwen heen: Legendarische Dubbeldammers deel 16 (Stichting Oud Dubbeldam 1999 (15-jarig bestaan vereniging))
Echte naam:
Bijnaam: Piet de Kruk
Bronnen:
- pag. 159/160, 49 --> ABCDordt, Dordtse woorden en uitdrukkingen, dialect, verhalen en versjes, gedichten en straatypen. (Sibrand de Grauw en Gerard de Gast; ISBN 90-74124 01 1 (1991 2e druk))
Echte naam: Pieter Klok
Bijnaam: Piet van 't Orgel, Piet de Orgelman
Bronnen:
- pag. 159/160, 50 --> ABCDordt, Dordtse woorden en uitdrukkingen, dialect, verhalen en versjes, gedichten en straatypen. (Sibrand de Grauw en Gerard de Gast; ISBN 90-74124 01 1 (1991 2e druk))
- adresboek 1938: Klok, P., Lastig Eendstraat 7, orgeldraaier
- Pieter Klok uit de Lastig Eendstraat 70ste verhaardag 15 mei 1937 (pagina 41 Ach Lieve Tijd).
Echte naam: Pieter Cornelis Koman (1894-)
Bijnaam: Piet de Pil, liep met appelen en peren / Pietje Pil
Bronnen:
- pag. 159/160, 51 --> ABCDordt, Dordtse woorden en uitdrukkingen, dialect, verhalen en versjes, gedichten en straatypen. (Sibrand de Grauw en Gerard de Gast; ISBN 90-74124 01 1 (1991 2e druk))
- genealogie: [http://www.geocities.com/komanfam]
- zijn vader Gerrit Koman (Gerrit de Pil)(1859-1930)
- [SAD brieven burgemeester] wegens openbare dronkenschap veroordeeld: 7. Gerrit Koman, 39 (11-5-1898).
- Gerrit Koman vraagt kostelooze vergunning aan (vischakte) seizoen 89/90, 90/91, 91/92, 92/93.
- Gerrit Koman's hondenkar: nummer 513, vergunning 10-10-1919; 11-10-1922 dupl. afgegeven; 'zijn kar is eigendom van de zoon geworden Johannes Daniel zie no. 733' (vergunning 17-4-1924).
- Dordrecht, marktstad. Door de eeuwen heen verplaatste de markthandel zich steeds meer naar 't hart van de stad. Van Aardappelmarkt, Vismarkt en Varkenmarkt naar Botermarkt, Wijnstraat, Groenmarkt en Visstraat.
Reeds vanaf 1430 werd er op en rond de Beurs, 't huidige Scheffersplein op vrijdag een markt gehouden. Vanaf 1900 ontstond er ook op zaterdag een middag/avondmarkt op 't Scheffersplein, aanvankelijk alleen voor een gering aantal Dordtse kooplieden, omdat de toenmalige middenstand geen behoefte had aan uitbreiding van het aantal standplaatsen De Dordtse kooplieden, die rond de jaren dertig de aanzet gaven tot de huidige zaterdagmarkt waren o.a: Jan de WIT (bloemen), E. (Eppie) de BRUIN (planten), A. (Aai) van't HOFF (galanterieën), Piet STEVENS (groente/fruit), Jop POLLEMA (koek/gebak), Piet (de Pil) KOMAN (fruit) en Dhr. JUMELET (mosselen). Rond '35 leek 't erop, dat onder leiding van de toenmalige marktmeester Dhr. Kattemölle de markt uit zou groeien tot een dagmarkt. Maar de Tweede Wereldoorlog met zijn schaarste aan goederen, de reisverboden en het wegvoeren van vele Joodse kooplieden verhinderde dat.
