Aanmelden | Contact
Doorzoek de bronnen

Dordrecht en Strijen: strandvonderij 1868-1927


Bron: Stadarchief Dordrecht/DiEP
Toegang: 6 Inventarisnummer: 3653
Toegang: 616 (Strijen) Inventarisnummer: 573+765+766


Bron: Stadarchief Dordrecht/DiEP
Toegang: 6
Inventarisnummer: 3653

envelop 1
[3-1-1918]
op 29-12-1917 onder de gemeente Gorinchem het stoomschip 'Zuid-Holland', kapt. L. van den Boom van de reederij J. en A. van der Schuijt, alhier, door aanvaring gezonken;
[24-10-1907]
* verkoop wrak schip 'Nooit Gedacht' op 29 juli 1907 in de rivier de Beneden Maas gezonken
* houten schip 'Nooit Gedacht' geladen met metselsteen, dat van rijkswege gelicht;
[18-7-1903]
* wrakstukken van de 'Avontuur'
* aakschip 'Avontuur', dat op 17 febr. 1903 onder de gem. Dordrecht in de Oude Maas is gezonken;
[BOEKJE]
nieuwe instructie strandvonderij 1902
[20-4-1900]
gezonken vaartuig 'De Vrouw Johanna', 12 april in Oude Maas gezonken;
[AFFICHE]
openbare verkooping 21-9-1894 koffiehuis H. Franzen,
nabij spoorbrug gezonken schip 'Maria', groot 112 tonnen en inventaris en lading steenkolen
[13-9-1900]
gezonken vaartuig 'Hermina', 25 aug. in de Beneden Merwede gezonken;
Franscius Böger en Pieter 't Hoen, ballasthalers, beide wonende te Dordrecht, verbinden zich, bij deze om een houten tjalk, zonder tuig of inventaris, gezonken liggende in de Biesbosch [=Wantij] nabij den watertoren te Dordrecht, op te ruimen ..etc.
* op of na 20-10-1890 wordne geruimd
+
staatscourant 1890 (n. 203) -> aankondiging
+
Dordrechtsche Courant 15-10-1890 -> advertentie
[4-3-1890]
Wantij/Biesbosch overblijfselen van den vermoedelijk in 1867 of 1868 gezonken Waalepont 'Hercule', opgeruimd van Rijkswege
[AANKONDIGING]
Staatscourant 1887.
Burgemeester en Wethouders van Dordrecht ... dat het houten rijnschip genaamd 'Niets Zonder Gods Zegen' gevoerd door schipper G. van Woerkom, gezonken, liggende in de Voorstraatshaven nabij den Perensteiger, te Dordrecht, daaruit op of na Dinsdag 15-11-1887 zal worden opgeruimd en vervoerd naar den Bieschbosch .. 8-11-887
* Nicolaas Sperling, ballaster
* deurwaarder G.J. Steenweg
envelop 2
[10-2-1885]
Op de slikken van de afgesloten houtvlotten onder Uwe Gemeente bevindt zich het wrak van een in 1883 nabij de boven .. van de Anne Jacomina plaat onder Zwaluwe gezonken van de aak genaamd 'De Twee Gebroeders' welk wrak van Rijkswege uit het vaarwater is verwijderd .. eigenaar/schipper van den vletaak C. Bouwman te Strijen;
* lichtingskosten f 250
* verkoop wrak 14-4-1885 f 8, 25
* voorbeeld advertentie:
VERKOOP WRAK .. burgemeester en Wethouders .. het wrak van de in 1883 van rijkswege uit de rivier de Amer gelichtte vletaak 'De Twee Gebroeders' , liggende op den Biesbosch ...etc.
[wrak Aurora, Rotterdam 3-10-1883]
* verkoop wrak gezonken vaartuig 'Aurora' 23-1-1884
* steenkolen (vermengd met zand), boeganker en kabelketting;
[BOEKJE]
verordening Strandvonderij, 1880, 1853 (in 4 talen)
[28-1-1873; no. 165/79]
ijzeren scheepsanker met ijzeren stok, gemerkt T 195, den 6-5-1871 gevischt door schipper G. Maatjes Rzn, voerend het praamschip 'Jonge Jan', wonende te Hoogeveen
en
dito ongemerkt in nov. 1870 opgevischt door kapt. John Burwood voerende het Engelsch schip 'Ellen', wonende te Lowestoft
+
H. de Roo / L. Kruijmel, scheepssloopers
+
Nieuwe Rotterdamsche Courant 1-4-1873 (no. 91) -> advertentie
+
Nieuwe Rotterdamsche Courant 1-5-1873 (no. 120)
+
Nieuwe Rotterdamsche Courant 28-2-1873 -> advertentie
+
Nieuwe Rotterdamsche Courant 30-1-1873
envelop 3
[27-12-1872; No. 1929/1048]
schipper Christ. Corns. van den Heuvel, op de rivier voor deze stad gevischt, overgenomen door Comm. des Konings (strandvonder),
een ijzer scheepsanker met ijzeren stok, ongemerkt
(rekenkamer) (1) eene eikenhouten scheepssloep, witgeverwd met zwarte rand, door kapitein G.K. Hernam, voerende met barkschip 'Margaretha Louisa Regina', aangebracht 25-3-1872
(2) ijzeren scheepsanker, door Christ. Corns van den Heuvel, tjalkschip 'Adriana Johanna', wonende te Dordrecht;
+
[3-4-1872; 532/290]
G.K. Hernam, Ned. barkschip 'Margareta Louis Regina', boden van der Leij in of na Octobe r1871 op de Vliezee gevischt / eikenhouten scheepssloep wit geverwd met zwarte rand / Vlieland
[18-5-1869] Extract uit het Verbaal van het verhandeld bij de Gedep. Staten van de Provincie Zuid-Holland.
=> benoeming burgemeester tot strandvonder;
[Dordrecht 4-6-1868]
Eenige jaren geleden heeft het schip 'Rotterdam' toebehorende aan de Heeren A. van Hoboken en Zonen, te Rotterdam, bij het ten anker komen op de rivier voor deze Stad een zwaar anker verloren met een eind ketting ...etc.
[5-6-1868]
kapitein E.N. Bjonness van Noorsch schip 'Ecko', volmacht vissen van een anker aan schipper Kriens
[29-8-1867; No. 1229/655 Comm. des Konings, strandvonderij]
door Corn. Grootenboer, wonende alhier op de river voor deze stad gevist ter mijne beschikking gestelt en door mij overgenomen is
een ijzer werpanker met ijzeren stok, ongemerkt.
+
Nieuwe Rotterdamsche Courant za 30-11-1867 (no. 331)
+
Nieuwe Rotterdamsche Courant 31-10-1867 (no. 301) -> advertentie
+
Nieuwe Rotterdamsche Courant 31-8-1867 (no. 240)
[24-7-1867; no. 1027/559]
kapitein M. Frederiksen, voerende het Noorsch barkschip 'Daphne', alhier aangekomen van Narva ... een grootzeil, een kluiver, 8 stuks scheepswant, ijzeren trocg ... 3 mei 1867 in open zee ter hoogte van 55 53 NB 632(?) OL gevischt
+
Nieuwe Rotterdamsche Courant za 26-10-1867 (no. 296)
+
Nieuwe Rotterdamsche Courant vrij 26-7-1867 (no. 204)
+
Nieuwe Rotterdamsche Courant do 26-9-1867 (no. 266) -> te koop overdekte tjalk, J. Bats, wed. Spruijt, Gouda;
[12-8-1864; no. 894/555]
door kapitein Wm. Parker, voerende het barkschip 'Princess', liggende op de rivier voor deze gemeente .. ijzer werpanker met ijzeren stok