Na de tweede Wereldoorlog kwam deze avondmarkt dan ook niet meer terug, maar na de officiële goed-keuring van het gemeentebestuur ontwikkelde zich deze markt in de vijftiger jaren tot een volwaardige dagmarkt. In 1972 werden de marktlocaties in de Wijnstraat en Botermarkt opgeheven en werden de kramen voortaan op de Waag en de Grote markt geplaatst. In de jaren tachtig werden mede door wethouder P. Jansen reeds plannen gemaakt om de Dordtse markten rond 2001 naar het nieuw te bouwen centrum te verplaatsen. In 1996 konden deze plannen geconcretiseerd worden, omdat de Dordtse kooplieden toen bij monde van hun vertegenwoordiger Jos Wagenaar instemden met de verplaatsing naar de Statenplein/ Sarisgang locatie.
[http://www.hollandsemarkten.nl/markten/index.php?nav_id=1.1&pid=87&g_id=25]
- Pietje Pil (bron: SAD 150, inv. inv.nr. 2326 C.J.J. Blussé en W. de Reus Dordtsche bijnamen ca 1920)
Echte naam:
Bijnaam: Piet de Poes
Bronnen:
- pag. 159/160, 52 --> ABCDordt, Dordtse woorden en uitdrukkingen, dialect, verhalen en versjes, gedichten en straatypen. (Sibrand de Grauw en Gerard de Gast; ISBN 90-74124 01 1 (1991 2e druk))
- pag. 140/141 liedje (1910) Aai Kiene, Aai Roodnat, Piet de Poes en de Hekeloo, ginge same 'n slokkie hale in de herberg van de Roo / woonden rond 1910 in het Oude Mannen huis aan het Bagijnhof (bron: ABCDordt door de
Grauw, de Gast, 1991)
- diversen (bron: SAD 150, inv. inv.nr. 2326 C.J.J. Blussé en W. de Reus Dordtsche bijnamen ca 1920)
Echte naam: burgemeester de Gaay Fortman, een markant figuur, hij lustte graag taartjes
Bijnaam: Piet de Taart, Piet de Tand
Bronnen:
- pag. 159/160, 53 --> ABCDordt, Dordtse woorden en uitdrukkingen, dialect, verhalen en versjes, gedichten en straatypen. (Sibrand de Grauw en Gerard de Gast; ISBN 90-74124 01 1 (1991 2e druk))
Echte naam:
Bijnaam: Piet Verboom
Bronnen:
- pag. 159/160, 54 --> ABCDordt, Dordtse woorden en uitdrukkingen, dialect, verhalen en versjes, gedichten en straatypen. (Sibrand de Grauw en Gerard de Gast; ISBN 90-74124 01 1 (1991 2e druk))
Echte naam:
Bijnaam: Pietje van 't Leger des Heils, Kromme Pietje, ca. 1950
Bronnen:
- pag. 159/160, 55 --> ABCDordt, Dordtse woorden en uitdrukkingen, dialect, verhalen en versjes, gedichten en straatypen. (Sibrand de Grauw en Gerard de Gast; ISBN 90-74124 01 1 (1991 2e druk))
Echte naam:
Bijnaam: Polak Houtebeen
Bronnen:
- pag. 159/160, 56 --> ABCDordt, Dordtse woorden en uitdrukkingen, dialect, verhalen en versjes, gedichten en straatypen. (Sibrand de Grauw en Gerard de Gast; ISBN 90-74124 01 1 (1991 2e druk))
- pag. 120-125 Feest (31-8-1916) door Piet Munje uit Dordtboek 3 (1976) / het piano-orgel van Polak Houtebeen (bron: ABCDordt door de Grauw, de Gast, 1991)
- adresboek 1930: Polak A., Kromme Elleboog 53, straatmuzikant
Echte naam:
Bijnaam: Romein, omroeper bij de visafslag
Bronnen:
- pag. 159/160, 57 --> ABCDordt, Dordtse woorden en uitdrukkingen, dialect, verhalen en versjes, gedichten en straatypen. (Sibrand de Grauw en Gerard de Gast; ISBN 90-74124 01 1 (1991 2e druk))
Echte naam: Nel de Ronde
Bijnaam: Rooie Nel, was een 'koninkrijk Gastvrouw'
Bronnen:
- pag. 159/160, 58 --> ABCDordt, Dordtse woorden en uitdrukkingen, dialect, verhalen en versjes, gedichten en straatypen. (Sibrand de Grauw en Gerard de Gast; ISBN 90-74124 01 1 (1991 2e druk))
- Sarisgang, vlakbij de hoek op het Bagijnhof een klein cafeetje met de naam 'Cafe Centraal' (voor 1963)
- genoemd in 'Bèh, Groot Dordts Verhalenboek' (2005; Ruben Koman)
Echte naam:
Bijnaam: Schele Jan, ca. 1950
Bronnen:
- pag. 159/160, 59 --> ABCDordt, Dordtse woorden en uitdrukkingen, dialect, verhalen en versjes, gedichten en straatypen. (Sibrand de Grauw en Gerard de Gast; ISBN 90-74124 01 1 (1991 2e druk))
Echte naam: Dirk Jansen, geb. 1855 of 1858
Bijnaam: Slappe Dirk
Bronnen:
- pag. 159/160, 60 --> ABCDordt, Dordtse woorden en uitdrukkingen, dialect, verhalen en versjes, gedichten en straatypen. (Sibrand de Grauw en Gerard de Gast; ISBN 90-74124 01 1 (1991 2e druk))
Echte naam:
Bijnaam: Stationskruier
Bronnen:
- pag. 159/160, 61 --> ABCDordt, Dordtse woorden en uitdrukkingen, dialect, verhalen en versjes, gedichten en straatypen. (Sibrand de Grauw en Gerard de Gast; ISBN 90-74124 01 1 (1991 2e druk))
Echte naam:
Bijnaam: Steketee (schoenmaker met houten been, overl. voor 1938)
Bronnen:
- pag. 159/160, 62 --> ABCDordt, Dordtse woorden en uitdrukkingen, dialect, verhalen en versjes, gedichten en straatypen. (Sibrand de Grauw en Gerard de Gast; ISBN 90-74124 01 1 (1991 2e druk))
- [SAD brieven burgemeester] wegens openbare dronkenschap veroordeeld: M. Steketee (29 Juni 1887)
- adresboek 1930: Steketee, M., Doelstraat *5, schoenmaker
- adresboek 1938: Steketee, Wed. M., Doelstraat 5
- TEKST: De noodwoningen in de Bankastraat waren helemaal van hout en nauwelijks geschikt om in te wonen. Kees Buddingh', die in de buurt woonde, schreef in zijn dagboeknotities over zo'n huisje: "In een ervan woonde zelfs een familielid, zwager meen ik, van de zowel befaamde als beruchte STEKETEE, een de drank niet geheel schuwensde schoenmaker met een houten been, die als hij flink in de olie was door nog geen vier agenten kon worden overmeesterd, omdat hij zich bliksemsnel met zijn rug tegen de muur liet vallen en als een dolleman met zijn vlug afgegespte been om zich heen maaide". (foto noodwoningen Bankastraat deel 6 pagina 133 van 'Dordt zoals het was').
Echte naam: Teunis Hol, geb. 1854 (pag. 204 van register 'Db 1881-1884')
Bijnaam: Teun Hol
Bronnen:
- pag. 159/160, 63 --> ABCDordt, Dordtse woorden en uitdrukkingen, dialect, verhalen en versjes, gedichten en straatypen. (Sibrand de Grauw en Gerard de Gast; ISBN 90-74124 01 1 (1991 2e druk))
- straatventer Teun Hol (verbleef in logement De Rijzende Hoop van Levison in de Torenstraat) (foto deel 1 pagina 7 van 'Zo was Dordt, maandblad met unieke foto's van Dordrecht van 1860-1910')
- adresboek 1930: Levisson, M., Torenstraat 28, logem.houder
Echte naam: Martinus van der Stiggel, geb. 1840, overl. na 1920.