Bron: Stadarchief Dordrecht/DiEP
Toegang: 616 (Strijen)
Inventarisnummer: 573

Een selectie:
29-12-1868 oud roeibootje
02-03-1869 H. Wappers te Antwerpen
13-09-1877 J. Vriesendorp en Zonen te Dordrecht
Rekening en verantwoording door Mr. Johan Diederik Agidius van Blommestein, gedaan wordende in hoedanigheid aan Burg-strandvonder der gemeente Strijen ingevolge art. 12 van 't KB van 23-8-1852 St.bl. 141 ter zake van de op den 2-10-1877 plaats gehad hebbende afgiste van de hieronder gereclameerde en vermelde strandgoederen door de HH Jacob Vriesendorp en Zonen, kooplieden te Dordrecht ...etc.
(130 balken gemerkt ACo, 1 balk gemerkt 11 Do 51/50 IV)(alles op 3/9 1877 onbeheerd en drijvende gevonden in het Holl.Diep)
03-09-1877 Hendrik Panis, arbeider te Strijen
18-07-1878 J. Kroonen, scheepsbevrachter te Dordrecht / drijvende in Holl. Diep
28-11-1881 22 balken Firma Johs. van de Made Dz en Zoon te Klundert
Dordrecht 26-05-1887 in het Hollandsch Diep gezonken vaartuig van 20 ton geladen met puin
wrak op 4/6 1887 verkoop 'De Tijd Zal Leeren'
07-01-1895 van rijkswege gelicht 'De Drie Gebroeders'
16-12-1895 van rijkswege gelicht 'Elisabeth'
05-10-1895 onder Strijen gezonken boeieraakschip 'Elisabeth' / C. Streefkerk
06-02-1895 'De Vijf Gebroeders'
22-06-1896 23/5 verkoop van rijkswege gelicht aakschip 'Hendrik Conscience'
23-07-1898 ten huize A. Pieterman te Strijensas verkoop 6/6 gezonken aakschip 'Johanna Maria' (Hollandsch Diep bij Willemsdorp)


Bron: Stadarchief Dordrecht/DiEP
Toegang: 616 (Strijen)
Inventarisnummer: 765 (strandvonderij verzonden brieven)