Bijnaam: Tinus de Omroeper, omroeper bij de visafslag / de Klopper
Bronnen:
- pag. 159/160, 64 --> ABCDordt, Dordtse woorden en uitdrukkingen, dialect, verhalen en versjes, gedichten en straatypen. (Sibrand de Grauw en Gerard de Gast; ISBN 90-74124 01 1 (1991 2e druk))
- [SAD brievenburgemeester] wegens openbare dronkenschap veroordeeld: M. v.d. Stiggel (19 November 1884), 5) Martinus van der Stiggel (16-11-1892), 11) Martinus van der Stiggel, 54 (4-7-1894).
- Tinus, de omroeper van de visafslag, gefotografeerd omstreeks 1920 [met bel de hand] voor het Hofpoortje aan het Steegoversloot. Hij werd ook wel 'de Klopper' genoemd, maar zijn echte naam was Martinus van der Stiggel.
Tinus verkondigde tot op hoge leeftijd - in 1920 werd hij 80 - het volk, met luidde stem welke soorten vis er vroeg in de morgen op de zeevismarkt waren aangevoerd. (FOTO deel 10 pagina 224 van 'Dordt zoals het was').
Echte naam:
Bijnaam: Toon de Bidder
Bronnen:
- pag. 159/160, 65 --> ABCDordt, Dordtse woorden en uitdrukkingen, dialect, verhalen en versjes, gedichten en straatypen. (Sibrand de Grauw en Gerard de Gast; ISBN 90-74124 01 1 (1991 2e druk))
- pag. 120-125 Feest (31-8-1916) door Piet Munje uit Dordtboek 3 (1976) / Toon d'n Bidder droeg het vaandel (bron: ABCDordt door de Grauw, de Gast, 1991)
Echte naam:
Bijnaam: Vrouw Klootwijk
Bronnen:
- pag. 159/160, 66 --> ABCDordt, Dordtse woorden en uitdrukkingen, dialect, verhalen en versjes, gedichten en straatypen. (Sibrand de Grauw en Gerard de Gast; ISBN 90-74124 01 1 (1991 2e druk))
- Op de foto vrouw Klootwijk met haar handkar waarmee ze door de stad trok om groente en fruit uit te venten (foto deel 10 pagina 229 van 'Dordt zoals het was').
Echte naam: (Schuegard)
Bijnaam: Vrouw Soughard
Bronnen:
- pag. 159/160, 66 --> ABCDordt, Dordtse woorden en uitdrukkingen, dialect, verhalen en versjes, gedichten en straatypen. (Sibrand de Grauw en Gerard de Gast; ISBN 90-74124 01 1 (1991 2e druk))
- vrouw Schuegard met viskar, ca. 1910. (pagina 127 Ach Lieve Tijd).
Echte naam:
Bijnaam: Woutje van de IJsbaan
Bronnen:
- pag. 159/160, 66 --> ABCDordt, Dordtse woorden en uitdrukkingen, dialect, verhalen en versjes, gedichten en straatypen. (Sibrand de Grauw en Gerard de Gast; ISBN 90-74124 01 1 (1991 2e druk))
Echte naam: Klaas Gelderblom
Bijnaam: Zevenster
Bronnen:
- pag. 159/160, 66 --> ABCDordt, Dordtse woorden en uitdrukkingen, dialect, verhalen en versjes, gedichten en straatypen. (Sibrand de Grauw en Gerard de Gast; ISBN 90-74124 01 1 (1991 2e druk))
- adresboek 1930: Gelderblom K., Torenstraat 28, venter
- adresboek 1938: Gelderblom K., Heer Heijmansuijsstraat *2, venter
Echte naam: J. Gennisse
Bijnaam: Jaapie Gennissen
Bronnen:
- diversen (bron: SAD 150, inv. inv.nr. 2326 C.J.J. Blussé en W. de Reus Dordtsche bijnamen ca 1920)
- [SAD brieven burgemeester] wegens dronkenschap veroordeeld: 24) J. Gennisse, tot f 15 subs. 7 dagen c.e. (19-4-1882), J. Gennisse tot f 15 subs. 7 dagen c.e. (17-5-1882)

Laatst gewijzigd: november 2005