Een selectie:
[2-1-1868 Strijen]
geen goederen aangebragt 1867
[8-2-1868]
op 4/2 in het Hollandsch Diep is drijvend gevonden een oude roeiboot, van buiten en binnen geteerd, de boven boeije en banker ijzere ge..(?)
[18-2-1868]
14/2 een roeiboot drijvend gevonden waarin twee riemen, een buikplank aan 3 stukken .. TH 83
[12-3-1868]
dijvend in het Hollandsch Diep drijvend een gewone schippers roeiboot
[20-3-1868]
in het Hollandsch Diep drijvend gevonden 3 roeiboten
[21-3-1868]
in het Hollandsch Diep drijvend gevonden en gevischt, twee schipper roeibooten
[30-3-1868]
te Strijensas aangespoeld een ouden 4 riem roeiboot en een kleine aak ... LH83
[26-10-1868]
te Strijensas in het Hollandsch Diep aangespoeld een mast van een schip .. deze voorwerpen mogelijk afkomstig van het onlangs tot het in het Hollandsch Diep gezonken schip
(brief aan: Augustus Wageman(?), St. Amand (Peurs bij Dendermonde)
[22-1-1869]
schroefstoomboot 'Stad Goes', roeiboot gereclameerd (volgens het NRC)
[9-3-1869]
D. Volkert, aannemer der spoorwegbrug te Willemsdorp
[27-2-1876]
schroefstoomschip 'Mathilde', varend tussen Amsterdam en Antwerpen, alhier is gestrand;
[27-2-1876]
'Mathilde', wrak en doormidden gebroken, goederen door kapitein geborgen;
[30-11-1894]
op 24e Oct. in het Hollandsch Diep gezonken aakschip 'De Drie Gebroeders'
[nov. 1895]
in het Hollandsch Diep gezonken tjalkschip genaamd 'De Vijf Gebroeders', op 4-11-1895
[mei 1896]
23/2 gezonken in het Hollandsch Diep aakschip 'Hendrik Consience'
[27-7-1898]
wrak 6/6 in het Hollandsch Diep gezonken aakschip 'Johanna Maria'


Bron: Stadarchief Dordrecht/DiEP
Toegang: 616 (Strijen)
Inventarisnummer: 766 (register ter inschrijving van gestrande, aangespoelde en gevischte en geborgene goederen in het ressort van Strijen 7-4-1868)

Een selectie:
[01] 19-03-1868 Thomas Degenaars, uit het Hollandsch Diep opgevischt 4-2-1868 (oude roeiboot)
[02] 19-03-1868 Pieter Verkerk 14-2-1868 aan den Johanna-polder (een aak, FH83)
[03] 05-01-1869 L. van Dienst, uit de Kil gevischt 29-10-1868, aan den Mariapolder (baggerbak)
[04] 05-01-1869 Pieter van Vugt, uit het Hollandsch Diep 23-11-1868 (schippersboot)
[05] 06-01-1869 Johannes Engels, Holl. Diep 4-12-1868 (een balk)(gereclameerd door C.D. Knoock te Willemstad)
[06] 06-01-1869 Pieter van Vugt 10-12-1868 (een balk)
[07] 20-08-1869 Jan Klop, in de Kil 28-12-1868 (een balk)
[08] 20-08-1869 Johannes Engels, 4-8-1869 (dennenbalk)
[09] 15-10-1869 Jan van Bruggen 8-9-1869 (een heipaal)
[10] 15-10-1869 Corns. Zwartbol 29-9-1869 (een dampaal)
[11] 15-10-1869 Corns. Zwartbol 29-9-1869 (een plank)
[12] 15-10-1869 Corns. Zwartbol 29-9-1869 (een balk)
[13] 15-10-1869 Gerrit Zegers 29-9-1869 (houtvlot)
[14] 10-03-1876 1. J. van Bruggen, 2. Klaas van Horssen, 3. Corn. van Bruggen, 4. Corn. de Hartog, 5. Pleun Dekker, 6. Aai in 't Veld, 7. Jan Klop, uit de Kil gevischt (vier vaten bronolie)
[15] 26-02-1876 F. Overwater (anker, kettingen etc)(gerelclameerd der gezagvoerder Husen(Stasen?))
[16] 03-09-1877 D. Groeneveld en A. de Jong (balk)gereclameerd Jac. Vriesendorp en Zonen)
[17] 14-12-1877 Jan Smaal en Jacob van Bruggen (27 balken)(gereclameerd J.B. van Vugt aannemer te Dordrecht)
[18] 18-70-1878 ?Hoppers? (balk)
[19] 27-11-1881 F. Overwater en D. de Jong (13 balken)
[20] 04-12-1881 - (balk)
[21] 27-01-1883 F. Overwater/D. Groeneveld (roeiboot)
[22] 20-10-1925 C.J. van Dongen (heipaal)
[23] 15-11-1926 (schippersboot)
[24] 12-08-1927 A.v.d. Pligt, J. Berrevoets, J. Jonas, C. Schouwenburg, C. Bervoets, L. Noteboom, A. v.d. Pligt (252 balken)

PS. tussen het register zit een papier met een schets van een mannenhoofd.

Laatst gewijzigd: februari/maart 2007.